Termeni și Condiții

CUPRINS

Ultima versiune: 17.03.2024

I. INTRODUCERE

1.1. Mulțumim pentru interesul față de compania noastră, site-ul, produsele și serviciile pe care le oferim prin intermediul platformei contapp.ro (denumită în continuare „Platforma” sau „Platforma ContApp.ro”).

1.2. Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Acest document (denumit în continuare „Prezentul document”, „Contractul” sau „Termenii și Condițiile”) reprezintă condițiile utilizării Platformei și a serviciilor oferite de Platformă sau de terți și condițiile achiziționării de produse prin intermediul Platformei. Pentru a putea utiliza Platforma, serviciile oferite de Platformă sau de terți și pentru a putea achiziționa produse prin intermediul Platformei, trebuie să fiți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală – un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie, înainte de a utiliza Platforma și serviciile oferite de Platformă sau de terți sau înainte de a achiziționa un Produs. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile sau cu Politicile indicate mai sus, vă rugăm să nu utilizați Platforma.  

1.3. Caracter obligatoriu. Înțelegeți că atât prezentul Contract, cât și toate politicile la care acesta face referire (e.g., Politică de confidențialitate, Politică privind utilizarea modulelor cookie) au caracter obligatoriu față de dvs.

1.4. Modificări și actualizări. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii și Condițiile. Aceștia vor intra în vigoare la data și în condițiile care vor fi comunicate utilizatorilor pe e-mail. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor.

1.5. Contact: Pentru orice informații suplimentare privind acești Termeni și Condiții, ne puteți contacta la adresa de e-mail: [email protected].

1.6. Nu putem garanta faptul că orice servicii și produse care au fost incluse la un moment dat pe Platformă vor fi disponibile în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment furnizarea unui serviciu sau comercializarea unui produs.

II. CINE SUNTEM?

Platforma contapp.ro aparține Kronos IT Support & Consulting SRL, cu sediul social în Loc.Tifesti, Județul Vrancea, Str. Secundară 58, nr. 24, 627375, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J39/10237/2006, cod fiscal 18256126, e-mail [email protected].

III. DEFINIȚII

3.1. „Societatea”, „Compania”, „Prestatorul”, „ContApp” sau „Noi” înseamnă Kronos IT Support & Consulting SRL, cu sediul social în Loc. Tifesti, Județul Vrancea, Str. Secundară 58, nr. 24, 627375, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J39/10237/2006, cod fiscal 18256126.

3.2. „Servicii” înseamnă serviciile puse la puse la dispoziție de noi prin intermediul site-ului www.contapp.ro.

 3.3. „Servicii oferite de ContApp” înseamnă serviciile care vă sunt furnizate direct de către ContApp. Aceste Servicii pot fi supuse unor condiții separate între dumneavoastră și noi. 

 3.4. „Servicii Furnizate de Profesioniști Terți” includ, dar nu se limitează la servicii și produse în domeniul afacerilor, contabilității sau în domeniul juridic și care vă sunt furnizate de către Profesioniști Terți de Servicii cum ar fi, dar fără a se limita la, contabili, avocați, consultanți și specialiști în diverse industrii.

 3.5. „Profesionist Terț” se referă la orice persoană fizică sau juridică care furnizează servicii profesionale sau de specialitate către Utilizatori prin intermediul sau în colaborare cu Platforma.

 3.6. „Platforma”, „Platforma ContApp.ro” sau „Site-ul” înseamnă site-ul de Internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia și inclusiv pe pagina.

 3.7. „Client”, „Utilizator” sau „Dumneavoastră” înseamnă persoană fizică sau juridică care utilizează Serviciile pe Platforma ContApp.ro sau care creează un cont în vederea utilizării viitoare a acestor Servicii. În înțelesul prezentului Contract, existența unui Utilizator nu este condiționată de efectuarea unei plăți, termenul de „Utilizator” aplicându-se și persoanelor care utilizează în mod gratuit anumite servicii sau produse de pe site (e.g., e-book-uri, forum).

 3.8. „Comandă” înseamnă solicitarea și angajamentul unui Utilizator de a achiziționa unul sau mai multe Servicii. O comandă este efectuată prin completarea și transmiterea unui formular specific Pe platformă, prin e-mail sau prin orice altă metodă specificată de Platformă. Prin plasarea unei comenzi, Utilizatorul acceptă termenii și condițiile, prețurile și orice alte condiții specificate de platformă la momentul comenzii. Comanda devine obligatorie și generează drepturi și obligații pentru ambele părți odată cu confirmarea acesteia de către Platformă. Comanda acceptata de ContApp devine contract între părți numai după notificarea Clientului.

