CASS – Contribuția de asigurări de sănătate, pentru perioada 2018-2023.

Actualizare 15 Decembrie 2023

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115 din 15.12.2023 s-a introdus prevederea prin care la calcularea plafoanele de CAS și CASS se utilizează salariul minim pe economie de 3.000 lei pentru întreg anul 2023.

Contribuabilii care au depus declaratia unica cu venitul estimat, după data de 1 octombrie 2023, si au calculat plafoanele de contribuții la nivelul salariului minim de 3.300 lei trebuie sa depună declaratia rectificativă.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS

CASS este cea mai importanta contribuție pe care un contribuabil o plătește la bugetul de stat. Plata contribuției oferă asigurare de sănătate. deci dreptul la tratamente in spitalele publice in cazul unei afecțiuni care afectează capacitatea de munca.

CASS este mult mai importanta decât contribuția la pensie, pentru ca fără sănătate nu se mai ajunge la pensie.

Din păcate, din punctul de vedere a guvernului, CAS (contribuția le pensie), este contribuția cea mai importantă, pentru ca din plata aceste contribuții guvernul plătește pensiile speciale, încasate de către persoanele care au lucrat in instituțiile de forță, dar si pomeni electorale…

Cine are obligația de a plăti contribuții sociale de sănătate

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • a. venituri din salarii si asimilate salariilor,
 • a1.venituri din pensii
 • b. venituri din activități independente, venituri din contracte de activitate sportiva,
 • c. venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • d. venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • e. venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • f. venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • g. venituri din investitii, (dividende, tranzactii de titluri, dobanzi);
 • h. venituri din alte surse, insclusiv veniturile din vanzarea de criptomonede;

Observatie! Nu fac obiectul acestui articol veniturile din salarii si asimilate salariilor si nici veniturile din pensii; in acest caz angajatorul este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate.

Important. Persoanele care obțin venituri din salarii (si plătesc CASS la salariu), datorează CASS si pentru veniturile de mai sus daca venitul încasat depășește plafonul minim.

Atenție! În perioada 2018-2023 contribuția obligatorie pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) nu a fost deductibila la calculul venitului net in sistem real de către activitățile independente (PFA, II, IF, Profesii Liberale). Începând cu anul fiscal 2024, CASS redevine cheltuiala deductibila la calculul venitului net in sistem real.

Plafoanele de venituri de la care se datoreaza CASS

Plafoanele de venituri au fost prevăzute in modificarea codului fiscal din 2018 si modificate in 2023, prin adăugarea a două plafoane obligatorii de 6 si de 24 de salarii.

AnulSalariul minim6 salarii12 salarii24 de salarii
20233.00018.00036.00072.000
20222.55015.300*30.600
20212.30013.800*27.600
20202.23013.380*26.760
20192.08012.480*24.960
20181.90011.400*22.800
*Plafonul de 6 salarii a fost optional in perioada 2018-2022, dar este obligatoriu din 2023.

Încadrarea in plafonul anual de cel putin 6/12/24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul brut din contractele de activitati sportive,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018;
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat datoreaza CASS daca obtin venituri peste plafon de categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Contribuabilii care estimeaza un venit cumulat mai mare de 6/12 salarii brute sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a cel putin 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii sau de catre platitorul de venit, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

Procentul de contributie este de 10%

Exemplu CASS 2023.

Pentru 2023 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 3.000 lei brut pe luna, respectiv 36.000 lei anual.

Daca un contribaubil estimeaza un venit net mai mare de 18.000 lei este obligat sa se asigure in sistemul de asigurari de sanatate si datoreaza CASS.

In exemplul nostru contribuabilul estimeaza un venit net de 50.000 lei. Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

36.000 lei x 10% = 3.600 lei pentru venitul estimat din 2023

Pentru anul 2023 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 25 mai 2024.  Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

CASS cu retinere la sursa

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, din contracte de activitate sportiva stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul si retine contributia la sursa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2023, declaratia unica se depune pana la data de 25 Mai 2023.

Obligatia de a depune declaratia unica pentru plata CASS

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice daca nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar  venitul net cumulat din mai multe surse este cel putin egal cu 6 salarii  minime brute  pe tara.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara, sunt obligate sa depuna  declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Totul despre declaratia unica in acest articol.

Perioada pentru care esti asigurat la sanatate

Persoanele care sunt obligate sa se asigure la sănătate prin declaratia unica sunt asigurate de la data depunerii declaratiei pana la data de 25 mai a anului urmator.

