Cod Fiscal 2018: Taxe si contributii platite de activitatile independente

Actualizare 28 Martie 2018 – Citeste aici despre noul mecanism de calcul a CAS, CASS si  impozitului pe venit.

Observatie! Prevederile din acest articol au fost in vigoare in perioada 1 Ianuarie – 23 Martie 2018

Taxe si contributii sociale platite de persoanele fizice care desfasoara activitati economice independente  in anul 2018.

Articolul se refera la  veniturile care se vor obtine  in cursul anului 2018, de catre urmatoarele persoane care obtin venituri din activitati independente:

 • PFA – Persoana fizica autorizata,
 • II – Intreprindere individuala,
 • IF- Intreprindere Familiala,
 • PFI – Persoane Fizice Independente, 
 • Profesii Liberale
 • Toate activitatile economice, organizate sub alte forme, care aplica regulile contabilitatii in partida simpla.

Vineri, 10 Noiembrie 2017 s-a publicat in monitorul oficial ORDONANTA DE URGENTA Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Revolutia fiscala a intrat in vigoare in ciuda criticilor venite din toate sectoarele economiei. De altfel, persoanele fizice care desfasoara activitati independente au avut o revolutie fiscala si in 2016.

In opinia mea Codul Fiscal  din 2018 este mai avantajos pentru PFA decat cel din 2016 si 2017, deoarece  platile de contributii sunt limitate la salariul minim brut, iar obligatia de a le plati apare doar daca venitul obtinut in anul anterior depaseste 12 salarii  minime brute.

Era si mai bine daca guvernul aproba ceea ce s-a discutat timp de o luna de zile. Astfel, in proiectul de ordonanta se prevedea scutirea de la plata contributiei la pensie si la sanatate pentru persoanele angajate cu contract de munca. Aceasta prevedere a disparut pur si simplu din varianta publicata in Monitorul Oficial. Sa speram ca prevederea va fi reintrodusa in Parlament, desi aceasta masura ar avea un impact major asupra veniturilor bugetului de stat. Dar chiar si asa e bine!

Important! Prevederile de mai  jos sunt aplicabile veniturilor obtinute de la 1 Ianuarie 2018. Pentru veniturile obtinute ca PFA in cursul anului 2017, pentru care urmeaza sa depui declaratia 200 in 2018, te rog sa citesti acest articol.

Pe scurt, noutatile din Codul Fiscal 2018  sunt:

 • Baza de calcul a CAS se raporteaza la salariul minim brut pe economie, s-a eliminat raportarea la salariul mediu brut pe economie (care era o complicatie inutila pentru toti);
 • PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale sunt obligate la plata CAS (contributie la pensie) daca au obtinut anul anterior un venit net mai mare decat 12 salarii brute pe economie (venit net de 22.800 lei in 2017);
 • Pentru contribuabilii obligati la plata CAS, baza minima de calcul este o valoare aleasa de catre ei, care nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe economie. Astfel, chiar daca ai un venit net de 5.000 lei pe luna platesti CAS la 1.900 lei, daca asa ai ales.
 • Procentul de contributie CAS este de 25%, care asigura stagiu complet de cotizare (s-a eliminat optiunea de a alege intre 10,5% si 26,3% asa cum a fost in 2017);
 • PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale sunt obligate la plata contributiei la sanatate – CASS daca venitul net obtinut in anul anterior este mai mai mare decat 12 salarii brute pe economie (22.800 lei in 2017) obtinut din activitati independente si venituri din alte surse;
 • Procentul de contributie CASS creste la 10%  de la 5,5% dar, atentie, se aplica la salariul minim brut pe economie nu la venitul net obtinut;
 • Cota de impozitare a venitului net (sau norma de venit) scade la 10%, de la 16%;
 • S-a introdus optiunea de a cotiza la sistemul public de pensii si  la fondul de asigurari de sanatate chiar daca venitul obtinut sau estimat a se obtine, este mai mic decat baza minima de calcul de la care contributiile devin obligatorii.

Observatie! Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial si este in vigoare dar poate suferi modifcari majore  la dezbaterile din Parlament. De aceea trebuie sa privim cu retinere aceste modificari, pana la varianta finala.

1.Contributia la asigurarile sociale, CAS – 25%:

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente, din una sau mai multe surse de venit, sunt obligate sa plateasca contributie la pensie-CAS, daca indeplinesc unul din urmatoarele criterii:

a)venitul net realizat in anul 2017, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;

Astfel, daca in 2017 ai obtinut un venit net mai mare de 1.900*12 luni=22.800 lei,  esti obligat sa contribui la sistemul public de pensie si sa depui declaratia 600 pana pe 31 Ianuarie 2018. Vei plati contributie de 25% din baza de calcul aleasa de tine, care trebuie sa fie egala sau mai mare de 1.900 lei/luna.

Venitul net in 2017 se stabileste conform prevederilor Codului Fiscal 2017, ca diferenta intre venitul incasat in cursul anului din care se scad cheltuielile deductibile, exclusiv platile anticipate de contributii sociale (vezi cum te poate ajuta pachetul de contabilitate sa calculezi corect venitul net).

 b) venitul net lunar estimat a se realiza este cel putin egal cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care isi incep activitatea sau nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor contabilitatii in sistem real;

c)valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor, este cel putin egala cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit;

Daca norma de venit din 2018 2017 (dupa aplicarea corectiilor), este egala sau mai mare decat 22.800 lei esti obligat sa platesti CAS la cel putin valoarea salariului minim brut aflat in vigoare in luna in care se plateste contributia.

d) in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala venitul net lunar realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielilor deductibile (cheltuielile deductibile sunt 40% din venitul brut), raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

Daca alegi ca baza de calcul 1.900 lei (ceea ce multi vor face) ti va calcula o contributie lunara de 25%*1.900 lei = 475 lei, pe care o vei plati trimestrial – 475*3= 1.425 lei.

Persoanele fizice obligate la plata contributiei depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale, declaratia privind venitul asupra caruia datoreaza contributia, respectiv declaratia 600 care va avea alt format.

Important! In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza din una sau mai multe surse de venit din cele mentionate este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia 600 se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contributia la pensie nu este obligatorie pentru:

 • Persoanele fizice care in anul fiscal precedent au realizat venituri nete cumulate din activitati independente sub nivelul plafonului minim de 22.800 lei. Aceste persoane nu au obligatia depunerii declaratiei 600 si nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru anul in curs;
 • Contribuabilii al caror venit net lunar estimat nu depaseste valoarea salariului brut pe economie (1.900 lei pe luna/ 22.800 pe an), in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si/sau isi incep activitatea in cursul anului fiscal;
 • Contribuabilii impusi la norma de venit a caror valoarea lunara a normei, dupa aplicarea corectiilor (acolo unde este cazul)  este sub valoarea salariulului minim brut pe economie, adica  sub 1.900 lei in 2018.
 • Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii (deci pensionarii);
 • Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii dar care achita contributii catre sisteme profesionale de pensii – cum ar fi avocatii sau personalul clerical.

2.Contributia la asigurarile sociale de sanatate, CASS – 10% :

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente ca PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri:

 • venituri nete din activitati independente,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri nete din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din investitii,
 • venituri nete din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri brute din alte surse, definite conform Codului Fiscal.

Incadrarea in plafonul anual de 12 salarii minime brute se efectueaza prin insumarea veniturilor anuale din activitatile mentionate mai sus realizate in anul fiscal precedent.

Astfel, daca in anul 2017 ai obtinut  venituri cumulate mai mici de 22.800 lei din una sau mai multe activitati descrise mai sus, nu esti obligat la plata CASS in 2018.

Important! Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care desfasoara activitati independente este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza.

Astfel, chiar daca venitul net lunar este de 5000 lei, ti va calcula  CASS de 10%*1.900= 190 lei pe luna in 2018, pe care o vei plati trimestrial, suma fiind de 570 lei.

Noutate! Persoanele fizice obligate la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate, declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar.

In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate sau incep sa realizeze venituri in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, din una sau mai multe surse de venit,  este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Persoanele fizice care realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de baza minim brute pe tara pot opta pentru pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara.  Optiunea este obligatorie pentru intregul an fiscal.

3. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate -1%

Printr-o ordonanta de urgenta, data pe sfarsit de an (19 dec. 2017), persoanele fizice care desfasoara activitati independente au optiunea de a a se asigura pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunara nu poate fi mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.

3.1 Contributia asiguratorie pentru munca – 2,25%

Contributia asiguratorie pentru munca se datoreaza de catre contribuabili, PFA, PFI, II, IF, Profesii liberale, care au salariati.

4. Impozitul pe venitul obtinut din activitati independente

 • 10% din venitul net, care se calculeaza ca diferenta dintre veniturile incasate si cheltuielile deductibile realizate in cursul anului fiscal, sau
 • 10% din norma de venit.

Concluzii:

 1. Contributiile se platesc  la salariul minim brut pe economie valabil in luna in care se calculeaza contributia, (la CAS poti alege o valoare mai mare);
 2. Ca PFA, sau alta forma de organizare a activitatii economice, vei plati contributie la pensie in 2018 daca in 2017 ai obtinut un venit net mai mare de 22.800 lei (12 luni * 1.900 lei pe luna);
 3. Ca PFA sau alta forma de organizare vei plati contributie la sanatate in 2018 daca in 2017 ai obtinut cumulat din mai multe surse venituri  brute  mai mari de 22.800 lei (12 luni * 1900 lei pe luna);
 4. Astfel, o persoana obligata la plata celor doua contributii va plati, oricat de mare este venitul net obtinut, cel putin:
 • CAS 1.900*25%= 475 lei lunar, trimestrial = 1.425 lei, anual = 5.700 lei
 • CASS 1.900*10% = 190 lei lunar , trimestrial = 570 lei anual = 2.280 lei
 • Impozit de 10% din venitul net estimat platit anticipat in cursul anului 2018, respectiv din venitul net obtinut la definitivare care se va face dupa depunerea declaratiei 200 in anul 2019. Sau impozit de 10% din norma de venit.

Concluzii generale:

 1. Esti ajutat sa cresti: Pana la 22.800 lei venituri anuale nu platesti contributii sociale ci doar impozit de 10% pe venitul net obtinut;
 2. Desi procentele de contributii  ajung la 35% si pare mult, acestea se calculeaza la salariul minim brut pe economie  si cu cat ai un venit net mai mare cu atat scade acest procent, care poate ajunge la un nivel rezonabil;
 3. Microintreprinderea nu mai este o optiune, motivele fiind:  (a) pentru a te incadra la procentul de 1% impozit pe cifra de afaceri trebuie sa platesti cel putin aceleasi contributii ca la PFA, (b)  platesti impozit pe venitul brut realizat chiar daca ai pierdere sau venit net mic sau l-ai facturat dar nu l-ai incasat,  (c) platesti in plus impozit pe dividend (inca 5% pe castigul din activitate folosit de tine), (d) platesti contabil lunar/trimestrial – la PFA nu e nevoie pentru ca iti poti tine singur contabilitatea, (e) platesti 10% sanatate la dividende chiar daca esti salariat- cu conditia ca veniturile tale din dividnede si alte surse sa fie mai mari de 12 salarii brute pe economie.