3.9. „PFA – Persoana Fizica Autorizată” cuprinde toate formele de organizare a activităților independente: PFA, PFI, II, IF, Profesii Liberale, CMI, etc. care aplică prevederile legii contabilității in partida simpla.

3.10. „Contract” înseamnă convenția juridică încheiată între noi și Utilizator prin acceptarea de către Utilizator a termenilor și condițiilor.

3.11. „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în sensul prezentul Contract, prin Operator se înțelege Utilizatorul cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în propriile activități de prelucrare.

3.12. „Persoană Împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; în sensul prezentul Contractul, prin Operator se înțelege ContApp cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în numele Operatorului.

3.13. „Persoană Subîmputernicită” se referă la orice persoană fizică sau juridică, inclusiv entități, agenți sau subcontractanți, care este angajată de Persoana Împuternicită pentru a îndeplini anumite sarcini sau servicii în numele și sub îndrumarea acesteia, legate de prelucrarea datelor personale (colaboratori și parteneri ContApp, furnizori de servicii cloud, furnizori de servicii informatice, companii de analiză de date, agenții de marketing, etc).

3.14. „Date cu Caracter Personal” sau „Date Personale” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3.15. „Regulamentul General privind Protecția Datelor”, „RGPD” sau „GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

IV. DATE CU CARACTER PERSONAL

4.1. Site-ul prelucrează date cu caracter personal furnizate de dvs. sau colectate din alte surse astfel cum am descris pe larg în Politica de confidențialitate. Ne-am luat angajamentul să respectăm legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prin vizitarea și/sau utilizarea site-ului, plasarea de comenzi sau prin interacțiunea cu noi prin orice metodă și/sau orice mijloc de comunicare la distanță, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal astfel cum am descris în Politica de confidențialitate. Declarați, totodată, că toate datele personale și informațiile transmise către noi sunt corecte. În măsura în care datele nu vă aparțin, declarați că ați obținut acordul scris și prealabil al persoanei vizate ale cărei date le transmiteți către noi sau declarați că transmiteți datele în baza altui temei legal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016. Este posibil să colectăm informații prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, detalii privind navigatorul sau dispozitivul utilizat. Dacă doriți să aflați mai multe informații, vă recomandăm să accesați și să parcurgeți Politica noastră privind utilizarea modulelor cookie.

V. ELIGIBILITATE

5.1. Pentru a accesa și a utiliza serviciile oferite prin site-ul nostru, Utilizatorii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

5.2. Vârstă și Capacitate Juridică: Utilizatorul trebuie să aibă cel puțin 18 ani sau să dețină capacitate depline de exercițiu, conform legislației aplicabile în România. Aceasta asigură că Utilizatorul poate încheia contracte și poate efectua tranzacții legale în mod autonom.

5.3. Consimțământul Contractual: Pentru a putea utiliza Serviciile de pe Platformă, Utilizatorul trebuie să accepte termenii și condițiile prezentate în acest Contract, înțelegând obligațiile și drepturile ce decurg din această acceptare.

5.4. Informații Autentice: Este esențial ca Utilizatorul să furnizeze informații de identitate și de contact care sunt reale, complete și actualizate. Aceste informații includ, dar nu se limitează la, numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte detalii necesare pentru înregistrarea și utilizarea Serviciilor de pe platformă.

5.5. Restricții pentru Minorii: Site-ul nostru nu este destinat utilizării de către persoane sub 18 ani. Ne angajăm să protejăm intimitatea minorilor și, ca atare, nu colectăm în mod intenționat informații de la persoane care nu îndeplinesc criteriul de vârstă. Dacă aveți sub 18 ani, vă rugăm să nu accesați sau să utilizați Serviciile noastre. În cazul în care descoperim că un minor a furnizat informații personale fără consimțământul părintelui sau al tutorelui legal, vom lua măsuri pentru a elimina aceste informații din baza noastră de date.

VI. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

6.1. Confirmarea Comenzii și Încheierea Contractului: Contractul dintre dumneavoastră și noi se consideră încheiat în momentul în care acceptăm expres comanda dumneavoastră. Acceptarea este confirmată printr-un e-mail de notificare care vă va informa despre confirmarea comenzii. Această comunicare marchează acordul nostru reciproc și finalizarea procesului contractual.

6.2. Protecție: În cazul în care comanda dumneavoastră nu este acceptată, dar au fost retrase sume de bani din contul dumneavoastră, ne angajăm să procedăm la rambursarea integrală a sumelor respective în cel mai scurt timp posibil. Vom oferi detalii clare privind procesul de rambursare, inclusiv termenele estimative și metoda de returnare a fondurilor.

6.3. Decizia ne aparține: Ne rezervăm dreptul de a decide, la discreția noastră și fără obligația de a furniza un motiv, dacă acceptăm sau refuzăm o comandă. Această decizie este finală și nu vom avea nicio răspundere pentru niciun fel de inconveniență cauzată de refuzul acceptării unei comenzi.

