Declarația unică 2023

Formular declarația unică 2023

Atenție! pentru veniturile obținute în 2022 se aplică prevederile Codului fiscal din 2022. Modificările aduse codului fiscal din 2023 afectează veniturile obținute/estimate în cursul anului 2023.

Venituri declarate prin Declarația Unică

Persoanele fizice completează Declarația unică dacă au realizat venituri în 2022 și/sau estimează pentru 2023:

 • venituri din activități independente;
 • venituri din contracte de activitate sportivă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venituri din investiții: dividende, titluri de investiții, criptomonede, etc;
 • venituri din alte surse;
 • venituri din străinătate, inclusiv veniturile din pensii și salarii.

În funcție de tipul venitului și de sistemul de impozitare aplicat, declarația se completează la:

 • capitolul 1, cu definitivarea venitului realizat în 2022;
 • capitolul 2 din declarație, unde se estimează venitul pentru 2023;

Atenție! Nu se declară veniturile cu reținere la sursă: salarii, pensii obținute din România sau pentru care s-au calculat contribuții sociale la sursă.

caontapp sau excel

Ce este nou în declarația unică 2023

Codul fiscal a fost modificat prin OUG 16/2022 și aduce modificări importante privind plafoanele de contribuții sociale datorate de contribuabili. Aceste plafoane afectează veniturile estimate la capitolul II din declarație, cu venitul estimat pentru 2023. Am discutat despre modificările la codul fiscal în acest articol.

Se modifică baza de calcul a contribuțiilor sociale, astfel, în ceea ce privește CAS – contribuția la pensie, persoanele care obțin venituri din activități independente, drepturi de autor și contracte de activitate sportivă datorează CAS la o bază de calcul egală cu:

 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, dacă veniturile realizate au valoarea între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, dacă veniturile realizate au valoarea peste 24 de salarii minime brute pe ţară;

Se modifică baza de calcul a contribuțiilor sociale de sănătate, CASS, astfel persoanele care obțin venituri din activități independente, drepturi de autor, contracte de activitate sportivă, cedarea folosinței bunurilor, învestiții, agricultură, venituri din alte surse, venituri din străinătate, datorează CASS la o bază de calcul egală cu:

 • nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară.

Măsura intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023, termenul de plată a obligațiilor datorate este 25 mai 2024.

Desi nu este o noutate, se introduce clar prevederea conform căreia dacă s-au declarat contribuții sociale în declarația de venit estimat, nu mai este necesar să se declare contribuții de plată și în declarația de venit realizat.

(3^2) Prin excepție de la prevederile alin. (3^1), în situaţia în care venitul realizat se încadrează în acelaşi plafon cu venitul estimat, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale.

În cazul veniturilor cu reținere la sursă, plătitorii de venituri sunt obligați să informeze contribuabilii cu privire la nivelul contribuţiei de asigurări sociale reţinute la sursă. În cazul în care venitul realizat cumulat depășește plafonul de 12 sau 24 de salarii iar contribuția reținută a fost calculată la plafonul de 6 respectiv 12 salarii, contribuabilii sunt obligați să depună declarația unică, după încheierea anului fiscal, și să stabilească diferență de plată a contribuției.

Persoanele care obțin venituri din pensii, datorează CASS pentru sumele care depășesc valoarea de 4.000 lei. Aceste sume se declară la secțiunea I.2.3.Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii

Bonificații pentru plata obligațiilor fiscale 2022

Până la această dată, 07 decembrie 2022, nu s-au anunțat bonificații pentru plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor obținute în 2022. Legea bugetului de stat abia a fost publicată pentru consultare publică.

Contribuții sociale declarate prin declarația unică 2023

Prin declarația unică se stabilește și obligația de plată a contribuțiilor sociale datorate: CAS și CASS.

 • Pentru 2022 se datorează contribuții sociale dacă venitul net (sau brut, după caz) realizat depășește valoarea de 30.600 lei. Detalii pe larg aici;
 • Pentru 2023 se datorează contribuții sociale dacă venitul net (sau brut) estimat depășește valoarea de 18.000 lei. Vezi aici pe larg.
  • CASS se datorează dacă venitul depășește valoarea de 18.000/36.000/72.000 lei;
  • CAS se datorează dacă venitul depășește valoarea de 36.000/72.000 lei.

Completare Declarația Unică
Persoanele fizice care realizează venituri pentru care NU există obligativitatea reținerii la sursă a contribuțiilor sociale, depun declarația unică astfel:

 1. completează capitolul 2 din declarație, cu venitul estimat pe anul curent, și stabilesc contribuții de plată, dacă venitul estimat este mai mare de 6/12/24 salarii minime pe economie, sau
 2. după încheierea anului fiscal, completează capitolul 1 din declarație, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor și stabilesc contribuții de plată, dacă venitul realizat în anul precedent (2022) este mai mare decât plafonul de 6/12/24 de salarii minime pe economie.

Atenție! Conform Ordinului nr. 2541/2022 pentru aprobarea modelului declarației unice 2023, dacă s-a declarat contribuție de plată prin declarația de venit estimat (cap II din decl 2022) nu se mai declară contribuții de plată după încheierea anului fiscal (capitolul 2 din declarația 2023). Pe scurt, dacă vă încadrați la punctul 1 de mai sus nu se mai aplică punctul 2.

CASS opțional prin Declarația Unică 2023. Model completat.

Persoanele care se regăsesc în categoria de la punctul b) de mai sus, deci care NU obțin venituri și care NU sunt exceptate de la plata CASS, (cf art 154 din codul fiscal), se pot asigura la sănătate opțional, oricând în cursul anului, pentru o perioadă de 12 luni. Mai multe detalii aici.

Contribuția de sănătate opțională, CASS opțional 2023, se calculează la plafonul de 6 salarii minime pe economie:

 • 3.000 lei x 6 luni = 18.000 lei;
 • 18.000 lei x 10% = 1.800 lei contribuție de plată pentru declarația unică depusă în 2023

Model de completare a declarației unice 2023 cu CASS opțional.

Termen de depunere Declarația Unică 2023

Termenul de depunere a declarației unice 2023 este 25 mai 2023.

Termenul de plata a obligațiilor din Declarația Unică 2023

 • Termenul de plată a obligațiilor fiscale aferente veniturilor realizate in 2022 este 25 mai 2023.
 • Termenul de plată a obligațiilor fiscale aferente veniturilor estimate pentru 2023 este 25 mai 2024.

Linkuri utile

Atenție! În cele mai multe cazuri Declarația Unică nu poate fi vizualizată sau editată în programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Microsoft Edge și nici de pe telefon. Iți va apare o pagină albă cu textul „Please Wait…..” Trebuie salvată pe calculatorul tău. Pentru salvarea declarației ai un buton în dreapta sus. După salvare deschide cu Adobe Reader.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

571 de comentarii

Buna ziua!
Sunt persoana fizica (neautorizata) momentan pensionara de invaliditate si incasez niste subventii de la APIA pentru niste terenuri agricole, am primit de la ANAF instiintare ca datorez contributii pentru veniturile de la APIA pentru anul 2018. Sunt impozabile aceste venituri?

Erika
-

28 septembrie 2023 at 10:24

Buna ziua! Sunteti draguti sa-mi spuneti de unde se obtine o declaratie pe venit pentru persoana fizica angajat? Va multumesc anticipat!

Eugenia
-

2 august 2023 at 11:18

  Buna ziua! Intrati in SPV angajat si la Solicitari cereti Adeverinta de venit.

  Constantin
  -

  2 august 2023 at 11:32

Daca am estimat in anul 2022 venituri mai mici dacat cele estimate prin declaratia unica si astfel sunt sub plafonul de plata al CAS si CASS iar prin Declaratia pe anul 2023 am declarat veniturtile realizate de ce mai figurez cu obligatii de plata la CAS si CASS?

cris
-

30 mai 2023 at 17:11

Stimati Oameni buni, este pentru prima data cand, regasesc in acelasi loc reunite, toate instructiunile clare, pentru descarcarea, completarea si trimiterea Declaratiei unice!
Va multumesc!
Cinste dumneavoastra, adevarati profesionisti!

Voiculescu Madalina Irena
-

19 mai 2023 at 15:50

Buna ziua,
Dupa ce am depus declaratia unica am gasit in contul meu ANAF la creante suma datorata pentru impozit dar nu apare si suma de plata pentru CASS acolo.
Imi spuneti va rog cum fac sa platesc CASS?

Bogdan Popescu
-

30 aprilie 2023 at 4:45

Va rog sa imi spuneti daca trebuie depusa declaratia la Anaf pentru venitul obtinut din vanzarea drepturilor succesorale.

Florina
-

1 martie 2023 at 8:31

Am facut Contract de comodat auto, eu, persoana fizica si tot eu Cabinet(echivalent PFA). Chitanta/factura de motorina repatatii, etc (deductibile partial 50%) o inregistrez ca persoana fizica la benzinarie, Service etc. sau direct cu CIF pe Cabinet? Multumesc anticipat!

Cornel
-

28 februarie 2023 at 20:43

Am completat declaratia unica pe acest an si am observat ca la venitul estimativ (pentru chirii) nu se mai poate bifa casuta „Cote forfetare de cheltuieli” si ca urmare impozitul estimat se calculeaza pe tot venitul, in loc de 60% din acesta. Exista o reglementare noua in acest sens, sau este vreo problema cu formularul sau modul in care l-am completat?

Marton
-

8 februarie 2023 at 7:36

Buna ziua,
Daca in anul 2023 obtin venituri din salarii, voi mai obtine venituri din drepturi de autor in suma de 400.000 lei (impozit la sursa 10% ) si venituri din strainatate peste 50.000 lei (impozitate in Bulgaria la sursa 10%) , mai platesc CAS si CASS sau TVA in Romania? Va multumesc !

Mihaela
-

14 ianuarie 2023 at 11:52

Buna ziua,

Din 2023 se aplica cotele de 1%/3% fara compensarea pierderilor si instrumentelor financiare tranzactionate pe pietele internationale de persoane fizice prin brokeri inregistrati in strainatate? Sau ramane 10% cu compensarea pierderilor ca inainte?

Sebastian
-

4 ianuarie 2023 at 16:23

Buna ziua,
In ianuarie 2022 am decis sa investesc in actiuni BVB Ro economii personale PF. Randamentul a fost negativ, aproximativ -2%. In acest caz este necesara depunerea declaratiei fiscale pt anul anterior? Puteti asigura suport contracost cu completarea acestei declaratii?Multumesc anticipat

Stefan Stoica
-

3 ianuarie 2023 at 12:42

Nu se pomeneste nimic, astfel cum se vorbea la inceputul anului, despre posibilitatea de a completa declaratia unica in format electronic nu numai in windows, dar si de pe device cu android, iOS ori macOS. Au ramas doar promisiuni?

Teo
-

25 decembrie 2022 at 18:24

  Nu am auzit pe nimeni sa promita ca declaratia se poate descarca si completa pe telefon, poate niste aplicatii care voiau sa castige clienti. Daca aveti MacOS introduceti incasrile si platile in aplicatia ContApp si puteti descarca declaratia gata completata. Vedeti aici- https://suport.contapp.ro/category/100-tutoriale-video.

  CONSTANTIN COZMA
  -

  25 decembrie 2022 at 19:08

   Daca am depus estimativ pe 2022, apoi in ian 2023 depun rectificativ al estimativului pt 2022 cand in sfarsit apare declaratia din 2023 mai trebuie sa declar si realizatul pe 2022 sau e indeajuns ceea ce am rectificat pe post de rectificativa?

   Letitia
   -

   11 ianuarie 2023 at 0:34

   Am un PFA din 2021 și nu am înregistrat venituri și as vrea sa’l închid. Care sunt pasii care trebuie urmați? Va mulțumesc frumos

   Dumbrava Stefania
   -

   25 ianuarie 2023 at 9:40

Daca sunt la norma pe venit, CASS si CAS se platesc daca norma depaseste plafonul de 12 salarii minime sau daca venitul meu real depaseste?

Stefan
-

8 decembrie 2022 at 11:56

  Buna ziua! Impozitul si contributiile se stabilesc in raport cu norma de venit nu in raport cu venitul realizat, care poate fi mai mic sau mai mare decat norma.

  CONSTANTIN COZMA
  -

  25 decembrie 2022 at 19:04

Am infiintai un PFA in 2009 si nu am activat in nici un fel , pana in prezent . Nu am depus nici o declaratie , nimic la ANAF . Mergand intr-o zi la ANAF pentru o alta problema , am avut surpriza neplacuta sa mi se comunice ca am de plata suma de 14000 de lei , ca si contributie ” pentru pensie ” ?! Pot face cerere la ANAF pentru anularea debitului ?

Adrian
-

25 noiembrie 2022 at 12:58

  Eu ce sa va spun, faceti cerere, clarificati-va situatia.

  CONSTANTIN COZMA
  -

  28 noiembrie 2022 at 16:04

Bună ziua. Sunt o persoana fără venituri și as vrea sa depun și eu o declarație unica pentru a ma asigura la sănătate. Știu ca trebuie sa plătesc suma de 1530 de lei. As vrea sa știu cât din aceasta suma trebuie sa plătesc acum, când depun declarația unica. Mulțumesc

Ionela
-

11 iulie 2022 at 7:05

Bună ziua,

Dețin un PFA la normă de venit. Am activat cu acest PFA până în Noiembrie 2021. Din Decembrie m-am angajat.

În prezent nu folosesc PFA-ul și nu l-am suspendat. Pot depune declarația unică cu sume 0 (fără venit) sau trebuie neapărat să suspend activitatea PFA-ului?

Bogdan
-

19 mai 2022 at 16:10

Buna seara! Eu detin un PFA, unde am 6 ha in proprietate si 9 ha in arenda. Intrebarea mea este daca declaratia unica trebuie facuta pe fiecare contract de arenda sau o singura declaratie cu toata suprafata de 15Ha si in functie de culturi se impoziteaza? Produsele rezultate toamna cum le impozitez? Prin declaratia 112? Spre rusinea mea nu am gasit nimic pe internet care sa ma ajute in domeniul norma de venit, agricultura, exemple concrete, doar legislatie, Va multumesc anticipat, cu respect E.A.

Elena Apostol
-

12 mai 2022 at 17:47

Buna ziua, daca CAS si CASS nu se mai declara,pentru ca a fost estimat in DU 2021, pentru impozit (in cazul chiriilor in valuta) se declara numai diferenta rezultata din diff curs sau intreaga valoare recalculata?

Delia Caciulescu
-

4 mai 2022 at 13:05

Bună ziua, dacă am plătit deja CAS și CASS estimat pe anul 2021, cind depun DU mai completez ceva la realizat/ datorat la rubricile respective?

Mihaela
-

9 aprilie 2022 at 6:45

  Buna ziua! Daca ati estimat CAS si CASS in 2021, nu mai declarati in 2022 la capitolul 1.

  Constantin
  -

  9 aprilie 2022 at 7:57

  Bună seara! Pentru venituri sub plafon din activități independente trebuie sa plătesc CASS? Anul trecut când am depus DU pentru anul 2020, la estimarea lui 2021 nu am trecut CASS de plata, a fost completata corect? Nu știu dacă acum trebuie sa plătesc sau nu CASS pentru 2021. Mulțumesc!

  Balauru Catalina
  -

  17 aprilie 2022 at 17:18

Buna ziua !Am o nelamurire referitor la completarea declaratie unice 2022 :La rubrica I.8 Sumarul obligatiilor….I Obligatii privind impozitul pe venitul realizat …6.Plati anticipate conf Legii 227/2015 include si impozitul platit in 2021 la venitul estimat anului 2022 si se scade din total impozit la venitul realizat ? Multumesc mult !

Silvia CIZMAS
-

11 martie 2022 at 7:13

Există PFA-uri (vă rog coduri CAEN) care nu sunt obligate să depună declarația unică sau alte documente la fisc, deci nu vor fi obligate să adere la SPV (spatiul virtual) ? Mulțumesc.

marcel
-

1 martie 2022 at 18:15

Buna seara! Am urmatoare problema: Am 6 ha pamant proprietate si 5 ha in arenda. In declaratia unica aceste 11 ha le cumulez cand stabilesc produsele ce vor fi cultivate? Trebuie sa bifez undeva ca sa le departajez? Iar produsele care le dau arendasului, in baza contractului de arenda, le contabilizez undeva in declaratia unica sau este doar datoria lui?

Elena Apostol
-

21 februarie 2022 at 20:08

  Buna ziua! Venitul din arenda trebuie sa fie impozitat la sursa de catre platitor – cel caruia i-ati dat pamantul in arenda. In declaratia unica se declara doar suprafata exploatata de catre dvs cf cu ceea ce decalrati la APIA.

  Constantin
  -

  23 februarie 2022 at 15:30

buna ziua , am un II cu activitate suspendata pana in luna a 10-a . saptamana trecuta am fost si am depus actele pentru Radierea II-ului , la ANAF mi-a zis ca trebuie Declaratia UNICA RECTIFICATIVA . si nu stiu care este aia . ma puteti ajuta cu un raspuns va rog . Multumesc!

elena
-

2 septembrie 2021 at 6:27

cum remediez eroarea asta
E: validari globale
eroare regula: R_NO_INIT_DEC: Nu a fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada
WREC:R

Vio
-

23 august 2021 at 11:30

  Buna ziua! Dvs incercati sa rectificati o declaratie care nu s-a depus. Debifati la fiecare capitol rubrica de declaratie rectificativa.

  Constantin
  -

  24 august 2021 at 11:20

daca am un pfa pe care l-am radiat in 16 ian 2017 mai trebuie sa fac declaratie unica pe 2017 ? nu mai am activitate inca din 2016. multumesc anticipat.

popescu maria
-

25 iunie 2021 at 17:37

  Buna ziua! Da, trebuia sa depuneti declaratia unica finala in 2018. Mergeti la ANAF si intrebati.

  Constantin
  -

  27 iunie 2021 at 9:25

Bună ziua .
Am PFA COD CAEN 8559.
Vreun sa plec în străinătate, dorinta mea este sa-mi pastrez acest pfa.
Cum procedez, daca eu mi-am dat demisia de la jobul pe care îl aveam pe lângă acest pfa?
Ce pot sa menționez este ca eu cu acest pfa, lucrez doar online, nu fizic.
Mă puteți ajuta cu răspuns ?
Multumesc!

Delishor
-

14 iunie 2021 at 10:47

Buna ziua!
Pana cand se poate plati impozitul pe venit pt un pfa?
Multumesc

Manaila alina
-

2 iunie 2021 at 15:43

  Buna ziua! Termenul a fost 25 mai, dupa aceasta data se calculeaza dobanzi si penalitati pana cand debitul se stinge.

  Constantin
  -

  27 iunie 2021 at 9:42

nu merge, cand doresc sa depun in loc sa accepte depunerea sare la un tabel in care apare declaratia unica precompletata si asa nu pot depune nimic!

Grigoriu Mihai
-

25 mai 2021 at 17:44

buna ziua. PFA norma de venit am depus decl unica in 2020 cu venit estimat la nivelul normei de venit.In 2020 am avut activitatea suspendata in perioada 18.03-31.05.20 perioada pt care am incasat indemnizatie conf.oug32/2020 .Recalcularea normei de venit se face pentru cele 75 zile si se depune declaratie rectificativa pe formularul din 2020?

Luminita
-

24 mai 2021 at 13:53

Buna ziua, unde anume in declaratia unica se trec sumele pentru indemizatia primita cat si CASS+CAS+imp aferent?
multumesc mult

Barbu Laura
-

20 mai 2021 at 18:51

Buna ziua. Va rog sa ma ajutati sa lamuresc daca trebuie depusa DU pentru venituri realizate din activitati agricole, ca persoana fizica, cu certificat de producator, iar suprafata lucrata de 1000mp. Multumesc mult.

Flori
-

20 mai 2021 at 17:12

VA ROG,SUNT ASOCIAT IN I.F.,AM ESTIMAT PENTRU 2020 UN VENIT MAI MARE DECAT PLAFONUL(27600),DAR AM REALIZAT UN VENIT MAI MIC . CAS AM CALCULAT SI PLATIT LA 27600LEI.POT ACUM SA FAC O RECTIFICATIVA SI SA OPTEZ PENTRU PLATA CAS DOAR PE 6 LUNI?

ANGELICA
-

20 mai 2021 at 13:49

dupa completare si validare cum o incarc in SPV ca nu mai gasesc meniul /butonul cum era anul trecut ???

hadryan
-

19 mai 2021 at 15:53

Vedeti ca chiar daca anterior ati estimat peste prag, in asta precompletata va pune automat si CAS si CASS in Cap. 1. Asa ca platiti de 2 ori CAS si CASS. Buna treaba. Un real sprijin!

Ajutor
-

18 mai 2021 at 9:52

Buna ziua! Cand completam rectificativa pentru recalcularea normei de venit, trebuie să completam și la „data intreruperii temporarere a activității „(dacă s a oprit din cauza starii de urgență) sau completăm direct norma recalculata pentru perioada de activitate si lasam liber la „data intreruperii temporare…”?
Multumesc!

Nicu
-

17 mai 2021 at 20:53

Buna ziua! in aprilie 2021 am vazut o intrebare ” Bani intrati pe luna ianurie 2021 .. Adica cererea facuta in decembrie 2020 impozitul se trece in anul 2020?

Răspunde

CONSTANTIN
01/04/2021 LA 11:06
Buna ziua! Se declara ca venit pentru anul fiscal 2020.

Pe 14 mai ANAF: Veniturile din indemnizatiile aferente lunii decembrie 2020, plătite în luna ianuarie 2021, vor fi considerate venituri realizate în anul 2021 și vor fi declarate la cap. I ,,Date privind impozitul pe veniturile realizate și contributiile sociale datorate pentru anul 2021.

Daca am depus deja DU pentru 2020, dar nu am platit obligatiile fiscale, trebuie sa depun DU rectificativa?

Gudali
-

17 mai 2021 at 6:57

  Buna ziua! Raspunsul ANAF este gresit. Cf Ord. 14/2021 Sectiunea 1.5 si 1.6 Se completează pentru fiecare lună pentru care s-a încasat indemnizaţia, după cum
  urmează: Col. 2 „Indemnizaţia brută încasată” – se înscrie, pentru fiecare lună, indemnizaţia brută încasată; Verificati si declaratiile precompletate, care respecte aceasta regula. De exemplu indemizatia din luna martie 2020, incasata in aprilie 2020, este trecuta la luna martie ca fiind incasata.

  Constantin
  -

  17 mai 2021 at 14:48

Buna ziua am un pfa in sistem real care il suspend cu data de 13.05.2021 vreau sa intru in indemnizatie crestere copil, in anul 2021 am obtinut venituri din somaj conform oug 132/2020. Pe declaratia actuala nu pot sa bifez sa complectez somajul care l-am incasat in anul 2021
Va multumesc anticipat

cindea mihaela
-

15 mai 2021 at 5:39

Buna seara, in anul 2020 am depus declaratia unica pentru anul 2019, insa am bifat cass cu toate ca nu depasisem plafonul. La 5 zile am depus rectificativa,am debifat cass,am primit recipisa ca nu sunt erori de validare. Sistemul nu mi-a luat in calcul rectificativa si acum am fost somat ca voi fi executat silit. M-am prezentat la anaf, mi s-a dat dreptate ca declaratia si rectificativa sunt corecte,insa nici ei nu isi explica de ce nu mi-a luat sistemul in calcul rectificativa la momentul acela. Ma puteti ajuta cu un sfat, ce am de facut in situatia asta? Cei de la anaf au dar din umeri si mi-au spus ca sunt bun de plata.

Iulian
-

4 mai 2021 at 18:47

Dacă am declarat in declaratia unica din 2020 ca estimez un venit anual sub nivelul salariului minim (si am si realizat venituri SUB acest nivel) dar m-am asigurat totusi la sănătate la nivelul a 6 salarii minime + am și plătit contributia tot anul trecut, o mai declar si acum încă o dată in declaratia unica 2021, la sectiunea I.3.2. privind venitul realizat in 2020 (Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate(CASS) datorată)? Mi-e să nu mă oblige să o mai plătesc o dată. Multumesc.

Dana
-

3 mai 2021 at 14:28

Buna ziua! Domnule Constantin, am o mare rugaminte! Am o nelămurire legată de CASS realizat in 2020. În 2020 am avut 4 contracte de inchiriere in valuta , funcționînd 8 luni. , cu un venit impozabil de18910 lei deci am depășit puțin plafonul de 2230 x8 si am completat in 2020 DU cu plata CASS pentru 8 luni de funcționare, eu sint pensionara!Am completat DU pe 2021 cu rectificativa cap 1, dar contribuția la CASS , nu am fost lăsată să o completez pe 8 luni, , ma lasa fie pe 6, fie pe 12 luni, am lasat necompletat, ca si cum nu as fi platit CASS pe 2020, desi am platit tot, anul trecut! In cap 1 am rectificat doar impozitul, pe chiriile recalculate la cursul din ultima zi a lunii.
In 2021 am estimat , venituri, impozit si CASS. Doar asa am putut depune declaratia unica pe 2021 ! Avind aceasta neclaritate, ca nu am putut sa trec pe DU din 2021 , la cap 1 , rectificativa, sănătatea, am mers azi la Anaf, la asistenta contribuabili. Mi s- a spus ca nu trebuia sa plătesc sănătatea pe 2020,pentru ca nu am venituri la nivel de 12 salarii minime pe ec pe 2020 si sa depun o altă DU care să scot sănătatea pe 2020, pe care oricum nu o completasem , ca nu mi- a luat-o DU! Deci nu trebuia in 2020 sa platesc sanatatea pentru veniturile realizate unde am gresit? Nu mai inteleg! Va rog sa ma lămuriți! Daca nu trebuie sa platesc sanatatea pe 2020, inseamna ca Du depusa in 2021, fara sanatate pe 2020 e corecta? Va multumesc, din suflet!

Tirla Elena
-

23 aprilie 2021 at 15:14

Ref: CASS

Buna ziua d-l Constantin.

Avem contracte de inchiriere in lei si valuta. Anul trecut s-a estimat cass de plata pentru 2020.
In declaratia 2020/2021 ce se depune pana la 25.05.2021, la venitul realizat in 2020, mai trecem cass -ul de plata, sau trecem doar contractul in valuta pentru regularizare? Dorim sa evita dublarea sumelor…
Multumesc!

Balasa Daniela
-

23 aprilie 2021 at 10:35

  Bună ziua! Completați doar cu contractele în valuta

  Constantin
  -

  23 aprilie 2021 at 10:44

Buna ziua, am si eu o nelamurire cu impozitarea indemnizatia covid. Am un client care are o Inreprindere Familiala – pensiune, sunt 3 membri, cand completez DU pt anul 2020, indemnizatiile primite impartesc la 3, si fiecare platese separat CAS, CASS si Impozit aferent sumei primite? Multumesc

Adela
-

22 aprilie 2021 at 12:40

Buna ziua. Costin ma numesc si nu gasesc posibilitatea de a descarca declaratia unica (212), in vederea completarii si transmiterii electronic catre ANAF. Ma poteti ajuta? Multumesc anticipat:

radulescu dorin costin
-

16 aprilie 2021 at 14:04

  Bună ziua. Apăsați pe butonul albastru de mai sus.

  Constantin
  -

  16 aprilie 2021 at 14:08

Pentru CASS, daca inceperea activitatii PFA este in acest an, cu venituri (norma de venit) peste plafonul ajustat la numarul de luni ramase (sa zicem 8.5 luni), se pare ca sunt obligat sa pun suma maxima – cea de 2760, adica 10% din 12 salarii minime si nu din 8.5 salarii minime cat e plafonul ajustat. Este clar un bug pe undeva dar nu ma prind cum sa trec peste. S-a mai lovit cineva de aceasta problema?

Cristi
-

14 aprilie 2021 at 23:10

Deci anul acesta, 2021, va fi fără bonificație?