Dovada calitatii de asigurat (cf Ordinului CNAS nr. 1549/ 2018 )

 • actul de identitate valabil la data solicitarii – original+copie
 • declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF. Daca nu mai apar mesajele in SPV, atunci se poaye solicita un duplicat al declarației unice – vezi aici cum se procedeaza.

Termenul de plata a CASS 2023

 • Termenul de plata a CASS optional din Declaratia unica 2023 este 25 mai 2024;

Gasesti contul IBAN unic pentru plata CASS 2023 aici.

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2023, este 25 Mai 2024. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata.
Atentie! In cele mai multe cazuri Declaratia Unica nu poate fi vizualizata sau editata in programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer. Iti va apare o pagina alba cu textul „Please Wait…..” Trebuie salvata pe calculatorul tau. Pentru salvarea declaratiei ai un buton in dreapta sus. Dupa salvare deschide cu Adobe Reader.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

310 comentarii

Daca retin corect, dvs avand venituri nu puteti fi coasigurat, dar puteti opta pt plata asigurării (se platesc 6 luni pe an in loc de 12, 10% din salariul minim, deci 2300×10%x6luni pe an)

LM
-

14 septembrie 2021 at 6:17

Bună seara,din 01 sept,am deschis pfa,pentru ajutor de educator.Am ctr încheiat cu gradinita,pe o suma sub salariul minim pe economie.Sotul lucrează, în alt domeniu,ma poate lua el,ca și coasigurat?As dori sa mă asigur la sanatate,si sa mi meargă și vechimea in munca.Cum pot face? Multumesc

Sfetcu Doina
-

13 septembrie 2021 at 20:19

  Buna ziua! Nu puteti fi coasigurata daca aveti venituri. Pentru CASS va asigurati prin declaratia unica la o baza de calcul de 6 salarii iar pentru CAS la o baza de calcul de 12 salarii.

  Constantin
  -

  16 septembrie 2021 at 12:36

Buna seara, am si eu o intrebare. Sunt asigurata la cnas pe un an de zile dar m-am mutat in alta tara(in UE) intre timp. Beneficiez aici de asigurare cat si in Romania. Va rog sa imi spuneti cum pot sa renunt la asigurarea din Romania.
Multumesc

Elena
-

13 septembrie 2021 at 17:39

  Buna ziua! Trebuie sa obtineti dovada ca sunteti asigurata in acel stat si sa depuneti rectificativa la declaratia unica pentru recalcularea CASS-ului de plata.

  Constantin
  -

  16 septembrie 2021 at 12:35

Buna ziua!
Am depus declaratia in luna mai, insa am uitat sa bifez CASS, as dori sa corectez si sa platesc asigurare de sanatate. Fiind an pandemic, am avut incasari de 1000 de lei aprox, insa in formular nu mai apare casuta „Obtin venituri sub plafonul minim, si optez pentru plata CASS” In acest caz ce suma trebuie sa trec si unde?
Multumesc!

Ani
-

9 septembrie 2021 at 14:30

Multumesc pentru raspuns!

Stella
-

24 august 2021 at 18:55

Buna dimineata,

Dnv. ati scris:

„daca depui declaratia dupa data de 25 mai 2021, baza de calcul este egala cu numarul de luni ramase pana la 25 mai 2022 inmultite cu salariul minim pe economie”

insa daca ma uit peste articolul 174 alin. (18) si (18^1) eu inteleg ca daca norma de venit reajustata e sub plafonul anual de 27600, baza de calcul e de 6 salarii minime, adica 13 800.

Daca am facut un PFA pe norma in August 2021, daca norma ajustata (pentru restul lunilor din 2021) e sub 27600, atunci baza de calcul nu ramane echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară (13 800)?

Multumesc!

Brad Teodor-Marian
-

19 august 2021 at 19:46

  Bun ziua! In cazul dvs se aplica prevederile art 180 din codul fiscal. Astfel, datorati CASS pentru perioada august 2020 – mai 2021.

  Constantin
  -

  24 august 2021 at 11:15

Buna ziua, in 2020 nu am realizat venturi, nu am platit CASS in decursul anului 2020 si nici nu am apelat la sistemul public de sanatate. As vrea sa stiu daca, pentru a fi asigurata la sanatate pe 2021 trebuie sa platesc CASS din urma, pe 2020, sau pot sa platesc direct pe
2021. Va multumesc!

