Declaratia Unica. Diferența dintre rectificarea și definitivarea veniturilor

Continuăm clarificările la declarația unică și astăzi vorbim despre diferența dintre rectificarea și definitivarea veniturilor. Multe persoane fac încă confuzie între aceste două operații și au erori la depunerea declarației.

Rectificare vs definitivare

Definitivarea veniturilor reprezintă declararea valorii exacte a unui venit estimat prin declarația unică. Dacă venitul estimat este o aproximare, valoarea venitului realizat o putem stabili exact după încheierea anului fiscal iar prin definitivare transmitem ANAF valoarea exactă a acestuia.

Rectificarea unui venit reprezintă operația de corectare a datelor unui venit transmis inițial, fie că este venit estimat fie că este un venit definitivat. Deci, ca să putem rectifica un venit, acesta trebuie mai întăi declarat fie ca venit estimat fie ca venit definitivat.

Prin declarația unică, venitul estimat se completează întotdeauna la capitolul II iar pentru definitivarea venitului se realizează la capitolul I.

Important! Ținând cont de cele de mai sus, dacă am estimat un venit pentru anul anterior, după încheierea anului fiscal acest venit estimat trebui definitivat. Prin urmare NU se bifează rectificare pe declarația unică la capitolul 1. Abia după ce definitivăm venitul și constatăm că am greșit, putem depune declarație rectificativă pentru venitul definitivat pentru cel estimat, dacă este cazul.

În cazul în care se depune o declarație rectificativă fără a fi depusă o declarație inițială sistemul ANAF redă următoarea eroare:

E: validari globale

eroare regulă: R_NO_INIT_DEC: Nu a fost depusă o declarație inițială validă pentru aceeași perioadă.

Categorii de venituri estimate si definitivate

Categorii de venituriEstimareDefinitivare
1Venituri din activități independente impuse cu normă de venitDa
2Venituri din cedarea folosinței bunurilor cu chiria stabilită în leiDa
3Venituri din activități agricole impuse cu norme de venitDa
4Toate categoriile de venit impuse în sistem real (activități independente, agricultură, drepturi de autor, cedarea folosinței bunurilor, cedarea camerelor în scop turistic)DaDa
5Venituri din cedarea folosinței bunurilor cu chiria stabilită în valutăDaDa
6*Venituri cu reținere la sursă care se declară pentru a stabili contribuții sociale de plată (dividende, dobânzi, arendă, drepturi de autor, vânzare de titluri prin intermediari români)Da*Da*
7Venituri din străinătate, inclusiv veniturile din transferul titlurilor de pe piețele de capital prin intermediari străiniDa
8Venituri din cedarea camerelor în scop turistic impuse cu normă de venitDa
9Venituri din alte surse inclusiv venituri din cripto-monedăDa

*Pentru întregirea cumulului de venituri, care se raportează la plafoane, veniturile cu reținere la sursă se declară și la estimat și la definitivare.

Pentru a rezolva automat dilemele legate de completarea declaratiei unice, am dezvoltat un program automat pentru completarea Declarației Unice. Folosește acest program și nu vei mai avea erori în declarația unică.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

Un comentariu

Absolut necesare si bine venite ,observatiile dumneavoastra. Multumim!

Anca Chiru
-

18 mai 2023 at 10:03