CASS – Contribuția de asigurări de sănătate, pentru perioada 2018-2023.

Actualizare 15 Decembrie 2023

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115 din 15.12.2023 s-a introdus prevederea prin care la calcularea plafoanele de CAS și CASS se utilizează salariul minim pe economie de 3.000 lei pentru întreg anul 2023.

Contribuabilii care au depus declaratia unica cu venitul estimat, după data de 1 octombrie 2023, si au calculat plafoanele de contribuții la nivelul salariului minim de 3.300 lei trebuie sa depună declaratia rectificativă.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS

CASS este cea mai importanta contribuție pe care un contribuabil o plătește la bugetul de stat. Plata contribuției oferă asigurare de sănătate. deci dreptul la tratamente in spitalele publice in cazul unei afecțiuni care afectează capacitatea de munca.

CASS este mult mai importanta decât contribuția la pensie, pentru ca fără sănătate nu se mai ajunge la pensie.

Din păcate, din punctul de vedere a guvernului, CAS (contribuția le pensie), este contribuția cea mai importantă, pentru ca din plata aceste contribuții guvernul plătește pensiile speciale, încasate de către persoanele care au lucrat in instituțiile de forță, dar si pomeni electorale…

Cine are obligația de a plăti contribuții sociale de sănătate

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • a. venituri din salarii si asimilate salariilor,
 • a1.venituri din pensii
 • b. venituri din activități independente, venituri din contracte de activitate sportiva,
 • c. venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • d. venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • e. venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • f. venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • g. venituri din investitii, (dividende, tranzactii de titluri, dobanzi, criptomonede )
 • h. venituri din alte surse,

Observatie! Nu fac obiectul acestui articol veniturile din salarii si asimilate salariilor si nici veniturile din pensii; in acest caz angajatorul este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate.

Important. Persoanele care obțin venituri din salarii (si plătesc CASS la salariu), datorează CASS si pentru veniturile de mai sus daca venitul încasat depășește plafonul minim.

Atenție! În perioada 2018-2023 contribuția obligatorie pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) nu a fost deductibila la calculul venitului net in sistem real de către activitățile independente (PFA, II, IF, Profesii Liberale). Începând cu anul fiscal 2024, CASS redevine cheltuiala deductibila la calculul venitului net in sistem real.

Plafoanele de venituri de la care se datoreaza CASS

Plafoanele de venituri au fost prevăzute in modificarea codului fiscal din 2018 si modificate in 2023, prin adăugarea a două plafoane obligatorii de 6 si de 24 de salarii.

AnulSalariul minim6 salarii12 salarii24 de salarii
20233.00018.00036.00072.000
20222.55015.300*30.600
20212.30013.800*27.600
20202.23013.380*26.760
20192.08012.480*24.960
20181.90011.400*22.800
*Plafonul de 6 salarii a fost optional in perioada 2018-2022, dar este obligatoriu din 2023.

Încadrarea in plafonul anual de cel putin 6/12/24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul brut din contractele de activitati sportive,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018;
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat datoreaza CASS daca obtin venituri peste plafon de categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Contribuabilii care estimeaza un venit cumulat mai mare de 6/12 salarii brute sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a cel putin 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii sau de catre platitorul de venit, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

Procentul de contributie este de 10%

E-factura PFA si Profesii Liberale

Exemplu CASS 2023.

Pentru 2023 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 3.000 lei brut pe luna, respectiv 36.000 lei anual.

Daca un contribaubil estimeaza un venit net mai mare de 18.000 lei este obligat sa se asigure in sistemul de asigurari de sanatate si datoreaza CASS.

In exemplul nostru contribuabilul estimeaza un venit net de 50.000 lei. Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

36.000 lei x 10% = 3.600 lei pentru venitul estimat din 2023

Pentru anul 2023 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 25 mai 2024.  Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

CASS cu retinere la sursa

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, din contracte de activitate sportiva stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul si retine contributia la sursa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2023, declaratia unica se depune pana la data de 25 Mai 2023.

Obligatia de a depune declaratia unica pentru plata CASS

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice daca nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar  venitul net cumulat din mai multe surse este cel putin egal cu 6 salarii  minime brute  pe tara.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara, sunt obligate sa depuna  declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Totul despre declaratia unica in acest articol.

