CASS – Contribuția de asigurări sociale de sănătate. CASS opțional.

Actualizare 1 Octombrie 2023

Creșterea salariului minim brut pe economie de la 1 Octombrie 2023, nu afectează calculele plafoanelor pentru care se datorează CAS si CASS; pentru tot anul 2023 se utilizează salariul minim brut pe economie, de 3.000 lei.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS este cea mai importanta contribuție pe care un contribuabil o plătește la bugetul de stat. Plata contribuției oferă asigurare de sănătate. deci dreptul la tratamente in spitalele publice in cazul unei afecțiuni care afectează capacitatea de munca.

CASS este mult mai importanta decât contribuția la pensie, pentru ca fără sănătate nu se mai ajunge la pensie.

Din păcate, din punctul de vedere a guvernului, CAS (contribuția le pensie), este contribuția cea mai importantă, pentru ca din plata aceste contribuții guvernul plătește pensiile speciale, încasate de către persoanele care au lucrat in instituțiile de forță, dar si pomeni electorale…

Cine are obligația de a plăti contribuție sociala de sănătate

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei,  realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • venituri din activități independente,
 • venituri din contracte de activitate sportiva,
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri din investitii, (dividende, tranzactii de titluri, dobanzi, criptomonede )
 • venituri din alte surse,
 • venituri din salarii si asimiliate salariilor,

Observatie! Nu fac obiectul acestui articol veniturile din salarii si asimilite salariilor; in acest caz angajatorul este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate.

Important. Persoanele care obtin venituri din salarii (si platesc CASS la salariu), datoreaza CASS si pentru veniturile de mai sus daca venitul incasat depaseste plafonul minim.

Plafoanele de venituri de la care se datoreaza CASS

Plafoanele de venituri au fost prevăzute in modificarea codului fiscal din 2018 si modificate in 2023, prin adăugarea a două plafoane obligatorii de 6 si de 24 de salarii.

AnulSalariul minim6 salarii12 salarii24 de salarii60 de salarii
2024?????
20233.00018.00036.00072.000
20222.55015.300*30.600
20212.30013.800*27.600
20202.23013.380*26.760
20192.08012.480*24.960
20181.90011.400*22.800
*Plafonul de 6 salarii a fost optional in perioada 2018-2022, dar este obligatoriu din 2023.

Încadrarea in plafonul anual de cel putin 6/12/24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul brut din contractele de activitati sportive,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018;
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat datoreaza CASS daca obtin venituri peste plafon de categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Contribuabilii care estimeaza un venit cumulat mai mare de 6/12 salarii brute sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a cel putin 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii sau de catre platitorul de venit, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

Procentul de contributie este de 10%

caontapp sau excel

Exemplu CASS 2023.

Pentru 2023 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 3.000 lei brut pe luna, respectiv 36.000 lei anual.

Daca un contribaubil estimeaza un venit net mai mare de 18.000 lei este obligat sa se asigure in sistemul de asigurari de sanatate si datoreaza CASS.

In exemplul nostru contribuabilul estimeaza un venit net de 50.000 lei. Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

36.000 lei x 10% = 3.600 lei pentru venitul estimat din 2023

Pentru anul 2023 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 25 mai 2024.  Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

CASS cu retinere la sursa

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, din contracte de activitate sportiva stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul si retine contributia la sursa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2023, declaratia unica se depune pana la data de 25 Mai 2023.

Obligatia de a depune declaratia unica pentru plata CASS

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice daca nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar  venitul net cumulat din mai multe surse este cel putin egal cu 6 salarii  minime brute  pe tara.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din   drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara, sunt obligate sa depuna  declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Totul despre declaratia unica in acest articol.

Contributie optionala la sanatate. CASS optional

Sunt doua categorii de persoane fizice care se pot asigura optional la sanatate (cf. art. 180 din codul fiscal):

a) persoanele fizice care obtin venituri dar aceste venituri sunt estimate a se realiza sub nivelul plafonului minim, adica sub 18.000 lei. Persoanele care se afla in aceasta situatie, se pot asigura la sanatate:

 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul legal de depunere (25 mai 2023), se pot asigura la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii acesteia; sau
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, se asigura la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (25 mai a anului urmator), inclusiv luna in care se depune declaratia.

b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute in lista de mai sus, nu sunt salariate si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice.

CASS optional pentru persoanele fara venituri

Persoanele care se regasesc in categoria de la punctul b) de mai sus, deci care NU obtin venituri si care NU sunt exceptate de la plata CASS, (cf art 154 din codul fiscal), se pot asigura in la sanatate optional, oricand in cursul anului, pentru o perioada de 12 luni.

Contributia de sanatate optionala, CASS optional 2021, se calculeaza la plafonul de 6 salarii minime pe economie:

 • 3.000 lei x 6 luni = 18.000 lei;
 • 18.000 lei x 10% = 1.800 lei contributie de plata pentru declaratia unica depusa in 2023.

Perioada pentru care esti asigurat optional la sanatate

Persoanele care NU obtin venituri si se asigura optional, sunt asigurate de la data depunerii declaratiei unice pana la data implinirii termenului de 12 luni de la data depunerii (art 267 din legea 95/2006);

Dovada calitatii de asigurat (cf Ordinului CNAS nr. 1549/ 2018 )

 • actul de identitate valabil la data solicitarii – original+copie
 • declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF.

Termenul de plata CASS optional

 • Termenul de plata a CASS optional din Declaratia unica 2023 este 25 mai 2024;

Gasesti contul IBAN unic pentru plata CASS 2023 aici.

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2023, este 25 Mai 2024. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata de 1.800 lei.

Renuntarea la calitatea de asigurat – CASS optional.

Important! Daca in perioada in care esti asigurat optional la CASS incepi sa obtii venituri care te obliga la plata CASS sau intri in categoria persoanelor exceptate, esti obligat sa depui declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data evenimentului, si sa recalculezi contributia de plata (cf art 183 din Codul Fiscal). De exemplu:
 • daca intre timp, din persoana fara venituri, devii persoana salariata – nu mai trebuie sa platesti CASS optional sau
 • daca veniturile sunt mai mari decat ai estimat si vei ajunge sa depasesti plafonul pentru CASS obligatoriu;
 • sau intri in categoria persoanelor exceptate de la plata CASS: concediu medical, concediu crestere copil, persoana cu ajutor social, etc.
Atentie! In cele mai multe cazuri Declaratia Unica nu poate fi vizualizata sau editata in programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer. Iti va apare o pagina alba cu textul „Please Wait…..” Trebuie salvata pe calculatorul tau. Pentru salvarea declaratiei ai un buton in dreapta sus. Dupa salvare deschide cu Adobe Reader.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

303 comentarii

Salut Constantin! Multumim pentru efortul tau de a raspunde lla „dilemele” noastre cauzate de „Tara lucrului bine facut”! Intrebare: Am PFA prestari servicii securitate sanatate in munca, tin conta in partida simpla. Venit net anual sub 18.000, nu platesc CASS, Dar daca am venit net 18.001 platesc CASS 1.800! Pai asta este dreptate?

Mircea Calin
-

30 septembrie 2023 at 6:53

Salut, am o firma care nu mai incaseaza, nu am alte venituri si sunt plecat din tara. Pentru rezidenta aici, sunt in Slovacia, am nevoie de card de asigurat international. Pe care il pot obtine daca sunt asigurat in Romania. Descarc declaratia unica pe care ati pus-o pe site si platesc cei 1800 de lei? Ii platesc la ei in contul trezoreriei de care apartin? (Sector 2, Bucuresti) Si merg la ei cu dovezile astea? Sau? Se poate totul rezolva online? Multumesc mult de tot.

Milli
-

26 septembrie 2023 at 11:44

Trebuie sa plătească CASS pentru venit din chirii și cetățenii cu rezidenta în alta tara EU (si care au asigurare de sănătate în acea tara)?

Catalina
-

24 septembrie 2023 at 0:49

Daca obtin venit doar prin cedarea folosintei si platesc cass sunt asigurat? Am 57 de ani

Marina
-

22 septembrie 2023 at 8:20

daca am terminat facultatea de medicina si nu mai sunt asigurat pana la rezidentiat cum ma asigur si pe ce perioada

ADA MARCU
-

17 septembrie 2023 at 17:07

  Pai scrie in articol, aveti si declaratia completata.

  Constantin
  -

  18 septembrie 2023 at 20:26

A publicat Profit.ro ultima varianta a masurilor.
La activitati independente prag de minim 6 salarii si maxim de 60, cu CASS la real intre 6-60 salarii (~ 40.000€ ar fi 60 salarii, ~ 3.500€ profit pe luna). Adica cam toti cu activitati independente cu exceptia notarilor care s-au scos ca ei fac milionul de € rapid sau a avocatilor mari. A facut Ciuca dreptate pt. astia mici sa platesca aia mari mai putin.
Si mai e o smecherie, daca ai si activitati independente si mai ai si castiguri din dividende, alte surse, investitii, dobanzi, chirii etc. mai platesti inca o data CASS la pragurile 6-12-24. Nu se mai pun in aceeasi galeata. Nu sunt sanatosi la cap. Ajungi sa dai CASS la 60 salarii ca pfa si inca la 24 salarii ca dobanzi/dividende / chirii. Deci sa dai CASS la 84 de salarii??? 5.600€ / an CASS cand altu cu contributie de 6 salarii are aceleasi drepturi? Adica eu sa dau 5.600€ si altu 400€ si avem aceleasi drepturi? Suntem in comunism? De ce am facut revolutie?

gigi
-

15 septembrie 2023 at 17:42

  Fac tot felul de jonglerii ca sa scoata bani mai multi, dar se incurca in calcule si fac schimbari radicale de la o versiune la alta. O sa vedem ce se aproba pana la urma. Sper sa nu ramana chestia asta cu 60+24 de salarii ca va fi nenorocire.

  Constantin
  -

  18 septembrie 2023 at 20:25

Toate cele descrise sunt valabile si pentru PFI, da?

Iulian
-

14 septembrie 2023 at 4:56

  Da, valabile si pentru PFI, mai putin estimarea pentru 2024 -plafonul de 60 de salarii nu este este in discutii.

  Constantin
  -

  14 septembrie 2023 at 13:15

Bună ziua!
Pentru PFA cu venituri peste 6 salarii dar sub 12 salarii în 2023 se calculează CASS la valoarea de 6 salarii atât timp cât nu atingi pragul de 12 salarii?
Mulțumesc!

Daniel
-

13 septembrie 2023 at 6:45

  Buna ziua! Corect, platiti CASS – 1.800 lei atat timp cat venitul net este mai mic de 36.000 lei.

  Constantin
  -

  14 septembrie 2023 at 13:16

Marcel Ciolos zice pe Hotnews ca doar PFA vor plati CASS intre 6-60 salrii si zice clar cate PFA sunt 373.000 ATENTIE ASTEA SUNT DOAR PFA. Oare face vreo nefacuta si SCUTESTE DE CASS LA 60 SALARII PROFESIILE LIBERALE, SCAPA SACALII DE AVOCATI SI NOTARI? (https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-26527535-trebuie-plateasca-romanii-taxe-mai-mari-marcel-bolos-despre-impozitul-companiilor-mari-avem-nevoie-aceasta-forma-sprijin-interviu-ministrul-finantelor-despre-taxelele-batute-cuie.htm

Dinu
-

12 septembrie 2023 at 19:10

  Nu stim cum va fi, dar nu cred ca o sa fie exceptie la avocati sau notari.

  Constantin
  -

  14 septembrie 2023 at 13:18

[…] Persoanele care se regasesc in categoria de la punctul b) de mai sus, deci care NU obtin venituri si care NU sunt exceptate de la plata CASS, (cf art 154 din codul fiscal), se pot asigura in la sanatate optional, oricand in cursul anului, pentru o perioada de 12 luni. Mai multe detalii aici. […]

Declaratia unica 2023 - Contapp
-

7 decembrie 2022 at 2:19

Buna ziua, cat costa contribuția pentru o persoana non eu și fără venituri? Mulțumesc

Cristina
-

5 decembrie 2022 at 15:15

  Daca persoana respectiva, cetatean strain, obtine un NIF (un fel de CNP) atunci se poate asigura ca orice cetatean roman, care nu obtine venituri, si va plati CASS la baza de calcul de 6 salarii minime pe economie.

  CONSTANTIN COZMA
  -

  5 decembrie 2022 at 15:24

Buna ziua! Daca sotul nu este angajat, dar are inchiriat un apartament al carui proprietar este, il pot coasigura?

Andreea
-

7 ianuarie 2022 at 9:50

  Buna ziua! Daca are venituri trebuie sa se asigure prin declaratia unica.

  Constantin
  -

  12 ianuarie 2022 at 15:07

Buna ziua, sunt pensionara si am un contract de prestari servicii cu un venit brut lunar de 1050lei(12600lei an),trebuie sa platesc contributia de CASS?Multumesc.

Kalamar Dorina
-

14 decembrie 2021 at 15:56

Buna ziua. Nu mi-e clar: la venit mai mare de 12×2.300=27.600, CASS 10% se plateste 2.760 sau 10% din venitul brut gen venit 31.000 cu CASS 3.100?
Multumesc.

Dragos
-

20 octombrie 2021 at 17:39

Buna ziua
Eu si sotul suntem pensionari
Avem pensie si venit o chirie care nu depaseste venitul a 12 salarii medii.
Trebuie sa platim CASS ?
Am primit hartii de plata din pe 2017
Atunci era alta lege ??
Va multumesc frumos

Iancu
-

27 septembrie 2021 at 12:49

  Bună ziua! Dacă ati primi decizie de impunere pt 2017 atunci trebuie sa plătiți cf deciziei. Atunci era valabil alt Cod fiscal.

  Constantin
  -

  27 septembrie 2021 at 13:00

Daca retin corect, dvs avand venituri nu puteti fi coasigurat, dar puteti opta pt plata asigurării (se platesc 6 luni pe an in loc de 12, 10% din salariul minim, deci 2300×10%x6luni pe an)

LM
-

14 septembrie 2021 at 6:17

Bună seara,din 01 sept,am deschis pfa,pentru ajutor de educator.Am ctr încheiat cu gradinita,pe o suma sub salariul minim pe economie.Sotul lucrează, în alt domeniu,ma poate lua el,ca și coasigurat?As dori sa mă asigur la sanatate,si sa mi meargă și vechimea in munca.Cum pot face? Multumesc

Sfetcu Doina
-

13 septembrie 2021 at 20:19

  Buna ziua! Nu puteti fi coasigurata daca aveti venituri. Pentru CASS va asigurati prin declaratia unica la o baza de calcul de 6 salarii iar pentru CAS la o baza de calcul de 12 salarii.

  Constantin
  -

  16 septembrie 2021 at 12:36

Buna seara, am si eu o intrebare. Sunt asigurata la cnas pe un an de zile dar m-am mutat in alta tara(in UE) intre timp. Beneficiez aici de asigurare cat si in Romania. Va rog sa imi spuneti cum pot sa renunt la asigurarea din Romania.
Multumesc

Elena
-

13 septembrie 2021 at 17:39

  Buna ziua! Trebuie sa obtineti dovada ca sunteti asigurata in acel stat si sa depuneti rectificativa la declaratia unica pentru recalcularea CASS-ului de plata.

  Constantin
  -

  16 septembrie 2021 at 12:35

Buna ziua!
Am depus declaratia in luna mai, insa am uitat sa bifez CASS, as dori sa corectez si sa platesc asigurare de sanatate. Fiind an pandemic, am avut incasari de 1000 de lei aprox, insa in formular nu mai apare casuta „Obtin venituri sub plafonul minim, si optez pentru plata CASS” In acest caz ce suma trebuie sa trec si unde?
Multumesc!

