E-factura pentru PFA și Profesii Liberale

Actualizare 27 Octombrie 2023

Articol actualizat cu legea 296/26.10.2023 publicată în M. Of. nr. 977 din 27 Octombrie 2023.

 • E-factura este obligatorie de la 01.01.2024, dar sancțiunile pentru netransmiterea e-facturii vor fi aplicate de la data de 01.07.2024;
 • De la 01.01.2024 factura emisa de agentii economici trebuie sa respecte formatul e-factura, altfel cheltuielile si TVA-ul nu sunt deductibile; inclusiv pentru PFA, II, IF, Profesii Liberale.
 • E-factura NU se transmite către:
  • persoane fizice – cetățeni romani si straini;
  • firme care nu sunt înregistrate in Romania;

Observație! Chiar daca nu exista obligativitatea trimiterii facturilor in cele doua situații de mai sus, este necesar accesul la SPV pentru a descarcă facturile de la furnizori, pentru ca aceștia vor trimite facturile in format XML (de 01.07.2023 – doar factura electronica este recunoscuta fiscal). De aceea un program de facturare care importa e-facturi va ușura foarte mult munca cu contabilitatea. Acesta este avantajul e-facturii.

Ce îți trebuie ca să trimiți e-Factura?

 1. Un abonament la Programul de Contabilitate ContApp – unde vei avea:
  • Facturare completa și integrare cu ANAF pentru trimitere si descărcare de e-Facturi;
  • Contabilitate PFA si Profesii Liberale cu toate registrele obligatorii;
  • Modul de generare automata a Declaratiei Unice pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024;
 2. Un certificat de semnătura digitală, cu acces la Spațiul Privat Virtual (SPV) de la ANAF, pe CUI-ul sau CIF-ul activității tale:
  • poate fi certificatul tău, dacă l-ai cumpărat și autorizat la ANAF;
  • poate fi al contabilului tău, dacă l-ai împuternicit sa accesez SPV pe CUI/CIF-ul tau;
  • sau poți împuternici un expert ContApp să semneze e-factura pentru tine cu certificatul propriu;

Observație. SPV pentru e-Factura nu este același cu SPV-ul pentru CNP – unde se depune declaratia unica.

Începând cu data de 15 Iunie 2023, ContApp trimite automat e-factura direct in SPV, prin selectarea butonului de trimitere e-factura de la opțiuni factura. Mai multe detalii aici.

Pentru a putea folosi aceasta funcționalitate este necesara autorizarea ContApp pentru a avea acces la contul SPV a entitatii care trebuie sa trimita e-factura (sa trimită e-facturi pe CUI-ul tău).

Autorizarea se poate realiza de catre o persoana care detine un certificat de semnatura digitala inregistrat la ANAF pe CUI/CIF-ul entitatii. Mai multe detalii aici.

Ce este e-factura?

Începând cu anul 2021 și în România a început implementarea unui sistem național de facturare electronică. Astfel, agenții economici vor fi obligați, etapizat, să emită facturi prin sistemul național Ro e-factura. Factura emisă va ajunge la ANAF și va fi transmisă mai departe, către partenerul de afaceri. Sistemul centralizat de facturare electronica este implementat în mai multe țări europene.

Sistemul național e-factura are scopul de a ajuta Ministerul Finanțelor Publice să controleze mai bine fenomenul evaziunii fiscale și în felul acesta să aducă mai mulți bani la buget.

Într-o primă etapă, vor fi obligați să se înregistreze în sistemul E-factura, firmele care oferă bunuri și servicii instituțiilor publice – ceea ce se numește B2G – Business to Government, ulterior acesta va deveni obligatoriu și pentru firmele care facturează bunuri și servicii către alte firme – Business to Business (B2B), și în final pentru toate facturile care se emit în România.

Este e-factura obligatorie pentru PFA, II, IF, Profesii Liberale?

