Taxe PFA 2023. CAS, CASS și impozite datorate de PFA și Profesii Liberale în 2023

Actualizare 15 Decembrie 2023

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115 din 15.12.2023 s-a introdus prevederea prin care la calcularea plafoanele de CAS și CASS se utilizează salariul minim pe economie de 3.000 lei pentru întreg anul 2023.

Contribuabilii care au depus declaratia unica cu venitul estimat, după data de 1 octombrie 2023, si au calculat plafoanele de contribuții la nivelul salariului minim de 3.300 lei trebuie sa depună declaratia rectificativă.

Taxe PFA 2023. Veniturile pentru care se datorează impozit și contribuții sociale:

 • Venituri din activități independente organizate ca:
  • PFA – Persoană Fizică autorizată;
  • II – Întreprinderi Individuale;
  • PFI – Persoană Fizică Independentă;
  • IF – Întreprinderi Familiale.
 • Venituri din profesii liberale înregistrate la ANAF și la organizațiile profesionale de care aparțin;
 • Venituri din drepturi de autor;
 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor, dividende, dobânzi, câștiguri din investiții, venituri din agricultură silvicultură, piscicultură, venituri din alte surse, venituri din străinătate;
 • Persoane fizice care au obținut în 2022, indemnizații de ajutor pentru pandemia cauzată de virusul Covid-19.

Taxe PFA 2023. Impozitul pe venitul realizat în 2023

Cota de impozit pe venit este de 10% se aplică:

a. la venitul net, pentru activitățile impuse în sistem real. Venitul net în sistem real reprezintă diferența dintre venitul brut încasat și cheltuielile deductibile plătite în cursul anului fiscal. Din venitul net se scad pierderile raportate din anii precedenți și contribuția socială datorată și rezultă venitul impozabil.

b. la valoarea normei de venit, pentru activități independente impuse cu normă de venit.

Valoarea impozitului de plată se obține prin aplicarea procentului de impozit, de 10% la valoarea normei de venit sau a normelor de venit cumulate dacă sunt mai multe activități autorizate la ONRC. Norma de venit poate fi corectată în funcție de mai multe criterii – (vezi aici normele de venit ).

Important! Începând cu 2023 se anulează plafonul de 100.000 de euro de la care activitățile independente impuse cu norme de venit erau obligate să aplice sistemul real de impozitare. Noul plafon este de 25.000 euro. Astfel dacă în 2023 se va depăși plafonul de 25.000 euro la cursul mediu anual, din 2024 este obligatorie impozitarea în sistem real.

c. la venitul net obținut prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 40%, în cazul veniturilor obținute din drepturi de autor și arendă;

d. Se aplică la venitul brut obținut din chirii. Cota forfetară de 40% a fost eliminată și nu se mai aplică pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor în 2023.

Salariul minim brut pe economie în 2023 este de 3.000 lei

Prin HG 1447/08.12.2022, salariul minim pe economie este stabilit la valoarea de 3.000 lei (din care 200 lei neimpozabili pentru salariați).

Baza de calcul a contribuțiilor sociale a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr 16 din 15 iulie 2022, care introduce mai multe plafoane la care raportăm venitul realizat pentru a stabili contribuțiile datorate. Astfel, avem:

 • plafonul de 6 salarii = 18.000 lei – plafon nou pentru CASS valabil din 2023;
 • plafonul de 12 salarii = 36.000 lei – plafon curent pentru CAS și CASS valabil din 2018 până în prezent;
 • plafonul de 24 salarii = 72.000 lei – plafon nou pentru CAS și CASS valabil din 2023.

PFA, Micro sau Impozit pe profit in 2023? Un calculator de taxe pfa 2023 găsești pe această pagină.

Banner e-factura PFA

Contribuția de asigurări sociale (pensie) – CAS 2023

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din una sau mai multe surse precum și contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, sunt obligate să plătească contribuție de asigurări sociale dacă estimează (sau obțin) pentru anul curent venituri nete, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 sau 24 de salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Persoanele fizice care desfășoară activități independente pentru care impozitul și contribuțiile NU se rețin de către plătitorul de venit, depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Dacă estimezi în declarația unică un venit net mai mare de 36.000 lei ești obligat să te asiguri în sistemul de asigurări sociale de stat și să alegi venitul la care vrei să plătești contribuția. Acest venit ales nu poate fi mai mic decât plafonul de 12 sau 24 de salarii minime pe economie.