Observatie! Contributiile platite la bugetele de asigurari sociale nu sunt taxe deoarece iti dau dreptul de a obtine o contraprestatie din partea statului: pensie dupa implinirea stagiului minim de cotizare (de 15 ani) in cazul CAS, respectiv de a beneficia gratuit de servicii publice de sanatate in cazul CASS, sau de a obtine indemnizatie pentru concendiul de crestere a copilului si altele.

Daca ai nelamuriri, intrebari sau ai observatii, te rog sa-mi lasi un comentariu mai jos. Multumesc!

[ratings]

280 comentarii

 1. Buna ziua,

  In cazul in care am avut un PFA cu norma fixa de venit care pe parcursul anului 2017 a fost suspendat si am reinceput activitatea in 2018 ce taxe voi fi nevoit sa platesc pentru anul 2018? Doar impozitul de 10% din norma fixa de venit?

  Va multumesc anticipat.

  1. Buna ziua! Daca norma de venit corectata este peste 22.800 lei platiti si CAS si CASS si impozit. Daca este sub plafonul de 22.800 lei platiti impozit si eventula CASS.

   1. Va multumesc pentru raspunsul prompt. Cand va referiti la norma de venit corectata, va ganditi la norma de venit pe anul 2018 (23 000) sau 2017 (20 000)? Va intreb deoarece formularea din articol („Daca norma de venit din 2017 (dupa aplicarea corectiilor), este egala sau mai mare decat 22.800 lei esti obligat sa platesti CAS la cel putin valoarea salariului minim brut aflat in vigoare in luna in care se plateste contributia.”) pare sa se refere la faptul ca daca in anul 2017 a fost norma peste prag doar atunci esti obligat la plata CAS si CASS.

    Multumesc inca o data pentru raspuns.

 2. Buna ziua d-le Constantin. Va rog, am o intrebare la care si alti amici asteapta un raspuns :) Imi infiintez o Intreprindere Individuala, iar in primul an nu voi incasa nimic (poate), eu voi datora totusi dari catre stat (fie ele CAS, CASS, pensie etc).?
  Multumesc anticipat pt raspuns!!

 3. Bună ziua, dacă înființez un pfa cu norma de venit (cod Caen 6202) și am un venit de 50000 RON pe luna ce taxe trebuie sa plătesc?
  CAS 10%*1900=190
  CASS 25%*1900=475
  Impozit de venit 10*30000 norma de venit=3000?

  1. Buna ziua! Calculele sunt corecte. Cu mentiunile: in 6 luni deveniti platitor de TVA (depasiti pragul de 300.000 ron) si daca depasiti si 100.000 euro pe an (facturati), incepand cu anul urmator, aplicati impunerea in sistem real.

   1. Buna ziua! Nu cunosc legea care stabileste metoda de calcul a indemnizatiei. Va pot spune ca in modificarile aduse codului fiscal in 2018 nu sunt prevederi care sa afirme ca veniturile din drepturi de autor nu se iau in calcul la stabilirea indeminzatiei de crestere copil.

   2. Dar cel puțin în primul an achit taxe mai mici, deci se merita sa încep asa și apoi sa trec la sistem real. Sau sa ma orientez spre srl după primul an.

 4. Buna ziua , am o I.I. infiintata in Octombrie 2015 si la inregistrarea la ANAF am fost intrebat daca vtrau sa platesc CAS prin ANAF sau direct la Casa Judeteana de Pensii.Am optat pentru un contract direct cu CJP.Din 2016 platesc lunar conform contractului contributia la nivelul salariului minim .
  In urma cu cateva zile am primit de la ANAF o Decizie de Impunere Anula pentru anul 2016 si una pentru 2017 prin care sunt somat la plata CAS de 28728 lei ,respectiv 2944 lei.
  Ce este de facut in conditiile in care eu platesc Conrtactul de Asigurare Sociala iar functionara ANAF zice ca mai sun si alte astfel de cazuri , nu este corect, dar nu au ce face.

 5. Buna ziua !
  Fica mea si-a facut un PFA , a intocmit declaratia 220, a optat pentru determinarea venitului net in sistem real, a declarat venitul brut pentru anul 2018- 2000 ron , cheltuielile 1000 ron, rezultand un venit net de 1000 ron.
  Ea crede ca in acest fel nu mai are de platit nimic pana in anul viitor.
  Vreau sa va intreb care sunt taxele pe care trebuie sa le plateasca, cum le va plati( lunar, trimestrial sau la sfarsit de an) ?
  Va lucra intr-un salon de infrumusetare si nu stie cum va primi banii de la patroana salonului.
  Eu i-am spus ca va trebui sa tina contabilitate si ca ar trebui sa existe , parerea mea, un contract intre ei.
  Va rog din suflet daca puteti sa ne lamuriti , pantru ca cei tineri cred ca ceea ce vor primi , ma refer la bani, va putea sa ii ia si sa ii cheltuiasca.
  Va multumesc mult si vreau sa va felicit si sa va multumesc pentru amabilitatea cu care raspundeti si ajutati.
  Va doresc numai bine !

 6. Buna seara! Vreau sa merg in Belgia sa lucrez in construcții ,necalificat. Pot merge ca PFI? Mulțumesc !

  1. Buna ziua! Daca lucrati in Belgia se aplica legea de acolo si probabil trebuie sa infiintati in Belgia o PFI/PFA echivalenta. Totusi, cele mai mari sanse sa lucrati sunt cu contract de munca.

 7. buna seara, sunt pfa si pana acuma am platit impozit si cas, cass la norma de venit, indiferent de cat venit am realizat, daca depasesc 12 salarii pe an ce completez in declaratia 600? suma impusa in decizie sau cat am incasat ?

 8. Buna seara.
  Sunt persoana fizica (NU PFA) si vreau sa dau in chirie un camion proprietate personala unei firme de transporturi ,cu contract de inchiriere pe 1 an.
  Chiria ar fi de 4500 ron/luna
  am s cheltuieli si nu stiu daca se scad ,Ar fi de 20.000 ron pe an(cauciucuri,revizii,asigurari casco+RCA)
  Cit trebuie sa platesc la stat pe an din acesta activitate???
  Multumes anticipat.

  1. Buna ziua! 10% impozit pe venitul net obtinut. Legea va da dreptul sa deduceti 40% din venitul brut ca si cheltuiala. Deci venitul net ar fi 2700 lei pe luna. Referitor la contributii, zilele acestea se modifica codul fiscal si vom vedea cum se calculeaza. De ce va asumati dvs cheltuielile si nu utilizatorul?

   1. Deci din castigul lunar de 45oo ron scazind toate darile la stat(10 impozi profit,cas cass) si m.ai ramin in mana cu doat 2700 ron???
    adica statu i.mi cere aproape jumate …..cei adevarat demnitarii nostri au nevoie de bani…….tinind cont ca ei se lafaie cu milioanele de euroi……clar pe spatele prostilor.
    Oricum cu asa dari la stat …..ai numai facilitati :spital,educatie…etc

    1. Buna seara. Nu m-ati inteles, probabil nu am fost eu suficient de clar. In cazul dvs, la inchirierea unui bun mobil (sau imobil) statul nu va impuune sa tineti contabilitatea si sa scadeti din venitul brut cheltuielile pe care le faceti. Statul vrea sa fie mai simplu pt dvs si va da dreptul sa deduceti ca si cheltuieli 40% din venitul brut. In cazul dvs in cei 40% sunt incluse asigurari, cauciucuri, piese auto etc. Daca cheltuiti mai mult decat 40% din venit este pierderea dvs. Daca cheltuiti mai putin este pierderea statului. Avantajul este ca e mai simplu si pt dvs si pt stat. Deci din 4500 platiti 270 lei impozit la stat si va raman 4500-270=4230 lei.
     Totusi mai trebuie sa platiti si contributii, dar la acest moment guvernul vrea sa modifice din nou codul fiscal si nu pot sa va spun exact cat mai trebuie sa platiti pe langa cei 270 lei impozit. Daca se pastreaza codul actual ati mai avea de platit 190 lei pe luna sanatate si 475 lei pe luna contributie la pensie. Asteptam, sa vedem cum va fi.

 9. Buna ziua. Va rog sa aveti amabilitatea sa-mi spuneti urmatorul lucru : am o echipa de handbal , jucatorilor le-am facut PFI , toti sunt salariati fiecare la serviciul lui , iar la echipa , pe PFI castiga pana in 1900 lei pe luna. Va rog sa imi spuneti ce impozite si taxe se platesc la PFI. Multumesc frumos.Cu consideratie !

 10. Buna ziua,
  Sunt pensionara si desfasor activitati independenta,(administrator la un bloc de proprietari)
  Am un venit de 300 lei /luna.
  Va rog sa-mi spuneti ,ce trebuie sa platesc ?
  Multumesc.

 11. Bună seara! Am niște întrebări dacă mă puteți ajuta, va rog frumos!

  1 .Dacă am un PFA (machior) și în primele 2-3 luni nu am activitate mai plătesc ceva la stat? (PFA cu venit real)

  2.Pot plăti contribuția la FNUASS în valoare de 12 salarii într-o lună( 28.000 acesta fiind maximul acceptat de FNUASS) dacă eu am venit brut ca PFA mult sub această sumă.(de exemplu dacă eu fac cam 5.000 pe lună pot face contract la FNUASS de 28.000? ) Dacă e să iau concediu de maternitate voi primi procent din venitul real cel de 5.000 sau din cel care e în contractul cu FNUASS?

  O seară minunată și mulțumesc anticipat.

 12. obtin venituri din dedarea folosintei bunurilor (chirii) . Am trei contracte. Iau ca ex unul dintre ele.
  Ex.venit/castig net anual este 23998,00 . Intrebarea este(interarile sunt) : cat cass platesc? daca patesc cas? cat impozit paltesc? totul pt 2018. Ce inseamna cheltuieli deductibile in acasta situatie?Ce inseamna obligatii anticipate ?? conf decla.250? sau alte declaratii.
  Multumesc anticipat pt raspnsuri la email
  cu stima,
  cornelia

  1. Buna ziua. In maxim o luna vom avea un nou cod fiscal pentru PFA. Si vom vedea ce va fi.
   CF codului fiscal actual daca venitul net obtinut anul anterior (2017) este mai mare de 22.800 lei veti plati:
   – 10% CASS din salariul minim brut pe luna adica 2.280 lei anual
   – 25 % CAss din cel putin salariul minim brut pe luna adica 5700 lei anual
   – 10% din venitul net obtinut in 2018. In cazul dvs venitul net se obtine prin scaderea din valoarea anuala a contractului de inchiriere a unei cote de 40% cheltuieli deductibile.
   (3) Venitul net din cedarea folosinței bunurilor se stabilește prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. Veti primi acasa deciziile de impunere care sunt finale, in cazul in care
   Venitul obtinut paote fi impus si in sistem real prin optinuea dvs.

 13. Buna ziua,

  Va rog sa-mi spuneti ce declaratii sunt obligat sa depun in anul 2018, daca am un pfa – sistem real si sunt si angajat.

