Taxe PFA 2023. CAS, CASS și impozite datorate de PFA și Profesii Liberale în 2023

Actualizare 15 Decembrie 2023

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115 din 15.12.2023 s-a introdus prevederea prin care la calcularea plafoanele de CAS și CASS se utilizează salariul minim pe economie de 3.000 lei pentru întreg anul 2023.

Contribuabilii care au depus declaratia unica cu venitul estimat, după data de 1 octombrie 2023, si au calculat plafoanele de contribuții la nivelul salariului minim de 3.300 lei trebuie sa depună declaratia rectificativă.

Taxe PFA 2023. Veniturile pentru care se datorează impozit și contribuții sociale:

 • Venituri din activități independente organizate ca:
  • PFA – Persoană Fizică autorizată;
  • II – Întreprinderi Individuale;
  • PFI – Persoană Fizică Independentă;
  • IF – Întreprinderi Familiale.
 • Venituri din profesii liberale înregistrate la ANAF și la organizațiile profesionale de care aparțin;
 • Venituri din drepturi de autor;
 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor, dividende, dobânzi, câștiguri din investiții, venituri din agricultură silvicultură, piscicultură, venituri din alte surse, venituri din străinătate;
 • Persoane fizice care au obținut în 2022, indemnizații de ajutor pentru pandemia cauzată de virusul Covid-19.

Taxe PFA 2023. Impozitul pe venitul realizat în 2023

Cota de impozit pe venit este de 10% se aplică:

a. la venitul net, pentru activitățile impuse în sistem real. Venitul net în sistem real reprezintă diferența dintre venitul brut încasat și cheltuielile deductibile plătite în cursul anului fiscal. Din venitul net se scad pierderile raportate din anii precedenți și contribuția socială datorată și rezultă venitul impozabil.

b. la valoarea normei de venit, pentru activități independente impuse cu normă de venit.

Valoarea impozitului de plată se obține prin aplicarea procentului de impozit, de 10% la valoarea normei de venit sau a normelor de venit cumulate dacă sunt mai multe activități autorizate la ONRC. Norma de venit poate fi corectată în funcție de mai multe criterii – (vezi aici normele de venit ).

Important! Începând cu 2023 se anulează plafonul de 100.000 de euro de la care activitățile independente impuse cu norme de venit erau obligate să aplice sistemul real de impozitare. Noul plafon este de 25.000 euro. Astfel dacă în 2023 se va depăși plafonul de 25.000 euro la cursul mediu anual, din 2024 este obligatorie impozitarea în sistem real.

c. la venitul net obținut prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 40%, în cazul veniturilor obținute din drepturi de autor și arendă;

d. Se aplică la venitul brut obținut din chirii. Cota forfetară de 40% a fost eliminată și nu se mai aplică pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor în 2023.

Salariul minim brut pe economie în 2023 este de 3.000 lei

Prin HG 1447/08.12.2022, salariul minim pe economie este stabilit la valoarea de 3.000 lei (din care 200 lei neimpozabili pentru salariați).

Baza de calcul a contribuțiilor sociale a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr 16 din 15 iulie 2022, care introduce mai multe plafoane la care raportăm venitul realizat pentru a stabili contribuțiile datorate. Astfel, avem:

 • plafonul de 6 salarii = 18.000 lei – plafon nou pentru CASS valabil din 2023;
 • plafonul de 12 salarii = 36.000 lei – plafon curent pentru CAS și CASS valabil din 2018 până în prezent;
 • plafonul de 24 salarii = 72.000 lei – plafon nou pentru CAS și CASS valabil din 2023.

PFA, Micro sau Impozit pe profit in 2023? Un calculator de taxe pfa 2023 găsești pe această pagină.