Ani
-

9 septembrie 2021 at 14:30

Multumesc pentru raspuns!

Stella
-

24 august 2021 at 18:55

Buna dimineata,

Dnv. ati scris:

„daca depui declaratia dupa data de 25 mai 2021, baza de calcul este egala cu numarul de luni ramase pana la 25 mai 2022 inmultite cu salariul minim pe economie”

insa daca ma uit peste articolul 174 alin. (18) si (18^1) eu inteleg ca daca norma de venit reajustata e sub plafonul anual de 27600, baza de calcul e de 6 salarii minime, adica 13 800.

Daca am facut un PFA pe norma in August 2021, daca norma ajustata (pentru restul lunilor din 2021) e sub 27600, atunci baza de calcul nu ramane echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară (13 800)?

Multumesc!

Brad Teodor-Marian
-

19 august 2021 at 19:46

  Bun ziua! In cazul dvs se aplica prevederile art 180 din codul fiscal. Astfel, datorati CASS pentru perioada august 2020 – mai 2021.

  Constantin
  -

  24 august 2021 at 11:15

Buna ziua, in 2020 nu am realizat venturi, nu am platit CASS in decursul anului 2020 si nici nu am apelat la sistemul public de sanatate. As vrea sa stiu daca, pentru a fi asigurata la sanatate pe 2021 trebuie sa platesc CASS din urma, pe 2020, sau pot sa platesc direct pe
2021. Va multumesc!

Stella
-

19 august 2021 at 16:12

  Buna ziua! Platiti direct pentru 2021. Depuneti declaratia unica si va asigurati la sanatate la baza de calcul de 6 salarii. Total de plata 1380 lei. Sunteti asigurata pentru 12 luni.

  Constantin
  -

  24 august 2021 at 11:00

Multumesc. Am facut declaratie rectificativa si am si platit.

Adrian Calin
-

17 august 2021 at 9:13

In 2019 am realizat din transferul titlurilor de valoare un venit net anual de 37 072 ron. Am fost instiintat telefonic de ANAF ca trebuie sa platesc CASS in valoare de 2 496 ron. E corect?

Adrian Calin
-

17 august 2021 at 8:39

Buna ziua! In vara anului 2018 am deous la ANAF Declaratia unica pentru a plati la sanatate 1.140 lei. Nu ma mai facut rectificativa si nici nu am platit la sanatate. Medicamentele ce trebuia sa le cumpar costau fara reteta compensata 100 de lei si compensata 68 de lei. Atunci am decis ca nu isi are rostul sa platesc la casa de sanatate. In acel interval de timp nu am beneficiat de nici un serviciu medical compensat sau gratuit, de nici un fel de reteta.
Acum in luna a august 2021 am primit instintare de la ANAF ca sunt bun de plata pt cei 1140 plus penalitati.
Eu nu am nici un venit din anul 2008. Lucrez in agricultura iar sanatatea trebuia sa o plateasca sora mea.
A fost la ANAF, la sanatate in audiente si nu se poate gasi intelegere pt anularea sau a primi rectificativa pt aceasta declaratie.
Va rog frumos sfatuitima cum se poate sa nu platesc aceasta suma si penalitatile.

mijea
-

11 august 2021 at 12:12

  Buna ziua! Din pacate nu se poate sa anulati datoria fata de ANAF in acest caz. Ati fost asigurat in acea perioada chiar daca nu ati beneficiat de servicii medicale.

  Constantin
  -

  11 august 2021 at 13:11

Buna ziua , am un venit din chirie de 1700 lei lunar , in urma cu ceva timp am platit sanatatea pentru o interventie chirurgicala , de atunci platasc samatatea anual, am facut cerere pentri anularea de plata a sanatatii si mi a fost respinsa pe motiv ca nu sunt indeplinite conditiileOUG 69 /2020, multumesc
Ce pot face sa anulez plata de sanatate , lucrez in afara tarii

Dinu
-

4 august 2021 at 6:38

  Buna ziua! Daca v-ati asigurat optional la sanatate, prin declaratia unica depusa in 2021 si platiti CASS la baza de calcul de 6 salarii (1.380 lei), puteti anula plata CASS doar daca sunteti asigurat din alta calitate, adica sunteti pensionar sau salariat. Pentru a nu mai plati CASS in 2022, nu mai completati sectiunea de CASS din declaratia unica si nu veti mai fi asigurat la sanatate.

  Constantin
  -

  4 august 2021 at 10:08

Vă rog să mă anunțați și pe mine unde să merg să mă asigur la sănătate și dacă se poate plăti și pe mai puțin de un an

Stoica ionela
-

2 august 2021 at 5:12

  Daca sunteti pfa, pfi, ii, liber profesionist, mergeti la casa de asigurări de sanatate de care apartineti. Acolo solicitati contract pe salariul ales de dvs (in funcție de cat alegeti platiti si apoi sunteti platit/a). Salariul va fi intre minim si 12 x salariul minim daca nu gresesc.
  Veti fi asigurat/a din data contractului. In functie de situatia medicala va trebuie 6 luni intregi de cotizare minim, sau sunteti exceptat/a de la aceasta cerinta.
  Daca nu lucrati, depuneti la ANAF declaratia unica pt 2021. Bifati doar CASS si achitati pe 6 luni. Nu stiu din ce luna va fi valabila asigurarea.

  LM
  -

  2 august 2021 at 7:17

  Buna ziua! Scrie clar in articol, trebuie sa depuneti declaratia unica si sa optati pentru plata CASS. Daca nu aveti venituri puteti plati mai putin, anume 1.380 lei si sunteti asigurata pentru 12 luni, de la data depunerii declaratiei unice.

  Constantin
  -

  2 august 2021 at 10:45

Puteti sa-mi explicati de ce ma incadrez doar la plata CAS si nu si CASS. Sa inteleg ca plafonul se calculeaza diferit pentru CAS si CASS ?

Radu Marius
-

21 iulie 2021 at 6:15

Buna ziua. Sunt doctor si abia mi-am înființat PFA ul. Nu am înțeles cum se calculează CAS si CASS daca muncesti doar 6 luni intr-un an. Avand in vedere ca incep activitatea la jumătatea anului si estimez ca voi avea un venit brut pe aceste 6 luni ramase din an de 22000 ron as dori sa stiu ce contributii datorez (presupunand ca nu vor fi cheltuieli deductibile)? Mulțumesc anticipat

RADU MARIUS
-

15 iulie 2021 at 5:13

  Buna ziua! La un venit net de 22.000 lei veti plati doar CAS pentru 6 luni de activitate. Baza de calcul a CAS este egala cu 2.300 x 6 luni= 13.800 x 25% = 3.450 lei de plata pentru CAS in 2021. CASS nu platiti pentru ca venitul net de 22.000 lei este mai mic decat plafonul de 12 salarii minime pe economie = 27.600 lei in 2021.
  Pentru contabilitate va recomand Ghid complet de contabilitate in sistem real

  Constantin
  -

  16 iulie 2021 at 8:53

Buna ziua !

Sunt o persoană care nu realizează venituri în țară, șomer în străinătate, la întoarcerea in țara, nu voi avea foarte repede încă un loc de muncă ,pot plăti la CASS pentru a fi asigurat in țară.Mentionez ca am pierdut locul de munca in străinătate din motive de sănătate.
Va Multumesc anticipat pentru răspuns.

Angelica Drughe
-

19 iunie 2021 at 13:35

  Buna ziua! Va puteti asigura la sanatata ca persoana fara venituri si veti avea de plata 1380 lei. Veti fi asigurat de la data depunerii declaratiei unice.

  Constantin
  -

  27 iunie 2021 at 9:27

Dacă sunt acționarea la o firma care ne realizează venituri, pot fi coasigurat?

Muraru Adriana
-

10 iunie 2021 at 14:33

Buna ziua ași dori sa va intreb daca sora mea care lucrează poate sa ma ia ca coasigurat?

Stefania Kovacs
-

3 iunie 2021 at 15:23

Daca sunt salariat mai trebuie sa platesc CASS la venituri din dobanzi?

Livadariu
-

20 mai 2021 at 7:18

Nu sunt specialist, dar cred ca depinde de ce a facut sotia in ultimii 2 ani inainte de a putea intra in concediu prenatal sau inainte de data nasterii copilului pt CCC.
Daca in acesti 2 ani pana la intrarea in concediu prenatal a fost in CCC si eventual concediu maternitate -caz in care nu era necesar sa platiti cass pt ca era deja asigurata la sanatate, cred ca are iara dreptul la concediu maternitate. Cred ca cerinta este de 6 luni asigurare pt concedii (nelucrand s-ar echivala CCC) in ultimii 2 ani (de verificat acest detaliu la casa de sanatate de care apartineti).
La fel si CCC, daca a fost in CCC unde parca se cere macar 1 an lucrat inainte de data nasterii, dar cred ca daca a fost in CCC un an este echivalent cu a lucra (pt detalii luati legatura cu agentia de plati de care apartineti).
In cazul in care sotia nici nu a lucrat nici nu a fost in CCC, nu va avea niciun drept.
Pt CCC ar trebui sa adune 1 an lucrat (sau echivalent) in ultimii 2 ani inaintea nasterii, iar pt concediu maternitate ar putea lucra 6 luni intregi calendaristice pt a putea beneficia de acesta (aici poate mai are timp daca nu are alte perioade echivalente precum CCC).
Daca va va ajuta, poate intra si tatal in CCC daca acesta a lucrat un an in ultimii 2 ani inaintea datei nasterii.
Sper ca nu am gresit nr de luni si ani necesari. Oricum sigur ma va corecta dnul Constantin daca am gresit.
Multa sanatate!

L.M.
-

20 mai 2021 at 5:56

buna ziua domnule constantin…
am o intrebare la d-voastra…
daca sotia mea nu a lucrat deloc in ultimi 4 ani si nu are alte venituri private sau individuale etc..si platesc CASS 10% din salarul minim pe economie 2021 si apoi sotia mea ramane insarcinata,ea o sa beneficieze de vreo indemnizatie sau orice alt fel de plata de la stat???
precizez ca este vb de al al 4 lea copil…
VA ROG SA MA AJUTATI CU UN RASPUNS.
MULTUMESC

micula dorian
-

19 mai 2021 at 20:08

Bună ziua , In DU din 2020 și 2021 am declarat cass pentru 2020 la nivelul a 12 salarii. Voi plati dublu? Dacă da , cum rezolv ?

Tincuta
-

16 mai 2021 at 11:50

Sunt angajat ( la stat ) , deci platititor de CASS prin intermediul angajatorului .
Detin si niste actiuni pentru care am primit dividende ( in febr. 2021 ) in valoare mai mare decat plafonul de 27600 .

Datorez ceva statului roman ?
Daca da , cum trebuie sa procedez ?

popescu ion
-

9 mai 2021 at 14:54

„Important! Incepand cu anul 2021 baza de calcul a CASS nu se mai recalculeaza in raport cu perioada de activitate. Prin Legea 296/2020 se abroga prevederea care permitea recalcularea contributiilor sociale de sanatate – CASS in cazul contribuabililor care in cursul anului fiscal incep activitatea, intra in suspendare temporara a activitatii sau isi inceteaza activitatea, (se abroga aliniatele 12-14 de la art. 174 din codul fiscal).”

Aliniatele 12-14 de la art. 174 din Codul Fiscal fac referire doar la cazurile de suspendare temporară și încetare a activității.
Ce se întâmplă cu cazul celor care își înființează PFA-ul în timpul anului și își încep activitatea imediat după înființare sau mai târziu? Ce contribuții declară pentru CASS?

Andrei
-

4 mai 2021 at 20:04

DACA SANT PENSIONAR SI OBTIN VENITURI DIN ARENDA MAI MARI DE 12 SALARII ,PLATESC CASS?

ROSU V
-

19 aprilie 2021 at 1:06

  Buna ziua! Ca pensionar platiti CASS, daca veniturile nete din arenda depasesc plafonul de 12 salarii minime pe economie.

  Constantin
  -

  20 aprilie 2021 at 15:21

Buna ziua !

Pentru o persoană care numai realizează venituri în țară, realizând venituri până în decembrie în străinătate, rămânând fără loc de muncă plata pt a fi asigurat in țară se poate face și pe 3 luni?

Flavia-Emma Chirtic
-

15 aprilie 2021 at 12:01

Bună ziua
Dacă doresc sa renunț la calitatea de asigurat cu toate ca depășesc plafonul anual (din motive personale) exista posibilitatea?
M am supărat pe sunt obligat sa am card de sănătate sau de fiecare data când am nevoie de servicii/investigații medicale sunt obligat sa ajung la casa de asigurări pentru eliberare de adeverința.

Mulțumesc

Florin
-

13 aprilie 2021 at 16:32

  Buna ziua! Daca depasiti plafonul sunteti obligat sa paltiti CASS si CAS.

  Constantin
  -

  15 aprilie 2021 at 12:07

Sotul meu este cetatean strain(non ue),obtine pensie din tara natala,dar este rezident fical pe teritoriul Romaniei.Plateste impozit pe venitul din pensie ,dar si contributia asigurarilor de sanatate.I se aplica regula de calcul exact ca si unui pensionar de cetatenie romana.Atunci ,intrebarea mea fireasca este;de ce la sistemul asig de sanatate nu beneficiaza de gratuitate,din moment ce art 154,alin 1,lit h, spune ca pensionarii sunt scutiti de la aceasta contributie (cass)?
Ma puteti lamuri,va rog?!

Liliana Shimada
-

7 aprilie 2021 at 22:03

Buna ziua, ma puteti lamuri ce am de facut. in luna decembrie 2020 am depus declaratia unica, ca nu obtin venituri si am optat pentru CASS cu baza de calcul pentru 6luni *2230=1338, in februarie 2021 am infiintat un Pfa si am inceput sa obtin venituri.Depun declaratia unica in 30 de zile, estimez venituri mai mici decat plafonul de 12 salarii minime, si vreau sa optez din nou la Cass, cu baza de calcul 6 luni. Trebuie sa rectific Cass declarat in 2020? si cum fac asta ca in declaratie nu ma lasa sa pun baza la atatea luni cat am fost fara venituri. Si cum se face reclacularea ca prind si anul 2020 si anul 2021. Merci anticipat pentru timpul rapit

Viorica
-

3 martie 2021 at 12:04

  Buna ziua! Depuneti rectificativa la declaratia din 2020 si recalculati pe 3 luni (335 lei de plata). In declaratia din 2021 completati ca persoana cu venituri sub plafon si datorati CASS la baza de calcul de 6 salarii – 1380 lei.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2021 at 8:44

Buna ziua,
Sunt PFA, daca in 2020 am estimat ca obtin venituri de 3000lei , am optat-obligat pentru CASS si CAS , le-am platit , acum cand depun realizatul anului 2020 , de fapt eu am 2000lei venit si ce se intampla cu banii platiti la CASS si CAS platiti la estimat ? Multumesc

OCHI
-

2 martie 2021 at 15:02

  Buna ziua! Banii platiti merg in contul dvs de la Casa de pensii si de la Casa de sanatate. Nu-i mai puteti recupera.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2021 at 8:46

Buna ziua,
Am completat o declaratie unica in luna octombrie 2020. Am platit contributia doar pt luna octombrie, apoi am devenit salariat. Am inteles ca trebuie sa depun declaratie rectificativa in care sa modific suma datorata. Nu stiu daca trebuie sa recalculez suma in functie de zilele lucrate in luna noiembrie, contractul de munca avand data inceperii activitatii 06.11.2020, sau este suficient sa fac diferenta dintre suma initiala (cea calculata pt 6 luni) sau si pentru zilele in care nu am avut contract de munca (6 zile in noiembrie si 8 in ianuarie 2021- cand am incetat contractul la o firma si m-am angajat la o alta)
Multumesc pentru informatii.

