CASS – Contribuția de asigurări de sănătate, pentru perioada 2018-2023.

Actualizare 15 Decembrie 2023

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115 din 15.12.2023 s-a introdus prevederea prin care la calcularea plafoanele de CAS și CASS se utilizează salariul minim pe economie de 3.000 lei pentru întreg anul 2023.

Contribuabilii care au depus declaratia unica cu venitul estimat, după data de 1 octombrie 2023, si au calculat plafoanele de contribuții la nivelul salariului minim de 3.300 lei trebuie sa depună declaratia rectificativă.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS

CASS este cea mai importanta contribuție pe care un contribuabil o plătește la bugetul de stat. Plata contribuției oferă asigurare de sănătate. deci dreptul la tratamente in spitalele publice in cazul unei afecțiuni care afectează capacitatea de munca.

CASS este mult mai importanta decât contribuția la pensie, pentru ca fără sănătate nu se mai ajunge la pensie.

Din păcate, din punctul de vedere a guvernului, CAS (contribuția le pensie), este contribuția cea mai importantă, pentru ca din plata aceste contribuții guvernul plătește pensiile speciale, încasate de către persoanele care au lucrat in instituțiile de forță, dar si pomeni electorale…

Cine are obligația de a plăti contribuții sociale de sănătate

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • a. venituri din salarii si asimilate salariilor,
 • a1.venituri din pensii
 • b. venituri din activități independente, venituri din contracte de activitate sportiva,
 • c. venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • d. venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • e. venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • f. venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • g. venituri din investitii, (dividende, tranzactii de titluri, dobanzi, criptomonede )
 • h. venituri din alte surse,

Observatie! Nu fac obiectul acestui articol veniturile din salarii si asimilate salariilor si nici veniturile din pensii; in acest caz angajatorul este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate.

Important. Persoanele care obțin venituri din salarii (si plătesc CASS la salariu), datorează CASS si pentru veniturile de mai sus daca venitul încasat depășește plafonul minim.

Atenție! În perioada 2018-2023 contribuția obligatorie pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) nu a fost deductibila la calculul venitului net in sistem real de către activitățile independente (PFA, II, IF, Profesii Liberale). Începând cu anul fiscal 2024, CASS redevine cheltuiala deductibila la calculul venitului net in sistem real.

ContApp- solutia completa pentru PFA si profesii Liberale

Plafoanele de venituri de la care se datoreaza CASS

Plafoanele de venituri au fost prevăzute in modificarea codului fiscal din 2018 si modificate in 2023, prin adăugarea a două plafoane obligatorii de 6 si de 24 de salarii.

AnulSalariul minim6 salarii12 salarii24 de salarii
20233.00018.00036.00072.000
20222.55015.300*30.600
20212.30013.800*27.600
20202.23013.380*26.760
20192.08012.480*24.960
20181.90011.400*22.800
*Plafonul de 6 salarii a fost optional in perioada 2018-2022, dar este obligatoriu din 2023.

Încadrarea in plafonul anual de cel putin 6/12/24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul brut din contractele de activitati sportive,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018;
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat datoreaza CASS daca obtin venituri peste plafon de categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Contribuabilii care estimeaza un venit cumulat mai mare de 6/12 salarii brute sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a cel putin 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii sau de catre platitorul de venit, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

Procentul de contributie este de 10%

Exemplu CASS 2023.

Pentru 2023 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 3.000 lei brut pe luna, respectiv 36.000 lei anual.

Daca un contribaubil estimeaza un venit net mai mare de 18.000 lei este obligat sa se asigure in sistemul de asigurari de sanatate si datoreaza CASS.

In exemplul nostru contribuabilul estimeaza un venit net de 50.000 lei. Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

36.000 lei x 10% = 3.600 lei pentru venitul estimat din 2023

Pentru anul 2023 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 25 mai 2024.  Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

CASS cu retinere la sursa

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, din contracte de activitate sportiva stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul si retine contributia la sursa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2023, declaratia unica se depune pana la data de 25 Mai 2023.

Obligatia de a depune declaratia unica pentru plata CASS

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice daca nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar  venitul net cumulat din mai multe surse este cel putin egal cu 6 salarii  minime brute  pe tara.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii  minime brute pe tara, sunt obligate sa depuna  declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Totul despre declaratia unica in acest articol.

Perioada pentru care esti asigurat la sanatate

Persoanele care sunt obligate sa se asigure la sănătate prin declaratia unica sunt asigurate de la data depunerii declaratiei pana la data de 25 mai a anului urmator.

