Taxe PFA 2023. CAS, CASS și impozite datorate de PFA și Profesii Liberale în 2023

Actualizare 15 Decembrie 2023

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115 din 15.12.2023 s-a introdus prevederea prin care la calcularea plafoanele de CAS și CASS se utilizează salariul minim pe economie de 3.000 lei pentru întreg anul 2023.

Contribuabilii care au depus declaratia unica cu venitul estimat, după data de 1 octombrie 2023, si au calculat plafoanele de contribuții la nivelul salariului minim de 3.300 lei trebuie sa depună declaratia rectificativă.

Taxe PFA 2023. Veniturile pentru care se datorează impozit și contribuții sociale:

 • Venituri din activități independente organizate ca:
  • PFA – Persoană Fizică autorizată;
  • II – Întreprinderi Individuale;
  • PFI – Persoană Fizică Independentă;
  • IF – Întreprinderi Familiale.
 • Venituri din profesii liberale înregistrate la ANAF și la organizațiile profesionale de care aparțin;
 • Venituri din drepturi de autor;
 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor, dividende, dobânzi, câștiguri din investiții, venituri din agricultură silvicultură, piscicultură, venituri din alte surse, venituri din străinătate;
 • Persoane fizice care au obținut în 2022, indemnizații de ajutor pentru pandemia cauzată de virusul Covid-19.

Taxe PFA 2023. Impozitul pe venitul realizat în 2023

Cota de impozit pe venit este de 10% se aplică:

a. la venitul net, pentru activitățile impuse în sistem real. Venitul net în sistem real reprezintă diferența dintre venitul brut încasat și cheltuielile deductibile plătite în cursul anului fiscal. Din venitul net se scad pierderile raportate din anii precedenți și contribuția socială datorată și rezultă venitul impozabil.

b. la valoarea normei de venit, pentru activități independente impuse cu normă de venit.

Valoarea impozitului de plată se obține prin aplicarea procentului de impozit, de 10% la valoarea normei de venit sau a normelor de venit cumulate dacă sunt mai multe activități autorizate la ONRC. Norma de venit poate fi corectată în funcție de mai multe criterii – (vezi aici normele de venit ).

Important! Începând cu 2023 se anulează plafonul de 100.000 de euro de la care activitățile independente impuse cu norme de venit erau obligate să aplice sistemul real de impozitare. Noul plafon este de 25.000 euro. Astfel dacă în 2023 se va depăși plafonul de 25.000 euro la cursul mediu anual, din 2024 este obligatorie impozitarea în sistem real.

c. la venitul net obținut prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 40%, în cazul veniturilor obținute din drepturi de autor și arendă;

d. Se aplică la venitul brut obținut din chirii. Cota forfetară de 40% a fost eliminată și nu se mai aplică pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor în 2023.

Salariul minim brut pe economie în 2023 este de 3.000 lei

Prin HG 1447/08.12.2022, salariul minim pe economie este stabilit la valoarea de 3.000 lei (din care 200 lei neimpozabili pentru salariați).

Baza de calcul a contribuțiilor sociale a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr 16 din 15 iulie 2022, care introduce mai multe plafoane la care raportăm venitul realizat pentru a stabili contribuțiile datorate. Astfel, avem:

 • plafonul de 6 salarii = 18.000 lei – plafon nou pentru CASS valabil din 2023;
 • plafonul de 12 salarii = 36.000 lei – plafon curent pentru CAS și CASS valabil din 2018 până în prezent;
 • plafonul de 24 salarii = 72.000 lei – plafon nou pentru CAS și CASS valabil din 2023.

PFA, Micro sau Impozit pe profit in 2023? Un calculator de taxe pfa 2023 găsești pe această pagină.