VII. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR ȘI A SERVICIILOR

7.1. Nu putem garanta că produsele și Serviciile care s-au găsit la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment pentru achiziționare sau utilizare. Nu vom avea nicio răspundere față dvs. în situația în care un produs sau un Serviciu nu se mai regăsește pe site. Deși vom încerca să avem în timp real pe site actualizate informațiile privind disponibilitatea produselor și a Serviciilor, nu putem garanta faptul că aceste informații vor fi actualizate, în orice moment.

7.2. Garanții. În măsura în care produsele sau Serviciile sunt indisponibile, dar dvs. ați plasat deja comanda, vă vom informa cu privire la indisponibilitatea acestor produse și Servicii. Dacă aceste produse sunt indisponibile și suntem nevoiți să anulăm comanda, iar dvs. ați plătit deja prețul produselor și al Serviciilor, vom proceda la returnarea sumelor de bani în cel mai scurt timp.

VIII. PREȚ. PLATĂ. LIVRARE

8.1. Prețul produselor și al Serviciilor este afișat în lei pe site și include taxa pe valoare adăugată. În măsura în care există o eroare cu privire la prețul afișat pe site, vă vom aduce la cunoștință în cel mai scurt timp, urmând să vă returnăm suma de bani achitată suplimentar sau să vă solicităm o sumă de bani suplimentară. În măsura în care noul preț nu este mulțumitor pentru dvs., nu răspundeți la solicitarea noastră sau nu vă putem contacta, vă vom anula comanda și vă vom rambursa cât mai curând posibil suma de bani achitată.

8.2. Prețurile produselor și Serviciilor vor putea fi actualizate/modificare în orice moment, iar această actualizare/modificare va înlocui orice preț anterior. Comenzii dvs. i se vor aplica prețurile de la momentul plasării efective a comenzii.

8.3. Plata produselor și Serviciilor se realizează prin card bancar sau cu ordin de plată. Procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se face prin intermediul partenerului procesator de plăți, iar noi nu stocăm niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră. Cu ocazia plății prin card bancar, instituția emitentă a cardului va proceda la validarea și autorizarea plății. În situația în care tranzacția nu se procesează din motive independente nouă (e.g., fonduri inexistente pe card, card expirat), contractul dintre noi nu se încheie și nu vom avea nicio obligație să furnizăm Serviciile sau Produsele, însă dvs. puteți selecta o altă metodă de plată sau puteți încerca din nou procesarea plății cu un card valid.

8.4. Livrarea Serviciilor și a Produselor se realizează exclus pe cale electronică, în modalitatea explicată utilizatorului în pagina de achiziție a produsului sau a serviciului.

IX. REGULI PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR

9.1. Pentru a asigura o experiență pozitivă și sigură pentru toți utilizatorii noștri, am stabilit un set de reguli de conduită care trebuie respectate în timpul utilizării Serviciilor și în orice interacțiune cu noi, indiferent de canalul de comunicare. Aceste reguli sunt menite să promoveze integritatea, respectul și legalitatea în cadrul comunității noastre online. Nerespectarea acestor reguli poate duce la sancțiuni (inclusiv suspendarea sau eliminarea/interzicerea accesului la serviciile noastre) și, în cazuri de încălcare a legii, la raportarea faptelor antisociale către organele statale abilitate în investigarea infracțiunilor, contravențiilor și a altor fapte de natură ilicită.

1. Comportament respectuos. Promovarea unui mediu pozitiv și respectuos este esențială pentru comunitatea noastră online. Acest principiu se aplică tuturor interacțiunilor pe site, inclusiv e-mailurilor, comentariilor, postărilor în forumuri, mesajelor private și oricărei alte forme de comunicare. Pentru a menține standardele de respect și politețe, Utilizatorii sunt obligați să interacționeze într-o manieră respectuoasă și politicoasă. Comportamentele abuzive, hărțuirea, amenințările, limbajul defăimător sau discriminarea de orice fel sunt strict interzise.

2. Activități legale. Utilizatorii trebuie să se abțină de la orice formă de activitate ilegală pe site. Acest lucru include, dar nu se limitează la fraudă, furt de identitate, transmiterea de malware, încălcarea drepturilor de autor sau a altor proprietăți intelectuale, și orice alte acțiuni care încalcă legislația aplicabilă.

3. Conținut adecvat. Este interzisă postarea sau transmiterea de conținut ilicit, obscen, pornografic, amenințător, incitator la ură sau violență, sau orice alt material care ar putea fi considerat ilegal, imoral sau inadecvat. Acest lucru include materiale care promovează discriminarea, rasismul, fanatismul, ura sau daune fizice de orice fel împotriva oricărei grupuri sau indivizi.

