Facturare și Contabilitate în Partidă Simplă

Contapp

ContApp este o aplicație online de facturare și contabilitate, dedicată persoanelor care desfășoară activități economice independente care aplică sistemul de contabilitate în partida simplă, anume pentru:

 • Profesii Liberale
 • Persoane Fizice Autorizate – PFA
 • Întreprinderi Individuale – II
 • Întreprinderi Familiale  – IF
 • Persoane Fizice Independente – PFI
 • Alte forme de organizare

Facturare în partidă simplă

Facturează rapid, simplu și gratis, în lei sau în valută, în română sau în engleză. . Poți emite decizia de numerotare facturi oricând dorești, chiar și în fața inspectorului fiscal. Aplicația online Contapp  este permanent disponibilă, în orice loc te-ai afla.

Contabilitate în partidă simplă

Modulul de contabilitate preia toate datele introduse, cum sunt încasarea veniturilor, plata cheltuielilor și creează automat registrele și jurnalele obligatorii: Jurnalul de Vânzări/Cumpărări, Registrul Jurnal de Încasări si Plăți, Registrul de Evidență Fiscală, Raportul cu datele de completare a Declarației Unice.

Cum te ajută Contapp:

Contapp este rezultatul a peste 10 ani de experiență și muncă cu persoane care dețin activități independente: PFA – II – IF – Profesii Liberale. Am pornit de la hârtie și pix, am trecut la Excel, PDF și am ajuns la soluții avansate, așa cum este Contapp – simplu, rapid, accesibil, fără eroare, oricând la dispoziția ta! Constantin Cozma, fondator Ghid PFA

Lista de documente care se poate exporta din Contapp în format PDF:

 • Decizie de numerotare documente pentru: factura fiscala, factura pro-forma, chitanța in lei, chitanța in valuta
 • Factura fiscala in 32 de valute, cu și fără TVA
 • Factura pentru tranzacții intracomunitare
 • Factura proforma
 • REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI
 • Chitanța în lei
 • Chitanța în valuta
 • Dispoziția de încasare
 • Dispoziția de plata
 • GESTIUNE OBIECTE DE INVENTAR SI MIJLOACE FIXE
 • Lista obiectelor de inventar
 • Registrul imobilizărilor
 • PV. de dare în folosința obiecte de inventar
 • Proces verbal de recepției mijloace fixe
 • Fisa mijlocului fix
 • Planul de amortizare
 • Procesul verbal de casare mijloc fix
 • REGISTRUL INVENTAR
 • Decizie de inventariere
 • Procesul verbal de inventariere
 • Lista de inventariere
 • REGISTRUL DE EVIDENTA FISCALA
 • Calculul impozitului si contributiilor sociale
 • RAPORTUL PENTRU COMPLETAREA DECLARATIEI UNICE

2 .Pentru stabilirea corecta a venitului impozabil, am prevazut în Contapp o lista de categorii fiscale:

 • Cheltuieli integral deductibile – 100% deductibile

 • Cheltuieli integral nedeductibile – 0% deductibile

 • Cheltuieli de protocol – deductibile 2% din baza de calcul

 • Cheltuieli cu sponsorizarea – deductibile 5% din baza de calcul

 • Cheltuieli cu autoturismul utilizat de către titular – 50% nedeductibile

 • Cheltuieli cu asigurări medicale private – deductibile in limita a 400 euro anual

 • Cheltuieli cu pensie privata facultativă pilon III – deductibile in limita a 400 euro anual

 • Cheltuieli profesionale – deductibile in limita a 4.000 euro anual

 • Achiziții de imobilizări – 0% deductibile, (se deduc prin amortizare)

 • Achiziții obiecte de inventar – 100% deductibile

 • Contribuții de asigurări sociale, perioada 2010 – 2015 – 100% deductibile

 • Contribuții de asigurări sociale – perioada 2016 – 2021 – 0% deductibile (CAS se deduce la secțiunea 1.4 din declarația unica)

 • Transferuri și restituiri de aporturi – 0% deductibile

 • Cheltuieli cu impozitul pe venit, amenzi, dobânzi si penalități de întârziere – 0% deductibile

Important! In contapp, atunci când creezi un articol pentru achiziții sau pentru plați, ești obligat sa alegi una din categoriile de mai sus. Acesta este cea mai delicata operație, pentru ca în funcție de categoria selectata Contapp calculează automat, venitul net, contribuțiile sociale datorate și venitul impozabil.

 

3 . In Contapp poți defini 3 tipuri de locații și poți stabili activitatea desfășurata pentru fiecare

 • Activitate desfășurata la sediul profesional

 • Activitate desfășurata la terți

 • Activitatea desfășurata la punctul de lucru

Pentru fiecare dintre acestea poți adăuga activitățile autorizate. Odată stabilite activitățile, atunci când faci încasări si plați poți alege activitatea din care obții venituri sau realizezi cheltuieli.

Astfel calculele și Registrele pot fi generate pentru fiecare activitate în parte dar și global, pentru toate activitățile desfășurate.

4. Notificări pentru restricții și plafoane impuse de lege

Pentru a evita amenzi și complicații contabile și fiscale, în Contapp am prevazut validări și notificări, cu privire la

  • Lipsa Codului special pentru tranzacții intracomunitare
  • Număr maxim de activități permise la PFA si II
  • Alegerea sistemului de impozitare cu norme de venit in condițiile autorizării de activități impuse doar în sistem real
  • Plafonul de 12 salarii de la care devine obligatoriu plata contribuțiilor sociale
  • Si altele pe care le vei găsi în aplicație

Contapp este rezultatul firesc al muncii noastre, de peste 10 ani, în domeniul contabilității si fiscalității activităților independente și a persoanelor fizice care obțin venituri din diferite surse.

Aplicația online Contapp va ușura foarte mult întocmirea contabilității la persoanele care aplică regulile contabilității în partidă simplă. În plus aplicația, prin standardizare fiscală, va elimina greșeli și erori care pot genera costuri nedorite: dobânzi, penalități, amenzi.

Domnul Constantin este un mare profesionist in domeniu iar raspunsurile dansului m-au ajutat foarte mult! nota 10!
Utilizator Ghid PFA
Titular PFA
Foarte util. am obtinut informatia de care aveam nevoie rapid si sigur. foarte util si in completarea declaratiei.
Utilizator Ghid PFA
Expert Contabil
Apreciez enorm efortul depus în realizarea și actualizarea ghidului și disponibilitatea de a răspunde la întrebări. Nota 10.
Utilizator Ghid PFA
Profesie Liberala