CASS – Contribuția de asigurări de sănătate, pentru perioada 2018-2023.

Actualizare 15 Decembrie 2023

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115 din 15.12.2023 s-a introdus prevederea prin care la calcularea plafoanele de CAS și CASS se utilizează salariul minim pe economie de 3.000 lei pentru întreg anul 2023.

Contribuabilii care au depus declaratia unica cu venitul estimat, după data de 1 octombrie 2023, si au calculat plafoanele de contribuții la nivelul salariului minim de 3.300 lei trebuie sa depună declaratia rectificativă.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS

CASS este cea mai importanta contribuție pe care un contribuabil o plătește la bugetul de stat. Plata contribuției oferă asigurare de sănătate. deci dreptul la tratamente in spitalele publice in cazul unei afecțiuni care afectează capacitatea de munca.

CASS este mult mai importanta decât contribuția la pensie, pentru ca fără sănătate nu se mai ajunge la pensie.

Din păcate, din punctul de vedere a guvernului, CAS (contribuția le pensie), este contribuția cea mai importantă, pentru ca din plata aceste contribuții guvernul plătește pensiile speciale, încasate de către persoanele care au lucrat in instituțiile de forță, dar si pomeni electorale…

Cine are obligația de a plăti contribuții sociale de sănătate

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • a. venituri din salarii si asimilate salariilor,
 • a1.venituri din pensii
 • b. venituri din activități independente, venituri din contracte de activitate sportiva,
 • c. venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • d. venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • e. venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • f. venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • g. venituri din investitii, (dividende, tranzactii de titluri, dobanzi);
 • h. venituri din alte surse, insclusiv veniturile din vanzarea de criptomonede;

Observatie! Nu fac obiectul acestui articol veniturile din salarii si asimilate salariilor si nici veniturile din pensii; in acest caz angajatorul este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate.

Important. Persoanele care obțin venituri din salarii (si plătesc CASS la salariu), datorează CASS si pentru veniturile de mai sus daca venitul încasat depășește plafonul minim.

Atenție! În perioada 2018-2023 contribuția obligatorie pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) nu a fost deductibila la calculul venitului net in sistem real de către activitățile independente (PFA, II, IF, Profesii Liberale). Începând cu anul fiscal 2024, CASS redevine cheltuiala deductibila la calculul venitului net in sistem real.

Plafoanele de venituri de la care se datoreaza CASS

Plafoanele de venituri au fost prevăzute in modificarea codului fiscal din 2018 si modificate in 2023, prin adăugarea a două plafoane obligatorii de 6 si de 24 de salarii.

AnulSalariul minim6 salarii12 salarii24 de salarii
20233.00018.00036.00072.000
20222.55015.300*30.600
20212.30013.800*27.600
20202.23013.380*26.760
20192.08012.480*24.960
20181.90011.400*22.800
*Plafonul de 6 salarii a fost optional in perioada 2018-2022, dar este obligatoriu din 2023.

Încadrarea in plafonul anual de cel putin 6/12/24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul brut din contractele de activitati sportive,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018;
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat datoreaza CASS daca obtin venituri peste plafon de categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Contribuabilii care estimeaza un venit cumulat mai mare de 6/12 salarii brute sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a cel putin 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii sau de catre platitorul de venit, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

Procentul de contributie este de 10%

Exemplu CASS 2023.

Pentru 2023 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 3.000 lei brut pe luna, respectiv 36.000 lei anual.

Daca un contribaubil estimeaza un venit net mai mare de 18.000 lei este obligat sa se asigure in sistemul de asigurari de sanatate si datoreaza CASS.

In exemplul nostru contribuabilul estimeaza un venit net de 50.000 lei. Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

36.000 lei x 10% = 3.600 lei pentru venitul estimat din 2023

Pentru anul 2023 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 25 mai 2024.  Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

CASS cu retinere la sursa

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, din contracte de activitate sportiva stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul si retine contributia la sursa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2023, declaratia unica se depune pana la data de 25 Mai 2023.