Stella
-

19 august 2021 at 16:12

  Buna ziua! Platiti direct pentru 2021. Depuneti declaratia unica si va asigurati la sanatate la baza de calcul de 6 salarii. Total de plata 1380 lei. Sunteti asigurata pentru 12 luni.

  Constantin
  -

  24 august 2021 at 11:00

Multumesc. Am facut declaratie rectificativa si am si platit.

Adrian Calin
-

17 august 2021 at 9:13

In 2019 am realizat din transferul titlurilor de valoare un venit net anual de 37 072 ron. Am fost instiintat telefonic de ANAF ca trebuie sa platesc CASS in valoare de 2 496 ron. E corect?

Adrian Calin
-

17 august 2021 at 8:39

Buna ziua! In vara anului 2018 am deous la ANAF Declaratia unica pentru a plati la sanatate 1.140 lei. Nu ma mai facut rectificativa si nici nu am platit la sanatate. Medicamentele ce trebuia sa le cumpar costau fara reteta compensata 100 de lei si compensata 68 de lei. Atunci am decis ca nu isi are rostul sa platesc la casa de sanatate. In acel interval de timp nu am beneficiat de nici un serviciu medical compensat sau gratuit, de nici un fel de reteta.
Acum in luna a august 2021 am primit instintare de la ANAF ca sunt bun de plata pt cei 1140 plus penalitati.
Eu nu am nici un venit din anul 2008. Lucrez in agricultura iar sanatatea trebuia sa o plateasca sora mea.
A fost la ANAF, la sanatate in audiente si nu se poate gasi intelegere pt anularea sau a primi rectificativa pt aceasta declaratie.
Va rog frumos sfatuitima cum se poate sa nu platesc aceasta suma si penalitatile.

mijea
-

11 august 2021 at 12:12

  Buna ziua! Din pacate nu se poate sa anulati datoria fata de ANAF in acest caz. Ati fost asigurat in acea perioada chiar daca nu ati beneficiat de servicii medicale.

  Constantin
  -

  11 august 2021 at 13:11

Buna ziua , am un venit din chirie de 1700 lei lunar , in urma cu ceva timp am platit sanatatea pentru o interventie chirurgicala , de atunci platasc samatatea anual, am facut cerere pentri anularea de plata a sanatatii si mi a fost respinsa pe motiv ca nu sunt indeplinite conditiileOUG 69 /2020, multumesc
Ce pot face sa anulez plata de sanatate , lucrez in afara tarii

Dinu
-

4 august 2021 at 6:38

  Buna ziua! Daca v-ati asigurat optional la sanatate, prin declaratia unica depusa in 2021 si platiti CASS la baza de calcul de 6 salarii (1.380 lei), puteti anula plata CASS doar daca sunteti asigurat din alta calitate, adica sunteti pensionar sau salariat. Pentru a nu mai plati CASS in 2022, nu mai completati sectiunea de CASS din declaratia unica si nu veti mai fi asigurat la sanatate.

  Constantin
  -

  4 august 2021 at 10:08

Vă rog să mă anunțați și pe mine unde să merg să mă asigur la sănătate și dacă se poate plăti și pe mai puțin de un an

Stoica ionela
-

2 august 2021 at 5:12

  Daca sunteti pfa, pfi, ii, liber profesionist, mergeti la casa de asigurări de sanatate de care apartineti. Acolo solicitati contract pe salariul ales de dvs (in funcție de cat alegeti platiti si apoi sunteti platit/a). Salariul va fi intre minim si 12 x salariul minim daca nu gresesc.
  Veti fi asigurat/a din data contractului. In functie de situatia medicala va trebuie 6 luni intregi de cotizare minim, sau sunteti exceptat/a de la aceasta cerinta.
  Daca nu lucrati, depuneti la ANAF declaratia unica pt 2021. Bifati doar CASS si achitati pe 6 luni. Nu stiu din ce luna va fi valabila asigurarea.

  LM
  -

  2 august 2021 at 7:17

  Buna ziua! Scrie clar in articol, trebuie sa depuneti declaratia unica si sa optati pentru plata CASS. Daca nu aveti venituri puteti plati mai putin, anume 1.380 lei si sunteti asigurata pentru 12 luni, de la data depunerii declaratiei unice.

  Constantin
  -

  2 august 2021 at 10:45

Puteti sa-mi explicati de ce ma incadrez doar la plata CAS si nu si CASS. Sa inteleg ca plafonul se calculeaza diferit pentru CAS si CASS ?

