Termeni și Condiții

Termeni și condiții de utilizare ContApp

Versiunea din 09.11.2023

1. Părțile Contractante

 1. Kronos IT Support & Consulting SRL, cu sediul social în Loc.Tifesti, Județul Vrancea, Str. Secundară 58, nr 24, 627375, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J39/10237/2006, 18256126, denumită în continuare Prestatorul sau  ContApp.
 2. Clientul, utilizatorul platformelor www.contapp.ro (în continuare, orice trimitere la această platformă va face referire și la toate subdomeniile acesteia) și a serviciilor oferite prin intermediul acestora au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu oferit de Prestator. Orice comandă confirmată de Client, prin apăsarea butonului „Cumpără” sau “Comandă”, reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Prestatorului, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002.

Prin bifarea câmpului „Am citit, sunt de acord cu termenii si conditiile” utilizatorul ia cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și își dă acordul, în mod expres, să respecte toate clauzele acestor termeni și condiții (denumite în continuare Condițiile).

Definiții:

 1. www.contapp.ro: site-ul de Internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia și inclusiv pe pagina
 2. Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul site-ului www.contapp.ro
 3. Client: persoana fizica, juridica ce face o comanda pe siteul www.contapp.ro sau se inregistreaza ca utilizator
 4. Comandă: comanda de a achizitiona unul sau mai multe servicii afisate pe siteul www.contapp.ro, realizata de clientul care doreste sa beneficieze de acel serviciu. Comanda acceptata de ContApp devine contract intre parti numai dupa notificarea clientului
 5. Contract: o comandă confirmată de către ContApp, prin care ContApp este de acord să presteze Serviciile iar Clientul este de acord să plătească aceste Servicii sau in cazul serviciilor gratuite sa respecte regulile de conduita descrise in prezentul document
 6. Contract auxiliar:  un contract prin care Clientul obține produsele sau serviciile care fac obiectul unui contract la distanță, iar aceste produse sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de ContApp sau de o parte terță, pe baza unui acord între partea terță respectivă și ContApp
 7. Persoană împuternicită/ Colaborator : orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
 8. PFA – Persoana Fizica Autorizata, termen prin care descriem toate formele de organizare a activităților independente: PFA, PFI, II, IF, Profesii Liberale, CMI, etc. care aplica prevederile legii contabilității in partida simpla.

Ceilalți termeni utilizați în prezentul document au înțelesul conferit de Ordonanța de urgență 34/2014 și celelalte prevederi legale aplicabile.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul ContApp.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile”.

2.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe ContApp.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android și web browser.

2.5. Lista prețurilor produselor oferite se poate gasi la adresa https://servicii.contapp.ro/ si, dupa caz, de la un reprezentant al Prestatorului prin email sau telefonic. Prețul se va stabili de către Prestator în funcție de necesitățile Clientului și de perioada pe care se achita serviciul. Plata serviciilor de catre Client reprezinta acceptarea de către acesta a prețului oferit de Prestator.

2.6. Prin încheierea contractului, Clientul înțelege și confirmă faptul că alți utilizatori (firme și persoane fizice) cu care Clientul a tranzactionat in platforma ContApp vor fi constienti de faptul ca firma Clientului utilizează serviciul ContApp.ro.

2.7 Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu: 

3. Condiții de utilizare a produselor și serviciilor ContApp

3.1 Serviciul de înființare si modificare PFA/SRL

3.1.1 Serviciile de intermediere la înființare PFA, găzduire sediu profesional, administrare completă a PFA/PFI/II, înfiintare SRL, radiere SRL, PFA, PFI, II. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile”. 

3.1.2. Serviciul de găzduire a sediului social constă în furnizarea de către ContApp a unei adrese de corespondență situate în Municipiul București, la care ContApp are acces în mod continuu și neîntrerupt. Furnizarea acestui serviciu nu implică faptul că sediul Clientului va fi stabilit la aceeași adresă la care este situat și sediul social al SC Kronos IT Support & Consulting SRL . Fiind o adresă de corespondență, Clientul al căror sediu va fi găzduit de ContApp va desfășura activitatea numai în afara sediului social. În situația în care activitatea sa economică este intrinsec legată de o desfășurare efectivă la sediu, Clientul este responsabil să anunțe ContApp în acest sens și, după caz, va fi nevoit să își schimbe sediul social sau să își deschidă un punct de lucru. Clientul care solicită furnizarea serviciului de găzduire a sediului social, semnează în mod automat la finalizarea creării contului, și un contract de comodat încheiat direct cu un colaborator ContApp care se va ocupa de aceasta operatiune

3.1.3. În prezentul contract obligația este de mijloace, adică ContApp se obligă să folosească toate capacitățile sale pentru întocmirea documentelor necesare înregistrării firmelor la O.N.R.C și nu este de rezultat adică să primească plata în funcție de soluționarea favorabilă sau, nu a dosarului de înregistrare depus la O.N.R.C. Astfel încât ContApp nu poate garanta soluționarea favorabilă a cererii. În cazul în care la solicitarea Clientului sau a funcționarilor O.N.R.C este necesară refacerea sau modificarea documentelor și vina nu este exclusivă a ContApp, Clientul va plăti suplimentar o taxă de refacere a documentelor de 300 RON.

3.1.4. Dosarul va conține cererea semnată olograf (de mână cu pixul sau de mână în platforma ContApp și preluată electronic) în înțelesul Legii nr. 455/ 2001, republicată, și al Regulamentului (UE) nr. 910/2014. Documentele necesare vor fi scanate de Client fără margini, umbre și vor fi perfect lizibile.

3.1.5. Prin lansarea unei comenzi și acceptarea Condițiilor, Clientul accepta contractul auxiliar încheiat între ContApp și un colaborator care îndeplinește condițiile legale să îl reprezinte în fața instituțiilor publice și private, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de ContApp.

3.1.6. Colaboratorul ContApp va realiza în numele și pe seama contractului de colaborare cu ContApp   Clientului, toate demersurile și/sau acțiunile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) și/sau diviziunile (subsidiarele) locale sau județene ale acestuia precum, la ANAF și/sau diviziunile (subsidiarele) locale sau județene ale acestuia si la orice alta institutie necesara in vederea indeplinirii sarcinilor.

3.1.7. Colaboratorul ContApp va putea întocmi orice fel de cereri și declarații necesare, va depune, va primi și va ridica acte, va putea semna în numele Clientului oriunde va fi necesar, inclusiv în mod electronic. Cazurile necesare vor include, dar nu se vor limita la înființarea, modificarea ,radierea PFA, infiintarea/modificarea/radierea SRL, depunerea declarațiilor unice estimative, rectificative și definitive la ANAF și a altor declarații necesare în funcție de situația Clientului, precum și orice procedură premergătoare necesară efectuării situațiilor enumerate anterior.

3.1.8. În procesul de intermediere a documentelor solicitate, ContApp își rezervă dreptul de a utiliza o adresa de e-mail proprie pentru a fi în legătură directă cu instituțiile publice și private.

3.1.9. ContApp nu răspunde pentru erorile de înregistrare, comunicare, înscriere sau de transmitere a documentelor, făcute de persoane care nu se află sub autoritatea sa, precum funcționarii de la Registrul Comerțului, ANAF sau lucrătorii de la Poștă.

3.1.10. ContApp si colaboratorul acesteia nu garantează un termen maxim de întocmire și/sau depunere a dosarului de înființare/ modificare PFA și nu este răspunzătoare de timpul în care se soluționează cererile de către Oficiul Național la Registrului Comerțului. De regulă, cererile transmise se soluționează în 3-4 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii, dacă nu apar observații din partea Registrului Comerțului. În cazul în care apar asemenea observații, termenul de soluționare se poate prelungi până la 30 zile calendaristice. ContApp si colaboratorul acesteia nu va fi răspunzătoare pentru oricare prelungire, întârziere sau respingere în soluționarea dosarelor și nici pentru eventualele consecințe pe care o astfel de prelungire, întârziere sau respingere o poate avea asupra activității Clientului.

3.1.11. În situația în care Clientul dorește să facă modificări asupra opțiunilor exprimate în procesul de înființare, însă își exprimă alegerea la un moment ulterior depunerii dosarului la Registrul Comerțului competent, ContApp si colaboratorul acesteia nu își asumă că va opera modificările transmise de către Client, iar Clientul își asumă că există riscul de a fi înființat/radiat un PFA/SRL în coordonatele stabilite anterior. În cazul în care ContApp va transmite modificările indicate către Registrul Comerțului, Clientul își asumă faptul că termenul de soluționare a dosarului se poate prelungi până la 30 de zile calendaristice.

3.1.12. Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentelor termeni si conditii, în situația în care Clientul renunță la înființarea unui PFA între momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului competent și admiterea dosarului, ContApp va proceda în termen rezonabil la radierea PFA-ului.

