Taxe PFA 2024. CAS, CASS și impozit datorate de PFA și Profesii Liberale în 2024

Modificări taxe 2024. Actualizare 27.10.2023

Legea nr 296, de modificare a Codului fiscal, asumata in Parlament, a fost publicata in Monitorul Oficial nr 977 din 27 octombrie 2023. Prevederile privind taxele datorate de PFA si Profesii Liberale vor intra in vigoare la 01.01.2024 si se aplica veniturilor obținute in 2024 cu scadenta in 2025.

Taxe PFA 2024. Veniturile pentru care se datorează impozit și contribuții sociale:

 • Venituri din activități independente organizate ca:
  • PFA – Persoană Fizică autorizată;
  • II – Întreprinderi Individuale;
  • PFI – Persoană Fizică Independentă;
  • IF – Întreprinderi Familiale.
 • Venituri din Profesii Liberale înregistrate la ANAF și la organizațiile profesionale de care aparțin;

Taxe PFA 2024. Impozitul pe venitul realizat în 2024

Cota de impozit pe venit este de 10% se aplică:

a. la venitul net, pentru activitățile impuse în sistem real. Venitul net în sistem real reprezintă diferența dintre venitul brut încasat și cheltuielile deductibile plătite în cursul anului fiscal. Din venitul net se scad pierderile raportate din anii precedenți și contribuția socială datorată și rezultă venitul impozabil.

b. la valoarea normei de venit, pentru activități independente impuse cu normă de venit.

Valoarea impozitului de plată se obține prin aplicarea procentului de impozit, de 10% la valoarea normei de venit sau a normelor de venit cumulate dacă sunt mai multe activități autorizate la ONRC. Norma de venit poate fi corectată în funcție de mai multe criterii.

Important! Dacă în 2023 se va depăși plafonul de 25.000 euro la cursul mediu anual, din 2024 este obligatorie impozitarea în sistem real.

Salariul minim brut pe economie în 2024

Pentru 2024 la calculul plafoanelor de CAS si CASS din acest articol, am folosit salariul minim de 3.300 lei, valabil de la 1 Octombrie 2023. Pentru plafoanele din 2023 se folosește salariul de 3.000 lei.Norma de venit sau sistem real

Contribuabilii care în anul fiscal 2023 au înregistrat un venit brut anual (incasat) mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro (la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal) au obligația determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal 2024.

 • Plafonul in lei 25.000 x 4,9465 lei (curs estimat) = 123.662 lei – Atentie la acest prag.

Atentie! Pentru stabilirea incadrarii in plafon luam in calcul totalul sumele incasate de RJIP (cu încasările in valută la data si cursul valabil in ziua respectivă, dacă este cazul).

Taxe PFA. 2024. Contribuția de asigurări sociale (pensie) – CAS 2023

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din una sau mai multe surse precum și contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, sunt obligate să plătească contribuție de asigurări sociale dacă estimează (sau obțin) pentru anul curent venituri nete, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

 • plafonul de 12 salarii = 39.600 lei – estimat;
 • plafonul de 24 salarii = 79.200 lei – estimat;

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 sau 24 de salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Persoanele fizice care desfășoară activități independente pentru care impozitul și contribuțiile NU se rețin de către plătitorul de venit, depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Dacă estimezi în declarația unică un venit net mai mare de 39.600 lei ești obligat să te asiguri în sistemul de asigurări sociale de stat și să alegi venitul la care vrei să plătești contribuția. Acest venit ales nu poate fi mai mic decât plafonul de 12 salarii minime pe economie.

La venitul de ales, care reprezintă baza de calcul a CAS, se aplică procentul de contribuție de 25% și se obține contribuția anuală datorată pentru 2024. Astfel, CAS datorat:

 • 39.600 lei x 25% = 9.900 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2024, daca venitul realizat depășești 12 salarii minime brute;
 • 79.200 lei x 25% = 19.800 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2024, dacă venitul realizat depășește 24 salarii minime brute;

Atentie! Contribuția de asigurări sociale se calculează de către contribuabili, prin aplicarea procentului de contribuție la baza de calcul și se plătește de către aceștia în termenul prevăzut de lege. ANAF nu va mai emite decizii de impunere în urma depunerii Declarației Unice.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 mai inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Obligațiile aferente veniturilor realizate în 2024 se achită până la data de 25 Mai 2025.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale (CAS 2024) datorată oricând până la termenul de plată.