Perioada pentru care esti asigurat la sanatate

Persoanele care sunt obligate sa se asigure la sănătate prin declaratia unica sunt asigurate de la data depunerii declaratiei pana la data de 25 mai a anului urmator.

Dovada calitatii de asigurat (cf Ordinului CNAS nr. 1549/ 2018 )

 • actul de identitate valabil la data solicitarii – original+copie
 • declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF. Daca nu mai apar mesajele in SPV, atunci se poaye solicita un duplicat al declarației unice – vezi aici cum se procedeaza.

Termenul de plata a CASS 2023

 • Termenul de plata a CASS optional din Declaratia unica 2023 este 25 mai 2024;

Gasesti contul IBAN unic pentru plata CASS 2023 aici.

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2023, este 25 Mai 2024. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata.
Atentie! In cele mai multe cazuri Declaratia Unica nu poate fi vizualizata sau editata in programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer. Iti va apare o pagina alba cu textul „Please Wait…..” Trebuie salvata pe calculatorul tau. Pentru salvarea declaratiei ai un buton in dreapta sus. Dupa salvare deschide cu Adobe Reader.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

308 comentarii

Buna ziua!…Ultima luna de plata a contributiei asigurarii de sanatate a fost platita pentru luna Mai pe data de 25 Iunie 2020,ca urmare a incetarii CM individual din 25.05.2020. Conform legislatiei CNAS beneficiez 3 luni de asigurare de la data ultimei plati!Va rog,ce luni se iau in considerare…IUNIE IULIE AUGUST sau IULIE AUGUST SEPTEMBRIE!…Momentan nu realizez venituri !Nu-mi este clar…Am avut o interventie chirurgicala cu spitalizare si urmeaza tratamentul de recuperare .
Multumesc!
O zi placuta!
Gabriela Parvu

Parvu Lili Gabriela
-

26 august 2020 at 7:20

  Buna ziua! Sunteti asigurata inca 3 luni de la incetarea contractului de munca: IUNIE IULIE AUGUST.

  Constantin
  -

  31 august 2020 at 11:43

Bună ziua. Sunt PFA. Am depus declarația unica în iunie tot atunci mi-am plătit obligațiile cu excepția CASS care nu era obligatoriu deoarece am venitul net mai mic decât venitul mediu. Recent, la începutul lunii august am făcut un accident în urma căruia a fost nevoi de o internare de 16 zile. La externare, mi s-a cerul cardul de sănătate, altfel sunt obligata sa plătesc o suma de 30000 lei. Cum procedez? Pot sa redepun declarația unica şi sa bifez CASS, sa-mi plătesc asigurare?

Beatrics
-

21 august 2020 at 14:46

  Buna ziua! Conform codului fiscal sunteti asigurata de la data depunerii declaratiei unice in care ati bifat ca va asigurati la CASS (<a conform art 180 din codul fiscal. Ceea ce inseamna ca nu sunteti acoperita pe perioada in care ati fost in spital. Totusi depuneti rectificativa la declaratia unica si bifati ca vreti sa va asigurati optional la sanatate, ca persoana care obtine venituri sub plafon, la baza de calcul de 6 salarii, CASS de plata de 1.338 lei. Poate cei de la CNAS accepta si asa.

  Constantin
  -

  22 august 2020 at 10:15

va multumesc pt indrumari..o sa depund declaratia 603

Felix Felixx
-

16 august 2020 at 22:04

Bună seara! Sunt o persoana fără venituri, doresc să plătesc asigurare medicala. Aș dori să știu dacă astăzi 13.08.2020 merg și depun la fisc declarația aceea și achit suma, în cât timp pot beneficia de asigurare?

Marius
-

12 august 2020 at 21:58

buna ziua
eu lucrez in strainatate si sunt asigurat in Marea Britanie la sistemul de sanatate si pensii (am cetatentie dubla). Impozitele le platesc in uk. in Romania am venituri din bursa de valori si impozitul il platesc in Romania pe aceste tranzactii. Totusi ANAF elibereaza decizii de impounere pt CAS. puteti va rog sa clarificati care este procedura de scutire a platii CAS deoarece nu sunt asigurat in Romania si sunt asigurat intr-un alt stat membru UE

va multumesc

Felix Felixx
-

6 august 2020 at 15:12

  Buna ziua! Probabil va referiti la CASS – asigurare de sanatate. Pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, persoana care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute mai sus depune la organul fiscal competent, direct sau prin imputernicit, „Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate” (formular 603), insotita de documente justificative cum sunt:

  a) Document portabil A1 – obtinut de la statul in care persoana este asigurata;

  b) TR/R1 – Formular privind legislatia aplicabila;

  c) PM/RO101 – Certificat privind legislatia aplicabila;

  d) MD/RO101 – Certificat privind legislatia aplicabila etc.

