CASS – Contribuția de asigurări de sănătate, pentru perioada 2018-2023.

Actualizare 15 Decembrie 2023

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115 din 15.12.2023 s-a introdus prevederea prin care la calcularea plafoanele de CAS și CASS se utilizează salariul minim pe economie de 3.000 lei pentru întreg anul 2023.

Contribuabilii care au depus declaratia unica cu venitul estimat, după data de 1 octombrie 2023, si au calculat plafoanele de contribuții la nivelul salariului minim de 3.300 lei trebuie sa depună declaratia rectificativă.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS

CASS este cea mai importanta contribuție pe care un contribuabil o plătește la bugetul de stat. Plata contribuției oferă asigurare de sănătate. deci dreptul la tratamente in spitalele publice in cazul unei afecțiuni care afectează capacitatea de munca.

CASS este mult mai importanta decât contribuția la pensie, pentru ca fără sănătate nu se mai ajunge la pensie.

Din păcate, din punctul de vedere a guvernului, CAS (contribuția le pensie), este contribuția cea mai importantă, pentru ca din plata aceste contribuții guvernul plătește pensiile speciale, încasate de către persoanele care au lucrat in instituțiile de forță, dar si pomeni electorale…

Cine are obligația de a plăti contribuții sociale de sănătate

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • a. venituri din salarii si asimilate salariilor,
 • a1.venituri din pensii
 • b. venituri din activități independente, venituri din contracte de activitate sportiva,
 • c. venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • d. venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • e. venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • f. venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • g. venituri din investitii, (dividende, tranzactii de titluri, dobanzi);
 • h. venituri din alte surse, insclusiv veniturile din vanzarea de criptomonede;

Observatie! Nu fac obiectul acestui articol veniturile din salarii si asimilate salariilor si nici veniturile din pensii; in acest caz angajatorul este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate.

Important. Persoanele care obțin venituri din salarii (si plătesc CASS la salariu), datorează CASS si pentru veniturile de mai sus daca venitul încasat depășește plafonul minim.

Atenție! În perioada 2018-2023 contribuția obligatorie pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) nu a fost deductibila la calculul venitului net in sistem real de către activitățile independente (PFA, II, IF, Profesii Liberale). Începând cu anul fiscal 2024, CASS redevine cheltuiala deductibila la calculul venitului net in sistem real.

Plafoanele de venituri de la care se datoreaza CASS

Plafoanele de venituri au fost prevăzute in modificarea codului fiscal din 2018 si modificate in 2023, prin adăugarea a două plafoane obligatorii de 6 si de 24 de salarii.

AnulSalariul minim6 salarii12 salarii24 de salarii
20233.00018.00036.00072.000
20222.55015.300*30.600
20212.30013.800*27.600
20202.23013.380*26.760
20192.08012.480*24.960
20181.90011.400*22.800
*Plafonul de 6 salarii a fost optional in perioada 2018-2022, dar este obligatoriu din 2023.

Încadrarea in plafonul anual de cel putin 6/12/24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul brut din contractele de activitati sportive,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018;
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat datoreaza CASS daca obtin venituri peste plafon de categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Contribuabilii care estimeaza un venit cumulat mai mare de 6/12 salarii brute sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a cel putin 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii sau de catre platitorul de venit, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

Procentul de contributie este de 10%

Exemplu CASS 2023.

Pentru 2023 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 3.000 lei brut pe luna, respectiv 36.000 lei anual.

Daca un contribaubil estimeaza un venit net mai mare de 18.000 lei este obligat sa se asigure in sistemul de asigurari de sanatate si datoreaza CASS.

In exemplul nostru contribuabilul estimeaza un venit net de 50.000 lei. Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

36.000 lei x 10% = 3.600 lei pentru venitul estimat din 2023

Pentru anul 2023 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 25 mai 2024.  Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

CASS cu retinere la sursa

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, din contracte de activitate sportiva stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul si retine contributia la sursa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2023, declaratia unica se depune pana la data de 25 Mai 2023.

Obligatia de a depune declaratia unica pentru plata CASS

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice daca nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar  venitul net cumulat din mai multe surse este cel putin egal cu 6 salarii  minime brute  pe tara.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara, sunt obligate sa depuna  declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Totul despre declaratia unica in acest articol.

Perioada pentru care esti asigurat la sanatate

Persoanele care sunt obligate sa se asigure la sănătate prin declaratia unica sunt asigurate de la data depunerii declaratiei pana la data de 25 mai a anului urmator.

Dovada calitatii de asigurat (cf Ordinului CNAS nr. 1549/ 2018 )

 • actul de identitate valabil la data solicitarii – original+copie
 • declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF. Daca nu mai apar mesajele in SPV, atunci se poaye solicita un duplicat al declarației unice – vezi aici cum se procedeaza.

Termenul de plata a CASS 2023

 • Termenul de plata a CASS optional din Declaratia unica 2023 este 25 mai 2024;

Gasesti contul IBAN unic pentru plata CASS 2023 aici.