La venitul de ales, care reprezintă baza de calcul a CAS, se aplică procentul de contribuție de 25% și se obține contribuția anuală datorată pentru 2023. Astfel, CAS datorat:

 • 36.000 lei x 25% = 9.000 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2023, daca venitul realizat depaseste 12 salarii minime brute;
 • 72.000 lei x 25% = 18.000 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2023, dacă venitul realizat depășește 24 salarii minime brute;

Atentie! Contribuția de asigurări sociale se calculează de către contribuabili, prin aplicarea procentului de contribuție la baza de calcul și se plătește de către aceștia în termenul prevăzut de lege. ANAF nu va mai emite decizii de impunere în urma depunerii Declarației Unice.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 mai inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Obligațiile aferente veniturilor realizate în 2023 se achită până la data de 25 Mai 2024.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale (CAS 2023) datorată oricând până la termenul de plată.

Important! Recalcularea contribuțiilor sociale pentru pensie.

Începând cu anul fiscal 2021 se elimină posibilitate recalculării contribuției în cazul în care activitatea este suspendată sau radiată în cursul anului.
Se permite recalcularea doar în cazul persoanelor fizice care încep activitatea în cursul anului și pentru cei care intră în categorie persoanelor exceptate de plată CAS – devin pensionari.

Nu sunt obligați la plata CAS:

 • Contribuabilii asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii (avocați, notari);
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente;
 • Contribuabilii impuși în sistem real care estimează și realizează un venit net anual sub baza minimă de calcul, (36.000 lei în 2023);
 • Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Opțiunea de a plăti contribuție socială CAS (pensie)

Persoanele fizice care desfășoară activități independente și care nu estimează că vor realiza un venit net anual mai mare de 12 salarii minime brute pe economie, pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară. Aceste persoane depun declarația unică până la data de 25 Mai 2023 și plătesc contribuția de cel putin 9.000 lei până la data de 25 Mai 2024.

Contribuția pentru asigurări de sănătate – CASS 2023

Procentul de CASS este de 10%. Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabili prin aplicarea cotei de contribuție de 10% asupra bazei anuale de calcul.

 • 18.000 lei x 10% = 1.800 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023;
 • 36.000 lei x 10% = 3.600 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023;
 • 72.000 lei x 10% = 7.200 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023.

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, realizate din următoarele categorii de venituri:

 • venituri din activități independente, inclusiv profesii liberale;
 • venituri din contracte de activitate sportivă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venituri din învestiții;
 • venituri din alte surse.

Important! – Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse și/sau alte categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, se efectuează prin cumularea veniturilor obținute din:

 • venitul net sau norma de venit din activități independente;
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după deducerea cotei de cheltuieli forfetare precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul și/sau câștigul din investiții încasat (dobânzi; dividende distribuite după 2018 și încasate în cursul anului; alte venituri din investiții);
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Contribuabilii care estimează un venit net cumulat mai mare de 6/12 sau 24 de salarii brute sunt obligați la plata CASS. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă echivalentul a 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente pentru care nu există obligativitatea reținerii la sursă a CASS, depun declarația unică,  până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, în care evidențiază venitul realizat în anul anterior și venitul estimat pentru anul în curs.

Persoanele fizice care au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 6/12/24 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat, este cel puțin egal cu nivelul a 6/12/24 salarii minime pe țară, acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul superior celui declarat la estimat.

De exemplu, dacă ai estimat între 18.000 și 36.000 și ai realizat între 36.000 și 72.000 lei, atunci trebuie să „definitivezi” contribuția de sănătate, ca și la impozit.

Pentru veniturile estimate/realizate în anul 2023 termenul de plată a contribuției este 25 Mai 2024. Poți să plătești oricând contribuția până la acea dată, din una sau mai multe plăți. În acest termen nu se calculează dobânzi și penalități.

Opțiunea de a plăti contribuție de sănătate

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul de 6 salarii minime brute, precum și de către persoanele fizice care nu realizează venituri pot opta pentru pentru plata contribuției astfel:

a) contribuabilii care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul plafonului minim, adică sub 18.000 lei.