4. Siguranță și securitate. Utilizatorii trebuie să respecte măsurile de securitate ale site-ului și să nu încerce să compromită integritatea sau funcționarea acestuia. Orice încercări de hacking, distribuire de viruși informatici sau alte coduri dăunătoare sau orice alte acțiuni care pun în pericol securitatea site-ului sau a datelor utilizatorilor sunt strict interzise.

5. Protecția datelor personale. Utilizatorii trebuie să respecte confidențialitatea și să nu divulge informații personale ale altor Utilizatori fără consimțământul explicit al acestora. Aceasta include, dar nu se limitează la, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese de domiciliu, și orice alte date personale obținute prin intermediul site-ului.

6. Respectarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală: Este esențial ca Utilizatorii să respecte drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală atunci când încarcă, distribuie sau folosesc conținut pe site. Încărcarea sau distribuirea de conținut fără dreptul necesar de utilizare este strict interzisă.

7. Securitatea conturilor. Fiecare Utilizator trebuie să mențină securitatea contului său, inclusiv utilizarea unei parole puternice și să nu permită altor persoane accesul la contul său.

8. Interacțiuni în Forum și Comentarii: În zonele site-ului care permit comentarii sau forumuri de discuție, utilizatorii trebuie să mențină un ton civilizat și să evite discuțiile care pot incita la ură sau violență. Este important să respectăm opiniile și perspectivele diferite ale fiecărui Utilizator.


9.2. Sancțiunile aplicabile Utilizatorilor care încalcă regulile stabilite pentru utilizarea Platformei pot varia în funcție de gravitatea și frecvența încălcărilor. Obiectivul acestor sancțiuni este de a menține integritatea și securitatea comunității, precum și de a asigura o experiență pozitivă pentru toți utilizatorii. Sancțiunile care pot fi aplicate utilizatorilor includ, dar nu se limitează la avertismente, suspendări temporare ale conturilor, excluderea Utilizatorilor, închiderea definitivă a conturilor, excluderea permanentă a Utilizatorilor, interdicții privind utilizările viitoare ale Platformei de către Utilizatori, inițierea acțiunilor legale (reclamații, sesizări, plângeri penale, acțiuni judiciare), eliminarea sau modificarea conținutului inadecvat sau ilegal, anularea tranzacțiilor.

X. RESPONSABILITATEA UTILIZATORILOR PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR

10.1. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru crearea, personalizarea, administrarea și gestionarea documentelor generate utilizând serviciile oferite de ContApp. Aceasta include, dar nu se limitează la asigurarea acurateței, exhaustivității, relevanței și legalității tuturor informațiilor, datelor și conținutului inclus în documentele respective. Utilizatorul recunoaște că ContApp nu efectuează revizuirea, verificarea sau validarea conținutului documentelor create prin intermediul serviciilor sale.

10.2. Utilizatorul se obligă să se conformeze tuturor legilor, regulamentelor și normelor aplicabile în jurisdicția relevantă în legătură cu crearea, utilizarea și distribuirea documentelor generate prin serviciile ContApp. Acest lucru implică, fără limitare, respectarea legislației fiscale și contabile, a legilor privind protecția datelor, drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală și orice alte obligații legale specifice domeniului de activitate al utilizatorului.

XI. ASISTENȚA TEHNICĂ

11.1. ContApp se angajează să ofere Utilizatorilor săi suport și asistență tehnică. Asistența tehnică este dedicată soluționării problemelor și întrebărilor tehnice cu privire la utilizarea Platformei. Echipa noastră de asistență tehnică este disponibilă pentru a vă asista de luni până vineri, între orele 09:00 și 18:00. Ne angajăm să răspundem solicitărilor într-un timp rezonabil.

11.2. Utilizatorii pot solicita asistență tehnică contactându-ne prin următoarele canale: [email protected].

11.3. Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a problemei întâmpinate, inclusiv orice mesaje de eroare afișate și pașii efectuați până la apariția problemei, pentru a ne ajuta să vă oferim asistența necesară într-un mod cât mai eficient.

11.4. Limitări ale Asistenței Tehnice. Este important să notăm că asistența noastră tehnică se limitează la problemele și întrebările cu caracter tehnic. Aceasta nu include asistență financiar-contabilă sau asistență legată de emiterea de documente, interpretarea datelor financiare sau orice alte servicii care nu se încadrează în sfera tehnică.

11.5. Utilizatorii care necesită asistență în domeniile menționate sunt încurajați să consulte un specialist calificat în domeniul respectiv pentru a obține suportul necesar sau pot achiziționa serviciul de consultanță financiar-contabilă disponibil pe Platformă.