Luminita
-

2 martie 2021 at 9:39

Eu sunt pensionar si am PFA. Daca venitul net pe 2020 depaseste 26760 lei, trebuie sa platesc CASS?

Zsuzsa
-

24 februarie 2021 at 15:27

Sunt pensionar si am PFA. Daca venitul meu net pe anul 2020 depaseste 26760 lei, trebuie sa platesc CASS?

Zsuzsa
-

24 februarie 2021 at 15:23

  Buna ziua! Trebuie sa platiti CASS in cazul descris de dvs.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2021 at 8:56

Bună ziua…dacă am beneficiat de ajutorul tehnic cf. Ordonanței 30 pe starea de urgență mai plătesc CASS chiar dacă sunt salariat și plătesc din salariu contribuția? Vă mulțumesc pentru răspuns!

Tifrea Paul
-

24 februarie 2021 at 12:12

  Buna ziua! Pentru indemnizatia incasata datorati CAS, CASS si impozit chiar daca sunteti salariat.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2021 at 8:57

Nu am inteles si as dori daca imi puteti clarifica.
Sa presupunem ca in martie 2021 suspend temporar activitatea pe 3 luni. Sunt obligata sa achit 12x2300x10%? Sau achit ca in 2020, adica pt lunile cu activitate 9x2300x10%?
Mentionez ca voi face (sper) peste plafonul de 27600lei in cele 9 luni.

Leti
-

24 februarie 2021 at 10:11

Buna ziua. Cum calculeaza PFA contributia de asigurari sociale (pensii) pentru anul in care a primit decizia de pensionare?

Carmen Pavel
-

2 februarie 2021 at 8:34

Buna ziua ! Daca in 2020 am realizat venit 95 000 pe Pfa Norma de venit dar in acelasi timp am fost incadrat cu contract de munca cu norma intreaga sunt obligat la plata cas si cass pt venitul realizat ca si pfa? Multumesc !

GABRIELA AVRAM
-

2 februarie 2021 at 0:39

Daca sunt pfa si realizez venitur peste plafonul de 27600 si am si venituri din dividente tpt peste plafon platesc la fiecare contrib de sanatate? Sau avand in vedere ca amandoua sunt pe acelas cnp platesc doar o data?

Popa Lelia
-

25 ianuarie 2021 at 11:49

  se cumuleaza. nu platiti de 2 ori.

  Ciotir Emilia
  -

  29 ianuarie 2021 at 12:28

Un articol foarte util! Multumim!

Ce inseamna la CASS optional, „daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate”?

Adica trebuie sa mergi fizic la Casa de Asigurari si sa te inregistrezi in sistem, chiar si daca in trecut ai fost asigurat (anul trecut nu am fost asigurata, pentru ca am avut venitul sub cel minim)

Nu ajunge daca ma asigur prin declaratia unica si platesc CASS prin ghiseul punct ro imediat dupa ce depun declaratia? E necesar sa merg si fizic la casa de asigurari de sanatate?

Diana
-

22 ianuarie 2021 at 18:37

Buna ziua! Daca pentru anul 2021 estimez ca voi avea doar venituri de 12.000 lei dintr-un contract de arendare si doresc sa ma asigur la sanatate, ce ar trebui sa bifez in declaratia unica, punctul B sau C? Declar ca obtin venituri sub plafon sau ca sunt persoana fara venituri, tinand cont de faptul ca respectivul venit din arenda va fi declarat de platitorul de venit.
Multumesc!

cpatenta
-

18 ianuarie 2021 at 19:34

  aveti venituri sub plafon (daca venitul din arenda era mai mare ca plafonul, ati fi depus declaratia special pe CASS). nu conteaza ca el declara venitul (si probabil plateste impozitul) dar banii ajung la dumneavoastra, deci aveti venit.

  Ciotir Emilia
  -

  29 ianuarie 2021 at 12:28

Termenul de plata a CASS optional 2021 este 25 mai 2021.

Mai jos insa scrie asa:

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2021, este 25 Mai 2022. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata de 1.380 lei.

Pana la urma care e termenul corect la care trebuie plătită CASS opțional? 25mai 2021sau 25 mai 2022??

Ana Maria
-

15 ianuarie 2021 at 20:51

  Buna ziua! Pentru declaratia unica depusa in 2020, termenul de plata este 25 mai 2021.

  Constantin
  -

  18 ianuarie 2021 at 9:28

Atentie la cateva data din articol, ca s-au strecurat unele greseli: 27600 x 10% = 2760, iar la contributia optionala ati scris plafonul minim 26760 in loc de 27600.

Alexandru
-

14 ianuarie 2021 at 18:10

Daca venitul realizat la sfarsitul anului este mai mare decat venitul minim anual pe economie care este suma de plata? Se calculeaza CASS doar pentru 27600 lei sau la valoarea venitului realizat? Multumesc.

vasile
-

14 ianuarie 2021 at 14:02

  Bună seara! Sunt angajata la o firma , unde mi se plătesc toate contribuțiile către stat. În privat , sunt agent de asigurări, deci am PF și depășesc nivelul dec12 salarii. Deci, eu, plătesc toate contribuțiile de 2 ori. M ar interesa în cazul meu un cadru fiscal pentru exceptarea de la plata a cass ului pentru PFA , dacă există. Mulțumesc anticipat!

  Nicolaescu
  -

  11 decembrie 2021 at 15:39

   Buna ziua! Da, platiti CAS si CASS si pentru veniturile din salarii si pentru veniturile din activitati independente, daca venitul net depaseste 12 salarii minime pe economie. Nu puteti fi exceptata de la plata CAS/CASS.

   Constantin
   -

   13 decembrie 2021 at 11:14

Buna ziua
Daca nu am depasit plafonul pe anul 2020 si am optat sa platesc doar la CASS, ca sa fiu asigurata la sănătate, imi spuneti va rog cat trebuie sa platesc? 2676 sau 1338? Va mulțumesc frumos!

Ioana
-

30 decembrie 2020 at 14:24

Buna ziua. Sunt angajat dar am si venituri din investitii la bursa. Puteti sa ma ajutati va rog:
1) Regula de plata a CASS pentru venituri din venituri din tranzactii pe bursa: suma de 12 salarii minim brute pe economie se compara cu venitul net anual si nu cu venitul anual impozabil care se calculeaza dupa scaderea pierderilor fiscale din anii precedenti ? De exemplu venitul anual este de 3000 ron si pierderi din anii precedenti sunt tot 3000 iar venitul impozabil este 0. Mai platesc CASS ?

2) In declaratia unica daca pierderile fiscale din anii precedenti sunt mai mari decat venitul anual in acest caz venitul/câștigul net anual impozabil este negativ. Este posibil acest scenariu ?

3) In cazul in care pierderile fiscale/nete anuale reportate din 7 ani precedenti sunt discontinue de exemplu in 2018 am pierdere -200, in 2019 castig 100, iar in 2020 pierdere -400. Daca in 2021 am castig 600 se iau in considerare ambele pierderi din 2018 si 2020 la calculul venitului impozabil ? Adica 600-400-200=0 si ca rezultat impozitul va fi 0 pentru anul 2021 ?

Va multumesc frumos. Sarbatori Fericite!

Andrei
-

26 decembrie 2020 at 14:24

Domnule Constantin, buna seara!

Sunt in aceeasi situatie ca si cea a doamnei Maria careia i-ati raspuns mai sus si nu functioneaza sugestia dumneavoastra (desi aceeasi sugestie am primit-o si astazi caad am fost la sediul ANAF de la doamna de la informatii).

Situatia actuala: declarat in Ianuarie 2019 persoana fara venituri si angajat ulterior in August 2019 – platiti 700 ron initial si momentan imi apare ca ar mai fi de plata 652 ron.

De ce nu functioneaza? Pentru ca formularul declaratiei unice nu poate fi validat indicand o eroare de tip warning dupa introducerea oricarei alte suma diferite de 1248 sau 2496 RON in campul aferent.

Ce e de facut totusi?

Multumesc

Alin
-

21 decembrie 2020 at 16:10

Buna ziua,
Sunt PFA si am platit constributiile CAS si CASS la sfarsitul lunii februarie 2020 – pentru anul 2019 (Mentionez ca am depasit si plafonul de 12 salarii minime). Am estimat in declaratia unica un venit mai mic de 12 salarii minime pentru anul 2021, astfel incat nu am mai bifat ca fiind necesare plata contributiilor CAS si CASS pentru anul 2020(urmand a elucida necesitatea lor la sfarsitul anului curent). Azi am verificat cardul de sanatate si am aflat ca momentan nu sunt asigura la casa de asigurari de sanatate. Cat era valabila asigurarea CASS in acest caz prin plata contributiei din februarie? nu era un an de la depunerea declaratiei din februarie? sau a fost platita doar pentru anul 2019, iar ca sa fiu asigurata si in anul 2020 trebuia sa bifez CASS si pentru acest an in declaratia unica? Ca sa fiu din nou asigurata la casa de asigurari de sanatate ar trebui sa depun o declaratie rectificativa si sa platesc CASS pe anul 2020?
Multumesc anticipat!

Alexandra
-

12 noiembrie 2020 at 18:17

Mentionez ca am depus DU pentru 2 luni (ramase anul acesta) oare erau necesare mai multe luni?

Adrian Colceriu
-

11 noiembrie 2020 at 9:29

Buna ziua! Am scos in 5.11.20 pentru prima oara dividende, peste prag, din firma la care sunt unic asociat, pentru cate luni ar trebui sa platesc cass ca sa fiu asigurat? Multumesc pt raspuns!

Adrian Colceriu
-

11 noiembrie 2020 at 9:26

Buna ziua! Cat costa pe luna asigurarea de sanatate daca nu lucrez?

Mihai
-

30 octombrie 2020 at 10:15

Buna ziua!
Persoanele care nu sunt salariate, dar platesc CASS la dividende, au calitatea de asigurat in sistemul de sanatate publica sau trebuie sa se asigure si separat?

Marin Marina
-

30 octombrie 2020 at 9:03

Bună ziua,

Am fost angajata pe firma mea 4 ani, cu salariul minim, iar din 01.07.2020 am intrat în concediu fără plată, nemaiavând activitate pe firma, iar de la 01.10.2020 am încetat contractul de munca, situatia rămânând neschimbată, adica firma nu mai are activitate. Precizez ca pana la pandemie lucrurile au fost în regula, plățile la buget au fost efectuate la zi. Anul acesta, în luna mai, am incasat dividende, în valoare de 85.000 RON, pentru care urmeaza a depun declarație (anul următor, zicea contabilul) și sa plătesc Cass.

Ultima plata, către asigurări, a fost în iulie 2020, pentru trimestrul 2, iar acum pentru trimestrul 3, având concediu fara plata, nu mai plătesc, Iar apoi am închis CIM, dar voi plăti pentru dividende.

Cum pot face sa am continuitate la asigurarea de sănătate?

Multumesc mult!

Ana-Maria
-

22 octombrie 2020 at 3:55

Bună ziua,
Am cinci contracte de inchiriere, până în octombrie am fost sub plafon, daca acum am depasit plafonul cat trebuie să platesc CASS?
Multumesc!

Cristina
-

14 octombrie 2020 at 9:50

Buna seara ! Am o nelămurire legat de plata CASS. Sint pensionară,dar obtin venituri din chirii Am 4 contacte de închiriere, dar perioadă de închiriere este de 8 luni. Venitul cumulat depășește cu putin 2230 × 8 . Trebuie sa platesc Cass, adica 2230× 8x 10 %? Am depus declaratia rectificativa, ultimul contract fiind din 8 octombrie,dar fara CASS. Va multumesc

Elena
-

13 octombrie 2020 at 17:47

Buna ziua,
Am fost persoana fara venituri si m-am asigurat la Cass completand declaratia unica la 11 martie 2020. Incepand cu 15 octombrie 2020 devin salariat cu contract de munca. Ce declaratie trebuie sa depun in 30 de zile, deoarece imi este neclar, la art.174 alin.3 se refera la persoane cu venituri de la ar.155 alin. 1 lit. b)-h), iar eu sunt incadrata la lit.a.
Multumesc pentru timpul acordat

Mihaela
-

7 octombrie 2020 at 8:38

  Buna ziua! Depuneti declaratia unica si recalculati contributia de plata, pe perioada in care ati fost asigurat. Vedeti art 180 din CF.

  Constantin
  -

  7 octombrie 2020 at 14:51

Buna ziua,
Daca sunt salariat dar pe langa salariu realizez venituri atat din activitati independente cat si din cedarea de bunuri dar ultimele doua cumulate sunt sub limita a 12 salarii min. brute/ec. trebuie sa calculez in DU in afara impozitului si cas sau cass?
Multumesc!

Maria
-

23 septembrie 2020 at 17:20

  Buna ziua! Platiti doar impozit in situatia descrisa de dvs.

  Constantin
  -

  28 septembrie 2020 at 16:14

Buna ziua asigurarea se poate face și pt 3 luni?

Roxana
-

21 septembrie 2020 at 15:54

  Buna ziua! Persoanele fara venituri se asigura pe 12 luni sau pe perioada de activitate daca incepeti activitatea in cursul anului sau pana la termenul de depunere a declaratiei din 2021, 15 martie. Nu stiu in ce situatie va aflati.

  Constantin
  -

  23 septembrie 2020 at 10:53

Buna ziua! Sunt o persoana nesalariata care obtine venituri din chirii ,sub 5 contracte care depasesc plafonul anual.Sunt obligata sa platesc CAS SI CASS?

Diana
-

17 septembrie 2020 at 10:01

  Buna ziua! Platiti doar CASS.

  Constantin
  -

  17 septembrie 2020 at 10:51

Buna ziua, as putea completa declaratia si sa platesc on-line asigurarea medicala pentru o (alta) persoana fara venituri (nu in nume personal) ? Are domiciliul in alt oras si nu ma pot deplasa. Multumesc.

Lia Tamas
-

16 septembrie 2020 at 7:26

Nu înțeleg de ce contribuția la CASS se raportează la 6 sau 12 salarii minime. La început era 5,5%, apoi 10%, deci o proporționalitate corectă
Caz 1: pfa amărât, venit/anul în curs 9500, plătește 10% din 12.480 (6 salarii minime)=1240. contribuție reală: 13%- păgubit:pfa
Caz 2. pfa mai voios, venit 17500, plătește 10% din 24.960 (12 salarii minime)=2496, real 14,2%- păgubit pfa voios
Caz 3: pfa vrednic, venit 71.850, plătește 10% din 24.960, adică 2496, real 3,47%, păgubit stat Român.
La un procent rezonabil- 6…6,2 %, chiar 6,5%, s-ar respecta principiul etic al proporționalității venit- contribuție.
Ministerul Finanțelor poate prezenta un calcul al eficienței sistemului raportat la 6, respectiv 12 salarii minime, care mai prezintă și dezavantajul de a fi actualizat periodic ?

Panaitescu Victor Claudiu
-

10 septembrie 2020 at 21:22

  Buna ziua! La 2 tot 1.248 de lei este CASS, nu 2.496 lei. CASS nu este un impozit, este o asigurare, asa cum este RCA, nu are legatura cu venitul obtinut. In opinia mea CASS trebuie sa fie obligatorie, pentru toti cei apti de munca. Multi nu contribuie dar vor servicii de calitate.

  Constantin
  -

  15 septembrie 2020 at 12:53

Buna ziua,

Daca am venituri sub plafon si vreau sa-mi fac asigurare medicala optionala care este suma pe care trebuie sa o platesc (sa o trec in declaratie):

26.760 lei x 10% = 2.676 lei /12 * 0.7 luni = 1561 lei (pt depunere declaratie in luna septembrie) sau platesc 1338.