3.1.13. Prin acceptarea prezentelor Condiții, Clientul ia cunoștință de faptul că, pentru a fi titularul unui PFA/II/SRL, acesta trebuie să aibă cel puțin 18 ani, iar pentru a fi titularul unui PFI, acesta trebuie să aibă cel puțin vârsta specificată în reglementarea profesiei liberale pe care o are. Prin urmare, ContApp si colaboratorul acesteia este complet exonerată de răspundere dacă va intermedia cu succes înființarea unui SRL/PFA/II sau va administra contabilitatea unei entități al cărei reprezentant legal nu îndeplinește cerința vârstei legale.

3.1.14 Contractul este încheiat în momentul confirmării comenzii de către ContApp și va înceta în momentul în care Registrul Comerțului a soluționat Cererea de înregistrare indiferent de rezultatul acesteia (cererea admisă sau respinsă).

3.2 Abonamentul la programele informatice ContApp

Programele ContApp pot fi accesate sub forma de abonament, prin intermediul internetului. Clientul trebuie să-și creeze un cont și să adauge o entitate înregistrată fiscal pentru a activa abonamentul.

Prestatorul va acorda Clientului si numai acestuia dreptul de utilizarea a produselor ContApp sau a altor bunuri si servicii, si numai in urma plații si a comenzii pentru produsele oferite contra-cost.

3.2.1 Abonamentul de testare sau demo este oferit o singura data clientului, înainte de achiziția unui abonament plătit. Are o valabilitate de 30 de zile și permite acces complet la aplicație cu introducerea de încasări și plăți care au data documentului cuprinsă între data începerii abonamentului plus încă 30 de zile.

Abonamentul de testare nu se mai acorda clientului care a achiziționat un abonament plătit.

3.2.2. Abonamentul de facturare Gratis este oferit gratuit clientului pe perioada nedeterminata. Ramane insa la decizia Prestatorului dacă actualizarea la o versiune mai nouă a serviciului este gratuita sau contra-cost, fiecare nouă versiune constituindu-se într-un produs de sine stătător.

3.2.3 Abonamentul de Facturare Avansat,  este oferit pentru PFA si SRL oferă acces la functionalitatile complete pentru transmiterea facturilor prin sistemul e-Factura.

3.2.4 Abonamentul la Programul de Contabilitate pentru PFA, oferă acces complet la aplicație și are o perioada de valabilitate de 365 de zile de la data plății. In perioada de valabilitate, clientul poate introduce, modifica datele introduse și descărca rapoartele create. După expirarea abonamentului, clientul are în continuare dreptul sa descarce rapoartele create dar nu mai poate introduce date sau modifica datele introduse fără achiziția unui nou abonament.

3.2.5. Pentru activarea abonamentului, Clientul va achita Prestatorului contravaloarea abonamentului, prevăzută în momentul finalizării comenzii.

Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. 

Confirmarea platii se realizează imediat ce plata este finalizată prin intermediul procesatorului de plati, serviciul fiind disponibil automat în contul clientului. 

Abonamentul se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Prestator printr-un email trimis la [email protected] sau nr. de telefon 0791 512 012, de luni până vineri între orele 09:00 și 18:00.

3.2.6 Accesul la programele ContApp nu poate fi transferat, vandut, cedat, indiferent prin ce mijloace sau pus la dispoziția unei alte parti, fără a avea, în prealabil, acordul scris al Prestatorului.

3.3 Condiții de utilizare a programului de generarea a Declarației Unice

3.3.1. Prezentele Condiții se aplică Programului de generare a declarației unice, accesibil pe pagina de internet https://declaratiaunica.contapp.ro denumit in continuare Program.

3.3.2. Clientul ia cunoștință de prezentele condiții înainte de utilizarea Programului și acestea sunt acceptate de client atunci când acesta bifează căsuța „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile serviciului” la înregistrarea pe pagina https://account.contapp.ro. Utilizarea Programului presupune respectarea acestor Condiții.

3.3.3. Clientul primește dreptul de utilizare neexclusiv, netransmisibil și fără drept de sublicențiere pentru Program în schimbul și sub condiția plății prețului stabilit. Dreptul de utilizare este acordat numai pentru Clientul înregistrat și acest drept nu este transmisibil. 