Important! Recalcularea contribuțiilor sociale pentru pensie. Recalcularea CAS.

 • Începând cu anul fiscal 2021 se elimină posibilitate recalculării CAS în cazul în care activitatea este suspendată sau radiată în cursul anului.
 • Incepand cu 2024 este abrogata si prevederea prin care activitățile care încep in cursul anului datoreaza CAS daca venitul estimat depășește plafonul recalculat pe lunile de activitate (se elimina textul „recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal” de la art 151, alineat 10 – cod fiscal 2023).
 • Se permite recalcularea doar în cazul persoanelor fizice care intră în categorie persoanelor exceptate de plată CAS – devin pensionari.

Nu sunt obligați la plată CAS:

 • Contribuabilii asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii (avocați, notari și alții);
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente;
 • Contribuabilii impuși în sistem real care estimează și realizează un venit net anual sub baza minimă de calcul, (39.600 lei în 2024);
 • Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Opțiunea de a plăti contribuție socială CAS (pensie)

Persoanele fizice care desfășoară activități independente și care estimează că vor realiza un venit net anual mai mic de 12 salarii minime brute pe economie, pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară. Aceste persoane depun declarația unică până la data de 25 Mai 2024 și plătesc contribuția de cel putin 9.900 lei până la data de 25 Mai 2025.

Taxe PFA 2024. Contribuția de asigurări de sănătate – CASS 2024

Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabili prin aplicarea cotei de contribuție de 10% asupra bazei anuale de calcul.

Începând cu 2024, baza de calcul a CASS o reprezintă venitul net realizat, care nu poate fi mai mica decât plafonul de 6 salarii si nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii minime pe economie.

 • Estimare: 6 salarii = 19.800 lei ; 60 de salarii = 198.000 lei, rezulta
 • CASS minim de 1.980 lei si maxim de 19.800 lei pe an

Observație! Daca titularul PFA se încadrează la excepții, CASS se calculează la venitul net, oricare ar fi acesta. De exemplu, daca venitul net este de 100 lei se datorează 10 lei CASS. Daca titularul nu se încadrează la excepții, atunci plătește CASS la plafonul de 6 salarii. Excepțiile sunt enumerate mai jos.

Tot începând cu 2024, contribuția la sănătate este deductibila la calculul venitului impozabil.

Important. Incepând cu 2024, pentru stabilirea obligației de a plăti CASS veniturile din activități independente nu se vor cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobanzi, chirii, etc), pentru aceste venituri se va plăti CASS separat.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente pentru care nu există obligativitatea reținerii la sursă a CASS, depun declarația unică până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, în care evidențiază venitul realizat în anul anterior și venitul estimat pentru anul în curs.

Opțiunea de a plăti contribuție de sănătate

Conform noului cod fiscal, din 2024 orice persoana care desfasoara o activitate independenta va plăti CASS la nivelul a cel puțin 6 salarii minime pe economie, chiar daca activitatea a obținut un venit net mai mic decât plafonul de 6 salarii sau este pe pierdere.

Important. In cazul in care titularul PFA /Profesie liberala a obținut un venit net mai mic decât plafonul de 6 salarii dar a fost asigurat la sănătate, in cursul anului 2024, in calitate de salariat sau ca urmare a obținerii de alte venituri pentru care s-a plătit CASS, nu datoreaza CASS la plafonul minim, de 6 salarii.

Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate  1%

Persoanele fizice care desfășoară activități independente au opțiunea de a a se asigura pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia.

 • Baza de calcul lunară minimă = 3.300 x 1% =33 de lei, contribuție datorată;
 • Baza de calcul lunară maximă = 9.800 x 1% = 98 de lei, contribuție datorată.

Pentru a beneficia  de îndemnizație de concediu se semnează contractul de asigurare cu Casa de asigurări de Sănătate. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea îndemnizației este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Declarația Unică 2024

Până la data de 25 Mai 2024 se depune Declarația Unică cu venitul realizat în 2023 și cu venitul estimat pentru 2024.

