Declarația unica rectificativă. Cum și când se completează.

Declaratia unica rectificativa se depune pentru corectarea sau completarea informatiilor transmise in declaratia unica initiala.

Conform ordinului 14/2021: 3. Rectificarea declaraţiei

3.1. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

3.2. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul …..” şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ………..”, după caz).

3.3. Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială/anterioară.

Declaratia unica rectificativa se completeaza pentru:

 • corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice;
 • modificarea datelor de identificare ale persoanei fizice;
 • modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
 • modificarea unor date referitoare la contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate;
 • corectarea altor informatii prevazute de formular.

Pentru depunerea declaratiei rectificative se vor avea in vedere urmatoarele:

 • declaratia initiala este declaratia care nu are nicio bifa de rectificativa selectata;
 • este permisa depunerea unei singure declaratii initiale;
 • declaratia rectificativa este declaratia cu cel putin o bifa de rectificativa selectata (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);
 • o declaratie rectificativa care rectifica ambele capitole (capitolul I si capitolul II) trebuie sa aiba ambele bife de rectificare selectate;
Conform ordinului 14/2021: 3.6. Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere. Fac excepţie contribuabilii care nu au obligaţia completării capitolului I din declaraţie şi care rectifică declaraţia în condiţiile prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Important! Declaratia unica rectificativa se depune numai daca s-a depus o declaratia unica initiala. O declaratia unica initiala este declaratia care nu are selectat (bifat) rubrica de rectificativa.

Prin declaratia unica rectificativa se poate rectifica declaratia integral sau pe capitole:

 • Capitolul 1: Definitivare venituri realizate in 2020, se bifeaza casuta de langa Declaratie rectificativa privind Capitolul I.
 • Capitolul 2: Datele pentru veniturile estimate in 2021, se bifeazz casuta de langa Declaratie rectificativa privind Capitolul II.

In declaratia unica rectificativa se completeaza un capitol sau ambele, la toate rubricile, dupa cum este necesar.

Exemplu: O persoana fizica care desfasoara activitati independente impuse in sistem real si venituri din cedarea folosintei bunurilor (inchiriere apartament), a depus pana la data de 30 iunie 2020 declaratia unica completata la:

 • capitolul 1, cu definitivarea impozitului pe venitul din 2019;
 • capitolul 2, cu estimarea venitului din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor pentru 2020;

La data de 30 septembrie 2020, contractul de inchiriere a fost anulat prin intelegerea partilor.

Conform codului fiscal, persoana fizica depune pana la data de 30 octombrie 2020 (in termen de 30 de zile), declaratia unica rectificativa completata doar pentru capitolul 2, unde se recalculeaza venitul estimat din cedarea folosintei bunurilor si declara aceeasi estimare pentru venitul din activitati independente.

Important! Pentru definitivarea veniturilor din 2020 se depune Declaratia unica 2021 completata la capitolul 1. Aceasta modifica declaratia din 2020 completata la capitolul 2, unde am estimat venitul si contributiile pentru 2020. Astfel se modifica impozitul datorat si eventual contributiile datorate pentru 2020, fata de cele estimate.

Putem depune o declaratia rectificativa pentru anii anteriori (2018-2020), pentru care folosim formularele pdf ale declaratiei valabile pentru fiecare an, daca:

 • este necesar sa modificam capitolul 1 din declaratie cu venitul realizat in anul anterior;
 • este necesar sa modificam venitul si contributiile estimate pentru anul curent; mai ales pentru acele activitati pentru care nu se definitiveaza impozitul pe venit (exemplu venituri din chirii in lei sau activitati cu norme de venit);

De ajutor:

ContApp E-factura PFA

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

63 de comentarii

Buna ziua. Ma numesc Coman Andreia.
Cum va pot contacta pentru a ma ajuta in completarea declaratiei unice rectificative ?
Am depus anul acesta declaratia unica, dar intre timp venitul estimat s-a schimbat.. pentru venituri din dividende pe bursa care nu se platesc toate pana in data depunerii declaratiei si depozite bancare care au dati diferite de plata pana cand trebuie sa depun estimativa si trebuie sa obtin vreo dovada de la banca sau banci privind platile dobanzii? Multumesc frumos

Coman Andreia
-

15 noiembrie 2023 at 10:32

Buna ziua, am urmatoarea situatie. Am depus decl.unica gresit pe anii precedenti cu venit mai mic decat cel realizat. Vreau sa depun rectificativa si sa trec tot venitul realizat. Contributiile de sanatate si pensie s-au platit la vremea respectiva dupa depunerea decl. initiale. In decl. rectificativa, am modificat venitul total realizat ca sa fie cel corect dar ce scriu la rubrica cas si cass? Las aceleasi sume (sume deja platite) care apar in decl. initiala sau pun zero? Practic vine de plata diferenta venit realizat minus venit declarat (+penalitati). Ma tem sa nu imi ceara din nou banii de cas si cass desi sumele sunt platite si am dovezile. De asta va intreb daca trec sumele din decl. initiala sau trec 0. Multumesc mult!

Marin
-

14 octombrie 2023 at 9:29

  Buna ziua! Redepuneti declaratiile cu toate veniturile corecte si contributiile sociale datorate.

  Constantin
  -

  16 octombrie 2023 at 17:59