CAS, CASS și impozite datorate de PFA și Profesii Liberale în 2023

Taxe PFA 2023. Veniturile pentru care se datoreaza impozit si contributii sociale:

 • Venituri din activitati independente organizate ca:
  • PFA – Persoana Fizica autorizata,
  • II – Intreprinderi Individuale,
  • PFI – Persoana Fizica Independenta,
  • IF – Intreprinderi Familiale;
 • Venituri din profesii liberale inregistrate la ANAF si la organizatiile profesionale de care apartin;
 • Venituri din drepturi de autor;
 • Venituri din cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, castiguri din investitii, venituri din agricultura silvicultura, piscicultura, venituri din alte surse, venituri din strainatate;
 • Persoane fizice care au obtinut in 2022, indemnizatii de ajutor pentru pandemia cauzata de virusul Covid-19;

Impozitul pe venitul realizat în 2023

Cota de impozit pe venit este de 10% se aplica la:

a. la venitul net, pentru activitățile impuse în sistem real. Venitul net in sistem real reprezinta diferenta dintre venitul brut incasat si chletuielile deductibile platite in cursul anului fiscal. Din venitul net se scad pierderile raportate din anii precedenti si contributia sociala datorata si rezulta venitul impozabil.

b. la valoarea normei de venit, pentru activitati independente impuse cu norma de venit.

Valoarea impozitului de plata se obtine prin aplicarea procentului de impozit, de 10% la valoarea normei de venit sau a normelor de venit cumulate daca sunt mai multe activitati autorizate la ONRC. Norma de venit poate fi corectata in functie de mai multe criterii – (vezi aici normele de venit ).

Important! Începând cu 2023 se anulează plafonul de 100.000 de euro de la care activitățile independente impuse cu norme de venit erau obligate sa aplice sistemul real de impozitare. Noul plafon este de 25.000 euro. Astfel daca in 2023 se va depasi plafonul de 25.000 euro la cursul mediu anual, din 2024 este obligatorie impozitarea in sistem real.

c. la venitul net obținut prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 40%, în cazul veniturilor obținute din drepturi de autor si arenda;

d. Se aplica la venitul brut obținut din chirii. Cota forfetara de 40% a fost eliminata si nu se mai aplica pentru veniturile obținute din cedarea folosineti bunurilor in 2023.

Salariul minim brut pe economie in 2023 este de 3.000 lei

Prin HG 1447/08.12.2022, salariul minim pe economie este stabilit la valoarea de 3.000 lei (din care 200 lei neimpozabili pentru salariați).

Baza de calcul a contribuțiilor sociale a fost modificata prin Ordonanta de urgenta nr 16 din 15 iulie 2022, care introduce mai multe plafoane la care raportam venitul realizat pentru a stabili contribuțiile datorate. Astfel, avem:

 • plafonul de 6 salarii = 18.000 lei – plafon nou pentru CASS valabil din 2023
 • plafonul de 12 salarii = 36.000 lei – plafon curent pentru CAS si CASS valabil din 2018 pana in prezent
 • plafonul de 24 salarii = 72.000 lei – plafon nou pentru CAS si CASS valabil din 2023

PFA, Micro sau Impozit pe profit in 2023? Un calculator de taxe si impozite gasesti pe aceasta pagina.

Contributia de asigurari sociale (pensie) – CAS 2023

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente din una sau mai multe surse precum si contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, sunt obligate sa plateasca contributie de asigurari sociale daca estimeaza (sau obtin) pentru anul curent venituri nete, a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei, se efectueaza prin cumularea veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente.

Baza  anuala  de  calcul  al  contributiei  de  asigurari  sociale,  in  cazul  persoanelor  care realizeaza venituri din activitati independente, o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 sau 24 de salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente pentru care impozitul si contributiile NU se retin de catre platitorul de venit, depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice,  pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor.

Daca estimezi in declaratia unica un venit net mai mare de 36.000 lei esti obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari sociale de stat si sa alegi venitul la care vrei sa platesti contributia. Acest venit ales nu poate fi mai mic decat plafonul de 12 sau 24 de salarii minime pe economie.

La venitul de ales, care reprezinta baza de calcul a CAS, se aplica procentul de contributie de 25% si se obtine contributia anuala datorata pentru 2023. Astfel, CAS datorat:

 • 36.000 lei x 25% = 9.000 lei, valoarea minima a contribuției sociale datorata pentru 2023, daca venitul realizat depaseste 12 salarii minime brute;
 • 72.000 lei x 25% = 18.000 lei, valoarea minima a contribuției sociale datorata pentru 2023, daca venitul realizat depaseste 24 salarii minime brute;

Atentie! Contributia de asigurari sociale se calculeaza de catre contribuabili, prin aplicarea procentului de contributie la baza de calcul si se plateste de catre acestia in termenul prevazut de lege. ANAF nu va mai emite decizii de impunere in urma depunerii Declaratiei Unice.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 mai inclusiv, al anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia. Obligatiile aferente veniturilor realizate in 2023 se achita pana la data de 25 Mai 2024.