E-factura PFA si Profesii Liberale

Contribuția de asigurări sociale (pensie) – CAS 2023

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din una sau mai multe surse precum și contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, sunt obligate să plătească contribuție de asigurări sociale dacă estimează (sau obțin) pentru anul curent venituri nete, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 sau 24 de salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Persoanele fizice care desfășoară activități independente pentru care impozitul și contribuțiile NU se rețin de către plătitorul de venit, depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Dacă estimezi în declarația unică un venit net mai mare de 36.000 lei ești obligat să te asiguri în sistemul de asigurări sociale de stat și să alegi venitul la care vrei să plătești contribuția. Acest venit ales nu poate fi mai mic decât plafonul de 12 sau 24 de salarii minime pe economie.

La venitul de ales, care reprezintă baza de calcul a CAS, se aplică procentul de contribuție de 25% și se obține contribuția anuală datorată pentru 2023. Astfel, CAS datorat:

 • 36.000 lei x 25% = 9.000 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2023, daca venitul realizat depaseste 12 salarii minime brute;
 • 72.000 lei x 25% = 18.000 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2023, dacă venitul realizat depășește 24 salarii minime brute;

Atentie! Contribuția de asigurări sociale se calculează de către contribuabili, prin aplicarea procentului de contribuție la baza de calcul și se plătește de către aceștia în termenul prevăzut de lege. ANAF nu va mai emite decizii de impunere în urma depunerii Declarației Unice.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 mai inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Obligațiile aferente veniturilor realizate în 2023 se achită până la data de 25 Mai 2024.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale (CAS 2023) datorată oricând până la termenul de plată.

Important! Recalcularea contribuțiilor sociale pentru pensie.

Începând cu anul fiscal 2021 se elimină posibilitate recalculării contribuției în cazul în care activitatea este suspendată sau radiată în cursul anului.
Se permite recalcularea doar în cazul persoanelor fizice care încep activitatea în cursul anului și pentru cei care intră în categorie persoanelor exceptate de plată CAS – devin pensionari.

Nu sunt obligați la plata CAS:

 • Contribuabilii asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii (avocați, notari);
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente;
 • Contribuabilii impuși în sistem real care estimează și realizează un venit net anual sub baza minimă de calcul, (36.000 lei în 2023);
 • Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Opțiunea de a plăti contribuție socială CAS (pensie)

Persoanele fizice care desfășoară activități independente și care nu estimează că vor realiza un venit net anual mai mare de 12 salarii minime brute pe economie, pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară. Aceste persoane depun declarația unică până la data de 25 Mai 2023 și plătesc contribuția de cel putin 9.000 lei până la data de 25 Mai 2024.

Contribuția pentru asigurări de sănătate – CASS 2023

Procentul de CASS este de 10%. Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabili prin aplicarea cotei de contribuție de 10% asupra bazei anuale de calcul.

 • 18.000 lei x 10% = 1.800 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023;
 • 36.000 lei x 10% = 3.600 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023;
 • 72.000 lei x 10% = 7.200 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023.

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, realizate din următoarele categorii de venituri:

 • venituri din activități independente, inclusiv profesii liberale;
 • venituri din contracte de activitate sportivă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venituri din învestiții;
 • venituri din alte surse.

Important! – Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse și/sau alte categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, se efectuează prin cumularea veniturilor obținute din:

 • venitul net sau norma de venit din activități independente;
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după deducerea cotei de cheltuieli forfetare precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul și/sau câștigul din investiții încasat (dobânzi; dividende distribuite după 2018 și încasate în cursul anului; alte venituri din investiții);
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Contribuabilii care estimează un venit net cumulat mai mare de 6/12 sau 24 de salarii brute sunt obligați la plata CASS. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă echivalentul a 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente pentru care nu există obligativitatea reținerii la sursă a CASS, depun declarația unică,  până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, în care evidențiază venitul realizat în anul anterior și venitul estimat pentru anul în curs.

Persoanele fizice care au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 6/12/24 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat, este cel puțin egal cu nivelul a 6/12/24 salarii minime pe țară, acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul superior celui declarat la estimat.