Contribuția de asigurări sociale (pensie) – CAS 2023

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din una sau mai multe surse precum și contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, sunt obligate să plătească contribuție de asigurări sociale dacă estimează (sau obțin) pentru anul curent venituri nete, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 sau 24 de salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Persoanele fizice care desfășoară activități independente pentru care impozitul și contribuțiile NU se rețin de către plătitorul de venit, depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Dacă estimezi în declarația unică un venit net mai mare de 36.000 lei ești obligat să te asiguri în sistemul de asigurări sociale de stat și să alegi venitul la care vrei să plătești contribuția. Acest venit ales nu poate fi mai mic decât plafonul de 12 sau 24 de salarii minime pe economie.

La venitul de ales, care reprezintă baza de calcul a CAS, se aplică procentul de contribuție de 25% și se obține contribuția anuală datorată pentru 2023. Astfel, CAS datorat:

 • 36.000 lei x 25% = 9.000 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2023, daca venitul realizat depaseste 12 salarii minime brute;
 • 72.000 lei x 25% = 18.000 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2023, dacă venitul realizat depășește 24 salarii minime brute;

Atentie! Contribuția de asigurări sociale se calculează de către contribuabili, prin aplicarea procentului de contribuție la baza de calcul și se plătește de către aceștia în termenul prevăzut de lege. ANAF nu va mai emite decizii de impunere în urma depunerii Declarației Unice.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 mai inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Obligațiile aferente veniturilor realizate în 2023 se achită până la data de 25 Mai 2024.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale (CAS 2023) datorată oricând până la termenul de plată.

Important! Recalcularea contribuțiilor sociale pentru pensie.

Începând cu anul fiscal 2021 se elimină posibilitate recalculării contribuției în cazul în care activitatea este suspendată sau radiată în cursul anului.
Se permite recalcularea doar în cazul persoanelor fizice care încep activitatea în cursul anului și pentru cei care intră în categorie persoanelor exceptate de plată CAS – devin pensionari.

Nu sunt obligați la plata CAS:

 • Contribuabilii asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii (avocați, notari);
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente;
 • Contribuabilii impuși în sistem real care estimează și realizează un venit net anual sub baza minimă de calcul, (36.000 lei în 2023);
 • Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Opțiunea de a plăti contribuție socială CAS (pensie)

Persoanele fizice care desfășoară activități independente și care nu estimează că vor realiza un venit net anual mai mare de 12 salarii minime brute pe economie, pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară. Aceste persoane depun declarația unică până la data de 25 Mai 2023 și plătesc contribuția de cel putin 9.000 lei până la data de 25 Mai 2024.

Contribuția pentru asigurări de sănătate – CASS 2023

Procentul de CASS este de 10%. Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabili prin aplicarea cotei de contribuție de 10% asupra bazei anuale de calcul.

 • 18.000 lei x 10% = 1.800 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023;
 • 36.000 lei x 10% = 3.600 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023;
 • 72.000 lei x 10% = 7.200 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023.

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, realizate din următoarele categorii de venituri:

 • venituri din activități independente, inclusiv profesii liberale;
 • venituri din contracte de activitate sportivă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venituri din învestiții;
 • venituri din alte surse.

Important! – Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse și/sau alte categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, se efectuează prin cumularea veniturilor obținute din:

 • venitul net sau norma de venit din activități independente;
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după deducerea cotei de cheltuieli forfetare precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul și/sau câștigul din investiții încasat (dobânzi; dividende distribuite după 2018 și încasate în cursul anului; alte venituri din investiții);
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Contribuabilii care estimează un venit net cumulat mai mare de 6/12 sau 24 de salarii brute sunt obligați la plata CASS. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă echivalentul a 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente pentru care nu există obligativitatea reținerii la sursă a CASS, depun declarația unică,  până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, în care evidențiază venitul realizat în anul anterior și venitul estimat pentru anul în curs.

Persoanele fizice care au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 6/12/24 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat, este cel puțin egal cu nivelul a 6/12/24 salarii minime pe țară, acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul superior celui declarat la estimat.

De exemplu, dacă ai estimat între 18.000 și 36.000 și ai realizat între 36.000 și 72.000 lei, atunci trebuie să „definitivezi” contribuția de sănătate, ca și la impozit.