Agenții economici, indiferent de forma de organizare, deci și PFA, ÎI, Profesii Liberale, sunt obligați să transmită facturile către clienți, prin sistemul e-factura, în următoarele situații:

 1. De la 01.04.2022 să transmită factura prin sistemul e-factura pentru prestarea de servicii turistice către clienți persoane fizice care plătesc aceste servicii cu voucher/cardul de vacanță;
 2. De la 01.07.2022 să transmită factura prin sistemul e-factura pentru livrări de bunuri și servicii către instituții publice în baza unui contract de achiziții publice, (aceasta este în relația B2G).
 3. De la 01.07.2022 să transmită factura prin sistemul e-factura dacă livrează bunuri cu risc fiscal ridicat către alți operatori economici (nu către persoane fizice), indiferent de forma de organizare a acestora, (aceasta este în relația B2B). Conform ANAF bunurile cu risc fiscal ridicat sunt:
 4. De la 1 ianuarie 2024, e-factura va fi obligatorie pentru toți agenții economici din Romania in relația cu instituțiile statului (B2G) si ceilalți agenți economici (B2B) inclusiv pentru PFA, II, IF, Profesii Liberale.
E-factura ContApp

Înregistrare în sistemul e-factura

Important! Este obligatorie transmiterea facturilor prin e-factura, dar nu și înregistrarea în sistem, care este opțională. Un agent economic transmite e-factura doar facturile care cad sub incidența condițiilor de mai jos:

 • pentru prestarea de servicii turistice către clienți persoane fizice;
 • pentru livrări de bunuri și servicii către instituții publice în baza unui contract de achiziții publice;
 • livrări de bunuri cu risc fiscal ridicat către alți agenți economici.

pentru înregistrarea in sistem, se parcurg etapele de mai jos:

Se depune formularul 084 Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura.

Înregistrarea în sistem are loc începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii formularului 084.

După înregistrare, toate facturile emise de agentul economic se transmit prin e-factura. Facturile se transmit integral, chiar dacă pe factură apar și bunuri sau servicii pentru care nu este obligatorie transmiterea prin e-factura (de exemplu pe o factură pe care apar și bunuri cu risc fiscal și bunuri far risc fiscal – în acest caz se transmite factura integral).

Inregistrare e-factura Contapp

Crearea și transmiterea facturii prin sistemul e-factura – procedura manuala

După înregistrare în sistem, pentru transmiterea unei facturi aceasta trebuie generată în structura și formatul specificat de sistem – XML. După generare fișierul cu extensia XML se încarcă în secțiunea E-factura din SPV.

 • Dacă factura a fost întocmită corect atunci sistemul e-factura transmite factura destinatarului și generează un mesaj de confirmare.
 • Dacă factura nu a fost întocmită corect și fișierul XML are erori, atunci sistemul e-factura va transmite un mesaj de eroare și factura nu va fi transmisă beneficiarului.

Conform Procedură utilizare sistem național factură electronică:

În situația în care drept urmare a operațiunilor de verificare a facturii nu sunt identificate erori, se aplică semnătura electronică a Ministerului de Finante (MF) care confirma primirea facturii electronice în sistemul RO e-Factura. Exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnatura electronica a MF, care este pus la dispoziția emitentului, respectiv destinatarului, în sistemul RO e-Factura, sub forma unui fișier arhivă de tip zip.

În situația în care drept urmare a operațiunilor de verificare sunt identificate erori, factura electronică nu se consideră transmisă în sistem, respectiv nu este primită de către destinatar, emitentul primind un fișier de tip XML ce conține erorile identificate, însoțit de semnătura electronică a MF, sub forma unui fișier arhivă de tip zip. După corectarea erorilor identificate, emitentul transmite factura electronică în sistemul RO e-Factura. Pe toată perioada verificărilor automate, emitentul poate interoga în sistem starea fișierului transmis.
După efectuarea verificărilor automate, fișierele arhivă menționate vor fi disponibile în sistem pentru descărcare.

Important! Transmiterea facturilor prin sistemul național RO E-factura se poate realiza și prin intermediul unor servicii private de facturare care asigură integrarea cu sistemul ANAF. Spre deosebire de serviciul oferit de ANAF, serviciile private de facturare sunt mult mai prietenoase și ușor de utilizat. Un asemenea serviciu este furnizat și de aplicația ContApp.

Transmite e-factura automat din ContApp

Pasul 1. Conectezi ContApp la contul SPV conform instrucțiunilor de aici.