Dovada calitatii de asigurat (cf Ordinului CNAS nr. 1549/ 2018 )

 • actul de identitate valabil la data solicitarii – original+copie
 • declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF. Daca nu mai apar mesajele in SPV, atunci se poaye solicita un duplicat al declarației unice – vezi aici cum se procedeaza.

Termenul de plata a CASS 2023

 • Termenul de plata a CASS optional din Declaratia unica 2023 este 25 mai 2024;

Gasesti contul IBAN unic pentru plata CASS 2023 aici.

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2023, este 25 Mai 2024. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata.
Atentie! In cele mai multe cazuri Declaratia Unica nu poate fi vizualizata sau editata in programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer. Iti va apare o pagina alba cu textul „Please Wait…..” Trebuie salvata pe calculatorul tau. Pentru salvarea declaratiei ai un buton in dreapta sus. Dupa salvare deschide cu Adobe Reader.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

309 comentarii

Inca ceva: pana la ce data se pot depune declaratiile rectificative pentru 2018?

Multumesc inca o data!

Ade
-

23 noiembrie 2018 at 23:06

Buna ziua,
Va rog sa imi clarificati urmatoarea situatie:
In 31.07.2018 am depus Decl Unica pt PFA (infiintat in iulie 2017), in care desi venitul net estimat pt anul curent (2018) era de 10.000 lei (<22.800lei) am optat pt plata CASS, insa la numarul de luni am scris 8 (gandind ca se va face suspendarea activitatii in luna 09.2018), rezultand suma de plata pt CASS de 1.520 lei. Desi PFA nu a mai avut activitate din luna iunie 2018, nu am inregistrat nicaieri suspendarea, astfel incat si la acest moment este inca activa…si va mai ramane si in continuare.
Nelamuririle sunt urmatoarele:
1. trebuia scris nr de luni 6 (in loc de 4)? Daca DA, trebuie sa depun o decl rectificativa in acest sens?
2.daca nu mai sunt de acord cu optiunea de plata a CASS facuta in prima Declaratie Unica (31.07.2018), pot face o Declaratie rectificativa in care doar sa debifez aceasta optiune?
3.In cazul descris la pct 2, voi ramane asigurata sau imi pierd aceasta calitate?
4. Daca nu voi mai fi asigurata, dar mi se va intampla sa fie necesar sa beneficiez de servicii de sanatate publica…exista posibilitatea de a redeveni asigurata pe loc?
Va multumesc anticipat pentru raspuns!

Ade
-

23 noiembrie 2018 at 22:55

Buna seara.
Sant putin nedumerita cu privire la venitul cu care se face comparatia: venitul estimat de 1900 lei /luna sau venitul net sa fie sub 22800 lei ( adica sub 1900 lei/luna)?Pt ca poti avea venituri pe luna mai mari decit 1900 lei dar venitul net sa fie sub 22800 lei.Multumesc

Monica
-

22 noiembrie 2018 at 19:34

Am platit aSigurarile de sănătate 1.140 Ron ,as vrea să știu sunt asigurată tot anul

Dna neagu
-

16 noiembrie 2018 at 14:10

  Buna ziua! Sunteti asigurata timp de 12 luni de la data depunerii declaratiei unice.

  Constantin Cozma
  -

  21 noiembrie 2018 at 20:13

Buna ziua,
In 2012, sotul meu era trecut pe asigurarea mea, eu fiind salariata. El a realizat venituri din dobanzi pentru care a primit de la ANAF, anul acesta, ca are de platit 3100 de lei. Cota unica de plata s-a stabilit doar din 2018? In 2012, indiferent de venitul realizat din dobanzi erai obligat sa platesti 5,5%? Multumesc pentr ajutor.

Cristina
-

6 noiembrie 2018 at 17:10

  Buna ziua! Cota unica se refera la veniturile din dobanzi si alte categorii de venituri. Impozitul pe venitul din dobanzi era (si este) retinut la sursa de catre platitorul de venit. Cota de 5,5% se refera la CASS si a fost valabila (din 2018 este 10%) pentru veniturile obtinute pana la 31 decembrie 2017, inclusiv la veniturile din dobanzi obtinute in 2012. Pentru lamuriri suplimentare va rog sa mergeti la ANAF sa cereti o fisa pe platitor.