Obligatia de a depune declaratia unica pentru plata CASS

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice daca nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar  venitul net cumulat din mai multe surse este cel putin egal cu 6 salarii  minime brute  pe tara.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara, sunt obligate sa depuna  declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Totul despre declaratia unica in acest articol.

Perioada pentru care esti asigurat la sanatate

Persoanele care sunt obligate sa se asigure la sănătate prin declaratia unica sunt asigurate de la data depunerii declaratiei pana la data de 25 mai a anului urmator.

Dovada calitatii de asigurat (cf Ordinului CNAS nr. 1549/ 2018 )

 • actul de identitate valabil la data solicitarii – original+copie
 • declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF. Daca nu mai apar mesajele in SPV, atunci se poaye solicita un duplicat al declarației unice – vezi aici cum se procedeaza.

Termenul de plata a CASS 2023

 • Termenul de plata a CASS optional din Declaratia unica 2023 este 25 mai 2024;

Gasesti contul IBAN unic pentru plata CASS 2023 aici.

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2023, este 25 Mai 2024. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata.
Atentie! In cele mai multe cazuri Declaratia Unica nu poate fi vizualizata sau editata in programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer. Iti va apare o pagina alba cu textul „Please Wait…..” Trebuie salvata pe calculatorul tau. Pentru salvarea declaratiei ai un buton in dreapta sus. Dupa salvare deschide cu Adobe Reader.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

310 comentarii

Bună ziua , In DU din 2020 și 2021 am declarat cass pentru 2020 la nivelul a 12 salarii. Voi plati dublu? Dacă da , cum rezolv ?

Tincuta
-

16 mai 2021 at 11:50

Sunt angajat ( la stat ) , deci platititor de CASS prin intermediul angajatorului .
Detin si niste actiuni pentru care am primit dividende ( in febr. 2021 ) in valoare mai mare decat plafonul de 27600 .

Datorez ceva statului roman ?
Daca da , cum trebuie sa procedez ?

popescu ion
-

9 mai 2021 at 14:54

„Important! Incepand cu anul 2021 baza de calcul a CASS nu se mai recalculeaza in raport cu perioada de activitate. Prin Legea 296/2020 se abroga prevederea care permitea recalcularea contributiilor sociale de sanatate – CASS in cazul contribuabililor care in cursul anului fiscal incep activitatea, intra in suspendare temporara a activitatii sau isi inceteaza activitatea, (se abroga aliniatele 12-14 de la art. 174 din codul fiscal).”

Aliniatele 12-14 de la art. 174 din Codul Fiscal fac referire doar la cazurile de suspendare temporară și încetare a activității.
Ce se întâmplă cu cazul celor care își înființează PFA-ul în timpul anului și își încep activitatea imediat după înființare sau mai târziu? Ce contribuții declară pentru CASS?

Andrei
-

4 mai 2021 at 20:04

DACA SANT PENSIONAR SI OBTIN VENITURI DIN ARENDA MAI MARI DE 12 SALARII ,PLATESC CASS?

ROSU V
-

19 aprilie 2021 at 1:06

  Buna ziua! Ca pensionar platiti CASS, daca veniturile nete din arenda depasesc plafonul de 12 salarii minime pe economie.

  Constantin
  -

  20 aprilie 2021 at 15:21

Buna ziua !

Pentru o persoană care numai realizează venituri în țară, realizând venituri până în decembrie în străinătate, rămânând fără loc de muncă plata pt a fi asigurat in țară se poate face și pe 3 luni?

Flavia-Emma Chirtic
-

15 aprilie 2021 at 12:01

Bună ziua
Dacă doresc sa renunț la calitatea de asigurat cu toate ca depășesc plafonul anual (din motive personale) exista posibilitatea?
M am supărat pe sunt obligat sa am card de sănătate sau de fiecare data când am nevoie de servicii/investigații medicale sunt obligat sa ajung la casa de asigurări pentru eliberare de adeverința.