 • Termenul de plată pentru obligațiile aferente venitului realizat în 2023 este este 25 mai 2024;
 • Termenul de plată pentru obligațiile aferente venitului realizat în 2024 este 25 mai 2025.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

37 de comentarii

Bună ziua!
Am o întrebare privind contabilitatea:

Suntem 2 psihologi asociați ca societate civilă profesională de psihologie. Și după depunerea declarației pt. fiecare ni s-a spus la finanțe că trebuie să plătim impozit 43 lei pt. 2023 + 5 lei estimat pe 2024 și CASS 1980. E corect dacă suntem sub plafonul a 6 salarii și mai suntem și angajați la stat în învățământ?

ANIKÓ BARÓTHI
-

18 mai 2024 at 12:46

Bună ziua. Sunt salariat cu normă întreagă și vreau să știu dacă la PFA mai plătesc și CAS. La PFA nu depasesc venitul de 35000 Ron pe an. Mulțumesc.

Mercea
-

13 februarie 2024 at 9:52

Buna ziua. Sant un pensionar care din2016 am depus declaratia unica cu activitate 0. As dori sa stiu daca din acest an va trebui sa platesc cass si cas. Va multumesc.

Finna
-

4 ianuarie 2024 at 9:57

Sant un pensionar cu un pfa fără activitate din 2016,am depus in fiecare an declaratia unica cu activitate 0. As diri sa stiu daca din acest an va trebui sa platesc cass si cas. Va multumesc.

Finna
-

4 ianuarie 2024 at 9:50

Buna ziua, am un PFA in sistem real si un contract de mandat Cenzor (pentru care se plateste pensie si sanatate). Dela 1 ianuarie 2024 daca mentin ctr cenzor platesc alte taxe separat? Sau cum este mai conenabil pt mine sa procedez?
Va multumesc!

Gabriela Iaschiu
-

19 decembrie 2023 at 3:47

Buna ziua,
Daca am un intreprindere familiala,membri care 0%, trebuie sa plateasc impozit cass??

Saci
-

4 decembrie 2023 at 10:17

Daca sunt PFA și fac 500 RON brut / luna, sunt scutit de CAS ca e sub plafon, totusi 2024 e considerat ca vechime? 2. Primesc ceva pensie chiar dacă e asa mica suma?

Adrian
-

10 noiembrie 2023 at 15:22

Buna ziua,

Anul 2023 am facturat 3500lei pe PFA, impozitul este 10% din acesta, platibil in 2024, corect?
Pentru anul 2024, sa zic ca valoarea facturata va fi de 10000lei, impozitul este 10% si se adauga inca 10% pentru sanatate? (sunt si angajat in acest timp si se platesc aceste taxe de angajator).

Multumesc.

Vasile
-

8 noiembrie 2023 at 7:19

Buna ziua,
Pentru un PFA in sistem real, din categoria de venit – activitati independente, cu un venit lunar de sub 1000 RON, inseamna ca anul viitor se vor aplica 20% taxe, din care 10% impozit pe venit si 10% CASS? Aceste taxe se aplica pentru venitul din 2023, cand se completeaza declaratia unica?
Nu conteaza ca sunt si salariata, si deja platesc CASS din salariul de la angajator?
Multumesc de raspuns!

Elena
-

26 octombrie 2023 at 9:42

Pentru un PFA impozitat la norma de venit sub 12 salarii minime brute, inteleg ca doar CASS este obligatoriu. Care va fi baza de calcul pentru cele 10%: 12 salarii minime brute sau valoare normei de venit?

Andi Petras
-

21 octombrie 2023 at 7:37

Bună ziua, am înțeles că începând cu 2024, pentru stabilirea obligației de a plăti CASS veniturile din activități independente nu se vor cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobanzi, chirii, etc), pentru aceste venituri se va plăti CASS separat. Ce înseamnă mai exact alte surse, se înțelege și în cazul contractului de muncă, tot se plătesc contribuțiile la sănătate și ca angajat, și ca PFA ? Mulțumesc anticipat!

Csákay Zoltán
-

18 octombrie 2023 at 10:17

Bună ziua! Sunt salariată la stat și plătesc impozit+CASS+CAS
Începând cu luna septembrie 2023 mi-am deschis PFA. Întrebarea este, dacă sunt deja plătitor CASS și încasez din PFA sub 6 salarii anual mai plătesc și CASS sau doar impozit pe venit? Mulțumesc!