  Multumesc

 14. Buna seara !
  -Recalcularile care au fost facute peste noapte de catre ANAF si achitate sunt cheltuieli deductibile pentru impozit in 2017 la PFA?
  – Daca se platesc toate CAS, CASS, etc, PFA are dreptul la concediul medical ? Taxele sunt similare cu ale angajatilor.
  – Un PFA care refactureaza cheltuieli cu deplasarea: transport, cazare si serviciile pe care le presteaza. Contributiile se platesc si pentru transportul si cazarea refacturata ? Sau numai pentru prestarea serviciilor.?

 15. Bună seara !

  CAS si CASS sunt cheltuieli deductibile pentru PFA, însă se ia în calcul la stabilirea venitului net pe care îl raportez la pragul de 22.800 privind declarația 600 sau din venitul brut scad doar cheltuielile fără a mai scădea CAS-ul si CASS-ul.
  Vă multumesc!

 16. Buna ziua,

  Un PFI a avut in 2017 incasari brute (sistem real) de peste 22800 lei, dar scazand cheltuielile deductibile venitul net este sub 22800, deci nu are obligatia de a depune formularul 600 si implicit de a plati CAS si CASS pe 2018.
  Intrebarea mea este: trebuie mers la ANAF si demonstrat ca nu are venit net peste 22800 sau pur si simplu nu se depune formularul 600?
  Si o a doua intrebare: daca pe 2018 venitul net depaseste 22800 se va face regularizare in 2019 ( se va calcula ulterior CAS si CASS pentru 2018) sau va fi obligat la plata contributiilor in 2019?
  Si inca o problema: daca in 2016 veniturile brute si nete au fost sub pragul de 35% din salariul mediu pe economie, deci nu s-a depus 600 in ianuarie 2017, dar in 2017 s-a depasit pragul, se face regularizare pentru CAS in 2017? Si daca da la stadiul complet de cotizare sau la 10.5%?
  Multumesc!

 17. Buna ziua,doresc sa infiintez un PFA in 2018 si sunt si salariat in acelasi timp.
  In 2018 ce contributii trebuie sa platesc si la ce valoare ?
  Multumesc,
  Ela

 18. Buna ziua,
  Daca un PFA, fara salariati, va obtine in anul 2018 venituri mai mari decat 12 salarii minime pe economie, poate opta sa nu plateasca CAS SI CASS ? (in anul 2017, veniturile au fost zero).
  Multumesc

  1. Buna ziua. Asteptam clarificari de la Ministerul de finante in ceea ce priveste declaratia 600.

 19. Buna seara
  Sunt salariat cu norma intreaga la o companie si am si un PFA – profesii libere, nu sunt platitor de TVA.In 2017 am realizat un venit de 47.0000 lei net.Este necesara depunerea declaratiei 600?
  Va rog sa-mi spune-ti, este mai bine sa trec de la PFA la SRL?

 20. Buna ziua. Un PFA înființat în martie 2017, cu un venit estimat declarat 6000lei pentru care a plătit toate contribuțiile, cu venit net efectiv realizat de 5598lei, ce mai poate recupera prin regularizare?

  1. Buna ziua. Diferenta nu e mare de recuperat; de ordinul a 50-60 de lei si nu merita sa va complicati. Lasati banii in contul ANAF si se vor compensa cu debite viitoare. Cereti fisa pe platitor dupa 25 Mai 2018 ca sa vedeti exact situatie dvs.

 21. Buna seara Doresc un calcul estimativ al contributiilor pentru 2017, pentru un PFA , cu urmatoarele date : – sunt pensionar
  – venit total-55745,00
  – total cheltuieli- 11440,39
  – care este procentul, pentru 2017, pentru CASS și impozir

  MULȚUMESC ANTICIPAT !

 22. Buna seara as vrea să-mi fac un PFA in domeniul construcțiilor daca pt acest an în curs voi declara un venit sub 22800 anul acesta nu sânt obligat să plătesc cas și cass doar impozit de 10% iar veniturile pe timp de iarna pot fi foarte mici sau chiar deloc în construcții se va face media pe tot anul?

 23. Buna ziua! Am avut venituri dintr-un contract de drepturi de autor pe anul 2017 pe care l-am incheiat acum in ianuarie 2018. In contract am avut stipulat si retinut la sursa o parte din impozitul pe venit si contributiile la asigurarile sociale de pensie si sanatate. Pana in prezent am avut depuse declaratiile 020 si 200. Formularul 600 dupa ultimele declaratii a ramas in aer. Nu stiu daca trebuie sa-l mai depun sau nu.Ce formular trebuie depus pentru ca am incheiat activitatea, cum procedez? Multumesc anticipat.

 24. Bună ziua, am o Intr. Individuala care va realiza venituri sub 22800 lei. Dacă într o luna facturez de ex. 5000 RON, iar în alta deloc, de face media lor și se împarte la 12 sau se considera ca am depășit 1900 sal minim?

  1. Buna seara. La CAS conteaza venitul lunar din 2017. Impartiti venitul net la nr de luni de la infiintarea pfa si daca rezulta o valoare lunara mai mare de 1900 lei platiti CAS in 2018. La sanatate se ia cumulat pe tot anul.
   Ceea ce faceti in 2018 va avea impact in 2019.

 25. Bună ziua
  Dacă în 2017 nu am avut obligația depunerii d600 dar acum în 2018 am depășit cei 22800 plafon trebuie depusă pt 2018.
  Pe 2017 am depășit estimările și am 30000 venit net se face regularizare la cas?!
  Casa si impozit trebuie să plătesc conform declarației de venit realizat dar cas?!

  1. Buna seara. Pentru stabilirea obligatiei de a depune d600 se iau in calcul veniturile din 2017. La 30.000 lei venit net in 2017 sunteti obligat sa platiti CAS si CASS in 2018.
   Dupa ce depuneti 200 se va face reularizare pe anul 2017 si veti plati CAS, CASS si impozit la venitul net din 2017. (din care se scad platile anticipate).
   Nu stiu ce procent se aplica pentru CAS in 2017 avand in vedere ca nu ati depus 600 in 2017.

 26. Buna seara!
  M-as interesa ca ce fel de declaratie trebuie pentru 31 ianuarie si cum trebie sa completa? (Persoana Fizica Autorizata)

  1. Buna seara. In functie de situatia dvs fiscala e posibil sa nu depuneti nicio declaratia sau sa le depuneti pe toate – 200, 220, 600, 301, 390. Va rog cititi blogul cu atentie.

 27. Buna seara ! Dacă in 2017 am achmlat venituri mai mari de 22800 dar in 2018 o sa câștig sub acest plafon mai trebuie sa depun declarația 600 si sa plătesc contribuțiile ?

  1. Da.Declaratia priveste veniturile obtinute in cursul anului 2017.Pentru veniturile ce le veti obtine in cursul anului 2018 veti depune declaratia 600 in ianuarie 2019,daca veti depasi plafonul,altfel este optionala plata Cass.Retineti ca daca nu veti da declaratia si nu veti opta plata pt Cass,veti pierde calitatea de asigurat.

   1. Buna seara. Pentru raspuns va rog sa verificati articolul 1550 si art 170 alin 2.
    Baza de calcul
    a) venitul net din activități independente, stabilit potrivit art. 68 – 70, după caz;

 28. Va salut,
  Eu totusi nu am inteles o chestie, cand vorbim despre obligativitatea platii CASS, pragul este de 22.800 din VENITUL BRUT sau NET?

  In articol propiu zis si citez:
  „Persoanele fizice care desfasoara activitati independente ca PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri:
  – venituri nete din activitati independente,
  – etc
  Astfel, daca in anul 2017 ai obtinut venituri cumulate mai mici de 22.800 lei din una sau mai multe activitati descrise mai sus, nu esti obligat la plata CASS in 2018”

  In capitolul Concluzii si citez:
  „3. Ca PFA sau alta forma de organizare vei plati contributie la sanatate in 2018 daca in 2017 ai obtinut cumulat din mai multe surse venituri brute mai mari de 22.800 lei (12 luni * 1900 lei pe luna);”

  Nelamuriri:
  In articol se vorbeste in prima faza de VENIT ANUAL CUMULATE (nu se intelege daca e BRUT sau NET). La prima liniuta se mentioneaza de VENIT NET. La ultima fraza se mentioneaza doar VENITURI CUMULATE.

  In concluzii se vorbeste despre VENITURI BRUTE.

 29. Eu totusi nu am inteles o chestie, cand vorbim despre obligativitatea platii CASS, pragul este de 22.800 din VENITUL BRUT sau NET?

  In articol propiu zis si citez:
  „Persoanele fizice care desfasoara activitati independente ca PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri:
  – venituri nete din activitati independente,
  – etc
  Astfel, daca in anul 2017 ai obtinut venituri cumulate mai mici de 22.800 lei din una sau mai multe activitati descrise mai sus, nu esti obligat la plata CASS in 2018”

  In capitolul Concluzii si citez:
  „3. Ca PFA sau alta forma de organizare vei plati contributie la sanatate in 2018 daca in 2017 ai obtinut cumulat din mai multe surse venituri brute mai mari de 22.800 lei (12 luni * 1900 lei pe luna);”

  Nelamuriri:
  In articol se vorbeste in prima faza de VENIT ANUAL CUMULATE (nu se intelege daca e BRUT sau NET). La prima liniuta se mentioneaza de VENIT NET. La ultima fraza se mentioneaza doar VENITURI CUMULATE.

  In concluzii se vorbeste despre VENITURI BRUTE.

  1. Buna seara. Depinde de fiecare venit in parte:

   ART. 170 – Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)

   (2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menționate la art. 155 alin. (2), respectiv:

   a) venitul net din activități independente, stabilit potrivit art. 68 – 70, după caz;

   b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9);

   c) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, stabilite potrivit art. 84 – 87;

   d) venitul/câștigul din investiții, stabilit conform art. 94 – 97;

   e) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, stabilite potrivit art. 104 – 106;

   f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 – 116.

   (3) Încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin însumarea veniturilor anuale menționate la alin. (2), realizate în anul fiscal precedent.

 30. Bună ziua,
  Se poate alege ca baza de calcul pentru CAS și CAS S sa fie 1900, dar baza de calcul pentru cei 1% la concedii și indemnizații sa fie 22800? Mulțumesc.

  1. Buna seara. Baza de calcul pentru:
   – CASS este fix 1900 lei pe luna/22.800 an
   – CAS este cel putin 1900 lei pe luna, maxim oricat vreti dvs
   – concendiu medical – cel putin 1900 lei pe luna, maxim 12*1900 lei pe luna

 31. #1. Doresc sa infiintez un PFA in 2018. In acelasi timp sunt si salariat.
  Cu activitatea PFA (facturi emise de pe PFA) nu depasesc 22800 / an, insa cu venitul salarial de la firma angajatoare as depasi.
  Intrebare 1: Se iau si veniturile salariale de la un tert angajator in calculul pentru incadrarea in baremul 22800 sau doar veniturile realizate pe facturi emise de pe PFA?

  #2. Fiind la inceput nu prea inteleg alicarea normei pe venit publicata de ANAF… care este rolul ei.. unde pot sa ma documentez?