Pasul 2. Se creează factura cu acțiunea „Adaugă factură”, unde la definirea articolului se procedează astfel:

 • Pentru servicii livrate către instituții publice se crează un articol, ca oricare alt articol, nu sunt necesare alte setări;
 • Pentru livrarea de bunuri către instituții publice la creare articol se bifează produs cu risc fiscal, se specifică unitatea de măsură standard și codul CPVvezi foto.
 • Pentru livrarea de bunuri către alți agenți economici la creare articol se bifează produs cu risc fiscal, se specifică unitatea de măsură standard și codul NCvezi foto.
 • Pentru crearea unei facturi aferente unor servicii turistice la creare articol se selectează tip produs categoria de Servicii Turistice. În factură se va completa numărul voucherului de vacanță sau a cardului de vacanțăvezi foto.

Pentru transmiterea fișierului e-factura in SPV mergi la Acțiuni factura și selectează opțiunea E-factura.

Trimitere e-factura

După trimitere e-factura, aceasta va fi listata in lista de e-facturi, unde vei gasi mai multe informații:

 • Status trimitere care poate fi: Factura trimisa sau Factura cu erori si mesajul de eroare;
 • In cazul in care e-factura nu a primit status de la serverul ANAF, se apasa pe butonul de „Reimprospateaza” – vezi mai jos.

Factura trimisa in format XML prin sistemul E-factura ajunge la destinatar, clientul final. Pentru a fi siguri ca a ajuns, factura poate fi transmisa si prin e-mail, in format PDF.

E-factura și e-transport

Tot de la 1 iulie s-a introdus obligativitatea agenților economici, furnizori de bunuri cu risc fiscal ridicat, să declare transportul acestora în sistemul e-transport. Scopul este același monitorizarea tranzacțiilor și reducerea evaziunii fiscale.

Sistemul e-transport este asemănător cu e-factura. Orice transport de bunuri cu risc fiscal se declară în sistemul e-transport și va primi un cod unic, prin care se va monitoriza transportul bunurilor în Romania până la destinația declarată.

Sistemului RO e-Transport include module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri, care vor genera coduri unice de înregistrare pentru fiecare transport, elemente de interconectare cu camere de luat vederi și alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier și componente software pentru analiza integrată a datelor. Sistemul va utiliza date și informații deținute la nivelul instituțiilor sau autorităților publice cu atribuții în domeniul transportului rutier și va fi interconectat cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române.

Astfel, va deveni obligatorie declararea anticipată a datelor aferente transporturilor rutiere a bunurilor cu risc fiscal ridicat, în funcție de tipul operațiunii, beneficiarului sau, după caz, furnizorului din România. Ele vor fi valabile o perioadă prestabilită de la data începerii transportului, iar sistemul va permite modificarea datelor declarate până la intrarea pe teritoriul național sau până la punerea în mișcare a vehiculului transportor.

Deși amenzile sunt foarte ridicate, începând cu 10.000 lei, pentru moment acestea nu sunt aplicate, chiar dacă este obligatorie declararea transportului.

Întrebări și răspunsuri frecvente – FAQ

Am produse cu risc fiscal pe aceeași factură cu produse „comune”?
Dacă vindeți mai multe produse pe aceiași factură, din care cel puțin unul este considerat produs cu risc fiscal ridicat, atunci factura respectivă se va transmite în totalitate prin sistemul RO e-Factura.

Mă pot înregistra opțional în sistemul e-factura?
Da, deși nu există niciun motiv să te complici la această dată 🙂

În ContApp pot adăuga coduri NC sau CPV pe fiecare articol comercializat?
Bineînțeles, in listele automatizate vei găsi toate codurile de mai sus din care poți selecta pe cel potrivit articolului pe care îl vinzi către o instituție publică sau către un client privat.

Informații de ajutor:

Banner-Blog-Platforma-02

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

62 de comentarii

Buna ziua , sunt PFA – obiect de activitate contabilitate, prestez servicii contabile pentru PJ si PF ( neplatitor de TVA ) , serviciile sunt de contabilitate pentru PJ si cenzorat pentru Asociatii de proprietari , in acest caz de la 01.01.2024 am obligatia de a transmite facturile prin sistemul e-factura si pentru Asociatiile de proprietari ?
Multumesc

Dana
-

6 decembrie 2023 at 3:26

Oricine poate fi împuternicit? Dacă eu am semnătură digitală, pot să „încarc” facturi pentru altcineva pe bază de împuternicire, chiar dacă nu sunt contabil sau nu am altă relație de afaceri cu entitatea respectivă? În particular, eu sunt PFA, cealaltă persoană e tot PFA.

Adrian
-

17 noiembrie 2023 at 5:37

Cum se procedeaza cu deducerea contributiei la pensie privata facultativa? Aceste cheltuieli vor putea fi incluse in contabilitate daca nu sunt primite ca facturi in SPV?

Mara
-

16 noiembrie 2023 at 10:43

Precizez că ai mei clienți sunt doar două firme din România. Nu prestez și către persoane fizice sau către firme din afara țării.

Diana
-

12 noiembrie 2023 at 22:52

Dacă sunt PFA neplătitor de TVA și prestez exclusiv servicii de traduceri scrise comerciale (nu autorizate, nu legalizate), mai trebuie să mă înregistrez în E-Factura?

Diana
-

12 noiembrie 2023 at 22:49

La deschidere SPV pe CUI PFA sunt optiunile „reprezentant legal”, „imputernicit” si „imputernicit delegat” si apoi trebuie sa atasezi dovada ca esti una din asta. La PFA esti Titular nu reprezentant legal, reprezentantul legal e la SRL si SA si ala se nominalizeaza. Ce alegem acolo? De ce nu actualizeaza sistemul? Probabil ca tre sa alegi reprezentant legal si sa faci fals in declaratii si uz de fals, nu?

Geta
-

8 noiembrie 2023 at 7:18

Ce voi face cu clientii persoane fizice? Si clientii Ltd din strainatate? Si ambasadele straine din Bucuresti?
Facturez traducerile pe hartie in continuare? Cum fac cu numerotarea? Creez doua separate? Cea pe hartie o continui ca pana acum si pt spv fac una separata?
Ne putem aduna mai mulți traducatori sa avem o singura semnatura electronica pt gen 2-10 traducatori autorizati sa nu platim fiecare separat semnatura electronica sa facem acele conturi spv nu pe cnp ci pe cif? Declaratia unica o vom transmite apoi pe spv pe cif sau pe spv pe cnp cum s-a facut obligatoriu pana acum?
Sunt enorm de multe clarificari necesare.
Daca o firma imi facturaza pe hartie de la 1 ian 2024 eu mai pot deduce acea factura? Sunt neplatitoare de tva.

LM
-

29 octombrie 2023 at 15:28

Nu gasesc codul pentru ore si pt pagini la efactura.
Incerc sa creez acea efactura dar nu gasesc codul pt unitatea de masura „ora” si pt unitatea de masura „pagina”. Sunt traducator autorizat si acestea sunt unitatile stabilite prin lege, nu pot factura altceva ca nu m-ar putea plăti institutiile diverse.

LM
-

23 octombrie 2023 at 18:59

  Si nefiind platitor tva ce aleg la motive 0 tva?
  Ce e valoarea si ce e pretul serviciului? In factura clasica aveam pret per unitate si pret total si apoi total factura.
  Nu reusesc sa completez aproape nimic la serviciile oferite

  LM
  -

  23 octombrie 2023 at 19:04

   Unde vreti sa completati?

   Constantin
   -

   25 octombrie 2023 at 9:09

  Buna ziua! Scrieti in campul de cautare „pagina” si vi se ofera automat optiuni de cod e-factura. https://suport.contapp.ro/article/99-creare-unitate-de-masura

  Constantin
  -

  25 octombrie 2023 at 9:08

   Pe efactura oferita gratuit de ANAF
   Poate imi puteti spune direct ce cod au orele si paginile?
   Nu am bani de contabil si programe speciale mai ales ca veniturile nete au scazut cu 50% in ultimii ani si costul traiului s-a scumpit cu 100%

   LM
   -

   29 octombrie 2023 at 15:23

in articol zice Important! Este obligatorie transmiterea facturilor prin e-factura, dar nu și înregistrarea în sistem, care este opțională. …pai cum trimit prin e-factura daca nu sunt si intregistrat ?

Raluca
-

18 octombrie 2023 at 15:20

  Buna ziua! Exact asa, puteti trimite e-factura fara sa va inregistrati in sistem, trebuie sa aveti doar un cetificat de semnatura digitala cu acces la SPV-ul firmei.