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2023, este 25 Mai 2024. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata.
Atentie! In cele mai multe cazuri Declaratia Unica nu poate fi vizualizata sau editata in programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer. Iti va apare o pagina alba cu textul „Please Wait…..” Trebuie salvata pe calculatorul tau. Pentru salvarea declaratiei ai un buton in dreapta sus. Dupa salvare deschide cu Adobe Reader.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

310 comentarii

Buna ziua!

Am o intrebare despre calitatea de asigurat:
daca exista contract de munca dar nu este cert pt cate luni din 2024 + venituri din activitati independente, este o anume suma care trebuie declarata la rubrica estimare 2024 pt CASS, astfel incat persoana sa fie asigurata cert in perioada mai 2024-mai 2025?

Multumesc!

Madalina V.
-

14 mai 2024 at 9:59

in afara de impozitul de 10/100 cum se caculeaza CASS?

horobeanu ion
-

6 martie 2024 at 8:26

Buna ziua. Am un pfa fara activitate in perioad 1017 – 2023 sa dori sa știu daca datorez cass pentru aceasta perioada. Multumesc

Finna
-

5 ianuarie 2024 at 8:20

Buna seara! pentru veniturile pe anul 2023 din chirii si dobanzi… pentru calculul incadrarii in pragurile pentru plata CASS – avem in vedere valoarea venitului dupa scaderea impozitului pe venit de 10%? multumesc

Vlad
-

2 decembrie 2023 at 22:30

Bună ziua,
Am o neclaritate referitoare la plata CASS. Daca eu înregistrez intr.un an venituri din cedarea folosinței bunurilor mai mari de 24 de salarii, sunt obligat să plătesc 10% din baza de calcul de 24 de salarii? Sau pot opta sa plătesc 10% din baza de calcul de 12, de exemplu?
Mulțumesc!

Constantin
-

13 noiembrie 2023 at 7:12

Salut Constantin! Multumim pentru efortul tau de a raspunde lla „dilemele” noastre cauzate de „Tara lucrului bine facut”! Intrebare: Am PFA prestari servicii securitate sanatate in munca, tin conta in partida simpla. Venit net anual sub 18.000, nu platesc CASS, Dar daca am venit net 18.001 platesc CASS 1.800! Pai asta este dreptate?

Mircea Calin
-

30 septembrie 2023 at 6:53

  Salut Mircea! Contributia la sanatate este recomandat sa fie platita, chiar daca nu se depaseste plafonul. Nu se stie cand poti ajunge la spital, desi nu doresc la nimeni asta.

  Constantin
  -

  11 octombrie 2023 at 8:08

   Exact ! Nu se stie cand ajungi la spitalul ala lasat cu 300 RON pe toata luna ca sa aiba ce fura mafia politica la contract de 200.000 euro pt o alee in cimitir, spitalul ala plin de microbi si boli ca se vand dezinfectanti diluati sau falsi iar daca sunt prinsi li se prescriu faptele, chiar ca nu se stie cand ajungi in spitalul ala, dar se stie clar ca MORI acolo.

   albambino
   -

   5 decembrie 2023 at 17:53

Salut, am o firma care nu mai incaseaza, nu am alte venituri si sunt plecat din tara. Pentru rezidenta aici, sunt in Slovacia, am nevoie de card de asigurat international. Pe care il pot obtine daca sunt asigurat in Romania. Descarc declaratia unica pe care ati pus-o pe site si platesc cei 1800 de lei? Ii platesc la ei in contul trezoreriei de care apartin? (Sector 2, Bucuresti) Si merg la ei cu dovezile astea? Sau? Se poate totul rezolva online? Multumesc mult de tot.

Milli
-

26 septembrie 2023 at 11:44

Trebuie sa plătească CASS pentru venit din chirii și cetățenii cu rezidenta în alta tara EU (si care au asigurare de sănătate în acea tara)?

Catalina
-

24 septembrie 2023 at 0:49

Daca obtin venit doar prin cedarea folosintei si platesc cass sunt asigurat? Am 57 de ani

Marina
-

22 septembrie 2023 at 8:20

daca am terminat facultatea de medicina si nu mai sunt asigurat pana la rezidentiat cum ma asigur si pe ce perioada

ADA MARCU
-

17 septembrie 2023 at 17:07

  Pai scrie in articol, aveti si declaratia completata.