  #3. Inteleg ca impozitul pe venit net de 10% se plateste astfel: dupa o estimare la inceputul anului fiscal, apoi o „regularizare”. Acea estimare poate sa aiba orice valoare?

  Multumesc anticipat

   1. doar PFI, se depune la finante se obtine un cod fiscal si atat.
    Conform OUG nr. 44/2008 art. 2 profesiile liberale nu se inreg la RECOM.
    pe site-ul ONRC apare lista informativa a profesiilor liberale PROFESII LIBERALE SAU CARE SE EXERCITĂ ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE,
    FĂRĂ ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI
    LISTĂ ORIENTATIVĂ –2
    ASISTENT MEDICAL GENERALIST

    ASISTENT MEDICAL
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16

 32. Sunt student si am un PFI . În 2017 am avut un venit brut de 24606 lei. Am dedus cheltuielile cu telefonul în valoare de 1404 lei. Se poate deduce si CASS? În caz contrar ce cheltuieli mai pot fi deduse pt. a nu depune formularul 600?

  1. Buna seara. CASS este deductibil dar nu se ia in calcul la stabilirea venitului net pe care il veti raporta la pragul de 22.800 lei. Trebuie sa aduceti alte cheltuieli deductibile (platite in 2017) – un laptop, carti, un curs de specialitate, un telefon mobil. etc cheltuiala care sa fie realizata pentru obtinerea de venituri in 2017.

 33. Buna ziua,
  Anul trecut am avut un venit estimat (pe tot anul) de 1000 lei insa efectiv a fost de 200 lei, ca PFA. Anul 2018 imi imaginez ca va fi similar.

  1.Voi plati doar 10 % din suma de 1000 sau se platesc contributile la salariul minim brut pe economie ?
  2. Daca lucrez pentru o companie, fiind angajat – trebuie declarat acest venit in declaratie 220?
  3. Venitul PFA si venitul de la angajat depasesc suma de 22.800 adunate – influentaza contributia care o voi achita pt PFA?

  1. Buna seara. Nu se amesteca veniturile PFA cu veniturile salariale.
   Nu sunteti obligat sa platiti CAS si CASS in 2018 ca PFA. Daca nu modificati estimarea de 1000 lei veti plati si in 2018 10% impozit anticipat din 1000 lei.

 34. Buna ziua.

  Daca am un PFA cu norma pe venit, aceasta fiind de 19.500 lei pe an, mai sunt obligat sa platesc CAS si CASS daca venitu meu de anul trecut a depasit aceasta norma?

  Am inteles ca trebuie sa platesti doar daca noma pe venit este mai mare de 22,800 lei.

  Multumesc.

  1. Nu,nu sunteti obligat la plata CASS,insa daca optati sa nu platiti veti pierde calitatea de asigurat !

   1. Ma intereseaza CAS ul. Nu sunt obligat sa l platesc?. CASS-ul il platesc dar CAS-ul este enorm, 25%, asta ar veni undeva la 5000 de lei pe an.

    1. Buna seara. Puteti sa va asigurati optional la plata CASS. Baza de calcul este fixa 1900 lei pe luna, dar se plateste trimestrial 570 lei.

  2. Nu,nu sunteti obligat la plata CASS,insa daca optati sa nu platiti veti pierde calitatea de asigurat !

 35. Buna ziua
  Sunt pensionar invaliditate gradul 3, deci am dreptul la 4 ore de munca.
  Din cele 4 ore , 3 ore sunt angajat la o firma unde obțin salariu peste cel minim pe economie.
  Am înființat și o I. I. unde obțin venituri peste salariul minim pe economie în limita unei singure ore de lucru pe zi ( in I.T.)
  Datorez plata CAS și CASS? Daca da, in ce cuantum?
  Daca I. I. este înregistrată că unitate protejata conform ordin 1372 / 2010 art.3 lit.c fiind și persoana cu handicap datorez plata CAS , CASS și impozit pe venit?

  1. Buna seara.
   – Nu datorati impozit daca aveti un handicap grav sau accentuat, (nu stiu sa va spun in grade)
   – nu datorati CAS pentru ca sunteti pensionar
   – Nu datoratii CASS – sanatate daca faceti parte din categoria persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   Daca nu faceti parte din aceasta categorie SI ati obtinut in 2017 un venit net din activitati independente mai mare de 22.800 lei datorati CASS.

 36. bună ziua. Am un pfa si nu sunt încă hotărâtă daca doresc să optez pentru plata CAS si CASS. Venitul in 2017 nu depăseste limita de 22800. Exista posibilitatea ca oricand in decursul anului 2018 să mai pot opta pentru plata CAS, CASS sau ambele? Sau sunt obligata sa iau o hotarare până în 31 Ian?

  1. Buna seara! Nu se poate in cursul anului. Cf legii in vigoare termenul este 31 Ianuarie 2018. Exista un proiect de modificare a acestui termen si prelungire pana la 1 Martie. Nu se stie ce va fi.

 37. Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu o informatie: in anul 2017 am infiintat un pfa pentru traduceri, pentru care am platit taxele cerute prin decizia de impunere pana la sfarsitul anului, dar nu am desfasurat nicio activitate, prin urmare, venitul realizat este 0. In momentul de fata nu stiu exact daca/ cand voi folosi pfa-ul, deoarece sunt salariat si timpul nu-mi mai permite sa am alte activitati.
  1.Din articolul postat inteleg ca nu am obligatia sa platesc cas si cass in 2018, dar trebuie sa platesc alte taxe lunar?
  2. Ce declaratii ar trebui sa depun la anaf?
  3. Ar fi mai avantajoasa suspendarea pfa in cazul de fata?
  VA MULTUMESC ANTICIPAT!

  1. Buna seara. Din fericire incepand cu 2018 nu mai platiti nicio taxa daca nu aveti venituri.
   Totusi trebuie sa modificati estimarea initiala, facuta la infiintare prin declaratia 220, pentru ca sa nu mai platiti impozit anticipat in 2018. Depuneti cat mai repede declaratia 200 si declaratia 220 cu estimare 0 pe anul 2018.

 38. Buna ziua,

  in cazul unui contract de drepturi autor pe 2017 ( o singura sursa), pentru un calcul corect, va rog sa-mi spuneti daca se scade mai intai cota forfetara (de 40%) din venitul anual brut si apoi se face comparatia cu plafonul de 22.800, pentru a vedea daca e necesara depunerea declaratiei 600.

  Va multumesc anticipat!
  O zi buna,
  Ioana V.

  1. Buna seara. Comparati venitul net cu pragul de 22.800 lei. Venit net = venit brut minus 40% cheltuieli forfetare.

 39. Buna ziua,
  Sotul meu are un pfa, din 2006, cu un cod CAEN 8129( deratizare dezinsectie).
  Pana anul acesta, a platit toate taxele in sistem real. Nu stiam co poate opta si pentru norma de venit. Am aflat la sfarsitul anului trecut ca acest cod CAEN se regaseste in nomenclatorul normelor de venit.
  Intrebarea mea este: Poate sa angajeze zilieri ocazional(stim ca angajati nu are voie)?

  Va multumesc!

 40. Cabinet de avocat forma juridica PFA, cu venituri nete realizate in 2017 sub 22.800 lei, nu este obligat sa depuna declaratia 600 si va plati 10% impozit pe venit? Multumesc.

 41. Buna seara

  Doresc un calcul estimativ al contributiilor pentru 2017, pentru un PFA medic, cu urmatoarele date :
  – sunt pensionar
  – venit total-44919
  – total cheltuieli- 9206
  – ce declaratii trebuie sa completez

  1. Buna seara,
   Depuneti declaratia 600 pentru CASS – sanatate (nu platiti CAS – pensie) – terment 31 Ianuarie 2018.
   Depuneti declaratia 200 pentru stabilirea venitului net si contributiilor pentru 2017 – termen 25 Mai2018.

   Veti plati pentru 2017:
   – 5,5% din venitul net sanatate pentru 2017
   – 16% impozit din venit net minus contributia de sanatate

 42. Buna seara,

  Dacă în 2017 soția ( angajata fiind ) a avut venituri din alte surse în baza unui contract civil ca si persoana fizica ( nu PFA ) de peste 30.000 lei, iar din 01.01.2018 a intrat în concediu de maternitate ( deci nu va mai avea activitate în 2018 sau cel putin va fi limitată ca si plafon ) inteleg ca va trebui să completeze de declaratia 600, dar va trebui să plătească contribuțiile?

  Multumesc anticipat !

 43. Buna ziua ! In cazul unei intreprinderi familiale cu 2 membri , se poate opta pentru plata cass pentru o singura persoana ? A doua persoana nu ar beneficia de coasigurare ? Va multumesc !

 44. Buna ziua,

  Daca sunt angajat cu norma intreaga si optez pentru impozitare pe norma de venit(49.000 ron), beneficiez de o deducere cu 50%. Aceasta deducere este doar pentru baza de impozitare sau si pentru contributii?
  Daca venitul obtinut este singurul venit din casa si am in intretinere sotia care este casnica si 2 copii, beneficiez de deduceri?

  1. Buna seara. Se aplica corectia cu ponderea cea mai mare – verificati tabelul din judetul dvs. Corectiile nu se cumuleaza.
   Norma de venit rezultata dupa corectie se compara cu 12 salarii minime brute si daca este mai mare se plateste CAS si CASS la baza de calcul minima de 12 salarii. Impozitul il patiti la norma de venit corectata. Cf exemplului dvs veti plati:
   – CAS la 22.800 lei – aveti posibilitatea sa alegeti o valoare de asigurare mai mare ca baza de calcul, dar nu mai putin de 1.900 lei. 5700 lei anual
   – CASS la 22.800 lei – 10%- 2.280 lei anual
   – Impozit 10% din 24.500 lei. -2.450 lei anual.
   Taoate se platesc trimestrial.

 45. Buna ziua,
  Am situatia urmatoare :
  Un pfa la norma de venit pe cod CAEN 6202 in comuna gilau care conform deciziei 7746/21.12.2017 Anaf Cluj , are norma stabilita la 29000 lei, dar in acelasi timp sunt si angajat cu norma intreaga 8h/zi care tot conform aceleiasi decizii imi reduce norma de venit cu 50% astel norma de venit impusa devine 14500 lei.

  Intrebarea mea este daca trebuie sa depun Declaratia 600 pentru CAS avand in vedere ca se stipuleaza ca doar daca norma de venit dupa corectii depaseste 22800 lei (1900 * 12) ar trebui sa depun si tot legat de Declaratia 600 dar pentru CASS , trebuie sa depun declaratia avand in vedere ca nu am alte venituri decat acest pfa unde dupa corectii norma este sub 22800 si venitul din salariu care nu se ia in calcul conform declaratiei.

  Dupa cum am inteles eu la acest pfa nu ar trebui sa platesc contributii pe situatia expusa mai sus. Este corect?

  1. Buna ziua. Nu depuneti declaratia 600. Mergeti la ANAF cu cerere si adeverinta de la angajator ca sa va corecteze norma de venituri.

