Termeni și condiții de utilizare ContApp

Versiunea 3 din 05.05.2023

1.Părțile Contractante

1.1. Kronos IT Support & Consulting SRL, cu sediul social în Loc.Tifesti, Județul Vrancea, Str. Secundară 58, nr 24, 627375, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J39/10237/2006, 18256126, având contul nr. RO70BTRLRONCRT0291680501, deschis la Banca Transilvania, agenția Crangasi, reprezentată de Constantin Cozma in calitate  de administrator, operatorul platformei ContApp.ro în calitate de Prestator.

si

Clientul, utilizatorul platformei ContApp.ro și a tuturor serviciilor oferite prin intermediul acesteia au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu oferit de Prestator. Orice comandă confirmată de Client, prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și conditiile” reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Prestatorului, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

Definiții:

Contapp.ro este site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul site-ului Contapp.ro, sub forma de abonament.

Utilizator: persoana fizica care se înregistrează pe site-ul contapp.ro cu email si parola.

Client: persoana fizica sau juridică care face o comandă pe site-ul Contapp.ro, identificat prin CNP, CUI sau CIF.

Comanda: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate pe site-ul Contapp.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-ul Contapp.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără să fi făcut o Comandă.

 1. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul Contapp.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile”.

2.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe Contapp.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android și web browser.

2.5. Lista prețurilor serviciilor oferite se poate gasi la adresa https://shop.contapp.ro/ si, dupa caz, de la un reprezentant al Prestatorului prin email sau telefonic. Prețul se va stabili de către Prestator în funcție de necesitățile Clientului și de perioada pe care se achita serviciul. Plata serviciilor de catre Client reprezinta acceptarea de către acesta a prețului oferit de Prestator.

2.6. Serviciile ContApp pot fi accesate sub forma de abonament, cu următoarele caracteristici:

a)Abonamentul de facturare este oferit gratuit clientului pe perioada nedeterminata. Ramane insa la decizia Prestatorului dacă actualizarea la o versiune mai nouă a serviciului este gratuita sau contra-cost, fiecare noua versiune constituindu-se într-un produs de sine stătător.

b)Abonamentul de testare sau demo este oferit o singura data clientului, înainte de achiziția unui abonament plătit. Are o valabilitate de 30 de zile si permite acces complet la aplicație cu introducerea de încasări și plăți care au data documentului cuprinsă între data începerii abonamentului plus încă 30 de zile. Abonamentul de testare nu se mai acorda clientului care a achiziționat un abonament plătit.

c)Abonamentul plătit la aplicația ContApp, oferă acces complet la aplicație și are o perioada de valabilitate de 365 de zile de la data plății. In perioada de valabilitate, clientul poate introduce, modifica datele introduse și descărca rapoartele create. După expirarea abonamentului, clientul are în continuare dreptul sa descarce rapoartele create dar nu mai poate introduce date sau modifica datele introduse fără achiziția unui nou abonament.

d)Abonamentul la Ghiduri permite accesul si descărcarea fișierelor pe calculatorul clientului pe o perioada de 365 de zile de la data plății abonamentului.

2.6. Prin încheierea contractului, Clientul înțelege și confirmă faptul că alți utilizatori (firme și persoane fizice) cu care Clientul a tranzactionat in platforma ContApp vor fi constienti de faptul ca firma Clientului utilizează serviciul Contapp.ro.

2.7. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de confidentialitate găsită la adresa

Politica de confidentialitate

 1. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

3.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Confirmarea platii se realizează imediat ce plata este finalizată prin intermediul procesatorului de plati, serviciul fiind disponibil automat în contul clientului. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Prestator printr-un email trimis la [email protected] sau nr. de telefon 0791 512 012, de luni până vineri între orele 09:00 si 18:00.

3.3. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare an abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

3.5 Contul Clientului si datele corespondențe vor fi sterse:

a)în termen de 30 de zile de la solicitarea expresa a clientului transmisă către adresa de email [email protected]

b)după 1 an de neutilizare a serviciului de facturare sau a abonamentului de testare. Data ultimei utilizări se stabilește în funcție de data ultimului document înregistrat în aplicație.

c)după 6 ani de la inchiderea abonamentului plătit, (în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și a Codului de Procedura Fiscala).