De exemplu, dacă ai estimat între 18.000 și 36.000 și ai realizat între 36.000 și 72.000 lei, atunci trebuie să „definitivezi” contribuția de sănătate, ca și la impozit.

Pentru veniturile estimate/realizate în anul 2023 termenul de plată a contribuției este 25 Mai 2024. Poți să plătești oricând contribuția până la acea dată, din una sau mai multe plăți. În acest termen nu se calculează dobânzi și penalități.

Opțiunea de a plăti contribuție de sănătate

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul de 6 salarii minime brute, precum și de către persoanele fizice care nu realizează venituri pot opta pentru pentru plata contribuției astfel:

a) contribuabilii care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul plafonului minim, adică sub 18.000 lei.

 • dacă depun declarația unică și se înregistrează în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul legal de depunere, se pot asigura la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii acesteia;
 • dacă depun declarația unică și se înregistrează în sistemul de asigurări sociale de sănătate după termenul legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației unice (25 Mai 2023), inclusiv luna în care se depune declarația.

b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute în lista de mai sus, nu sunt salariate și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară indiferent de data depunerii declarației unice.

Pentru anul 2023 contribuția de sănătate pentru persoanele de la punctul b):

3.000 x 6 = 18.000 x 10% = 1.800 lei contribuție de sănătate opțională datorată pentru 2023

Asigurarea este valabilă pentru 12 luni de la data depunerii declarației unice, termenul de plată este 25 Mai 2024.

Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate  1%

Persoanele fizice care desfășoară activități independente au opțiunea de a a se asigura pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia.

 • Baza de calcul lunară minimă = 3.000 x 1% =30 de lei, contribuție datorată;
 • Baza de calcul lunară maximă = 9.000 x 1% = 90 de lei, contribuție datorată.

Pentru a beneficia  de îndemnizație de concediu se semnează contractul de asigurare cu Casa de asigurări de Sănătate. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea îndemnizației este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Declarația Unică 2023

Până la data de 25 Mai 2023 se depune Declarația Unică cu venitul realizat în 2022 și cu venitul estimat pentru 2023.

 • Termenul de plată pentru obligațiile aferente venitului realizat în 2022 este este 25 mai 2023;
 • Termenul de plată pentru obligațiile aferente venitului realizat în 2023 este 25 mai 2024.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

71 de comentarii

Buna ziua,
Lucrez cu contract de colaborare de prestări servicii, semnat pe perioada 03.01.2023-31.12.2023, fără sa fiu angajata unei alte societăți. Firma cu care am semnat contractul imi plătește impozitul pe venit, prin reținere la sursa din venitul brut stabilit prin contract, plata CAS si CASS intrand în obligația mea. Cum trebuie sa procedez pentru a le plati lunar? Plata CAS este obligatorie sau opțională?
Multumesc!

Nicole
-

16 februarie 2023 at 15:25

Buna ziua,

Foarte detaliat si concis articolul, multumim!

As avea totusi o intrebare, sunt persoana fizica cu contract de munca, dar realizez venituri din tranzactiunarea actiunilor. Pe langa acest venit mai am un venit ca si comision (un fel de bonus) de la o platforma de tranzactionare. Acest venit anul acesta a depasit primul plafon de CASS. In acest caz pentru acest tip de venit sunt nevoit sa declar si sa achit CASS pe langa impozitul de 10%?

Ca si date am asa:
– venit din tranzactii + dividende ~ 1000usd
– venit din comision (bonus) ~ 5000usd
Eu calculez ca am de achitat 600usd ca si impozit pe venit 10% si inca 1800RON pentru CASS? Imi puteti confirma?

O zi buna!

Tocaciu Levente
-

15 februarie 2023 at 9:37

Buna ziua am gasit aceasta afirmatie:Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile realizate din activitati independente.As dori sa stiu un pensionar medic are cabinet de medicina de familie .Pe venitul de la cabinet nu datoreaza contributie de asigurari sociale ?conform afirmatiei de mai sus ? ESTE CORECT?