In acest caz sunt asigurat pana in martie?

Multumesc.

Alin
-

10 septembrie 2020 at 8:26

  Cf art 180 din codul fiscal, daca aveti venituri care se declara prin declaratia unica si sunt sub plafon, va puteti asigura dupa data de depunere a declaratiei unice la o baza de calcul egala cu numarul de luni ramase pana la data depuneri DU din 2021 (15 martie) inmultita cu salariul minim pe economie: sept 2020 – martie 2021 = 7 luni * 2230 lei = 15.610 x 10% = 1561 lei CASS de plata. Sunteti asigurata pentru 7 luni.

  Constantin
  -

  15 septembrie 2020 at 12:49

Buna ziua!…Ultima luna de plata a contributiei asigurarii de sanatate a fost platita pentru luna Mai pe data de 25 Iunie 2020,ca urmare a incetarii CM individual din 25.05.2020. Conform legislatiei CNAS beneficiez 3 luni de asigurare de la data ultimei plati!Va rog,ce luni se iau in considerare…IUNIE IULIE AUGUST sau IULIE AUGUST SEPTEMBRIE!…Momentan nu realizez venituri !Nu-mi este clar…Am avut o interventie chirurgicala cu spitalizare si urmeaza tratamentul de recuperare .
Multumesc!
O zi placuta!
Gabriela Parvu

Parvu Lili Gabriela
-

26 august 2020 at 7:20

  Buna ziua! Sunteti asigurata inca 3 luni de la incetarea contractului de munca: IUNIE IULIE AUGUST.

  Constantin
  -

  31 august 2020 at 11:43

Bună ziua. Sunt PFA. Am depus declarația unica în iunie tot atunci mi-am plătit obligațiile cu excepția CASS care nu era obligatoriu deoarece am venitul net mai mic decât venitul mediu. Recent, la începutul lunii august am făcut un accident în urma căruia a fost nevoi de o internare de 16 zile. La externare, mi s-a cerul cardul de sănătate, altfel sunt obligata sa plătesc o suma de 30000 lei. Cum procedez? Pot sa redepun declarația unica şi sa bifez CASS, sa-mi plătesc asigurare?

Beatrics
-

21 august 2020 at 14:46

  Buna ziua! Conform codului fiscal sunteti asigurata de la data depunerii declaratiei unice in care ati bifat ca va asigurati la CASS (<a conform art 180 din codul fiscal. Ceea ce inseamna ca nu sunteti acoperita pe perioada in care ati fost in spital. Totusi depuneti rectificativa la declaratia unica si bifati ca vreti sa va asigurati optional la sanatate, ca persoana care obtine venituri sub plafon, la baza de calcul de 6 salarii, CASS de plata de 1.338 lei. Poate cei de la CNAS accepta si asa.

  Constantin
  -

  22 august 2020 at 10:15

va multumesc pt indrumari..o sa depund declaratia 603

Felix Felixx
-

16 august 2020 at 22:04

Bună seara! Sunt o persoana fără venituri, doresc să plătesc asigurare medicala. Aș dori să știu dacă astăzi 13.08.2020 merg și depun la fisc declarația aceea și achit suma, în cât timp pot beneficia de asigurare?

Marius
-

12 august 2020 at 21:58

buna ziua
eu lucrez in strainatate si sunt asigurat in Marea Britanie la sistemul de sanatate si pensii (am cetatentie dubla). Impozitele le platesc in uk. in Romania am venituri din bursa de valori si impozitul il platesc in Romania pe aceste tranzactii. Totusi ANAF elibereaza decizii de impounere pt CAS. puteti va rog sa clarificati care este procedura de scutire a platii CAS deoarece nu sunt asigurat in Romania si sunt asigurat intr-un alt stat membru UE

va multumesc

Felix Felixx
-

6 august 2020 at 15:12

  Buna ziua! Probabil va referiti la CASS – asigurare de sanatate. Pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, persoana care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute mai sus depune la organul fiscal competent, direct sau prin imputernicit, „Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate” (formular 603), insotita de documente justificative cum sunt:

  a) Document portabil A1 – obtinut de la statul in care persoana este asigurata;

  b) TR/R1 – Formular privind legislatia aplicabila;

  c) PM/RO101 – Certificat privind legislatia aplicabila;

  d) MD/RO101 – Certificat privind legislatia aplicabila etc.

  Documentele justificative mentionate mai sus se prezinta in copie si original. (Conform Ordinului 3697/2016)

  Constantin
  -

  11 august 2020 at 13:47

Buna ziua Domnule Constantin,, va rog frumos sa ma luminati si pe mine in urmatoarea speta:
in declaratia Unica estimata pe 2019,am estimat un venit net lunar de 3000/luna, venit cu care ma incadram la plata CASS,In a doua parte a anului mi-a scazut venitul asa incat am realizat un net de 2000/luna, deci eram sub plafonul de 2230 lei,deci nu mai trebuia sa platesc Cass.
La fel si pe 2018.
Impozitele le,am platit conform venitului real,insa CASS-ul nu l,am platit pentru ca venitul net lunar era de 2000 lei.
Acum am primit notificare de la finante ca am de plata CASS pe 2018 si 2019.
Intrebarea mea este daca sunt obligata sa platesc acest CASS, avand in vedere ca veniturile mele nete lunare erau sub 2230 lei/luna si ce demersuri trebuie sa fac catre finante asa incat sa nu platesc acest CASS,avand acest drept prin lege?
Conform carui articol din codul fiscal?
Va multumesc anticipat!
Ica

Ica
-

27 iulie 2020 at 7:55

Buna ziua
Va rog ajutati-ma mult cu urmatoarea situatie: am ramas fara serviciu la 1 martie 2020 iar acum as vrea sa platesc optional contributiile de sanatate. Momentan am doar venituri dintr-o chirie care anual, este de 12×600 lei=7200 lei.
Ce trebuie sa fac pentru a-mi plati contributiile?! Pot prin declaratia unica sa evidentiez ca as dori sa platesc din urma contributia la sanatate?!
Trebuie sa platesc din urma (imi spunea cineva ca trei luni inca esti asigurat la sanatate)?!
Trebuie sa fac plata lunar sau trebuie sa achit toata suma integral(cea platita pana la 15 martie 2021). Se poate plati lunar contributia?!
Multumesc mult
Marius C

Marius Campan
-

22 iulie 2020 at 14:42

buna ziua! sunt persona fizica autorizata, realizez venituri sub plafonul a 12 salarii minime, dar doresc sa ma asigur optional la CASS in iulie 2020 dupa depunerea declaratiei unice. Care este declaratie o intocmesc acum?

alice
-

13 iulie 2020 at 11:10

  Buna ziua! Depuneti declaratia unica, aveti exemplu in articol.

  Constantin
  -

  3 august 2020 at 13:03

Buna ziua.
As dori sa-mi spuneti daca pot sa ma asigur optional la CASS doar pentru 3 luni.
Multumesc.

SDI
-

10 iulie 2020 at 12:51

  Buna ziua! Ca persoana fara venituri, va puteti asigura doar pentru 12 luni si platiti CASS la baza de calcul de 6 salarii.

  Constantin
  -

  10 iulie 2020 at 13:05

Buna ziua, am deschis un PFA in martie 2020. Am depus decladatia unica si am bifat CASS si am platit. In acest caz sunt asigurata de la 01.01.2020 pana la 31.12.2020? sau 12 luni incepand cu martie 2020? Multumesc frumos!

Fringhiu Gina
-

8 iulie 2020 at 7:31

  Buna ziua! In cazul dvs, pentru ca obtineti venituri pentru care exista obligatia calcularii CASS, sunteti asigurata de la data depunerii declaratiei unice si pana la umatorul termen de depunere a declaratiei din 2021, adica pana la 15 martie 2021, daca nu se modifica.

  Constantin
  -

  8 iulie 2020 at 10:58

Buna ziua,
Eu voi realiza venituri din chirii in perioada 01.06-31.12.2020 in suma de 2400 (eu) + 2400 (sotul, alta declaratie). Ce suma ar trebui sa trec la contributia CASS estimata ? 6*2230*10% =1338 ? Asta ar trebui sa fie si suma de plata ?
Va multumesc pentru raspuns,
Beatrice

Beatrice Cioc
-

30 iunie 2020 at 13:18

Buna ziua !Sunt casnica dar am o arenda anuala in valoare de 85 lei si vreau sa ma asigur optional la cass. La depunerea declaratiei unde ar trebui sa bifez .La persoana fara venituri sau la persoana care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art.155?

Claudia Ion
-

30 iunie 2020 at 12:53

  La persoane cu venituri sub plafon. Dar astăzi trebuie sa depuneti declaratia. De mâine se schimba regula.

  Constantin
  -

  30 iunie 2020 at 13:03

Nu ati depasit plafonul de 24 960.. de ce sa platiti CASS?

Emi
-

30 iunie 2020 at 11:42

Buna ziua!

Sunt o persoana care nu realizeaza niciun fel de venituri (incepand din luna mai a anului 2019) si, in acest context, am optat, prin depunerea unei Declaratii Unice in data de 26.08.2019, pentru plata CASS. In aceeasi data (26.08.2019) am efectuat si prima plata, in suma de 208 lei.

In conditiile in care pana la data de 15 martie 2020 nu am achitat diferenta pana la 1248 lei conform Declaratiei Unice depuse in august 2019, am rugamintea sa imi spuneti care este sanctiunea acestei neplati, in conditiile in care intentionez sa platesc diferenta pana la 1248 de lei pentru a beneficia de acea asigurare pana la data de 25 august 2020, conform Declaratiei Unice depuse in 2019.

Concret:
– se considera ca asigurarea mea a incetat de drept la data de 16 martie 2020? Sau aceasta a ramas valabila daca platesc, pana la data de 25 august 2020 (data expirarii celor 12 luni aferente Declaratiei Unice depuse) diferenta pana la 1248 lei?
– sau: trebuie sa depun acum o noua Declaratie Unica, urmand a fi asigurat din nou de la data depunerii acesteia? In acest caz: pentru a-mi fi primita noua Declaratie trebuie sa platesc din urma diferenta ramasa de la cea din 2019? In caz afirmativ: pentru ce perioada? Pana la 16 martie 2020 (data incetarii prin neplata) sau pana la 25 august 2020 (data expirarii celor 12 luni acoperite de Declaratia Unica din 2019)?

Va multumesc frumos pentru ajutor!

M Druga
-

30 iunie 2020 at 7:26

Buna ziua. Eu am o pensie minima de 704 lei/luna si mai castig din PFA inca atat , deci in medie pana in 1800 lei impreuna pensia si comisioanele . De ce sunt obligata sa platesc CASS -ul daca nu ating Salariul Minim de 2230 lei/luna ? Multumesc

Ela.
-

29 iunie 2020 at 12:39

Buna ziua,
Un PFA cu venituri din activitati independente in anul 2019 peste plafon plus incasari si dividende , A optat pentru plata CASS la nivelul salariului minim dar pentru CAS ce obligatii are?
Respectivul are contract de munca.

Va multumesc!

Enciu Rodica
-

28 iunie 2020 at 21:21

Buna ziua,
daca sotul meu e asigurat CASS optional(avand venituri sub plafon),atunci eu,ca sotie,pot fi coasigurat(neavand venituri)?
Va multumesc.

lamivoyahoo-com
-

17 iunie 2020 at 18:18

Buna ziua, am estimat pentru 2019 un venit mai mare decat 12 salarii min ec. si am bifat de datorat CAS si CASS insa realizatul a iesit sub nivelul celor 12 salarii min. dar sunt si salariata. Cum pot face DU pentru realizat 2019 fara sa datorez CASS si sa se anuleze estimatul? Multumesc anticipat!

NICOLAE
-

17 iunie 2020 at 8:09

Unsalariat a obtinut in anul 2019 venituri din dividende de 12.317 lei. Este corect o contributie la CASS de 10% din 12 salarii medii (24.960 lei), adica 2.496 lei

VescaV.
-

16 iunie 2020 at 8:05

incerc sa descarc declaratia de pe anaf.ro si nu merge .

valache danut
-

15 iunie 2020 at 17:38

Buna ziua, sunt angajata cu norma intrraga intr-o societate. Pe langa veniturile din salarii mai obtin si venituri din pfa caen 6203. Se mai injumatateste norma pentru ca am contract de munca? Mai datorez in acest caz CAS si CASS? Multumesc

Camelia
-

14 iunie 2020 at 16:50

Buna ziua! Fiul meu, imediat dupa terminarea liceului, a plecat la facultate in Uk. Inteleg ca in aceasta perioada el nu a fost asigurat. Acum, la incheierea studiilor, se va intoarce in tara. Cum, cat si unde trebuie sa platesc pentru a-si redobandi calitatea de asigurat?

Florentina Zarafu
-

12 iunie 2020 at 10:27

Buna ziua.
In declaratia unica , am venituri realizate sub minim, dar vreau sa ma asigur in sistemul de sanatate public cu o suma mai mare decat plafonul admis. Declaratia nu imi permite. Cum pot completa acest lucru? Mentionez ca suma este platita integral.
Va multumesc.

Cristina Zaharia
-

12 iunie 2020 at 9:35

Buna ziua! Daca sunt angajat la o firma cu minim pe economie cu 8 ore, dar in anul trecut am incasat si dividende peste plafon de la o alta firma, trebuie sa platesc CASS pentru dividende?

Marcel
-

9 mai 2020 at 10:33

Buna ziua! Care sun pasii exacti si documentele necesare pentru ca o persoana fara venit sa devina asigurata la sanatate pe anul 2020? Am gasit doar informatii generale si nu prea este momentul sa strabat Bucurestiul de la un capat la altul :). Multumesc frumos!

Crushy 10
-

6 mai 2020 at 15:13

Buna ziuazSunt persoana fara venit.am depus declaratia astazi, deci la 2 zile dupa termen.termenul de 25 aprilie se aplica si persoanelor fara venit? Oare nu s-a extins avand in vedere situatia actuala si starea de urgenta? Trimitand declaratia si avand recipisa, care e urmatorul pas pe care trebuie sa il fac? e nevoie sa merg la anaf cu declaratia si recipisa sau la casa de asigurari de sanatate sau se prelungeste pe anul 2020 odata ce declaratia a fost depusa online? tin minte ca anul trecut am facut mai multe drumuri, dar nu mai tin minte ordinea lor.

Melania
-

27 aprilie 2020 at 20:45

buna ziua .cum putem depune documentele in momentul de fata la CaS in momentul de fata specific sunt din falticeni ,SV.?Nu am nici un venit in Romania dar totusi as dori sa platesc asigurarea de sanatate pentru a beneficia sotia ca si co asigurat.Am asigurare de sanatate obiligatorie in Olanda valabila pe teritoriul UE ,poate sotia mea sa fie co asigurat in Romania?

rusu alin petru
-

1 aprilie 2020 at 19:23

Bună ziua! Din modelul declarației unice pentru 2020 lipsește fostul capitol C de anul trecut? Este vorba despre capitolul în care îți completai sumele deja plătite pentru anul anterior cu titlu estimativ și ți se calcula automat doar ce a mai rămas de plată în vederea regularizării. Exista mai precis punctul „3. Plăți efectuate până la data depunerii declarației prezente”. Aveți cunoștință despre această modificare și cum se pot lua în calcul sumele deja plătite pentru anul anteior în cuprinsul declarației de anul acesta ? Vă mulțumesc anticipat pentru un eventual răspuns!