Luminita
-

12 octombrie 2023 at 14:12

  Buna ziua! Daca depasiti plafoanele atunci datorati CAS si CASS si pentru veniturile din PFA.

  Constantin
  -

  16 octombrie 2023 at 17:58

   Bună ziua. Am o activitate independentă în calitate de PFA. Începând cu 2024 voi putea deveni pensionară. Întrebarea este: odată devenită pensionară aș putea să fiu scutită de plata CAS , indiferent de pragul la care ajung cu profitul ? Întreb pentru că am auzit diverse păreri și interpretări.

   Anca
   -

   20 octombrie 2023 at 7:39

    Buna ziua! Pensionarii nu platesc CAS-contributie la pensie pentru vneiturile din PFA, oricare ar fi venitul realizat.

    Constantin
    -

    25 octombrie 2023 at 8:59

Buna ziua,
Pana la urma CASS-ul va ramane 10% din venitul net sau se aplica un procent de 25% din venitul brut incasat pe parcursul anului 2024?
Spre exemplu:

Daca avem un venit anual de 330.000 RON, cheltuieli deductibile de 80.000 RON, daca luam in calcul cu CASS 10% din venitul net, vom avea urmatoarele taxe:

21.000 CAS
21.000 CASS
22.900 Impozit net.

Este ok cum am calculat?

Multumesc frumos!

Alexandru
-

2 octombrie 2023 at 15:02

  Buna ziua! Impozitul este 20.800 lei in exemplul dvs. SI CAS si CASS este deductibil.

  Constantin
  -

  11 octombrie 2023 at 8:14

   Bună ziua, dacă sunt salariat plătitor de Cass,Cas mai plătesc Cass,Cas la PFA mulțumesc

   Marian Nica
   -

   25 octombrie 2023 at 12:12

    Buna ziua! Da, ca salariat platiti CAS si CASS, pentru veniturile obtinute din activitatea PFA.

    Constantin
    -

    25 octombrie 2023 at 12:17

Buna ziua, dar pentru un pensionar cu PFA deschis si care incaseaza venituri de pana in 1000 lei pe luna tot se va plati CASS la plafonul de 6 salarii? Multumesc mult de raspuns

Roxana Petrea
-

29 septembrie 2023 at 6:15

  Buna ziua! In acest caz veti plati CASS la plafonul de 6 salarii, nu sunteti exceptata.

  Constantin
  -

  11 octombrie 2023 at 7:57

Dacă am calitatea de salariat intr-o firma dar obțin și venituri din activități independente in sistem real in care obțin venituri nete sub 6 salarii la PFA voi mai plăti CASS la veniturile din activități independente pe PFA? Mulțumesc!

Cherim
-

28 septembrie 2023 at 19:14

  Buna ziua! In acest caz nu datorati CASS la plafonul minim.

  Constantin
  -

  11 octombrie 2023 at 7:39

Daca o PFA a trecut din greseala pentru anul 2023 de la norma de venit la sistem real in Declaratia Unica depusa in mai 2023, poate sa corecteze si sa treaca inapoi la norma de venit prin depunerea declaratiei rectificative? Avand in vedere ca anul inca nu s-a incheiat, mai este necesar sa astepte 2 ani, sau poate rectifica pur si simplu declaratia? Multumesc anticipat pentru raspuns.

Mara
-

28 septembrie 2023 at 10:31

  Buna ziua! Sistemul de impozitare se alege pana la data de 25 mai. Dupa aceasta data nu se mai poate reveni asupra sistemului prin declaratie rectificativa.

  Constantin
  -

  11 octombrie 2023 at 7:38

E-factura va fi obligatorie si in relatia PFA cu persoane fizice?

Mihail
-

28 septembrie 2023 at 6:56

  Buna ziua! Persoanele fizice nu se pot inregistra in sistemul e-factura, deci nu puteti sa o trimiteti in acest format.

  Constantin
  -

  11 octombrie 2023 at 7:34

Site-ul conține o eroare și nu pot da click pe „Răspunde”, așa că voi scrie aici, referitor la discuția de mai jos:

Așa este, referitor la PFA – CASS avem, în pagina 15, modificările aduse articolului 170, pct. (1), care spun 60 de salarii minime și că nu se iau în considerare pierderile fiscale.