 • dacă depun declarația unică și se înregistrează în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul legal de depunere, se pot asigura la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii acesteia;
 • dacă depun declarația unică și se înregistrează în sistemul de asigurări sociale de sănătate după termenul legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației unice (25 Mai 2023), inclusiv luna în care se depune declarația.

b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute în lista de mai sus, nu sunt salariate și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară indiferent de data depunerii declarației unice.

Pentru anul 2023 contribuția de sănătate pentru persoanele de la punctul b):

3.000 x 6 = 18.000 x 10% = 1.800 lei contribuție de sănătate opțională datorată pentru 2023

Asigurarea este valabilă pentru 12 luni de la data depunerii declarației unice, termenul de plată este 25 Mai 2024.

Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate  1%

Persoanele fizice care desfășoară activități independente au opțiunea de a a se asigura pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia.

 • Baza de calcul lunară minimă = 3.000 x 1% =30 de lei, contribuție datorată;
 • Baza de calcul lunară maximă = 9.000 x 1% = 90 de lei, contribuție datorată.

Pentru a beneficia  de îndemnizație de concediu se semnează contractul de asigurare cu Casa de asigurări de Sănătate. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea îndemnizației este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Declarația Unică 2023

Până la data de 25 Mai 2023 se depune Declarația Unică cu venitul realizat în 2022 și cu venitul estimat pentru 2023.

 • Termenul de plată pentru obligațiile aferente venitului realizat în 2022 este este 25 mai 2023;
 • Termenul de plată pentru obligațiile aferente venitului realizat în 2023 este 25 mai 2024.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

71 de comentarii

Buna ziua.
Deci daca eu castig anul asta 40.000 Euro pe persoana fizica, trebuie sa platesc 7200 Lei sanatatea dar si pensia adica 18.000 Lei?

Cip
-

27 octombrie 2023 at 12:39

Buna seara! Ma aflu in urmatoarea situatie, sunt salariat si pe langa realizez extra venituri din contracte cu drepturi de autor peste plafonul de 18000 lei. Trebuie sa platesc CAS sau CASS pentru aceste extra-venituri? Va multumesc anticipat!

Mirel
-

26 octombrie 2023 at 20:24

Bună ziua. Sunt persoana fără venit și vreau sa depun declarația unica pentru asigurare medicala. Am înțeles ca suma care trebuie plătită este 1800 de lei. Cat trebuie sa plătesc când depun declarația? Am înțeles ca suma trebuie plătită pana în data de 25.05.2024. Mulțumesc!

Ionela
-

21 octombrie 2023 at 7:38

Daca am scos 18000 dividende trebuie sa platesc CAS? Sau trebuia sa scot 17999 ca sa nu depasesc pafonul? Nu imi e prea clar.

Diana
-

19 octombrie 2023 at 7:26

  La 18.000 lei dividende incasate platiti CASS, la 17.999 lei nu platiti. Valabil pentru 2023.

  Constantin
  -

  25 octombrie 2023 at 8:58

   Si daca deja platesc CASS din alte activitati (independente/PFA sau salariat/CIM), mai trebuie platit CASS pentru dividende?

   Bogdan
   -

   2 noiembrie 2023 at 22:00

Buna seara,
Situatia mea este urmatoarea: pe 1 octombrie am revenit in activitate dupa terminarea concediului de crestere copil. Am depus declaratia pe 2023 cu un venit estimat de 3000 ron. Doresc sa ma asigur in sistemul de sanatate, dar nu stiu ce optiune din declaratia unica este buna in cazul meu si cat ar fi minim de platit.
Va multumesc

Sophie
-

11 octombrie 2023 at 19:59

Bună seara,
In urma consultării extrasului de cont cerut băncii, am calculat suma totala a dobânzii depozitului bancar pe anul 2023 la cică 17950 lei. Aceasta sumă este netul rezultată ca urmare a impozitării cu 10 % de către stat.
Întrebare
Mă este necesar ca in 2024 să depun declarația unică, ținând cont că casa trebuie platit doar la sumele încasate după reținerea impozitului?
Vă mulțumesc

Chrys
-

10 octombrie 2023 at 16:06

  Buna ziua! Daca venitul incasat din dobanzi este sub 18.000 lei (spre exemplu este 17.999 lei) nu datorati CASS. Puteti sa vedeti suma incasata si in SPV, solicitati informatii despre veniturile dvs.

  Constantin
  -

  11 octombrie 2023 at 8:17

Multumesc pt clarificare.
Desigur ca guvernanții fac asa fel sa fie cel mai rau posibil pt liber profesionisti!
Adica castig acum in medie sub 24 de salarii minime pe anul 2023 dar platesc ca si cum as castiga peste acest plafon actual. Sustinem prea mult marile afaceri care au taxe mult sub cele pe care le platesc firmele in alte tari.
Este inacceptabil, dar din pacate grupul de pfa pfi ii si liberi profesionisti nu stim sa ne unim sa iesim in strada sa face un protest absolut tot sa vedem ce se fac oamenii si guvernantii fara avocati doctori traducatori taximetristi instalatori electricieni contabili si multi altii. Cred ca am reusi totusi sa paralizam impreuna o buna parte din tara sa ii facem sa ne scada povara, ca noua nu ne cresc veniturile brute, doar ne scad cele nete. In 2019 aveam net cu vreo 2000 lei mai mult la aceeasi munca, plus ca aveam volum mai mare de munca si acum oamenii nu isi mai permit sa ma plateasca si unii renunta la servicii ca nu mai au de unde plati un liber profesionsit

LM
-

3 octombrie 2023 at 18:35

Acum ca s-a marit salariul minim in mijlocul anului cum se mai calculeaza. De ex la un venit intre 6000 si 6600, sa zicem 6400, logic ar fi sa platim cas 6000×25%x9luni + 3300×25%x3luni
Si cass 6000×10%x9luni + 3300×10%x3luni.
Asa va fi?
Sau cum se va calcula?
Imi este neclar la veniturile care depaseau pana acum 24 de salarii minime dar acum nu mai depasesc 24 de salarii minime.
Banuiesc ca nu ne fac favoarea completa sa platim la doar 3300 pe tot anul…
Va rugam aduceti aceasta clarificare. Multumim!

Letitia
-

1 octombrie 2023 at 0:02

  Buna ziua! Nu se modifica plafoanele la PFA, pentru ca se aplica salariul minim valabil la data de 25 mai a anului de depunere a declaratiei. Deci ramane 3000 lei.

  Constantin
  -

  11 octombrie 2023 at 8:09

Buna ziua. Se pot compensa intre ele sursele car constituie baza de impozitare pentru CASS? Adica din venitul net obtinut ca si PFA sa scad pierderea din vanzarea de actiuni si astfel sa obtin baza impozabila pentru incadrarea in pragurile de CASS?

Multumesc

Adrian
-

7 septembrie 2023 at 13:46

Buna ziua,

Locuiesc si muncesc cu contract de munca full-time in Germania de 3 ani. Intentionez sa-mi deschid si un PFA in Romania. Imi puteti spune, va rog, ce taxe va trebui sa platesc si in ce tara, pentru a evita dubla impozitare? Multumesc anticipat.

Claudia
-

6 septembrie 2023 at 10:00

Bună ziua. Pensionarii sunt considerați asigurați privind asigurarea de sănătate, în considerarea faptului că au plătit o viață activă, în cazul meu peste 46 de ani asigurarea de sănătate. Ar fi cel puțin ilegal, ca în cazul în care am calitatea de pensionar, ca p.f.a. să mi se mai rețină contribuție la asigurările de sănătate. Dar ce ar trebui să mă mai mire, în loc să desființeze din puzderia de U.A.T.-uri care înghit bugetul precum Gargantua, mai bine mai taxăm un pensionar. Ce-ar fi însă să mă supăr și să nu mai fac nimic, căci oricum serviciile de sănătate oferite de statul român sunt sub nivelul măarii, și nu oriunde ci undeva pe fundul „Gropii Marianelor”. Trăiască România cea gurmandă.

Szuszer A. Alexandru Marian
-

5 septembrie 2023 at 10:57

Buna ziua, sunt in urmatoarea situatie: locuiesc in strainatate, nu lucrez, sotul lucreaza si as putea fi in intretinerea lui pt asigurarile de sanatate, dar pentru ca detin o mica firma in Romania (de la care nu am niciun venit, nu incasez dividende) mi s-a spus ca nu mi se poate da formularul S1 de care as avea nevoie pt a fi asigurata in strainatate. Nu vreau sa inchid firma deoarece ma voi intoarce in tara peste 2 ani si atunci vreau sa reiau activitatea la firma. Care ar fi solutia pentru a obtine acest firmular S1? Multumesc!