3.3.4. Clientul primește gratuit acces la programul de generare a declarației unice dacă achizitioneaza si plătește un abonament pentru un an la unul din produsele:

3.3.5. Clientul este responsabil pentru păstrarea în condiții de confidențialitate a datelor de acces, iar ContApp.ro nu va răspunde pentru pierderea datelor de acces de către Client. În cazul în care clientul are suspiciuni că datele de acces sunt cunoscute de persoane neautorizate, clientul trebuie să informeze imediat ContApp.ro și să ia măsuri pentru schimbarea datelor de acces.

3.3.6. Clientul este titularul unic al datelor prelucrate prin utilizarea Programului ContApp.ro este proprietarul Programului, iar Clientul primește doar dreptul neexclusiv și netransmisibil de utilizare a Serviciului. În lipsa unui Contract Specific, Clientul va avea în raport cu Programul numai drepturile stabilite în mod expres prin aceste Condiții, iar existența unor alte drepturi suplimentare ale Clientului este exclusă.

3.3.7. Prestatorul are dreptul de a alege ca Programul să fie oferit cu titlu gratuit. În cazul în care ContApp.ro nu va percepe niciun cost pentru program, Declarația Unică va avea rol pur informativ și Clientul va fi obligat să verifice acuratețea datelor cuprinse în aceasta. ContApp.ro va fi, în toate cazurile, complet exonerată de răspundere în situația în care Clientul suferă orice tip de daune din utilizarea Declarației Unice, inclusiv pentru amenzile, dobânzile și penalitățile care ar putea fi suferite de către Client.

3.3.8. Clientul este integral răspunzător pentru datele introduse utilizând Programul. ContApp.ro are doar rol de stocare a informațiilor furnizate de Client. Pentru utilizarea programului in mod gratuit ContApp.ro nu oferă niciun fel de suport, telefonic, pe email sau pe alte canale.

3.3.9. ContApp.ro nu este răspunzătoare pentru transmiterea declarației către Agenția Națională de Administrare Fiscală, această responsabilitate fiind în sarcina Clientului și nu poate fi răspunzătoare pentru procesarea eronată, întârziată sau defectuoasă a declarației unice de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, atunci când declarația unică a fost generată din platforma https://declaratiaunica.contapp.ro.

3.4  Condițiile de furnizare a serviciului de verificare a Declarației Unice 

3.4.1. Serviciul de verificare a declarației unice se acordă o singură dată pentru o singura declaratie unica verificata, completata pentru un singur CNP. 

Serviciul se considera încheiat la momentul în care consultantul ContApp trimite Declarația Unică pe emailul Clientului. 

3.4.2 Pentru acordarea serviciului Clientul parcurge următorii pași:

 • Creează un cont în secțiunea https://declaratiaunica.contapp.ro. 
 • Adaugă datele de identificare personale: nume, prenume, inițiala tatălui, adresa de email, numărul de telefon;
 • Adaugă datele veniturilor pe care le-a obținut în anul anterior și datele veniturilor estimate pentru curent; 
 • Clientul completează câte o categorie de venit pentru fiecare sursa de venit realizata.  

3.4.3 Clientul este integral răspunzător pentru datele introduse utilizând Programul. ContApp.ro are doar rol de stocare a informațiilor furnizate de Client.

3.4.4 Pentru comunicari se vor folosi următoarele canale de comunicare:

 • e-mailul clientului și e-mailul prestatorului: [email protected] 
 • telefonul clientului și telefonul prestatorului: 0791 512 012

3.4.5  După completarea informațiilor de la punctul 5.4.2, Clientul apasă pe butonul “Solicită verificare” și un email va fi trimis unui consultant ContApp.ro . Prin acțiunea de solicitarea a serviciului clientul accepta sa acorde consultantului drepturi de acces în contul său pentru verificarea datelor introduse și generarea declarației unice.

3.4.6 Consultantul ContApp.ro are rolul de a verifica încadrarea corectă a veniturilor în categoriile fiscale impozabile și de a stabili impozitul și contribuțiile sociale de plată. Dacă este cazul, pentru clarificări consultantul ContApp.ro poate iniția un apel telefonic, prin care poate solicita clientului modificarea datelor de din Program.  

3.4.7 Termenul legal de răspuns a consultantului este de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.  În situația în care datele introduse nu sunt complete, termenul de 3 zile lucrătoare decurge de la data trimiterii de către consultant către e-mailul clientul a unui email de actualizare a datelor. 