Mulțumesc

Florin
-

13 aprilie 2021 at 16:32

  Buna ziua! Daca depasiti plafonul sunteti obligat sa paltiti CASS si CAS.

  Constantin
  -

  15 aprilie 2021 at 12:07

Sotul meu este cetatean strain(non ue),obtine pensie din tara natala,dar este rezident fical pe teritoriul Romaniei.Plateste impozit pe venitul din pensie ,dar si contributia asigurarilor de sanatate.I se aplica regula de calcul exact ca si unui pensionar de cetatenie romana.Atunci ,intrebarea mea fireasca este;de ce la sistemul asig de sanatate nu beneficiaza de gratuitate,din moment ce art 154,alin 1,lit h, spune ca pensionarii sunt scutiti de la aceasta contributie (cass)?
Ma puteti lamuri,va rog?!

Liliana Shimada
-

7 aprilie 2021 at 22:03

Buna ziua, ma puteti lamuri ce am de facut. in luna decembrie 2020 am depus declaratia unica, ca nu obtin venituri si am optat pentru CASS cu baza de calcul pentru 6luni *2230=1338, in februarie 2021 am infiintat un Pfa si am inceput sa obtin venituri.Depun declaratia unica in 30 de zile, estimez venituri mai mici decat plafonul de 12 salarii minime, si vreau sa optez din nou la Cass, cu baza de calcul 6 luni. Trebuie sa rectific Cass declarat in 2020? si cum fac asta ca in declaratie nu ma lasa sa pun baza la atatea luni cat am fost fara venituri. Si cum se face reclacularea ca prind si anul 2020 si anul 2021. Merci anticipat pentru timpul rapit

Viorica
-

3 martie 2021 at 12:04

  Buna ziua! Depuneti rectificativa la declaratia din 2020 si recalculati pe 3 luni (335 lei de plata). In declaratia din 2021 completati ca persoana cu venituri sub plafon si datorati CASS la baza de calcul de 6 salarii – 1380 lei.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2021 at 8:44

Buna ziua,
Sunt PFA, daca in 2020 am estimat ca obtin venituri de 3000lei , am optat-obligat pentru CASS si CAS , le-am platit , acum cand depun realizatul anului 2020 , de fapt eu am 2000lei venit si ce se intampla cu banii platiti la CASS si CAS platiti la estimat ? Multumesc

OCHI
-

2 martie 2021 at 15:02

  Buna ziua! Banii platiti merg in contul dvs de la Casa de pensii si de la Casa de sanatate. Nu-i mai puteti recupera.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2021 at 8:46

Buna ziua,
Am completat o declaratie unica in luna octombrie 2020. Am platit contributia doar pt luna octombrie, apoi am devenit salariat. Am inteles ca trebuie sa depun declaratie rectificativa in care sa modific suma datorata. Nu stiu daca trebuie sa recalculez suma in functie de zilele lucrate in luna noiembrie, contractul de munca avand data inceperii activitatii 06.11.2020, sau este suficient sa fac diferenta dintre suma initiala (cea calculata pt 6 luni) sau si pentru zilele in care nu am avut contract de munca (6 zile in noiembrie si 8 in ianuarie 2021- cand am incetat contractul la o firma si m-am angajat la o alta)
Multumesc pentru informatii.

Luminita
-

2 martie 2021 at 9:39

Eu sunt pensionar si am PFA. Daca venitul net pe 2020 depaseste 26760 lei, trebuie sa platesc CASS?

Zsuzsa
-

24 februarie 2021 at 15:27

Sunt pensionar si am PFA. Daca venitul meu net pe anul 2020 depaseste 26760 lei, trebuie sa platesc CASS?