Jamdar
-

14 aprilie 2021 at 19:32

  Da, fara bonificatii.

  Constantin
  -

  15 aprilie 2021 at 12:09

Buna ziua! Sunt PFA-norma de venit. In 2020 am avut 1000 Ron venituri din vanzare actiuni la bursa. Intrebarea mea este cum trec aceste venituri in declaratia din 2021(completez la Cap.I?)

Manaila Carmen
-

7 aprilie 2021 at 15:04

Bună ziua!
Dacă am încasat indemnizatia in 2020 de 3 ori, adica 4072×3, se plateste CAS, CASS, sau doar impozitul?
Mulțumesc!

Cosmin
-

4 aprilie 2021 at 10:41

I am new to Romania and now a PFA from September 2020. I cannot find how to use the DU to submit a partial pro-rata income for 4 months and so pay partial CAS/CASS for 4 months. My income in 4 months was just under the annual minimum salary of 26,760 so do I have to pay CAS/CASS?

D Smith
-

21 martie 2021 at 17:23

Bani intrati pe luna ianurie 2021 .. Adica cererea facuta in decembrie 2020 impozitul se trece in anul 2020?

Razvan
-

17 martie 2021 at 12:02

  Buna ziua! Se declara ca venit pentru anul fiscal 2020.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2021 at 8:06

Declaratia anului 2021 pentru veniturile realizate in 2020 cuprinde si sectiunea 1.9 referitoare la bonificatii. Inteleg ca se va publica modul de acordare a bonificatiilor aferente anului 2020 in 60 zile de la aprobarea bugetului de stat ( bugetul a fost aprobat pe 2 martie 2021, deci 2 mai 2021 putem spera la publicare) . In concluzie, daca vrem sa depunem declaratia „din timp” se completeaza acest capitol? Plata se face integral fara a lua in calcul bonificatiile? ANAF va lua in calcul bonificatiile trecute la capitolul 1.9 desi plata a fost facuta integral? sau va trebui facuta declaratie rectificativa? Este foarte neclar si ineficient. Daca asteptam cu depunerea declaratiilor pana in mai probabil ca sistemul va fi suprasolicitat.

Delia
-

9 martie 2021 at 14:46

Pe 2020 am luat chiria in lei, am platit impozit pe venitul estimat, cand a fost nevoie am depus declaratie rectificativa. Nu realizez venituri mari si nu trebuie sa platesc asigurari de sanatate. Mai trebuie sa depun declaratie pe venitul realizat in 2020 pana pe 25 05 2021?

Vlad Ion
-

9 martie 2021 at 8:23

Buna ziua, sunt pers fizica cu venit din închiriere aparte in scop turistic din 2019, la Norma de venit. Va rog, din impozitul pt anul 2021, pot scădea valoarea casei de marcat, achiziționată in 2019? Pe 2020 am plătit deja impozitul. Daca termenul Declarației Unice este 25.05.2021, Declarațiile lunare pe ian, febr, martie,…când trebuie depuse? In cursul anului 2021, la orice modificare apărută, mai putem depune Declarație Rectificativa ? Daca sunt pensionară, trebuie să completez și plătesc Contribuția de sanatate, indiferent de valoarea venitului? Sau nu mai completez rubrica respectiva ? Va Multumesc, astept raspunsul a voastră !

Negru Georgeta
-

7 martie 2021 at 7:03

Buna ziua.
Din cauza pandemiei,venitul anual estimat prin DU 2020, a fost mai mare decat venitul anual realizat conform DU 2021, depusa in 26.01.2021. Totusi in SPV continua sa apara obligatiile de plata aferente DU 2020 (estimate), si cu termen 15.03.2021. Va rog ,daca puteti sa-mi spuneti,eu ce trebuie sa platesc: estimatul din DU 2020, sau realizatul din DU 2021, si pana cand?
Multumesc anticipat

Elena
-

2 martie 2021 at 8:11

  Platiti la realizat, conform DU 2021 pana in 25 mai

  Gavrila Silvia
  -

  5 martie 2021 at 6:17

  Buna ziua! Informatiile se modifica dupa data de 10 a lunii urmatoare depunerii declaratiei unice.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2021 at 8:48

Buna ziua, daca deschid SPV apare termen de plata impozit chirii 15.03.Aici in ghid scrie 25.05.Ce sa inteleg?Si o alta problema, daca se incaseaza chirie in valuta, cum se face regularizarea?suma este f mica.Multumesc anticipat

Violeta Stefan
-

1 martie 2021 at 8:27

La cap. 1.4 pt.stabilirea impozitului datorat este Rd. 2 „CAS datorată” – se înscrie contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V „Contribuţii sociale obligatorii” din Codul fiscal. Nu inteleg care CAS se trece? Cel platit la estimatul pt 2020? Multumesc.

COZI MARILENA
-

25 februarie 2021 at 11:32

Va rog sa ma ajutati in completarea dec.unice. Am completat Dec.Unica ptr. un PFA din dec. ANAF,am transmiso si am primit recipisa in care arata ca anul de raportare este anul 2021 si nu 2020. Nu stiu umde sa modific pentru a fi corect.Va multumesc anticipat.

Neacsu
-

21 februarie 2021 at 15:14

Ieri, 20 februarie, fost adoptat bugetul de stat. Ar trebui să știm deja dacă vor fi bonificații sau nu.

alinclamba
-

21 februarie 2021 at 10:25

Bună ziua. Am un pfa în sistem real. Pe sfârșitul lunii decembrie 2020 am cumpărat o casă de marcat și care a fost fiscalizată la începutul lunii ianuarie 2021. După noua lege mai e deductibilă ? Vă mulțumesc.

Crișan
-

21 februarie 2021 at 6:25

Multumesc. in aceasta categorie se incadreaza si pensionarii militari?

PGl
-

19 februarie 2021 at 14:46

Hai cu bonificatiile mai repede!

Mihai
-

19 februarie 2021 at 12:20

  Posibil dupa ce apare legea bugetului de stat.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:39

Domnule Tudor! Ați primit răspunsul la aceste nelămuriri? Vă întreb pentru că aceeași situație o am și eu!

Oprea Monica
-

18 februarie 2021 at 8:24

Buna ziua tuturor, as dori sa ridic o speță și sunt curios daca e cineva în măsură să răspundă, cu privire la indemnizație de covid acordat celor care au obținut venituri din drepturi de autor, si anume: in codul fiscal a la ART. 62 se menționează:
Venituri neimpozabile
În înțelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:

a) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la organizații neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane.
1. prin ordonanță de guvern dată „noapte ca hoții la 31.12.2020”, prin care se menționează că trebuiesc plătite asig de sanatate și șomaj (41,5%) se încalcă articolul 62 din codul fiscal!!!
2. sursa acestor ajutoare este EXCLUSIV din bani europeni, astfel statul prin această OUG incearcă sa FURE aproape jumatate din acești bani;
3. Din punct de vedere juridic este posibil ca aceasta ordonanță sa fie dată peste codul fiscal stabilit prin lege?
4 A contestat cineva această ordonanță?
5. Veniturile obținute din drepturi de autor se impozitau cu 10% daca nu depășești cele 12 salarii minime pe an, până la urmă acest ajutor este acordat tot urmare a veniturilor din drepturi de autor! De astfel cei de la agenția de plăti au menționat in prima fază ca acesta v-a fi criteriul de impozitare!

Tudor
-

14 februarie 2021 at 14:11

Buna seara,
Daca vreau sa reduc norma de venit aferenta 2020 in urma implinirii varstei de 65 ani in iulie 2020 unde trebuie sa completez in DU 2021 ? A avut cineva acest caz ?
Multumesc

Rosca Patricia
-

13 februarie 2021 at 18:17

  Buna ziua! Completati in sectiunea de la capitolul 2 din declaratie: Norma ajustată potrivit Codului fiscal.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:38

Chiar nu stie nimeni la cine se refera colana 4 din tabelul pentru plata idemnizatiilor conform OG 30 si 132?

PG
-

13 februarie 2021 at 16:31

  Buna ziua! Sunt categorii de contribuabili care platesc CAS in sisteme proprii de asigurari.

  Gavrila Silvia
  -

  5 martie 2021 at 6:13

Am depus declaratia pentru anul 2020 astazi si in confirmarea primita scrie ca am depus o declaratie pentru anul 2016. A mai patit cineva asa ceva sau am gresit eu ceva?

George
-

13 februarie 2021 at 13:12

Am inteles ca anul trecut au fost probleme dupa aparitia bonificatiilor si depunerea rectificativelor, asa ca am zis sa astept anul asta bonificatiile. Cand apar? Apar ?

Silviu
-

12 februarie 2021 at 9:29

Bună ziua! Am primit microgrant ul pt PFA și as dori sa folosesc o parte din suma pt plata impozitului, în termenul de 90 de zile. Pot plăti impozitul chiar dacă nu am depus încă declarația unica?

Teodora
-

5 februarie 2021 at 6:57

  Buna ziua! Depuneti declaratia mai intai si apoi platiti. Declaratia o incarcati in aplicatia MEEMA.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:34

   Sa inteleg ca pot plati in baza decl unice . Atat impozitul pe 2020 cat si anticipatul? Care de asemenea este decarat in respectiva declaratie?

   Ionela
   -

   4 martie 2021 at 21:08

Eu am plătit taxele la stat din microgrant. Am fost la ANAF, mi-au comunicat faptul ca ei nu pot sa ofere înștiințare de plata sau foaie de vărsământ pentru plata DU 2020, ci doar mi-au pus la dispoziție contul unic în care sa virez banii prin OP. De asemenea, mi-au comunicat faptul ca nu trebuie sa aștept să-mi apară în spațiul virtual la obligații fiscale plata acestora, întrucât se anunță întârzieri foarte mari în procesarea lor.

Cristian
-

3 februarie 2021 at 10:41

Buna. Va rog poate ma poate lamurii cineva cu urmatoarea speta: in cadrul Declaratiei unice la contributii datorate conform indemnizatiilor OG 30 si 132 in tabelele aferente exista doua coloane (3 si 4) referitoare la Contributiile de asigurari sociale datorate in sistemul public de pensii (col.3) si datorate in sistemul propriu de pensii (col.4). Ce reprezinta coloana 4 si cui se aplica?
Va multumesc.

PG
-

3 februarie 2021 at 10:09

  Buna ziua! Sunt categorii de contribuabili care platesc CAS in sisteme proprii de asigurari: avocati, personal clerical si altii.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:33

Buna ziua! Am si eu va rog o nelamurire. PFA nu mai doreste sa realizeze activitate in 2021, prin urmare va fi radiat. Intrebarea mea este daca trebuie depuse 2 declaratii unice, una pt definitivare venituri realizate in 2020 si inca una in termen de 30 zile de la lichidare? Sau astept sa se faca radierea si voi completa o singura declaratie unica? Multumesc!

ANA
-

30 ianuarie 2021 at 14:07

  Buna ziua! Daca radiati pana la 25 mai depuneti o singura declaratie cu venitul estimat si cu data radierii de la ONRC. Altfel trebuie sa depuneti o decl pana pe 25 mai si una in 30 de zile de la radiere.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:32

Și pe mine m-ar interesa acest aspect, dar având în vedere ca DU reprezinta titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plata de la data depunerii acesteia, ar trebui sa putem plăti, o sa mai ma interesez.

Chifan Cristian
-

29 ianuarie 2021 at 14:46

Bună ziua,
După depunerea declarației unice peste cât timp apare pe anaf.ro obligații de plată?

Aș dori să plătesc din microgrant și aș dori să știu dacă trebuie să aștept până apare pe anaf.ro sau pot plăti sumele declarate direct?

PZ
-

26 ianuarie 2021 at 10:24

  Buna ziua! Modificarile apar dupa data de 10 a lunii urmatoare depunerii declaratiei. Puteti plati obligatiile fara sa asteptati, imediat dupa depunerea declartiei.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:30

Buna ziua, am un PFA care primeste indemnizatia lunara de 75% pentru intreruperea totala a activitatii. Eu ca persoana fizica ma pot angaja la alta societate fara sa risc pierderea indemnizatiei pt pFA ? Parca am vazut intr-un act normativ ca veniturile din salarii si chirii nu anuleaza primirea indemnizatiei. Multumesc anticipat!

Ioan P
-

25 ianuarie 2021 at 13:48

  Buna ziua! Da, va puteti angaja, nu pierdeti indemnizatia. Va rog sa sunati si la Agentia de plati locala, sa va confirme si ei. In trecut au tratat diferit de la un judet la altul.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:28

am urmatoarea speta (intrebare): am un pfa si sunt la norma de venit inca de cand l-am facut din 2012. pana acum in fiecare an asteptam sa apara norma de venit si pana la finalul lunii ianuarie depuneam declaratia unica pt anul in curs si alegeam norma de venit. stiam ca inainte asa era parca, adica pana pe 31 ianuarie trebuia sa depui ca sa ramai la norma. anul acesta este la fel, adica trebuie sa depun pana pe 31 ianuarie declaratia unica ca sa nu ma trezesc ca sunt trecut din oficiu la sistem real?

alexandru florin
-

24 ianuarie 2021 at 18:18

  Buna ziua! Termenul de depunere este 25 mai 2021.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:27

daca o Intrep.Indiv.care a achizitionat casa de marcat in anul 2018 dar in 31.12.2020a iesit cu pierdere va lasa ptr.in 2022 asimilarea chelt .nedeductibile val.casei de marcata neavind impozit de unde sa scada c/v ei?Multumesc

Daria
-

24 ianuarie 2021 at 14:43

  Buna ziua! Puteti deduce costul cu casa de marcat in urmatorii 7 ani.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:26

Nu depuneti inca declaratia unica, nu s-au afisat bonificatiile pentru plata anticipata inca. Nu se vor recalcula in cazul in care nu apar in declaratie. Timp de depunere mai este pana in mai.

Tudor
-

19 ianuarie 2021 at 9:57

anul trecut am depus si eu prin februarie si bonificatiile au fost anuntate mai tarziu. A trebuit depusa o declaratie rectificativa mai tarziu Anul acesta mai astept.

mihai
-

19 ianuarie 2021 at 7:06

Buna ziua, Am un PFA cu norma de venit platitor de TVA. Limita de 100000 E pentru trerea la impozitarea in sistem real se aplica la totalul incasarilor din 2020, inclusiv valoarea TVA ului? Multumesc.

Catalin
-

18 ianuarie 2021 at 20:12

  Buna ziua! Nu, TVA nu se ia in calcul la plafonul de 100.000 euro.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:25

Cum se procedeaza cu bonificatiile? Cind se vor publica pentru declaratia unica 2021? Pot depunde fara se le trec? Mi se vor recalcula separat de catre anaf si vor aparea in spv?

Irina Basarab
-

18 ianuarie 2021 at 12:26

  Buna ziua! Nu avem bonificatii anuntate pana la aceasta data. E posibil sa apara dupa publicarea legii bugetului de stat.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:22

Buna ziua, pentru cei care au inceput activitatea in 2020, venituri din activitati independente, venituri peste plafon, CAS si CASS nu se recalculeza la nr de luni efective pana la finalul anului 2020? Vad ca modeul de declaratie publicat recent, nu permite introducerea de sume mai mici decat plafonul de 12 salarii pentru 2020, respectiv 26.760 lei.

Cristiana
-

15 ianuarie 2021 at 12:51

  Buna ziua! Pentru anul 2020 se recalculeaza plafonul pe perioada de activitate. Recalcularea se face in declaratia de venit estimat, de anul trecut, nu la capitolul 1 din declaratia 2021.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:21

Si pe mine ma interesează. Multumesc

Erika
-

12 ianuarie 2021 at 20:52

Intrebare rugaminte pt. Constantin (cu toate ca ar trebui sa platesc pt. consultanta asta, nu cred ca lucrurile sunt clare ca plata si raspunsul indiferent care e el sa fie garantat ca asa va fi interpretat 100% de fisc, asa ca cer doar o parere) – probabil ca e cunoscut faptul ca se poate cumpara aur din Revolut. Acel aur nu se stie ce e. CFD nu e dar nici nu ai acces la aur efectiv, Revolut foloseste un partener care ar acoperi investotiile in aur in aur fizic dar nu vor da aur inapoi, nu e acoperit de nicio schema de garantare de nimic, din cate inteleg nu cred ca e “aur financiar” cum e definit in Codul fiscal.

Intrebare e se declara eventualul castig din tranzactii cu aur in Declaratia Unica? Sau e ca un schimb valutar si alea nu se declara. Ca daca am cumparat euro in Revolut cu 4.2 lei si i-am vandut cu 5 lei nu declar in DU si nu platesti impozit.

Dumitru
-

10 ianuarie 2021 at 13:55

contribuabilii impusi la norma de venit care au peste 65 ani (reducere norma 50%) au obligatia depunerii declaratiei unice pana pe 15.01 a fiecarui an pentru stabilirea sumelor datorate la buget aferente anului in curs? Multumesc!

achitei.marius
-

9 ianuarie 2021 at 18:31

  Buna ziua! Termenul este 25 mai; doar cei care au modificari se depune in 30 de zile de la eveniment.

  Constantin
  -

  19 februarie 2021 at 14:19

Daca plătim CAS și CASS pt indemnizația Covid, suntem asigurați pt perioada cât am primit indemnizație sau trebuie sa ne asiguram separat?

Apetrei
-

9 ianuarie 2021 at 11:41

Buna ziua,

Nu am mai platit pana acum, nu stiu cum se procedeaza. Ar fi prima data. Ma puteti indruma? Am incasat inca din martie indemnizatia. De unde iau declaratia unica, am nevoie de un contabil, unde trimit banii, cat (%) se trimite/calculeaza, cum ma asigur ca am inchis socotelile cu ei?

Multumesc,

Ioana
-

6 ianuarie 2021 at 10:35

Buna ziua, in Studiu de caz: Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor realizate in 2020 este scris ca „Depune la inceputul anului 2020 declaratia unica – privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Declaratia este depusa online, pe site-ul ANAF.”

Inceputul anului inseamna pana in 25 Mai 2021 ?. Nu mai retin exact , parca in alti ani trebuia sa depunem ceva declaratie in luna ianuarie.

razvan.botofan
-

4 ianuarie 2021 at 14:12

  Este doar un exemplu cu venitul estimat pentru 2020. Definitivarea impozitului si contributiilor pentru 2020 se realizeaza dupa incheierie anului fiscal, pana la data de 25 mai 2021. Daca nu sunteti platitor de TVA nu aveti nimic de depus in ianuarie 2021 pentru veniturile din 2020.

  Constantin
  -

  4 ianuarie 2021 at 16:09

Buna ziua,

Am depus declaratia aferenta anului 2020 cu tot cu bonificatie si nu contine erori. Cum beneficiez de aceasta? In obligatii de plata apare suma intreaga. Daca platesc integral cu tot cu bonificatia aplicatia este in regula ?

Multumesc

Trasca Roxana
-

4 ianuarie 2021 at 11:49

Buna ziua,

Practic nu putem depune declaratia pentru ca inca nu a fost publicat modelul ?

Silviu
-

2 ianuarie 2021 at 21:14

  Aceeasi intrebare o am si eu

  Ioana
  -

  6 ianuarie 2021 at 10:35

Buna ziua,
Am un PFA cu venituri zero pentru anul 2020 si as dori sa contibui pentru CASS. In declaratia unica, 1. Ce casuta trebuie bifata la art II.2.2.Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată? B sau C? 2. Pot sa aleg sa contribi doar pentru cateva luni? Dec20, Ian21, Feb21 de ex. Multumesc!

Mihai Andreea
-

10 decembrie 2020 at 18:59

Buna, daca sunteti amabili, doresc sa stiu daca inchirierea unui spatiu pe persoana fizica (cu CNP) se poate deconta ca si cheltuiala deductibila in cadrul unui PFI infiintat ulterior. La ANAF mi-au conditionat infiintarea PFI cu incheierea in prealabil a contractului de inchiriere, dar mi-e sa nu poata fi decontata chiria daca e pe CNP si nu pe CIF. multumesc mult..

Gh Cristi
-

20 noiembrie 2020 at 23:04

Buna ziua, cum se completeaza si ce trebuie bifat in declaratia unica pe depunere din 2018 pana in 2020 eu avand PFA-ul inchis dar nu am depus declaratia ca nu eram in tara si acum vreau sa beneficiez de legea 69/2020 pt ami redice din restante, multumesc

Mihai
-

17 noiembrie 2020 at 10:45

Bună ziua,

Prin Declarația Unică, cap. II,secțiunea 2,subsecțiunea 1,se poate declara plata CAS opțional.

În Legea 263/2010, la art.6 (1) IV se menționează că în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

….

„IV. persoanele care realizează venituri din activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală,pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codulfiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

La art.6.al.(2) „Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.”

Ori asigurarea prin Declarația Unică nu este contract de asigurare socială.

Despre celelalte categorii de venituri, declarate prin D.U.,nu găsesc nimic menționat.

….

Întrebare :

Cum se consideră plata opțională a CAS declarată prin Declarația Unică pentru veniturile obținute din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit?
Exemplu :
Venit estimat 26760 lei.
26760: 2230=12

12 luni, reprezintă stagiu de cotizare? Este util la obținerea oricărui fel de pensie?

Mulțumesc anticipat!

Apostol
-

25 octombrie 2020 at 12:11

pentru ca ati completat cu bifa 120 pe prima pagina si ati bagat impozitul si la 5.1 si la 5.2

gabi m
-

29 iunie 2020 at 17:45

‘@ VIOLETA STANILA:

Eu am reusit sa depun fara sa imi mai zica de nicio eroare.

Am completat de la inceput declaratia, intr-un formular nou, si nu am bifat nimic pe prima pagina la sectiunea B (deci nici la Declaratiile referitoare la bonificatii).

Nicolae M
-

29 iunie 2020 at 13:36

buna ziua, ati rezolvat eroarea de care spuneati in mesaj? aceeasi eroare am si eu si cei de la anaf nu raspund 🙁 multumesc!

Violeta Stanila
-

29 iunie 2020 at 11:14

Ma refer la urmatoarea eroare:
R_OBLIMPOZ_EST_TOTAL: Oblimpoz_real_120 declarat (4113) trebuie sa fie mai micdecat oblimpoz_est_total an precedent (2500)
Ar trebui procedat cum a zis Andrei Koszti:
Rezolvat; pt cei care depun pt prima data DU, nu bifati nimic la cap B , nimic dcespre bonificatii sau art 120 sau 148…. Vor apare oricum bonificatiile la final

Nicolae M
-

29 iunie 2020 at 10:06

‘@ ANDREI KOSZTI: Multumesc, mesajul tau mi-a economisit mult timp maine. Ar fi trebuit sa merg la finante si sa intreb la ghiseu dar ti-am urmat sfatul si a mers

Nicolae M
-

28 iunie 2020 at 22:22

Salutare,

Pentru toti cei care intampinati dificultati cu depunerea declaratiei unice de venit, va incurajez sa intrati pe canalul de YouTube al doamnei Luiza Daneliuc (chiar asa o gasiti acolo), unde explica foare clar cum se completeaza corect declaratiile (inclusiv venituri din dividende, chirii, activitati independete – in sistem real sau norma de venit).
Dupa ore intregi cautand raspusul la erori, am reusit sa completez declaratia in 10 minute (corect) urmarind filmuletele ei.

Mult spor si insipratie va doresc!

Cristian Gheorghe
-

28 iunie 2020 at 16:27

Cum pot sa descarc si eu declaratia unica?

Filip Ana
-

28 iunie 2020 at 15:08

Multumesc, am avut aceeasi problema si a mers cu solutia ta.

Alina
-

28 iunie 2020 at 12:38

Ati aflat? ca si eu am aceeasi eroare

panaite
-

28 iunie 2020 at 8:52

Rezolvat; pt cei care depun pt prima data DU, nu bifati nimic la cap B , nimic dcespre bonificatii sau art 120 sau 148…. Vor apare oricum bonificatiile la final;

Andrei Koszti
-

27 iunie 2020 at 18:08

Prin completarea DU actualizate in 24.06 fara a fi rectificativa primesc eroarea R_OBLIMPOZ_EST_TOTAL: Oblimpoz_real_120 declarat (4113) trebuie sa fie mai micdecat oblimpoz_est_total an precedent (2500)
Evident ca apare ca o eroare idioata avand in vedere ca suma declarata ca si realizata nu e obligt sa fie mai mica decat cea estimata…. 🙁
Are cineva solutii ?
E vb doar de venituri din activitati independente.

Andrei Koszti
-

27 iunie 2020 at 7:57

salut; ai primit pana la urma vreo solutie spre rezolvare ? aceeasi problema intampin si eu la DU pe anul asta…

Andrei Koszti
-

27 iunie 2020 at 6:06

salut; ai primit pana la urma vreo solutie spre rezolvare ? aceeasi problema intampin si eu la DU

Andrei Koszti
-

27 iunie 2020 at 6:04

NU ATI DAT VALIDARE DECLARATIE. INCHIDETI PDF-UL, APOI IL TRANSMITETI LA ANAF, DACA NU ATI VALIDAT- O PRIMITI MESAJUL LA RECIPISA.

IOANA
-

25 iunie 2020 at 18:07

Salutare!

Anul trecut cand am facut declaratia am platit suma pe care am trecut-o la estimat pe 2019. Acum ar trebui sa platesc mai putin, adica sa scad acea suma pe care am platit-o in avans. Unde se trece aceasta informatie in declaratia online?

Multumesc.

Costin
-

25 iunie 2020 at 14:28

Am listato și e in regula dar eu tot nu înțeleg cine trebuie să pună bifa pe prima pagina la art.
120. Mulțumesc!

Duduman
-

25 iunie 2020 at 3:14

Incercati sa descarcati Duplicat Decl Unica 2020 din SPV, din tab-ul Mesaje, Solicitare Informatii. Daca va apar la cele trei categorii din I.5.1 toate bonificatiile si nu aveti erori in recipisa, este totul in regula.

diana90
-

24 iunie 2020 at 15:11

Buna ziua! Am depus si eu declaratia Sunt PFA cu venituri obtinute in sistem real. Am depus pe 09 iunie, nu am bifat la Declaratia pentru aplicarea bonificatiei …. la art. 120. La declaratia din 2018 am declarat venit estimat peste plafonul minim. Am completat la Sumarul obligatiilor la I.5.1 unde am aplicat si pentru bonificatii si impozit si cas si cass.Declaratia a fost validata fara erori totusi nu stiu daca e completata corect daca nu trebuia sa pun bifa la capitolul 1 unde e cu articolul 120 sa las pe 1.5.1 doar impozitul si sa completez pe I.5.2 cas si cass ul. Cine ma poate ajuta am sunat si la call center ei asta mi-au zis dar la finate cand am mers au spus ca e ok asa . Nu stiu ce sa fac eu am si achitat sumele din care am scazut bonificatiile…sunt PFA cu venituri determinate in sistem real

duduman maria
-

24 iunie 2020 at 11:13

Buna ziua,
Sunt angajat cu norma intreaga intr-o companie, patronul meu imi plateste toate taxele.
Am separat un PFA iar veniturile realizate pentru anul 2019 sunt sub 12xsalarii minime.

Aveti idee unde am gresit completand declaratia unica? Eroarea este urmatoarea:
„eroare regula: R61: daca bonificatie120(1) =1 atunci oblimpoz­real_120 + oblcas_real_148 + oblcass_real_180 > 0 (0)”.

Va Multumesc Anticipat !