 1. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va achita Prestatorului contravaloarea abonamentului, prevăzută în momentul finalizării comenzii.

4.2. Prestatorul va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales.

4.3. Clientul va beneficia de returnarea banilor prin procesatorul de plăți sau direct prin virament bancar, în termen de 30 zile, dacă face o cerere expresa scrisă către adresa de email [email protected] Banii vor intra în contul dvs în maxim 15 zile lucrătoare de la data cererii de returnare.

Daca in termen de 30 de zile cumparatorul nu solicita returnarea banilor, se considera GARANTIA expirata si prestatorul nu este obligat sa returneze banii.

 1. Condițiile de utilizare a programului ContApp 

5.1 Prin documentul de fata, Termeni si conditii de utilizare, Prestatorul va acorda Clientului si numai acestuia dreptul de utilizarea a serviciului ContApp sau a altor bunuri si servicii, si numai in urma plații si a comenzii pentru produsele oferite contra-cost.

5.2 Accesul la aplicația ContApp nu poate fi transferat, vandut, cedat, indiferent prin ce mijloace sau pus la dispoziția unei alte parti, fără a avea, în prealabil, acordul scris al Prestatorului.

5.3 Condițiile de utilizare a programului https://declaratiaunica.contapp.ro.

5.3.1. Prezentele Condiții se aplică Programului de generare a declarației unice, accesibil pe pagina de internet https://declaratiaunica.contapp.ro denumit in continuare Program.

5.3.2. Clientul ia cunoștință de prezentele condiții înainte de utilizarea Programului și acestea sunt acceptate de client atunci când acesta bifează căsuța „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile serviciului” la înregistrarea pe pagina https://account.contapp.ro. Utilizarea Programului presupune respectarea acestor Condiții.

5.3.3. Clientul primește dreptul de utilizare neexclusiv, netransmisibil și fără drept de sublicențiere pentru Program în schimbul și sub condiția plății prețului stabilit. Dreptul de utilizare este acordat numai pentru Clientul înregistrat și acest drept nu este transmisibil.

5.3.4. Clientul este responsabil pentru păstrarea în condiții de confidențialitate a datelor de acces, iar Contapp.ro nu va răspunde pentru pierderea datelor de acces de către Client. În cazul în care clientul are suspiciuni că datele de acces sunt cunoscute de persoane neautorizate, clientul trebuie să informeze imediat Contapp.ro și să ia măsuri pentru schimbarea datelor de acces.

5.3.5. Clientul este titularul unic al datelor prelucrate prin utilizarea Programului Contapp.ro este proprietarul Programului, iar Clientul primește doar dreptul neexclusiv și netransmisibil de utilizare a Serviciului. În lipsa unui Contract Specific, Clientul va avea în raport cu Programul numai drepturile stabilite în mod expres prin aceste Condiții, iar existența unor alte drepturi suplimentare ale Clientului este exclusă.

5.3.6. Prestatorul are dreptul de a alege ca Programului să fie oferit cu titlu gratuit. În cazul în care Contapp.ro nu va percepe niciun cost pentru program, Declarația Unică va avea rol pur informativ și Clientul va fi obligat să verifice acuratețea datelor cuprinse în aceasta. Contapp.ro va fi, în toate cazurile, complet exonerată de răspundere în situația în care Clientul suferă orice tip de daune din utilizarea Declarației Unice, inclusiv pentru amenzile, dobânzile și penalitățile care ar putea fi suferite de către Client.

5.3.7. Clientul este integral răspunzător pentru datele introduse utilizând Programul. Contapp.ro are doar rol de stocare a informațiilor furnizate de Client. Pentru utilizarea programului in mod gratuit Contapp.ro nu oferă niciun fel de suport, telefonic, pe email sau pe alte canale.

5.3.8 Serviciul de verificare a declarației unice și de generare automată a declarației unice oferit de Contapp.ro nu reprezintă un serviciu de consultanță fiscală așa cum este definit în legislație.

5.3.9. Contapp.ro nu este răspunzătoare pentru transmiterea declarației către Agenția Națională de Administrare Fiscală, această responsabilitate fiind în sarcina Clientului și nu poate fi răspunzătoare pentru procesarea eronată, întârziată sau defectuoasă a declarației unice de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, atunci când declarația unică a fost generată din platforma https://declaratiaunica.contapp.ro.