Serban
-

24 martie 2020 at 22:39

  Buna ziua! Nu e nevoie de capitolul C, acela era informativ. Contribuabilul isi tine socoteala singur si verifica constant cu ceea ce are inregistrat ANAF ca obligatii si plati pe CNP-ul contribuabilului.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2020 at 18:52

Mi-am infiintat PFA-ul in septembrie 2019 si pe luna am un venit bet de 4000 lei. Trebuie sa platesc Cas si CASS?

Alina
-

22 martie 2020 at 17:51

Buna ziua,
Am fost angajata pana in noiembrie 2018 iar incepand cu martie 2019 am optat pentru CASS optional fiindca nu inregistrez venituri. Am cont SPV am facut cateva plati insa am ramas restanta cu 200 de lei. Fiind in 2020 vreau sa optez din nou pentru CASS optional. Pentru acest lucru, trebuie sa platesc si suma restanta pe langa suma stabilita pentru 2020-2021? Multumesc!

Elena
-

20 martie 2020 at 7:59

  Buna ziua! Termenul de plata pentru cei 200 lei este 25 mai 2020. Pentru a va asigura optional in 2020 depuneti declaratia unica (daca ati implinit un an de la data de la care v-ati asigurat in 2019) si aveti de plata 1338 lei pana la data de 15 martie 2021.

  Constantin
  -

  20 martie 2020 at 20:00

Buna ziua. Sunt pensionar si PFA . Trebuie sa platesc CASS ? Multumesc !

cv.pfassm
-

13 martie 2020 at 9:48

  Buna ziua! Platiti CASS daca venitul net din PFA depaseste plafonul.

  Constantin
  -

  13 martie 2020 at 10:47

Multumesc mult pentru raspuns ! Apoi eu pot plati prin virament bancar folosind contul unic IBAN al trezoreriei de sector in care locuieste fiul meu? Primeste si un card pentru a face dovada de asigurat?

Florina
-

12 martie 2020 at 14:40

Buna ziua ! Muncesc in strainatate,si vreau sa platesc asigurare de sanatate pe anul 2020,pentru fiul meu care a terminat studiile anul trecut,si nu munceste inca.Cum trebuie sa procedez,va rog frumos,si daca pot sa fac acest lucru online,dat fiind conditile actuale,in care nu ma pot deplasa in Romania ?

Florina
-

12 martie 2020 at 10:34

  Buna ziua! Pentru depunere online, fiul dvs trebuie sa-si faca SPV – vedeti cum se face in – videoul de la ANAF.
  Dupa ce face SPV, descarcati declaratia, completati cu datele fiului dvs si bifati rubrica de CASS estimat pentru 2020, exact ca modelul completat de mai sus, apoi o urcati pe site-ul ANAF.

  Constantin
  -

  12 martie 2020 at 12:36

Un pensionar care are venit din activitati independente peste 12 salarii minime brute trebuie sa plateasca CASS? Pentru cei cu studii superioare, salariul minim brut pe 2019 este mai mare?

Dana
-

7 martie 2020 at 16:42

  Buna ziua! Platiti CASS dar nu platiti CAS. Folositi acest calculator pentru determinarea venitului net: https://venitnet.ro/

  Constantin
  -

  10 martie 2020 at 20:04

Am infiintat un PFA incepand cu 03.03.2020. Pana cand trebuie sa depun declaratia (prima declaratia fiscală)? Multumesc.

Marin Viorel
-

5 martie 2020 at 18:25

  Buna ziua! Ultima zi este 02.04.2020.

  Constantin
  -

  10 martie 2020 at 20:03

Buna ziua, sunt angajata dar am si un contract de incgiriere a unui spatiu comercial, pt care venitul lunar este 2265 lei. Datorez in acest caz CASS?
Multumesc

LUCICA PUSCAS
-

2 martie 2020 at 13:00

Buna,

Am urmatoarea situatie: m-am inscris la plata cass sub plafon de venit pe perioada 6 luni x veniul minim=1248lei pe 1an. Intre timp m-am angajat si mi se plateste de acolo cass. Cum se face recalcularea? Am depus declaratia unica in termen de 30zile, dar nu stiu daca mai trebuie sa platesc cass. Mai platesc ceva pt cass pt lunile cand nu am fost angajata sau se aplica legea cu exceptii ”Important! Daca in perioada in care esti asigurat optional la CASS incepi sa obtii venituri care te obliga la plata CASS sau intri in categoria persoanelor exceptate, esti obligat sa depui declaratia unica in termen de 30 de zile de la data evenimentului si sa recalculezi contributia de plata. De exemplu:
daca intre timp din persoana fara venituri, devii persoana salariata – nu mai trebuie sa platesti CASS optional ” ??

MULTUMESC!

MARIA
-

23 februarie 2020 at 10:39

  Buna ziua! Calculati CASS de plata pe lunile in care nu ati fost asigurata, adica de la depunerea declaratiei unice si pana la data angajarii, inclusiv lunile in care ati depus declaratiile.

  Constantin
  -

  10 martie 2020 at 19:28

Buna ziua! Informatiile sunt foarte bine prezentate in articolul dumneavoastra dar am cateva intrebari conexe.
Doresc sa deschid PFA in luna mai 2020 cu venit anul sub plafon, momentan sunt asigurata deoarece sunt in perioada de crestere copil, dar as dori cand deschid pfa-ul sa ma asigur optional la CASS. Pot sa ma asigur optional pana la 15.03.2020 chiar daca apar asigurata pentru a beneficia de calculul de 6 luni si chiar daca nu am deschis inca pfa-ul?
Si inca o intrebare – daca am venituri sub plafon si doresc cass optional, trebuie sa platesc obligatoriu si la pensie (CAS) sau nu sunt conectate in cazul acesta?
Multumesc anticipat.

MC
-

19 februarie 2020 at 12:54

  Buna ziua! Ca PFA, pana la 25 mai, odata cu depunerea declaratiei unice, va puteti asigura la sanatate, la baza de calcul de 6 salarii minime pe economie. Dupa 25 mai, baza de calcul se raporteaza la numarul de luni ramase pana la 15 martie 2021, inclusiv luna in care se depune declaratia. Nu sunteti obligata sa va asigurati optional si la CAS,

  Constantin
  -

  10 martie 2020 at 19:17

Buna seara . Sunt cetățean român dar am si cetățenie americană. In curând voi obține o pensie de la statul american de aprox. 700 dolari. E vorba de social security . Va trebui să declar acest venit , este impozabil si va trebui să plătesc pentru asigurarea medicală de sănătate CASS ? Mentionez ca in prezent sunt coasigurat prin soția mea deoarece nu am nici un venit. Cu stimă P.G.

Gore Paul
-

12 februarie 2020 at 23:06

  Buna ziua! Da, veniturile din pensii obtinute din strainatate sunt impozabile in Romania. Verificati daca veti plati impozit in America pentru pensii. Nu platiti CASS pentru aceste venituri.

  Constantin
  -

  17 februarie 2020 at 19:59

Hello, pentru CAS baza de calcul este aceeasi pt anul 2020? (2230 lei pe luna)

Andrei
-

7 februarie 2020 at 15:28

  Buna ziua! Plafonul se calculeaza anual = 2230 x 12 = 26.760 lei.

  Constantin
  -

  17 februarie 2020 at 19:50

Din ce am inteles eu, daca ai venituri anuale sub plafon (in cazul tau 9 luni * 2230 lei = 20.070 lei), nu esti obligat sa platesti CASS. Cum tu ai spus ca ai venit anul 2000 lei, poti sa nu platesti

Andrei
-

7 februarie 2020 at 15:27

Lamuriti-ma, va rog: deci o persoana care „deschide” un PFA in aprilie 2020, desi ar urma sa aiba venituri anuale de 2000 lei, ar plati CASS aferent pt 11 luni x salariul min brut? practic, similar cu cineva care ar castiga de 100 de ori mai mult?

Crs
-

7 februarie 2020 at 12:11

  Buna ziua! Nu platiti CASS/CAS daca venitul mediu net pe luna este sub 2230 lei.

  Constantin
  -

  17 februarie 2020 at 19:49

Pentru anul 2020, DSV solicită saloanelor de infrumusetare, documente pentru autorizare din punct de vedere al DSV. Despre ce este vorba? Aceste saloane au dat declarație pe propria raspundere la deschidere. Mai trebuie această autorizare sau avizare a DSV anual ?

Corneciu Constantin
-

3 februarie 2020 at 19:59

Buna ziua,

va rog sa ma ajutati cu cateva nelamuriri legate de impozitul pe venit persoane fizice si depunerea declaratiei unice.
In cursul anului 2019 am obtinut, in 3 transe (deci in 3 luni diferite) un venit din „alte surse” de aprox. 26200 RON.
Intrebarile mele sunt:

1. Daca depun declaratia unica in 2020 (pentru veniturile din 2019) care este plafonul peste care se calculeaza CAS+CASS? Este plafonul 24960 RON sau 26760 RON? Intreb acest lucru pentru ca in codul fiscal se specifica: „Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei”

2. In cazul in care venitul realizat depaseste plafonul, atunci se plateste CAS+CASS pe intreg anul 2019 sau doar pentru cele 3 luni in care s-a realizat venitul?

3. Daca in 2017 am avut o pierdere din transferul valorilor mobiliare (actiuni, undeva la -5000 RON) aceasta se poate declara si scadea din venitul realizat in 2019 astfel incat venitul net din 2019 sa fie sub plafonul de impozitare CAS+CASS?

Multumesc anticipat!

ABCD
-

13 ianuarie 2020 at 12:46

PFA cod CAEN 9602 ( machiaj) este obligat să dețină casa de marcat fiscală?
Impozitul pe profit este tot 10%?

Corneciu Ctin
-

11 ianuarie 2020 at 20:50

  Buna ziua! Daca incasati in numerar de la persoane fizice aveti nevoie de casa de marcat. Impozitul tot 10% a ramas.

  Constantin
  -

  14 ianuarie 2020 at 13:45

Buna seara!
Am urmatoarea situatie:
In 2019 am optat pentru plata CASS obtinand venituri sub plafonul a 12 salarii minime.
In luna septembrie am depus dosarul de pensionare, iar acum am primit decizia de pensionare devenind astfel pensionar incapand cu luna septembrie 2019 (deci persoana exceptata de la plata CASS).
Cum trebuieste rectificata Declaratia Unica in acest caz ?
Multumesc anticipat pt. raspuns.
Florina

FLORINA
-

10 ianuarie 2020 at 0:16

  Buna ziua! Rectificati capitolul 2 si recalculati CASS de plata.

  Constantin
  -

  10 ianuarie 2020 at 15:03

Impozit pe profit, iar CASS și CAS opțional.

Corneciu Ctin
-

30 decembrie 2019 at 19:27

Bună seara! Obțin un venit dintr-o activitate independenta PFI, țin sa menționez ca realizez sub salariul minim brut pe țară! În anul 2020, ce contribuții sunt obligată sa plătesc, dacă nu depășesc salariul minim brut pe țară! Va mulțumesc!

Ramona
-

27 decembrie 2019 at 17:21

Buna ziua
cf art 180 alin 2 din CF daca sunt un PFA cu venituri sub plafon pot optional sa ma asigur si am obligatia de a plati contributia la o baza de 6 salarii minime daca depun declaratia in termenul legal
cg art 172 alin 3 din CF termenul este de 31.martie
cf OUG 15/2019 termenul de prelungeste pina la 31.07.2019

daca declaratia unica este depusa pina la 04.04.2019 (pfa ul fiind infiintat in 28.03 -si se estimeaza venituri sub plafon) se mai poate opta pentru plata contributiei la nivelul de 6 salarii minime ?
Multumesc

Ioana Nica
-

26 decembrie 2019 at 1:23

Buna seara!
Am urmatoarea situatie;
Am optat pentru plata CASS in 2019 obtinand venituri (din chirii) sub plafon a 12 salarii minime.
In luna septembrie am depus dosarul de pensionare, devenind asigurat CASS la data emiterii deciziei.(Pe care urmeaza sa o primesc cat de curand). Cum trebuieste rectificata Declaratia Unica in acest caz ?
Multumesc anticipat pt. raspuns.
Florina

Florina
-

18 decembrie 2019 at 21:55

O intrebare
Un coleg angajat martie aprilie mai nu a lucrat iunie aug sept oct noi dec. Acuma s a angajat cu 18.12 si a aflat că soția care nu a lucrat este însărcinată. Poate el sa plateasca cas ul si cass ul pe perioada cat nu a lucrat ca sa aiba continuitate in multa 12 luni in ultimele 24 luni si sa poata beneficia de indemnizație creștere copil?

Vasilica
-

17 decembrie 2019 at 21:01

Buna ziua,
Foarte clar articolul si foarte util exemplul de completare a declaratiei.
Am inteles ca de la 1.1.2020 se modifica salariul minim. In acest caz va trebui refacuta declaratia? Cum se va recalcula suma de plata?
Multumesc

Cristian
-

17 decembrie 2019 at 15:21

  Buna ziua! Pentru persoanele fara venituri, asigurarea de sanatate este valabila 12 luni de la data declaratiei initiale. Nu se modifica nimic de la inceputul anului 2020 pentru acestia. Cand expira termenul vor depune o declaratie noua cu baza de calcul noua. Pentru ceilalti contirbuabili, cu venituri sub plafon sau peste plafon, asigurarea de sanatate expira la 15 martie 2020.

  Constantin
  -

  18 decembrie 2019 at 12:14

Buna ziua.Multumesc.

Antonela Alexe
-

29 noiembrie 2019 at 13:25

Buna ziua.Sunt pers fara venit. Am depus pe 22/11 Decalaratia unica on line cu succes -am primit recipisa.

Va rog am 2 intrebari daca se poate :

1.Am verificat astazi 27/11 pe site-ul CNAS si nu figurez deocamdata ca persoana asigurata .Ce as putea sa fac?
Plata se poate face pana in Martie,2020 ?

2.Inteleg ca sunt asigurata 12 luni de acum incolo ,da?Chiar daca suntem la sf anului 2019 …

Multumesc f mult ptr raspuns.

Antonela Alexe
-

27 noiembrie 2019 at 13:10

  Buna ziua! Sunteti asigurata 12 luni din luna in care ati depus declaratia. Mergeti la CNAS cu declaratia si recipisa. Cei de la CNAS vor sa vada si ca ati platit pe macaar o luna desi termenul de plata este 15 martie 2020.

  Constantin
  -

  29 noiembrie 2019 at 12:44

Buna ziua ! Am si eu o nelamurire in legatura cu amortizarea la un aparat foto in valoare de 5000 lei . La ce grupa, subgrupa, clasa, subclasa, de amortizare a mijloacelor fixe il pot incadra ? Grupa 3 cu 3.4. ( 8 – 15 ani ) ? sau Grupa 2 cu 2.1.22.6 sau 2.1.22.7 ? In afara de Registrul de incasari si plati si Registrul inventar mai am nevoie de alt formular in care sa completez amortizarea?
Multumesc anticipat !

Eugenia Docuz
-

14 octombrie 2019 at 14:43

  Buna ziua! Amortizati aparatul pe o perioada mai scurta de timp: 2 -5 ani. Amortizarea nu se inregistreaza in RJIP. Faceti o situatie pe toata perioada cu amortizarea si completati si Registrul inventar.

  Constantin
  -

  15 octombrie 2019 at 21:10

cel mai bun articol explicativ pe tema asta

Adi
-

8 octombrie 2019 at 9:21

  Va multumim pentru apreciere!

  Constantin
  -

  14 octombrie 2019 at 12:15

cele mai bune articole de cand ma documentez despre declaratiile unice,extraordinare,simple la obiect,subliniat etc,felicitari

Adi
-

8 octombrie 2019 at 9:20

E ilegal daca nu platesc asigurarea asta de sanatate? Pt ca sincer mi se par bani aruncati aiurea…….

Fac tranzactii online pe piata forex, si venitul oscileaza DAR nu sunt sume mari!