  Constantin
  -

  25 octombrie 2023 at 8:57

Cum se face facturarea catre clienti in conditiile in care majoritatea firmelor au contracte de servicii cu firme de contabilitate carora li se predau actele spre prelucrare dupa data de 5-10 a lunii urmatoare, presupunand ca nu vor avrea posibilitatea unui sistem propriu de facturare in conditiile in care emit 1-2 facturi pe zi/luna (in medie).? O firma se contabilitate poate avea si 30-40 de societati ( in general microintreprinderi) in asemenea situatie!

Steliana Botea
-

30 august 2023 at 6:32

Bună ziua! Există câteva prevederi clare privind (noua) facturare către clienți externi? Cum se va proceda dacă un PFA lucrează doar cu clienți din străinătate? Mai este obligatorie înregistrarea în sistemul e-factura?

Roxana Moldovan
-

29 august 2023 at 7:11

Ne puteti va rugam indica articolul de lege care prevede ca liberii profesionisti trebuie sa emita facturi prin e-factura (cand va intra in vigoare, stim ca inca nu ni se aplica). Nu gasesc nimic. Si apropo, parca anul trecut si acum 2 ani se stabilise ca liberii profesionisti nu sunt agenti economici (doar PFA sunt) astfel ca nu am putut beneficia de anumite ajutoare care au fost date initial doar agentilor economici (ma refer la microgrant)

Letitia
-

29 august 2023 at 6:50

CU RESPECT !!!

CHIRIAC FLORIN NELU
-

14 iulie 2023 at 8:29

BUNA ZIUA ! NU AM TRIMIS RO FACTURA IN SPV , AM INTOCMIT FACTURILE DE VANZARE MAZARE CU RISC FISCAL RIDICAT-SCRISE DE MANA , PRIMA IN DATA DE 19.07.2022 , A DOUA IN DATA DE 20.12.2022 , SUNT PROBLEME GRAVE ?

CHIRIAC FLORIN NELU
-

14 iulie 2023 at 8:11

Aveti vreun raspuns?
Deci eu sunt obligata sa emit chitanta si factura pe loc clientilor, nu am cum sa ma plimb cu casa de marcat sau laptop si cu internetul dupa mine si sa tin clientii blocati pana reusesc sa le transmit factura si chitanata electronic sau sa le emit bon fiscal (nici nu stiu daca se poate emite de liber profesionisti asa ceva).
Deci cum exact emit aceste facturi electronice? Emit doua? Una de mana pe loc si una electronica de acasa?!
Lasand la o parte ca liber profesionistii NU suntem agenti economici conform cu ce ni s-a transmis de la ANAF ministerul muncii reg comertului si ministerul fondurilor europene

Lm
-

29 iunie 2023 at 8:51

  Buna ziua! Puteti sa transmiteti factura si electronic, si pe email, si fizic… e aceeași factura.

  Constantin
  -

  4 iulie 2023 at 15:54

   Cum mai e e-factura daca e data fizic?!aa

   LM
   -

   10 octombrie 2023 at 8:29

   O actualizare la raspuns?

   LM
   -

   29 octombrie 2023 at 15:30

Ca mediator – profesie liberală, există această obligație de înregistrare?

Stogrin Petronela
-

20 iulie 2022 at 7:45

Buna ziua, sunt Traducator Autorizat MJ, inregistrata la ANAF cu CIF si prestez servicii de traducere pentru Curtea de Apel. Trebuie sau nu sa inregistrez facturile in sistemul E-Factura? Va multumesc anticipat pentru raspuns.

Dana S
-

6 iulie 2022 at 14:13

Buna ziua,
Inteleg ca momentan daca nu vand acele produse si sunt doar liber profesionist, nu trebuie sa ma chinui sa emit facturi electronice clientilor (nici daca ei sunt institutii de stat din Romania sau din strainatate, straini, romani, firme sau persoane particulare)?

Inca nu inteleg cum exact voi emite factura si chitanta cand eu ma plimb de la client la client si nu stiu cat va avea sa imi achite fiind in functie de cat timp am stat efectiv sa ii traduc si nu ii stiu datele lui de facturare inainte sa ma vad cu el si sigur nu se va putea integistra pe loc ca cetatean strain fara cnp sau cu cif din strainatate…

LM
-

22 iunie 2022 at 11:32