 46. Buna ziua
  Ce se intampla daca se omite a se depune in termen Declaratia 600, desi s-au realizat venituri de peste 22800 lei/an in 2017 din activitati independente?
  Nu va calcula ANAF obligatiile datorate de CAS si CASS la valoarea minima (respectiv 2280 lei/an si respectiv 5700 lei/an) pe baza Declaratiei 200/2017 si respectiv pe baza Declaratiei 200/2018?
  Eu inteleg ca totusi Sumele precizate in Declaratie 600 sunt anticipate. Ce se intampla daca in anul 2018 vei realiza venituri sub 22800 lei (presupunand ca va ramane acelasi plafon)

  1. Buna ziua. Dupa ce depuneti declaratia 200 pentru anul 2017 ANAF va constata ca trebuia sa depuneti si 600. Si vi se va emite decizie de impunere, eventual cu dobanzi si penalitati. In 2018 veti plati contributii indiferent de venit. In 2019 se va compara venitul net din 2018 cu 12 salarii minime brute din 2019 si daca nu depasiti nu plati CAS si CASS in 2019.

 47. Buna ziua, am un PFA cu data inceperii activitatii in 1 noiembrie 2017. Veniturile mele in total pe cele 2 luni sunt de 6000 de lei. Ce taxe trebuie sa platesc acuma in 2018 si pana cand? Fiind sub suma de 22.800 lei trebuie sa platesc CAS si CASS-ul? avand in vedere ca venitul pe luna a fost mai mare decat minimul pe economie.
  Multumesc anticipat.

  1. Deci, legat de CAS. Legislația spune că sunt obligate la plata CAS persoanele fizice care au obținut venituri din activități independente peste nivelul salariului minim brut pe țară care în momentul ăsta este de 1900 lei. Dumneavoastră ați realizat pe parcursul a două luni din 2017 suma de 6000 de lei.
   6000/2=3000 ceea ce este peste nivelul salariului minim brut pe țară , ceea ce denotă faptul că aveți obligația plății CAS în 2018 și obligația depunerii declarației 600 până la data de 31.01.2018.Plafonul minim lunar de plată CAS este salariul minim brut pe țară , iar dumneavoastră trebuie să platiți CAS la minimul nivelului de 1900 lei. Plata se face trimestrial prin decizie de impunere până pe data de 25 a ultimei luni aferente fiecărui trimestru.
   La CASS, având în vedere că ați realizat un venit sub plafonul de 22800 lei , nu sunteți obligat la plata CASS. În cazul în care plafonul era depășit aveați obligația plății CASS la nivelul salariului minim brut pe țară.

  2. Buna ziua. 6.000 lei net? Daca venitul net in cele 2 luni este peste 3.800 lei este valabil ce s-a spus in raspusnul de mai sus.

 48. Buna ziua! Am un PFA si am realizat in 2017 un venit net de peste 22800.
  Dar am avut si 2 job,uri cu norma intreaga ,unul cu un venit net de 4000 lei si altul un venit net de 1800 lei. Va rog sa,mi spuneti ce trebuie sa platesc
  Multumesc

 49. Buna, am si eu cateva intrebari:

  1. Daca norma de venit pe 2018 va fi mai mica de 22.800, nu o sa mai fiu obligat sa platesc CAS si CASS … corect? ci doar impozit 10% pe norma de venit.

  2. Daca nu mai sunt obligat sa platesc CAS si CASS mai trebuie sa completez declaratia 600 ?

  3. Norma de venit pe anul 2017 a fost de 16.700, daca in 2018 norma va fi 22.800 sau mai mult, voi platii CAS si CASS? Din ce am citit eu, CASS si CAS se aplica daca in 2017 ai avut venituri cel putin egale cu 22.800, (sau e valabil doar la cei in regim real) norma mea de venit fiind de 16.700, deci, eu inteleg ca nu trebuie depusa si ca pe anul 2018 nu sunt obligat sa platesc CASS si CAS si doar incepand din 2019.

  Multumesc anticipat..

 50. Daca am un pfa care are doua coduri CAEN (deschis in aprilie 2017) si pe unul din coduri nu am realizat nici o activitate, pot renunta definitiv la acel cod CAEN?

 51. Salut sunt PFA cu norma de venit stabilită in 2018 la 19300 RON,mai plătesc CASS si Cas ?
  Ce declarații trebuie depuse la ANAF daca nu mai trebuie sa plătesc CASS?
  O sa plătesc 10% din norma de venit din 2018 împărțită pe trimestre?

 52. buna ziua, daca un pfa pe floresti judetul cluj are norma de 29000 lei , si este si angajat deci beneficiaza de reducerea de norma cu 50% ajunge la 14500 baza de calcul impozit, trebuie sa depuna D600 si sa plateasca CAS si CASS avand in vedere ca 14500<22800

 53. Buna ziua, Anul 2017 am incasat ca pf 50000 ,7400 din dividente si 300 din dobanzi bancare ,intrebarea este platesc cas si cass si pentru dividedente si dobanzi?

 54. Buna ziua . PFA daca nu obtin venitul de 1900 lunar cum sunt asigurata in caz de sanatate daca nu achit ?

 55. Va rog frumos un raspuns!!! Norma de venit 2017 a fost de 19600,norma de venit 2018 este de 22000 . In acest caz sunt obligat la plata CAS si CASS? Nici norma din 2017 nici cea din 2018 nu depasesc pragul de 22800 .

 56. Va rog sa ma lamuriti cum se calculeaza venitul net la PFA.
  In lege scrie: „venitul net realizat in anul 2017, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale”.
  Adica venitul net se calculeaza dupa ce scadem si cheltuielile CAS sau nu? In alt articol scriati ca se deduc integral cheltuielile CAS.
  Multumesc

  1. Buna ziua. CAS si CASS sunt deductibile dar nu le raportati in declaratia 200. ANAF la va lua in calcul cand va definitiveaza impozitul pe anul fiscal incheiat.

 57. buna ziua,
  de ce nu e rentabil micro intreprindere?va rog sa imi simulati la 50000 pe an costurile micro cu 1% vs. pfa
  multumesc anticipat

 58. Buna ziua. Pare sa fie o neconcordanta intre ce spuneti in articol si ce raspundeti intr-un comment:

  In articol ziceti: „Contribuabilii impusi la norma de venit a caror valoarea lunara a normei, dupa aplicarea corectiilor (acolo unde este cazul) este sub valoarea salariulului minim brut pe economie, adica sub 1.900 lei in 2017.” – referitor la cine nu este obligat sa plateasca contributiile.

  Dupa care cineva va intreaba intr-un commen: „Buna ziua. Am un PFA, cod CAEN 8211, care in 2017 a avut norma de venit de 16500 RON. Tinand cont ca salariul minim brut a crescut la 1900 RON / luna, implica faptul ca norma de venit pe 2018 va fi cel putin 22800 RON (1900 * 12) sau este posibil sa fie mai mica de 22800? In anii anteriori erau deja anuntate normele de venit, insa acum am vazut ca nu s-au afisat niciunde. Va multumesc!” si raspundeti: „Buna ziua. Sa asteptam normele de la ANAF pe 2018.”

  Ce relevanta are ce norma va fi in 2018 daca se aplica cea din 2017 cand se stabilieste daca esti sa nu obligat la plata CASS? Sau nu am inteles eu corect?

 59. BUNA ZIUA!!!!DACA NU MAI AI SERVICIU DEOARECE UN CONTRACT PE TIMP LIMITAT S-A INCHIAT DE CE TREBUIE SA PLATESTI LUNAR ACUM DIN IANUARIE 190 LEI PENTRU ASIGURAREA MEDICALA LA ANAF?????CAND NU AI UN VENIT CUM SA DAI 190 de lei…. de unde sa ii iei pentru a beneficia de asistenta Medicala…pana acum era aproape 80 lei….si de ce trebuie sa platesti 10% cand daca esti angajat ti se retine 5,5% pentru asigurarea medicala?????Am complectat declaratia 604…este corect????

 60. Apreciez mult, si va felicit pt munca depusa pt acest articol. Un argument ce nu l-ati avut in vedere legat de norma de venit in ani anteriori era ca in josul paginii normelor de venit erau niste stelute. Una din ele este ca daca ai un copil in intretinere sub 3 ani (sau sub 2 ani) baza de calcul va fi redusa cu 40 %

  In domeniu meu de activitate norma era (24400-40%=14640)x (5..5% sanatate + 16% impozit) daca se ia in calcul sa nu depasesti minimul pe economie pt plata cas (pensie) atunci sunt sub acel prag de 12 salari x 1450

  Apreciez ca mentionati faptul ca contributia la sanatate si pensie nu e impozitare. Dar durerea mea cea mare este ca pensionari din ziua de azi se lauda ca au lucrat la viata lor si au cotizat max 3 % din salarul lor la fondul de pensii si noi trebuie sa cotizam 26.3% sau mai nou 25%. Tot ei se plang de pensie mica dar stau in ditamai apartamentele in centru orasului primite de la stat pt ca aveau „ochii albastrii”. in mijloacele de transport tot ei sunt cu gura mare si tocmai cand e traficul mai aglomerat atunci isi gasesc si ei drum, si nu in ultimul rand voteaza si cu cine nu trebuie votat pt 50 lei la pensie si o inflatie record in ultimi 10 ani. Si legat de contributia la sanatate sa ne fereasca bunul Dumnezeu sa avem nevoie de o adeverinta.. sa nu mai zic de tratamente sau altele..

  Toata stima, Turtucea Vasile

  1. Buna ziua. Va multumim pentru apreciere. Referirea la corectiile aplicate normei de venit este trecuta in articolul cu normele de venit pe 2018.
   Aveti perfecta dreptate situatia contributiilor platite inutil. Din pacate politicile comuniste/socialiste a condus la crearea acestei realitati in care un frup de hoti mituiesc o categorie sociala nevoiasa/dependente ca sa castige voturi. SI astfel s-a propagat hotia, combinatiile, cumetria in loc de responsabilitate, curaj, creativitate antreprenoriala, etc

 61. Buna ziua. Va rog frumos nu intelegem prea bine , fiul meu este salariat la stat cu norma intreaga, unde plateste cas, cass,etc…datorita faptului ca in timpul liber a fost solicitat sa mai lucreze independent in aprilie 2017 a deschis un PFA ca sa nu aiba probleme cu evaziunea fiscala. Venitul net pe 2017 cred ca este de aprox. 1000 lei ,as dori sa stiu ce plateste el si ce declaratii trebuie sa depuna si pana cand? Cu ce se prezinta la ANAF -registru de casa , facturi si chitante?
  Mutumesc, cred ca v-am cerut prea mult.

 62. Buna ziua. Am un PFA, cod CAEN 8211, care in 2017 a avut norma de venit de 16500 RON. Tinand cont ca salariul minim brut a crescut la 1900 RON / luna, implica faptul ca norma de venit pe 2018 va fi cel putin 22800 RON (1900 * 12) sau este posibil sa fie mai mica de 22800? In anii anteriori erau deja anuntate normele de venit, insa acum am vazut ca nu s-au afisat niciunde. Va multumesc!