Tudor Conciu
-

28 septembrie 2019 at 10:45

  Buna ziua! E obligatorie daca obtineti venituri nete peste 24.960 lei pe an.

  Constantin
  -

  1 octombrie 2019 at 15:54

Buna seara,

Daca am realizat profit pe 2019 din vanzari de actiuni, ce ar trebui sa aleg dintre cele 3 subsectiuni?

SUBSECȚIUNEA II.1.1 Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real
SUBSECȚIUNEA II.1.2 Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit
SUBSECȚIUNEA II.1.3 Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit

Le-am bifat pe fiecare dar nu gasesc nimic legat de partea de „venituri din investitii” in campurile care apar pe pagina urmatoare.

Multumesc,
Tase

TB
-

26 iulie 2019 at 19:14

  Buna seara!
  Veniturile din vanzarea de actiuni le raportati in 2020, dupa ce se incheie anul fiscal.
  Va puteti asigura la CASS optional sau la baza de calcul intreaga prin selectarea rubricii corespunzatoare din declaratie, dar nu raportati in acest an, in cazul dvs.

  Constantin Cozma
  -

  26 iulie 2019 at 19:24

   Am inteles!
   In acest caz, nu trebuie sa depun deloc declaratia, corect?

   TB
   -

   29 iulie 2019 at 7:25

    Nu trebuie sa depuneti DU pentru stabilirea impozitului si nici pentru CASS daca nu doriti sa va asigurati pe aceasta cale la sanatate.

    Constantin Cozma
    -

    29 iulie 2019 at 13:19

Am un pfa, realizez venituri sub plafonul minim, am ales pana acum sa optez pentru plata cas si cass. Recent m-am angajat. Nu stiu daca sa optez in declaratia unica pentru cas si cass? Mentionez ca in luna martie am fost operat si am folosit asigurarea de sanatate, daca nu mai optez nu ma va afecta? si nici nu as dori sa imi afecteze continuitatea la pensie( adica perioada ianuarie-iulie 2019).As putea intrerupe cas si cass din luna iulie?

serbu
-

24 iulie 2019 at 17:27

  Buna ziua! Daca sunteti angajat nu mai este nevoie sa optati pentru plata sanatatii. Pentru pensie puteti calcula sa platiti CAS pe 7 luni care va fi luata in calcul la stagiul de cotizare.

  Constantin Cozma
  -

  25 iulie 2019 at 4:57

Buna ziua!Vreau sa va intreb daca am PFI si am venituri ce depasesc pragul de 12 salarii minime pe economie sunt obligat sa platesc CAS si CASS? Sunt angajat si cu norma intreaga la spital ca medic rezident .Multumesc frumos .

Adi
-

21 iulie 2019 at 15:55

  Daca venitul net in 2019 depaseste plafonul de 24.960 lei veti plati CAS si CASS, pe langa impozit. Pentru calcule si simulari va rog intrati aici: venitnet.ro.

  Constantin Cozma
  -

  22 iulie 2019 at 14:52

Buna ziua,
In momentul de fata sunt angajat si doresc pe langa deschiderea unui PFA in colaborare cu firma angajatoare in momentul de fata. Estimez ca venitul anual va depasii 25000 RON. Din ce inteleg voi platii pentru PFA contributiile CAS si CASS ?
Impozit pe venit 10 % + CASS 25% ( din 2080 RON/lunar – 6240 /an) ? Sunt nou in aceasta bransa si studiez mai multe site-uri . De departe al dumneavoastra este cel mai bine dezvoltat si multe explicatii. Felicitari si multumesc anticipat pentru raspuns.

HRM
-

20 iulie 2019 at 5:47

  Buna ziua! Daca venitul net in 2019 depaseste plafonul de 24.960 lei veti plati CAS si CASS, pe langa impozit. Pentru calcule si simulari va rog intrati aici: venitnet.ro. Va multumim pentru apreciere!

  Constantin Cozma
  -

  22 iulie 2019 at 14:51

BUNA ZIUA !SUNT ANGAJATA SI MI SE RETINE CAS SI CASS . DAR…SUNT SI PFA LA O FIRMA DE COSMETICE .IN DECLARATIA UNICA ANUL ACESTA PT 2018 TREBUIE SA MAI PLATESC CAS SI CASS SAU TREBUIE SA TREC ZERO CA SA MI POATA VALIDA FORMULARUL. VA MULTUMESC

GHITA SILVIA
-

21 iunie 2019 at 9:07

  Buna ziua! Daca in 2018 ati obtinut venituri nete din PFA, mai mari de 22.800 lei nu platiti CAS si CASS. Doar daca v-ati asigurat optional pentru 2018 trebuie sa platiti. Nu puneti 0 daca nu trebuie sa platiti, ci debifati complet subsectiunile de CAS si CASS, de pe prima pagina a declaratiei, capitolul 1.

  Constantin Cozma
  -

  24 iunie 2019 at 8:04

   Buna ziua , o persoana fizica care are venituri din pensie si mai realizeaza venituri din activitati independente este obligata sa mai plateasca si CASS din veniturile independente pe 2018 si 2019 ?

   Dana
   -

   9 iulie 2019 at 7:26

Buna ziua. In declarația de anul trecut am estimat venituri pt 2018 sub minimul pe economie. Situatia nu s a schimbat, dar am decis anul asta sa achit pe 2018 si asigurarea de sanatate. După ce am depus declarația pentru veniturile din 2018, cu asigurarea de sanatate bifat, cei de la casa de sanatate au spus că este nula, pentru ca anu am bifat si anul trecut. Este adevarat? Pentru ca eu am si plătit suma calculată de contabil pe tru 2018

Cris
-

18 iunie 2019 at 10:20

  Buna ziua! In primul rand este complet inutil sa platiti CASS pentru 2018; nu va ajuta cu nimic. In al doilea rand, logica declaratiei unice nu permite si nici nu a prevazut o asemenea situatie in care sa va asigurati retroactiv. Trebuie sa rectificati declaratia pe 2018 si sa scoateti bifa de la CASS. Daca vreti sa fiti asigurata bifati CASS in capitolul 2, din declaratia pe 2019; va puteti asigura optional daca veniturile nete pe care le obtineti in 2019 sunt sub 12 salarii minime pe economie.

  Constantin Cozma
  -

  18 iunie 2019 at 12:19

Bună ziua! Cer scuze, dar nu am găsit negru pe alb până acum și deci întreb: veniturile obținute din pensii intră în calculul plafonului de 12 salarii minime, pentru stabilirea obligației de a plăti CASS? În cazul care mă interesează, e vorba de venituri din chirii. Vă mulțumesc mult!

Violet
-

7 iunie 2019 at 13:32

  Buna ziua! Veniturile obtinute din pensii, precum si veniturile din salarii (si alte venituri care sunt exceptate la plata CASS, conform art 154 din codul fiscal) nu intra in plafonul de 12 salarii minime pe economie pentru stabilirea obligatiei de a plati CASS. In plafon intra veniturile descrise in lista din articol.

  Constantin Cozma
  -

  10 iunie 2019 at 16:46

Foarte bune si pertinente informatiile pe care le-am gasit la d-voastra. Cu siguranta voi reveni ori de cate ori am nevoie de o informatie. Va multumesc!

Camelia
-

5 iunie 2019 at 5:49

  Buna ziua! Ne bucuram ca ati gasit informatiile de care aveati nevoie si va asteptam sa ne vizitati in continuare.

  Constantin Cozma
  -

  10 iunie 2019 at 16:20

Buna ziua,
As dori sa stiu daca se acorda bonificatie pentru CASS pentru estimat 2019 si cat este procentul.
Multumesc,

Stefania
-

21 mai 2019 at 18:48

  Bună ziua. Nu sunt stabilite bonificații pentru 2019. Termenul de plata a contributiilor și impozitului pe 2019 este 15 martie 2020.

  Constantin Cozma
  -

  21 mai 2019 at 18:53

Buna ziua, daca nu realizez venituri si nu optez pt plata CASS, trebuie sa depun declaratia unica? Sunt avocat, am cabinet, dar fara venituri, abia m-am intors din concesiu de crestere si ingrijire copil.

Alina
-

6 mai 2019 at 13:37

  Buna ziua! Da, trebuie sa depuneti declaratia unica cu venitul estimat pentru 2019, cu 0 venituri daca asa estimati.

  Constantin Cozma
  -

  6 mai 2019 at 15:26

Bună ziua,
Dacă am obținut o dobândă la răscumpărarea unor obligatiuni la o firmă de investiții ce depășește 24.960 lei sunt obligat să depun DU pe 2020 până pe 15/03/2020 și să plătesc CASS? Cu mulțumiri.

Stefan Matias
-

24 aprilie 2019 at 11:55

  Buna ziua! Trebuie sa platiti CASS pentru aceste venituri, daca depasesc pragul de 24960 lei, CASS de plata = 2496 lei pentru 2019. Daca nu se retine impozit la sursa trebuie sa platiti si impozitul de 10%. Veniturile se declara dupa incehierea anului fiscal.

  Constantin Cozma
  -

  6 mai 2019 at 15:11

Buna ziua am o nelamurire.Sunt asigurata la sanatate dupa sotul,in calitate de coasigurat,eu neavind venituri..Am primit de la Anaf pe anul 2015 o decizie de impunere in care reiese ca am cistigat 24 ron din dobinzi bancare si trebuie sa platesc contributia de sanatate pe 6 luni in valoare de 348 la o baza de calcul de 6300.Puteti va rog sa imi spuneti ce este de facut?Nu inteleg daca sunt asigurata de ce trebuie sa mai platesc,iar la o suma modica de 24 ron sa trebuiasca de platesc de 15 ori mai mult.Multumesc anticipat pentru raspuns.

Mary
-

23 aprilie 2019 at 13:10

  Buna ziua! Conform codului fiscal din acea perioada trebuie sa platiti CASS. Guvernul a anuntat pentru luna mai un proiect de act normativ cu anularea unor datorii, care s-ar putea sa contina prevederi si pentru acea perioada, dar nu e nimic sigur.

  Constantin Cozma
  -

  6 mai 2019 at 15:04

Buna Ziua,
Solicit asistenta pentru evaluarea legalitatii Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru un contract derulat in afara tarii (decizia este calculata pentru anul 2015 si primita in 2019).
In cazul in care cunoasteti un expert specializat in contabilitate si fiscalitate pentru persoanelor fizice dispus sa ofere asistenta, va rog sa ii transmiteti datele mele de contact. email: [email protected] sau sa imi oferiti datele persoanei.
Multumesc anticipat,
George

George
-

15 aprilie 2019 at 15:23

Cum se poate achita suma de 1248, in cate transe a cate cat? Inteleg ca scadenta este 15 martie 2020, insa doamnele de la ANAF sustin ca suma trebuie achitata in 6 transe lunare consecutive, a cate 208 lei fiecare. Insa legea lasa loc de interpretare cu aceasta scadenta, nespecificand numarul transelor sau valoarea lor obligatorie.

Mirona
-

11 aprilie 2019 at 16:34

BUNA ZIUA! PENTRU PERSOANELE FARA VENIT CE SA SELECTEZ PENTRU PLATA LA SANATATE

MIHA
-

1 aprilie 2019 at 9:08

Buna ziua, un cetatean strain cu permis de sedere temporar, care realizeaza venituri din cedarea de bunuri, trebuie sa declare ce venituri obtine in tara de origine (SUA)? (pentru care deja plateste impozit acolo). Cui ar trebui sa adresez intrebarea asta la ANAF?

AnaG
-

12 martie 2019 at 18:36

Buna ziua,sunt persoana fizica care nu optin venituri si m-am asigurat optional la plata CASS pe anul 2018,depunand si declaratia unica in data 30.03.2018,desigur ca am si platit cass pe anul 2018 ,2280 lei (1900 cu 12 luni) ,ultima plata fiind pe 22 octombrie 2018,
intrebarea mea este cum recuperez diferenta de bani platita in plus`( 6 salarii minime =1140 lei),deci 2280-1140=1140 lei si cum completez declaratia unica pe anul 2019 scadenta in 15.03.2019,pentru ca in declaratie nu am nici o rubrica care sa cuprinda aceasta reducere……Multumesc,
email: [email protected]

annalia
-

5 martie 2019 at 14:22

BUNA ZIUA
Pana la urma nu m-am lamurit sa acorda bonificatie la sanatate pentru 2019 si cat este procentul 5% sau 10%?

Savin Rodica
-

28 februarie 2019 at 8:04

Buna ziua,

Sunt PFA si am o nelamurire.
Venitul realizat in urma deducerilor se incadreaza sub plafonul de 22.800 lei. In acest caz as fi dorit, totusi, sa optez sa platesc CASS dar anul acesta nu voi reusi din cauza altor cheltuieli. Prin urmare- daca aleg ca anul acesta sa nu platesc CASS, pot opta anul viitor sa platesc CASS? Adica pot opta in fiecare an sa platesc sau sa nu platesc? Sau odata optat sa platesc sunt obligata ca in anii ulteriori sa continui sa platesc (chiar daca, poate, vor fi ani in care voi opta sa nu contribui la CASS)? Este nevoie de declaratii suplimentare in fiecare an in cazul in care optez diferit?

Multumesc

Ekaterina
-

27 februarie 2019 at 11:15

Buna ziua! Pfa fara statut de salariat, net realizat pe 2018 sub plafon, sunt obligata sa platesc Cass pe 6 luni(daca depun du pana in martie) ?

Ioana
-

27 februarie 2019 at 7:23

Buna ziua,

In primul rand, felicitari pentru acest site! Ofera informatii gratuite (si aici cred ca v-ati facut ceva dusmani in breasla) si pertinente care m-au ajutat si pe mine, nu strain de depunerea declaratiilor fiscale, sa iau o decizie referitoare la CASS pe 2019. O lege nu ar trebui sa aiba mai mult de 10-15 pagini, scris mare. Claritate, concizie, fara categorii exceptate sau promovate. Codul fiscal actual este o bataie de joc.

Ca o remarca, CASMB ghiseul informatii sustine ca plata CASS pentru persoanele cu venit sub baremul de 12 salarii minime brute este obligatoriu pe 2019, la nivelul de 6 salarii minime brute. 208 RON/luna, a adaugat, ceea ce este evident plata normala de 2.496/an. Ori nu a inteles desi i-am explicat de 3 ori si deja era iritata, ori nu sunt suficient instruiti, ori instruiti sa induca in eroare.

Telefonic este imposibil sa fie contactati, am incercat o saptamana zilnic de 5-6 ori. Deci bucuresteni, mergeti personal la iesirea din oras unde este „cazat” CASMB… 15km pentru cei din sud.

Vlad Tepes
-

26 februarie 2019 at 12:50

Buna ziua. Am fost PFA cu activitatea suspendata din 2016 pana in decembrie 2018, cand a avut loc radierea. In aceasta perioada am fost si sunt salariata. Dupa radiere, in decembrie 2018, am depus declaratia unica. Trebuie sa depun in 2019 declaratia unica pentru venitul realizat in 2018 ( adica 0, activitatea fiind supendata)? Daca da, de ce sunt obligata, prin aplicatia de completare a declaratiei unice, la plata CAS si CASS pentru venitul minim (avand in vedere ca deja platesc, in calitate de salariat)? Multumesc.

Daniela
-

25 februarie 2019 at 9:34

Buna ziua. Sunt pensionar si PFA impozitata la venit real . In 2018 am realizat un venit de 2000 lei iar in anul 2019 nu am avut venit si vreau sa radiez aceasta activitate. Trebuie sa platesc CAS si CASS pentru 2018 ? Cum completez Declaratia Unica ? Multumesc.