3.4.8 ContApp.ro nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru diferențele ce ar putea surveni între sumele calculate în declarația unică generată prin platforma ContApp.ro și sumele calculate de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală, atunci când diferențele de datorate în plus de client se datorează furnizării de date incomplete, greșite sau false de către Client.

3.4.9 Serviciul de verificare a declarației unice și de generare automată a declarației unice oferit de ContApp.ro nu reprezintă un serviciu de consultanță fiscală, conform legii.

3.5 Condițiile de furnizare a abonamentului la Ghidurile ContApp

Abonamentul la Ghidurile ContApp permite accesul și descărcarea fișierelor pe calculatorul clientului pe o perioada de 365 de zile de la data plății abonamentului.

Accesul la secțiunea de ghiduri se realizeaza în baza adresei de e-mail a clientului și numai titularul adresei de email are dreptul de utilizare a Ghidurilor.

Informaţiile incluse în ghiduri sunt puse la dispoziţia clientului cu bună credinţă, din surse pe care noi le considerăm de încredere. Nu garantăm că informaţiile sunt exacte, complete sau obiective, de aceea nimeni nu trebuie să se bazeze pe ele pentru nici un scop.

4. Plata și disponibilitatea serviciilor

4.1 Oferta Prestatorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.contapp.ro. Prestatorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

4.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

4.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

4.4. Accesul la serviciile ContApp este posibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizari legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract

4.5 Plata serviciilor 

4.5.1 Plata online cu card bancar

Pentru plata cu cardul ContApp folosește serviciile procesatorului de plati Netopia Payments, procesator autorizat de banca Națională a României.

Prin efectuarea plății online Clientul accepta termenii și condițiile procesatorului de plăți online. Toate informațiile cardului cu care se efectuează plata vor fi completate doar în platforma securizată a procesatorului de plăți și vor fi accesate doar de către acesta. 

ContApp nu accesează și nu reține în niciun fel informațiile cardului clientului. Procesatorul securizat de plăți este singurul responsabil de securitatea informațiilor de plată ale clientului.

După expirarea abonamentului, accesul la funcționalitățile aferente abonamentului expirat va fi restricționat. Datele nu mai pot fi modificate dar clientul poate  în continuare descarce registrele și formularele de contabilitate. 

4.5.2 Plata prin transfer bancar sau la Ghiseul bancii

Plata se va efectua în oricare din conturile indicate pe factura proforma emisă. La detaliile plății se vor menționa informații de identificare a plății, cum ar fi: factura achitata si/sau Codul Unic de Înregistrare (CUI) al firmei pentru care se achiziționează abonamentul ContApp.

4.5.3 Prelungirea (reînnoirea) abonamentului

La expirarea abonamentului, trimitem notificări de informare în contul clientului sau pe email, pe adresele de email care au asociat rolul de administrator; Este obligatia clientului sa se asigure că primeste notificările pe email de la adresa [email protected]

Daca clientul nu a ales plata recurenta la comanda initială procesul pentru prelungirea abonamentului este similar cu cel de la comnada inițială; se alege o modalitate de achitare disponibilă, iar activarea acestuia va depinde de aceeași procesare automatizată a extraselor prezentată anterior, la secțiunea “Plătește prin transfer bancar sau în numerar la ghișeul băncii”.  În cazul în care abonamentul expiră și clientul nu achită contravaloarea unui nou abonament plătit, accesul la serviciile disponibile prin intermediul abonamentului va fi întrerupt.

4.5.4 Plata recurentă pentru abonamentele la programele si ghidurile ContApp

Modulul de plată recurentă se bazează pe sistemul electronic de procesare plăți si încasări al Netopia Payments. 

La comanda inițială a unui abonament lunar clientul poate selecta reînnoirea automată a abonamentului iar procesatorul de plăți va stoca datele cardului. Înainte cu 3 zile de reînnoirea abonamentului, Contapp va trimite notificări pentru avertizarea clientului. Clientul poate oricand anula abonamentul lunar dar accesul la functionalitatile abonamenntului va fi restrictionat dupa expirarea acestuia.

4.6  Rambursări si returnări

După efectuarea unei plăți pentru achiziționarea unui abonament ContApp, Clientul are la dispoziție 14 zile calendaristice din momentul activării abonamentului pentru a se răzgândi, doar în cazul în care nu a utilizat niciunul dintre serviciile pentru care a plătit. 