 63. Comentariul in care spuneti ca „In opinia mea Codul Fiscal din 2018 este mai avantajos pentru PFA decat cel din 2016 si 2017, deoarece platile de contributii sunt limitate la salariul minim brut, iar obligatia de a le plati apare doar daca venitul obtinut in anul anterior depaseste 12 salarii minime brute”., nu este adevarat decat dupa o anumite limita mare a incasarilor realizate.
  Caz concret, dupa veniturile realizate anul acesta : Venit brut 45.195 lei, cheltuieli 18.062 lei, venit net 27.133 lei. La acest venit, in 2017 se taxa astfel : 16 %,impozit , 5,5% sanatate, 10,5% pensia minima – total taxe 8.683 lei.
  La acelasi venit net realizat de 27.133 lei, conform noii taxari 2018 se platesc urmatoarele taxe : 665 lei x12 luni ( 25% pensie la 1900 pe luna + 10% sanatate la 1900 pe luna) +10% impozit la venitul net de 27.133 lei = total taxe 2018 : 10.693 lei. Deci iata cum la aceleasi venituri si cheltuieli, voi plati in plus 2000 de lei taxe in 2018.
  Asa ca va rog , sa nu va mai dati cu parerea, ca nu este chiar asa…poate sa fie mai avantajos pt PFAuri cu venituri de 5 ori fata de ale mele…insa sa fim seriosi, cate din PFA-uri sunt neaparat cu venituri de 2-3000 euro/luna.

 64. Buna seara,
  Cum se procedeaza daca un PFA vrea sa treaca de la venit real cum era in 2017, la norma de venit pe 2018?
  Multumesc!

 65. Va rog sa ma lamuriti : eu am un contract de asigurare de sanatate pe 2017 si am platit lunar 5.5%din minim pe economie ,vreau sa-mi prelungesc contractul,dar ca noutate in 2018 ( am inteles din material) trebuie sa depun o declaratie cu veniturile din 2017.eu am un srl unde la contul707 venituri vinzari am 31000 lei ,lei le tre pe declaratie si voi platii diferenta? Va multumesc anticipat

 66. Buna ziua, as vrea sa imi deschid o mica afacere in domeniul service-urilor auto. Dupa pararea dvs. care ar fi cea mai buna forma de fiscalizare a veniturilor ?
  Va multumesc.

 67. Buna ziua
  am si eu o intrebare. Sunt traducator autorizat. Anul trecut am avut venituri peste 22.800 de lei, ceea ce inseamna, din cate inteleg, ca anul asta datorez CAS si CASS (nimic nou pana aici). Problema este ca eu anul asta nu voi avea activitate. Adica venit 0.
  Acum intrebarea: daca incetez activitatea luna aceasta (anulez autorizatia si depun la fisc cerere de incetare a activitatii), mai trebuie sa platesc ceva?
  Va multumesc mult!

 68. Ce se intampla cu CAS si CASS la regularizare, pentru veniturile obtinute incepand cu 2018?
  Dumneavoastra ati expus modul in care se calculeaza CAS si CASS anticipat…

 69. Am obtinut din traduceri, consultanta (doar din strainatate) in jur de 30.000 Ron. Toate platile serviciilor oferite de mine s-au facut intr-un cont PayPal care mai tarziu (in decursul anului 2017) au fost transferate intr-un cont al unei banci romanesti in Ron. Nu am nici o forma de organizare (nu sunt Pfa, II, SRL) serviciile de mai sus le-am oferit pentru a-mi sustine studiile, cu caracter ocazional, fara a avea un contract intre mine si cei catre care am prestat serviciile.

  As dori sa stiu de am de facut:
  – ce declaratie trebuie sa depun la ANAF si pana cand;
  – ce documente trebuie atasate acestei delaratii (extrase de cont, etc)
  – care va fi quantumul taxelor care va trebui sa le platesc catre stat (impozit, CAS, CASS, etc.). Sunt comparabile ele cu cele ale unui PFA care a depasit 12×1900?
  Mentionez ca nu sunt (nu am fost) angajat in aceasta perioada, sunt student.

  Va multumesc
  Eduard.

 70. Buna ziua, imi puteti confirma va rog daca am inteles corect? Deci in 2018 intentionez sa infiintez un PFA cu activitate 4932 (taxi), norma de venit este 22.800 lei pe an, voi avea de plata catre stat 10.260 lei pe an (855 lei lunar), indiferent ca incasez in anul 2018 10.000 lei sau 1.000.000 lei eu voi avea de plata tot 10.260 lei pe anul 2018 ??? A doua intrebare este aceea daca existe un plafon la incasari care ma va obliga sa trec automat ca platitor de TVA ??? Sau exista un plafon maxim care ma va obliga sa trec de la norma de venit la venitul realizat ??? Daca in prezent sunt angajat cu norma intreaga de 8 ore la o companie (Adras SRL), tot mai trebuie sa platesc contributiile la PFA ??? sau daca nu realizez incasari mai mari de 22.800 lei in 2018 mai sunt obligat sa platesc contributiile la PFA ???

 71. Salut,

  Nu esti scutit de plata CAS + CASS la activitatea independenta desfasurata daca esti si salariat cu norma intreaga, dar nu esti obligat sa le platesti daca nu ai venituri din profesii liberale care sa depaseasca 1900×12.
  Sunt jocuri de cuvinte oarecum..

 72. SA LUAM UN EXEMPLU CINEVA UN PENSIONAR CARE ARE VENITURI CA PFA IN 2017 DE 16000LEI.

  CHELTUIELI IN 2017 DE………………………………………………………………DE 7000 LEI

  FEZULTA CA VAPLATI:
  16000-7000=9000X10%=900 LEI
  CAS =0
  CASS=0
  SUMA TOTALA DATORATAanaf ULUI este 900 LEI
  ESTE CORECT cum am calculat CONF. NOULUI COD FISCA?

 73. Buna ziua!
  Am vazut ca ati diferentiat PFI (persoana fizica independenta) de profesie liberala. Sunt un pic confuza, intrucat, am trait cu impresia ca e unul si acelasi lucru. Imi puteti explica care e diferenta?

  Multumesc!

  1. Buna ziua. E unul si acelasi lucru din punct de vendere fiscal si contabil. Diferenta vine de la cum se inregistreaza, PFI la ANAF, Profesia Liberala la Organizatia profesionala care reglementeaza profesia.

 74. Buna ziua! Lamuriti- mă și pe mine! Sunt asistent in brokeraj și în 2017 am obținut:

  Venit brut 24 290 lei

  Cheltuieli deductibile ( in afara de contribuția plătită la sanatate ) 2000 lei.

  . Ce declaratii tb sa depun la fisc și ce taxe plătesc în 2018?. Eu din postările dvd înțelesesem că voi mai plăti

  numai impozit pe venit, deoarece venitul meu net este 22 290 și deci este mai mic decat 22 800. Ulterior într-o postare am citit la dvs că pt veniturile obținute în 2017 se aplică codul fiscal din 2017. Aștept răspunsul dvd. Va mulțumesc!

 75. Buna ziua! Lamuriti- mă și pe mine! Sunt asistent in brokeraj și în 2017 am obținut:

  Venit brut 24 290 lei

  Cheltuieli deductibile ( in afara de contribuția plătită la sanatate ) 2000 lei.

  . Ce declaratii tb sa depun la fisc și ce taxe plătesc în 2018?. Eu din postările dvd înțelesesem că voi mai plăti

  numai impozit pe venit, deoarece venitul meu net este 22 290 și deci este mai mic decat 22 800. Aștept răspunsul dvd. Va mulțumesc!

 76. Buna ziua,
  Am un CMI si lucrez cu Norma intreaga la Universitate. Pana acum asigurarile se plateau pe salar de la Universitate si pe CMI nu plateam asigurari. S-a schimbat ceva in 2018 privind acest aspect? Multumesc!

 77. Buna ziua.
  Sunt PFI-farmacist,aceasta fiind singura forma de angajare in 2018.
  Am doua intrebari:
  1.se poate opta pentru plata unei contributii la pensie de 25% din venitul net realizat(pentru a avea,teoretic,o pensie mai mare) dar doar de 10 % din 1900 ,venitul minim brut pe economie, pentru CASS?Sau in momentul in care optezi pentru o contributie maxima din venitul real la pensii esti obligat sa platesti la fel si CASS-ul?
  2.In cazul in care ma asigur suplimentar pentru concediile medicale,platesc 1% din 1900 sau din venitul net declarat?Mentionez ca doresc sa platesc mai mult pentru a nu fi afectata financiar de un eventual concediu medical.
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

 78. Multumiri si aprecieri pentru lamuririle pe care le dati. Am trei intrebari: 1.Este prevazut in lege ce se intampla daca in cursul anului 2018 veniturile scad mult fata de 2017, din motive neprevazute? Platesti in continuare contributiile asa cum ai declarat la inceput de an? 2. In 2017 am platit regularizarea la CASS pentru 2012. Suma intra in cheltuieli deductibile dar o evidentiez si in rubrica ,,cheltuieli sociale”, din declaratia 200 pe 2017 in care evidentiez platile anticipate ale cheltuielelor sociale pe 2017? Sunt pfa in sistem real. 3. Traducatorii (cod CAEN 7430) se pot incadra la norme de venit?

 79. Buna ziua, am un SRL in dezvoltarea aplicatiilor software.
  Am o nedumerire in privinta cu OUG 79/2017:
  plata CASS in cazul in care veniturile din investitii depasesc 12 salarii minime, care este baza de calcul si cum vine efectuat calculul ?

  De exemplu:
  1. venituri cu salariile per 2017: 38.400 RON
  2. venituri din dividende 2017: 100.000 RON

  In 2018 voi plati :
  Impozitul pe dividende: 5% din 100.000 RON = 5000 RON
  Contributia pentru sanatate, (depasing pragul de 12 salarii minime de 1.900 ron) =
  10% din 22.800 RON = 2.280 RON sau
  10% din 100.000 ron= 10.000 RON?

 80. Buna ziua,

  In anul 2017 am fost angajat avand contract de munca part-time si de asemenea am obtinut venituri in tara din alte activitati (marketing) peste 1900 lei ca persoana fizica pt care mi s-a retinut impozitul de 16% la sursa. In 2018 voi plati pe langa impozit si CASS chiar daca sunt angajat? Dar CAS pt venituri din alte surse, am inteles ca CAS ar fi optional, doar daca vreau sa contribui pt pensie? Va rog sa ma lamuriti si pe mine cum trebuie sa procedez.

  Multumesc

 81. Buna ziua,

  In anul 2017 am obtinut venituri exclusiv din strainatate doar pe persoana fizica din activitati independente (marketing, afiliere, etc) mai mari de 1900 lei/luna. Se vor aplica la fel cotele de impozitare pentru CAS si CASS? Mentionez ca in anii precedenti am completat si depus formularul 201, acum sunt putin in ceata de ce si cum trebuie sa procedez.
  De ex, la o suma medie de 3000 lei/luna, daorez CAS 465 lei, CASS 190 lei si Impozit venit 300 lei?
  Multumesc

 82. Bună ziua,

  am următoarea nelămurire şi v-aş fi recunoscător dacă m-aţi putea ajuta să o clarific:

  În perioada cu activitate PFA din 2017 nu am realizat venituri peste 1.900 lei/lună. Ca urmare pe anul 2018 nu am obligativitatea plăţii nici a CAS şi nici a CASS. Dar fără plata CASS nu voi mai putea beneficia de asistenţă medicală.