  Documentele justificative mentionate mai sus se prezinta in copie si original. (Conform Ordinului 3697/2016)

  Constantin
  -

  11 august 2020 at 13:47

Buna ziua Domnule Constantin,, va rog frumos sa ma luminati si pe mine in urmatoarea speta:
in declaratia Unica estimata pe 2019,am estimat un venit net lunar de 3000/luna, venit cu care ma incadram la plata CASS,In a doua parte a anului mi-a scazut venitul asa incat am realizat un net de 2000/luna, deci eram sub plafonul de 2230 lei,deci nu mai trebuia sa platesc Cass.
La fel si pe 2018.
Impozitele le,am platit conform venitului real,insa CASS-ul nu l,am platit pentru ca venitul net lunar era de 2000 lei.
Acum am primit notificare de la finante ca am de plata CASS pe 2018 si 2019.
Intrebarea mea este daca sunt obligata sa platesc acest CASS, avand in vedere ca veniturile mele nete lunare erau sub 2230 lei/luna si ce demersuri trebuie sa fac catre finante asa incat sa nu platesc acest CASS,avand acest drept prin lege?
Conform carui articol din codul fiscal?
Va multumesc anticipat!
Ica

Ica
-

27 iulie 2020 at 7:55

Buna ziua
Va rog ajutati-ma mult cu urmatoarea situatie: am ramas fara serviciu la 1 martie 2020 iar acum as vrea sa platesc optional contributiile de sanatate. Momentan am doar venituri dintr-o chirie care anual, este de 12×600 lei=7200 lei.
Ce trebuie sa fac pentru a-mi plati contributiile?! Pot prin declaratia unica sa evidentiez ca as dori sa platesc din urma contributia la sanatate?!
Trebuie sa platesc din urma (imi spunea cineva ca trei luni inca esti asigurat la sanatate)?!
Trebuie sa fac plata lunar sau trebuie sa achit toata suma integral(cea platita pana la 15 martie 2021). Se poate plati lunar contributia?!
Multumesc mult
Marius C

Marius Campan
-

22 iulie 2020 at 14:42

buna ziua! sunt persona fizica autorizata, realizez venituri sub plafonul a 12 salarii minime, dar doresc sa ma asigur optional la CASS in iulie 2020 dupa depunerea declaratiei unice. Care este declaratie o intocmesc acum?

alice
-

13 iulie 2020 at 11:10

  Buna ziua! Depuneti declaratia unica, aveti exemplu in articol.

  Constantin
  -

  3 august 2020 at 13:03

Buna ziua.
As dori sa-mi spuneti daca pot sa ma asigur optional la CASS doar pentru 3 luni.
Multumesc.

SDI
-

10 iulie 2020 at 12:51

  Buna ziua! Ca persoana fara venituri, va puteti asigura doar pentru 12 luni si platiti CASS la baza de calcul de 6 salarii.

  Constantin
  -

  10 iulie 2020 at 13:05

Buna ziua, am deschis un PFA in martie 2020. Am depus decladatia unica si am bifat CASS si am platit. In acest caz sunt asigurata de la 01.01.2020 pana la 31.12.2020? sau 12 luni incepand cu martie 2020? Multumesc frumos!

Fringhiu Gina
-

8 iulie 2020 at 7:31

  Buna ziua! In cazul dvs, pentru ca obtineti venituri pentru care exista obligatia calcularii CASS, sunteti asigurata de la data depunerii declaratiei unice si pana la umatorul termen de depunere a declaratiei din 2021, adica pana la 15 martie 2021, daca nu se modifica.

