Terminal POS (plata card) pentru PFA și Profesii Liberale

Terminal POS pentru PFA, II si IF

În data de 16 iunie 2024 a intrat in vigoare „Legea nr. 406 din 18 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii incluziunii financiare” (se modifica Ordonanta de urgenta nr 193/2022 – vezi aici).

Aceasta lege prevede ca persoanele fizice inregistrate la Registrul Comertului (PFA, II, IF), au obligatia sa ofere clientilor lor posibilitatea de a plati cu alte mijloace de plata decat cu numerar.

Prevederile se refera la acele persoane care incaseaza numerar prin casa de marcat, sau, mai rar, cu chitante.

„(12) Persoanele fizice sau juridice, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a asigura implementarea şi de a accepta cel puţin un instrument de plată fără numerar, aşa cum acesta este definit de Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, la art. 5 alin. (1) pct. 31.”

Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, la art. 5 alin. (1) pct. 31. „instrument de plată – orice dispozitiv personalizat şi/sau orice set de proceduri convenite între utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată şi folosit de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniţia un ordin de plată;”

Un instrument de plata este si un cont bancar pentru plata unei facturi.

Concluzia 1. In opinia mea, activitatile independente organizate ca PFA-II-IF, nu sunt obligate sa detina un terminal POS, este suficient un cont bancar.

Important! Prin aceasta lege se stabileste obligatia activitatilor independente de a detine un cont bancar deschis pe CUI.

Terminal POS pentru Profesii Liberale

Profesionistii fara persoanalitate juridica, inregistreati la ANAF in baza unei legi speciale (ca profesie liberala), nu sunt vizati de modificarile introduse legea 406, intrata recent in vigoare;

Legea 406 face referire la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022, care exclude aceasta categorie de agenti economici (profesii liberale):

Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022: (1) Registrul comerţului este serviciul public de interes general prin care se asigură înregistrarea şi publicitatea profesioniştilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, înmatricularea şi publicitatea profesioniştilor societăţi, societăţi europene, societăţi cooperative, societăţi cooperative europene, organizaţii cooperatiste de credit, grupuri de interes economic şi grupuri europene de interes economic, cu sediul principal în România, înregistrarea şi publicitatea sucursalelor acestora, precum şi a sucursalelor persoanelor juridice enumerate cu sediul principal în străinătate.

(2) Nu sunt supuşi obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului profesioniştii ale căror organizare, funcţionare şi evidenţă sunt reglementate prin acte normative speciale care nu prevăd această obligaţie de înregistrare.

Concluzia 2. Activitatile economice organizate ca profesii liberale sau ca asociere de profesionisti, fara presonalitate juridica, nu sunt obligate sa detina un terminal POS.

Terminalul POS este obligatoriu doar pentru persoane juridice

(3)Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, aşa cum acestea sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice….

(31)Obligaţia de acceptare de către persoanele juridice prevăzute la alin. (3) a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, se naşte începând cu trimestrul următor celui în care încasările în numerar din cursul anului respectiv au depăşit pragul de 50.000 lei.

(1)Instituţiile acceptante de carduri au obligaţia de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (11), precum şi a comercianţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceştia.

(2)Agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale de plată, având posibilitatea de a-şi alege instituţia acceptantă.

Conlcuzia 3. Persoanele de la art. 1 alin 12 (adica PFA, II, IF) nu au obligatia de a solicita instalarea de POS, iar plafonul de 50.000 lei nu se aplica.

Legea poate fi consultata aici pentru clarificare.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

2 comentarii

Buna ziua, dupa plata la POS, de catre o pers fizica se mai face si chitanta de catre comerciant (eu kinetoterapeut-profesie liberala)?sau factura?
Multumesc!

Stefan Minola
-

27 iunie 2024 at 14:06

Multumim,din suflet.De ani de zile va urmaresc cu mult interes si respect.Ne lamuriti si informati despre toate modificarie legislative privind independentii in principal.la timp si pe intelesul tuturor.

MARIA TULBURE
-

18 iunie 2024 at 6:17