Radu Marius
-

21 iulie 2021 at 6:15

Buna ziua. Sunt doctor si abia mi-am înființat PFA ul. Nu am înțeles cum se calculează CAS si CASS daca muncesti doar 6 luni intr-un an. Avand in vedere ca incep activitatea la jumătatea anului si estimez ca voi avea un venit brut pe aceste 6 luni ramase din an de 22000 ron as dori sa stiu ce contributii datorez (presupunand ca nu vor fi cheltuieli deductibile)? Mulțumesc anticipat

RADU MARIUS
-

15 iulie 2021 at 5:13

  Buna ziua! La un venit net de 22.000 lei veti plati doar CAS pentru 6 luni de activitate. Baza de calcul a CAS este egala cu 2.300 x 6 luni= 13.800 x 25% = 3.450 lei de plata pentru CAS in 2021. CASS nu platiti pentru ca venitul net de 22.000 lei este mai mic decat plafonul de 12 salarii minime pe economie = 27.600 lei in 2021.
  Pentru contabilitate va recomand Ghid complet de contabilitate in sistem real

  Constantin
  -

  16 iulie 2021 at 8:53

Buna ziua !

Sunt o persoană care nu realizează venituri în țară, șomer în străinătate, la întoarcerea in țara, nu voi avea foarte repede încă un loc de muncă ,pot plăti la CASS pentru a fi asigurat in țară.Mentionez ca am pierdut locul de munca in străinătate din motive de sănătate.
Va Multumesc anticipat pentru răspuns.

Angelica Drughe
-

19 iunie 2021 at 13:35

  Buna ziua! Va puteti asigura la sanatata ca persoana fara venituri si veti avea de plata 1380 lei. Veti fi asigurat de la data depunerii declaratiei unice.

  Constantin
  -

  27 iunie 2021 at 9:27

Dacă sunt acționarea la o firma care ne realizează venituri, pot fi coasigurat?

Muraru Adriana
-

10 iunie 2021 at 14:33

Buna ziua ași dori sa va intreb daca sora mea care lucrează poate sa ma ia ca coasigurat?

Stefania Kovacs
-

3 iunie 2021 at 15:23

Daca sunt salariat mai trebuie sa platesc CASS la venituri din dobanzi?

Livadariu
-

20 mai 2021 at 7:18

Nu sunt specialist, dar cred ca depinde de ce a facut sotia in ultimii 2 ani inainte de a putea intra in concediu prenatal sau inainte de data nasterii copilului pt CCC.
Daca in acesti 2 ani pana la intrarea in concediu prenatal a fost in CCC si eventual concediu maternitate -caz in care nu era necesar sa platiti cass pt ca era deja asigurata la sanatate, cred ca are iara dreptul la concediu maternitate. Cred ca cerinta este de 6 luni asigurare pt concedii (nelucrand s-ar echivala CCC) in ultimii 2 ani (de verificat acest detaliu la casa de sanatate de care apartineti).
La fel si CCC, daca a fost in CCC unde parca se cere macar 1 an lucrat inainte de data nasterii, dar cred ca daca a fost in CCC un an este echivalent cu a lucra (pt detalii luati legatura cu agentia de plati de care apartineti).
In cazul in care sotia nici nu a lucrat nici nu a fost in CCC, nu va avea niciun drept.
Pt CCC ar trebui sa adune 1 an lucrat (sau echivalent) in ultimii 2 ani inaintea nasterii, iar pt concediu maternitate ar putea lucra 6 luni intregi calendaristice pt a putea beneficia de acesta (aici poate mai are timp daca nu are alte perioade echivalente precum CCC).
Daca va va ajuta, poate intra si tatal in CCC daca acesta a lucrat un an in ultimii 2 ani inaintea datei nasterii.
Sper ca nu am gresit nr de luni si ani necesari. Oricum sigur ma va corecta dnul Constantin daca am gresit.
Multa sanatate!

L.M.
-

20 mai 2021 at 5:56

buna ziua domnule constantin…
am o intrebare la d-voastra…
daca sotia mea nu a lucrat deloc in ultimi 4 ani si nu are alte venituri private sau individuale etc..si platesc CASS 10% din salarul minim pe economie 2021 si apoi sotia mea ramane insarcinata,ea o sa beneficieze de vreo indemnizatie sau orice alt fel de plata de la stat???
precizez ca este vb de al al 4 lea copil…
VA ROG SA MA AJUTATI CU UN RASPUNS.
MULTUMESC

micula dorian
-

19 mai 2021 at 20:08