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociala (CAS 2023) datorata oricand pana la termenul de plata.

Important! Recalcularea contributiilor sociale pentru pensie.

Incepand cu anul fiscal 2021 se elimina posibilitate recalcularii contributiei in cazul in care activitatea este suspendata sau radiata in cursul anului.

Se permite recalcularea doar in cazul persoanelor fizice care incep activitatea in cursul anului si pentru cei care intra in categorie persoanelor exceptate de plata CAS – devin pensionari.

Nu sunt obligati la plata CAS:

 • Contribuabilii asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii (avocati, personal clerical si altii);
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile realizate din activitati independente;
 • Contribuabilii impusi in sistem real care estimeaza si realizeaza un venit net anual sub baza minima de calcul, (36.000 lei in 2023);
 • Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

Optiunea de a plati contributie sociala  CAS (pensie)

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care nu estimeaza ca vor realiza un venit net anual mai mare de 12 salarii minime brute pe economie, pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul curent, in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, depun declaratia unica pana la data de 25 Mai 2023 si platesc contributia de cel putin 9.000 lei pana la data de 25 Mai 2024.

Contributia pentru asigurari de sanatate – CASS 2023

Procentul de CASS este de 10% . Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabili prin aplicarea cotei de contributie de 10% asupra bazei anuale de calcul.

 • 18.000 lei x 10% = 1.800 lei, valoarea contribuției de sanatate datorata pentru 2023
 • 36.000 lei x 10% = 3.600 lei, valoarea contribuției de sanatate datorata pentru 2023
 • 72.000 lei x 10% = 7.200 lei, valoarea contribuției de sanatate datorata pentru 2023

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei,  realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • venituri din activitati independente, inclusiv profesii liberale
 • venituri din contracte de activitate sportiva,
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri din investitii,
 • venituri din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse si/sau alte categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa deducerea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii incasat (dobanzi; dividende distribuite dupa 2018 si incasate in cursul anului; alte venituri din investitii).
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Contribuabilii care estimeaza un venit net cumulat mai mare de 6/12 sau 24 de salarii brute sunt obligati la plata CASS, baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica,  pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in care evidentiaza venitul realizat in anul anterior si venitul estimat pentru anul in curs.

Persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 6/12/24 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat, este cel putin egal cu nivelul a 6/12/24 salarii minime pe tara, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul superior celui declarat la estimat.

De exemplu, daca ai estimat intre 18.000 si 36.000 si ai realizat intre 36.000 si 72.000 lei, atunci trebuie sa „definitivezi „contributia de sanatate, ca si la impozit.

Pentru veniturile estimate/realizate in anul 2023 termenul de plata a contributiei este 25 Mai 2024. Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

Optiunea de a plati contributie de sanatate

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul de 6 salarii minime brute, precum si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri pot opta pentru pentru plata contributiei astfel:

a) contribuabilii care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul plafonului minim, adica sub 18.000 lei.

 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul legal de depunere, se pot asigura la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii acesteia; sau
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (25 Mai 2023), inclusiv luna in care se depune declaratia.

b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute in lista de mai sus, nu sunt salariate si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice.

Pentru anul 2023 contributia de sanatate pentru persoanele de la punctul b):

3.000 x 6 = 18.000 x 10% = 1.800 lei contributie de sanatate optionala datorata pentru 2023

Asigurarea este valabila pentru 12 luni de la data depunerii declaratiei unice, termenul de plata este 25 Mai 2024.

Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate  1%

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente au optiunea de a a se asigura pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunara nu poate fi mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 3 ori a acestuia.

 • Baza de calcul lunara minima = 3.000 x 1% =30 de lei, contributie datorata
 • Baza de calcul lunara maxima = 9.000 x 1% = 90 de lei, contributie datorata

Pentru a beneficia  de indemnizatie de concendiu se semneaza contractul  de  asigurare cu Casa de asigurari de Sanatate. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea indemnizatiei este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Declaratia Unica 2023

Pana la data de 25 Mai 2023 se depune Declaratia unica cu venitul realizat in 2022 si cu venitul estimat pentru 2023.

 • Termenul de plata pentru obligatiile aferente venitului realizat in 2022 este este 25 mai 2023.
 • Termenul de plata pentru obligatiile aferente venitului realizat in 2023 este 25 mai 2024.

15 comentarii

 1. Buna ziua! Sunt salariat cu norma intreaga si am un PFA cu norma de venit. Nu depasesc ca venit 25000 de euro pe an. Trebuie sa platesc CAS sa CASS pentru PFA? Multumesc anticipat pentru raspuns!

 2. Buna ziua! Avand calitatea de pensionar la limita de varsta, mai am obligatia de a plati CAS pentru PFA-ul pe care il detin?
  Daca da, mi se va recacula pensia si in baza carui document?

 3. Buna ziua!
  Avand in vedere neclaritatea legislatiei privitoare la impozitul si contributiile care se vor aplica incepand cu 01.01.2023 va rog sa analizati situatia in care se vor afla toti proprietarii care detin o proprietate in comun cu alte persoane. (de exemplu sot sotie cu cate 50% sau mai multe persoane cu procente diferite).
  Am o proprietate in care detin 50% eu si 50% sotia si am decis sa o inchiriem in anul 2023.
  In ordonanta este mentionat ca toti proprietarii trebuie sa inregistreze contractul de inchiriere la ANAF.
  Cum se va proceda in aceasta situatie, cand se intocmeste contractul de inchiriere si implicit declararea acestuia prin Declaratia unica?
  Se vor face 2 contracte separate pt fiecare proprietar cu cate 50% din valoarea chiriei sau se face un singur contract doar pe numele unui singur proprietar cu totalul chiriei lunare?
  Intreb acest lucru deoarece nu este mentionat clar in legislatie si prin intocmirea a doua contracte de inchiriere cu cate 50% din suma lunara a chiriei se ajunge in situatia in care nu se mai plateste CASS, iar in situatia unui singur contract de inchiriere cu suma lunara a chiriei trebuie platita CASS.
  Va rog respectuos sa analizati cele prezentate de mine si sa imi raspundeti.
  Cu deosebita consideratie,
  Negulescu Narcis Florin

 4. Dacă am depus declarația unica pt o profesie liberala în 01.02.2022 și am plătit cass, pana când sunt asigurat, pana la 01.02.2023 sau 25.05.2023?

 5. Buna ziua! Va rog mult, lamuriti-ma cu o chestie, daca in 2023 norma este sub plafonul a 12 salarii tot exista obligatia paltii cas si cass. De ex, la mine in oras norma este 30600, sub cele 12 salarii. Multumesc!

 6. Buna ziua,
  Daca sunt administrator la o societate si am ridicat dividende peste 12 salarii minime trebuie sa platesc CAS si CASS sau doar CASS?
  Mentionez ca sunt si salariata la aceasi societate si am achitatat CAS si CASS lunar.

 7. Bună ziua,
  Ptr un PFA înfiinţat la 1 oct 2022, care a obţinut 33000lei venit net, care este baza de calcul ptr CAS şi CASS? Se aplică plafonul pentru întregul an (12* 2550=30600lei) sau proporţional cu lunile de activitate (3 * 2550=7650lei) ? Mulţumesc

 8. Buna ziua. Urmez cursurile unei facultăți de stat în sistem bugetar, deci nu achit taxa. Sunt asigurat la CASS pentru că am până în 26 de ani. As avea o întrebare: in cazul in care as primi un premiu, o donație din străinătate, este supusă impozitării? Și o a doua varianta: in cazul in care am practicat că freelancer dar nu dețin de fapt nici un fel de contract, trebuie sa plătesc impozit pe acest venit? Și dacă da, trebuie sa plătesc și CASS având în vedere a sunt student la zi și sunt asigurat in sistemul de sănătate având până în 26 de ani, și fiind student la zi, la stat? Va mulțumesc frumos!

 9. Buna ziua, la cedarea folosintei bunurilor, la depasirea plafon 12 salarii minime nu datoreaza CAS , doar CASS?

 10. Buna ziua, am un PFA cu obiect de activitate – activități de creație artistica și sunt și salariatul cu norma întreagă al unei companii tot din sfera drepturilor de autor (pentru care firma plătește CAS și CASS). In aceste conditii, inteleg ca nu mai sunt obligat la plata CAS si CASS la veniturile obținute de PFA. In atari condiții ce declarație trebuie sa depun la ANAF (eu depun deja DU pentru PFA la care nu bifez nicio casuta la CAS si CASS – si tot am avut probleme…) pentru a le comunica acestora ca sunt plătite contribuțiile de către angajatorul meu? In cazul unei neînțelegeri, îmi puteți indica, va rog, norma juridica de care ma pot prevala?
  Mulțumesc.

  1. Buna ziua! Nu e clar ce spuneti? Sunteti salariat cu contract de munca si aveti PFA? atunci platiti CAS si CASS si pentru PFA daca depasiti plafoanele.
   Lucrati cu contract de drepturi de autor si vi se retine CAS si CASS? Atunci nu mai platiti si pentru PFA chiar daca depasiti plafoanele.

 11. Buna ziua, dl. Constantin,
  Pentru clarificare va rog. Pentru un venit anual care depaseste plafonul de 24 salarii (de ex. 130.000 lei/an – PFA sistem real) se plateste CAS+CASS la plafonul de max. 72.000 lei? Sau este obligatoriu sa se aplice cotele de 25% si respectiv 10% la venitul real realizat de 130.000 lei (- cheltuieli)?
  Multumesc.

  1. Buna ziua! La CASS se plateste la plafon. La CAS aveti de ales baza de calcul, dar care nu poate fi mai mica decat plafonul. In exemplul dvs platiti CASS la 72.000 de lei si CAS la o baza de calcul care nu poate fi mai mica de 72.000 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *