CASS optional. Contributia optionala la sanatate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS este cea mai importanta contribuție pe care un contribuabil o plătește la bugetul de stat. Plata contribuției de sănătate, oferă dreptul la tratamente in spitalele publice in cazul unei afecțiuni care afectează capacitatea de muncă.

Plata contribuției de sănătate ne oferă dreptul de a beneficia de tratamente in spitalele publice, in cazul unei afecțiuni care ne afectează capacitatea de muncă.

Ca să ne fie clar cu procedura de asigurare la sănătate împărțim persoanele care vor sa se asigure, in câteva categorii:

 1. Persoane care obțin venituri peste plafonul de 6 salarii;
 2. Persoane care obtin venituri sub plafonul de 6 salarii;
  • venituri din activități independente, cf art 155, alineat 1, lit b);
  • venituri din alte surse, cf art 155, alineat 1, lit c) – h): chirii, dividende, dobanzi, bursa, agricultura, etc
 3. Persoane care nu obțin venituri in cursul anului;

Daca obții venituri din activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, activitati sportive, chirii, dividende, dobanzi, bursa, agricultura etc, mai mari decat plafonul de 6 salarii minime pe economie (19.800 lei in 2024) atunci esti obligat la plata CASS. Ca sa fii in asigurat la sanatate in acest caz, trebuie sa completezi sectiunea de CASS estimat de la capitolul 2 din declarația unica. Mai multe detalii aici:

CASS optional pentru persoane care obțin venituri sub plafon

Codul fiscal s-a modificat de la 1 ianuarie 2024, moment de la care se datoreaza CASS separat pentru doua categorii de venituri, descrise mai sus. Totodată s-a modificat si articolul 180, cel care reglementează asigurarea opțională la sănătate.

Astfel, persoanele care obtin venituri din activitati independente (PFA, II, IF, Profesii Liberale), sub plafonul de 6 salarii, nu mai au obligatia de a se asigura optional la sanatate la plafonul de 6 salarii.

De ce? Pentru ca s-a impus obligația de a plăti CASS la venitul net realizat in cursul anului, oricare ar fi acesta, iar daca persoana nu este asigurata pentru ca obține alte venituri, atunci plătește CASS minim, calculat la plafonul de 6 salarii.

Pentru aceasta categorie de persoan, asigurarea la sanatate este implicită! Chiar daca se obtin venituri sub plafonul de 6 salarii, se va plati CASS la 6 salarii, anul viitor, la definitivare.

Prin urmare, daca obtineti venituri din activitati independente, sunteti asigurat de la data completarii sectiuni de CASS pentru orice venit estimat, chiar si pentru 1 leu, pentru ca anul viitor veti plati diferenta pana la nivelul de 6 salarii!

Atenție! ​Din păcate cei de la CNAS nu cunosc legea si ne obliga sa prezentam formularul completat cu baza de calcul de 6 salarii. ​Ca sa scapati de dureri de cap, completați in formularul DU la secțiunea 1 a CASS, cu suma de 19.800 lei  si CASS de 1.980 lei, ca in fotografia de mai jos:

Atentie! Este gresit sa va asigurati la sanatate completand formularul ca mai jos. In nicio situatie nu se completeaza formularul astfel:

2.2 Persoanele fizice care obtin venituri din categoria a 2-a de venituri si care estimează un venit sub plafonul minim de 19.800 lei in 2024, se pot asigura la sănătate optional astfel:

 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul legal de depunere (27 mai 2024), se pot asigura la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii acesteia; sau
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, se asigura la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (25 mai a anului urmator), inclusiv luna in care se depune declaratia.

CASS optional pentru persoanele fără venituri

Persoanele fizice care NU realizeaza venituri de natura celor prevazute in lista de mai sus, nu sunt salariate si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara, indiferent de data depunerii declaratiei unice. (cf. art. 180 din codul fiscal).

Aceste persoane se pot asigura optional la sanatate , oricand in cursul anului, pentru o perioada de 12 luni.

Contributia de sanatate optionala datorate, CASS optional 2024, se calculeaza la plafonul de 6 salarii minime pe economie:

 • 3.300 lei x 6 luni = 19.800 lei;
 • 19.800 lei x 10% = 1.980 lei contributie de plata pentru declaratia unica depusa in 2024.