Pentru veniturile estimate/realizate în anul 2023 termenul de plată a contribuției este 25 Mai 2024. Poți să plătești oricând contribuția până la acea dată, din una sau mai multe plăți. În acest termen nu se calculează dobânzi și penalități.

Opțiunea de a plăti contribuție de sănătate

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul de 6 salarii minime brute, precum și de către persoanele fizice care nu realizează venituri pot opta pentru pentru plata contribuției astfel:

a) contribuabilii care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul plafonului minim, adică sub 18.000 lei.

 • dacă depun declarația unică și se înregistrează în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul legal de depunere, se pot asigura la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii acesteia;
 • dacă depun declarația unică și se înregistrează în sistemul de asigurări sociale de sănătate după termenul legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației unice (25 Mai 2023), inclusiv luna în care se depune declarația.

b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute în lista de mai sus, nu sunt salariate și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară indiferent de data depunerii declarației unice.

Pentru anul 2023 contribuția de sănătate pentru persoanele de la punctul b):

3.000 x 6 = 18.000 x 10% = 1.800 lei contribuție de sănătate opțională datorată pentru 2023

Asigurarea este valabilă pentru 12 luni de la data depunerii declarației unice, termenul de plată este 25 Mai 2024.

Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate  1%

Persoanele fizice care desfășoară activități independente au opțiunea de a a se asigura pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia.

 • Baza de calcul lunară minimă = 3.000 x 1% =30 de lei, contribuție datorată;
 • Baza de calcul lunară maximă = 9.000 x 1% = 90 de lei, contribuție datorată.

Pentru a beneficia  de îndemnizație de concediu se semnează contractul de asigurare cu Casa de asigurări de Sănătate. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea îndemnizației este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Declarația Unică 2023

Până la data de 25 Mai 2023 se depune Declarația Unică cu venitul realizat în 2022 și cu venitul estimat pentru 2023.

 • Termenul de plată pentru obligațiile aferente venitului realizat în 2022 este este 25 mai 2023;
 • Termenul de plată pentru obligațiile aferente venitului realizat în 2023 este 25 mai 2024.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

73 de comentarii

Persoana fizica salariata in 2023 si 2024, are PFA.
Obtine la PFA venit net mai mare de 72000 lei in anul 2023. Plateste impozit 10%.
Plateste CASS? Plateste CAS? pentru anul 2023.
Pentru anul 2024 ce va plati?

LIVIA BOLOGEA
-

14 mai 2024 at 7:13

Buna ziua, ma numesc Dumitrescu Mihai si sunt PFA in activitati independente. In 05.07.2018 am primit decizia de pensionare. Avand in vedere ca venitul anual pe anii 2018-2023 nu a depasit (in niciunul dintre ani) 20000lei, ce contributii CASS trebuia sa platesc in aceasta perioada? Va multumesc mult, Mihai Dumitrescu

Mihai Dumitrescu
-

6 martie 2024 at 9:25

[…] Nu cunoști taxele pe care trebuie să le plătești – în funcție de forma de activitate pe care o alegi, vei avea de plătit anumite contribuții la stat. Ideal este să plătești taxele la timp pentru a evita penalitățile, dobânzile și alte taxe care mai pot apărea. De asemenea, pentru fiecare angajat, în cazul în care ai, va trebui să plătești contribuții și la CAS și CASS. […]

5 capcane legale pe care orice Freelancer ar trebui sa le evite - Or Risk Loosing Big Time!
-

1 februarie 2024 at 9:51

Buna ziua, PFA infiinta in nov 2023, baza de calcul pt CASS se recalculeaza corespunzator ? Are venit pe o singura factura de 3500 lei in dec 2023. In afar de imp de 10 % mai datoreaza ceva ?

Mariana Medrea
-

22 ianuarie 2024 at 14:36

Buna ziua.

Aceste informatii sunt foarte explicit detaliate in descrierile de mai sus !!
Din pacate pe unele pagini de net a altor specialisti in finante sunt atat de intortochiate frazele incat la final nu ai inteles ce ai de facut !!
Va multumesc !!

Mult succes si pe mai departe !!