Lodromanean Doina
-

12 februarie 2023 at 15:38

Buna ziua,

Cum pot plati impozitul pe venit datorat pentru luna Ianuarie 2023, pentru PFA, daca pe site-ul lor nu exista declaratie decat pentru estimativa de 2023?

Multumesc

Vlad D
-

11 februarie 2023 at 14:36

SUNT PENSIONAR ,DACA INTOCMESC DECL 212 PE 2O23,IN BAZA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE,PENTRU O PROPRIETATE,.PLAFONUL DEPASESTE 18000LEI ,PLATESC CASS 10%.MULTUMESC

hirta petru
-

7 februarie 2023 at 16:55

buna ziua,

in cazul unui CMI, al carui medic nu are alta sursa de venit, se datoreaza CAS?
intreb pt ca in sectiunea din articol unde faceti referire la CASS se mentioneaza explicit profesiile liberale in schimb in sectiunea de CAS mentionati doar activitatile independente si veniturile din drepturile de proprietate intelectuala.

Adrian
-

6 februarie 2023 at 14:48

Bună ziua. Calculul pt. cele trei plafoane este clar, dar ca pensionar, la cedarea în folosință a bunurilor (închirierea unui spațiu), depășind plafonul de 12, trebuie să plătesc cass?. Vă mulțumesc.

Sergiu Teslaru
-

4 februarie 2023 at 17:26

Buna ziua! La un PFA cu un venit de 30.000 lei anual trebuie să plătesc CAAS in 2023? Menționez că nu sunt salariat și ca atare nu sunt asigurat la sănătate.
Mulțumesc!

Calugaru
-

2 februarie 2023 at 17:55

Buna ziua! Sunt salariat cu C.I.M, norma intrega, durata nedeterminata, am si P.F.A. pe norma de venit cu norma redusa 50% la 18000 brut anual pentru Bucuresti, dar am si venituri din drepturi de autor in jur de 50000 anual. Nu am mai vazut incepand de la 1 ianuarie in codul fiscal articol in care sa scrie ca cei care sunt salariati nu platesc contributia la C.A.S.S. pentru venituri din proprietate intelectuala. Si la P.F.A. daca scadem impozitul din 18000 lei brut, tot nu se ajunge la nivelul a 6 salarii minime pentru plafonul de C.A.S.S. Este adevarat ce am constatat?

Daniel
-

1 februarie 2023 at 2:09

Buna ziua! Sunt salariat cu norma intreaga si am un PFA cu norma de venit. Nu depasesc ca venit 25000 de euro pe an. Trebuie sa platesc CAS sa CASS pentru PFA? Multumesc anticipat pentru raspuns!

Liviu
-

25 ianuarie 2023 at 23:45

Buna ziua! Avand calitatea de pensionar la limita de varsta, mai am obligatia de a plati CAS pentru PFA-ul pe care il detin?
Daca da, mi se va recacula pensia si in baza carui document?

GEANGU CRISTINA
-

24 ianuarie 2023 at 14:59

Buna ziua!
Avand in vedere neclaritatea legislatiei privitoare la impozitul si contributiile care se vor aplica incepand cu 01.01.2023 va rog sa analizati situatia in care se vor afla toti proprietarii care detin o proprietate in comun cu alte persoane. (de exemplu sot sotie cu cate 50% sau mai multe persoane cu procente diferite).
Am o proprietate in care detin 50% eu si 50% sotia si am decis sa o inchiriem in anul 2023.
In ordonanta este mentionat ca toti proprietarii trebuie sa inregistreze contractul de inchiriere la ANAF.
Cum se va proceda in aceasta situatie, cand se intocmeste contractul de inchiriere si implicit declararea acestuia prin Declaratia unica?
Se vor face 2 contracte separate pt fiecare proprietar cu cate 50% din valoarea chiriei sau se face un singur contract doar pe numele unui singur proprietar cu totalul chiriei lunare?
Intreb acest lucru deoarece nu este mentionat clar in legislatie si prin intocmirea a doua contracte de inchiriere cu cate 50% din suma lunara a chiriei se ajunge in situatia in care nu se mai plateste CASS, iar in situatia unui singur contract de inchiriere cu suma lunara a chiriei trebuie platita CASS.
Va rog respectuos sa analizati cele prezentate de mine si sa imi raspundeti.
Cu deosebita consideratie,
Negulescu Narcis Florin