XII. SECURITATEA CONTURILOR

12.1. Pentru a menține securitatea și integritatea serviciilor oferite de Platformă fiecare Utilizator are responsabilitatea de a-și asigura securitatea propriului cont. Prin acceptarea termenilor și condițiilor, utilizatorul se angajează să respecte următoarele obligații:

 • Păstrarea Confidențialității Credențialelor: Utilizatorul trebuie să păstreze confidențialitatea numelui de utilizator, parolei și oricăror alte detalii legate de securitatea contului său. Divulgarea acestor informații către terți este strict interzisă.
 • Utilizarea Sigură a Contului: Este responsabilitatea utilizatorului să asigure că accesul și utilizarea contului său se realizează într-o manieră sigură. Aceasta include deconectarea după fiecare sesiune și evitarea accesului la cont în condiții care pot compromite securitatea acestuia (de exemplu, pe rețele de internet publice nesecurizate).
 • Notificarea Imediată a Incidentelor de Securitate: În cazul în care utilizatorul suspectează sau devine conștient de orice utilizare neautorizată a contului său, pierderea credențialelor de acces sau orice altă breșă de securitate, acesta este obligat să notifice imediat ContApp.
 • Actualizarea Informațiilor de Securitate: Utilizatorul trebuie să mențină actualizate informațiile asociate contului său, inclusiv, dar fără a se limita la, adresa de e-mail și numărul de telefon, pentru a permite ContApp să ofere notificări legate de securitate și asistență în cazul recuperării accesului la cont.

12.2. ContApp nu poate fi trasă la răspundere pentru pierderile sau daunele rezultate din nerespectarea de către utilizatori a obligațiilor de securitate menționate mai sus. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru toate acțiunile efectuate prin intermediul contului său, precum și pentru consecințele nerespectării acestor măsuri de securitate.

XIII. RAMBURSĂRI ȘI RETURNĂRI

13.1. După efectuarea unei plăți pentru achiziționarea unui abonament ContApp, Clientul are la dispoziție 14 zile calendaristice din momentul activării abonamentului pentru a se răzgândi, doar în cazul în care nu a utilizat niciunul dintre serviciile pentru care a plătit. 

Clientul poate cere returnarea sumei plătite la adresa [email protected], în termenul de 14 zile menționat anterior, renunțând, totodată, la serviciile plătite. Odată cu returnarea sumei, veți pierde accesul la serviciile ContApp pentru care ați plătit. 

XIV. ȘTERGEREA CONTURILOR ȘI A DATELOR AFERENTE

14.1 Contul unui client se sterge:

 • în termen de 30 de zile de la solicitarea expresa a clientului transmisă către adresa de email [email protected]
 • după 1 an de neutilizare a Programului de Facturare Gratis sau a abonamentului de testare. 

Data ultimei utilizări se stabilește în funcție de data ultimului document înregistrat în aplicație. Dacă nu s-a înregistrat niciun document atunci data se considera data la care utilizatorul a înregistrat entitatea.

 • după 6 ani de la ultimul abonament anual plătit de utilizator la Programul de facturare sau Programul de contabilitate pentru PFA. Un abonament anual se considera ca fiind achiziția unui abonament cu plata anuala, sau plata lunara consecutiva timp de 12 luni, a Programului de facturare sau a Programului de contabilitate pentru PFA. 

XV. EXONERARE DE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA PROFESIONIȘTII TERȚI

15.1. Atunci când acționăm ca intermediar între Utilizatori și Profesioniști Terți cu privire la Serviciile Furnizate de Profesioniștii Terți, nu suntem responsabili pentru calitatea, exactitatea, fiabilitatea sau orice alt aspect al serviciilor prestate de Profesioniști Terți. Utilizatorii sunt responsabili pentru selectarea profesioniștilor și pentru orice decizie luată pe baza Serviciilor furnizate de Profesioniști Terți. Nu garantăm performanța sau rezultatele serviciilor oferite de profesioniști și, prin urmare, excludem orice responsabilitate pentru orice prejudiciu, pierdere sau daună suferită ca rezultat al relațiilor sau tranzacțiilor dintre utilizatori și Profesioniștii Terți.

15.2. Utilizatorii sunt încurajați să efectueze propria verificare (due diligence) înainte de a angaja serviciile oricărui profesionist terț recomandat prin intermediul platformei. Aceasta include, dar nu se limitează la, verificarea calificărilor, experienței și recenziilor acestor profesioniști.

15.3. Orice reclamație sau dispută legată de serviciile prestate de un profesionist terț trebuie adresată direct acestuia. În anumite situații, putem facilita comunicația între utilizator și profesionistul terț în scopul rezolvării oricăror probleme, dar nu vom fi considerați parte în nicio dispută.