Taficiuc Mihai
-

23 iunie 2020 at 20:21

Am avut si eu aceiasi eroare. In anul 2020 a fost prima DU pentru realizarile anului 2019. Nu am bifat nicio casuta.Am primit recipisa valida.
alt caz
DU depusa in anul curent pentru realizarile din 2019, pentru bonificatii am bifat casua 2 si s-avalidat

Pop Angela
-

23 iunie 2020 at 10:35

1.Cum procedez pentru un PFA in sistem real cu venituri estimate 2019 sub plafon, unde persoana si-a facut contract de pensie direct cu Casa de Pensii si a achitat CAS pentru 2019 luna de luna, chiar in 2019, iar la final de an a vazut ca venitul impozabil e peste plafon? ar trebui obligatoriu sa pun si CAS? Avocatii, care au propria casa de asigurari sociale, cum procedeaza?
2. De cand un titular cu PFA care e si salariat in alta firma datoreaza CAS in cazul depasirii plafonului?
Multumesc

Teodora
-

21 iunie 2020 at 18:38

Multumesc din suflet, am reusit si eu, dupa 15 incercari! Mi-ati fost de mare ajutor!

Oana Andreea Stoe
-

20 iunie 2020 at 11:43

Va multumesc din suflet!
Am stat 5 ore sa ma dumiresc unde am gresit si nu am reusit. Bifam 2 si 3, nu 1 si 3.
Mi-ati fost de un infinit ajutor! Va trimit ganduri bune si apreciere!

Oana Andreea Stoe
-

20 iunie 2020 at 11:41

Ati aflat raspuns? eu nu am reusit…

Viorel
-

19 iunie 2020 at 14:55

Apostol: Cand spui ca nu apare nimic la impozit, CAS si CASS, te referi la rubrica I.5.2? Daca apar doar in I.5.1, poate fi corect, daca nu ai avut nimic de adaugat/schimbat fata de estimarea din DU depusa pentru 2019 (in 2019).
Fara erori am reusit si eu sa depun nu mai putin de 23 de declaratii, dar tot nu erau bune, din pacate.
Din ce am inteles azi dupa convorbirea cu un domn de la ANAF, si de pe facebook-ul anaf-ului, rubrica ce corespunde bifei nr 3 de pe prima pagina (cea cu persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art.120 din Codul fiscal) trebuie bifata in cazul pfa-urilor la norma intrucat prin aceste rubrici ce se completeaza la I.5.2, se definitiveaza anul 2019, in sensul ca prima oara noi am depus un estimat pe 2019, iar acuma confirmam (eventual completam) ce e acolo.
Asta e ce am inteles eu, ca metodologie. Sper sa ajute!

Cristi B
-

19 iunie 2020 at 11:43

Adica bifa la „Declaratie rectificativa privind Capitolul I” si la „Declaratie pentru aplicarea bonficatiei… art.120 din CF”, completare Sectiunea I.5.2. cu impozit, contributii din 2019 si calculul bonificatiilor. Si in plus completarea destinatiei a 3,5% din impozit daca este cazul. Duplicatul solicitat este ok.

Maria Grosu
-

19 iunie 2020 at 14:37

Si eu confirm ca este corect acest mod de completare pt rectificativa PFA la norma de venit si, evident, DU 2020 deja depusa! Multam!

Maria Grosu
-

19 iunie 2020 at 14:28

Mersi pentru lamuriri.

La mine in duplicatul depus nu apare nimic la Impozit, CAS si CASS, dar apar la I.5.1. bonificatiile si sumele de plata corecte. Nu am primit erori in recipisa.
E vorba de un PFA cu norma de venit la care dupa multe declaratii cu erori am reusit sa depun fara erori.

Silviu Apostol
-

19 iunie 2020 at 9:55

‘@Lia Daniluc: Confirm ca acest mod de depunere e cel corect, pentru cei la norma. Am reusit sa dau si de un domn foarte amabil de la call-center de la Anaf, si exact asa mi-a spus si dumnealui sa fac.
Concluzie pentru cei cu norma de venit pe 2019, cum trebuie sa apara in duplicat DUNICA 2020 din SPV:
– La Sectiunea I.5.1 – trebuie sa va apara doar impozitele (cu bonificatiile aferente) pentru venituri definitivate dupa 2019 (cum ar fi venituri din investitii, titluri de valori, etc), si NU trebuie sa apara aici impozitul estimat (declarat) in DUnica in anul 2019, nici CAS si nici CASS (aceste campuri trebuie sa fie goale, nu pe zero!).

– La Sectiuniea I.5.2 (care corespunde bifei nr 3 de pe prima pagina, cea cu persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art.120 din Codul fiscal, trebuie sa apara:
– impozitul estimat/declarat in DUnica in 2019 pentru norma de venit, cu bonificatiile aferente, fara altele suplimentare.
– Valorile CAS si CASS declarate in DUnica in 2019, daca ati bifat atunci ca va incadrati la plata CASS si/sau CAS (adica ati considerat ca obtineti venituri peste prag). Bineinteles, tebuie sa apara si aici si bonificatiile aferente pentru CAS si CASS.

Sper sa va ajute aceste informatii!

Cristi B
-

19 iunie 2020 at 7:41

Procedura la rectificativa pt PFA la norma de venit aplicata de mine cu succes:
-bifati casuta 1(rectificativa privind cap.I) si casuta 3 (aia cu obligatia cf.art.120 CF).Completati subsectiunea 1.5.2 cu datele declarate in DU depusa in 2019(la cap.II).Deoarece apare mesaj ca prin bifarea casutei 1 se pierd datele din cap.I(din DU 2020 initiala),cei care doriti completati din nou sectiunea I.6 (destinatia a 3,5% din impozitul datorat),altfel datele se pierd.
Formularul s-a validat si l-am depus fara erori.Am solicitat duplicat DU 2020 si datele apar foarte corect.
Nu cred ca trebuie sa ne asteptam sa fie generate alte obligatii de plata.Cei de la ANAF vor trebui sa verifice cele doua conditii de acordare a bonificatiilor,adica depunerea on-line si plata pana in 30.06.La plati,se plateste suma totala(impozit+cas+cass) din care se scad bonificatiile aferente.ANAF are o procedura de compensare pt.bonificatii,asa ca intr-un final indepartat,anul viitor se va inchide 2019.

V-am urmarit pe toti cu interes, mi s-a parut ca toate mesajele au o logica si incercam si eu diverse variante.Suportul tehnic ANAF =ZERO,comentariile pe pagina de FB a specialistilor ANAF=citate din O1707/2020 si multe aiurea.

Lia Daniluc
-

18 iunie 2020 at 19:45

‘@Laci – Am reusit si eu sa depun DU fara erori, dupa ce am vazut ca ai bifat B1 si B3.

Eu am modficat si la Capitolul I, ca mai aveam un impozit din strainatate. Mi-a acordat si acolo bonificatia, 5% + 5%.
S-a validat in PDF, si am primit si recipisa fara erori.

Bonificatiile si toate datele sunt evidentiate in duplicatul declaratiei pe 2020. Eu o ceream pe cea din 2019 si acolo nu se schimba nimic.

Florian Georgescu
-

18 iunie 2020 at 19:32

Mersi pentru ajutor. Asa am facut si eu si mi-a validat-o. Apoi in duplicat au aparut bonificatiile.
Obligatiile de plata presupun ca inca nu s-au generat…

Bogdan
-

18 iunie 2020 at 17:13

Multumesc pentru ajutor si pentru timp!
Am analizat toate posibilitatile si combinatiile de bife/declaratii si …nimic!(nu pot include acesti 135 de RON intr-o rectificativa pe model PDF2019), si nu am cum sa fac sa fie bine, in conditiile in care actuala versiune de decl unica are erori. Trist. Nu stiu cum sa fac. Frustrant e ca acuma apar cu datorii desi eu eram pe zero, si mai trebuia sa se aplice si bonificatiile, in plus.

Cristi B
-

18 iunie 2020 at 10:20

Din pacate situatia ta depaseste nivelul meu de cunostinte privind declaratia unica, nu stiu care este varianta corecta de incadrare a impozitului de 135 RON si ce ar trebui sa adaugi la Capitolul 1 in rectificativa. La mine a fost mai simplu, doar cu norma de venit. Poate reusesti sa dai de cineva de la ANAF intr-un final, sau sa gasesti informatii suplimentare in sesiunea de intrebari & raspunsuri de pe Facebook.

Laurentiu
-

18 iunie 2020 at 10:15

Multumesc!

E cum spui tu, eu am inchis PFA-ul (deschis in 2017) in dec. 2019, iar impozitul calculat la depunerea decl. unice atunci la inchidere (dupa cea initiala estimativa) a ramas 4088 RON pe 2019.

In cursul lui 2019 am mai avut niste mici venituri din fonduri mutuale, dar informarea despre ele a venit abia in martie 2020, si deci, trebuia sa le trec si pe astea intr-o rectificativa pe 2019 (135 RON impozit -> De aici 4223 = 4088 + 135).

Problema majora e urmatoarea: acum, cu bonificatiile astea, vazand ca nu ma lasa sa corectez impozitul pe 2019 nicicum, am ales un compromis: am bifat sectiunea 1 (Declaraţie rectificativă privind Capitolul I pt 2019), am ales data de inceput activitate 01.12.2019 (desi eu incepusem in 2017 activitatea), am editat manual impozitul pe venit pe tot anul 2019, pana la inchiderea PFA-ului survenita in dec.2019. dupa cum am spus mai sus.
Apoi, am completat CAS si CASS pe tot anul 2019, cum le completasem si la inchidere, in dec.2019, (calculate la minumul pe economie pe 2019, depasire de prag).
Am mai adaugat si venitul acela din investitii, si impozitul de 135 RON, bifand SUBSECȚIUNEA I.1.1 Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real.
AM depus aceasta declaratie, totul a fost OK.

Apoi, am depus inca o DUnica pe 2019, dar bifand doar bifa nr 2: Declaraţie rectificativă privind Capitolul I , pentru aplicarea bonificatiei. Aici la impozit am trecut 4223 RON, cum reisea din prima rectificativa, si CAS si CASS au ramas neschimbate (calculate la minumul pe economie, depasire de prag).

Ai vreo idee cum mai pot da „undo” la faza asta cu alegerea gresita a inceputului activitatii pe 01.12.2019, si recalcularea impozitului pe 2019 de la 4088 la 4223, sa cuprind si cei 135 din investitii si sa fie corect?

Cristi B
-

18 iunie 2020 at 9:56

Buna ziua. Stie cineva, daca am depus declaratia cu bonificatii si e valida, valorile de plata aferente anului 2019 se vor actualiza automat pe ghiseul.ro sau platim cat sunt ele in prezent si bonificatia se va deduce din viitoarele obligatii de plata? Multumesc mult!

Pocan Dan
-

18 iunie 2020 at 12:40

situatia ta pare ceva mai complicata din cauza rectificarii 4088 -> 4223. Tind sa cred ca nu poti face aceasta rectificare strict din sectiunea de bonificatie I.5.2 si va fi nevoie de depunerea unei rectificative suplimentara pe model PDF 2019 inainte de aplicarea bonificatiei. Poti verifica in duplicatul din SPV pentru 2019 ce apare la impozit, daca e 4088 cred ca va fi necesara rectificarea suplimentara pe care o pomenesc mai sus.

Laurentiu
-

18 iunie 2020 at 9:39

Am redepus declaratia (a nu stiu cata oara…), cum ai spus tu ultima data: zero la impozit in sectiunea I.5.1 la toate cele 4 rubrici pt impozit, CAS si CASS lasate goale (necompletate) in I.5.1.
La I.5.2 am trecut valorile corecte, la impozit, CAS si CASS.
Primesc in recipisa aceeasi eroare ca la pasul precedent:
E: oblig_realizat (1)
eroare regula: R_OBLIMPOZ_EST_TOTAL: Oblimpoz_real_120 declarat (4223) trebuie sa fie mai mic
decat oblimpoz_est_total an precedent (4088)

Mentionez ca impozitul de 4223 RON ar fi fost cel corect pe 2019, din ultima decl. rectificativa depusa in SPV, iar 4088 a fost impozitul estimat pe 2019, in DUnica depusa in 2019 cand am estimat veniturile pe 2019.

Ai idee ce ar putea fi? De cei de la ANAF nu dau deloc…

Cristi B
-

18 iunie 2020 at 9:26

Scuze ca tot insist. Am depus I.5.1 cu valori 0 doar la impozit (cum am inteles initial, si pt ca nu ma lasa sa trec zero la CASS), si am pus la I.5.2 valorile corecte de impozit, CAS si CASS. Deci, CAS si CASS sunt completate identic atat la I.5.1 cat si la I.5.2.
Primesc in recipisa de depubdere urmatoarea eroare:
E: oblig_realizat (1)
eroare regula: R_OBLIMPOZ_EST_TOTAL: Oblimpoz_real_120 declarat (4223) trebuie sa fie mai mic
decat oblimpoz_est_total an precedent (4088)

Mentionez ca impozitul de 4223 RON ar fi fost cel corect pe 2019, din ultima decl. rectificativa depusa in SPV, iar 4088 a fost impozitul estimat pe 2019, in DUnica depusa in 2019 cand am estimat veniturile pe 2019.

Efectiv disper cu magaria ast de declaratie. Si brusc m-am trezit si cu datorii pe care nu le am sau nu ar trebui sa le am.
Asta in loc de bonificatii…

Cristi B
-

18 iunie 2020 at 9:21

Multumesc!
Asta nu inseamna ca ai dublat valorile pentru CAS si CASS, adica le-ai trecut si la I.5.1 si la I.5.2 (penteu CAS si CASS, plus impozit real (diferit de zero) doar la I.5.2)? Adica, nu apar de 2 ori in Duplicat DUNica 2020 din SPV?
Apropo, tie pe ce an iti apar aceste sume in SPV, cand alegi sa vezi duplicatul decl. unice?

In cazul meu, pare grav, vad acuma, intrucat sapt. trecuta aveam datorii zero in pagina de plata obligatii fiscale din SPV (cea integrata cu ghiseul.ro), si acum am de plata pana pe 30.06.2020 4198 RON. Din „obligatii de plata” (Solicitari informatii din SPV), la 31.05.2020 nu aveam nicio datorie de plata restanta.
Nu mai inteleg nimic, sincer sa fiu.

O rectificativa ar trebui sa iti permita sa corectezi orice s-a depus in trecut (in cazul meu, completarea din greseala fortata a unei DU cu data de incepere 01.01.2019, ca sa imi fie permisa editarea impozitului corect pe 2019).

Cristi B
-

18 iunie 2020 at 9:04

Incerc si eu sa fac acum ca si tine, dar ajung la un blocaj la completare (o eroare).
Context: initial am depus gresit Dunica rectificativa pe 2019 (fortand inceperea act. in 01.01.2019, ca sa pot modifica impozitul pe 2019), si apar acuma cu datorii de 4198 RON pe 2019, in SVP, conform datelor de pe ghiseul.ro (in Obligatii de plata, din SPV, nu apar cu nicio datorie restanta la 31.05.2020!).
Intrebare: in forma in care ai depus tu, la subsectiunea I.5.1 ai pus zero la toate rubricile (Impozit, CAS, CASS)?
EU daca incerc sa pun zero la CASS la subsectiunea I.5.1, primesc eroare si nu o pot ignora.
Mersi anticpat!

Cristi B
-

18 iunie 2020 at 8:32

Exact la fel am patit si eu. Initial am primit eroarea „R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada” (dupa ce am bifat casuta 3 si valorile in I.5.2). Apoi am bifat casutele 2 si 3 si am pus valoarea 0 la I.5.1 si valorile corecte in I.5.2 insa am primit eroarea E: oblig_realizat (1) eroare regula: R_NO_DATA_oblimpoz_real_total: Nu exista declaratie depusa cu oblimpoz_real_total!
Am incercat cred toate variantele de depunere, insa chiar nu mai inteleg care e cea corecta si pentru care nu as mai primi erori.

*Norma de venit cu venituri peste plafon

Raluca
-

18 iunie 2020 at 8:04

Buna ziua! Inca o batalie, sper eu castigata – cum am scapat de: „E: validari globale … eroare regula: R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada” … venituri din PFA la Norma de Venit + Chirie in lei / cote forfetare fara CAS (neincadrare in plafon) si DU Initiala pe 2020 depusa in Aprilie 2020 … rezolvare DU bonificatii: bifat B1 (Declaratie rectificativa privin capitolul I) si B3 (Declaratie … art.120 din Codul fiscal) … sa bifat automat I.5.2 … am completat datele pentru Impozit si CASS (CAS lasat gol – reamintesc: optasem in 2019 sa nu platesc ca urmarea a faptului ca Norma era sub plafon iar chiria nu se pune) … validat – apare mesaj cum ca daca nu se bifeaza nici o alta subsectiune la Cap I se vor sterge toate datele de la Cap I din DU initiala – pai daca tot nu aveam nimic acolo n-aveau decat sa se stearga asa ca am dat ok … validare ok … trimis … recipisa cu ok … verificat duplicat DU 2020 pe SPV – apar bonificatiile, iar datele din DU 2020 initial sunt neatinse. Deduc ca a bifa B1 in cazul celor cu Norma si cu DU Initiala pe 2020 depusa este necesar doar pentru a da de inteles sistemului ca este o DU rectificativa si nu o a doua DU initiala. Sper ca informatia sa fie de folos si altora (eu am incercat vreo 30 variante pana sa ajung la asta).

Laci
-

18 iunie 2020 at 10:51

Am aceeasi problema cu R61…., nu inteleg nimic, eu nu vreau sa mai platesc cas, sint pensionara. cind am validat formularul nu mi-a dat nici o eroare si apoi la depunere apare eroare !!!!!

dorina
-

18 iunie 2020 at 10:11

Mersi, o sa verific daca e asa cum spui, pentru ca nu am gasit explicatia asta nicaieri (cum ca ce am facut eu e doar daca am inceput activitatea in dec. 2019!). Dar e cel mai probabil sa fie asa.
Acuma, sper sa pot depune din nou o rectificativa pe 2019, bifand doar casuta 3 ” Decl pt aplicatia bonificatiei……prevazuta la art.120 din Codul fiscal” si am completat sectiunea I.5.2,

Cristi B
-

18 iunie 2020 at 7:03

Dupa cum am zis, I.5.1 e gol la CAS & CASS si are 0 la impozit pe venit strict pentru ca PDF-ul sa se valideze. I.5.2 contine valorile relevante – sumele din declaratia de anul trecut + bonificatiile. Sumele de la I.5.2 apar in duplicatul din SPV pentru 2020.

Laurentiu
-

18 iunie 2020 at 9:13

In I.5.1 am pus 0 doar pe primele randuri, cele de la impozitul pe venit. Algoritmul de validare impune ca o valoare sa fie completata pe primul rand.

Laurentiu
-

18 iunie 2020 at 8:54

Buna ziua,

Am intampinat si eu probleme asemanatoare cu cele descrise mai jos la depunerea declaratiei unice (PFA cu norma de venit, platitor de CAS & CASS). Am depus initial prima versiune a PDF-ului din 05.06.2020, bifand optiunea „Declaratie pentru aplicarea bonificatiei … art. 120” si completand Subsectiunea I.5.2; s-a validat, insa in duplicatul de DU descarcat din SPV nu apareau sumele & bonificatiile pentru CAS & CASS din I.5.2 – aceasta eroare provine din fisierul PDF, in d212.xml atasat PDF-ului lipsesc aceste cifre.

Dupa un telefon la call center-ul ANAF, am refacut declaratia pe ultima versiune a PDF-ului, cea din 11.06.2020, informatiile completate fiind identice cu cele anterioare. La depunere, primeam eroarea „R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada”. Nu am reusit sa obtin o indrumare oficiala din partea ANAF pentru rezolvarea acestei erori, nici la telefon, nici pe pagina de Facebook.

Solutia mea a fost sa depun o declaratie rectificativa cu urmatoarele date: am bifat pe prima pagina casutele 2 si 3 („Declaratie rectificativa privind Capitolul 1, pentru aplicarea bonificatiei” si „Declaratie pentru aplicarea bonificatiei … art. 120”). Bifarea casutei 2 introduce o noua pagina in PDF, subsectiunea I.5.1 unde a trebuit sa pun valoarea 0 in primele patru casute aferente „Impozitului pe venit realizat” pentru ca PDF-ul sa se valideze. Sectiunea I.5.2 ramane la fel, cu valorile initiale, bonificatiile si suma de plata pentru norma de venit din 2019. Am ales sa bifez optiunea de declaratie rectificativa si la Capitolul II al PDF-ului, cu informatiile pentru 2020, pentru a evita eventuale erori de suprascriere partiala a declaratiei vechi (e posibil ca acest lucru sa nu fie necesar). In rest, Capitolul II a ramas neschimbat fata de declaratia initiala.

Rectificativa a fost preluata cu succes in SPV, iar la descarcarea duplicatului am observat ca toate sumele & bonificatiile pentru 2019 apareau corect. Singura posibila problema o reprezinta randurile aditionale cu 0 din sectiunea I.5.1, insa in lipsa unei solutii oficiale de la ANAF, cred ca este o varianta acceptabila.

Laurentiu
-

18 iunie 2020 at 5:31

Buna seara,

Intr-un final am reusit sa depun declaratia unica cu bonificatia pe 2019. Initial bifam din Capitolul I casuta 2 iar la depunerea DU primeam eroarea: R_NO_DATA_CAS_DATORAT: Nu exista declaratie depusa cu CAS_DATORAT!. Am refacut DU si am bifat doar casuta 3 ” Decl pt aplicatia bonificatiei……prevazuta la art.120 din Codul fiscal” si am completat sectiunea I.5.2. ,iar cand am depus formularul am obtinut recipisa cu formular valid, singura nedumerire a fost ca imi aparea anul de raportare 2020.
Am verificat in spv duplicatul de la DU pt 2020 si acolo imi apare bonificatia pe care am calculat-o pentru 2019, iar pt 2020 apar sumele calculate anterior din DU pt 2020 pe care am depus-o la inceputul anului.
La generarea doc cu obligatii de plata nu apar insa sumele din DU 2020, ci cele din DU 2019 care sunt platite.

Taclit Nicusor
-

17 iunie 2020 at 22:42

In 17 iunie a avut loc o sesiune live de intrebari si raspunsuri pe pagina FB ANAF. Acolo cred ca gasiti raspunsuri si la problemele semnalate aici https://www.facebook.com/www.ANAF.ro/photos/a.1407917956194187/2654245564894747/?type=3&theater
Bafta.

Dan I.
-

17 iunie 2020 at 21:46

din pacate ce ai facut tu e gresit, ai bifat „SUBSECȚIUNEA I.1.2 Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse pe bază de norme de venit în cazul contribuabililor care **au început activitatea în luna decembrie** a anului de impunere”, ai bifat ca „ai inceput activitatea PFA in decembrie 2019”, de-aia nu te lasa sa modifici data de inceput a activitatii PFA. Ca a functionat e normal, optiunea aia e strict pentru situatia cu decembrie… m-am gandit si eu sa bifez asa sa zic ca „mi-am inceput activitatea in decembrie 2019” ca sa ma lase sa pun manual impozitul, dar sincer nu stiu ce o sa zica cei de la ANAF legat de chestia asta, cine stie, poate te taxeaza de 2 ori

Ion
-

17 iunie 2020 at 17:25

Și eu am aceeași eroare: R61 daca bonificatie120(1) =1 atunci oblimpoz­real_120 + oblcas_real_148 + oblcass_real_180 > 0 (0). Din păcate nu răspunde nimeni de la asistenta contribuabili. De doua zile tot încerc sa dau de cineva, dar fie mi se închide automat, fie suna și nu răspunde nimeni… Oare ați pățit la fel?
Am trimis și un formular, dar n-am primit încă nici un răspuns.

Loredana
-

17 iunie 2020 at 20:10

Buna seara! Ati gasit motivul pentru care v-a dat eroarea aceasta?

Adriana
-

17 iunie 2020 at 18:43

‘@Ion: Eu am reusit cumva sa depun decl rectificativa la norma, pt 2019, desi depusesem alta inainte.
Nu am bifat casuta „Declaratie pentru aplicarea bonificatiei în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care exista obligatia completarii șsi depunerii numai a declaratiei prevazuta la art.120 din Codul fiscal”.
Am bifat asa:
1) Declaraţie rectificativă privind Capitolul – pe 2019. Am ales sa rectific tot: impozit, CAS si CASS.
Am completat-o si depus-o (singura problema a fost ca NU m-a lasat sa aleg corect data de inceput a activitatii PFA-ului, dar am calculat eu impozitul corect, si am folosit „ignore” in campul unde autocalcula impozitul pe venit).
A mers fara eroare, recipisa e ok.
Apoi, am mai depus-o odata, bifand doar 2) Declaraţie rectificativă privind Capitolul I ,pentru aplicarea bonificatiei pe 2019.
Am pus sumele din prima decl. depusa la impozit, CAS si CASS, si am depus-o si pe asta, cu recipisa ok si fara erori de validare.
Ambele au fost depuse din SPV, fara semnare digitala, intrucat am intampinat probleme la semnarea cu certificat, si am abandonat acest mod de depunere (din e-guverenare.ro).

Acuma, cand aleg sa vad duplicatul decl. unice pe 2019 din SPV, vad ce am depus prima data in 2019, cand estimam veniturile, deci nimic din aceste rectificative. Precizez ca am mai depus 2-3 rectificative pt 2019, si in cursul lui 2020, si nu vad nimic nici din acestea in duplicatul decl. unice pe 2019 din SPV.
Cand aleg sa vad duplicatul decl unice pe anul de raportate 2020 din SPV, vad corect tot pe 2019, inclusiv bonificatiile si redirectionarea a 3.5% din impozit pe care am ales sa o fac, plus vad si pe 2020 exact ce am depus la inceputul anului, prin martie, ca estimare pt. anul 2020.
Cred ca e ok, sper sa fie. Altfel, nu stiu cum sa fac, intrucat nu cred ca ma aflu in cazul de a bifa:
„Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există
obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal”
sau:
„Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de
asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180
din Codul fiscal.” (asta e doar daca am castigat venituri sub prag dar totusi am ales sa platesc CAS si CASS pe 2019).
Sper sa ajute cuiva solutia mea.
Dar, din pacate, raman toate aceste probleme absolut cretine sunt cu aceasta decl si inca o data ANAF se dovedeste total pe dinafara.
Numai bine!

Cristi B
-

17 iunie 2020 at 16:42

Am gasit problema la cei cu norma de venit de sunt atatea reclamatii, e eroare din sistemul ANAF: PFA cu norma de venit nu poate aplica pentru bonificație la impozitul pe venit (doar CAS si CASS) daca in anul 2020 a depus deja o declaratie cu capitolul 1 prin care isi seteaza CAS si CASS pentru 2019, pentru ca facand asta venitul din norma de venit se seteaza la 0 in sistemele de la ANAF (se poate vedea asta cerand „duplicat declaratie unica pentru 2020” din SPV), astfel când vrei sa aplici acum pentru bonificație prin „declarație rectificativa pentru bonificatie” la câmpul de impozit teoretic ar trebui sa treci impozitul pentru norma de venit, DAR după ce încarci declarația primești eroare „R_oblimpozit_real_total: Difera oblimpozit_real_total: declarat XXX, in baza:0” pentru ca, repet, din cauza faptului ca ai depus o declaratie in 2020 (probabil prin martie 2020). Am atasat o poza cu duplicat declaratie unica pentru 2020 la mine care arata faptul ca „venitul realizat” in 2019 mi s-a resetat la 0 in sistemul de la ANAF https://i.imgur.com/UE0rnVK.png
Acum cu versiunea noua de declaratie din iunie au adaugat optiunea „Declaratie pentru aplicarea bonificatiei în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care exista obligatia completarii șsi depunerii numai a declaratiei prevazuta la art.120 din Codul fiscal” care te lasa sa treci si impozit pentru norma de venit DAR cei care au depus deja in martie 2020 declaratia nu mai pot bifa aceasta optiune pentru ca primesc eroare la incarcare „eroare regula: R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada”.
Solutie: trebuie sa se permita bifa cu „art. 120” chiar daca ai depus deja o declaratie in 2020. Am trimis solicitare la ANAF sa rezolve problema, dar nu ma astept sa o faca. Eu voi depune declaratie fara bonificatie la impozit si bonificatie doar la CAS si CASS si asta e

Ion
-

17 iunie 2020 at 16:11

Cu tot respectul, dar vazand aceleași postări cu eroarea de la depunerea DU, in special la norma de venit, ma gândesc ca cel mai potrivit loc unde puteți semnala problema este la ANAF, asistenta contribuabili. Au un telefon acolo, au email etc.
Ce ar putea sa va raspunda aici lumea?! E clar ca sunt probleme cu sistemul lor, si dacă nu le semnalam la ANAF, nu le vor remedia.
Părerea mea.