Negulescu narcis Florin
-

13 ianuarie 2023 at 19:16

  Se va face un singur contract de chirie, cu mentiunea celor 2 proprietari. Fiecare din cei 2 proprietari depune declaratia unica pentru 50% din chirie.

  Monica S.
  -

  9 februarie 2023 at 22:06

Dacă am depus declarația unica pt o profesie liberala în 01.02.2022 și am plătit cass, pana când sunt asigurat, pana la 01.02.2023 sau 25.05.2023?

Munteanu
-

12 ianuarie 2023 at 21:46

  12 luni de la depunerea declaratiei

  Monica S.
  -

  9 februarie 2023 at 22:06

Buna ziua! Va rog mult, lamuriti-ma cu o chestie, daca in 2023 norma este sub plafonul a 12 salarii tot exista obligatia paltii cas si cass. De ex, la mine in oras norma este 30600, sub cele 12 salarii. Multumesc!

Catalin Nae
-

12 ianuarie 2023 at 14:39

Buna ziua,
Daca sunt administrator la o societate si am ridicat dividende peste 12 salarii minime trebuie sa platesc CAS si CASS sau doar CASS?
Mentionez ca sunt si salariata la aceasi societate si am achitatat CAS si CASS lunar.

Stan Marieta
-

8 ianuarie 2023 at 14:13

  Buna ziu! Platiti doar CASS, chiar daca sunteti salariata.

  CONSTANTIN COZMA
  -

  8 ianuarie 2023 at 22:56

Bună ziua,
Ptr un PFA înfiinţat la 1 oct 2022, care a obţinut 33000lei venit net, care este baza de calcul ptr CAS şi CASS? Se aplică plafonul pentru întregul an (12* 2550=30600lei) sau proporţional cu lunile de activitate (3 * 2550=7650lei) ? Mulţumesc

Laurenţiu Ghiţă
-

5 ianuarie 2023 at 9:54

Buna ziua. Urmez cursurile unei facultăți de stat în sistem bugetar, deci nu achit taxa. Sunt asigurat la CASS pentru că am până în 26 de ani. As avea o întrebare: in cazul in care as primi un premiu, o donație din străinătate, este supusă impozitării? Și o a doua varianta: in cazul in care am practicat că freelancer dar nu dețin de fapt nici un fel de contract, trebuie sa plătesc impozit pe acest venit? Și dacă da, trebuie sa plătesc și CASS având în vedere a sunt student la zi și sunt asigurat in sistemul de sănătate având până în 26 de ani, și fiind student la zi, la stat? Va mulțumesc frumos!

Naomi Barbu
-

4 ianuarie 2023 at 15:10

Buna ziua, la cedarea folosintei bunurilor, la depasirea plafon 12 salarii minime nu datoreaza CAS , doar CASS?

Judit
-

28 decembrie 2022 at 14:57

  Buna ziua, doar CASS se datoreza pentru aceste venituri.