5.4  Condițiile de furnizare a serviciului de verificare a Declarației Unice 2023

5.4.1. Serviciul de verificare a declarației unice se acordă gratuit pentru fiecare comandă finalizată după data de 01.11.2022 și pânâ la data de 30.11.2023, comandă care contine cel puțin unul dintre produsele următoare:   

5.4.2 Serviciul de verificare a declarației unice se acordă o singură dată pentru o singura declaratie unica verificata, completata pentru un singur CNP.

5.4.3 Pentru acordarea serviciului Clientul parcurge următorii pași:

 • Creează un cont în secțiunea https://declaratiaunica.contapp.ro. 
 • Adaugă datele de identificare personale: nume, prenume, inițiala tatălui, adresa de email, numărul de telefon
 • Adaugă datele veniturilor pe care le-a obținut în anul 2022 și datele veniturilor estimate pentru 2023 
 • Clientul completează câte o categorie de venit pentru fiecare sursa de venit realizata în 2022 și estimată pentru 2023.  

5.4.4 Clientul este integral răspunzător pentru datele introduse utilizând Programul. Contapp.ro are doar rol de stocare a informațiilor furnizate de Client.

5.4.5 Pentru comunicari se vor folosi următoarele canale de comunicare:

 • e-mailul clientului și e-mailul prestatorului: [email protected] 
 • telefonul clientului și telefonul prestatorului: 0791 512 012

5.4.6  După completarea informațiilor de la punctul 5.4.2, Clientul apasă pe butonul “Solicită verificare” și un email va fi trimis unui consultant ContApp.ro . Prin acțiunea de solicitarea a serviciului clientul accepta sa acorde consultantului drepturi de acces la contul său pentru verificarea datelor introduse și generarea declarației unice.

5.4.7 Consultantul ContApp.ro are rolul de a verifica încadrarea corectă a veniturilor în categoriile fiscale impozabile și de a stabili impozitul și contribuțiile sociale de plată. Dacă este cazul, pentru clarificări consultantul ContApp.ro poate iniția un apel telefonic, prin care poate solicita clientului modificarea datelor de din Program.  

5.4.8 Termenul legal de răspuns a consultantului este de 72 de ore de la data solicitării. În situația în care datele introduse nu sunt complete, termenul de 72 ore decurge de la data trimiterii de către consultant către adresa de e-mail a clientului a unei noriticari pentru actualizarea datelor introduse. 

5.4.9 Serviciul se considera încheiat la momentul în care consultantul ContApp trimite Declarația Unică pe emailul Clientului. Clientul are obligatia ca in termen de 72 de ore sa confirme prin email depunerea declaratiei sau sa notifice existenta unor erori la depunere. Daca in termen de 72 de ore clientul nu trimite norificarea pe email, serviciul se considera prestat si toate obligatiile indeplinite fata de client sunt indeplinite. 

5.4.10  Contapp.ro nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru diferențele ce ar putea surveni între sumele calculate în declarația unică generată prin platforma Contapp.ro și sumele calculate de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală, atunci când diferențele de datorate în plus de client se datorează furnizării de date incomplete, greșite sau false de către Client.

5.4.11 Următoarele categorii de venituri si sectiuni din declaratia unica nu sunt acoperite de Programul de generare a declaratiei unice si Serviciul de verificare a Declaratiei Unice 2023 oferit prin platforma https://declaratiaunica.contapp.ro:

 • SUBSECȚIUNEA I.1.2 Date privind impozitul pe veniturile din activități independente realizate din România, impuse pe bază de norme de
  venit în cazul contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie a anului de impunere
 • SUBSECȚIUNEA I.2.2 Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate
 • SUBSECȚIUNEA I.2.3 Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii 
 • SECȚIUNEA I.5 Date privind indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020
 • SECȚIUNEA I.6 Date privind indemnizația prevăzută la art.6 alin.(1) lit.a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021
 • SECȚIUNEA I.7 Date privind indemnizația prevăzută la art.6 alin.(1) lit.a) sau b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2022
 • SECȚIUNEA I.9 Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/ câștigul net anual impozabil
 • SECȚIUNEA I.10 Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale
 • SUBSECȚIUNEA II.1.3 Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit

5.4.12 Serviciul de verificare a declarației unice și de generare automată a declarației unice oferit de Contapp.ro nu reprezintă un serviciu de consultanță fiscală, conform legii.