Însă nu aceasta era problema, ci întrebam de unde vine afirmația că trebuie plătit un minim de CASS (raportat la 6 salarii), chiar dacă venitul total este mai mic de 6 salarii?

E vorba cumva de textul ăsta ambiguu de la sfârșitul paginii 17?

(5) În situația în care baza de calcul prevăzută la art. 170 alin. (1), cumulată
din una sau mai multe surse de venit din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b),
corespunzătoare veniturilor estimate/realizate sau pentru care s-a aplicat reținerea
la sursă în cursul anului, după caz, este mai mică decât cea corespunzătoare unei
baze de calcul egală cu nivelul de 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la
termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, persoanele fizice
datorează o diferență de contribuţie de asigurări sociale de sănătate până la nivelul
celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară în
vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 şi depun
declaraţia prevăzută la art. 122, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor
celui de realizare a veniturilor.

Mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă,

Ionuț-Cristian Florescu
-

27 septembrie 2023 at 14:56

  Da, alineatul 5 reprezintă baza legala pentru afirmația referitoare la plafonul minim, de 6 salarii pentru calculcul CASS. O seara frumoasa si dvs!

  Constantin
  -

  27 septembrie 2023 at 15:32

Bună ziua,

În articol, la „Opțiunea de a plăti contribuție de sănătate” ați scris:

„Conform noului cod fiscal, din 2024 orice persoana care desfasoara o activitate independenta va plăti CASS la nivelul a cel puțin 6 salarii minime pe economie, chiar daca activitatea a obținut un venit net mai mic decât plafonul de 6 salarii sau este pe pierdere.”

În documentul publicat de ciolaci, eu văd următoarele:

Pagina 15:

(2) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1)
lit. c) – h), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează
contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit alin.
(5), dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel
puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a
declaraţiei prevăzute la art. 120.

Pagina 16:

(5) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în
cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit.
c) – h) o reprezintă:
a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere
a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6
salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară;

Dacă sunt PFA și într-un an nu am venituri, sau am venituri cumulate mai mici de 6 salarii, care este prevederea care mă obligă să plătesc totuși CASS?

Mulțumesc anticipat și vă doresc numai bine!

Ionuț-Cristian Florescu
-

27 septembrie 2023 at 13:01

  Buna ziua! Pentru PFA/Profesii Liberale se aplica pct. 1, nu pct. 2. de la pagina 15. ” (1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1)
  lit. b), din una sau mai multe surse datorează contribuţia de asigurări sociale de
  sănătate, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau
  norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, stabilite
  potrivit art. 68, 68^1 şi 69, după caz, care nu poate fi mai mare dec‚t cea
  corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime
  brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.
  La determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
  sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale prevăzute la art. 118.”

  Constantin
  -

  27 septembrie 2023 at 13:56

   Buna ziua,
   Daca sunt PFA la norma de venit (CAEN 8559), care va fi obligatia de plata la sanatate / baza de calcul in 2024? (pentru 2023 m-am incadrat la plafonul de 24 de salarii) Se aplica plafonul de 60 de salarii sau acesta va fi valabil doar pentru cei in sistem real? Multumesc

   Mihaela Ardeleanu
   -

   12 octombrie 2023 at 9:17

    Buna ziua! Ca si pana acum, la stabilirea obligatiilor fiscale se ia in calcul norma de venit, nu venitul net realizat, ca in cazul sistemului real de impunere.

    Constantin
    -

    16 octombrie 2023 at 17:55

Buna ziua

M-ar interesa o clarificare in privinta CASS-ului pentru PFA-uri in 2024. In cazul unui PFA care pentru tot anul 2024 va avea un venit net sub 6 salarii minime pe economie, va trebui sa plateasca CASS in valoarea de 2100 RON (10% din 6 salarii min pe economie)? Deci daca facturezi 1000 RON pe PFA pentru ca ai o activitate pe langa munca de birou, atunci aduci bani de acasa?
Multumesc

Mircea-Petru Petrean
-

27 septembrie 2023 at 10:42

  Buna ziua! Daca nu ati platit Cass ca salariat sau ca obtinerii de venituri din alte surse, datorati CASS la minim 6 salarii, chiar daca venitul net obtinut este sub 6 salarii.

  Constantin
  -

  27 septembrie 2023 at 13:59