  Constantin Cozma
  -

  12 noiembrie 2018 at 13:58

Buna ziua,
am venituri din chirii sub plafon, chiria lunara < 1200 ron atat in 2017, cat si in 2018 iar in 2019 va fi similar, daca nu apar alte venituri. Atat in 2017 cat si in 2018 am completat in ianuarie declaratia speciala ca optez sa platesc CASS la venitul minim si am platit integral 2.280. Apoi a aparut declaratia unica. Am cateva nelamuriri.
Mai trec in declaratia unica rectificativa de anul acesta pana pe 31 dec 2018 ceva legat de CASS ? Pot primi inapoi cei 6*190 ron, pentru ca se pare ca am platit anticipat prea mult. Pentru anul 2019, daca depun declaratia unica cu tot cu precizarea CASS pana in 15 martie 2019 voi plati doar la baza de 6 salarii ? Multumesc.

Iulia
-

5 noiembrie 2018 at 14:33

  Buna ziua. Ca sa depuneti rectificativa trebuie sa aveti o declaratie initiala, depusa pana la data de 31 Iulie 2018. Tot in acea declaratie unica initiala puteati corecta si declaratia din ianuarie si suma platita in plus se putea recupera. Verificati situatie dvs la ANAF – cereti o fisa pe platitor.
  Pentru 2019, puteti opta pentru plata cass la baza de calcul redusa.

  Constantin Cozma
  -

  5 noiembrie 2018 at 20:28

Buna ziua! Sunt un pic nelămuriit: de ce in declaratia unica statul ma avertizează sa nu pun si cheltuielile cu cass? O sa tina seama ei de cat am platit si-mi scad impozitul? Inainte aveai total cheltuieli deductibile, din care cu cass… Sau nu mai sunt deductibile?

Ionut A
-

29 octombrie 2018 at 13:48

Buna ziua!Sunt salariata ,am si un PFA si inteleg ca plata CAS si CASS se face la venitul net(adica dupa scaderea cheltuielilor deductibile) daca se depaseste 22800.Situatia mea este aceasta:incasari de 24981 roni,cheltuieli de 2200 roni.Mai platesc CAS si CASS?

silvia-viorica gheorghiu
-

12 octombrie 2018 at 16:21

  Buna ziua! Nu platiti contributii.

  Constantin
  -

  22 octombrie 2018 at 16:45

Buna ziua!
Am venituri din drepturi de autor, sub plafon, însă până acum am fost și studentă astfel încât nu m-a interesat să îmi plătesc sănătatea.
Acum mă interesează, căci începând cu octombrie nu mai sunt asigurată.
Văd că pentru că am depășit primul termen de depunere a declarației, nu mai pot plăti 50% (adică pe 6 salarii) pentru tot anul. Ce voiam să vă întreb este: pentru anul următor, pot beneficia de plata la 6 salarii pentru tot anul dacă depun declarația din ianuarie (începutul anului fiscal) sau din martie (termenul de depunere)?

Andra
-

12 octombrie 2018 at 9:24

  Buna ziua! Sunteti asigurata incepand cu luna depunerii declaratiei unice si sunteti asigurata pana la sfarsitul anului. Suma de plata e aceeasi, fie ca depuneti in ianuarie, fie in martie.

  Constantin
  -

  22 octombrie 2018 at 16:43

Buna ziua,
In 2013 sotia mea a lucrat cateva luni la o postliceala ca profesor in schimb acesta era un post part time,mai avea un job full time in alta parte,problema este ca la cel full time platea firma contributiile cnas in schimb pt cel part time cred ca nu i se plateau deloc,anul acesta a venit un plic de la finante cum ca ar trebui sa plateasca cnas ul pe anul 2013 pe perioada care a lucrat o part timp,este corect sa platesti de doua oro aceasta contributie.
O zi buna
Multumesc anticipat.

Moldoveanu
-

10 octombrie 2018 at 7:55

Buna ziu
Sunt medic si am un pfa ptr a putea lucra si in sectorul privat. Din luna mai a acestui an am suspendat temporar activitatea ptr ca sunt in concediu crestere copil.
Nu inteleg despre ce recalculari de CAS si CASS este vb in ultimul timp. Daca am platit in fiecare an in functie de cat am scris in declaratii, ce recalculari se mai fac acum? Si pentru ce categorii sunt aceste recalculari?
Va multumesc

Mladin Baciu aAdriana
-

5 octombrie 2018 at 20:57

  Buna ziua! Recalculari pentru perioada 2013-2017 – ati platit CASS pe venitul estimat nu si pe cel realizat. Daca ati fost la norma de venit ati platit suma corecta.

  Constantin
  -

  8 octombrie 2018 at 20:08

Bună ziua. Soțul meu are un Pfa înființat în august, anul acesta și este și pensionat cu gradul 3 de invaliditate. Trebuie să adauge și venitul din pensie pentru a stabili cota de impozitare?