Georgeta
-

24 februarie 2019 at 5:42

Buna ziua, vreau sa depun DU pentru 2018(am realizat un venit de 23000 lei) si am estimat in 2019 un venit de 25000 lei. Vreau sa obtez pentru plata CAS si CASS la venitul minim de 24960 lei. Daca platesc anticipat pana la 31.12.2019 toate sumele ce bonificatie trec in declaratie? Anul precedent am platit CAS la Casa de Pensii iar CASS, prin declaratie suma de 1140 in luna mai 2018. Sunt persoana fizica, activitati independente in sistem real. Va multumesc

GABRIELA
-

22 februarie 2019 at 10:39

Am înființat în Mai 2018 PFA când trebuie sa depun declarația unica pentru veniturile obținute pentru anul 2018 ,până la 15 martie? sau trebuia sa depun în 2018 o declarație informativă pentru 2018 în anul 2018 și acum in 2019 depun pentru 2019 având că baza veniturile realizate în 2018? Mulțumesc

Viorel Georgescu
-

16 februarie 2019 at 15:25

  Buna ziua! Pentru 2018 trebuia sa depuneti o declaratie estimativa. In 2019 se depune o definitivare a veniturilor din 2018, dar nu pentru toate veniturile. Pentru PFA in sistem real se depune si estimativ (31 Iulie 2018) si definitivat (15 Martie 2019).

  Constantin Cozma
  -

  18 februarie 2019 at 14:53

1. Pentru anul 2018 am estimat pt. CASS venituri din investitii (dobanzi + dividende) peste plafonul minim (declaratie depusa in 13.07.2018) si am platit CASS aferent. Care este data pana la care mai pot avea calitatea de asigurat, si ce demersuri trebuie sa mai fac pentru a beneficia de aceasta?

2. Pentru anul 2019, in cazul veniturilor din dobanzi, pt. estimarea incadrarii in plafonul minim pt CASS, se iau in calcul doar veniturile estimate a fi incasate in cursul anului 2019 (ian-dec.)? Se calculeaza veniturile brute sau nete (avand in vedere ca bancile retin impozitul)? In cazul in care se declara venituri peste plafonul minim, sau sub plafonul minim, dar cu optiunea platii CASS pt 6 luni, pe ce perioada este posibila obtinerea calitatii de asigurat, ce demersuri mai trebuie facute si in ce termene?

3. Pentru 2019, daca se obtin doar venituri din investitii (dobanzi, dividende), indiferent daca depasesc sau nu plafonul minim de 12 salarii, este obligatorie declararea acestora si plata CAS?

Alexandru
-

8 februarie 2019 at 15:56

Bună ziua avem un PFA din 2009 pe numele lui băiatul meu și în 2018 am primit decizii de impunere cu plata cas pentru 2012–2013–2014–2015 cumulate in valoare de aproximativ 10 000 de lei. Am suspendat pfa-ul in 16oct 2018.va rugăm să ne ajutați este peste puterea noastră să plătim atâția banii. Acum ne-a venit și decizia de penalizări și dobânda o sumă de 1300 de lei deci va rugăm să ne ajutați suntem blocați. Din oamenii fără datorii la stat ne-am pomenit deodată cu aceste datorii foarte mari aveam un PFA cu haine second-hand într-un orășel mic Otelul-Rosu jud CS și aveam un venit foarte mic și am fost la ziua cu toate până în momentul când am primit aceste obligații de plată multumim mult.

Popescu Eugenia
-

6 februarie 2019 at 8:06

Buna seara,am incercat sa trimit declaratiile unice 2018 si 2019 online, pentru o persoana fara venituri, dupa ce am am reusit SPV si am depus nr de inregistrare la ghiseul orasului,insa primesc mail ca declaratiile nu sunt validate sau ca prezinta erori,ce as putea face in acest caz?De ce nici un contabil nu se baga sa ajute chiar si contra cost?Am incercat si am vb cu mai multi contabili,si nu am primit inapoi niciun raspuns,multumesc!

Monica C.
-

5 februarie 2019 at 20:48

  Buna ziua! Nu aveti ce sa depuneti pentru 2018 in acest caz. Pentru CASS optional se depune o declaratie unica pentru 2019. Sunteti asigurata de la data depunerii, 12 luni. Declaratia se depune online in SPV, pe CNP-ul persoanei fizice pentru care se doreste asigurarea. Un model completat al declaratiei gasiti aici:

  Constantin Cozma
  -

  6 februarie 2019 at 13:59

Buna seara!
Sunt medic si sunt pfa ca titular al unui cabinet medical individual si ma incadrez cu veniturile la plata cas si cass in 2018. As dori sa imi spuneti daca se va face o recalculare a cas(pensie), respectiv cass(sanatate) datorat pe 2018 functie de venitul net realizat comparativ cu cel estimat si deci va trebui sa platesc ceva in plus fata de cei 2280 ron platiti pt. cass in decembrie 2018.Va multumesc.
Diana Mihai

mihai diana
-

3 februarie 2019 at 15:35

  Buna ziua! Daca ati obtinut un venit net peste plafon (22.800 in 2018), platiti fix 2.280 lei la sanatate si 5700 lei la CAS. La CAS puteti alege o baza de calcul mai mare decat 12 salarii minime pe economie.

  Constantin Cozma
  -

  11 februarie 2019 at 19:56

Thanks a lot for this information. And for the pdf example of how to complete the declaratia unica for people fara venituri. Could you also do a help page on how to pay for (online) asigurare de sanatate?

Patrick
-

31 ianuarie 2019 at 11:40

  Please find the bank account list for your address here, open the list and do a search (ctrl F) for „5504”. You will find a bank account with 24 digits named „Sume reprezentand impozit pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire”. You have to send the amount due as CASS in the bank account.
  For example for Bucharest, sector 1 the bank account is RO36TREZ7015504XXXXXXXXX.

  Constantin Cozma
  -

  11 februarie 2019 at 19:37

Buna ziua,

Sunt angajat cu norma intreaga la o companie de IT. In timpul liber prestez servicii de consultata (caen 6202) ca pfa.
Ma lovesc de raspunsuri diferite din surse diferite; trebuie sa platesc cas si cass daca depasesc pragul de 12 salarii?

Multumesc

Claudiu
-

29 ianuarie 2019 at 11:52

  Buna ziua! Daca venitul net depaseste 12 salarii minime pe economie platiti CAS si CASS, chiar daca sunteti salariata pentru veniturile obtinute ca PFA.

  Constantin Cozma
  -

  11 februarie 2019 at 18:46

  Detin ai eu un PFA pe 6202.
  Daca vreti detalii exacte ma puteti suna la 0758.067834 – Robert

  ROBERT - 0758067834
  -

  30 martie 2019 at 12:06

Buna ziua,ma numesc Craciun Mihaela si am o intrebare in legatura cu contributia la asigurarea de sanatate:pentru anul fiscal 2018 am platit lunar suma de 190 ron desi sunt persoana care nu realizeaza venituri.nimeni de la anaf constanta nu m-a informat in legatura cu normele in vigoare.am aflat astazi de la cass constanta ca trebuia sa platesc doar 6 luni pentru a fi asigurata 12 luni,adica doar 1140 ron in loc de 2280 ron.care este modalitatea ca suma de 1140 ron platita in plus sa-mi fie reportata pentru anul 2019 ?va multumesc pentru raspuns.

CRACIUN MIHAELA
-

29 ianuarie 2019 at 10:45

  Buna ziua! Trebuia sa depuneti declaratia unica, in loc de 604, (aceasta a fost depusa la inceputul anului). In declaratia unica alegeati persoana fara venit si vi se calcula automat contributia cu baza de calcul pe 6 luni. Nu stiu ce se mai poate face acum. Mergeti la ANAF si intrebati.

  Constantin Cozma
  -

  11 februarie 2019 at 18:45

Buna ziua. Va rog sa imi dati un sfat. In 2018 singurele mele venituri au fost din pariuri sportive si figurez ca neasigurat neplatind nici o contributie. Daca m-as angaja acum, as fi asigurat automat din momentul angajarii / dupa primul salar / sau cand anume? Nu as vrea sa platesc cei 1248 Ron inutil dar cred ca am nevoie de un consult medical imediat ce nu necesita prea multa asteptare. Ce solutii am? Multumesc anticipat.

Alin
-

22 ianuarie 2019 at 19:07

Nu sunt salariat. Obțin venituri din chirie și arendă, care cumulate sunt sub plafonul de 12 salarii minime brute. Cum plătesc CASS pentru 2019? Depun declaratia unica cu venitul din chirie si mă inregistrez in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul legal de depunere, la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara? În cazul acesta, la venitul din arendă se mai reține de către arendaș CASS la sursă?

Adrian
-

21 ianuarie 2019 at 15:03

  Buna ziua! Depuneti declaratia Unica asa cum spuneti dvs. Venitul din arenda se retine de arendas.

  Constantin Cozma
  -

  28 ianuarie 2019 at 18:03

am incasat pe PFA in anul 2018 5000 lei pentru activitate financiara,si sunt salariata.Ce trebuie sa platesc pentru anul 2018.

lidia alexe
-

21 ianuarie 2019 at 15:01

  Buna ziua! Platiti 10% din venitul net realizat, ca PFI sau ca PFA, nu stiu daca si unde sunteti inregistrata. Depuneti declaratia unica pana la data de 15 Martie 2019.

  Constantin Cozma
  -

  28 ianuarie 2019 at 16:54

Buna ziua,
Dupa 25 de ani de locuit in Canada si dupa ce am ramas singur (vaduv, fara copii) ma gandesc sa intorc in Romania, acum cand sunt deja pensonar. Am deja o imagine destul de completa despre ce este necesar sa ma repatriez, insa nu sunt deloc lamurit (nu am gasit nimic on-line) despre asigurarea medicala:
– obligatoriu sa o fac ?
– daca da, aprox. care este costul unei polite de asig. medicala ?
– asigurarea este de stat sau privata ?

Multumesc,
F.Oprea

F.Oprea
-

7 ianuarie 2019 at 2:24

  Buna ziua! In cazul dvs, in care banuiesc ca sunteti asigurat in CANADA si acest lucru nu va ajuta in Romania, deci ati fi persoana fara venituri – puteti sa va asigurati in sistemul public de sanatate din Romania si sa platiti 10% din 6 salarii minime brute pe economie = 1248 lei in 2019; pentru asigurare la stat.

  Constantin Cozma
  -

  9 ianuarie 2019 at 15:42

Buna ziua!
Am revenit cu o precizare,persoana ce urmează a fi asigurata nu arePFA,deci va rog sa ignorați mailul trimis cu câteva minute în urmă. Mulțumesc.
Nicola

AURA NICOLA
-

3 ianuarie 2019 at 8:34

Bună ziua!
Va rog mult indrumati-mă ca sa pot avea asigurare medicala cât de urdent ptr.persoana fără venituri. Nu mă descurc prea bine cu mediul virtual și e vorba de o problema3urgenta de sănătate. Mulțumesc anticipat.
Aura Nicola

AURA NICOLA
-

3 ianuarie 2019 at 8:23

  Buna ziua! O persoana fara venituri se poata asigura in sistemul public de sanatate prin depunerea declaratiei unice si plata contributiei la nivelul de 6 salarii minime pe economie = 1248 lei pe an in 2019. Persoana este asigurata de la data depunerii declaratiei. Plata se poate face pana la data de 15 Martie 2020. Mergeti la ANAF si depuneti declaratia unica daca e urgent. Formularul pe 2018 este aici, (pentru 2019 inca nu a aparut): https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf

  Constantin Cozma
  -

  3 ianuarie 2019 at 9:24

Dacă am venituri doar din dividende… Și le repartizez in 2019…si reoartizez o suma mai mica decât 24960… Deci sub plafonul de 12 sal min brute.. Pana când trebuie sa depun declarația unica?

Andera
-

1 ianuarie 2019 at 8:02

  Pentru dividende depuneti declaratia unica daca incasati peste plafonul de 12 salarii minime pe economie – 24.960 lei in 2019. In situatia descrisa de dvs nu depuneti DU.

  Constantin Cozma
  -

  9 ianuarie 2019 at 15:11

In legatura cu punctul 4 „Bonificatie se acorda doar pentru CASS platit la baza de calcul integrala, de 12 salarii minime pe economie.” Nu gasesc temeiul legal prin care cei care platesc CASS redus la baza de 6 salarii minime nu beneficiaza de bonificatie… Este oare din cauza diferentei ca „pot opta” sa plateasca dar nu sunt obligati?

teo
-

14 decembrie 2018 at 0:06

Bună ziua!
În 2018 am realizat venituri în sumă de 500.000 Lei. Nu sunt PFA, nici SRL, nu am contract de muncă. Sunt doar un cetățean cu obligații. Veniturile sunt exclusiv în categoria ”Alte Venituri” în declarația unică pe care o voi completa luna viitoare (Ianuarie 2019 pentru anul 2018). Vreau să achit zilele acestea toate taxele pentru acest an. Nu sunt asigurat și nu am contract cu casa de pensii. Ca obligații de plată am:
1 – Impozit 10%, adică 50.000 Lei;
2 – Sănătate – nu știu dacă sunt obligat chiar dacă nu vreau și nu știu nici dacă este sau nu plafonat superior;
3 – Pensii – nu știu dacă sunt obligat chiar dacă nu vreau să fiu pensionar și nici dacă este plafonat superior.
4 – Conform ordinul 2937 din 23 Nov. 2018 s-a creat un cont unic, dar eu nu am depus niciodată declarații întrucât sunt tânăr și acesta e primul an în care realizez și urmează să declar venituri și CNP-ul meu nu figurează la ANAF. Este corect să virez toți banii în contul care are codul 5504 și se tremină nu 9 x-uri, sau x-urile se înlocuiesc cu cifre din CNP?

Vă rog să îmi răspundeți la punctele 2, 3 și 4.

Sandu
-

1 decembrie 2018 at 8:38

  Buna ziua! Daca veniturile obtinute sunt in forma continua sunteti obligat sa va inregistrati la Registrul Comertului cu PFA sau SRL. La veniturile realizate de 500.000 lei in opinia mea, trebuie platit si TVA, pe langa CAS si CASS si impozit pe venit (depinde de caz). Daca doriti sa lamuriti aceste aspecte intr-o sedinta de consultanta va rugam sa ne cereti o oferta – [email protected]

  Constantin Cozma
  -

  5 decembrie 2018 at 11:49

Buna ziua. Daca sunt salariat si am un depozit bancar trebuie sa platesc cass dupa venituri din dobanzi? (Nu am alta venituri doar salarul). Multumesc

Lenna
-

27 noiembrie 2018 at 17:18

Inca ceva: pana la ce data se pot depune declaratiile rectificative pentru 2018?

Multumesc inca o data!

Ade
-

23 noiembrie 2018 at 23:06

Buna ziua,
Va rog sa imi clarificati urmatoarea situatie:
In 31.07.2018 am depus Decl Unica pt PFA (infiintat in iulie 2017), in care desi venitul net estimat pt anul curent (2018) era de 10.000 lei (<22.800lei) am optat pt plata CASS, insa la numarul de luni am scris 8 (gandind ca se va face suspendarea activitatii in luna 09.2018), rezultand suma de plata pt CASS de 1.520 lei. Desi PFA nu a mai avut activitate din luna iunie 2018, nu am inregistrat nicaieri suspendarea, astfel incat si la acest moment este inca activa…si va mai ramane si in continuare.
Nelamuririle sunt urmatoarele:
1. trebuia scris nr de luni 6 (in loc de 4)? Daca DA, trebuie sa depun o decl rectificativa in acest sens?
2.daca nu mai sunt de acord cu optiunea de plata a CASS facuta in prima Declaratie Unica (31.07.2018), pot face o Declaratie rectificativa in care doar sa debifez aceasta optiune?
3.In cazul descris la pct 2, voi ramane asigurata sau imi pierd aceasta calitate?
4. Daca nu voi mai fi asigurata, dar mi se va intampla sa fie necesar sa beneficiez de servicii de sanatate publica…exista posibilitatea de a redeveni asigurata pe loc?
Va multumesc anticipat pentru raspuns!