  Constantin
  -

  18 septembrie 2023 at 20:26

A publicat Profit.ro ultima varianta a masurilor.
La activitati independente prag de minim 6 salarii si maxim de 60, cu CASS la real intre 6-60 salarii (~ 40.000€ ar fi 60 salarii, ~ 3.500€ profit pe luna). Adica cam toti cu activitati independente cu exceptia notarilor care s-au scos ca ei fac milionul de € rapid sau a avocatilor mari. A facut Ciuca dreptate pt. astia mici sa platesca aia mari mai putin.
Si mai e o smecherie, daca ai si activitati independente si mai ai si castiguri din dividende, alte surse, investitii, dobanzi, chirii etc. mai platesti inca o data CASS la pragurile 6-12-24. Nu se mai pun in aceeasi galeata. Nu sunt sanatosi la cap. Ajungi sa dai CASS la 60 salarii ca pfa si inca la 24 salarii ca dobanzi/dividende / chirii. Deci sa dai CASS la 84 de salarii??? 5.600€ / an CASS cand altu cu contributie de 6 salarii are aceleasi drepturi? Adica eu sa dau 5.600€ si altu 400€ si avem aceleasi drepturi? Suntem in comunism? De ce am facut revolutie?

gigi
-

15 septembrie 2023 at 17:42

  Fac tot felul de jonglerii ca sa scoata bani mai multi, dar se incurca in calcule si fac schimbari radicale de la o versiune la alta. O sa vedem ce se aproba pana la urma. Sper sa nu ramana chestia asta cu 60+24 de salarii ca va fi nenorocire.

  Constantin
  -

  18 septembrie 2023 at 20:25

Toate cele descrise sunt valabile si pentru PFI, da?

Iulian
-

14 septembrie 2023 at 4:56

  Da, valabile si pentru PFI, mai putin estimarea pentru 2024 -plafonul de 60 de salarii nu este este in discutii.

  Constantin
  -

  14 septembrie 2023 at 13:15

Bună ziua!
Pentru PFA cu venituri peste 6 salarii dar sub 12 salarii în 2023 se calculează CASS la valoarea de 6 salarii atât timp cât nu atingi pragul de 12 salarii?
Mulțumesc!

Daniel
-

13 septembrie 2023 at 6:45

  Buna ziua! Corect, platiti CASS – 1.800 lei atat timp cat venitul net este mai mic de 36.000 lei.

  Constantin
  -

  14 septembrie 2023 at 13:16

Marcel Ciolos zice pe Hotnews ca doar PFA vor plati CASS intre 6-60 salrii si zice clar cate PFA sunt 373.000 ATENTIE ASTEA SUNT DOAR PFA. Oare face vreo nefacuta si SCUTESTE DE CASS LA 60 SALARII PROFESIILE LIBERALE, SCAPA SACALII DE AVOCATI SI NOTARI? (https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-26527535-trebuie-plateasca-romanii-taxe-mai-mari-marcel-bolos-despre-impozitul-companiilor-mari-avem-nevoie-aceasta-forma-sprijin-interviu-ministrul-finantelor-despre-taxelele-batute-cuie.htm

Dinu
-

12 septembrie 2023 at 19:10

  Nu stim cum va fi, dar nu cred ca o sa fie exceptie la avocati sau notari.

  Constantin
  -

  14 septembrie 2023 at 13:18

[…] Persoanele care se regasesc in categoria de la punctul b) de mai sus, deci care NU obtin venituri si care NU sunt exceptate de la plata CASS, (cf art 154 din codul fiscal), se pot asigura in la sanatate optional, oricand in cursul anului, pentru o perioada de 12 luni. Mai multe detalii aici. […]

Declaratia unica 2023 - Contapp
-

7 decembrie 2022 at 2:19

Buna ziua, cat costa contribuția pentru o persoana non eu și fără venituri? Mulțumesc

Cristina
-

5 decembrie 2022 at 15:15

  Daca persoana respectiva, cetatean strain, obtine un NIF (un fel de CNP) atunci se poate asigura ca orice cetatean roman, care nu obtine venituri, si va plati CASS la baza de calcul de 6 salarii minime pe economie.

  CONSTANTIN COZMA
  -

  5 decembrie 2022 at 15:24

Buna ziua! Daca sotul nu este angajat, dar are inchiriat un apartament al carui proprietar este, il pot coasigura?

Andreea
-

7 ianuarie 2022 at 9:50

  Buna ziua! Daca are venituri trebuie sa se asigure prin declaratia unica.

  Constantin
  -

  12 ianuarie 2022 at 15:07

Buna ziua, sunt pensionara si am un contract de prestari servicii cu un venit brut lunar de 1050lei(12600lei an),trebuie sa platesc contributia de CASS?Multumesc.

Kalamar Dorina
-

14 decembrie 2021 at 15:56

Buna ziua. Nu mi-e clar: la venit mai mare de 12×2.300=27.600, CASS 10% se plateste 2.760 sau 10% din venitul brut gen venit 31.000 cu CASS 3.100?
Multumesc.

Dragos
-

20 octombrie 2021 at 17:39

Buna ziua
Eu si sotul suntem pensionari
Avem pensie si venit o chirie care nu depaseste venitul a 12 salarii medii.
Trebuie sa platim CASS ?
Am primit hartii de plata din pe 2017
Atunci era alta lege ??
Va multumesc frumos

Iancu
-

27 septembrie 2021 at 12:49

  Bună ziua! Dacă ati primi decizie de impunere pt 2017 atunci trebuie sa plătiți cf deciziei. Atunci era valabil alt Cod fiscal.

  Constantin
  -

  27 septembrie 2021 at 13:00

1 Trackback or Pingback