Marieta
-

20 septembrie 2018 at 20:10

  Buna ziua. Venitul din pensii nu se cumuleaza cu venitul din activitati independente.

  Constantin
  -

  1 octombrie 2018 at 15:33

Buna ziua.
Va rog sa ma ajutati cu o lamurire pentru urmatoarea situatie:
Am un PFI (cabinet psiholog) infiintat anul trecut pentru care am depus declaratia unica estimand un venit net sub plafonul de 12 salarii minime pe an si fara a opta pentru plata CASS, avand in vedere ca sunt si persoana monahala si figurez la categoria persoanelor exceptate de la plata CASS (conform art. 154 CF (1) lit. o)). Am aflat luna aceasta ca am fost exclus de la asigurare in urma depunerii declaratiei unice, cei de la casa de sanatate motivand ca trebuie sa achit contributia daca doresc sa fiu asigurat, indiferent ca ma aflu si in categoria persoanelor exceptate. Eu din codul fiscal inteleg ca ar trebui sa fiu asigurat, insa va rog sa ma ajutati cu o parere in acest sens. Calitatea de PFA cu venituri anuale sub plafonul de 12 salarii exclude asigurarea CASS in baza art. 154 CF (persoane execeptate de la plata CASS)?
Va multumesc.

Cristi Tamas
-

31 august 2018 at 15:56

  Buna ziua! Intr-adevar scrie ca sunteti scutit la litera o), Dar la punctul 2, la acelasi articol, scrie ca NU sunteti scutit de plata CASS pentru veniturile obtinute din profesii liberale (oricum sunteti sub plafonul de 12 salarii). Pe de alta parte, cf legii sanatatii 95/2006 art 224 sunteti asigurat fara plata CASS:
  (1)Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare:
  p)personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte.
  Spuneti-le celor de la CNAS!

  Constantin
  -

  10 septembrie 2018 at 18:41

Buna seara!
Care ar fi motivele pentru care as opta sa platesc CAS si CASS la o valoare mai mare?
Intentionez sa infiintez un PFA pe numele sotiei si ne dorim sa ma facem un copil. Pentru a beneficia de indemnizatie de crestere a copilului mai mare de 1250lei net, ar trebui sa platesc CAS si CASS la venitul estimat? Sau nu conteaza si sa platesc la venitul de 1900lei/luna?
Imi cer scuze daca nu m-am exprimat corect. Totusi sper ca ati inteles ce am vrut sa punctez.
Multumesc

Ciprian
-

23 august 2018 at 20:12

Buna ziua! Care este procedura de a beneficia de o operatie in tara, in sistemul de stat, tinand cont ca lucrez in afara tarii cu contract de munca dar asigurarea este pe Cipru, iar aici in tara nu este acceptata. Care sunt pasii de urmat , unde trebuie sa ma prezint prima data , unde trebuie sa platesc, cat trebuie sa platesc, etc.?

Costache
-

19 august 2018 at 7:20

Buna ziua, in cazul in care venitul din chirii nu depaseste plafonul minim 22800 la sectiunea 2 din declaratia unica cu referire la plata cass este obligatoriu bifarea vreuneia sau optionala , in cazul in care nu as dori sa fiu asigurat ce ar trebui sa fac completez cea doar pentru impozit si atat las partea cu contributiile nebifat nimic. Va multumesc

CONSTANTINESCU
-

13 august 2018 at 6:35

Buna seara! As dori sa va adresez cateva intrebari in legatura cu urmatoarea situatie. Am un contract de prestari servicii cu o companie din strainatate. Sunt in continuare nevoita sa platesc CAS si CASS?

Daca raspunsul este afirmativ, atunci ati dori sa imi clarificati ce inseamna „2.2.1.1.Total venit estimat pentru incadrarea ca platitor de CAS” (respectiv CASS)? Se refera la venitul anual sau lunar?

Iar la „2.2.1.3.Venit anual ales pentru plata CAS” ce ar trebui sa completez? Ma deruteaza cuvantul „ales”. Ce anume pot „alege”?

Va multumesc anticipat!

Alexandra G.
-

30 iulie 2018 at 19:06

  Buna seara! Datorati CAS si CASS daca venitul net estimat pentru 2018 depaseste 22.800 lei. Anual, nu lunar.
  Satbiliti mai intai venitul net estimat pentru 2018. Daca e mai mai mare sau mai mic decat 22.800 lei. Acesta va fi preluat automat la punctul 2.2.1.1.
  CAS: daca sunteti obligata – baza de calcul a CAS este o valoarea laeasa de dvs, dar nu mai mic decat 12 salarii minime pe economie = 22.800 lei
  CASS: daca sunteti obligata – baza de calcul a CASS este de fix 12 salarii minime pe economie = 22.800 lei.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 20:04

   Va multumesc pentru raspuns!