Ada
-

25 august 2023 at 7:20

O întrebare dacă sunt angajata cu contract de munca și vreau sa îmi mai fac un contract de de asigurare cu casa de sănătate pentru a beneficia de un concediu maternal mai mare se poate ?

Razvan Jurji
-

13 august 2023 at 9:51

  Nu va ajuta acest contract, veti primi doar in limita contributiei retinute din salariu.

  Constantin
  -

  13 august 2023 at 15:14

Buna ziua,

Va rog, sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare:
Daca sunt angajat( la o companie) dar am si un PFA, care pe anul 2023 optine un venit net( venit brut -cheltuieli deductibile) de 30000lei ce si cat trebuie sa patesc( CAS, etc)?

Multumesc anticipat!

Oana Alexandru
-

7 august 2023 at 6:09

  Buna ziua! Da, trebuie sa platiti CAS si CASS.

  Constantin
  -

  7 august 2023 at 8:20

Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie:
Profesie liberala, venit net cumulat sub plafonul de 18000 lei, as dori sa platesc asigurarea de snatate incepanc cu aceasta luna. Din articol inteleg ca trebuie sa depun o noua DU, perioada asigurata si plata fiind pentru 6 luni, iulie-decembrie.
Intrebare: pot sa ma asigur doar pentru 2 luni, iulie si august? Daca da, cum?
Va multumesc!

Oana
-

17 iulie 2023 at 7:51

  Buna ziua! Asa cum scrie mai sus in articol „dacă depun declarația unică și se înregistrează în sistemul de asigurări sociale de sănătate după termenul legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației unice (25 Mai 2023), inclusiv luna în care se depune declarația.” Prin urmare baza de calcule este egala cu nr de luni din perioada iulie2023-mai2024 = 11 luni * 3000 lei = rezulta 3.300 lei de plata. In practica, toata lumea calculeaza CASS la 6 luni, deci 1.800 lei de plata. Decizia va apartine.

  Constantin
  -

  17 iulie 2023 at 14:41

Multumesc pentru raspuns.
Nefiind angajat, am facut contracte de asigurare cu CNPP si CNAS, deci cu statul.
FIind obligata sa platesc impozit pe singurul venit, dobanda din strainatate, nu ar fi normal sa se scada aceste cheltuieli din venit, asa cum se face la calculul impozitului pe salarii?
Multumesc
V.

v.
-

16 mai 2023 at 9:50

Buna ziua.
Comisionul aferent serviciilor unei banci din strainatate, retinut de aceasta, se poate deduce din dobanda anuala, pentru care se plateste impozit?

V
-

11 mai 2023 at 14:14

Buna ziua,
Am urmatoarea situatie: singurul meu venit este din dobanzi bancare.
In afara dobanzii din Romania, pentru care s-a retinut impozitul prin banca, am o dobanda de 11600 lei pe anul 2022 de la o banca din strainatate, pentru care ar rezulta un impozit de 1160 lei.
Am achitat contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru perioada nov. 2022 – oct. 2023 in valoare de 1580 lei.
Contributia de asigurari de sanatate este deductibila?
La declaratia fiscala din mai pot sa scad din 11600 lei 1580 lei si sa platesc impozit pentru 10020 lei, respectiv 1002 lei?

V
-

11 mai 2023 at 13:48

  Bunza ziua! CASS nu este deductibil pentru niciun venit, din strainatate sau din Romania.

  Constantin
  -

  12 mai 2023 at 18:40

Buna ziua!

La inchiderea/radierea unui PFA (norma de venit) se plateste CAS si CASS pentru tot anul sau doar pentru lunile trecute de la inceputul anului?
Din cate stiu impozitul pentru norma de venit se calculeaza in functie de numarul lunilor, dar nu stiu daca si CAS si CASS.

Multumesc.

Vasile Popescu
-

9 mai 2023 at 7:00

Bună ziua. Dacă am PFA,pot să nu plătesc contribuția pentru pensie?. Vă mulțumesc.

Tudor Dumitru
-

29 aprilie 2023 at 8:30