  CONSTANTIN COZMA
  -

  30 decembrie 2022 at 13:36

Buna ziua, am un PFA cu obiect de activitate – activități de creație artistica și sunt și salariatul cu norma întreagă al unei companii tot din sfera drepturilor de autor (pentru care firma plătește CAS și CASS). In aceste conditii, inteleg ca nu mai sunt obligat la plata CAS si CASS la veniturile obținute de PFA. In atari condiții ce declarație trebuie sa depun la ANAF (eu depun deja DU pentru PFA la care nu bifez nicio casuta la CAS si CASS – si tot am avut probleme…) pentru a le comunica acestora ca sunt plătite contribuțiile de către angajatorul meu? In cazul unei neînțelegeri, îmi puteți indica, va rog, norma juridica de care ma pot prevala?
Mulțumesc.

Andrei Constantinescu
-

27 decembrie 2022 at 17:24

  Buna ziua! Nu e clar ce spuneti? Sunteti salariat cu contract de munca si aveti PFA? atunci platiti CAS si CASS si pentru PFA daca depasiti plafoanele.
  Lucrati cu contract de drepturi de autor si vi se retine CAS si CASS? Atunci nu mai platiti si pentru PFA chiar daca depasiti plafoanele.

  CONSTANTIN COZMA
  -

  30 decembrie 2022 at 13:36

   Buna ziua. Las commentul aici fiind “pe acelasi subiect” oarecum . Am nevoie de o lamurire , intrucat se pare ca in aceasta tara multi au facultate degeaba si nu stiu sa-mi ofere o explicatie clara .

   Sunt medic anestezist , am un venit net din salar – contract de angajare – pt care angajatorul plateste taxele impuse cas si cass, respectiv un alt venit pe PFA printr un contract de colaborare .
   Mai clar .. eu aunt angajata unui srl , spitalul platind stl ul respectiv , iar eu sunt platita ulterior de catre acel srl o data printr un contract de angajare pe per nedeterminata , venit net, bani virati intr un cont bancar = salar , fara legatura cu nici un pfa si o data platita printr un contract de colaborare , bani incasati pe pfa . Intrebarea mea este urmatoarea : eu sunt obligata sa platesc si CAS si CASS de pe urma pfa ului. , depasind plafonul sau pot alege sa platesc doar contributia la pensie de exemplu – in interesul meu si sa nu platesc sanatatea , intrucat prin prisma contractului de angajare contribuie angajatorul si la sanatate si la pensie ? Mi se pare o aberatie sa platesc din 2 directii , intrucat nu am eu nici macar un mic avantaj platind sume colosale din 2 directii la stat catre sanatate … fata de casierul de la lidl care contribuie din salar cu o suma mult mai mica fata de mine , rog sib suflet o lamurire cu privire la aceasta . Si totodata , ce ar trebui sa fac cu declaratia unica , respectiv daca pot recupera sumele anterior platite statului din pfa , neccunoscand situatia ?!?

   Silvia Victoria
   -

   11 octombrie 2023 at 10:13

    Buna ziua! Pentru veniturile din salarii vi se retine CAS si CASS, de catre angajator. Pentru veniturile din PFA, datorati CAS si CASS conform prevederilor de mai sus, daca depasiti plafonul de 6,12,24 de salarii. Aceste contributii se pletesc obligatoriu, nu aveti cum sa scapati de ele.

    Constantin
    -

    16 octombrie 2023 at 15:08

Buna ziua, dl. Constantin,
Pentru clarificare va rog. Pentru un venit anual care depaseste plafonul de 24 salarii (de ex. 130.000 lei/an – PFA sistem real) se plateste CAS+CASS la plafonul de max. 72.000 lei? Sau este obligatoriu sa se aplice cotele de 25% si respectiv 10% la venitul real realizat de 130.000 lei (- cheltuieli)?
Multumesc.

Anca
-

13 decembrie 2022 at 15:22

  Buna ziua! La CASS se plateste la plafon. La CAS aveti de ales baza de calcul, dar care nu poate fi mai mica decat plafonul. In exemplul dvs platiti CASS la 72.000 de lei si CAS la o baza de calcul care nu poate fi mai mica de 72.000 lei.

  CONSTANTIN COZMA
  -

  14 decembrie 2022 at 18:41