Dan Iliovici
-

17 iunie 2020 at 8:40

„Am depus si eu pentru a nu stiu cata oara, noua versiune a declaratiei unice cu bonificatii dar imi da aceeasi eroare la depunere!!”

Asa am facut si eu, si tot imi da erori.
Ce buni suntem noi ca platim cu un an inainte toate darile si cand e vorba sa benefieciem de o reducere pentru acest lucru – ce sa vezi – nu merge sistemul.

Eu am platit si pentru 2020 toate cele, cam 12.000 lei inca din ianuarie (am avut nevoie la spital de confirmarea platii pentru sanatate). Pai de la anul, pentru taxele pe 2021, daca termenul limita e 15 martie 2022, mai vad ei banii de la mine direct pe 14 martie 2022, la ora 23:00.

Acum, vorba aceea… si corecti, si cu banii luati.

Florian Georgescu
-

16 iunie 2020 at 20:25

Aceeasi eroare o am si eu.

Marius Stoica
-

16 iunie 2020 at 22:54

Va rog frumos, ati gasit o solutie la eroare regula: R61 daca bonificatie120(1) =1 atunci oblimpoz­real_120 + oblcas_real_148 + oblcass_real_180 > 0 (0) ?

Multumesc

Dana
-

16 iunie 2020 at 21:00

Nu se restituie nimic (am incercat eu). Se fac doar compensari si astea doar daca se trimite: solicitare online + recomandata + solicitare depusa direct, cu nr. de inregistrare la registratura. Abia dupa mai mult de un an si doar la aceasta succesiune au raspuns si au facut compensarile. Oricum, sumele ce apar pe SPV sunt diferite fata de cele care apar pe situatia analitica obtinuta de la ghiseu (pe care n-am sa reusesc in vecii vecilor sa o inteleg…)! 🙁

Charminna
-

16 iunie 2020 at 17:50

Am depus si eu pentru a nu stiu cata oara, noua versiune a declaratiei unice cu bonificatii dar imi da aceeasi eroare la depunere!!

CRISTINA
-

16 iunie 2020 at 14:27

Bună ziua! Am depus de trei ori declaraţia şi am aceeaşi eroare. Menţionez, că sunt Pfa profesii liberale. Impozitul real, datorat pentru anul 2019 este mai mare decât cel estimat pentru anul 2019, din declaraţia de anul trecut. În recipisă apare următoarea eroare:

Au fost identificate urmatoarele ERORI:
E: oblig_realizat (1)
eroare regula: R_OBLIMPOZ_EST_TOTAL: Oblimpoz_real_120 declarat (500) trebuie sa fie mai mic
decat oblimpoz_est_total an precedent (490)

Chiar nu înţeleg ce anume ar trebui să corectez, deoarece cifrele sunt corecte. Cunoaşte cineva rezolvarea acestei erori?

Dana
-

16 iunie 2020 at 12:14

Am primit un raspuns in batjocura de la ANAF referitor la problema celor cu PFA cu norma de venit. Recapitulare scurta: la PFA cu norma de venit impozitul/venitul pentru 2019 se decide prin declaratia din 2019, in 2020 nu mai ai nici o optiune sa completezi din nou impozitul/venitul pentru 2019, asadar nu poti aplica pentru bonificatie acum ca nu ai nici o optiune pentru impozit 2019 la PFA norma venit, iar daca treci totusi manual o suma la campul de impozit iti da eroare cand incarci declaratia. Am trimis mesaj la cei de la ANAF si mi-au dat un raspuns tampit „Buna ziua, Declaratia unica 2019/2020 trebuie depusa initiala, deoarece este definitiva pentru 2019 si estimativa pentru 2020”. Bataie de joc, au ignorat complet problema si mi-au dat un raspuns generic

Ion
-

16 iunie 2020 at 9:57

Nu am vorbit personal la ANAF, am trimis un formular de contact dar nu am primit inca niciun raspuns.

Am mai incercat acum inca o data sa depun DU si recipisa imi da aceeasi eroare:
„E: validari globale eroare regula: R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada”

Eu am depus DU pentru 2019 anul trecut in februarie, si in aprilie am platit integral, deci cu un an inainte de termenul limita.
@Remus, a spus ca a reusit astazi sa depuna declaratia si a reusit. Eu inca nu reusesc sa o depun fara erori.

Daca cer in SPV duplicat la DU2019, o primesc pe cea din februarie anul trecut. Nici una din cele 5 pe care incerc sa le depun nu apar in SPV.

Florian Georgescu
-

15 iunie 2020 at 20:29

Confirm ca sunt probleme la depunerea declaratiei rectificative pentru aplicarea bonificatiei la cei cu norme de venit. La inceputul anului 2020 am depus declaratia unica pentru PFA norma de venit pentru anul 2019 si estimarea pentru anul 2020, iar acolo nu aveai ce sa completezi la „impozit pe venit” pentru 2019 pentru ca acel impozit a fost stabilit prin declaratia unica depusa in 2019 unde ai estimat impozitul pe venit la norma pentru anul 2019. Insa acum cand vrei sa aplici pentru bonificatie te pune sa introduci totusi „impozitul de venit pentru 2019” (desi, repet, la norma de venit nu mai introduci impozitul pe venit pentru anul anterior deoarece acela a fost decis prin estimarea facuta in anul anterior). Daca il introduci manual pare totul ok, se valideaza, dar cand incarci formularul la ANAF pe site primesti eroarea:
E: oblig_realizat (1)
eroare regula: R_oblimpozit_real_total: Difera oblimpozit_real_total: declarat 2500, in baza:0

iancuta-iongmail-com
-

15 iunie 2020 at 17:35

Bifarea casutelor 1 si 4 e o prostie,la rectificarea DU pt.cei cu norma de venit.Eu sunt in aceeasi situatie.Am depus diverse combinatii si apar erori la depunere.
Eu cred ca ar trebui sa adauge o casuta de rectificare, sa bifam 3 si sa completam 1.5.2.,daca vor sa respecte Ord.1107/2020.
Daca sunt noutati sau gaseste cineva solutia corecta,va rog sa scrieti aici.

Lia Daniluc
-

15 iunie 2020 at 13:40

Bonificația se va vedea în fișă ca suprasolventa, bani plătiți în plus – sume in curs de distribuire. Cel puțin așa ar fi normal.
Dar Dumnezeu știe când si cum.
Pentru restituire trebuie să depui la Administratia financiara o cerere de restituire. Acolo scrii cum vrri banii, in ce cont etc. Alta distracție.

Dan Iliovici
-

15 iunie 2020 at 9:44

Cu aceasta explicație năucitoare se limitează extrem de mult tot ce poate fi rectificat.
Oare nu-i doar capul pe cei care dau asemenea explicații?

Dan Iliovici
-

15 iunie 2020 at 9:08

Este greu de stabilit, intr-o sectiune de comentarii sau prin mesaje scurte, pe care le tot primim, care este solutia corecta in cazul declaratiei cu bonificatii. Pentru completarea corecta, trebuie vazuta declaratia din 2019, cea din 2020 daca s-a depus, daca nu s-a depus trebuie vazute veniturile de definitivat/estimat in 2020. Cu atat mai mult daca s-a depus si o declaratie unica pentru bonificatii, trebuie verificat si duplicatul de pe site-ul ANAF. A oferi o solutie aici, fara o verificare a documentelor de mai sus inseamna a merge la ghici, a ne da cu parerea… Asa cum am zis si in emailul trimis astazi, riscati sa transmiteti eronat informatii catre ANAF. Va puteti informa corect accesand unul din ghidurile noastre sau puteti continua sa cautati o solutie pe internet. Din pacate noi nu ne putem asuma o solutie punctuala pe fiecare caz. Multumim pentru intelegere.

Constantin
-

15 iunie 2020 at 12:03

Salut,
Eu am reusit sa completez si sa nu am erori la incarcarea pe platforma. Am bifat „Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal” – mentionez ca am platit toate taxele impozit, CAS, CASS in sistem real. Acum, intrebarea este: cum va fi platita bonificatia? Plata va fi facut automat in acelasi cont din care s-a platit initial?

Bogdan
-

15 iunie 2020 at 9:39

Buna,
Eu am platit atat impozitul, cat si CAS-ul si CASS-ul la inceputul lunii mai. Imi apar si pe fisa de platitor de la ei si totusi am primit eroarea cu: R_NO_DATA_CAS_DATORAT: Nu exista declaratie depusa cu CAS_DATORAT!.

Raluca
-

15 iunie 2020 at 9:14

Salutare. Am vorbit cu cineva de la anaf si mi-a spus ca aceasta eroarea (eroare regula: R_NO_DATA_CAS_DATORAT: Nu exista declaratie depusa cu CAS_DATORAT!) apare pentru ca nu s-a platit nimic, adica nu se poate rectifica ceva ce nu s-a platit, asta a fost explicatia domnului.

Andrei Bacescu
-

15 iunie 2020 at 8:16

Salutare. Am vorbit cu cineva de la anaf si mi-a spus ca aceasta eroarea apare pentru ca nu s-a platit nimic, adica nu se poate rectifica ceva ce nu s-a platit, asta a fost explicatia domnului.

Andrei
-

15 iunie 2020 at 8:14

Buna ziua,
Am primit recipisa cu urmatoarea eroare:

E: oblig_realizat (1)
eroare regula: R61: daca bonificatie120(1) =1 atunci oblimpoz­real_120 + oblcas_real_148 +
oblcass_real_180 > 0 (0)

La ce se refera? Nu stiu unde sa ma uit.

Cristian Conea
-

15 iunie 2020 at 5:33

Multumesc pentru lamurire! Pana in 30 iunie ma astept sa mai apara vreo 4 versiuni ale minunii aceasta de declaratie.

Cristi B
-

12 iunie 2020 at 12:27

la fel si eu. nu am o rezolvare

sorin
-

12 iunie 2020 at 15:20

Poate cineva sa imi confirme totusi pt norma de venit cum se completeaza? Eu am completat initial bifand optiunea a 2 a, am primit acelasi mesaj ca dvs, FARA CAS DATORAT, dupa am completat bifand optiunea a 3 a, pt acesta am primit eroarea R_MULTI_INIT Mai exista o declaratie valida, iar dupa ce am contactat anaf-ul prin formularul din SPV mi s-a spus sa bifez casuta 1 si 4. Nu mai inteleg nimic.
Mentionez ca de fiecare data (de 4 ori deja) am primit recipisa cu erori si totusi mi s-a emis si declaratia unica.

Remus
-

12 iunie 2020 at 12:41

Eroarea este doar la cei cu norma de venit

Mirel
-

12 iunie 2020 at 9:50

Am sunat la ANAF. Zic ca lucreaza la remedierea erorilor de preluare. Declaratia a zis ca este OK eroare este la preluarea ei. A zi sa mai incercam sa o depunem peste 2-3 zile in caz contrar sa mai revin cu un telefon

Mirel
-

12 iunie 2020 at 9:49

ati rezolvat?si eu am aceasi eroare

dana
-

12 iunie 2020 at 8:28

si eu la fel, cum ati rezolvat?

dana
-

12 iunie 2020 at 8:27

si eu am aceasi eroare.
Ati rezolvat?

dana
-

12 iunie 2020 at 8:26

Salut tuturor,
Am incercat toate combinatiile posibile privind rectificarea pentru aplicarea bonificatiei, formularul este validat dar la incarcarea documentului apare mereu eroarea:
eroare regula: R_NO_DATA_CAS_DATORAT: Nu exista declaratie depusa cu CAS_DATORAT!
Mentionez ca in declaratia initiala acestea au fost cuantificate si platite.

Cum pot rezolva aceasta situatie?
Multumesc.

Bogdan
-

12 iunie 2020 at 7:16

Si eu am intampinat aceeasi problema.

Bogdan
-

11 iunie 2020 at 14:18

Multumesc pentru raspuns, dar…din pacate, nu e asa! Acum, data de inceput trebuie trecuta obligatoriu (a disparut din declaratie mentiunea la care faceti dvs referire, aceea ca se completeaza doar daca evenimentul a avut loc in anul pentru care se completeaza declaratia), iar aceasta data e folosita la calculul proportional al venitului realizat ca si cota parte din norma de venit anuala.
Efectiv nu te lasa sa validezi decl. daca nu completezi data de inceput activitate. Mai demult in versiunile mai vechi (inainte de 04.2020) mergea, acuma nu se mai poate. Incercati si dvs, va veti convinge!

Cristi B
-

11 iunie 2020 at 9:15

Si eu am avut dilema asta, nu ma lasa sa trec nicio data din 2017 sau 2018!
A mers doar sa trec data de 01.12.2019 ca incepere a activitatii (desi real am inceput in 01.2017!), si asa am si depus-o.

Cristi B
-

11 iunie 2020 at 7:01

  Acele campuri se completeaza doar daca evenimentul a avut loc in anul pentru care se completeaza declaratia. Ati inceput in 2017, nu se completeaza campul.

  Constantin
  -

  11 iunie 2020 at 8:40

CE TRECI LA DATA INCEPERII ACTIVITATII , LA NORMA DE VENIT 2019. BUNA SEARA.

MARIA majari
-

10 iunie 2020 at 18:18

Buna ziua! In 2019 am depus DU pt 2018 si estimat 2019 pentru venituri din dividende completand Cap.2 SUBSECȚIUNEA II.2.2 Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată pt 2019. CASS-ul pt estimatul din 2019 nu l-am platit pt ca nu am obtinut venituile din dividende in 2019 ci doar din salarii. Cum trebuie sa procedez cu DU pentru 2019 ca sa nu fiu obligat la plata CASS tinand cont ca nici in 2020 nu voi mai lua dividende.
Multumesc!

Roberto
-

10 iunie 2020 at 15:31

Aceeasi eroare o obtin si eu, la norma de venit:
Au fost identificate următoarele ERORI:
E: oblig_realizat (1)
eroare regula: R_NO_DATA_CAS_DATORAT: Nu exista declaratie depusa cu CAS_DATORAT!

A rezolvat cineva?

Claudiu Nicoara
-

10 iunie 2020 at 13:52

Am primit aceeasi eroare ca Dragos si Tudor, eroare:

E: oblig_realizat (1)
eroare regula: R_NO_DATA_CAS_DATORAT: Nu exista declaratie depusa cu CAS_DATORAT!”

Am obtinut doar venituri pe norma de venit in limita a 12 salarii, am depus declaratia unica in februarie, azi am depus doar pe cea noua pentru bonificatie selectand „Declaraţie rectificativă privind Capitolul I ,
pentru aplicarea bonificatiei”

crossing12
-

10 iunie 2020 at 10:57

Buna ziua. Si eu primesc aceasta eroare la Cap. II an 2020, insa daca debifez casuta privind declaratia rectificativa, nu mai pot valida formularul.

Georgiana Iacob
-

10 iunie 2020 at 7:23

Si eu am aceeasi problema ca Dragos. Am depus declaratia pe 2019 iar acum trebuia sa vin cu Declaratia rectificativa pentru 2019, ceea ce am facut, am validat-o dupa completare obtinand confirmarea ca validarea s-a facut cu succes si sa o depun. Am depus-o si am primit recipisa cu exact aceeasi eroare:
„Au fost identificate următoarele ERORI:
E: oblig_realizat (1)
eroare regula: R_NO_DATA_CAS_DATORAT: Nu exista declaratie depusa cu CAS_DATORAT!”

Unde este eroarea intrucat eu am obtinut doar venituri din dividende, la care CAS nu se datoreaza…

Tudor Puscasu
-

10 iunie 2020 at 3:39

Cred ca nu poti depune o decl. rectificativa fara sa fi depus in prealabil o decl. unica normala, adica una la care nu e bifata casuta „Rectificativa” la niciun capitol.
Si pare logic asa: ce sa rectifici, daca nu ai depus nimic in prelabil?!

Dan I.
-

9 iunie 2020 at 20:33

am acelasi caz, depunere declaratie rectificativa pentru bonificatie 2019, fara erori de validare, recipisa cu aceeasi eroare –
„Au fost identificate următoarele ERORI:
E: oblig_realizat (1)
eroare regula: R_NO_DATA_CAS_DATORAT: Nu exista declaratie depusa cu CAS_DATORAT!”.

dragos
-

9 iunie 2020 at 16:56

Buna ziua,
acelasi lucru l-am sesizat si eu. Bonificatia de la 3.2 nu apare, de fapt punctul 3 nu apare deloc cu suma integrala, doar 3.1 cu bonificatia, 3.2 si 3.3 care nu au nimic, desi in pdf-ul incarcat in spv sunt completate. Am sunat la asistenta si m-au pus sa fac sesizare prin formular de contact din spv. Astept raspunsul lor.
Multumesc!

Laura
-

9 iunie 2020 at 13:47

Vedeti daca nu cumva va incadrati in cazurile pentru care trebuie sa bifati si vreuna dintre casutele de la sfarsit pe pagina 1. Eu nu am bifat desi trebuia si am primit aceeasi eroare ca dumneavoastra.

Lucian Pricop
-

9 iunie 2020 at 12:25

Buna ziua!
Exact asa am patit si eu: bonificatiile nu apar nicaieri in duplicatul Declaratiei unice din SPV.
In plus, am ales sa donez 3.5% din impozitul pe venit unei organizatii non-profit, am completat toate datele inclusiv suma, si nu apare in duplicatul declaratiei unice descarcate din SPV.
Mai mult, desi am bifat doar Declaraţie rectificativă privind Capitolul I pe 2019 (nimic pe 2020, adica), in recipisa mi se spune ca am depus declaratia „pentru perioada de raportare 12 2020”.

A treia problema, majora zic eu:
Declaratia rectificativa pe 2019 NU poate fi depusa fara completarea datei de incepere a activitatii!
Si aceasta data nu poate fi in cazul meu decat una din luna 12, 2019, aberant. Daca trec data reala a inceperii activitatii (Ian. 2017), imi apare o eroare in pdf care spune ca data de incepere a activitatii trebuie sa fie din anul 2018, dar nicio data din 2018 nu poate fi completata cu succes.
Nici atata nu-s in stare cei de la ANAF sa faca cum trebuie, an de an probleme cu asta.

Cristi B
-

9 iunie 2020 at 11:35

Buna ziua,

Am PFA norma de venit si acum depun prima data declaratia unica cu estimarea pentru 2020 si pentru a beneficia de bonificatiile pentru plata taxelor pe 2019.

Am bifat „Declaratie rectificativa privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificatiei” si am completat informatiile pentru 2020, Capitolul II.

Desi local formularul a fost validat local, cand il uploadez prin SPV primesc urmatoarea eroare:

E: oblig_estimat (1)
eroare regula: Rectif: Pentru declaratie rectificativa trebuie selectata bifa de rectificativa a capitolului 2 ( rectif2)
E: cap22 (1)
eroare regula: Rectif: Pentru declaratie rectificativa trebuie selectata bifa de rectificativa a capitolului 2 ( rectif2)

Trebuie sa uploadez mai intai declaratia unica pentru 2020 si apoi inca o data rectificativa pentru 2019?

Multumesc,
Iulian

Iulian
-

9 iunie 2020 at 10:53

Buna ziua,

Am depus declaratia rectificativa pentru calcularea bonificatiilor pe anul 2019. Totul a decurs normal, formularul a fost validat, recipisa spune ca nu sunt erori de validare. Pana aici este OK.
Totusi in SPV, dupa ce descarc pdf-ul cu depunere declaratia unica rectificativa si verific, nu apare nimic la „3.2.Bonificatie pentru depunerea declaratiei prin mijloace electronice (rd3.X 5/100)” de asemenea suma de plata totala pentru CASS si CAS nu este completata la sectiunea 1.5 / CAS 2.3 Suma de plata, respectiv CASS 3.3 Suma de plata.
Asta este ciudat pentru ca aceste valori apareau in declaratia pe care am incarcat-o pe site. De asemenea fisierul D212.xml atasat in PDF-ul declaratiei unice pare sa fie corect si sa contina aceste valori.

A mai observat cineva acest lucru?
Multumesc

Alin
-

9 iunie 2020 at 9:56

Momentan nu am primiti niciun raspuns, e cu vacanta acum.
Sa vedem saptamana aceasta in continuare.

Florian Georgescu
-

8 iunie 2020 at 18:32

Buna ziua,
am aceeasi situatie ca a dvs,validarea a fost fara probleme. Am urmatoarea eroare identificata in recipisa: eroare regula R_OBLIMPOZ_EST_DEPLATA. Ce raspuns a-ti primit de la ANAF?

Angela Berari
-

8 iunie 2020 at 10:33

Buna ziua, daca in 2019 s-a depus estimativa pentru contributii CAS si CASS pentru venituri mai mari de 12 salarii minime in 2020 vom completa doar subsectiunea I.1.1 pentru stabilirea impozitului datorat si apoi pentru bonificatii se va completa subsectiunea I.5.1 sau I.5.2? Subsectiunea I.5.2 se adreseaza persoanelor fizice care obtin venituri anuale pentru care exista obligatia completarii si depunerii numai a declaratiei prevazute la art. 120 CF – si anume declaratia estimativa pentru anul in curs?

anisoara
-

8 iunie 2020 at 9:53

Buna ziua,

Cu ceva asemanator ma confrunt si eu, am selectat decl rectificativa pentru bonificatie 2019, nu am avut erori de validate, dar in schimb am primit recipisa cu eroare( nu exista declaratie depusa cu cas datorat) iar perioada de raportare din recipisa apare cu anul 2020 si nu inteleg de ce pentru ca am bifat doar anul 2019 in noua declaratie pentru bonificatie.

Taclit Nicusor
-

8 iunie 2020 at 2:03

  Pt ce obligații ati calc bonificații? Cele din cap 1 DU2020 sau pentru cele din cap 2 DU2019?

  Constantin
  -

  8 iunie 2020 at 7:46

Buna ziua,

Au rezolvat acum cu CAS si CASS la cei care au estimat peste prag, in sensul ca anul trecut daca in 2018 estimai pt. 2019 ca esti peste prag in 2019 in noua DU cand inchideai 2018 nu mai trebuia sa completezzi sectiunea 3 cu sumele datorate CAS si CASS ca daca le completai si acolo plateai dublu!!

Acum vad ca la sectiunea 3 (sume datorate CAS si CASS) si sectiunea 5 unde se mentioneaza bonificatiile CAS si CASS ca sa se incarce sumele acolo si sa ae aplice bonificatia esti practic obligat sa treci sumele datorate CAS si CASS pe care le-ai declarat deja anul trecut…

Aveti ceva info despre treaba asta? Se piate completa si s-au desteptat sa nu ceara banii de 2 ori?

Multumesc!

Bucuresti
-

6 iunie 2020 at 4:33

Buna ziua,

Ce reprezinta cele 2 subcategorii din noua declaratie. Le-ati surprins si dvs. in prima poza din articol (sus de tot).

____________________________________
Declaraţie rectificativă privind Capitolul I ,
pentru aplicarea bonificatiei

– Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există
obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal

– Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de
asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180
din Codul fiscal
_____________________________________

Trebuie bifata una din cele 2 subcategorii? Din cate am vazut, daca bifez, se activeaza subsectiunea 1.5.2 si apoi apar din nou campurile de introdus bonificatii pt. CAS si CASS. (Practic se dubleaza)

Multumesc!

Pricopi Dragos
-

5 iunie 2020 at 22:53

De fapt nu cred ca sunt erori de validare, m-am exprimat gresit.
La validarea declaratiei totul a mers bine, s-a validat fara probleme.
Imi apare ca am erori in recipisa primita de la ANAF, pentru indexul de incarcare a DU rectificative.

Florian Georgescu
-

5 iunie 2020 at 20:45

Buna ziua,
am platit deja, de anul trecut, toate taxele si acum am incercat sa depun rectificativa pentru bonificatii.
Am incercat sa depun declaratia rectificativa pentru 2019 si in recipisa primita imi spune ca am erori de validare.

Au fost identificate următoarele ERORI:
E: oblig_realizat (1)eroare regula: R_oblimpozit_real_total: Difera oblimpozit_real_total: declarat 2460, in baza:115

Aveti vreo idee despre ce poate fi vorba, sau s-a mai confruntat cineva cu aceste erori?
Sunt PFA la norma de venit, impozitul platit a fost de 2460 lei (norma fiind de 24600 lei).

O sa intreb si la ANAF, sa vad daca primesc vreun raspuns.

Florian Georgescu
-

5 iunie 2020 at 20:35

apare informatia eronata chiar la inceputul acestui articol.nu pot atasa print screen dar chiar asa incepe cu : noua versiune a decl. unice 2020, care prevede bonificatii, a fost publicata.

Andreea hASNA
-

2 iunie 2020 at 20:14

  Buna ziua! Aveti dreptate, e o exprimare nefericita. De fapt este vorba ca proiectul a fost publicat, asa cum scrie in subtitlu. Abia astazi (03.06.2020), ordinul care modifica declaratia unica a fost publicat in Monitorul Oficial si urmeaza sa apara si formularul propriu-zis.

  Constantin
  -

  3 iunie 2020 at 16:35

eu una din cate vad nu a aparut acest nou model de declaratia unica care sa includa si bonificatiile.

andreea
-

23 mai 2020 at 20:07

  Buna ziua! Unde scrie ca a aparut formularul nou? O sa apara zilele acestea.

  Constantin
  -

  25 mai 2020 at 9:21

Nu mai inteleg. Nu din aceasta cauza a fost dat un nou model de declaratie unica, tocmai pentru ca se acorda bonificatie si PFA?

Teo
-

22 mai 2020 at 13:59

Buna ziua,

am validat declaratia unica pe site-ul ANAF, spatiu virtual, iar ca raspuns am primit o recipisa cu urmatoarea eroare:

Au fost identificate următoarele ERORI:
E: validari globale
eroare regula: R_NO_INIT_DEC: Nu a fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada.
Ce trebuie sa fac?

GoNtea Maria Magdalena
-

20 mai 2020 at 19:45

  Buna ziua! Ati bifat ca este o declaratie rectificativa. Debifati si incercati sa depuneti din nou.

  Constantin
  -

  25 mai 2020 at 9:11

Buna ziua. Sunt PFA in sistem real. Inca nu am depus decraratia unica pentru anul 2020 si nici nu am platit contributiile estimate pentru 2019. Va rog sa ma ajutati concret cu raspunsuri la urmatoarele intrebari:

1. Daca platesc toate contributiile aferente 2019 pana la 30.06.2020 beneficiez de o bonificatie de 5%?

2. Daca depun decraratia unica online pana la 30.06.2020 beneficiez de o bonificatie de 5%?

3. E preferabil sa asteptam noul model de declaratie unica in care sunt prevazute bonificatiile, astfel incat sa nu fim nevoiti sa depunem de 2 ori declaratia?

Va multumesc mult pentru toate articolele. Ne ajutati enorm!

Pocan Dan
-

19 mai 2020 at 14:40

  ‘@ Pocan Dan,
  pe la inceputul acestei pagini, acolo unde scrie „Actualizare 15_05_2020”, gasesti raspuns la toate intrebarile tale.
  Mai mult, cand deschizi aceasta pagina, iti apare pe mijlocul ecranului o fereastra mare, cu urmatorul text:
  „NOU! Declarația Unică 2020
  Noul termen de depunere este 30 Iunie 2020
  Termen de plata pentru 2019 este 30 Iunie 2020
  Bonificatie pentru plata la termen este 5%
  Bonificatie pentru depunere online este 5%
  Asteptam publicarea in Monitorul Oficial a modificarilor anuntate si dupa publicare asteptam NOUL FORMULAR DECLARATIA UNICA. In aceasta perioada recomandam sa nu depuneti si sa nu platiti nimic la stat!”
  Daca nu ai acces la niciunul din textele mentionate mai sus, probabil ai o problema cu computerul.
  Parerea mea..

  idanro
  -

  19 mai 2020 at 22:26

  ‘@Anita,
  Probabil astepti raspunsul la aceasta intrebare de la ANAF sau… de la Baba Vanga 🙂
  De unde sa stie onorabilul detinator al acestui site cand va apare noua DU?!
  Sau e o gluma?

  idanro
  -

  19 mai 2020 at 22:29

Buna ziua, pentru un PFA cu impunere la norma de venit, se primeste bonificatia de 10% si daca da ce trebuie sa fac daca am depus deja declaratia pe formularul din 2020 avand in vedere ca pe acest formular la declaratia rectificativa pe 2019 nu apare varianta de norma de venit decat pentru cei care au inceput activitatea in decembrie 2019 (ceea ce nu e cazul)? Depun declaratie rectificativa pe formularul din 2019? Multumesc!

Dobai Adrian
-

13 mai 2020 at 16:32

Buna dimineata!
Va rog sa imi spuneti cand apare noua Declaratie Unica pentru veniturile aferente anului 2019 in care sa putem aplica bonificatiile de 10%?
In actuala DU nu se pot aplica bonificatiile si nici nu mai exista capitolul C…sumarul informativ privind efectuarea platilor.
Multumesc!

ANITA
-

13 mai 2020 at 8:47

eu cred ca tb asteptat noul formular cu bonificatii pt cap 1

radu mihaela
-

12 mai 2020 at 17:43

Buna ziua,

Tocmai am depus la inceputul lunii mai 2020 declaratia unica cu veniturile realizate pe anul 2019 (PFA in sistem real) si cu estimarea pentru 2020. Acum am vazut posibilitatea acordarii de bonificatiii pentru plata integral pana la 30.06.2020 a IV, CAS si CASS pentru 2019.
Se specifica ca se acorda aceste bonificatii astfel ” Acordarea bonificațiilor în anul 2020 se efectuează de către contribuabil prin înscrierea acesteia în mod distinct în Declaraţia unică …. Bonificațiile se acordă numai prin completarea și depunerea, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, noul termen stabilit de Guvern, a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I.”

Deci:
1. trebuie sa astept sa apara un nou formular declaratia unica cu rubrica pentru bonificatii la Capitolul 1?
2. trebuie sa depun o noua declaratie rectificativa pentru Capitolul 1. (Venituri realizate in 2019)
3. nu mai depun nimic (rectificativ) legat de veniturile estimate pentru 2020 (deoarece am depus declaratia unica pentru 2020)
Este corect ce am scris mai sus?

Multumesc,

Alin
-

12 mai 2020 at 16:08

Deci cei cu PFA sau Intreprindere individuala(in cazul meu intr ind pe CAEN 7112) nu beneficiaza de bonificatii de nici un fel?

Busuioc George
-

10 mai 2020 at 20:59

  Beneficiati si dvs, nu scrie nicaieri de codul CAEN.

  Constantin
  -

  11 mai 2020 at 15:36

Buna seara. Daca estimez venituri in anul 2020, mai mici decat 12 salarii minime pe economie si nu optez pentru plata la asigurari sociale de sanatate, la data depunerii declaratiei, pot depune declaratia rectificativa, ulterior datei de 25.05.2020, pentru aceasta optiune? Multumesc frumos!

LAURA NICOLE
-

28 aprilie 2020 at 15:02

  Buna ziua! Nu mai puteti depune rectificativa la declaratia estimativa din 2019 (capitolul 2), dupa data de 30.06.2020. Dar puteti depune la capitolul 1 din declaratia pe 2020. Totusi, e inutil sa platiti retroactiv CASS pentru 2019, daca nu sunteti obligata.

  Constantin Cozma
  -

  11 mai 2020 at 16:07

Eu (PFA in sistem real) am estimat si am si realizat in 2019 un venit SUB salariul minim dar am bifat totusi in declaratia unica pe 2019 ca vreau să platesc contributia la pensie si la sanatate si le-am si platit in 2019. Deci dacă eu am bifat pe anul trecut opțiunea de a plăti contribuția la pensie si la sanatate, si le-am si platit tot in 2019, e ok dacă le mai bifez si acum in declaratia din 2020 (la capitolul 1 aferent veniturilor din 2019: CAPITOLUL I. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL 2019 SUBSECȚIUNEA I.3.1 Date privind CAS datorată SUBSECȚIUNEA I.3.2 Date privind CASS datorată )?

Mi-e teama sa nu ma oblige sa le platesc din nou. Iar daca nu le declar, mi-e teama sa nu mi le restituie, avand in vedere ca e posibil ca declaratia de acum sa o inlocuiasca pe cea estimativa pe 2019 iar aceea sa dispara din sistem.

Vă mulțumesc.

Dana
-

27 aprilie 2020 at 10:24

  Buna ziua! in cazul dvs NU mai completati sectiunile de contributii sociale de la capitolul 1 din declaratia 2020.

  Constantin Cozma
  -

  11 mai 2020 at 16:08

Buna ziua.Daca am un contract de inchiriere din 1 ianuarie 2020 si depun declaratia unica pana in 25 mai, cand o sa merg la banca sa iau un credit, veniturile din chirii se vor vedea la interogarea in baza de date Anaf?
Multumesc!

Marco Romario
-

18 aprilie 2020 at 8:53

  Buna ziua! Depuneti declaratia in 30 zile de la data contractului, nu pe 30 iunie 2020. Nu stiu daca se vede in baza ANAF… vorbiti cu banca.

  Constantin Cozma
  -

  11 mai 2020 at 16:10

Buna ziua, Asi vrea sa stiu daca pot sa beneficez de o bonificatie asupra impozitului pe profit, CAS, CASS daca platesc pana pe data 25 aprilie 2020? Am PFA norma de venit (CAEN 6202). Daca pot sa beneficiez de bonificatie unde trebuie sa mentionezi in declaratia unica?

Deak A
-

17 aprilie 2020 at 9:42

  Nu avem bonificație la PFA.

  Constantin
  -

  17 aprilie 2020 at 10:28

Buna ziua! Ma puteti ajuta, va rog, cu un raspuns pentru urmatoarea intrebare: in anul 2019 am primit decizii de impunere finala, astfel: 2015 un rest de plata pt CASS, 2016 rest de plata pt Cass si 2017 rest de plata 2017, platile pe care le am efectuat in 2019 pt anii anteriori le pot considera deductibile? Multumesc!

Ababei Loredana
-

7 aprilie 2020 at 10:42

  Buna ziua! Doar cass pentru 2015 este deductibil.

  Constantin
  -

  8 aprilie 2020 at 12:15

Buna ziua. Daca un II cu activitate in agricultura cu activitate din ian 2017, pe norme de venit. Unde inregistrez venitul pentru 2019 – la prima sectiune – se bifeaza sistem real, iar la a doua sectiune, imi cere si nu pot seta data inceperii activitatii / imi cere din decembrie – de ce?

Spiru
-

6 aprilie 2020 at 15:52

Buna ziua .Am un apartament in chirie regim hotelier .Anul trecut 2019 norma de venit .Datorită situație actuale am închis apartamentul începând cu luna Martie .Vreau sa completez declarația unica pt 2020.Cum procedez ?Completez declarația cu norma de venit pentru tot anul 2020,apoi depun declarație de închidere de la data la care am închis aparatamentul ?Multumesc anticipat .

Dana
-

26 martie 2020 at 15:29

Buna ziua,
am un PFA nou infiintat; stiu ca trebuie in mod normal sa depun declaratia unica in 30zile de la infiintare. In situatia de fata (cu covid) s=a prelungit termenul? si daca da, unde scrie acest lucru?
Multumesc

Sabina
-

24 martie 2020 at 14:32

  Buna ziua! Nu s-a prelungit termenul. Depuneti in 30 de zile de la infiintare.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2020 at 18:46

Buna ziua, In situația in care am plătit anticipat impozitul aferent veniturilor realizate din închiriere apartament pe 4 luni in anul 2019 când am depus declarația unica pt anul 2018, deoarece am vândut apartamentul, am fost solicitată ulterior sa m-a prezint la Fisc pt rectificarea declarație, deoarece nu am dedus bonificația pe 2018, rezultând astfel ca am de recuperat o suma achitata in plus. In acest sens, am înaintat către Fisc,așa cum am fost îndrumata de inspectorul respectiv(care a făcut regularizarea) o cerere prin care am solicitat sa mi se ramburseze suma respectiva, dar nici pana in prezent nu am primit nici măcar un răspuns. In acest caz, trebuie sa depun din nou declarație unica pt cele 4 luni din 2019 pt care am efectuat plata, având in vedere ca am plătit anticipat impozitul aferent, sau sa revin cu o noua cerere la cererea anterioară din Iulie 2019 prin care am solicitat restituirea sumei plătită in plus? Mulțumesc!

Elena Savu
-

2 martie 2020 at 13:15

  Buna ziua! Puteti rezolva doar la ANAF, mergeti si intrebati care e situatia dvs.

  Constantin
  -

  10 martie 2020 at 19:49

Daca am investit 1000 lei in 2018 si retrag 900 lei in 2019 trebuie sa platesc impozit pentru ca am profit pe 2019 sau nu deoarece per total sunt pe minus 100 de lei?

Marian
-

21 februarie 2020 at 10:38

Buna seara!Daca venitul realizat a depasit venitul estimat(un pfa in sistem real)si am platit impozitul anticipat-la rectificare,pe 2019,cum completez mai exact?daca de exemplu venitul estimat era 20000 si eu am realizat un venit de 25000?pun 25000 sau 5000?ca nu cumva sa mai platesc inca o data impozitul pe care l am platit pe cei 20000?si daca pe 2019 am bifat sectiunea bonificatie-trebuie sa fac si pentru lucrul asta rectificare?adica la venitul meu net,mai adaug procentul dedus drept bonificatie?
Si inca ceva,va rog:daca situatia ar fi invers,un venit estimat mai mare decat cel realizat si impozitul platit anticipat-cum imi recuperez diferenta de impozit platit?
Multumesc mult!

Sanda
-

19 februarie 2020 at 23:49

Felicitari ptr. ghid!
Daca pe anul 2019 am realizat mai mult decat am estimat, termenul de plata dif de impozit pe venitul PFA este 25 mai 2020, prorogat de la 15 martie 2020?
Si care este termenul de plata ptr. impozitul aferent venitului estimat pe 2020? Inclusiv CAS si CASS datorate ptr. anul 2020?
Multumesc!

Dan I.
-

19 februarie 2020 at 23:25

  Buna ziua! Termen de plata pentru 2019 este 25 mai 2020. Termen de plata pentru obligatiile fiscale din 2020 este 15 martie 2021. Nu mai platiti anticipat.

  Constantin
  -

  10 martie 2020 at 19:18

Buna ziua. Ce nu înțeleg este ca spuneti ca OUG intra in vigoare la 3.03.2020 cu noul termen de depunere al declarației unice, apoi, mai jos, la „IMPORTANT”, spuneți ca totuși termenul pt decolarea veniturilor din 2019 e tot 16.03. Eu nu mai înțeleg, este sau nu 25.05 termenul oficial de depunere al declaratiei?

Oana U
-

15 februarie 2020 at 12:40

Spre deosebire de modelul de anul trecut nu apare deducerea impozitului platit pe profitul estimat.
Se calculeaza automat Venituri-Cheltuieli. Rezulta un Profit. Eu am estimat mai putin si am achitat o parte, inca de anul trecut. Cum pot sa scad acum din totalul datorat ceea ce am platit deja?

Marius C.
-

13 februarie 2020 at 18:45

Buna ziua,Declaratia unica actualizata din 03.02.2020 nu cuprinde si capitolul C :”DATE INFORMATIVE PRINVIND EFECTUAREA PLATILOR ” asa cum cuprindea formularul din anul 2019 pentru PFA.Am descarcat formularul actual de pe site-ul ANAF,l-am completat si l-am trimis, dupa care am primit recipisa de confirmare fara ca cineva sa spuna ca nu e corect. Puteti va rog sa imi spuneti cum e corect? A fost intradevar scos capitolul C?
Va multumesc
Luminita Nestor

nestor luminita
-

11 februarie 2020 at 11:26

  Buna ziua! E corect. Au scos rubrica cu platile, care mai mult incurca.

  Constantin
  -

  17 februarie 2020 at 19:56

In 2019 am facut o tranzactie la bursa f. „avantajoasa”.Conform fisei transmisa de broker am un castig de 53 lei si pierdere de cca.8000lei.Pierderea este de fapt pe ultimii 10ani cand nu m-am ocupat.Trebuie sa depun declaratia unica si daca da unde gases ghid?

Mateiu RODICA
-

8 februarie 2020 at 15:43

buna ziua! daca am un venit anual din chirii de 76000 lei cum calculez sanatatea? ca nu imi da voie sa scriu in casutele alea in declaratia noua pe 2020.

silviu
-

4 februarie 2020 at 14:52

Buna ziua!
Noi trebuie sa platim impozit pe venit (suma totala incasata) sau pe profit?

Daca eu de exemplu am cumparat crypto in valoare de 1000 $ in 2017, 2000 $ in 2018 si in 2019 am cumparat 1000 $ si am retras pentru prima data 5000 $, cat ar trebui sa platesc?

10% din 5000$? 10 % din 5000 – 1000 cumparati pe 2019? sau 5000 $ minus (1000 $ + 2000 $ + 1000 $ ) toti banii investiti de mine in crypto?

Daca eu cumpar 10 000 $ in 2018, portofoliul mi se injumatateste si eu retrag toti banii (5000 $) in 2019, nu mi se pare corect sa platesc impozit pe venit deoarece eu sunt in pierdere per total?

Ma puteti lamuri, va rog?
Multumesc

Marian
-

4 februarie 2020 at 9:31

Pentru anul 2020 in declaratia unica ce bonificatie pentru plata integrala a impozitului trebue se calculam ce este prevazut de leje?

catarau
-

4 februarie 2020 at 8:42

Deci la Cap.1, 1.4. rd.1 nu se preia automat venitul net (formularul trece zero automat, fara posibilitate de suprascriere), din care se va CAS.. In exemplul prezentat de Dvs. in Ghid se preia si se scade CAS. Am comparat cele doua pdf, sunt la fel, nu inteleg unde gresesc.

Emese
-

31 ianuarie 2020 at 13:54

  Va rog trimiteti-mi declaratia pe email – [email protected]. Nu mai comentati aici va rog, intrati pe sectiunea de consultanta unde aveti abonament.

  Constantin
  -

  31 ianuarie 2020 at 13:58

  Buna ziua! Stati pe capul inspectorului pana va calculeaza bonificatiile :).

  Constantin
  -

  31 ianuarie 2020 at 14:22

Buna ziua! Ce putem face in situatia in care pe fisa de platitor inca nu au fost inchise sumele reprezentand bonificatiile aferente anului 2018 si astfel figuram cu sume de plata, la nivelul acelor bonificatii?

Sorin
-

31 ianuarie 2020 at 12:55

Imi cer scuze ca revin: am completat PDF-ul inteligent 2020 de pe site-ul ANAF, si tot nu mai scade automat CAS din baza impozabila. Formularul 2018-2019 a facut acest lucru. Va rog mult sa ma ajutati verificand formularul nou, cu venituri de este plafonul minim. (In aplicatia GhidPFA se scade si este corect.) Multumesc mult.

Emese
-

31 ianuarie 2020 at 12:18

Buna ziua! Am descarcat formularul nou, si la punctul 1.4. nu mai scade automat CAS din baza impozabila. Se trece la cheltuieli deductibile de la 1.1.1.B?

Emese
-

30 ianuarie 2020 at 8:02

  Buna ziua! Am verificat si se scade. Verificati exemplul din ghid. CAS nu se introduce la cheltuieli deductibile.

  Constantin
  -

  30 ianuarie 2020 at 8:19

nu pot sa deschid declaratia unica cum se face ca sa pot completa

Benche Nicolae
-

29 ianuarie 2020 at 15:55

Va multumesc! Am crezut ca se poate modifica sistemul de impozitare numai dupa un nr de ani, multiplu de 2.

Elena
-

28 ianuarie 2020 at 19:23

Buna seara! S-au anunțat undeva bonificațiile pentru 2020? Am văzut că pot fi trecute pe declarație…. Mulțumesc.

Alina Constantinescu
-

28 ianuarie 2020 at 16:38

Buna ziua. La verificarea transmiterii am primit mesajul *Vizualizare Declaratii Nu exista. Verificati introducerea cui-lui si a indexului, respectiv a numarului de inregistrare.*
Stiu sigur ca nu am gresit cod/cif…poate fi si altceva?

Multumesc frumos,

Florentina
-

28 ianuarie 2020 at 14:05

Pentru PFA norma de venit-ce tabel trebuie sa folosesc in Declaratia unica 2020 pentru veniturile din 2019- Tabelul cu norme de venit si coeficienti de corectie pentru anul 2020 sau pentru anul 2019?

virca elena
-

27 ianuarie 2020 at 18:01

Daca sunt salariat și sunt și PFA , impozitul pe venit (10 % ) se reduce cu 60% , nu ?

Munteanu luminita
-

25 ianuarie 2020 at 15:17

Buna ziua! Mai sunt valabile discounturile de anul trecut?

Vasile
-

24 ianuarie 2020 at 7:10

Buna ziua. Daca o întreprindere individuala a fost infiintata in 2017 si forma de impozitare a fost in sistem real de la infiintare( 3 ani), in 2020 se poate trece la norma de venit? Sau abia in 2021 se va putea trece? Va multumesc anticipat.

Elena
-

21 ianuarie 2020 at 20:05

  Buna ziua! Puteti sa treceti in 2020, depuneti declaratia unica 2020.

  Constantin
  -

  24 ianuarie 2020 at 11:12

Si eu am aceeasi nedumerire… in articol ati lasat niste linkuri care conduc la formularele vechi. Pe site-ul ANAF apar doar vechile formulare si proiectul… nimic de noua varianta a declaratiei unice.

Marius
-

20 ianuarie 2020 at 15:43

  Buna ziua! La aceleasi linkuri o sa apara formularul nou, cand este gata.

  Constantin
  -

  20 ianuarie 2020 at 21:55

buna ziua cand apare declaratia unica pt venit eu cum pot sa ma internez in spital daca nu am cum sa imi platesc asigurari ca este gata luna lui ianuarie si o armata de oameni nu sant capabili sa aiba formularul

Claudia
-

20 ianuarie 2020 at 15:24

  O sa apara in cateva zile.

  Constantin
  -

  20 ianuarie 2020 at 21:54

Buna ziua. Doresc să trec de la calcularea impozitului pe venit din sistem real , la norma de venit , începând cu anul 2020. Apare în declarație unica acest aspect și dacă da , până când trebuie depusa declarația ?

Daniela
-

15 ianuarie 2020 at 17:38

  Buna ziua! Depuneti declaratia unica in termen completata pentru noua forma de impozitare.

  Constantin
  -

  16 ianuarie 2020 at 15:58

Buna ziua, stiti cand apare declaratia unica pentru anul 2020?
Multumesc!

Radu Fotescu
-

10 ianuarie 2020 at 18:26

  Buna ziua! A aparut proiectul si in cateva zile va apare si formularul. Vedeti in in articol mai sus.

  Constantin
  -

  10 ianuarie 2020 at 19:36

pentru anul 2019, daca am platit integral contributiile si impozitul pana in luna decembrie se mai acorda bonificatia de 10% ?

gigel
-

8 ianuarie 2020 at 7:19

  Buna ziua! Nu sunt bonificatii pentru obligatiile fiscale aferente veniturilor realizate in 2019.

  Constantin
  -

  8 ianuarie 2020 at 18:45

Buna ziua,

Sunt PFA în sistem real. Venitul NET obținut în acest an este mai mic decât cel estimat în declarația unică (și venitul estimat și cel realizat efectiv sunt sub nivelul salariului minim), și deci impozitul real pe venit ar fi cu 600 lei mai mic decât cel estimat (nu am plătit până acum, voi plăti până pe 15 martie 2020). Întrebarea mea e: Trebuie neapărat să depun o declarative rectificativă acum în decembrie sau este suficient că la anul, când depun declarația unică pe 2020, voi scrie sumele corecte obținute efectiv și voi plăti atunci impozitul pe venit?

Vă mulțumesc.

Dana
-

1 decembrie 2019 at 11:56

  Buna ziua! Nu trebuie sa depuneti declaratia unica rectificativa in cazul dvs.

  Constantin
  -

  3 decembrie 2019 at 12:01

Gata am transmis. Va multumesc f mult si scuze ca nu am citit cu atentie instructiunile care de fapt sunt f clare.

Antonela Alexe
-

21 noiembrie 2019 at 9:19

Multumesc f mult ptr raspuns. Am reusit sao descarc .Totusi mai am o intrebare ref completare :la sfarsitul declaratie scrie Semnatura electronica – ce trec acolo ?
Multumesc f mult .Chair faceti un lucru minunat ca ne raspundeti asa de repede .

Antonela Alexe
-

21 noiembrie 2019 at 8:05

  Buna ziua! Nu completati nimic la semnatura electronica, doar validati formularul. Va multumim pentru apreciere!

  Constantin
  -

  21 noiembrie 2019 at 9:13

Buna ziua.
am fost la ANAF si am primit aprobarea ptr SPV.

NU POT SA INTRU SA COMPLETEZ DECALARTIA UNICA pare imposibil .

In plus ,cand intru in SPV ,in contul meu, la sectiunea Declaratii, imi apare automat Declaratia 230 pe anul 2016 pe care pare ca ar trebui sa o completez- stiam ca Declarati 230 nu mai exista .

Nu pot sa cred ca nu pot face nimic.
Imi vine sa plang de ciuda. Chiar am nevoie urgenta sa completez declarati unica ptr a plati CASS.Ma puttei ajuta contra cost sa vin la birou la dvs…
mULTUMESC.

Antonela Alexe
-

20 noiembrie 2019 at 12:54

  Buna seara! Nu procedati corect. VA rog sa vizionati videoul din articol. Decarcati declaratia pe calculatorul dvs, o completati, o validati si apoi o urcati pe site-ul ANAF aici. In SPV o sa vedeti ulterior informatiile din declaratie. Declaratia nu se descarca, completeaza, modifica in SPV.

  Constantin
  -

  20 noiembrie 2019 at 18:04

Multumesc.Sincer ,chiar am avut impresia ca se reglementase chestia asta si pot sa -mi creez SPV on line… fara sa fie nevoie sa ma duc la ei… cozi..offf .

Antonela Alexe
-

8 noiembrie 2019 at 10:47

Multumesc .Nu am SPV .Ma pot inregistra SPV tot online, fara sa fie nevoie sa ma duc la ANAF?
Va multumesc f mult.

Antonela Alexe
-

8 noiembrie 2019 at 10:15

  Trebuie sa mergeti la ANAF. Urmariti video-ul de mai sus.

  Constantin
  -

  8 noiembrie 2019 at 10:20

Buna ziua.Sunt o persoana fara venituri, dar doresc sa-mi platesc asigurarea de sanatate.Ptr a putea completa Declaratia Unica on line mai am nevoie sa ma duc la ANAF sa obtin vreun cod SPV sau ceva asemanator ?
Se poate completa Declaratia Unica pur si simplu on line doar folosind numele si CNP-ul?
Va multumesc.

Antonela Alexe
-

7 noiembrie 2019 at 11:55

  Buna ziua! Completati declaratia in PDF pe calculator cf instructiunilor de aici: O puteti urca pe site-ul ANAF daca aveti SPV sau o puteti printa in doua exemplare si depune la ghiseul ANAF de domiciliu, sau trimisa prin posta.

  Constantin
  -

  8 noiembrie 2019 at 10:08

Buna ziua! am primit mesajul: Fisierul incarcat de dumneavoastra, cu index de depunere in SPV XXXXXXX, are urmatoarele erori:

Eroare citire metadate PDF (2). Probabil fisierul transmis nu este un PDF inteligent, sau ati transmis un PDF inteligent necompletat sau corupt

In acest caz trebuie sa corectati datele inscrise, sa validati din nou formularul, sa-l salvati si sa-l retransmiteti

Mesajul de eroare este prea generic..practic spune ca nimic nu e ok..desi am completat electronic in pdf..
Multumesc !

Sebastian
-

5 noiembrie 2019 at 10:07

Buna ziua, in anul 2018 am obtinut venituri dintr-un contract de locatiune de autovehicule in lei. Contractul a fost reziliat si inregistrata rezilierea lui la administratia financiara la 15.03.2018, data la care am depus si declaratia 220 pe 2018 cu venitul estimat pe baza cotelor forfetare si am achitat toate taxele si impozitele aferente. In 2019 am inregistrat la ANAF un PFI/profesie liberala pentru care am depus la data 28.02.2019 declaratia unica pe venitul estimat ( capitolul 2). Intrbarea mea este daca pentru venitul realizat din contractul de inchiriere in lei din 2018, trebuie depusa o rectificativa la capitolul 1 din declaratia unica si daca da la ce sectiune. Va multumesc.

Tomescu Roxana
-

21 octombrie 2019 at 9:38

Buna ziua,

contractul de inchirieire, al unui imobil expira in septembrie 2019, Am primit raspunsul chiriasului in care ma anunta ca prelungeste perioada de inchiriere, intrebarea este :
se depune un nou formular (declaratia unica) care sa cuprinda cele 3 luni pana la sfarsitul anului? sau cum se procedeaza?

Multumesc,

paul
-

27 septembrie 2019 at 11:47

  Buna ziua!In declaratia unica pe 2019 ati declarat ca obtineti venituri pana in septembrie – sf contractului, acum trebuie sa depuneti o rectificativa si sa declarati ca obtineti venituri pana la sfarsitul anului.

  Constantin
  -

  1 octombrie 2019 at 15:53

Buna ziua,
Cum se recupereaza cei 5% bonificatie pe 2018 pentru cei care au platit anul trecut integral pana pe 15 decembrie putand sa-si scada doar 5% la acel moment, din cei 10% cuveniti ? De asemenea, mai exista bonificatie de 10% sau macar 5% pentru 2019? Daca da, cum se procedeaza? In general, cum se pot obtine aceste bonificatii? Multumesc!

anca leorda
-

10 septembrie 2019 at 8:26

buna ziua,
pentru anul 2019 am estimat un venit peste plafon si pana in momentul de fata am platit 3 trimestre la impozit si 2 trimestre cass si cas. Doresc incepand de azi sa inchid si sa opresc activitatea pfa-ului iar venitul realizat este sub plafon.
Mai trebuie sa platesc in continuare contributiile ?
CASS si CAS pt 2019 deja platite mi se vor restitui?
Aveti idee cand se restituie si cum voi fi instiintat?
Multumiri anticipate!

Gabriel
-

5 septembrie 2019 at 9:38

  Buna ziua! Activitatea dvs inceteaza la data la care suspendati sau radiati PFA la Registrul Comertului. Depuneti declaratia unica si va reestimati obligatiile de plata. Anul viitor depuneti declaratia unica cu venitul realizat in 2019 si puteti recupera o parte din sumele platite.

  Constantin
  -

  18 septembrie 2019 at 8:06

neata, in urma depunerii declaratiei unice, ar trebui sa primim decizia in spv pentru a efectua platile sau depui si platesti apoi astepti?

CRISTIAN
-

22 august 2019 at 5:03

  Buna ziua! Nu mai primiti nicio decizie, platiti dvs cf declaratiei unice si urmariti situatia obligatiilor de plata in SPV.

  Constantin Cozma
  -

  22 august 2019 at 8:25

Buna ziua. Am desființat PFA-ul și nu am reușit să completez declarația anuala. Mai pot înființa alt PFA ? PFA-urile sunt pt subvenții din agricultura

Mihai Nicolae
-

8 august 2019 at 4:19

Buna ziua, incerc sa depun declaratia, dar nu am avut niciun venit in 2018. Am declarant cu 0 tot, insa imi da continuu erori.

Magda
-

31 iulie 2019 at 8:59

  Buna ziua! Debifati rubricile de contributii sociale.

  Constantin Cozma
  -

  31 iulie 2019 at 9:29

  eu sunt in aceeasi situatie cu 0, nu am bifat nimic la contributii sociale, validez dar la final mi se comunica ca e gol.

  mihaela
  -

  31 iulie 2019 at 20:23

Buna ziua,
Am o nelamurire. O persoana a avut un PFA pentru agent de asigurari pe care l- a inchis pe 04.07.2018. In aceeasi zi si-a deschis un alt PFA pentru medic stomatolog. Intrebarea mea este daca se pot depune 2 declaratii pe acelasi cont sau trebuie sa isi faca alt cont? Multumesc!

Catalina
-

31 iulie 2019 at 6:41

  Buna ziua! Se depune o singura declaratie unica pentru toate veniturile pe care le aveti. Aveti butonul Adauga Venit atat la capitolul 1 cat si la capitolul 2.

  Constantin Cozma
  -

  31 iulie 2019 at 8:00

Buna ziua, am o nelamurire in ce priveste CASS pe 2018 si 2019. Sunt un pfa si anul trecut in declaratia unica am estimat venituri sub plafon si nu am optat pt plata CASS pe 2018. Acum veniturile realizate in 2018 sunt tot sub plafon, ce contributie trebuie platita 6 luni x 1900x 10% sau pt 12 luni, asta ca sa benefiziez de calitatea de asigurat? La aceleasi venituri estimate pt 2019 ar mai ok daca as opta pt plata optionala 12 luni x 2080×10% ? Multumesc!

Gabriela
-

27 iulie 2019 at 12:39

  Buna ziua! Ca sa beneficiati de asigurare de sanatate nu mai aveti nimic de facut pentru 2018.
  Daca vreti sa fiti asigurata in 2019 trebuie sa completati la capitolul 2, subsectiunea cu CASS
  SUBSECȚIUNEA II.2.2 Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată
  si sa selectati
  B.Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS
  Veti plati CASS la baza de calcul redusa, de 6 salarii; aveti de plata 1248 lei pana pe 15 martie 2020 si sunteti asigurata 12 luni.
  Mai multe detalii aici: https://contapp.ro/cass-optional-2019/

  Constantin Cozma
  -

  27 iulie 2019 at 14:00

A FOST ABROGAT ART.52 din C.F. Se poate depune și pe suport hârtie. Întrebați la ANAF-ul de care aparțineți.

Florea Mihai
-

9 iulie 2019 at 8:14

Va salut, am depus declaratia unica si nu stiu pana la ce data se plateste impozitul si ce bonificatie se aplica daca se plateste inainte de acea data.
Multumesc anticipat pentru raspuns !

Dan Rosca
-

5 iulie 2019 at 9:22

‘- am deschis in ianuarie 2018 o intreprindere individuala
– nu am inceput activitatea pana acum(iulie 2019)
– nu am depus nicio declaratie la adm. financiara
intrebare:
trebuie sa depun declaratia unica (sau alta declaratie) la adm. financiara
multumesc anticipat

NITA ION
-

2 iulie 2019 at 10:51

  Buna ziua! Trebuia sa depuneti declaratia 220 anul trecut, la infiintare, apoi declaratia unica pana la 31 iulie 2018 (care a inlocuit declaratia 220).
  Anul acesta trebuie sa depuneti declaratia unica pana la 31 Iulie 2019.

  Constantin Cozma
  -

  2 iulie 2019 at 11:30

Buna , mie mi se cere sa completez in chenarele rosii, acolo sunt datele de identificare. Aceste sunt introduse si sunt corecte, deci ce sa fac?!

alina rau
-

24 iunie 2019 at 7:43

  Buna ziua! Verificati campurile care sunt in intregime rosii (roz), nu numai chenarul.

  Constantin Cozma
  -

  24 iunie 2019 at 8:07

Buna ziua.
Incerc să completez declarația unică, dar întâmpin dificultăți. Sunt titularul unei I.I.(și angajat la stat) În acest caz bifez ,,independent” sau alte forme de organizare fără personalitate juridică? Ce se completează în caseta nr. document/act de asociere… și data?

Mitică
-

23 iunie 2019 at 7:36

Bună ziua! În anul 2018 am depus formularul 604, adică plata CASS persoana fara venit în valoare de 2280 lei. Ulterior s-a stabilit ca persoanele fără venit sa plătească doar 6 luni, adică 1140 lei. La ghișeu mi s-a spus sa completez formularul 605 și declaratia unica pe 2018 pentru a putea beneficia de plata Cass pe 6 luni și a fi asigurat un an. Eu am platit suma de 1140 aferenta a 6 luni pe 2018, și m-am trezit în 2019 ca mai am de plătit 1140lei aferente declaratie unice depusă la indemnul celor de la anaf. Cum se poate anula plata acelei sume?

Florin
-

4 mai 2019 at 12:22

  Buna ziua! Trebuie sa rezolvati la ANAF. Nu poate fi valabila, in acelasi timp, si 604 si DU.

  Constantin Cozma
  -

  6 mai 2019 at 15:25

Bună ziua,am o activitate independentă în sistem real si în 2018 am obținut venituri nete sub plafonul minim și am optat pentru plata la CAS. În declarația unică din 2019 când completez la secțiunea 4 pentru stabilirea impozitului anul datorat pe 2018 se scade plata CAS și rezultă venit net impozabil 0?Sau dacă sunt plafonul minim și am optat pentru plata la CAS nu se scade din venit net impozabil cas-ul?

Sonia70
-

6 martie 2019 at 11:55

Buna ziua Domnul Constantin Cozma, as avea nevoie de o la murire, sunt medic cu PFA. Pentru 2018 am estimat un venit si niste cheltuieli deductibile, am platit anticipat CAS si CASS dar si impozitul pe venit din suma estimata initial inainte de data 15 decembrie 2018. Pana la urma, venitul brut pe 2018 dar si cheltuielie deductibile au fost mai mari, dar dupa ce am facut calcului impozitului datorat mi-a iesit aceeasi suma. Intrebare: in situatia aceasta, daca nu mai am datorii la stat cum completez declaratia unica, cum declar incheerea anului fiscal 2018. Daca completez capitolul I sectiunea 1 sunt obligata sa copletez si sectiunea 4, asta inseamna ca ma oblig sa platesc inca o datra impozitul pe venit pe 2018. Sunt intr-o dilema. Va rog frumos sa ma ajutati sa inteleg ce am de facut. Cu stima Gota Rodica.

Gota Rodica
-

4 martie 2019 at 8:56

  Am un băiat bolnav care nu vrea să își facă pensie de boală sau handicap și trebuie să-i plătim noi asigurarea de sănătate. Nu are niciun venit. Am completat Declarația unică pt.el .Ne-am blocat la sfârșit, la semnătura electronica.Am înțeles că trebuie obținută de la ANAF și trebuie plătit pt. ea. Întrebarea mea este: Fără semnătura electronică nu se poate depune Declarația unica ?

  Eugen
  -

  16 aprilie 2019 at 14:34

   Nu aveți nevoie de semnatura electronica dacă depuneti prin SPV. Doar validați formularul.

   Constantin Cozma
   -

   16 aprilie 2019 at 14:52

Buna ziua. Va rog sa ma lamuriti in urmatoarea situatie. Sunt un CMI profesii liberale, pentru 2018 am estimat venit 22800lei, pentru care am achitat anticipat impozitul, CAS si CASS de la aceasta suma (mentionez, in declratia estimativa pentru 2018 la CAS si CASS am bifat casuta obtin venit peste palfonul minim) . Iar realizat pentru 2018 am pierdere. Cum completez aceasta situatiae in Declaratia Unica 2019, pentru realizatul din 2018? Mai benificiez de sumele acitate anticipat pentru CAS si CASS, in cazul cand am inregistrata pierdere pentru 2018?

Diana
-

4 martie 2019 at 7:55

Sunt un cetatean obisnuit si am avut un venit suplimentar de 500 lei TOT ce este afisat pt declaratia unica nu m-a lamurit cum o expediez ca de completat sa zicem ca o completez Singurul lucru despre care se face vorbire clar este data limita de 15 martie dupa care te calca „desteptii de la finante ” sa-ti puna sechestru Ca sa-ti faci datoria fata de stat trebuie sa ai doctoratul in IT

Virgil Eusebio
-

3 martie 2019 at 11:03

Buna ziua, imi apare pe mail urmatorul mesaj, ce este de facut?

Fisierul incarcat de dumneavoastra, corespunzator declaratiei unice, are urmatoarele erori:

Eroare citire metadate PDF (0). Probabil fisierul transmis nu este un PDF inteligent, sau ati transmis un PDF inteligent necompletat sau corupt

In acest caz trebuie sa corectati datele inscrise, sa validati din nou formularul, sa-l salvati si sa-l retransmiteti

gabriela
-

2 martie 2019 at 13:57

Buna ziua.Cum se descarca declaratia unica formularul pdf inteligent

Aruxandei Dorin
-

2 martie 2019 at 5:48

Buna ziua,
Apreciez ceea ce faceti. Va cer opinia in cazul urmator: sunt persoana fara venituri. In 2018 am completat si depus declaratia 212 (estimativa pe 12 luni) pe 14.05. si am achitat in termen intreaga suma aferenta CASS, respectiv 1140 lei.
Ca urmare:
1.) CAND trebuie sa completez si sa incarc declaratia unica (referitor la CASS), pct. II.2.2., subpunctul C? Pana pe 15.03.2019 SAU pe 15.05.2019?
2.) Daca incarcarea o fac doar pe 15.05 (cum cred ca ar fi normal – desi nu stiu daca sistemul accepta incarcare DUPA 15.03), CARE VA FI SUMA pe care trebuie s-o inscriu pe formular, la aceeasi rubrica II.2.2., subpunctul C: 1248 lei (aferent urmatoarelor 12 luni) sau 1040 – adica fractiune din ea, corespunzator perioadei de 10 luni (mai 2019-martie 2020)?
3.) Desigur, sumele sunt ipotetice la acest moment, ca nu stiu cum va evolua salariul minim…
Multumesc sincer, Gheorghe

Gheorghe
-

1 martie 2019 at 10:53

Buna ziua

Am un PFA sistem real infiintat in Martie 2018, cu un venit realizat in 2018 de 24900 lei.
La calculul CAS am luat in considerare 10 luni de activitate in 2018, prin urmare m-am raportat la salariul minim x 10 luni = 19.000 lei. CAS la aceasta suma este de 4750 lei, sub suma minima de 5700 lei CAS de plata. In aceste conditii mai platesc CAS pe 2018 ?
Mentionez ca nu am cheltuieli deductibile, doar acest CAS de 4750 lei, daca scad din venitul brut 24900 – 4750 = 20150 lei venit NET, care este mai mic decat plafonul de 22800 lei/2018 – deci un impozit pe venit (10%) de 2015 lei in acest caz.
In conditia in care nu trebuie sa achit obligatoriu CAS/2018 atunci impozitul pe venit 10% se calculeaza din 24900 lei, adica 2490 lei de plata?

Va multumesc anticipat pentru raspunsul dvs!

Adrian
-

1 martie 2019 at 8:21

Buna ziua!

Spuneti-mi, va rog, cum se trec veniturile pe 2018 obtinute din dobanzi bancare / titluri de stat si dividende actiuni la bursa?
Ideea este ca daca le treci in zona de venituri din investitii, iti caleaza automat impozit – ori acestea sunt impozitate la sursa (dobanzi si dividende) sau scutite de impozit (titluri de stat).
Totusi, ele trebuiesc declarate, pentru ca sunt socotite pentru stabilirea incadrarii la plata CAS / CASS. Cazul special este cel in care ele fac chiar diferenta intre a te incadra sau nu (cumulate cu venituri din alte surse, de exemplu)
Multumesc anticipat pentru raspuns!

IuliaST
-

28 februarie 2019 at 11:09

Mi se cere sa bifezi cel putin o casuta la capitolul 1: veniturile realizate pentru 2018, in conditiile in care am inceput activitatea in 2019 si vreau doar sa estimez.

Nu am ce sa bifez pentru 2018, nu am nimic de declarat. Ce fac in acest sens?
Nu pot valida declaratia pentru ca trebuie bifat si completat pe 2018. 😐

Totodata, oare ce cod caen trebuie introdus daca sunt PFI, Medic Dentist? Am CIF de la ANAF, insa nu este trecut niciun cod caen, ci doar „Activitate medicala – medic dentist”.

Marius
-

27 februarie 2019 at 20:58

  Si eu sunt in aceeasi situatie- fara venituri in 2018 fiind rezident fiscal in alta tara. Cum ati rezolvat pana la urma?

  Bogdan
  -

  21 iunie 2019 at 21:32

Am depus declaratia unica versiune A2.0.4/ 22.02.2019 cu date pentru 2018. Pe recipisa apare „perioada de raportare 12.2019”. Ce este gresit?

Carmen
-

27 februarie 2019 at 10:34

Buna ziua, am un pfa cod caen 6202, la infiintarea careia am prezentat (cum mi s-a cerut) diplomele care certificau expertiza in domeniu. Rezulta de aici ca salariul minim brut pe care il voi folsoi la calcului CAS in declaratia unica pt 2019 este 2350 lei? Multumesc mult!

Mrs.GreenFoot
-

26 februarie 2019 at 21:14

Buna ziua!
Pentru 2019, se vor mai acorda doua bonusuri, unul pentru depunerea on line si altul pentru plata integrala a sumei pana la 15dec2019? Care sunt procentele de reducere?

Cojocaru
-

26 februarie 2019 at 8:43

Buna ziua. Eu am PFA-ul suspendat din iulie 2017 (sunt in concediu de crestere copil), asta inseamna ca sunt fara venituri inregistrate pe PFA in 2018. In acest caz, trebuie sa mai depun declaratia unica? Multumesc

Alina
-

26 februarie 2019 at 7:52

Buna ziua,

am validat declaratia unica pe site-ul ANAF, spatiu virtual, iar ca raspuns am primit o recipisa cu urmatoarea eroare:

Au fost identificate următoarele ERORI:
E: validari globale
eroare regula: R_NO_INIT_DEC: Nu a fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada

Este suficient sa deblochez formularul pdf, debifez sectiunea Declaraţie rectificativă privind Capitolul II si reincarc pe site sau ce ar trebui facut?

Mentionez ca sunt PF si as dori sa depun declaratia unica in urma incheierii unui contract de inchiriere a unui apartament, acesta fiind primul an in care inchiriez.

Multumesc

Cristina
-

25 februarie 2019 at 16:42

Buna Constantin,

Sunt PFA pe norma de venit, am inceput activitatea in 22 martie 2018. Pt anul 2018, am depus declaratia, am facut platile, sunt „la zi”.
Incerc sa depun declaratia pe 2019, completand doar capitolul 2 ( pt 2019 ), din moment ce nu am ce modifica pentru 2018. Dar nu pot valida documentul, am eroare la capitolul 1 – Trebuie sa bifați cel puțin o casuță!
La inceputul articolului ai spus „A. Sunt multe categorii de venit care NU completeaza Capitolul 1, SECȚIUNEA I.1” – cum procedam? Ce anume selectam ca sa putem valida documentul?

Multumesc,
Ady

Ady
-

25 februarie 2019 at 12:20

Buna ziua. Va rog sa imi spuneti in DU 2019 la I.4. 2 CAS aferent anul 2018 deductibil trec suma care trebuia sa o platesc fara bonificatia de 5% plata anticipata(venti estimat CAS 49944- CAS de plata 12486, bonificatie 624= 11862) sau suma platita pana in 15.dec.2018 de 11862 lei.Multumesc, o zi buna

Iuliana Ilie
-

24 februarie 2019 at 14:41

Buna ziua, am un pfa cu norma de venit de 27.000 pe an. Sunt si angajat cu norma intreaga 8 ore pe zi la alta firma. Datorita acestui fapt, beneficiez de 50% reducere la norma de venit. Va rog sa-mi spuneti ce obligatii de plata la CAS si CASS am in acest caz pentru PFA, raportat la veniturile din 2019. Precizez ca veniturile preconizate a fi obtinute pe PFA nu depasesc 200.000 pe an. Multumesc.

Catalin
-

23 februarie 2019 at 16:18

Buna mai am o nelamurire cat trebuie sa platesc cass daca nu detin carte de munca pentru 2019. Multumesc

Radu
-

23 februarie 2019 at 15:27

Buna sunt un IF cu 2 asociatii trebuie sa depun 2 delaratii unice.

Radu
-

23 februarie 2019 at 15:25

Buna ziua,
Observ ca in noul formular declaratie unica 2019, nu apare sectiunea ‘Date privind impozitul pe veniturile estimate din strainatate în anul 2019’. Ca si in 2018, eu obtin venituri din strainatate nu din Romania. Cum procedez in cazul acesta? Unde trec aceste venituri. Formular de anul trecut avea camp pentru asa ceva. Multumesc, M.P.

mihamiha80
-

23 februarie 2019 at 11:57

Buna ziua,
doar pentru cass : daca in 2018 am declarat si platit cass la nivelul a 6 salarii minime pe economie , beneficiez de bonificatie 5% pentru depunere online ?

TEREZA ROBU
-

22 februarie 2019 at 14:36

Buna ziua, titularul unei intreprinderi individuale are voie sa se angajeze pe propria intreprindere individuala? Multumesc!

Ioana
-

22 februarie 2019 at 10:30

Buna ziua ! As avea mare nevoie de niste precizari din partea specialistilor .cu multumire si respect legat de aceasta minunata Declaratie unica pentru PFA in sistem real ! Deci : 1- Veniturile nete realizate in 2018 depasesc 22.800 ,platesc diferenta de impozit si imi scad singura impozitul achitat ,primesc instiintare privind aceasta diferenta dela ANAF,imi calculez si bonificatia … ? 2- Pentru 2019 cum procedez ,ce este obligatoriu de plata ,minim,la CAS si CASS ? Eu am inteles ca ;CAS se calculeaza la baza de calcul 1900X25%=475/an si pensionarii nu platesc aceasta contributie ! E obligatoriu si pentru angajati care sunt si PFA ?CASS am inteles ca este obligatoriu sase salarii medii ,adica 1900x6x10%=1140/an ! Veniturile estimate pentru 2019 sunt sub 22.800 ! 3- Daca veniturile nete pe 2018 nu depasesc 22.800 obligatiile ptr CAS si CASS care sunt ? ! Multumiri !

Silvia
-

21 februarie 2019 at 11:49

Bună ziua! Am o întrebare legată de sumele plătite în plus: pentru 2018 (declarația unică depusă astăzi, 20.02.2019, beneficiez de toate bonificațiile aferente anului 2018, adică 5 % pentru depunere on-line în iunie 2018 respectiv 5 % pentru plata integrală a impozitului și a contribuțiilor până la 15.12.2018) am plăți în plus atât la impozit cât și la CAS și CASS. Nu doresc să recuperez efectiv aceste sume, ci ele să se ia în calcul la plățile pentru anul 2019. Cum se procedeză? Se depune o cerere oarecare la ANAF sau pur și simplu voi plăti cu atâta mai puțin față de sumele estimate pentru 2019? Mulțumesc în prealabil pentru îndrumare.

Cisco71
-

20 februarie 2019 at 17:49

BUNA ZIUA
am birou de contabil autorizat cu cod fiscal din anul 2009 dar nu am desfasurat niciodata activitate.
mai trebuie sa completez declaratia unica cu ZERO si sa o trimit pe spatiul virtual privat?
va multumesc

STOICA DANA
-

20 februarie 2019 at 13:49

Buna ziua! Va rog sa imi spuneti, daca titularul unei I.I. primeste indemnizatie de somaj pana pe septembrie, este obilgat sau nu sa plateasca CAS si CASS? Va multumesc!

Balint Erzsebet
-

20 februarie 2019 at 11:06

buna ziua, sunt medic colaborator si am cateva nelamuriri, am declarat un venit brut de 800lei/luna si nu stiu cum se determina venitul net pentru calculul cas si cass. Imi scad doar impozitul de 10% sau si cheltuielile care le-am facut (benzina,halate etc. cumparate pe cod fiscal)?

vanina
-

19 februarie 2019 at 15:57

am 2 nelamuriri mari si is curios daca cineva stie sa raspunda la ele, e clar ca anaf nu raspunde la solicitarile scrise:

1. Sunt pfa norma de venit din 2015 , deci nu am inceput activatatea in decembrie 2018
Anul trecut am depus declaratia electronic si am efectuat plata inainde de 15.12.2018 deci trebuie sa primesc bonificatii de 5%+5% , cele de plata nici o problema rezolvat anul trecut la plata, pentru bonificatia de depunere online pentru CAS si CASS se bifeaza casutele pe 2018 si introducand datele corect , rezulta in sume platite in plus , deci nici o problema, dar pentru impozit daca se bifeaza norma de venit incepand cu decembrie 2018 , trebuie sa fie data de inceput a activitatii decembrie 2018 , daca nu se bifeaza nu se put inscrie sumele declarate/platite si nu se poate calcula bonificatia, deci bonificatia in caz de depunere online in 2018 pentru norma de venit care nu a inceput activitatea in decembrie 2018 este pierduta si nu se poate recupera . Are cineva ceva raspuns solutie la problema expusa mai sus?

2. Bonificatiile pe 2019 sunt stipulate , conform legii, carei legi? este ceva undeva cat e cuantumul sau doar is acolo in caz ca, candva cineva o sa calculeze poate bonificatii si atunci va trebui sa facem rectificative?

Adrian Sabadus
-

19 februarie 2019 at 11:06

Buna ziua,
Pentru o intreprindere familiala cu 2 asociati, declaratia unica trebuie trimisa pt fiecare asociat in parte cu procentul cuvenit anului 2018?

nina c
-

19 februarie 2019 at 10:19

  Da, pentru fiecare asociat.

  Constantin Cozma
  -

  19 februarie 2019 at 10:23

Buna ziua,
In 2018 am primit decizia pentru anul 2016 in care aveam de recuperat la impozit suma de 200 lei. Cand am platit impozitul estimat pe 2018 am luat in considerare si aceasta suma de recuperat din 2016. Deci am facut plata catre buget cu o suma mai mica. In declaratia unica pe care trebuie sa o completez la platitele efectuate pana la momentul depunerii declaratiei ce suma ar trebui sa completez? Daca pus suma cat am platit concret, imi arata ca mai am de plata.

Monica
-

19 februarie 2019 at 8:53

Bună ziua,o persoana fizica care a obținut venituri lucrând cu ziua la pădure, tăiat lemne, carat, crapat…trebuie sa depună declarația și dacă da unde se încadrează ca și activitate?

Ramona
-

18 februarie 2019 at 18:36

La cum arata formularul descarcat de pe ANAF, inteleg ca se poate depune doar cu semnatura electronica. Deci trebuie sa imi fac semnatura electronica?

Marius
-

16 februarie 2019 at 14:37

Buna ziua,

Detin o Intreprindere Individuala. Pentru depunerea declaratiei este obligatoriu nevoie de semnatura electronica de la un furnizor de certificare?

Valentin
-

14 februarie 2019 at 17:06

Buna ziua,am o sara in USA,care are dat in chirie un apartament.Intrebarea mea ar fi ca la nerezident trebuie completat si daca da cum sa aflu eu codul de identificara din strainatate?

Orban Elisabeta
-

14 februarie 2019 at 8:57

Buna ziua. M-am impotmolit la completarea declaratiei referitor la CASS. La venitul estimat pentru 2019 sectiunea CASS, venitul net estimat de mine este de 10.000 lei/an, brut 20.000. Venitul anual este sub plafonul minim de 24960 lei, deci CASS se trece 10% din 10.000 sau obligatoriu minimul pe economie 2080 x6 luni, adica 12480, deoarece programul nu primeste o alta suma sub aceasta valoare. Va multumesc.

Grigoriu Gabriel Mihai
-

13 februarie 2019 at 17:17

  Bifați ca obțineți venituri sub plafon și optați pt plata CASS. Aveti de plata la 6 salarii minime pe economie.

  Constantin Cozma
  -

  13 februarie 2019 at 17:27

   Buna ziua. Referitor la aceasta situatie prezentata de dl Grigoriu, va rog sa ma ajutati si pe mine, deci in situatia urmatoare; Intreprindere individuala, estimat venit net sub plafon, realizat venit net sub plafon, neavand o asigurare de sanatate din salarii sau alta parte, fara a depasi plafonul in anul anterior, depus declaratia la termen, plateste CASS? Dar in cazul cand are si venituri din salarii, deci asigurat in sanatate, plateste CASS? Va multumesc.

   Mihaela
   -

   4 martie 2019 at 8:34

Buna ziua,
In anul 2018 am obtinut 513,81 lei venituri de la fondul mutual Ing Dinamic (din Luxemburg), primind un mail de la ei pe 28.01.2019:
“Verifica documentul atasat, ce contine situatia castigurilor sau pierderilor tale din tranzactii cu fonduri mutuale de la ING pentru anul fiscal 2018.
Completeaza Declaratia Unica de la ANAF privind veniturile realizate din strainatate, cu rezultatele de la ING.Trebuie sa depui la ANAF Declaratia Unica pana la 15 martie 2019.
In plus, verifica la ANAF sau cu un consultant fiscal daca veniturile realizate din strainatate de tine se califica la plata CASS.
Incepand cu 2019, Declaratia Unica se depune la ANAF din sectorul/orasul tau de domiciliu exclusiv online. Mai multe detalii gasesti pe site-ul ANAF, http://www.anaf.ro
De asemenea, poti consulta si informatiile prezentate pe site-ul http://www.ing.ro/fonduri-mutuale.”

Zis si facut: pe 29.01.2019 am descarcat Declaratia unica, am completat-o si transmis-o online (am de ceva timp spatiu virtual pe serverul anaf.ro). Arata cam asa:
“MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Index încarcare: xxxx din 29.01.2019
Ati depus o declaratie tip declaratie unica cu numarul de înregistrare INTERNT-xxxx-2019 din
data de 29.01.2019 pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: cnp
Nu exista erori de validare.”

Intrebare: Cand apare sa pot plati impozitul pe ghiseul.ro, intrucat pana astazi 13.02.2019 apare ca nu am datorii la ANAF? Am inteles ca-l pot plati la trezorerie, insa nu pot ajunge acolo fizic intrucat sunt plecat din localitatea de domiciliu pana cand este dead-line-ul de plata (15.03.2019).
Multumesc!

Romeo R
-

13 februarie 2019 at 11:33

Buna ziua,vreau sa radiez PFA -UL ,am fost la Camera de Comert am obtinut rezolutia ,m-am inregistrat in spatiul virtual ,am fost la administratie si mi s-a spus ca tot in spatiu virtual sa completez declaratia unica ,de trei ani am avut suspendare deci nu am ce sa declar ,am intrat sa completez declaratia si nu-mi da voie mai departe ptr. ca nu am semnatura digitala.Ce este de facut ca nu o pot transmite?

Angelescu Anisoara
-

12 februarie 2019 at 9:56

  Buna ziua! Nu va trebuie semantura digitala. Completati cu 0 la sectiunile de venituri (nu selectati sectiunile de contributii) pe 2018 si 2019 si validati, apoi urcati formularul.

  Constantin Cozma
  -

  18 februarie 2019 at 14:29

Buna ziua,
Am completat acum declaratia unica pentru 2019 si am observat ca la bonificatii nu mai este, ca in 2018, calculata automat pentru plata integrala inainte de 15 decembrie, si ma intreb daca este pentru ca inca nu s-a publicat nimic in legatura cu aceste bonificatii. Este corect? Multumesc!