  Contribuţia CASS ca şi autoasigurat poate deveni o alternativă mai avantajoasă (cel puţin pt 2018)?
  În cazul persoanelor autoasigurate care va fi baza de raportare şi procentul aplicat? Tot 1.900 RON resp. 10%?

  Cu aprecieri pentru calitatea informaţională şi pertinenţa muncii Dvs.

 83. În primul rând mulțumim pt. informațiile dvs. care sunt extrem de serioase, detaliate şi importante pt. noi.

  As avea o întrebare:

  În 2017 am realizat venituri din pfa, am avut alte venituri ca şi pers. fizica (fara pfa) cu contracte de drepturi de autor + venituri din dividende de la un srl.

  În acest caz veniturile se adună sau nu au legătură una cu alta?
  În cazul în care se adună, şi depăşesc 22800/total, voi fi obligat să plătesc cas/cass pe pfa?

  Mulțumesc!

 84. Buna ziua.
  In cazul PF inregistrate la ANAF ca HALALAU I ILEANA GABRIELA – INTERMEDIAR ASIGURARI PERSOANE FIZICE, si am inregistrat in anul 2017 un venit de 4000 lei, pt. anul 2018 trebuie sa platesc contributii la baza de impozitare egala cu venit minim brut pe tara de 1900lei/ luna.

 85. Buna ziua!
  Sotul meu are un PFA, cu deratizare, dezinesctie si are venituri foarte bune. In schimb plateste foarte mult la contributiile sociale si respectiv. inpozit, pentru ca a ales sa fie impozitat in sistem real.
  Doresc sa va intreb daca poate sa treaca la o impozitare pe norma de venit. Are cod CAEN 8129.
  Va multumesc!

 86. Buna seara,
  Ce se va intampla cu PFA -urile care au 0 realizari?? Eu sunt angajata la privat, insa am si un PFA cu care in 2017 am avut 0 realizari. Din 2018, in ce situatie ma incadrez? Cat ar trebui sa platesc CAS si CASS??
  Multumesc anticipat!!

 87. Stimate domn Constantin,

  Vă mulțumesc mult pentru disponibilitatea dvs. și explicațiile detaliate și răbdătoare.
  Am găsit și eu răspunsuri la întrebările mele.
  Furtuna mediatică un pic părtinitoare era cât pe ce să mă determine să închid PFA.

  Încă o dată cu stimă și mulțumiri

 88. Buna ziua,

  PFA in sistem real – In cazul in care realizezi venituri lunare mai mari decat minimul brut pe economie si ai ales ca baza de calcul pentru CASS si CAS salariul minim pe economie (1900 lei), vor mai veni regularizari care sa corespunda venitului net realizat? Adica trebuie sa ai totusi grija sa pui bani de-o parte, ajungand in final sa platesti taxe si contributii de 25%+10%+10% = 45% din venitul net realizat?

  La impozit imi e clar ca vin regularizari. Dar la CAS si CASS?

  Multumesc!

 89. Buna ziua,
  am citit aproape toate comentariile dv și nicăieri nu am găsit cazul meu ( apropos, poate multi nu știu dar în momentul când te incadrezi ca PFA la norma de venit anuală fiind și salariat cu normă întreagă la alta societate poți duce o adeverință de salariat la ANAF împreună cu o cerere de înjumătățire a normei de venit pe acel cod CAEN – cazul meu, pe 2017 de la 15000 lei a scăzut la 7500 lei datorita acelei cereri și adeverințe)
  Am citit și ordonanța dar nu am găsit să fie vreo modificare in acest sens.
  Probabil pe 2018 vor stabili acea norma de venit la 22800 lei pe an. Dacă nu va fi vreo schimbare și nu vor scoate acea înjumătățire fiind și salariat cu normă întreagă, credeți că se va aplica și la mine neplata CAS-ului și a CASS-ului? Norma ajungând la 11400 datorită acelei înjumătățiri.
  Mulțumesc anticipat.

 90. Buna ziua

  Va multumim pentru timpul dvs si pentru ceea ce faceti aici.

  Va rog sa ma lamuriti si pe mine, mi se pare foarte confuz. Sunt salariat si am PFA. In 2017 am realizat venit peste salariul minim pe economie.
  1. In 2018, am doua situatii: realizez venituri sub salariul minim, respectiv peste valoarea acestuia. Inteleg ca in situatia a doua voi plati impozit 10% CASS 10% CAS 25%.
  Dar in situatia 1, in care realizez venituri sub pragul salariului minim?

  2. Impozitul anticipat pe 2018 se calculeaza functie de veniturile PFA pe 2017, cand am avut un an foarte bun, care nu cred ca se va repeta. Pot solicita sa nu platesc anticipat pe 2018 la nivelul incasarilor din 2017?

  Multumesc

  1. Buna ziua. Pentru plata contributiilor in 2018 nu conteaza cat veti realiza in 2018 ci cat ati realizat in 2017. Astfel daca venitul net obtinut in 2017 este peste 22.800 lei plati CAS si CASS in 2018, 25%+10% din salariul minim brut pe tara – 1900 lei.

   1. Buna seara, Legea de aprobare a acestor reglementari nu a fost inca promulgata, iar normele metodologice de aplicare a modificarilor aduse Codului fiscal nu sunt nici macar in faza de proiect, astfel ca pot interveni modificari cu impact fiscal…. Si sper sa aduca modificari cel putin pentru cei care au avut venituri in 2017 si care ( din diverse motive ) nu au aceleasi venituri in 2018 – ma gandesc in mod special la contractele de dr. de autor.

 91. Buna ziua ! Daca sunt salariat si in paralel am si un PFA pt care platesc CAS,contributiile se vor cumula ?
  Ma refer la CAS-ul platit in calitate de salariat si la CAS-ul platit ca PFA,astfel incat,la varsta pensionarii,sa beneficiez de o pensie mai mare.

  E clar ca la CASS nu e acelasi lucru,ca doar nu beneficiem de conditii mai bune la spital chiar daca platim de 2 ori. Dar la CAS pare realizabil ( si logic ).

  Multumesc !

 92. Buna ziua ! Daca sunt salariat si in paralel am si un PFA pt care platesc CAS,contributiile se vor cumula ?
  Ma refer la CAS-ul platit in calitate de salariat si la CAS-ul platit ca PFA,astfel incat,la varsta pensionarii,sa beneficiez de o pensie mai mare.

  E clar ca la CASS nu e acelasi lucru,ca doar nu beneficiem de conditii mai bune la spital chiar daca platim de 2 ori. Dar la CAS pare realizabil ( si logic ).

  Multumesc !

  1. Buna ziua. Cel putin teoretic cu cat contributia la pensie e mai mare cu atat veti primi o pensie mai mare. La CASS aveti dreptate.

 93. Buna ziua. Va rog sa imi spuneti daca la regularizarea pentru veniturile din 2017, se aplica
  coeficientul de 26,3 %( pentru asta am optat)pentru toate veniturile incasate. Va multumesc.

  1. Buna ziua. Se aplica la venitul net obtinut in 2017 care este egal cu venitul incasat minus cheltuielile deductibile platite in 2017.

 94. Buna ziua! Am un PFI si lucrez si cu norma intreaga. Sunt scutit de plata CAS si CASS daca sunt platite la jobul cu norma intreaga? Multumesc.

 95. Din 2018 un pfa daca are si un angajat este obligat la plata contributiilor pfa+angajat chiar daca in ambele cazuri ne aflam sub norma venitului estimat?

  1. Buna ziua! Nu trebuie sa amestecati contributiile si taxele salariatului cu cele ale titularului pfa. Daca norma de venit este sub baza de calcul minima (12 salarii brute) titularul pfa nu plateste contributii.

 96. Buna ziua.Daca in anul 2017 am venituri brute, pe PFi , de 27000, pt a calcula, CASS și CAS, pt anul 2018, scad cheltuielile cu acestea în 2017, adică am optat pt 10, 5% CAS.?Alte cheltuieli au fost 4000 lei? Cum voi calcula? Multumesc.

 97. Buna ziua,

  Daca realizatul pe 2017 si estimatul pe 2018 la un PFA sunt mai mici decat salariul minim brut, inteleg ca nu sunt obligat sa platesc CAS si CASS. Dar daca nu platesc CASS, se considera ca nu sunt asigurat in sistemul de sanatate sau ca sunt scutit, dar in continuare asigurat? Presupun ca daca nu platesc, nu beneficiez…

 98. În momentul de față se face regularizare și la CAS pentru anul 2016 pe lângă impozitul pe venit, aveți idee dacă în 2018 va rămâne regularizarea contribuției la pensii?
  Mulțumesc

  1. Buna ziua! Pentru veniturile obtinute in 2017 se aplica codul fiscal din 2017 si deci se va face regularizare in 2018.

 99. Buna ziua , daca in 2017 nu s-a atjns cifra de 22.800 , venitul fiind de 2500 lei,daca optez pentru minim pe economie.va rog mult sa imi raspundeti la urmatoarele intrebari :
  1.Voi plati si impozit raportat la salariul minim pe economie , sau doar CAS si CASS ?

 100. Daca deschid un PFA pe norme de venit si apoi il inchid peste 3 luni, ce impozit, CAS si CASS platesc daca venitul obtinut in cele 3 luni este mai mic de 22800 lei?
  1 Toate la nivelul normei de venit anuale?
  2 Toate la nivelul venitului net obtinut?
  3 Impozit la nivel norma anuala si contributii zero (dat fiind ca nu depasesc 22800 lei)?
  4 Impozit la nivelul venitului net obtinut si contributii zero (dat fiind ca nu depasesc 22800 lei)?
  5 Alta?

  Multumesc

 101. Buna ziua! Imi puteti spune va rog ce inseamna mai exact „cumulat din mai multe surse venituri brute mai mici de 22.800 lei” pentru scutirea de CASS? Daca sunt salariat si am si PFA, sursele de venituri cumulate includ si salariul?

  Multumesc

 102. Buna ziua. Doresc sa-mi infiintez un PFA luna aceasta/la inceputul lunii decembrie. Eu sunt angajat deja, PFA il voi infiinta pentru un venit extra. Intrand in anul 2018 eu voi mai plati CAS si CASS tot anul 2018 pentru acest PFA? Daca infiintez PFA-ul chiar la inceputul anului 2018 tot voi plati aceste contributii sociale?
  Mentionez ca e foarte posibil ca sa nu castig prin acest PFA lunar 1900 lei si platind aceste contributii nu m-ar avantaja.. Din tot ce-am cautat pana acum, n-am gasit informatii pentru infiintarea unui nou PFA raportat la noile modificari ce vor aparea din 1 ianuarie 2018.
  Din ce am inteles, cred ca ar trebui sa platesc tot anul 2018 aceste contributii, si din 2019 s-ar deduce daca profitul din PFA ar fi mai mic decat 12 salarii minime. Daca declar la infiintare un profit mai mic decat cele 12 salarii minime as putea sa nu mai platesc aceste contributii?
  Sunt confuz..Poate puteti dvs. sa ma lamuriti.

  Va multumesc anticipat!