15.4. Prin utilizarea Platformei, Utilizatorii recunosc și acceptă că orice contract sau acord încheiat cu Profesioniști Terți este strict între Utilizator și profesionistul terț respectiv și că noi nu suntem parte în niciun astfel de contract și nu ne asumăm responsabilitatea pentru serviciile, acțiunile sau omisiunile Profesioniștilor Terți.

XVI. EXONERARE DE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE UTILIZATORI, PROFESIONIȘTII TERȚI ȘI ALȚI TERȚI

16.1. În ciuda eforturilor noastre de a asigura un mediu sigur și profesionist, nu putem monitoriza sau controla în permanență comportamentul tuturor utilizatorilor, Profesioniștilor Terți sau a altor terți.

16.2. Platforma poate conține link-uri către site-uri externe care nu sunt operate sau controlate de platformă. Platforma nu este responsabilă pentru conținutul sau practicile de confidențialitate ale acestor site-uri externe.

16.3. ContApp, inclusiv reprezentanții, angajații, și afiliații săi, nu este responsabilă pentru niciun fel de act ilegal, imorale sau injust și pentru nicio formă de comportament necorespunzător manifestat de utilizatori, profesioniști terți sau alte persoane implicate prin intermediul platformei. Aceasta include, dar nu se limitează la frauda, abuz, calomnie și insultă, hărțuire sau orice alte acțiuni care încalcă legile aplicabile sau standardele de conduită profesională.

16.4. În special, ContApp nu este responsabilă pentru conținutul postat, încărcat sau generat de utilizatori, inclusiv pentru acuratețea, legalitatea sau decența acestuia.

16.5. Utilizatorii sunt responsabili pentru propriul comportament pe platformă și sunt îndemnați să utilizeze Platforma cu bună-credință și respect față de toți participanții. Orice activitate suspectă, ilegală sau imorală trebuie raportată imediat administratorilor platformei pentru a fi investigată și abordată corespunzător.

16.6. ContApp își rezervă dreptul de a lua măsuri adecvate, conform art. 9.2. în cazul în care se constată încălcări ale acestor termeni sau comportamente care aduc prejudicii platformei, utilizatorilor săi, sau terților.

XVII. EXONERARE DE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA PROBLEMELE TEHNICE

17.1. ContApp depune eforturi constante pentru a asigura funcționarea corectă și continuă a a Platformei și a Serviciilor. Cu toate acestea, datorită naturii tehnologiei și a posibilelor vulnerabilități inerente, ContApp nu poate garanta că Platforma sau Serviciile vor fi întotdeauna disponibile, neîntrerupte sau fără erori.

17.2. Contapp, inclusiv reprezentanții, angajații, directorii sau agenții săi nu vor fi răspunzători pentru niciun fel fel de daune directe sau indirecte, materiale sau morale, inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, pierderi de date sau întreruperea afacerii, rezultând din sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Serviciilor sau a Platformei.

17.3. Utilizatorii recunosc că pot apărea erori tehnice, întreruperi ale serviciului sau alte probleme care pot afecta accesul la Platformă sau la Servicii. ContApp se angajează să îndrepte aceste probleme într-un timp rezonabil, dar nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de inconveniențe sau pierderi rezultat din astfel de incidente.

17.4. Utilizatorii sunt obligați să ia măsuri de precauție proprii, cum ar fi păstrarea unor copii de siguranță ale datelor importante și a informațiilor pentru a se proteja împotriva pierderilor sau daunelor care ar putea rezulta din problemele tehnice ale Platformei.

XVIII. EXONERARE DE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA PROGRAMUL PRIVIND DECLARAȚIA UNICĂ

18.1. Programul informatic de completare și generare a Declarației Unice servește ca un instrument de asistență și nu substituie consultanța fiscală sau contabilă profesională. Utilizatorii sunt încurajați să consulte un specialist fiscal pentru a asigura conformitatea deplină a declarațiilor lor cu legislația fiscală aplicabilă.

18.2. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru acuratețea și corectitudinea datelor introduse în programul de completare și generare a Declarației Unice. ContApp nu își asumă răspunderea pentru erorile, omisiunile sau inexactitățile care pot rezulta din datele furnizate de utilizatori sau din interpretarea greșită a cerințelor fiscale.

18.3. Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului să verifice completitudinea și corectitudinea Declarației Unice generate prin program înainte de transmiterea acesteia către autoritățile fiscale competente. Utilizatorul trebuie să confirme că toate informațiile sunt conforme cu cerințele legale în vigoare.

18.4. ContApp nu va fi responsabilă pentru nicio daună, pierdere financiară, penalitate, dobândă sau orice alte consecințe legale care pot apărea ca urmare a utilizării incorecte a programului, a netransmiterii în termen a Declarației Unice sau a transmiterii unei Declarații Unice inexacte sau incomplete.