   Alexandra G.
   -

   31 iulie 2018 at 14:49

    Vasile din Iasi.
    Am primit de la ANAF o Decizie de stabilirea cotei de contribuţi CASS pentru anul 2013 pentru veniturile realizate din profesii libere.
    In anul 2013 am realizat un venit brut de 14.311 lei, din care;
    -reţineri la sursă (impozit 10 %) 1.431 lei
    -cheltuieli deductibile În sumă de 6.279 lei
    -vanit net anual în sumă de 8.032 lei
    Contribuţia anuală ce ar rezulta este de: 8.032 lei x 5,5 % = 442 lei
    ANAF a stabilit o contribuţie anuală în valoare de 1.572 lei luănd ca bază de calcul o sumă de 28.632 lei (dublu venitului brut), ceia ce cred că nu este corect.
    Vă rugăm să precizaţi care este contribuţia la CASS corectă.
    Vă mulţumim pebntru bunna voinţă a dumneavoastră.

    Gavril Vasile
    -

    15 octombrie 2018 at 16:11

     Buna ziua! 5,5% din salariul minim brut pe economie sau din venitul net daca acesta este mai mare decat salariul minim brut pe economie.
     Vedeti aici salariul minim brut din 2013: https://contapp.ro/blog/decizii-de-plata-anaf-2014-2017/
     Calculul meu: 4500+4800=9300*5,5%=512 lei

     Constantin
     -

     22 octombrie 2018 at 16:54

buna ziua ,va rog sa ma lamuriti si pe mine daca pot sa ma retrag pt plata cass deoarece se plateste enorm raportat la ce salari avem si anume 1400 lei ;plata cass este de 590 LEI ASA imi scrie pe fluturas .MULTUMESC . ps. Am inteles ca aceasta retragere se poate dar, angajand un avocat ,exista si o alta varianta?

pop
-

28 iulie 2018 at 19:19

  Buna ziua! Daca sunteti salariat sunteti obligt sa platiti CAS -25% din salariul brut pe care il aveti si CASS – 10% din salariul brut. Nu exista exceptie, totata lumea plateste.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 13:24

Avand in vedere pct. 3 lit.(c) din articolul dvs, la persoanele care se incadreaza cu veniturile sub plafon, platesc CASS pentru 6 salarii doar persoanele care nu au calitatea de angajat in alta societate, sau si cei care mai figureaza ca angajati in alta parte?

Marius
-

27 iulie 2018 at 7:36

  Buna ziua! Pentru venituri sub plafon nu sunteti obligat la plata CASS. Doar optional puteti plati CASS la 6 salarii minime. Ar fi inutil ca salariatii sa opteze pentru plata CASS, ei sunt deja asigurati. Doar cei care nu sunt angajati este logic sa opteze.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 13:28

Mulțumim mult pentru lămuririle din articol! Vă rog să mă ajutați cu un sfat: sunt salariat la universitate plata cu ora (dar universitatea a plătit CASS pt salar numai în cele 9 luni în care sunt activități școlare, adica pana in mai 2018 ).
Am și PFA cu venit real dar suma e sub norma stabilită. Depun Declarația Unică acum în iulie 2018, dar nu bifez CASS, nefiind obligatorie.
DAR
Dacă vreau să beneficiez de asigurare CASS totusi incepand cu luna decembrie 2018 e în regulă să depun DU si sa bifez CASS și atunci am de plătit pt 4 luni 190 lei x 4, având in vedere că sunt 4 luni până la 15.03.2019?

REF. LA : „d. Persoanele care obtin venituri sub plafon si care opteaza pentru plata declaratiei dupa termenul de depunere (31.07.2018, respectiv 15.03.2019): baza de calcul se calculeaza prin inmultirea numarului de luni ramas pana la termenul legal de depunere a declaratiei din anul umator inmultit cu salariul minim brut aflat in vigoare la data depunerii declaratiei.”

Roxana H.
-

24 iulie 2018 at 14:30

  Buna ziua! Asa spune textul din Codul FIscal (art. 180), deci rationamentul dvs este corect – sunteti asigurata 4 luni. Nu am gasit nicaieri scris ca o persoana este asigurata daca plateste pentru 12 luni sau cel putin 6 luni.

  Constantin
  -

  30 iulie 2018 at 13:33