Ade
-

23 noiembrie 2018 at 22:55

Buna seara.
Sant putin nedumerita cu privire la venitul cu care se face comparatia: venitul estimat de 1900 lei /luna sau venitul net sa fie sub 22800 lei ( adica sub 1900 lei/luna)?Pt ca poti avea venituri pe luna mai mari decit 1900 lei dar venitul net sa fie sub 22800 lei.Multumesc

Monica
-

22 noiembrie 2018 at 19:34

Am platit aSigurarile de sănătate 1.140 Ron ,as vrea să știu sunt asigurată tot anul

Dna neagu
-

16 noiembrie 2018 at 14:10

  Buna ziua! Sunteti asigurata timp de 12 luni de la data depunerii declaratiei unice.

  Constantin Cozma
  -

  21 noiembrie 2018 at 20:13

Buna ziua,
In 2012, sotul meu era trecut pe asigurarea mea, eu fiind salariata. El a realizat venituri din dobanzi pentru care a primit de la ANAF, anul acesta, ca are de platit 3100 de lei. Cota unica de plata s-a stabilit doar din 2018? In 2012, indiferent de venitul realizat din dobanzi erai obligat sa platesti 5,5%? Multumesc pentr ajutor.

Cristina
-

6 noiembrie 2018 at 17:10

  Buna ziua! Cota unica se refera la veniturile din dobanzi si alte categorii de venituri. Impozitul pe venitul din dobanzi era (si este) retinut la sursa de catre platitorul de venit. Cota de 5,5% se refera la CASS si a fost valabila (din 2018 este 10%) pentru veniturile obtinute pana la 31 decembrie 2017, inclusiv la veniturile din dobanzi obtinute in 2012. Pentru lamuriri suplimentare va rog sa mergeti la ANAF sa cereti o fisa pe platitor.

  Constantin Cozma
  -

  12 noiembrie 2018 at 13:58

Buna ziua,
am venituri din chirii sub plafon, chiria lunara < 1200 ron atat in 2017, cat si in 2018 iar in 2019 va fi similar, daca nu apar alte venituri. Atat in 2017 cat si in 2018 am completat in ianuarie declaratia speciala ca optez sa platesc CASS la venitul minim si am platit integral 2.280. Apoi a aparut declaratia unica. Am cateva nelamuriri.
Mai trec in declaratia unica rectificativa de anul acesta pana pe 31 dec 2018 ceva legat de CASS ? Pot primi inapoi cei 6*190 ron, pentru ca se pare ca am platit anticipat prea mult. Pentru anul 2019, daca depun declaratia unica cu tot cu precizarea CASS pana in 15 martie 2019 voi plati doar la baza de 6 salarii ? Multumesc.

Iulia
-

5 noiembrie 2018 at 14:33

  Buna ziua. Ca sa depuneti rectificativa trebuie sa aveti o declaratie initiala, depusa pana la data de 31 Iulie 2018. Tot in acea declaratie unica initiala puteati corecta si declaratia din ianuarie si suma platita in plus se putea recupera. Verificati situatie dvs la ANAF – cereti o fisa pe platitor.
  Pentru 2019, puteti opta pentru plata cass la baza de calcul redusa.

  Constantin Cozma
  -

  5 noiembrie 2018 at 20:28

Buna ziua! Sunt un pic nelămuriit: de ce in declaratia unica statul ma avertizează sa nu pun si cheltuielile cu cass? O sa tina seama ei de cat am platit si-mi scad impozitul? Inainte aveai total cheltuieli deductibile, din care cu cass… Sau nu mai sunt deductibile?

Ionut A
-

29 octombrie 2018 at 13:48

Buna ziua!Sunt salariata ,am si un PFA si inteleg ca plata CAS si CASS se face la venitul net(adica dupa scaderea cheltuielilor deductibile) daca se depaseste 22800.Situatia mea este aceasta:incasari de 24981 roni,cheltuieli de 2200 roni.Mai platesc CAS si CASS?

silvia-viorica gheorghiu
-

12 octombrie 2018 at 16:21

  Buna ziua! Nu platiti contributii.

  Constantin
  -

  22 octombrie 2018 at 16:45

Buna ziua!
Am venituri din drepturi de autor, sub plafon, însă până acum am fost și studentă astfel încât nu m-a interesat să îmi plătesc sănătatea.
Acum mă interesează, căci începând cu octombrie nu mai sunt asigurată.
Văd că pentru că am depășit primul termen de depunere a declarației, nu mai pot plăti 50% (adică pe 6 salarii) pentru tot anul. Ce voiam să vă întreb este: pentru anul următor, pot beneficia de plata la 6 salarii pentru tot anul dacă depun declarația din ianuarie (începutul anului fiscal) sau din martie (termenul de depunere)?

Andra
-

12 octombrie 2018 at 9:24

  Buna ziua! Sunteti asigurata incepand cu luna depunerii declaratiei unice si sunteti asigurata pana la sfarsitul anului. Suma de plata e aceeasi, fie ca depuneti in ianuarie, fie in martie.

  Constantin
  -

  22 octombrie 2018 at 16:43

Buna ziua,
In 2013 sotia mea a lucrat cateva luni la o postliceala ca profesor in schimb acesta era un post part time,mai avea un job full time in alta parte,problema este ca la cel full time platea firma contributiile cnas in schimb pt cel part time cred ca nu i se plateau deloc,anul acesta a venit un plic de la finante cum ca ar trebui sa plateasca cnas ul pe anul 2013 pe perioada care a lucrat o part timp,este corect sa platesti de doua oro aceasta contributie.
O zi buna
Multumesc anticipat.

Moldoveanu
-

10 octombrie 2018 at 7:55

Buna ziu
Sunt medic si am un pfa ptr a putea lucra si in sectorul privat. Din luna mai a acestui an am suspendat temporar activitatea ptr ca sunt in concediu crestere copil.
Nu inteleg despre ce recalculari de CAS si CASS este vb in ultimul timp. Daca am platit in fiecare an in functie de cat am scris in declaratii, ce recalculari se mai fac acum? Si pentru ce categorii sunt aceste recalculari?
Va multumesc

Mladin Baciu aAdriana
-

5 octombrie 2018 at 20:57

  Buna ziua! Recalculari pentru perioada 2013-2017 – ati platit CASS pe venitul estimat nu si pe cel realizat. Daca ati fost la norma de venit ati platit suma corecta.

  Constantin
  -

  8 octombrie 2018 at 20:08

Bună ziua. Soțul meu are un Pfa înființat în august, anul acesta și este și pensionat cu gradul 3 de invaliditate. Trebuie să adauge și venitul din pensie pentru a stabili cota de impozitare?

Marieta
-

20 septembrie 2018 at 20:10

  Buna ziua. Venitul din pensii nu se cumuleaza cu venitul din activitati independente.

  Constantin
  -

  1 octombrie 2018 at 15:33

Buna ziua.
Va rog sa ma ajutati cu o lamurire pentru urmatoarea situatie:
Am un PFI (cabinet psiholog) infiintat anul trecut pentru care am depus declaratia unica estimand un venit net sub plafonul de 12 salarii minime pe an si fara a opta pentru plata CASS, avand in vedere ca sunt si persoana monahala si figurez la categoria persoanelor exceptate de la plata CASS (conform art. 154 CF (1) lit. o)). Am aflat luna aceasta ca am fost exclus de la asigurare in urma depunerii declaratiei unice, cei de la casa de sanatate motivand ca trebuie sa achit contributia daca doresc sa fiu asigurat, indiferent ca ma aflu si in categoria persoanelor exceptate. Eu din codul fiscal inteleg ca ar trebui sa fiu asigurat, insa va rog sa ma ajutati cu o parere in acest sens. Calitatea de PFA cu venituri anuale sub plafonul de 12 salarii exclude asigurarea CASS in baza art. 154 CF (persoane execeptate de la plata CASS)?
Va multumesc.

Cristi Tamas
-

31 august 2018 at 15:56

  Buna ziua! Intr-adevar scrie ca sunteti scutit la litera o), Dar la punctul 2, la acelasi articol, scrie ca NU sunteti scutit de plata CASS pentru veniturile obtinute din profesii liberale (oricum sunteti sub plafonul de 12 salarii). Pe de alta parte, cf legii sanatatii 95/2006 art 224 sunteti asigurat fara plata CASS:
  (1)Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare:
  p)personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte.
  Spuneti-le celor de la CNAS!

  Constantin
  -

  10 septembrie 2018 at 18:41

Buna seara!
Care ar fi motivele pentru care as opta sa platesc CAS si CASS la o valoare mai mare?
Intentionez sa infiintez un PFA pe numele sotiei si ne dorim sa ma facem un copil. Pentru a beneficia de indemnizatie de crestere a copilului mai mare de 1250lei net, ar trebui sa platesc CAS si CASS la venitul estimat? Sau nu conteaza si sa platesc la venitul de 1900lei/luna?
Imi cer scuze daca nu m-am exprimat corect. Totusi sper ca ati inteles ce am vrut sa punctez.
Multumesc

Ciprian
-

23 august 2018 at 20:12

Buna ziua! Care este procedura de a beneficia de o operatie in tara, in sistemul de stat, tinand cont ca lucrez in afara tarii cu contract de munca dar asigurarea este pe Cipru, iar aici in tara nu este acceptata. Care sunt pasii de urmat , unde trebuie sa ma prezint prima data , unde trebuie sa platesc, cat trebuie sa platesc, etc.?

Costache
-

19 august 2018 at 7:20

Buna ziua, in cazul in care venitul din chirii nu depaseste plafonul minim 22800 la sectiunea 2 din declaratia unica cu referire la plata cass este obligatoriu bifarea vreuneia sau optionala , in cazul in care nu as dori sa fiu asigurat ce ar trebui sa fac completez cea doar pentru impozit si atat las partea cu contributiile nebifat nimic. Va multumesc

CONSTANTINESCU
-

13 august 2018 at 6:35

Buna seara! As dori sa va adresez cateva intrebari in legatura cu urmatoarea situatie. Am un contract de prestari servicii cu o companie din strainatate. Sunt in continuare nevoita sa platesc CAS si CASS?

Daca raspunsul este afirmativ, atunci ati dori sa imi clarificati ce inseamna „2.2.1.1.Total venit estimat pentru incadrarea ca platitor de CAS” (respectiv CASS)? Se refera la venitul anual sau lunar?

Iar la „2.2.1.3.Venit anual ales pentru plata CAS” ce ar trebui sa completez? Ma deruteaza cuvantul „ales”. Ce anume pot „alege”?

Va multumesc anticipat!

Alexandra G.
-

30 iulie 2018 at 19:06

  Buna seara! Datorati CAS si CASS daca venitul net estimat pentru 2018 depaseste 22.800 lei. Anual, nu lunar.
  Satbiliti mai intai venitul net estimat pentru 2018. Daca e mai mai mare sau mai mic decat 22.800 lei. Acesta va fi preluat automat la punctul 2.2.1.1.
  CAS: daca sunteti obligata – baza de calcul a CAS este o valoarea laeasa de dvs, dar nu mai mic decat 12 salarii minime pe economie = 22.800 lei
  CASS: daca sunteti obligata – baza de calcul a CASS este de fix 12 salarii minime pe economie = 22.800 lei.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 20:04

   Va multumesc pentru raspuns!

   Alexandra G.
   -

   31 iulie 2018 at 14:49

    Vasile din Iasi.
    Am primit de la ANAF o Decizie de stabilirea cotei de contribuţi CASS pentru anul 2013 pentru veniturile realizate din profesii libere.
    In anul 2013 am realizat un venit brut de 14.311 lei, din care;
    -reţineri la sursă (impozit 10 %) 1.431 lei
    -cheltuieli deductibile În sumă de 6.279 lei
    -vanit net anual în sumă de 8.032 lei
    Contribuţia anuală ce ar rezulta este de: 8.032 lei x 5,5 % = 442 lei
    ANAF a stabilit o contribuţie anuală în valoare de 1.572 lei luănd ca bază de calcul o sumă de 28.632 lei (dublu venitului brut), ceia ce cred că nu este corect.
    Vă rugăm să precizaţi care este contribuţia la CASS corectă.
    Vă mulţumim pebntru bunna voinţă a dumneavoastră.

    Gavril Vasile
    -

    15 octombrie 2018 at 16:11

     Buna ziua! 5,5% din salariul minim brut pe economie sau din venitul net daca acesta este mai mare decat salariul minim brut pe economie.
     Vedeti aici salariul minim brut din 2013: https://contapp.ro/blog/decizii-de-plata-anaf-2014-2017/
     Calculul meu: 4500+4800=9300*5,5%=512 lei

     Constantin
     -

     22 octombrie 2018 at 16:54

buna ziua ,va rog sa ma lamuriti si pe mine daca pot sa ma retrag pt plata cass deoarece se plateste enorm raportat la ce salari avem si anume 1400 lei ;plata cass este de 590 LEI ASA imi scrie pe fluturas .MULTUMESC . ps. Am inteles ca aceasta retragere se poate dar, angajand un avocat ,exista si o alta varianta?

pop
-

28 iulie 2018 at 19:19

  Buna ziua! Daca sunteti salariat sunteti obligt sa platiti CAS -25% din salariul brut pe care il aveti si CASS – 10% din salariul brut. Nu exista exceptie, totata lumea plateste.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 13:24

Avand in vedere pct. 3 lit.(c) din articolul dvs, la persoanele care se incadreaza cu veniturile sub plafon, platesc CASS pentru 6 salarii doar persoanele care nu au calitatea de angajat in alta societate, sau si cei care mai figureaza ca angajati in alta parte?

Marius
-

27 iulie 2018 at 7:36

  Buna ziua! Pentru venituri sub plafon nu sunteti obligat la plata CASS. Doar optional puteti plati CASS la 6 salarii minime. Ar fi inutil ca salariatii sa opteze pentru plata CASS, ei sunt deja asigurati. Doar cei care nu sunt angajati este logic sa opteze.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 13:28

Mulțumim mult pentru lămuririle din articol! Vă rog să mă ajutați cu un sfat: sunt salariat la universitate plata cu ora (dar universitatea a plătit CASS pt salar numai în cele 9 luni în care sunt activități școlare, adica pana in mai 2018 ).
Am și PFA cu venit real dar suma e sub norma stabilită. Depun Declarația Unică acum în iulie 2018, dar nu bifez CASS, nefiind obligatorie.
DAR
Dacă vreau să beneficiez de asigurare CASS totusi incepand cu luna decembrie 2018 e în regulă să depun DU si sa bifez CASS și atunci am de plătit pt 4 luni 190 lei x 4, având in vedere că sunt 4 luni până la 15.03.2019?

REF. LA : „d. Persoanele care obtin venituri sub plafon si care opteaza pentru plata declaratiei dupa termenul de depunere (31.07.2018, respectiv 15.03.2019): baza de calcul se calculeaza prin inmultirea numarului de luni ramas pana la termenul legal de depunere a declaratiei din anul umator inmultit cu salariul minim brut aflat in vigoare la data depunerii declaratiei.”

Roxana H.
-

24 iulie 2018 at 14:30

  Buna ziua! Asa spune textul din Codul FIscal (art. 180), deci rationamentul dvs este corect – sunteti asigurata 4 luni. Nu am gasit nicaieri scris ca o persoana este asigurata daca plateste pentru 12 luni sau cel putin 6 luni.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 13:33

1 Trackback or Pingback