Petrica
-

13 ianuarie 2024 at 13:08

Am obtinut informatii pertinente, pe intelesul celui care nu se descurca cu date finaciar-fiscale.
Multumesc.

Marcela Dumitras
-

4 ianuarie 2024 at 10:47

Buna ziua,
In vederea completarii declaratiei unice pe anul 2023, am o nedumerire. Cum se calculeaza plata pentru CAS si CASS, eu incepand activitatea ca PFA(transport alternativ) in luna mai 2023, deci nu am an intreg.
Cum afecteaza pe cei ce fac transport alternativ, e-factura?
Va multumesc,
Cornel

Valeriu Cornel Dume
-

3 ianuarie 2024 at 14:26

Bună ziua! Dacă am estimat în DU 2023 că obțin venituri peste 6 salarii minime și am bifat plata Cass, dar am suspendat activitatea PFA și venitul net este mai mic decât 6 salarii minime, mai plătesc Cass? Cum depun d.unica la suspendare?? mulțumesc.

CECILIA
-

29 decembrie 2023 at 11:28

Bună ziua! Nu știu cum se procedează cu anexarea facturilor pentru cheltuieli eligibile, declarate prin Declarația unică. Există o anexă? Vă multumesc pentru sprijin.

Paula
-

22 decembrie 2023 at 9:18

Buna ziua, pentru drepturi de autor obținute din strainatate, cum se calculează baza de impozitare, se aplica cota forfetară de 40% la venitul brut? Nu am găsit pe nicăieri informatie clara, m-am uitat și în codul fiscal și în ghidurile anaf. Mulțumesc frumos!

Tudor
-

11 decembrie 2023 at 12:07

Buna ziua. Pana in luna octombrie am fost angajat la o firma cu 8 ore/zi. Sunt obligat sa platesc pentru anul 2023 valoarea contributiei de sanatate , in totalitate ? Eu depasesc plafonul de 24 salarii pentru anul 2023.

Adela Aurelia
-

8 decembrie 2023 at 13:32

Salut!

Mi-am deschis PFA.
Dacă nu obțin venituri mai mari de 18000 Lei, mai plătesc CAS la stat?
Eu sunt angajat!

Laurentiu
-

20 noiembrie 2023 at 19:38

Bună dimineața!.
Doresc sa suspend activitatea unei ,,II” pe 3 ani începând cu luna ianuarie 2024, perioada în care voi fi plecat din tara!. Pe perioada suspendării activității mai am obligația plății CASS( sănătate!).
Va mulțumesc mult!.

Cocolos Nicusor
-

6 noiembrie 2023 at 5:26

Buna seara,
Pentru PFA cu norma de venit. PFA-ul a fost infiintat in aprilie 2023 si l-am suspendat in octombrie 2023, deci am avut doar 7 luni de activitate in 2023. Norma de venit pe 2023 este 30.600 lei dar am raportat-o la cele 7 luni de activitate si am calculat asa: 30.600 lei : 12 luni = 2.550 lei x 7 luni (de activitate) = 17.850 lei. Deci norma de venit la care aplic impozitul de 10% este de 17.850 lei, respectiv 1.785 lei. Dar, ce fac cu CASS-ul? Il aplic la norma de venit initiala (30.600) sau ma raportez la cele 7 luni de activitate (adica la 17.850 lei)? Daca ma raportez la 17.850 asta inseamna ca nu sunt obligata sa platesc CASS pentru ca norma este sub sase salarii?
Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Toate cele bune.

Popa Ada
-

1 noiembrie 2023 at 18:00

Buna seara,
Sunt pensionar la limita de varsta, Cim part time, venituri din profesii liberale. Trebuie sa platesc CASS?

Dan
-

1 noiembrie 2023 at 17:14

  Sunt pensionar , am un PFA
  Veniturile brute pe 2023 sunt sub 6 salarii minime brute pe tara ,adica sub 18000 lei intrebarea este sunt obligat sa plătesc CASS ?

  Dumitru
  -

  4 decembrie 2023 at 21:01

1 Trackback or Pingback