18.5. În ciuda eforturilor ContApp de a actualiza programul în conformitate cu schimbările legislative, responsabilitatea de a rămâne informat cu privire la legislația fiscală actuală și de a asigura că declarația este completată în conformitate cu acestea revine utilizatorului.

XIX. LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE

19.1. ContApp nu va fi, sub nicio circumstanță, responsabilă față de Utilizator sau orice alt terț pentru orice daune directe sau indirecte, materiale sau morale, incluzând, dar fără a se limita la pierderea profitului, întreruperea afacerii, pierderea informațiilor comerciale sau orice alte pierderi financiare rezultând din sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Platforma sau Serviciile chiar dacă ContApp a fost informată sau avea cunoștință despre posibilitatea unor astfel de daune.

19.2. Fără a deroga de la clauza de mai sus, răspunderea totală a ContApp față de orice Utilizator pentru toate pretențiile legate de utilizarea serviciilor sau a Platformei, indiferent de felul răspunderii, va fi limitată la suma totală plătită de către client către ContApp pentru serviciile furnizate în cursul celor 12 luni precedente oricărei pretenții.

XX. CONFIDENȚIALITATE

20.1. Platforma și Utilizatorii recunosc și acceptă importanța vitală a păstrării caracterului confidențial al informațiilor și se angajează să adopte măsuri adecvate pentru protejarea acestor informații împotriva oricărei forme de divulgare, utilizare neautorizată sau acces nepermis.

20.2. Domeniul de Aplicare al Confidențialității: Obligația de confidențialitate acoperă toate informațiile confidențiale schimbate între Părți, indiferent de natura sau formatul acestora și indiferent dacă sunt etichetate a fi confidențiale sau nu, incluzând, dar fără a se limita la, date personale, informații financiare, detalii privind serviciile și produsele Platformei, strategii de afaceri, documentație tehnică, și orice alte informații care nu sunt publice și sunt considerate sensibile sau confidențiale.

20.3. Obligații de confidențialitate:

 • Păstrarea Confidențialității: Atât Platforma cât și Utilizatorii se obligă să mențină confidențialitatea informațiilor primite și să prevină divulgarea acestora către orice terță parte, cu excepția cazurilor în care există acordul explicit al celeilalte Părți sau o obligație legală care impune divulgarea.
 • Utilizare Limitată: Informațiile confidențiale vor fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost furnizate, în cadrul relației contractuale sau pentru îndeplinirea scopurilor convenite, fără a fi folosite în avantaj propriu sau pentru orice alte scopuri neautorizate.
 • Măsuri de Securitate: Ambele părți se angajează să implementeze și să mențină măsuri de securitate fizice, tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja informațiile confidențiale împotriva oricărui acces, utilizare, modificare sau distrugere neautorizată.
 • Notificarea și Gestionarea Incidentelor: În cazul descoperirii oricărei încălcări sau potențiale încălcări a confidențialității, partea afectată trebuie să notifice imediat cealaltă parte și să colaboreze pentru a investiga, limita și remedia orice efecte ale incidentului.

20.4. Durata Obligației de Confidențialitate: Această obligație de confidențialitate va rămâne în vigoare pe întreaga durată a utilizării serviciilor Platformei de către Utilizatori și va continua pentru o perioadă de nelimitată după încheierea oricărei relații contractuale sau după încetarea utilizării serviciilor, protejând astfel informațiile sensibile pe termen nelimitat.

XXI. ACORD PRELUCRARE DATE PERSONALE OPERATOR – PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ

21.1. Operatorul recunoaște și acceptă obligația de a respecta toate prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) în ceea ce privește prelucrarea datelor personale. Aceasta include, dar nu se limitează la, următoarele responsabilități:

 • Legalitatea, Echitatea și Transparența: Operatorul se angajează să prelucreze datele personale în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată. Exemple includ obținerea consimțământului persoanelor vizate înainte de colectarea datelor personale sau prelucrarea datelor în baza unui interes legitim, a contractului sau a unei obligații legale.
 • Limitarea Scopului: Operatorul va colecta și procesa date personale exclusiv pentru scopuri specifice, explicite și legitime. Nu va procesa datele într-un mod incompatibil cu acele scopuri.
 • Minimizarea Datelor: Operatorul va asigura că datele personale colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
 • Exactitate: Operatorul va asigura că datele personale sunt exacte și, acolo unde este necesar, actualizate; se vor lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura că datele personale care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.
 • Limitarea Stocării: Operatorul va păstra datele personale într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate numai pentru perioada necesară realizării scopurilor pentru care sunt prelucrate datele personale.
 • Integritatea și Confidențialitatea: Operatorul va prelucra datele personale într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor personale, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, folosind măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.
 • Transferul Datelor: Operatorul va respecta regulile GDPR privind transferul datelor personale către țări terțe sau organizații internaționale, asigurându-se că sunt îndeplinite condițiile adecvate de protecție.