Stefan Gabos
-

7 februarie 2019 at 8:41

Buna ziua,
Am descarcat formularul pdf inteligent cu delaratia unica privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru a declara venitul obtinut in anul 2018 din transferul titlurilor de valoare.
Spre deosebire de declaratia unica de anul trecut, nu am gasit nici o rubrica in care se declara aceste venituri pe anul 2018.
In ce rubrica trebuie sa introduc veniturile din transferul titlurilor de valoare ?
Multumesc.

Gabi
-

7 februarie 2019 at 8:22

Pensionar , realizez venituri din transferul titlurilor de valoare . Intrebarea este daca trebuie sa platesc cas .

Eugen
-

5 februarie 2019 at 10:30

Buna ziua!

Pentru o intreprindere individuala care a obtinut venituri sub plafon, dar a optat pentru plata CAS si CASS, insa nu le-a platit pana pe 15.12.2018 pentru a obtine bonificatia, este obligata sa le plateasca integral pana pe 15.03.2019?
Daca nu doresc sa plateasca CAS ce pot pati? Sunt obligati la plata CAS?
Ei vor sa plateasca decat impozitul si CASS-ul.

Multumesc!

Mariana
-

2 februarie 2019 at 12:31

Buna ziua. Am si eu o problema. Am depus Declaratia Unica pe anul 2019, dar din greseala am omis sa completez randurile privind platile efectuate pentru anul 2018. Va trebui sa depun o rectificativa, dar cum o completez? Datele cuprinse in declaratia initiala sunt corecte, doar trebuie sa adaug platile. Mai completez capitolul I desi nu se modifica datele? Multumesc pentru raspuns.

Mogos Elena
-

31 ianuarie 2019 at 9:04

  Buna seara. V-am raspuns pe email. Reveniti acolo daca sunt nelamuriri. VA multumesc!

  Constantin Cozma
  -

  11 februarie 2019 at 19:14

Buna ziua. Ce se intampla cu pierderile din anii precedenti avand in vedere autoimpunerea? Daca am avut pierdere in anul 2017, se va scadea din total venit realizat 2018? Multumesc

Violeta
-

30 ianuarie 2019 at 10:39

Buna ziua. Va rog sa ma lamuriti ce curs valutar se va utiliza pentru 2018 privind calculul venitului din cedarea folosintei bunurilor – mai mult de 5 contracte – chirie in euro,, intrucat la instructiuni nu gasesc referire doar pentru venituri sub 5 contracte, forfetar (fiind cursul comunicat de BNR in ultima zi a lunii). Se calculeaza la fel? Multumesc pentru raspuns.

Emese
-

28 ianuarie 2019 at 9:04

Buna ziua
Sunt persoana fizica,am depus on line declaratia unica pentru inchiriere un imobil, dar nu o pot valida
Cred ca din cauza ca nu am semnat o Ce trebuie sa fac ? Multumesc

stein alexandrina
-

28 ianuarie 2019 at 6:24

  Buna ziua! Nu are legatura cu semantura, ati bifat gresit rubrici sau nu le-ati completat cum trebuie. Verificati cu atentie.

  Constantin Cozma
  -

  28 ianuarie 2019 at 20:54

Buna ziua, In 2018 am depus declaratia unica in termenul legal. La inceputul anului am depus, fara probleme, o rectificativa pentru stabilirea exacta a impozitului pe venitul din 2018 si chiar am platit integral impozitul. Observand diferentele aparute in noul formular (evidentierea bonificatiei la impozitul pe venit 2018, evidentierea CAS in cadrul cheltuielior deductibile) si dorind sa fac o corectie la destinatia sumei de 2%, am incercat sa depun o decl. rectificativa pentru 2018 folosind noul formular si mi se spune in recipisa „Nu a fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceasta perioada”- inteleg ca nu exista continuitate intre formulare si nu se recunosc reciproc… Doresc sa stiu parerea dvs- multumesc

ONICA DANA-MARIA
-

27 ianuarie 2019 at 13:23

  Buna ziua! Nu se poate ce ati facut dvs. Definitivarea venitului pe 2018 se face prin noul formular al declaratiei unice. Nu prin rectificarea declaratiei de anul trecut, aceea este doar cu venitul estimat pe 2018. Totul despre definitivarea anului 2018 si estimarea pe 2019 si multe despre administrarea activitatii dvs – le aveti aici:

  Constantin Cozma
  -

  28 ianuarie 2019 at 20:53

   Multumesc pentru raspuns.
   Ideea importanta era ca trebuie depusa intai estimarea pentru 2019 si apoi rectificarea pentru 2018. Sistemul informatic ANAF nu accepta altfel.
   Declaratia unica-softul din 2018 are posibilitate de rectificare. „Daca se rectifica doar acest capitol , atunci capitolul I ( Date privind veniturile
   realizate in anul 2017 ) nu se completeaza.”

   danamaria1960yahoo-fr
   -

   31 ianuarie 2019 at 11:00

    Buna ziua! Nu stiu daca am fost suficient de clar. Nu trebuie sa depuneti rectificative la venitul estimat din 2018. Trebuie sa depuneti declaratia unica pe 2019 unde completati corect capitolul 1, cu venitul realizat in 2018, (bonificatii, distribuirea procentului de 2%, etc) si completati si capitolul 2, cu venitul estimat pe 2019. Cred ca va ajuta foarte mult acest pachet care a fost actualizat in ultima perioada exact cu problemele pe care le intampinati, (include si declaratia din 2018 si cea din 2019): https://contapp.ro/ghid-complet-pfa/

    Constantin Cozma
    -

    31 ianuarie 2019 at 16:22

Buna ziua!As dori daca se poate sa mă ajutați cu un sfat pt.situatia mea. M-am infiintat ca PFA in luna iulie2018,am depus declaratia unică în luna august 2018 cu o estimarea a începerii activității si a veniturilor pe anul 2018 si a CAS si CASS.Datorita lucrărilor de amenajare pe care le-am efectuat si faptului că procurarea casei de marcat a durat mai mult decât am estimat,mi-am putut începe activitatea de abia la data de 01.10.2018.Intrebarea mea este daca mai pot depune o declarație rectificativa pe anul 2018 pt.a nu plati CAS si CASS pt.lunile în care nu am funcționat?

Dragu Ina
-

22 ianuarie 2019 at 15:07

Buna ziua. Dacă o persoană a depus în 2018 declaratia unica pentru plata CASS fiind persoana fara venit, iar de la 3 ianuarie 2019 a devenit salariat, mai trebuie sa depuna declaratia unica in 2019 pentru partea aferenta anului 2018. Multumesc.

Mogos Elena
-

18 ianuarie 2019 at 6:52

În decembrie s- au repartizat ,impozitat și incasat dividende aferente anului 2017 în sumă de 130.000 lei .Se datorează contribuția de asigurări de sănătate pentru suma de 22800 lei (12 x 1900 ) e corect?. Mulțumesc

Viorel Georgescu
-

18 ianuarie 2019 at 6:00

buna ziua, am citit instructiunile de completare a declaratiei unice 2019 puse la dispozitie de anaf si am ajuns la concluzia ca pfa pe norme venit nu va beneficia de bonificatia pt depunerea online a declaratiei din 2018 – bonificatia se calculeaza in sectiunea care trebuie completata doar de pfa in sistem real sau pfa norma venit care si-au inceput activitatea in decembrie 2018. Am inteles eu gresit? (sper ca da). Multumesc!

Maria
-

17 ianuarie 2019 at 20:20

buna ziua,pentru un PFA, care a incheiat activitatea in martie 2018, si care trebuie sa depuna declaratie pentru cele 3 luni de activitate, ce declaratie poate sa depuna? Ramane tot 200? Nu are semnatura electronica si nici parola pentru SPV.Multumesc

georgescu c.
-

17 ianuarie 2019 at 13:59

Buna ziua!
Am o nelamurire: cine este scutit de la plata CASS? Persoanele salariate in anul 2018 care au realizat suplimentar venituri din activitati independente peste plafonul celor 12 salarii minime datoreaza CASS?

Multumesc!

Elena
-

17 ianuarie 2019 at 12:19

  Buna ziua! In cazul expius de dvs se datoreaza CAS si CASS. Nu datoreaza daca veniturile sunt din drepturi de autor.

  Constantin Cozma
  -

  21 ianuarie 2019 at 13:00

Buna seara, anul trecut am completat declaratia 604 pentru parintii mei care nu au venit si doreau asigurare de sanatate.
Anul acesta am vazut ca nu mai exista 604, ci aceasta declaratie unica. Am intrat in conturile parintilor de pe SPV, am dat click pe linkul care ma duce catre declaratia unica, dar observ ca este cea veche, din 2018.

Aveti ideie cand va fi publicata declaratia unica pe 2019?
La final de luna le expira asigurare de sanatate si au nevoie de ea…

Multumesc!

TB
-

16 ianuarie 2019 at 19:38

  Buna seara! In cateva zile se va publica.

  Constantin Cozma
  -

  16 ianuarie 2019 at 19:55

   Asta este bine!
   Va multumesc frumos pentru informatie!
   Seara buna 🙂

   TB
   -

   16 ianuarie 2019 at 19:59

Buna ziua. O persoana fara venit care a platit pana la 15 decembrie 2018 CASS la nivelul a 6 salarii minime, are dreptul la bonificatie? Multumesc.

Mogos Elena
-

16 ianuarie 2019 at 9:30

  Buna ziua. In acest caz nu se acorda bonificatii. Doar pentru plata integrala a CAS si CASS, la baza de calcul de 12 salarii, se calculeaza bonificatii.

  Constantin Cozma
  -

  16 ianuarie 2019 at 11:47

Buna ziua, Intrebare: Cum pot accesa pagina mea de declaratie unica A1.0.0 Nu am printat formularul validat (gresala mea) si acum am nevoie de el. Multumesc

Andrei Reich
-

3 ianuarie 2019 at 11:35

  Buna ziua! Intrati in SPV si la rubrica solicitari documente solicitati un exemplar al Dclaratiei Unice.

  Constantin Cozma
  -

  9 ianuarie 2019 at 15:31

buna ziua, am depus online prin spv decl unica pe 2017, altii au depus pe hartie, teoretic aveam 5% bonificatie suplimentara, dar pe decizii de da amandurora 10% daca platim pana la 15.12.18…practic a fost o ameteala treaba cu spv

cristi
-

22 noiembrie 2018 at 10:06

Buna seara.
Am o intrebare: sant salariat( platesc contributii retinute la sursa) si am un PFA cu venit net sub plafonul de 22800 lei.Cum platesc contributii?trebuie sa adun salariul cu venitul ca si PFA sau separat? Multumesc

Monica P
-

16 noiembrie 2018 at 17:07

  Buna seara! Nu se cumuleaza venitul din salarii cu veniturile din activitati independente. Daca doriti sa platiti contributii, chiar daca venitul net obtinut este sub plafon, puteti opta pentru acest lucru. Completati corespunzator declaratia unica.

  Constantin Cozma
  -

  21 noiembrie 2018 at 20:18

Buna ziua,

Mi-am infiintat un PFA la norma in luna 09.2018 si am inceput activitatea pe data de 01.10.2018. Am depus in luna 09.2018 declaratia unica. Cand ar trebui sa vad pe ghiseul.ro suma de plata pentru impozit, cas si cass? Sau mai bine zis, cum as putea plati online?
Pentru bonificatia de 5% la plata anticipata termenul este 12.2018?

Va multumesc.

DragosMarius Dudau
-

6 noiembrie 2018 at 15:28

  Buna ziua! Incepand cu 2018 nu se mai trimit decizii de impunere si deci nu mai aveti unde sa vedeti cat aveti de plata. Cf noului Cod Fiscal va calculati singur venitul net, impozitul, contributiile, bonificatiile, platile, etc. Acest Ghid va ajuta sa realizati cu succes calculele necesare: https://contapp.ro/ghid-complet-pfa/

  Constantin Cozma
  -

  12 noiembrie 2018 at 13:43

Buna ziua,
Am si eu cateva intrebari :

1. Poti sa ai un singur PFA pe care sa desfasori atat activitatea de consultant in asigurari (adica sa lucrezi pentru un asigurator) dar si activitate de agent imobiiar ?
Sau trebuie sa ai 2 PFA-uri pentru fiecare tip de activitate ? Codurile CAEN presupun ca sunt diferite.

2. In cazul in care ai 2 PFA-uri, unul pentru consultant asigurari si altul pentru agent imobiliar, trebuie sa platesti pentru 2 PFA-uri cota fixa pentru sananate (CASS) si pentru Pensie (CAS) ? Sau se plateste doar pentru 1 PFA ? Ma gandesc ca esti aceeasi persoana, de ce ai plati de 2 ori ?

3. Impozitul presupun ca se plateste ambele PFA-uri

4. Perioada in care ai activitate de PFA se numara la vechimea in munca ? Si daca da cum se considera ? Un an de activitate se considera un an sau mai putin ? (am auzit varianta ca 1 an se considera 1/4 ani la vechime ceea ce nu mi se pare ok.

5. Ce declaratii trebuiesc depuse pentru PFA si cand ?

Multumesc

Ionela
-

29 octombrie 2018 at 15:37

  Buna ziua! 1. DA, un singur PFA, mai multe coduri CAEN. 2. Se plateste o singura data indiferent de numarul de surse de venit pe care le aveti. 4. Vechimea este completa, ca si cum ati avea un contract de munca cu salariul minim. Pentru o informare completa, de care aveti nevoie va recomand: Pachet complet pentru activitati Independente

  Constantin Cozma
  -

  5 noiembrie 2018 at 18:07

Buna ziua ! Un PFA-MEDIC COLABORATOR , infiintata in septembrie 2018 , depune declaratia unica pentru cele 3 luni de activitate ?

Liliana
-

19 octombrie 2018 at 8:07

  Buna ziua! Depuneti declaratia unica in termen de 30 de zile de la infiintare (de la data certificatului de la ONRC) daca ati facut PFA.

  Constantin
  -

  22 octombrie 2018 at 17:01

Buna ziua.
Dupa depunerea declaratiei mi se raspunde prin e-mail cu urmatoarele cuvinte:
Index încărcare: 150129739 din 17.08.2018
Aţi depus o declaratie tip declaratie unica rectificativ(ă) cu numărul de înregistrare INTERNT150129739-2018
din data de 17.08.2018 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF:
1831112270839
Au fost identificate următoarele ERORI:
E: validari globale
eroare regula: R_NO_INIT_DEC: Nu a fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada.

Unde este greseala si cum pot sa o rectific

Iulian
-

17 august 2018 at 15:12

  Buna ziua! Ati bifat declaratie rectificativa pe prima pagina.

  Constantin
  -

  27 august 2018 at 12:44

Buna ziua! Eu primesc urmatoarea eroare la incercarea de a-mi depunde Declaratia Unica: „Nu puteti introduce date in acest camp 1.1.B.2 Cheltuieli deductibile, exclusiv contributii sociale obligatorii. A fost introdusa singura valoare acceptata: 0 . ” Asta ar fi o rectificativa, pentru ca am depus la termen , dar avand PFA si PFI , le-am depus separat; apoi mi s-a spus ca trebuie sa dau click pe Adaug Venit si sa le depun impreuna. Am incercat, am scapat de eroarea amintita mai sus, dar am primit mail cu „Eroare cautare XML/ZIP in PDF sau XML… Nu stiu cum sa procedez, ma puteti ajuta?
Numai bine,

Adriana
-

17 august 2018 at 10:35

Fisierul incarcat de dumneavoastra, corespunzator declaratiei unice, are urmatoarele erori:

cif PDF (1850728297309) diferit de cif specificat la depunere (2860504297326)

In acest caz trebuie sa corectati datele inscrise, sa validati din nou formularul, sa-l salvati si sa-l retransmiteti
CE TREBUIE SA FAC ?

diana
-

31 iulie 2018 at 21:42

Buna seara,

Am depus declaratia online si am descarcat recipisa cu urmatorul mesaj:

„Aţi depus o declaratie tip declaratie unica cu numărul de înregistrare INTERNT–––-2018 din
data de 31.07.2018 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: ––––-
Nu există erori de validare.”

Se poate considera aceasta recipisa ca o confirmare a depunerii declaratiei sau mai exista alti pasi de urmat?

Multumesc !

George
-

31 iulie 2018 at 17:07

  Buna seara! Declaratia este depusa corect. Nu mai trebuie sa faceti nimic.

  Constantin
  -

  31 iulie 2018 at 17:24

daca sunt angajat deja si realizez din lucru manual venit sub plafonul de 12 salarii, trebuie sa platesc impozit pe profit ?

costache
-

31 iulie 2018 at 15:51

buna seara. cum se incarca declaratia unica in SPV ?

catalin
-

31 iulie 2018 at 15:40

Buna! Am si eu o neclaritate si sper sa primesc putin ajutor aici:)…In urma cu cativa ani am deschis un PFA deoarece lucram ca agent pentru o institutie financiara nebancara, dar de cand am incheiat colaborarea cu acel IFN, in anul 2011, nu am mai avut niciun venit realizat in baza acelui PFA ( nu am radiat inca acest PFA) si as dori sa stiu daca in aceasta situatie ar trebui sa completez declaratia unica?
Multumesc mult!

Geo
-

31 iulie 2018 at 11:14

am eroarea asta. ce pot sa fac?

Fisierul incarcat de dumneavoastra, corespunzator declaratiei unice, are urmatoarele erori:

Eroare cautare XML/ZIP in PDF sau XML lipsa. Probabil fisierul PDF transmis este corupt sau nu are XML atasat

In acest caz trebuie sa corectati datele inscrise, sa validati din nou formularul, sa-l salvati si sa-l retransmiteti

adrian
-

31 iulie 2018 at 4:58

  Asigurați-vă ca aveti ultima versiune. Vf site-ul ANAF. Descărcați și deschideți declarația cu Adobe. Completați, validați și salvați. În ordinea aceasta. Apoi urcați din nou declarația folosind link-ul de pe ANAF. Ro.

  Constantin
  -

  31 iulie 2018 at 5:20

  Cel mai probabil nu s-a generat fisierul XML care se genereaza doar daca documentul este valid. Asa ca prima data validati documentul. Insa aveti grija sa nu semnati digital inainte pt ca nu o sa mai mearga validarea. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/dec_unica.pdf

  Diana
  -

  30 ianuarie 2019 at 18:17

Am facut asa cum mi-ati recomandat si am debifat rectificativa pe prima pagina (era bifata in declaratia pentru care primeam eroare in recipisa). Am validat din nou formularul si l-am depus. Am primit urmatorul mesaj:

Index încarcare: 149193026 din 30.07.2018
Aþi depus o declaratie tip declaratie unica cu numarul de înregistrare INTERNT-149193026-2018 din
data de 30.07.2018 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF:
Nu exista erori de validare.

Sa inteleg ca este in regula acum? A fost inregistrata? Trebuie sa primesc vreo confirmare?

M-am inregistrat in iunie in baza formularului 070. Mi s-a eliberat certificatul de inregistrare fiscal la finele lunii iunie si dna de la ghiseu mi-a spus sa depun declaratia unica (online de preferat) pana pe 15 iulie. Alta declaratie nu am mai depus in afara de 070. Va rog sa ma lamuriti daca acum este in regula. Multumesc mult

Melania N.
-

30 iulie 2018 at 19:49

Am facut asa cum mi-ati recomandat si am debifat rectificativa pe prima pagina (era bifata in declaratia pentru care primeam eroare in recipisa). Am validat din nou formularul si l-am depus. Am primit urmatorul mesaj:

Index încarcare: 149193026 din 30.07.2018
Aþi depus o declaratie tip declaratie unica cu numarul de înregistrare INTERNT-149193026-2018 din
data de 30.07.2018 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF:
Nu exista erori de validare.

Sa inteleg ca este in regula acum? A fost inregistrata? Trebuie sa primesc vreo confirmare?

M-am inregistrat in iunie in baza formularului 070. Mi s-a eliberat certificatul de inregistrare fiscal la finele lunii iunie si dna de la ghiseu mi-a spus sa depun declaratia unica (online de preferat) pana pe 15 iulie. Alta declaratie nu am mai depus in afara de 070. Multumesc

Melania
-

30 iulie 2018 at 19:09

  Da, este bine. E totul în regula acum.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 19:48

   Multumesc mult de tot pentru ajutor. O seara buna.

   Melania N.
   -

   30 iulie 2018 at 19:50

Buna,
Am un PFA, norme de venit, cod caen 6202 IT, si sunt si angajat cu 8 ore. In februarie am depus inclusiv contractul de munca, adeverinte ca lucrez ca sa reduca 50% norma. Iar acum am fost la ANAF si a spus sa mai completez o declaratie unica , ca ce am facut nu mai e valabil. Am intrat pe contul meu de anaf, la sectiunea DECLARATII, completarea declaratii, insa surpriza, nu vad nicaieri formular de gen. Vad in schimb D200 din 2015, 2016, si D230.
Ce inseamna si asta? Nu a fost depus declaratiile anii astea? Si cum merg mai departe? Multumesc.

Sandor L.
-

30 iulie 2018 at 2:59

  Buna ziua! Fiind la norma de venit nu erati obligat sa depuneti 220 sau 200 in fiecare an. Dar trebuie sa depuneti declaratia unica in 2018. Salavati decalaratiile si recipisele de la depunerea lor in calc dvs.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 13:19

   Multumesc pentru raspuns. Intre timp am gasit aici declaratia unica, deci nu in contul meu de anaf.
   https://declunica.anaf.ro/
   Poate era greu sa conecteze cei de la IT sectiunea asta 🙂

   Fiind sunt de la o comuna, si norma e de 24800 stabilit pe 2018, si intre timp si angajat cu 8 ore pe zii, am declarat 12400.
   La sectiunea cu // 2.1.2.B.2.Norma ajustata potrivit Codului Fiscal // am introdus suma de 12400 , 50% reducere fiind angajat.
   Si a iesit Impozit anual estimat 1240 lei. Am salvat nr . inregistrare, recipisele. In contul meu am primit 2 mesaje legat de asta. Sper ca am terminat.

   Sandor L.
   -

   30 iulie 2018 at 18:27

Dupa validarea formularului, ce trebuie sa fac? am 2 optiuni..”deblocheaza” si „ataseaza arhiva”
De unde atasez arhiva asta, daca nu am avut intrebare de salvare?

doina
-

26 iulie 2018 at 20:58

  Buna ziua! Incarcati declaratia in SPV. Nu atasati nimic.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 13:38

buna ziua ! venitul meu anual pt inchirierea apartamentului e un pic peste 8000 de lei . trebuie sa platesc cass ? am incercat sa completez cu date si pt calculare cass si imi iese in jur de 1150 lei anual . mi se pare o aberatie si pt simplul fapt ca nu beneficiez de absolut nimic legat de sanatate , nici macar card de sanatate . precizez ca locuiesc in strainatate din ianuarie 2004 .multumesc

codruta ioana mitin
-

20 iulie 2018 at 19:24

  Buna ziua! Nu platiti CASS pentru venitul de 5400 lei. Doar impozit de 10%.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 13:57

Buna ziua! Ati rezolvat? Problema vine de la calulatorul dvs. Actualizati si deschideti declaratia cu Adobe Reader, nu din browser. Sa aveti drepturi de administrator pe calculator. Verificati si antivirusul.

Constantin
-

19 iulie 2018 at 10:50

Buna seara, ma puteti ajuta va rog cu detalli de cum sa validez pdf-ul? ma lovesc de erorile mentionate mai sus, nu gasesc erori in completare sau atentionari si nu imi pot da seama cum/ de ce nu se poate valida fisierul asadar este imposibil sa il depun. Merci anticipat. F

Fabiana
-

15 iulie 2018 at 22:52

  Buna ziua! Ati rezolvat? Problema vine de la calulatorul dvs. Actualizati si deschideti declaratia cu Adobe Reader, nu din browser. Sa aveti drepturi de administrator pe calculator. Verificati si antivirusul.

  Constantin
  -

  19 iulie 2018 at 10:53

Bună ziua,

A primit cineva pe mail informatii despre corectitudinea(nu validarea) depunerii?

Mulțumesc.

Petre
-

13 iulie 2018 at 19:27

  Buna ziua! Nu se trimit asemenea informatii pe email. Doar un expert poate verifica declaratia si documentele care stau la baza intocmirii ei. Sau inspectia fiscala – dar sper sa nu fie cazul.

  Constantin
  -

  19 iulie 2018 at 10:52

   Mulțumesc pentru răspuns.
   Fraza respectivă („Veti primi pe mail informatii despre corectitudinea depunerii”) se găsește pe pagina dedicată depunerii declarației unice (https://declunica.anaf.ro/my.policy) iar întrebarea reală este: cum știm dacă declarația este considerată „completată corect” de către cei de la ANAF?

   Mulțumesc din nou.

   Petre
   -

   20 iulie 2018 at 17:15

    Buna ziua! Se refera la recipisa, care confirma depunerea corecta a declaratiei sau ca aveti erori in delcaratie si trebuie depusa din nou.

    Constantin
    -

    30 iulie 2018 at 14:00

     Am depus declaratia unica si am primit urmatorul mesaj: Index încarcare: 149190596 din 30.07.2018
     Aþi depus o declaratie tip declaratie unica rectificativ(a) cu numarul de înregistrare INTERNT-
     149190596-2018 din data de 30.07.2018 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF:

     Au fost identificate urmatoarele ERORI:
     E: validari globale
     eroare regula: R_NO_INIT_DEC: Nu a fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada.

     Nu am mai desfasurat activitate pana acum, fiind inregistrata abia din luna iunie 2018. Mi s-a spus, la eliberarea certificatului fiscal, ca trebuie sa depun doar declaratia unica. Nu inteleg de ce apare aceasta eraore daca pana in prezent nu am mai depus nicio alta declaratie.

     Melania
     -

     30 iulie 2018 at 18:15

     Bună ziua. Probabil pentru că ați bifat căsuța de rectificativa de pe prima pagină. Verificați vă rog.

     Constantin
     -

     30 iulie 2018 at 18:19

     Ma confrunt cu urmatoarea eroare la depunerea online a declaratiei unice:
     Index încarcare: 149190596 din 30.07.2018
     Aþi depus o declaratie tip declaratie unica rectificativ(a) cu numarul de înregistrare INTERNT-
     149190596-2018 din data de 30.07.2018 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF:

     Au fost identificate urmatoarele ERORI:
     E: validari globale
     eroare regula: R_NO_INIT_DEC: Nu a fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada

     Sunt inregistrata la ANAF incepand cu iunie 2018, ca profesie liberala, asa ca nu am mai depus nicio alta declaratie initiala. Mi s-a spus ca trebuie sa depun doar declaratia unica. Este valabila declaratia depusa? Multumesc

     Melania
     -

     30 iulie 2018 at 18:21

     Buna seara. Si cand v-ati inregistrat nu ati depus declaratia unica, pe langa celelalte acte?

     Constantin
     -

     30 iulie 2018 at 18:46

exista vreun mod prin care putem verifica daca documentula fost trimis, inregistrat? fiindca in afara de validare nu exista altceva

Marilena Balint
-

12 iulie 2018 at 15:57

Buna ziua, conteaza cu ce denumire depui DU in cazul semnarii digitale si a depunerii pe portalul e-guvernare.ro? Multumesc

Flavia
-

11 iulie 2018 at 9:37

Buna seara!
Am depus Declaratia unica online dar am primit mesaj ca sunt erori.
„Au aparut urmatoarele erori:
Eroare cautare XML/ZIP in PDF sau XML lipsa”
Aveti idee despre ce fel de erori am ?

Iuliana
-

10 iulie 2018 at 17:22

  Si eu am primit acelasi mesaj. V-ati dumirit care a fos problema?
  Va multumesc.