Zsuzsa
-

24 februarie 2021 at 15:23

  Buna ziua! Trebuie sa platiti CASS in cazul descris de dvs.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2021 at 8:56

Bună ziua…dacă am beneficiat de ajutorul tehnic cf. Ordonanței 30 pe starea de urgență mai plătesc CASS chiar dacă sunt salariat și plătesc din salariu contribuția? Vă mulțumesc pentru răspuns!

Tifrea Paul
-

24 februarie 2021 at 12:12

  Buna ziua! Pentru indemnizatia incasata datorati CAS, CASS si impozit chiar daca sunteti salariat.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2021 at 8:57

Nu am inteles si as dori daca imi puteti clarifica.
Sa presupunem ca in martie 2021 suspend temporar activitatea pe 3 luni. Sunt obligata sa achit 12x2300x10%? Sau achit ca in 2020, adica pt lunile cu activitate 9x2300x10%?
Mentionez ca voi face (sper) peste plafonul de 27600lei in cele 9 luni.

Leti
-

24 februarie 2021 at 10:11

Buna ziua. Cum calculeaza PFA contributia de asigurari sociale (pensii) pentru anul in care a primit decizia de pensionare?

Carmen Pavel
-

2 februarie 2021 at 8:34

Buna ziua ! Daca in 2020 am realizat venit 95 000 pe Pfa Norma de venit dar in acelasi timp am fost incadrat cu contract de munca cu norma intreaga sunt obligat la plata cas si cass pt venitul realizat ca si pfa? Multumesc !

GABRIELA AVRAM
-

2 februarie 2021 at 0:39

Daca sunt pfa si realizez venitur peste plafonul de 27600 si am si venituri din dividente tpt peste plafon platesc la fiecare contrib de sanatate? Sau avand in vedere ca amandoua sunt pe acelas cnp platesc doar o data?

Popa Lelia
-

25 ianuarie 2021 at 11:49

  se cumuleaza. nu platiti de 2 ori.

  Ciotir Emilia
  -

  29 ianuarie 2021 at 12:28

Un articol foarte util! Multumim!

Ce inseamna la CASS optional, „daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate”?

Adica trebuie sa mergi fizic la Casa de Asigurari si sa te inregistrezi in sistem, chiar si daca in trecut ai fost asigurat (anul trecut nu am fost asigurata, pentru ca am avut venitul sub cel minim)

Nu ajunge daca ma asigur prin declaratia unica si platesc CASS prin ghiseul punct ro imediat dupa ce depun declaratia? E necesar sa merg si fizic la casa de asigurari de sanatate?

Diana
-

22 ianuarie 2021 at 18:37

Buna ziua! Daca pentru anul 2021 estimez ca voi avea doar venituri de 12.000 lei dintr-un contract de arendare si doresc sa ma asigur la sanatate, ce ar trebui sa bifez in declaratia unica, punctul B sau C? Declar ca obtin venituri sub plafon sau ca sunt persoana fara venituri, tinand cont de faptul ca respectivul venit din arenda va fi declarat de platitorul de venit.
Multumesc!

cpatenta
-

18 ianuarie 2021 at 19:34

  aveti venituri sub plafon (daca venitul din arenda era mai mare ca plafonul, ati fi depus declaratia special pe CASS). nu conteaza ca el declara venitul (si probabil plateste impozitul) dar banii ajung la dumneavoastra, deci aveti venit.

  Ciotir Emilia
  -

  29 ianuarie 2021 at 12:28

Termenul de plata a CASS optional 2021 este 25 mai 2021.

Mai jos insa scrie asa:

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2021, este 25 Mai 2022. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata de 1.380 lei.

Pana la urma care e termenul corect la care trebuie plătită CASS opțional? 25mai 2021sau 25 mai 2022??

Ana Maria
-

15 ianuarie 2021 at 20:51

  Buna ziua! Pentru declaratia unica depusa in 2020, termenul de plata este 25 mai 2021.

  Constantin
  -

  18 ianuarie 2021 at 9:28