21.2. Persoana Împuternicită se asigură că personalul autorizat să proceseze datele personale se angajează să respecte confidențialitatea sau sunt supuse unei obligații corespunzătoare de confidențialitate.

21.3. Persoana Împuternicită va lua toate măsurile necesare conform Articolului 32 din GDPR pentru a asigura securitatea prelucrării.

21.4. Persoana Împuternicită va asista Operatorul, în măsura posibil, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru îndeplinirea obligației acestuia de a răspunde la solicitările pentru exercitarea drepturilor persoanei vizate sub GDPR.

21.5. Persoana Împuternicită va ajuta Operatorul în asigurarea conformității cu obligațiile prevăzute în articolele 32 până la 36 din GDPR, luând în considerare natura prelucrării și informațiile disponibile pentru Persoana Împuternicită.

21.6. La încetarea colaborării, Persoana Împuternicită va șterge datele cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care Persoana Împuternicită și-a luat angajamentul să stocheze datele cu caracter personal pe o anumită perioadă.

21.7. Persoana Împuternicită va pune la dispoziție Operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu obligațiile stabilite în acest articol și va permite și contribui la realizarea auditurilor, inclusiv inspecțiile, efectuate de Operator sau de un alt auditor mandatat de acesta.

21.8. Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, Operatorul acordă Persoanei Împuternicite permisiunea de a angaja Persoane Subîmputernicite în cadrul furnizării serviciilor sale.

21.9. Persoana Împuternicită garantează că orice contract încheiat cu Persoanele Subîmputernicite va impune acestora aceleași obligații de protecție a datelor ca și cele impuse Persoanei Împuternicite conform acordului cu Operatorul. Aceasta include necesitatea de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor personale.

21.10. Exonerarea de răspundere pentru Persoanele Subîmputernicite: Persoana Împuternicită nu își asumă și prin prezenta este exonerată explicit de orice răspundere directă sau indirectă pentru orice acte sau omisiuni ale Persoanelor Subîmputernicite angajate în prelucrarea datelor personale sub autoritatea Persoanei Împuternicită. Această exonerare a răspunderii include, dar nu se limitează la orice erori, incidente de securitate a datelor sau încălcări ale legislației privind protecția datelor de către Persoanele Subîmputernicite.

XXII. FORȚA MAJORĂ

22.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

XXIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

23.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a) la momentul executării Serviciilor (e.g., soluționarea de către ONRC a cererii de înființare/modificare/radiere a unei entități, la momentul livrării declarației unice pe emailul clientului și depunerea declarației în SPV cu recipisa validă);

b) conform decizie unilaterale a Părților

c) la momentul încetării perioadelor de abonament (program de contabilitate, ghiduri, etc)

d) prin acordul părților

e) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care Părțile vor fi ținute a plăti datoriile restante către cealaltă Parte.

f) în alte cazuri prevăzute de lege sau conform înțelegerii Părților.

XXIV. CLAUZE FINALE

24.1. Acești Termeni și Condiții constituie acordul-cadrudintre dumneavoastră şi noi. În situația în care apelați la serviciile oferite de către profesioniștii terți contabili, acești Termeni și Condiții se aplică simultan cu Termenii și Condițiile de prestări servicii financiar-contabile.În situația unei neconcordanțe între Termenii și Condițiile de prestări servicii financiar-contabile și prezentul acord-cadru, Termenii și Condițiile de prestări servicii financiar contabile vor avea prioritate.

24.2. Acest Contract are caracter obligatoriu. Nu puteți transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre care decurg din Contract. 

24.3. În eventualitatea în care oricare dintre dispozițiile cuprinse în prezentul document sunt declarate nule, nescrise, nevalabile sau neaplicabile de către o instanță de judecată, astfel de decizii ale instanței nu vor prejudicia sau afecta validitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții rămase ale acestui acord, care vor rămâne în vigoare, neafectate și cu efect deplin.

24.4. Prezentului Contract, precum și oricărei utilizări a site-ului li se vor aplica legea română. Orice litigiu între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.

24.5. ContApp poate modifica Termenii și Condițiile din când în când. Vă vom informa în legătură cu modificările într-un interval de timp rezonabil. Aceste modificări vor deveni obligatorii pentru dumneavoastră după ce acestea v-au fost notificate prin e-mail sau prin altă modalitate agreată de Părți. Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, puteți înceta utilizarea Serviciilor noastre. 

24.6. Orice notificare către noi va fi considerată valabil dacă va fi trimisă electronic la adresa de email [email protected] sau la adresa poștală de la sediul social al ContApp: Loc. Tifesti, Județul Vrancea, Str. Secundară 58, nr. 24.