  Veronica
  -

  11 iulie 2018 at 21:01

   Eu nu validasem Formularul.

   Iuliana
   -

   12 iulie 2018 at 5:38

CUM SE POATE VERIFICA DECLARATIA UNICA DACA ESTE VALIDA ORI NU

BODIU AURELIA
-

9 iulie 2018 at 9:32

  Buna ziua! Daca ati completat formularul electronic este valida daca nu apar erori la validare.

  Constantin
  -

  10 iulie 2018 at 14:33

Buna ziua,
Sunt pensionar, am un PFA profesii liberale in sistem real, individual.
In declarația 212, am estimat pentru anul 2018 că voi realiza:
Venituri…… 40000 lei
Cheltuieli….20000 lei
Veni net ……20000 lei
In acest caz, am doar obligația de plată a impozitului in sumă.2000 lei?
Vă mulțumesc.

Rodica Murzea
-

8 iulie 2018 at 18:00

Buna ziua

Va rog daca ma putreti ajuta cu un raspuns
Am profesie liberala, fara cod caen, am numai certificat de inregistrare fiscala la ANAF, ca atare nu am cum sa completez cod CAEN, insa nu se poate valida declaratia fara aceasta informatie completata.
Ce pot face ?

Multumesc

Dorina Petrescu
-

8 iulie 2018 at 17:56

  Buna ziua! Gasiti un cod CAEN apropriat cu activitatea dvs. Trebuie sa scrie in certificatul de inregistrare fiscala, activitatea.

  Constantin
  -

  10 iulie 2018 at 14:30

Bună ziua

Am 1,10489 puncte pentru pensia de bătrîneţe din ţară şi 107 euro pensie pt. anii lucraţi în Israel..Anul trecut m-am trezit cu o impunere de 16 % pentru pensia din Israel şi a trebuit să fac cărare la ANAF pînă mi-a fost anulată. Întrebare Anul acesta trebuie să depun declaratia unică să nu mă trezesc cu vreo amendă pentru nedepunerea ei ? Menţionez că am domiciliul stabil în Romania.

Englander Alexandru
-

7 iulie 2018 at 15:20

  Buna ziua! Nu ar trebui sa va taxeze pentru un asemenea venit, dar mai mergeti sa verificati la ANAF.

  Constantin
  -

  10 iulie 2018 at 14:18

Buna ziua.
Daca optin venituri sub plafonul de 22.800 si optez pt plata CASS, ce numar de luni trec? 6 sau 12? Am auzit pareri cum ca ar trebuie trecute 12, dar platit echivalentul a 6.
Multumesc anticipat.

Alina
-

1 iulie 2018 at 8:32

  Buna ziua! Alegeti 6 luni la rubrica respectiva dar sunteti asigurat 12 luni.

  Constantin
  -

  10 iulie 2018 at 13:17

Buna ziua,

Am urmatoarea speta :

Venituri in anul 2017 din asigurari 30.000 Ron , Taxele ce trebuie platite pentru anul 2017 arata astfel :

Impozit 30.000 * 16 % = 4.800
CAS 30.000 * 10,5% = 3.150
CASS 30.000 * 5,5% = 1.650

Pentru 2018 Sa presupunem un venit net de 20.000 ron (< 22.800)

Impozit 20.000 * 10% = 2.000
CASS 6 * 1900 * 10 % = 1.140
CAS = nu se plateste

Calculul pe care l-am expus mai sus, considerati ca este corect privind taxele ce trebuie achitate pentru anul 2017 + 2018 ?

Multumesc

Constantin
-

29 iunie 2018 at 21:31

  Buna ziua! Presupun ca sumele reprezinta venitul net. Pentru 2017 inainte de a calcul impozitul ANAF va scade CAS si CASS datorat din venitul net. La rezultat va aplica procentul de 16% impozit.
  Pentru 2018 calculul este corect: CAS nu se plateste si CASS nu este deductibil.

  Constantin
  -

  10 iulie 2018 at 13:15

Buna ziua,sunt un producator agricol si sunt inscris la o asociatie agricola am o suprafata de 150 mp de solar in care cultiv flori la ghiveci in atestatul de producator sunt trecut cu o productie de 2000 de ghivece iar intrebarea mea este daca trebuie sa depun la anaf vreun formular.

Stefan
-

29 iunie 2018 at 14:22

Buna ziua,
Folosesc huawei p10lite. Nu dețin calculator. De pe acest telefon nu se deschide pdf-ul declarației unice… Zice ca este forma xfa din câte rețin… Iar compactarea online nici atât… Nu găsesc fișierul…
Deci fără calculator desktop nu se poate?

George
-

27 iunie 2018 at 4:14

  Buna ziua! Descarcati o aplicatie de PDF din Google play. Va fi greu sa o incarcati totusi in SPV. Mai bine cautati pe cineva cu un calculator.

  Constantin
  -

  29 iunie 2018 at 14:04

   Mulțumesc mult de răspuns. Dar nu se deschide cu nici un fel de aplicație acel fișier. Din câte știu este un fișier inteligent care se pare ca nu este adaptat sa funcționeze și pe telefoanele mobile. Asta e cam rău și primitiv

   GEORGE
   -

   30 iunie 2018 at 5:57

Buna ziua. Am incercat sa completez formularul pentru profesii liberale in sistem real. Nu ma lasa sa validez, imi cere 2.1.1.A.5 date privind bunul inchiriat (nu este cazul). Imi cere sa completez cele 6 campuri legate de 2.11.a.5 si la realizat 2017 si la estimat 2018

antaluca roxana
-

25 iunie 2018 at 18:52

  Buna ziua! Aveti grija ce rubrici sectiuni si subsectiuni bifati pe prima pagina. Trebuie sa completati toate campurile.

  Constantin
  -

  29 iunie 2018 at 13:56

Buna ziua. Am incercat sa completez formularul pentru profesii liberale in sistem real. Nu ma lasa sa validez, imi cere 2.1.1.A.5 date privind bunului inchiriat (nu este cazul).

antaluca roxana
-

25 iunie 2018 at 18:50

  Buna ziua! Scrieti adresa de la sediul profesional, domiciliu sau punct de lucru.

  Constantin
  -

  29 iunie 2018 at 13:54

Buna ziua
am completat formularul, dar nu il valideaza zicand ca nu am completat rubricile 2.1.1.A.6.1 si 2.1.1.A.6.2,
desi acestea sunt completate/

Silvia Medinschi
-

21 iunie 2018 at 21:43

  Buna ziua! Mai incercati, faceti o greeala pe undeva.

  Constantin
  -

  29 iunie 2018 at 11:09

Buna ziua,

O persoana care lucreaza pentru o firma din Polonia,cu contract de prestari servicii ca ingrijitor persoane varstnice in Germania,are obligatia sa depuna declaratia unica?
Mentionez ca aceasta desi are domiciliul in Romania,momentan locuieste in Germania.

Va multumesc!

cristea adina
-

20 iunie 2018 at 18:43

Bună ziua,
În condițiile în care contractul de închiriere nu se mai înregistrează la ANAF, cum se completează in declarația unică câmpul obligatoriu cu numărul de înregistrare al contractului de închiriere (preluat din fosta 200 si 220 când există obligația depunerii contractului la ANAF). Mulțumesc.

Mihai
-

20 iunie 2018 at 4:49

  Buna ziua! Numarul pe care îl dati dvs.

  Constantin
  -

  29 iunie 2018 at 10:47

Buna ziua!! Am o dilema .Am o I.I. și în 2017 am realizat un VN de 6758 trebuie sa depun estimată? Am de plătit CAS , CASS? daca venitul net este sub minim pe economie? Menționez că nu mai am alt venit.Va mulțumesc anticipat.

David Maria
-

16 iunie 2018 at 12:40

Buna ziua,
Am un contract de inchiriere din 01.07.17 care se incheie la data de 30.06.2018. Am depus anul trecut declaratia 220 la ANAF. Tinand cont ca nu stiu daca voi inchiria din nou dupa 30.06, mai este nevoie sa completez declaratia unica? Din comentarii am inteles ca daca voi inchiria din nou apartamentul va trebui ca in 30 de zile sa depun declaratia, dar pana atunci?
Multumesc anticipat pentru eventualul raspuns!

Ciprian
-

13 iunie 2018 at 16:37

  Buna ziua! Depuneti declaratia cu venitul calculat pe 6 luni din 2018. Va calculati impozitul si il platiti. Daca il inchiriati din nou depuneti in 30 de zile de la data inchirierii.

  Constantin
  -

  19 iunie 2018 at 21:41

Buna ziua,
Pana in 2017 – inclusiv, am depus declaratia de impunere pentru venitul din agricultura – pe baza normei de venit
Cum procedez pentru acest an – 2018: completez declaratia unica doar daca venitul meu din agricultura depaseste suma de 22.800 lei? Sau depun declaratia indiferent de valoarea venitului estimat / calculat dupa norma de venit din judetul meu?
Multumesc. Numai bine.

Andrei
-

13 iunie 2018 at 11:06

Buna ziua. Am completat declaratia unica, dar cand apas pe butonul de validare nu se intampla nimic. Nu-mi apare niciun mesaj de eroare, nimic. Ma poate ajuta cineva?

Cernat Brigitte
-

12 iunie 2018 at 16:15

  Buna seara! Actualizati Adobe reader! Trebuie sa primiti un mesaj la validare cu fisierul xml atasat.

  Constantin
  -

  19 iunie 2018 at 21:30

Buna ziua ! In cazul unui PFA cu norma de venit , pentru calculul CASS, ce venit se ia in calcul ? cel rezultat din norma de venit , sau cel rezultat din activitatate ? si ce plafon maxim se achita pentru CASS ?

Tanasoiu Paul
-

12 iunie 2018 at 14:39

  Buna ziua! Se ia in calcul norma de venit, nu conteaza cat realizati. Plafonul de 12 salarii minime pe economie – 22.800 lei in 2018 – cass de plata = 2.280 lei.

  Constantin
  -

  19 iunie 2018 at 21:24

Sunt PFA norma de venit. Am deschis cont în spațiul virtual ANAF si am depus declaratia unica online pe nume propriu, ca persoana fizica cu CNP, dar cu cod CAEN PFA normal cu care functionez. Se accepta sau trebuie depusa ca si persoana juridica?

Otto Schuster
-

8 iunie 2018 at 7:25

  Buna ziua! E corect cum ati depus declaratia. Nu sunteti persoane juridica.

  Constantin
  -

  11 iunie 2018 at 13:12

Buna ziua
Un contract de inchiriere care nu mai este inregistrat la ANAF conform noilor prevederi isi mai pastreaza calitatea de titlul executoriu ? Chiriasul nu v-a avea probleme in a-l inregistra la Registrul comertului neavand stampila ANAFului si un numar de inregistrare ? Va multumesc

Stefan
-

5 iunie 2018 at 13:59

Buna ziua, Va rog sa ma lamuriti si pe mine cu declaratia unica. Am completat online si am observat ca nu exista optiunea pt a nu plati CAS si CASS. Mentionez ca sunt PFA si am obtinut urmatoarele venituri pt anul trecut: Incasari-35337 , plati-24471,92, venit net- 10865,09. Trebuie sa platesc aceste taxe? Din declaratia unica pe care am depus-o reiesea ca ar trebui sa platesc aproape 7000 ron. Mi se pare foarte mult.
Va multumesc!
Daca nu trebuie sa platesc aceste taxe, pot depune o rectificativa?

Mihaela
-

5 iunie 2018 at 8:53

buna
am completat declaratia, dar nu o pot semna digital cu certificatul ministerului de finante, nu detin un alt fel de certificat. O pot depunde online altfel? exista o chestie speciala cu privire la respectivul certificat?
multumesc

ana maria
-

4 iunie 2018 at 17:53

Buna ziua. Anul trecut am avut un contract de inchiriere care s-a incheiat in 31 martie 2018. Am depus atunci decl. 220. Acum nu mai am nici un contract. Cum completez declaratia unica? Daca in toamna inchiriez iar apartamentul dupa ce depun declaratia unica cum procedez?

Mirela
-

4 iunie 2018 at 9:07

  Buna ziua! Veti depune declaratia unica in termen de 30 de zile de la semnarea contractului. Acum nu mai sunteti obligata de dpeuneti declaratia unica.

  Constantin
  -

  4 iunie 2018 at 15:37

Buna ziua,
Am un contract de închiriere în euro. Am depus declarația 212 cu venitul estimat pe 2018, la cursul actual. Venitul real se va determina în anul 2018 pe baza cursului euro BNR din ultima zi a fiecărei luni, care evident va diferi de cel utilizat de mine la estimare venit pe 2018. Cum regularizez venitul real pe 2018?

Mihai
-

31 mai 2018 at 17:34

buna, si inca o treaba: completez declaratia …si ea calculeaza la sfarsit impozitele datorate in f de ce am pus; si mai calculeaza si acea bonificatie daca platesti pana la 15 dec 2018; ok; Eu ce sa inteleg ca platesc suma neta adica imi acord bonificatia, corect? (evident in conditiile in care platesc pana la 15 dec 2018)
multumesc
Raluca

Raluca
-

29 mai 2018 at 15:10

  Da, va calculati singura bonificatiile din sumele datorate la buget – 5% plata la termen si 5% depunere online a DU.

  Constantin
  -

  4 iunie 2018 at 14:01

buna, am si eu o nelamurire asa poate retorica: acum ca declaratia este publicata in SPV si o putem depune online….la CASS de ex acum e luna iunie deci 5 luni din an au trecut, eu nu am avut nevoie de serviciile marete ale CASS … cand bifez acolo in declaratie ca am avut venituri mai mari decat 22800… apoi imi cere nr de luni … de ce as pune 12 luni (adica si retroactiv) si nu as pune doar lunile viitoare ale acestui an? Scrie undeva care este minimul de luni pt care datorez CASS (cu baza de calcul sal minim?)
multumesc

Raluca
-

29 mai 2018 at 15:05

  Buna ziua! Declaratia unica este pentru venitul obtinut in 2018 si deci asigurarea se plateste integral pe 12 luni daca depasiti plafonul de 12 salarii minime brute – 22.800 lei.
  Numarul de luni poate fi mai mic de 12 in conditiile in care incepeti sau intrerupeti activitatea in cursul anului.

  Constantin
  -

  4 iunie 2018 at 13:58

Buna seara,
AM urmatoarea situatie: venitul obtinut din chirii este 19200 lei deci sub 22800(si alt venit in afara de salariu si acesta, nu am). Trebuie sa depun declaratia pentru plata impozitului dar sunt obligata sa platesc CASS?

Monica
-

23 mai 2018 at 21:00

  Buna ziua! Depuneti declaratia unica cu venitul estimat din chirii. In ceea ce priveste CASS exista un articol in Codul fiscal pentru care Ministrul de Finante nu a adus clrificari. Acest articol spune: Art 174. (18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situația prevăzută la art. 170 alin. (1), realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1), acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

  In opinia mea veti plati CASS la inceputul anului 2019. Cereti o clarificare si la ANAF.

  Constantin
  -

  29 mai 2018 at 15:07

Buna ziua! Ajutati-ma, va rog, cu un raspuns privind modul de calcul al normei de venit in Declaratia unica. Eu inchiriez 5 camere in scop turistic intr-o casa aflata intr-o comuna, insa camerele nu sunt ocupate permanent, in general vara in weekenduri (dar nu in fiecare weekend) sau de Revelion. Deci in total pe 1 an nu am clienti nici macar o luna de zile.
Norma de venit este 15.000lei/camera/an, ceea ce inseamna enorm (15.000lei x 5 camere x 10% => 7500 lei impozit). Nici nu reusesc sa fac banii astia din inchirierea camerelor. Ce as putea sa fac ? Pot sa bifez ca inchiriez doar o luna de zile?

Alexandra
-

23 mai 2018 at 4:42

  Buna ziua! Din pacate codul fiscal nu prevede o alta solutie pentru dvs in afara de suspendarea activitatii sau recalcularea normei de venit ca urmare a unei situatii speciale (accidente, probleme medicale). In alte judete se ia in calcul activitatea sezoniera, in judetul Constanta de exemplu. Dar daca in judetul dvs nu este prevazuta o reducere a normei in extrasezon nu prea sunt solutii de reducere a normei de venit. Alte solutii: Declarati mai putine camere sau declarati 6 camere ca sa aplicati sistemul real de calcul a venitului net.

  Constantin
  -

  29 mai 2018 at 14:59

   Va multumesc mult! Dar daca declar 6 camere, pot sa tin contabilitatea in sistem real ca persoana fizica? Sau trebuie sa imi fac intreprindere individuala ori PFA?

   Alexandra
   -

   29 mai 2018 at 17:49

    Buna ziua! Codul Fiscal: art. 83 (4) În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor se cuprind și cele realizate de contribuabilii prevăzuți la alin. (3) care, în cursul anului fiscal, obțin venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 camere de închiriat, situate în locuințe proprietate personală. De la data producerii evenimentului, respectiv de la data depășirii numărului de 5 camere de închiriat, și până la sfârșitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activități independente

    Constantin
    -

    4 iunie 2018 at 14:04

Buna ziua. Am incercat sa completez formularul pentru profesii liberale in sistem real. Nu ma lasa sa validez, imi cere 2.1.1.A.5 date privind bunului inchiriat (nu este cazul). Mai am o intrebare: daca am cod de inregistrare fiscala (profesie liberala), in Declaratie trec CNP? (nu am TVA sau angajati). Multumesc

Valentin
-

23 mai 2018 at 3:17

  Buna ziua! Completati cu numarul de pe certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului cel dupa FXX/…… si data inceperii activitatii.

  Constantin
  -

  29 mai 2018 at 14:41

LA MULTI ANI. CONSTANTIN. !

Gentiana
-

21 mai 2018 at 13:49

  Multumesc!!

  Constantin
  -

  21 mai 2018 at 16:09

Sunt pensionar si am un apartament inchiriat si o investitie la un fond prin banca Transilvania. Ce obligatii am si ce declratii trebuie sa depun?

AUREL
-

21 mai 2018 at 11:20

  Buna ziua! Depuneti declaratia unica pentru declararea venitului si plata impozitului din chirii. Pentru castigurile din Fond va plati Banca Transilvania impozitul. Dar daca venitul net din chirii plus castigul din fonduri depaseste valoarea de 22.800 lei trebuie sa completati declaratia unica si cu CASS datorat.

  Constantin
  -

  22 mai 2018 at 8:13

Buna ziua! Am incercat sa descarc declaratia unica insa primesc mesajul de mai jos.Precizezca Adobe-ul este updatat la zi. Aveti idee de ce nu il pot descarca?Multumesc!

Alexandra
-

20 mai 2018 at 6:18

  Am reusit sa descarc formularul de pe articolul dvs, insa nu pot sa il descarc de pe site-ul ANAF 🙁
  Il pot completa pe acesta de pe articolul dvs, apoi sa il scanez si sa-l transmit in Spatiul Virtual?

  Alexandra
  -

  20 mai 2018 at 7:11

   ‘@Alexandra Incercati sa il deschideti direct din folderul in care ati descarcat fisierul. Pagina aceea de eroare apare doar cand deshideti pdf-ul in browser.

   Flavia
   -

   20 mai 2018 at 7:40

    Multumesc, Flavia!

    Alexandra
    -

    23 mai 2018 at 4:24

Nu se poate coplecta pe calculator, numai la numere ma lasa. E facuta aiurea.

Anonim
-

19 mai 2018 at 20:26

Buna ziua,

Am descarcat declaratia unica si incerc sa o completez dar am urmatoarele probleme.
Fiind PFA cu norma de venit, aleg oprtiune corespunzatoare da imi apare capitolul „1.1.A.6.Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere” si aferentele care sunt obligatorii (la validare apare eroare) unde nu stiu ce s-ar putea completa.
Precizez ca sunt pe IT (6202).

Multumesc
Rodian

Rodian
-

19 mai 2018 at 7:03

  Buna ziua,

  Gasiti acel numar pe decizia de impunere din 2017.
  E de fapt numarul rezolutiei ORC care insoteste certificatul constatator.

  Cu stima,
  Alin

  Anonim
  -

  21 mai 2018 at 8:55

   Multumim Alin! Eu am trecut numarul de pe certificatul de inregistrare de la RC.. cel aflat intre F40/ xxxxx /data.

   Constantin
   -

   22 mai 2018 at 8:20

    Multumesc Alin,

    Eram complet in ceata.

    Zi placuta
    Rodian

    Rodian
    -

    22 mai 2018 at 9:49

In prmul rand, la rubrica de cod fiscal mi se cer 13 cifre, cand eu, ca PFI, am doar 8, iar cod caen nu am, fiind inregistrat numai la ANAF. Cum se pot rezolva aceste probleme?

Gheorghe
-

17 mai 2018 at 16:46

In prmul rand, la rubrica de cod fiscal mi se cer 13 cifre, cand eu, ca PFI, am doar 8, iar cod caen nu am, fiind inregistrat numai la ANAF. Cum se pot rezolva aceste probleme?

Gheorghe
-

17 mai 2018 at 16:45

Bună ziua. Am încercat să completez Declarația unică pentru a o depune in SPV și m-am lovit de două probleme. La stabilirea contribuției pentru CASS, am înțeles că cine are un venit mai mic decât salariul minim (eu am declarat un venit estimat de 14000), poate alege să plătească la nivelul a 6 salarii minime, iar în declarație cere numărul de luni, deci ar însemna că baza de calcul este de 12 salarii minime. A doua problemă a apărut la validare, mă atenționează că am trecut că obțin venit în anul 2018, dar nu am completat secțiunea de CAS. Dacă o completez bifând venit mai mic decât salariul minim, îmi calculează CAS, fără să întrebe dacă vreau să plătesc. Vă rog să mă ajutați în cele două probleme, eu nefiind de specialitate. Mulțumesc.

mogos elena
-

17 mai 2018 at 7:45

Buna ziua. Am incercat sa completez formularul pentru profesii liberale in sistem real. Nu ma lasa sa validez, imi cere 2.1.1.A.5 date privind bunului inchiriat (nu este cazul). Mai am o intrebare: daca am cod de inregistrare fiscala (profesie liberala), in Declaratie trec CNP? (nu am TVA sau angajati). Multumesc.

Anonim
-

17 mai 2018 at 6:40

Am un contract de inchiriere si depun D212 cu veniturile estimate.Chiriasul reziliaza contractul mai devrem, automat veniturile mele estimate sunt mai mici.Trebuie sa depun o D212 rectificativa?
Multumesc

Radu Ionescu
-

9 mai 2018 at 11:45

  Buna ziua! Se depune in 30 de zile declaratia 212 si se recalculeaza impozitul si contributiile, daca e cazul.

  Constantin
  -

  9 mai 2018 at 17:14

Bună,

Nu apare nimic în articol despre PFA cu normă de venit. Dacă există o normă de pe urmă căreia, până anul trecut plăteai impozitele, anul acesta nu se mai ia în calcul acea normă ?!, trebuie să estimezi și eu cât am să fac sau cum ?!?!

Mulțumesc!

Calin
-

14 martie 2018 at 9:41

  Călin, impozitul o sa fie raportat tot la norma de venit, nu trebuie sa estimezi. Vezi la cap. 2 secțiunea 2 din modelul propus

  Marius
  -

  16 martie 2018 at 10:03

  Buna ziua! Cel mai probabil veti depune declaratia unica. Cu sumele din 200,220 si 600. Vom vedea dupa publicarea ordonantei in Monitorul oficial. In opinia mea cel mai sigur este sa o depuneti.

  Constantin
  -

  16 martie 2018 at 18:17

Buna ziua !!! As avea nevoie de niste informatii, nu au direct legatura cu articolul dar nu am stiut cum sa va abordez altundeva. Detin un PFA pt calitatea de agent de asiguri. In cursul anulyi 2017 nu am avut incasari si de curand am reziliat contractul cu societatea de asigurari. Acum as dori sa desfiintez Pfa-ul. Nu prea stiu cum trebuie sa procedez. Locuiesc intr-un alt judet fata de cel de care apartin cu pfa-ul si nu as vrea sa fac prea multe drumuri pentru ca nu imi permite timpul. Va rog frumos sa ma ajutati daca se poate cu informatii legat de ce acte as avea nevoie pt dizolvare Pfa-ului si cum trebuie sa procedez. Multumesc anticipat!!!! O zi frumoasa

alina
-

13 martie 2018 at 12:03

Se apropie 25 martie când ar trebui platita prima tranșă din impozit și contribuții. Cum procedam in condițiile de față? Le plătim sau mai asteptam?

Monica
-

12 martie 2018 at 19:05

Buna ziua!
In cazul in care am venituri in sistem real ca PFA( sub pragul de 22.800) si am si venituri din dividende ca asociat la o alta societate ( peste pragul de 22.800) , se cumuleaza cele doua surse sau se declara separat? Voi plati CASS de doua ori?
Va multumesc anticipat pentru raspuns!

Dumitru Apetrei
-

10 martie 2018 at 10:04

  Buna ziua! In situatia dvs nu sunteti obligat la plata CAS pentru ca nu estimati si nici nu realizati peste plafonul de 22.800 lei in 2018. In ceea ce priveste CASS-sanatate – se cumuleaza venitul net de la PFA cu cel din dividende si daca este peste 22.800 lei veti plati CASS la baza de calcul, adica 2.280 lei pentru 2018. O singura data.

  Constantin
  -

  16 martie 2018 at 18:23

Bună ziua. dacă am depus deja declarațiile 200, 220 și 600 în anul 2018, mai trebuie depusă declarația unică?
Persoanele neangajate care plătesc contribuție cass, cum vor plăti?

mogos elena
-

8 martie 2018 at 11:01

Buna ziua,

Cum se ia in calcul vechimea la pensie daca plata contributiei pentru activitati independente se face o singura data dupa depunerea formularelor anul urmator pentru anul precedent? Adica se considera fiecare luna din anul precedent ca vechime la pensie sau cum? Pentru ca daca nu, atunci e mai avantajos sa faci contract social cu casa de pensii si sa virezi banii lunar asa stii o treaba. Sau asta se poate rezolva depunand o estimativa pe anul in curs si platesti cum se va stabili, trimestrial sau sub alta forma?

Ion
-

6 martie 2018 at 10:34

  Buna ziua! Nu e clar cum se va face: nici inregistrarea optionala si nici plata CAS. In Codul Fiscal actual se prevede ca inregistrarea in sistemul de pensie (obligatorie sau optionala) se face prin declaratia 600. Acum vad ca propunerea este ca inregistrarea optionala sa se faca la CASA de Pensii si doar inregistraere obligatorie se face la ANAF, cu declaratia unica. Dar plata CAS la CASA de Pensie, cu contract personal (optional/facultativ) nu este deductibila la calculul venitului net din activitati independente. Doar CAS platit obligatoriu este deductibil. Mai asteptam…..

  Constantin
  -

  7 martie 2018 at 16:16

Buna ziua,
Dispar normele de venit incepand cu 2018?

Cristian
-

6 martie 2018 at 1:05

  Buna ziua. Nu am vazut nicaieri o asemenea propunere. In opinia mea cred ca nu vor dispare. Vom vedea!

  Constantin
  -

  7 martie 2018 at 10:09

Buna ziua,
Eu am depus deja declaratia 600, dar declaratiile 200 si 220 inca nu.
Ar fi bine sa le depun sau sa astept si sa vad daca intra in vigoare aceasta declaratie unica? Sigur pe mai multi ii macina aceasta problema. Va multumesc anticipat!

RazvanB
-

3 martie 2018 at 13:25

  Buna seara! Mai asteptam pana se limpezeste situatia. Este timp si pentru 200 si pentru declaratia unica, daca se aproba. Si sa vedem ce se intampla cu cei care au depus 600 in 2018. Daca se merge pe venitul estimat, cred ca declaratia 600 se anuleaza si o sa se depuna declaratia unica cu venitul estimat.

  Constantin
  -

  3 martie 2018 at 18:09