  Constantin
  -

  8 iulie 2020 at 10:58

Buna ziua,
Eu voi realiza venituri din chirii in perioada 01.06-31.12.2020 in suma de 2400 (eu) + 2400 (sotul, alta declaratie). Ce suma ar trebui sa trec la contributia CASS estimata ? 6*2230*10% =1338 ? Asta ar trebui sa fie si suma de plata ?
Va multumesc pentru raspuns,
Beatrice

Beatrice Cioc
-

30 iunie 2020 at 13:18

Buna ziua !Sunt casnica dar am o arenda anuala in valoare de 85 lei si vreau sa ma asigur optional la cass. La depunerea declaratiei unde ar trebui sa bifez .La persoana fara venituri sau la persoana care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art.155?

Claudia Ion
-

30 iunie 2020 at 12:53

  La persoane cu venituri sub plafon. Dar astăzi trebuie sa depuneti declaratia. De mâine se schimba regula.

  Constantin
  -

  30 iunie 2020 at 13:03

Nu ati depasit plafonul de 24 960.. de ce sa platiti CASS?

Emi
-

30 iunie 2020 at 11:42

Buna ziua!

Sunt o persoana care nu realizeaza niciun fel de venituri (incepand din luna mai a anului 2019) si, in acest context, am optat, prin depunerea unei Declaratii Unice in data de 26.08.2019, pentru plata CASS. In aceeasi data (26.08.2019) am efectuat si prima plata, in suma de 208 lei.

In conditiile in care pana la data de 15 martie 2020 nu am achitat diferenta pana la 1248 lei conform Declaratiei Unice depuse in august 2019, am rugamintea sa imi spuneti care este sanctiunea acestei neplati, in conditiile in care intentionez sa platesc diferenta pana la 1248 de lei pentru a beneficia de acea asigurare pana la data de 25 august 2020, conform Declaratiei Unice depuse in 2019.

Concret:
– se considera ca asigurarea mea a incetat de drept la data de 16 martie 2020? Sau aceasta a ramas valabila daca platesc, pana la data de 25 august 2020 (data expirarii celor 12 luni aferente Declaratiei Unice depuse) diferenta pana la 1248 lei?
– sau: trebuie sa depun acum o noua Declaratie Unica, urmand a fi asigurat din nou de la data depunerii acesteia? In acest caz: pentru a-mi fi primita noua Declaratie trebuie sa platesc din urma diferenta ramasa de la cea din 2019? In caz afirmativ: pentru ce perioada? Pana la 16 martie 2020 (data incetarii prin neplata) sau pana la 25 august 2020 (data expirarii celor 12 luni acoperite de Declaratia Unica din 2019)?

Va multumesc frumos pentru ajutor!

M Druga
-

30 iunie 2020 at 7:26

Buna ziua. Eu am o pensie minima de 704 lei/luna si mai castig din PFA inca atat , deci in medie pana in 1800 lei impreuna pensia si comisioanele . De ce sunt obligata sa platesc CASS -ul daca nu ating Salariul Minim de 2230 lei/luna ? Multumesc

Ela.
-

29 iunie 2020 at 12:39

Buna ziua,
Un PFA cu venituri din activitati independente in anul 2019 peste plafon plus incasari si dividende , A optat pentru plata CASS la nivelul salariului minim dar pentru CAS ce obligatii are?
Respectivul are contract de munca.

Va multumesc!

Enciu Rodica
-

28 iunie 2020 at 21:21

Buna ziua,
daca sotul meu e asigurat CASS optional(avand venituri sub plafon),atunci eu,ca sotie,pot fi coasigurat(neavand venituri)?
Va multumesc.

lamivoyahoo-com
-

17 iunie 2020 at 18:18

Buna ziua, am estimat pentru 2019 un venit mai mare decat 12 salarii min ec. si am bifat de datorat CAS si CASS insa realizatul a iesit sub nivelul celor 12 salarii min. dar sunt si salariata. Cum pot face DU pentru realizat 2019 fara sa datorez CASS si sa se anuleze estimatul? Multumesc anticipat!

NICOLAE
-

17 iunie 2020 at 8:09

Unsalariat a obtinut in anul 2019 venituri din dividende de 12.317 lei. Este corect o contributie la CASS de 10% din 12 salarii medii (24.960 lei), adica 2.496 lei

VescaV.
-

16 iunie 2020 at 8:05

incerc sa descarc declaratia de pe anaf.ro si nu merge .

valache danut
-

15 iunie 2020 at 17:38