 1. Disponibilitatea serviciilor afișate

6.1 Oferta Prestatorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.contapp.ro. Prestatorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

6.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

6.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

6.4. Accesul la serviciile ContApp este posibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizari legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

6.5. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.9%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Prestatorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Prestatorul pentru o perioadă mai mare decât cea menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

6.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Prestatorului, Clientul își poate exporta documentele, iar nomenclatoarele de produse și clienți în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încălcarea acestui contract etc.), Prestatorul se va strădui, fără a garanta însă, să ofere Clientului acces pentru a își exporta documentele , nomenclatoarele de produse și clienți în format tabelar. Prestatorul nu își poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

 1. Drepturile și obligațiile părților

7.1. Drepturile și obligațiile Clientului

7.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

7.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile oferite de Prestator în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

7.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

7.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor oferite.

7.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Prestatorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

7.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

7.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile.

7.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului

7.2.1. Prestatorul asigură:

a) posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona documentele emise prin intermediul serviciilor oferite.

b) asistență de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00 pentru probleme legate de aplicații. Nu oferim asistență financiar-contabilă sau în legătură cu emiterea de documente. Totodată, nu oferim asistență în legătură cu plugin-urile disponibile pe api.contapp.ro dar vom redirectiona Clientul spre o enitate terță.

c) backup al datelor

d) conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)

e) sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile oferite nu funcționează sau funcționează în mod limitat în varianta offline.

7.2.2. www.contapp.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Client, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

7.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

7.2.6. Prestatorul nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

7.2.7. Prestatorul oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pe perioada abonamentului, pentru folosirea serviciilor oferite.

7.2.8. În cazul în care uptime-ul este sub 99.9% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 5.5.

7.2.9 Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

7.2.10. Prin accesarea site-ului si înregistrarea în aplicație, vizitarea acestuia sau a elementelor sale, sau trimiterea de e-mail-uri adresate Prestatorului, comunicarea cu aceasta se realizează in mod electronic, considerându-se astfel ca utilizatorul consimte in mod expres la primirea notificărilor de la Prestator in modalitate electronica, incluzând si comunicări prin e-mail sau prin anunțuri/opinii, newslettere etc.

 1. Înregistrare, parole și responsabilități

8.1. Înregistrarea unui cont se face în mod gratuit și permite testarea serviciilor. Prestatorul recomanda utilizatorilor inregistrati să nu dezvăluie nimănui parolele de acces.

8.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Prestatorul nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de Client către Prestator. Așadar, orice informație trimisă către Prestator se va face pe riscul Clientului.

8.3. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale site-ul www.contapp.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont ContApp reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

 1. Răspunderea contractuală

9.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Prestator precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

9.2. Clientul este singurul responsabil cu privire la introducerea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor in contul ContApp.

9.3. Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

9.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Prestatorul pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document, Clientul înțelege și acceptă faptul că Prestatorul va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care legea îl obliga sa facă acest lucru.

9.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Prestatorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Prestatorul nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

 1. Încetarea contractului

10.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a) părțile convin de comun acord încetarea contractului;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;

c) decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;

d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

 1. Exonerarea de răspundere

11.1. Prestatorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Prestatorului.

 1. Confidențialitatea

12.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

a) de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;

b) de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

12.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;

b) informaţia era accesibilă publicului;

c) partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

 1. Forța majoră

13.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

13.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

13.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

13.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

 1. Legea guvernantă

14.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

14.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Prestatorului.

 1. Dispoziții finale

15.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

15.2. Prestatorul isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic acești termeni. În astfel de cazuri, vom informa Clientul în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 15 de zile înainte de intrarea sa în vigoare, motiv pentru care rugam Clientul sa verifice periodic conținutul acestui document.

15.3. Orice notificare către Prestator trebuie trimisă electronic la adresele de email [email protected]

Prezentul contract este disponibil la adresa https://www.contapp.ro/termeni-si-conditii