Clientul poate cere returnarea sumei plătite la adresa [email protected], în termenul de 14 zile menționat anterior, renunțând, totodată, la serviciile plătite. Odată cu returnarea sumei, veți pierde accesul la serviciile ContApp pentru care ați plătit. 

4.7  Stergerea Contului de Clientul si datele corespondente ale acestuia. 

Contul unui client se sterge:

 • în termen de 30 de zile de la solicitarea expresa a clientului transmisă către adresa de email [email protected]
 • după 1 an de neutilizare a Programului de Facturare Gratis sau a abonamentului de testare. 

Data ultimei utilizări se stabilește în funcție de data ultimului document înregistrat în aplicație. Dacă nu s-a înregistrat niciun document atunci data se considera data la care utilizatorul a înregistrat entitatea.

 • după 6 ani de la ultimul abonament anual plătit de utilizator la Programul de facturare sau Programul de contabilitate pentru PFA. Un abonament anual se considera ca fiind achiziția unui abonament cu plata anuala, sau plata lunara consecutiva timp de 12 luni, a Programului de facturare sau a Programului de contabilitate pentru PFA. 

5.Drepturile și obligațiile părților

5.1. Drepturile și obligațiile Clientului

5.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

5.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile oferite de Prestator în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

5.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

5.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor oferite.

5.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Prestatorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

5.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

5.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile.

5.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului

5.2.1. Prestatorul asigură:

 • posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona documentele emise prin intermediul serviciilor oferite.
 • asistență de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00 pentru probleme legate de aplicații. Nu oferim asistență financiar-contabilă sau în legătură cu emiterea de documente. 
 • backup al datelor
 • conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
 • sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile oferite nu funcționează sau funcționează în mod limitat în varianta offline.

5.2.2. www.contapp.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Client, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

5.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă termenii și condițiile acestui contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

5.2.4. Prestatorul nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

5.2.5. Prestatorul oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pe perioada abonamentului, pentru folosirea serviciilor oferite.

5.2.6 Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

5.2.7. Prin accesarea site-ului si înregistrarea în aplicație, vizitarea acestuia sau a elementelor sale, sau trimiterea de e-mail-uri adresate Prestatorului, comunicarea cu aceasta se realizează in mod electronic, considerându-se astfel ca utilizatorul consimte in mod expres la primirea notificărilor de la Prestator in modalitate electronica, incluzând si comunicări prin e-mail sau prin anunțuri/opinii, newslettere etc.

6. Înregistrare, parole și responsabilități

6.1. Înregistrarea unui cont se face în mod gratuit și permite testarea serviciilor. Prestatorul recomanda utilizatorilor inregistrati să nu dezvăluie nimănui parolele de acces.

6.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Prestatorul nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de Client către Prestator. Așadar, orice informație trimisă către Prestator se va face pe riscul Clientului.

6.3. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale site-ul www.contapp.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont ContApp reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

7. Răspunderea contractuală

7.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Prestator precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

7.2. Clientul este singurul responsabil cu privire la introducerea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor in contul ContApp.

7.3. Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

7.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Prestatorul pentru orice pagubă, costuri sau limitari de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document, Clientul înțelege și acceptă faptul că Prestatorul va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care legea îl obliga sa facă acest lucru.

7.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Prestatorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Prestatorul nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

8. Încetarea contractului

8.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • la momentul soluționării de către Registrul Comerțului a cererii de înființare/ modificare/ radiere a unei entități;
 • la momentul incheierii perioadei de abonament plătit la programul de contabilitate;
 • la momentul incheierii perioadei de abonament plătit la ghid;
 • la momentul livrării declarației unice pe emailul clientului și depunerea declarației în SPV cu recipisa validă
 • părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
 • decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
 • în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

9. Exonerarea de răspundere

9.1. Prestatorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Prestatorului.

10. Confidențialitatea

10.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

 • de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
 • de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

10.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

 • informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
 • informaţia era accesibilă publicului;
 • partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

11. Forța majoră

11.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

11.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

11.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

11.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

12. Legea guvernantă

12.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

12.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Prestatorului.

13. Dispoziții finale

13.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

13.2. Prestatorul isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic acești termeni. În astfel de cazuri, vom informa Clientul în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 15 de zile înainte de intrarea sa în vigoare, motiv pentru care rugam Clientul sa verifice periodic conținutul acestui document.

13.3. Orice notificare către Prestator trebuie trimisă electronic la adresele de email [email protected]

Prezentul contract este disponibil la adresa https://www.contapp.ro/termeni-si-conditii