Perioada pentru care esti asigurat optional la sanatate

 • Persoanele care obtin venituri si se asigura optional (ambele categorii de venituri de la art 154 lit b)-h), sunt asigurate de la data depunerii declaratiei unice, completata corespunzator cu sectiunea de CASS, pana la data implinerea termenului de depunere a declaratiei unice din anul urmator;
 • Persoanele care NU obtin venituri si se asigura optional, sunt asigurate de la data depunerii declaratiei unice pana la data implinirii termenului de 12 luni de la data depunerii (art 267 din legea 95/2006);

Dovada calitatii de asigurat (cf Ordinului 155/2022 )

 • actul de identitate valabil la data solicitarii – original+copie
 • declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF. Daca nu mai apar mesajele in SPV, atunci se poate solicita un duplicat al declarației unice – vezi aici cum se procedeaza.

Termenul de plata a CASS optional

 • Termenul de plata a CASS optional din Declaratia unica 2024 este 25 mai 2025;

Gasesti contul IBAN unic pentru plata CASS 2024 aici.

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2024, este 25 Mai 2025. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa, sau in mai multe transe, CASS datorata de 1.1980lei.

Renunțarea la calitatea de asigurat – CASS optional.

Important! Daca in perioada in care esti asigurat optional la CASS incepi sa obtii venituri care te obliga la plata CASS sau intri in categoria persoanelor exceptate, esti obligat sa depui declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data evenimentului, si sa recalculezi contributia de plata (cf art 183 din Codul Fiscal). De exemplu:
 • daca intre timp, din persoana fara venituri te angajazei – nu mai trebuie sa platesti CASS optional sau
 • daca veniturile sunt mai mari decat ai estimat si vei ajunge sa depasesti plafonul pentru CASS obligatoriu;
 • sau intri in categoria persoanelor exceptate de la plata CASS: concediu medical, concediu crestere copil, persoana cu ajutor social, etc.
Atentie! In cele mai multe cazuri Declaratia Unica nu poate fi vizualizata sau editata in programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer. Iti va apare o pagina alba cu textul „Please Wait…..” Trebuie salvata pe calculatorul tau. Pentru salvarea declaratiei ai un buton in dreapta sus. Dupa salvare deschide cu Adobe Reader.

Important! Doar persoanele fara venituri pot renunta la la calitatea de asigurat. Persoanele care s-au asigurat optional la sanatate si nu au intrat intr-o categorie exceptata, datoreaza CASS la nivelul a cel putin 6 salarii minime pe economie.

Calitatea de coasigurat la sanatate a persoanei fara venit

Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflate în întreţinerea unei persoane asigurate, denumite în continuare coasiguraţi, îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat, (art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006).

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

4 comentarii

Studentii care au implinit varsta de 26 de ani desi nu au terminat studiile,(fiica mea este studenta la medicine in anul 6)de ce trebuie sa plateasca asigurari de sanatate?

POALI GABRIELA
-

27 mai 2024 at 7:08

Bună ziua,daca sunt deja asigurat lucrez și eu și soția lucram apoi avem un IF pe creșterea albinelor pe care de fapt l.am închis până pe 25/05/2024 mai trebuie să plătim aceasta sănătate de 1989 lei??

Ilie
-

27 mai 2024 at 4:31

Daca PFA nu va desfasura activitate in anul 2024 (venituri = 0; cheltuieli = 0) este obligata la plata CASS?

Loredana Tirlea
-

30 decembrie 2023 at 0:12

Persoana fara venituri, am depus declaratia in 30 Noiembrie 2023, formularul mi-a indicat 3300 salariul minim, deci a rezultat ca am de platit 1980 lei.
(Sa stiti ca optiunea de 3000 nu mergea pe formular.) Ma inseala sistemul?

(Este incorecta nota de mai sus: „Creșterea salariului minim brut pe economie, de la 1 Octombrie 2023, nu afectează calculele plafoanelor pentru care se datorează CAS si CASS; pentru tot anul 2023 se utilizează salariul minim brut pe economie, de 3.000 lei.”)

Angela
-

14 decembrie 2023 at 19:29