 103. Buna seara
  Sunt salariat dar si profesie liberala (PFI) si inteleg ca nu voi plati CAS si CASS, pentru ca nu am acumulat in 2017 venituri care sa depaseasca 1900×12. Dar daca depaseam, le plateam chiar daca sunt si salariat cu norma intreaga? Multumesc frumos pentru orice informatie

 104. Buna ziua

  Eu „ma ocup” doua PFA-uri (ma ocup de acte, formalitatile fiscale, etc).. al meu si al tatalui meu

  Tatal meu are un PFA cod caen 4532 – norma venit 15.000 lei. Este si angajat cu norma intreaga in alta parte.

  In anul 2017, in registrul incasari – plati a realizat venituri de 210.000 lei. (nu am raportat nicaieri, fiind norma de venit, pastrez aceste documente doar ca sa demonstrez ca nu a obtinut venituri care impun trecerea de la neplatitor tva la platitor)

  este putin probabil sa creasca norma in 2018 la 22.800 (in ultimii3 ani norma a crescut cu 1000 lei anual).. daca nu va creste:

  Va platit CAS si CASS in 2018 ? din explicatiile dvs am dedus ca NU (norma e mai mica de 22.800 . Ceea ce nu am inteles exact daca veniturile din 2017 afecteaza acest lucru – fiind totusi norma de venit..)- bineteles conform informatiilor existente la 21.11.17

  Cu PFA-ul meu am sa revin intr-un post viitor.. e mai incurcat (norme multiple de venit)

  P.S. – Felicitatri pentru articol, este cel mai clar si bine documentat pe care l-am gasit.. si am cautat un pic :)

 105. Pfa, pensionar: pensia se cumuleaza cu venitul net, pentru stabilirea Cass-ului?
  Exemplu:
  Venit net 2017= 8.000 lei
  Pensie =1750 lei
  In 2018 pensia se cumuleaza cu venitul net pentru a se stabili CASS ul ?,Adica ;
  Pensie ……….21.000 lei/an
  Venit net……..8.000 lei/an
  Total……………28.000 lei/an, ar veni venit net cumulat: 2333 lei/luna > 1900
  Sau va fi 10% din 8000, estimat sa zicem…

 106. Daca in 2017 ca pfa am platit contributii si taxe dupa norma de venit care era in valoare de 19600 pentru anul 2018 voi avea de platit CAS si CASS ? Se mentioneaza mai sus ca se vor plati CAS si CASS doar daca suma depaseste 12 salarii minime adica 1900×12=22800.

 107. Bună seara!

  Doresc un calcul al contribuțiilor pentru 2017 pt. PFA cu următoarele date:
  -venit brut: 10.000 RON
  -cheltuieli deductibile: 0
  Mulțumesc!

 108. Buna ziua! In ceea ce priveste CASS-ul, va rog, se plateste minim 190 lei pe luna indiferent de venitul net al PFA?? Pana acum era un procent anume din profit.

 109. e o chestie confuza…
  pentru plata CAS e clar se plateste pentru venitul net, adica pentru diferenta dintre incasari si cheltuieli…
  dar pentru plata CASS se ia in calcul venitul brut? adica toate incasarile? sau diferenta intre incasari si cheltuieli neimpozitata ? mi se pare o ineptie sa se plateasca CASS la cifra de afaceri…pana acum s-a platit 5.5% la venitul net (diferenta dintre incasari si plati).

 110. Buna seara. Sunt PFA si am angajata o femeie de serviciu cu part time, 2 ore / zi. In prezent salariul brut este de 363 lei iar netul de 302 lei. Contriburiile totale sunt de 372 lei lunar. As dori sa-mi spuneti cu cat va trebui sa-i maresc salariul brut in 2018 pentru a putea lua in mana tot 302 lei. Imi cer scuze pentru deranj si astept raspunsul dumneavoastra. Succes in activitate.

  1. Buna ziua! Daca nu stiti, incepand cu 1 August 2017 la salariile part-time contributiile angajatorului se platesc la salariul cu norma intreaga – 1450 in 2017. Odata cu modificare codului fiscal cresc foarte mult taxele pe care le platiti, pentru ca se va calcula 35% din salariul minim brut chiar daca aveti un contract de munca pe 2 ore cu angajatul dvs. Deci 35%*1900 lei = 665 lei. Desigur e o masura aberanta. Practic nu stim inca cum sa calculam salariul brut la part time.

 111. Buna , oare reducerea normei de venit la 50% pentru ca esti si angajat ramane valabila si pentru 2018?

 112. Buna ziua,
  Ma aflu in situatia urmatoare: Doresc sa imi deschid II incepand cu data de 1 Decembrie 2017 si nu imi este clar ce contributii ( ca si procent din ianuarie 2018) voi achita catre stat. Mentionez ca venitul brut incepand cu data de 1 Decembrie 2017 va fi aproximativ 2000 Ron lunar iar in 2017 am avut venit ca si angajat de aproximativ 1400 Ron. Sper ca am fost suficient de clara.

  Multumesc si astept un raspuns din partea dvs.!

 113. In cepand cu 2018, ce se intampla sau ce trebuie sa face cei care tin activitati independente active la anaf dar cu zero sume (prin declaratiile 220 si 200 pe care le depun pe zero)? Daca mentin vechile obiceiuri anaf ii va impozita cu 35% la minimul de 22800 lei?

 114. Buna ziua.
  As vrea sa imi confirmati daca am inteles bine faptul ca la CAS (contributia de asigurari sociale) impozitul este de 25 % din baza, dar se poate opta pentru 25 % din salariul minim brut care de 1900 RON, si acest lucru se va indica in declaratia 600 care trebuie depusa pana la 31.01.2018?

  Multumesc anticipat.

 115. Bună ziua !

  Doresc un calcul estimativ al contribuțiilor pentru 2017 pt. PFA cu următoarele date:
  – venit brut 35000
  -cheltuieli deductibile 8000.
  Sunt pensionar.
  Vă mulțumesc !

  1. Buna ziua! Pentru veniturile obtinute in 2017 se aplica actualul cod fiscal din 2017. Deci:
   Venit net obtinut in anul 2017: 35.000-8.000=27.000 lei
   CAS-pensie: Nu platiti pentru ca sunteti pensionar, dar daca nu ati fi fost pensionar ati fi platit 26,3% (sau 10,5%) din 27.000 lei =7.101 lei.
   CASS-sanatate: 5,5% * 27.000 lei = 1.485 lei
   Impozit pe venitul net = (27.000-1.485)*16%= 4.082 lei; (27.000-1.485-7.101 lei)*16%=2.946 lei daca nu ati fi fost pensionar.
   Sa presupunem ca in 2018 aveti aceeasi situatie si salariul minim brut este 1.900 lei. Cf ordonantei care modifica codul fiscal (sa speram ca nu se modifica in Parlament), care intra in vigoare la 1 Ianuarie 2018 situatia dvs fiscala este urmatoarea pentru 2018 :
   – in continuare nu platiti CAS pentru ca sunteti pensionar, dar daca nu ati fi fost pensionar ati fi platit 25% din 22.800 lei = 5.700 lei.
   – CASS pentru ca in 2017 ati obtinut un venit brut mai mare de 22.800 lei sunteti obligat la plata CASS, respectiv 10% din 22.800 lei = 2.280 lei
   – impozit pe venitul net 2018 = (27.000-2.280)*10%=2.472 lei; (27.000-2.280-5.700 lei)*10%=1.902 lei lei daca nu ati fi fost pensionar.
   Comparatie 2017 vs 2018
   Total Taxe ca pensionar 1.945+2.946=4.431 lei vs 2.280+2.472=4.752 lei rezulta un plus de taxe de 321 lei in 2018
   Total taxe ca ne-pensionar 1.945+2.946+7.101=11.532 lei vs 2.280+5.700+1.902=9.882 lei rezulta o reducere de taxe de 1.650 lei in 2018 (11.532-9.882 lei)

   1. Vă rog să mă corectați dacă greșesc:

    Comparatie 2017 vs 2018
    Total taxe în 2017 ca Pensionar
    1.485(CASS-sanatate: 5,5% * 27.000 lei)+4082(Impozit pe venitul net = (27.000-1.485)*16%)=5567

    Total taxe în 2018 ca Pensionar
    2280(10% din 22.800 lei)+2472 (impozit pe venitul net 2018 = (27.000-2.280)*16%) =4752

    Întrebare: 16% din 2018 este de fapt (în calculele dvs. ) 10% ???

    Și atunci pentru 2018 ca pensionar:
    2017 5567-
    2018 4752
    + 815 lei în 2018

    Aștept răspunsul dvs.

    Mulțumesc anticipat!

   2. Pai cum pt veniturile obtinute din 2017 se aplică codul fiscal din2017? Modificările aduse codului fiscal descrise în articolul de mai sus nu sunt pt veniturile obținute în 2017? PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale sunt obligate la plata CAS (contributie la pensie) daca au obtinut anul anterior un venit net mai mare decat 12 salarii brute pe economie (venit net de 22.800 lei in 2017);

    1. Buna ziua. E greu de justificat acest imprumut nerambursat ca fiind cheltuiala deductibila. In primul rand probabil nu are legatura cu activitatea dvs. nu sunteti insitutie de creditare. In opinia mea nu este ch deductibila si nu are legatura cu veniturile si cheltuielile din activitatea dvs.

    2. Buna ziua. Pentru 2017 se aplica codul fiscal din 2017. Modificarile afecteaza doar veniturile care urmeaza datei in care ele au fost publicate.

 116. Vreau sa imi fac o forma juridica doar ca venitul in urma activitatii este mica si deloc constanta, din cate inteleg, platesti foarte mult doar ca ai o forma juridica. Ce pot face, sau, mai are rost sa ma complic? …mici producatori sau intreprinzatori mai au o sansa?

  1. Buna ziua. Daca citi bine articolul de mai sus, codul fiscal din 2018 va avantajeaza. Astfel pana la venituri de 1900 lei pe luna nu platiti nici pensie si nici sanatate ci doar 10% la venitul net obtinut pe an (venituri incasate-chletuieli platite).

   1. V-as ruga sa-mi spuneti, daca aveti amabilitatea, care este art din cod fiscal care prevede acest lucru. Am tot citit si sunt derutata (putin spus). Am inteles ca va plati, pentru activitati independente, CASS 2280 lei/an, chiar daca realizezi sub 22800/an. Va multumesc!

    1. SA LUAM UN EXEMPLU CINEVA UN PENSIONAR CARE ARE VENITURI CA PFA IN 2017 DE 16000LEI.

     CHELTUIELI IN 2017 DE………………………………………………………………DE 7000 LEI

     FEZULTA CA VAPLATI:
     16000-7000=9000X10%=900 LEI
     CAS =0
     CASS=0
     SUMA TOTALA DATORATAanaf ULUI este 900 LEI
     ESTE CORECT cum am calculat CONF. NOULUI COD FISCA?

 117. Buna seara! In prezent sunt scutita de plata impozitului pe venit la PFA in sistem real datorita incadrarii in grad accentuat de handicap. Exiata vreo modificare in acest sens ?

  1. Buna ziua! Sunt deductibile la calculul impozitului pe venitului net obtinut din activitati independente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *