Martie 2018: CAS, CASS si impozit, datorate de activitatile independente

Actualizat 28  Martie 2018

Vezi aici cum procedezi daca ai depus deja 200 sau 220 sau 600 si cum se trateaza veniturile din 2017.

Textul de mai jos este conform cu  Ordonanta de Urgenta nr 18 care modifica Codul Fiscal,  publicata in Monitorul Oficial in data de 23 Martie 2018.

Impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice care desfasoara activitati economice independente  penru anul 2018.

Articolul se refera la  veniturile obtinute  in cursul anului 2018, de catre urmatoarele persoane care obtin venituri din activitati independente:

 • PFA – Persoana fizica autorizata,
 • II – Intreprindere individuala,
 • IF – Intreprindere Familiala,
 • PFI – Persoane Fizice Independente, 
 • Profesii Liberale
 • Toate activitatile economice, organizate sub alte forme, care aplica regulile contabilitatii in partida simpla, impozitate in sistem real sau la norma de venit.

Noutatile din Ordonanta 18 care modifica codul fiscal sunt:

 • Se introduce declaratia unica – formularul 212 – care va elimina declaratiile 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605;
 • Se raporteaza in aceeasi declaratie unica venitul realizat in anul fiscal 2017 respectiv venitul estimat pentru anul 2018;
 • Se modifica termenul de depunere: va fi 15 Martie din 2019. Prin exceptie definitivarea anului fiscal 2017 si estimarea pentru 2018 se va face pana la 15 Iulie 2018.
 • Contribuabilul face evaluarea pentru incadrarea ca platitor de contributii  CAS si CASS, in functie  de venitul  estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul 2017);
 • Contributiile sunt obligatorii pentru un venit net estimat/realizat mai mare decat plafonul de 12 salarii minime brute. Pentru 2018 plafonul este de 22.800 lei.
 • Daca ai estimat sub 12 salarii minime brute dar ai realizat un venit net mai mare, esti obligat la plata CAS si CASS pentru anul fiscal incheiat.
 • Se propune un singur termen de plata, 15 martie a anului urmator. Pana atunci poti sa faci plati oricand doresti. Iti calculezi singur contributiile si impozitul si le platesti cand vrei tu, dar nu mai tarziu de 15 Martie.
 • Poti rectifica declaratia cu venitul estimat in cursul anului de cate ori doresti pana la termenul de 15 Martie. Contributiile se recalculeaza dupa rectificare.
 • Pentru veniturile obtinute in 2018  ANAF nu va mai emite decizii de impunere. Calculul venitului net se efectueaza de catre contribuabil  prin  declaratia  unica. ANAF va mai emite decizii doar pentru anii anteriori 2012-2017.
 • Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala nu mai sunt incadrate ca venituri din activitati independente din 23 Martie 2018. Dar, prin optiune, contribuabilul poate opta pentru autoimpunere si calculul venitului net conform datelor din contabilitate.
 • Important! In cazul in care persoanele fizice realizeaza un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar in anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat si nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul echivalenta cu 6 salarii minime brute pe tara si depun declaratia unica, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate.
 • CASS nu este cheltuiala deductibila la calculul venitului net in sistem real.

1. CAS – Contributia la asigurarile sociale in 2018 (pensie)

Procentul de CAS este  25% care se aplica la venitul ales de contribuabil.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si obtin venituri din una sau mai multe surse de venit, sunt obligate sa plateasca contributie de asigurari sociale daca estimeaza (sau obtin) pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Persoana fizica  face evaluarea  pentru incadrarea ca platitor  de CAS, in functie  de venitul  estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul precedent – 2017). Astfel, daca:

 • venitul net estimat (sau norma de venit corectata) pentru anul 2018 este mai mare decat 22.800 lei – datoreaza CAS la un venit lunar ales, care nu poate fi  mai mic decat nivelul salariul minim brut pe tara – 1900 lei;
 • venitul net estimat (sau norma de venit corectata) pentru anul curent este mai mic decat 22.800 lei – nu datoreaza CAS conform Codului fiscal; se poate asigura optional prin depunerea declaratiei unice completata corespunzator.

Autoimpunere in  2018:

 • CAS se stabileste prin Declaratia unica de catre contribuabil, prin aplicarea cotei de CAS de 25% la venitul ales ca baza de impunere. Daca se alege baza de calcul minima contribuabilul are de platit 25% din 22.800 lei = 5700 lei pe an.
 • Platile de CAS se efectueaza oricand pana la scadenta – 15 martie 2019;
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata –  pana la 15 martie 2019;

Nu sunt obligate la plata CAS:

 • Persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii (avocati, persoanl clerical si altii),
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile realizate din activitati independente.
 • Contribuabilii impusi in sistem real, care estimeaza si realizeaza un venit net anual sub baza minima de calcul, (22.800 lei in 2018).
 • Contribuabilii impusi la norma de venit, pentru care valoarea normei de venit corectata este sub baza minima de calcul, (22.800 lei in 2018).
 • Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Termenul de plata este 15 martie 2019, care este si data depunerii declaratiei unice cu venitul realizat in 2018 si cel estimat pentru 2019.

2. CASS – Contributia la asigurarile sociale de sanatate in 2018

Procentul CASS este de 10%  din baza de calcul de 6 sau de 12 salarii minime brute, dupa caz.

Se trece de la sistemul de stabilire a CASS de  catre  ANAF prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectueaza de catre contribuabil –  persoana fizica  prin declaratia unica).

Contribuabilul   face  evaluarea  pentru  incadrarea  ca  platitor   CASS,  in  functie   de  venitul  estimat  pentru  anul  curent (independent de venitul realizat in anul precedent – 2017).

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii   minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit corectata, din activitati independente,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc),
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Contribuabilii care prin cumularea veniturilor de mai sus estimeaza un venit net mai mare de 12 salarii brute sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Daca venitul  net estimat cumulat din toate categoriile de venituri de mai sus, pentru anul 2018 este mai mic de 22.800 lei –  persoana fizica poate opta pentru plata CASS astfel:

 • daca isi exercita optiunea prin Declaratia unica pana la termenul de depunere (15 Iulie 2018), plateste CASS la 6 salarii minime si este asigurat 12 luni;
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, se asigura la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (15 Martie anul viitor), inclusiv luna in care se depune declaratia

Declararea si plata CASS :

 • CASS se stabileste prin Declaratia unica de catre contribuabil, contributia anuala este de 22.800*10% = 2.280 lei sau 1.140 lei pentru cei care estimeaza si realizeaza un venit net mai mic decat 22.800 lei
 • Platile de CASS se efectueaza oricand pana la scadenta (15 martie anul urmator),
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata ( pana la 15 martie)

O persoana fara venituri depune declaratia unica prin care dobandeste calitatea de asigurat si plateste contributia la 6 salarii minime si este asigurat 12 luni  (indiferent daca declaratia unica este depusa inainte sau dupa termenul normal de depunere).

Pentru anul 2018 contributia persoanei fara venituri  este de: 1900*6 luni * 10% = 1.140 lei

Dobandirea calitatii de asigurat in sistemul public de sanatate se obtine de la data depunerii declaratiei unice. Calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate nu este conditionata de plata unor contributii la anumite termene – exista un termen unic de plata a obligatiei – 15 Martie.

3. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate -1%

Printr-o ordonanta de urgenta, data pe sfarsit de an (19 dec. 2017), persoanele fizice care desfasoara activitati independente au optiunea de a a se asigura pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunara nu poate fi mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.

3.1 Contributia asiguratorie pentru munca – 2,25%

Contributia asiguratorie pentru munca se datoreaza de catre contribuabili, PFA, PFI, II, IF, Profesii liberale, care au salariati.

4. Impozitul pe venitul obtinut din activitati independente in 2018

Procentul de impozit este de  10% din venitul net sau norma de venit corectata.

In cazul  veniturilor  pentru  care  impozitul  pe  venit  nu  se  retine  la  sursa, se renunta la sistemul platilor anticipate, cu definitivare in anul urmator (stabilite de ANAF prin decizii de impunere),  si se trece la sistemul de autoimpunere (calculul impozitului pe venit se efectueaza  de catre contribuabil –  persoana   fizica  prin declaratia  unica)

Autoimpunere in cursul anului curent:

 • Impozitul pe venit pentru anul curent se stabileste de catre contribuabil prin declaratia unica , prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul estimat a se realiza in anul curent.
 • Platile de impozit se efectueaza oricand pana la scadenta (15 martie anul urmator);
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata (pana la 15 martie);

Definitivarea impozitului pe venit pentru anul curent se face in anul urmator si se stabileste prin declaratia unica depusa pana la 15 martie, prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul realizat in anul precedent.

Pot aparea diferente de plata:

 • in plus (venit realizat este mai mare decat venit estimat) diferenta plata pana la 15 martie;
 • in minus (venit realizat este mai mic decat venit estimat) si sunt sume de restituit din impozitul pe venitul estimat – in acest caza se face restituire/compensare plati in plus conform Codului de procedura fiscala;

Pentru anul 2018 se acorda bonificatii la plata impozitului si contributiilor:

 • 5% pentru depunerea online a declaratiei unice – se calculeaza bonificatie din valoarea impozitului si contributiilor sociale;
 • 5% pentru plata impozitului si contributiilor pana la data de 15 decembrie 2018;

Bonificatiile se acorda si separat daca unul din criterii nu se indeplineste.

Concluzii si recomandari:

 • Din pacate se pastreaza in continuare plata contributiilor de catre contribuabilii care sunt salariati si au activitati independente (cu exceptia drepturilor de autor).
 • Pentru a se evita aglomeratia si timpul pierdut este recomandat sa-ti deschizi Spatiu Privat Virtual la ANAF. Castigi 5% daca depui declaratia online.
 • Anul 2018 va fi dificil pentru toata lumea.  Poate din 2019 va fi mai simplu cand noul mecanism va fi complet functional, mai ales pe partea de online;
 • In noul mecanism se vor importa toate declaratiile si platile din anii anteriori si din 2018. Pentru a fi sigur ca ANAF are date corecte iti recomd sa depui declaratia unica chiar daca ai depus 200, 220, 600.

Vezi aici modelul propus pentru DECLARATIA UNICA (declaratia 212) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele  fizice cu activitati independente.

Solutii dedicate activitatilor independente

[ratings]

216 comentarii

 1. Sunt o pensionară de 71 ani și PFA.Am avut un control financiar pe perioada 2015-2017. Venitul anual se încadrează sub plafonul de 22800 lei, pt. fiecare an .Doresc să știu dacă în această perioadă trebuia să plătesc CASS sau nu? Inspectorii ANAF mi-au tăiat multe cheltuieli (considerându-le nedeductibile!) și mi-au impus să plătesc CASS! Mi se pare un ABUZ mizerabil din partea ANAF-ului!

  1. Buna ziua! Gasiti in acest articol pragul minim pentru care este obligatorie plata CASS in perioada 2015 – 2017.
   https://contapp.ro/anulare-contributie-sanatate-2014-2017/
   Nu se datoreza CASS daca venitul net lunar este mai mic decat salariul minim brut din acea perioada.

   Valoarea salariului minim in perioada 1 Iulie 2015 – 31 Decembrie 2017:

   1.050 lei pe luna pentru perioada Iulie – Decembrie 2015;
   1.050 lei pe luna pentru perioada Ianuarie-Aprilie 2016 si 1.250 lei pe luna pentru perioada Mai – Decembrie 2016;
   1.250 lei pentru Ianuarie 2017 si 1.250 lei pe luna pentru perioada Februarie – Decembrie 2017;

 2. Daca am mai multe contracte din cedarea bunurilor,platesc pt fiecare in parte cass,si daca sunt angajat?

  1. Buna ziua! Pentru veniturile obtinute ca PFA in perioada concediului medical nu sunteti scutit de plata CASS. Va rog cititi le exceptii in Codul fiscal din 2016 – vedeti linkul din articol. Puteati fi scutit de plata CASS daca aveati suspendat PFA.

  2. Buna ziua!
   Prin cumularea veniturilor din toate contractele de chirie, daca depasiti un venit net de 24.960 lei in 2019 veti plati CASS de 2496 lei. Nu conteaza daca sunteti salariat sau nu.

   1. Mi se pare o dubla impozitare , de ce sa platim mai multe CASS-uri ?!!! Ne trateaza cineva de doua ori , sau ne acorda tratament special , avem vreun avantaj ?!!! De acord , daca nu eram salariati , deci nu aveam asigurare de sanatate , era normal sa platim , dar asa de ce sa platim o asigurare de doua ori ?!!! Chiar nu gasesc explicatia !

    1. Buna ziua! Nu este dubla impozitare pentru ca procentul de CASS se aplica la venituri diferite: salariu respectiv venituri din activitati independente. Normal ar fi sa se globalizeze veniturile si sa se calculeze CAS/CASS la venitul global, bineinteles plafonat. In acest moment veniturile din salarii sunt cele mai impozitate venituri ceea ce este discriminatoriu fata de persoanele care obtin venituri din salarii si mai ales venituri la nivelul salariului minim.

     1. Faptul ca o persoana plateste doua asigurari de sanatate la stat nu vi se pare o dubla impozitare ?!!!

     2. Inca o data, nu este dubla impozitare pentru ca procentul de CASS se aplica la venituri diferite. Exemplu: o persoana care are un salariu brut de 5000 lei plateste 10% CASS, adica 500 lei. O alta persoana care are salariu brut 2.500 lei si un venit net lunar din activitati independente de 2.500 lei plateste CASS lunar de 250 + 208 = 458 lei, deci nu e dubla „impozitare”. Legiuitorul nu poate face discriminari atat de mari intre veniturile din salarii si activitati independente. Oricum face discriminari la nivelul impozitului pe venit.

 3. Bună ziua,
  am estimat un venit net sub plafonul de 22800, dar l-am depășit.
  Întrebarea mea este :se impune să plătesc contribuția la CAS(5700 de lei/an), chiar dacă eu sunt asigurată și plătesc în fiecare luna la Casa de asigurări sociale , unde am și contractul?

  1. Buna ziua, trebuie sa platiti CAS pentru veniturile obtinute din activitati independente. Ceea ce platiti dvs la Casa de pensii este optional. Pentru viitor renuntati la contractul cu Casa de pensii si optati pentru plata CAS prin declaratia unica.

 4. Pentru anul 2018 am avut un Contract de asigurare socială incheiat cu Casa județeană de pensii pentru un venit lunar de 2000 lei, pentru care am platit lunar un cuantum de 500 lei.
  In Declaratia unica (Formularul 212) depusa anul trecut am estimat un venit de 10.000 lei si nu am completat rubricile specifice privind CAS estimat pentru 2018.
  Venitul realizat ca PFA in anul 2018 a fost de 30.000 lei, peste plafonul de 22.800 lei.
  La intocmirea Declaratiei unice din acest an mi s-a precizat de la ANAF ca trebuie sa completez sectiunile specifice CAS 2018 cu suma stabilita si datorata de 5.700 lei, ceea ce nu mi se pare corect, chiar daca pare a fi legal.
  Intrebarea mea, adresata specialistilor de pe acest site, în funcție de disponibilitatea dumnealor, este:
  Cum pot proceda ca suma platita la Casa judeteana de pensii, respectiv 6000 lei/ an, să fie considerată plată efectuată pentru CAS 2018?
  E usor sa trec in Declaratie la sume stabilite si plătite cei 6.000 lei, dar nu as vrea ca situația contului de la ANAF sa spună altceva, iar ANAFul să imi trimită controlul pe cap si de aici să dau în altceva ….
  Multumesc anticipat pentru un eventual răspuns, oricare ar fi el!

  Daniel Valeriu Marin

 5. Buna ziua

  Am un PFA sistem real infiintat in Martie 2018, cu un venit realizat in 2018 de 24900 lei.
  La calculul CAS am luat in considerare 10 luni de activitate in 2018, prin urmare m-am raportat la salariul minim x 10 luni = 19.000 lei. CAS la aceasta suma este de 4750 lei, sub suma minima de 5700 lei CAS de plata. In aceste conditii mai platesc CAS pe 2018 ?
  Mentionez ca nu am cheltuieli deductibile, doar acest CAS de 4750 lei, daca scad din venitul brut 24900 – 4750 = 20150 lei venit NET, care este mai mic decat plafonul de 22800 lei/2018 – deci un impozit pe venit (10%) de 2015 lei in acest caz.
  In conditia in care nu trebuie sa achit obligatoriu CAS/2018 atunci impozitul pe venit 10% se calculeaza din 24900 lei, adica 2490 lei de plata?

  Va multumesc anticipat pentru raspunsul dvs!

 6. Buna ziua , Sunt pensionara pentru limita de varsta si am contracte de arendare cu 2 societati , la care mi se opreste impozit. Suma obtinuta anual din ARENDA , NU depaseste , in 2018, valoarea de 22.800 lei. Trebuie sa depun declaratie si sa platesc CASS ?Pentru pensionari am inteles ca nu se retine CAS . Va multumesc !

  1. Buna ziua! Declarati venitul la Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
   financiare derivate, precum și transferul aurului financiar. Daca depasiti plafonul pentru CASS selectati si declarati CASS la subsectiunea resepctiva de la capitolul 1: SUBSECȚIUNEA I.3.2 Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate(CASS) datorată pentru anul 2018, alegeti 1.5.Venit şi/sau câştig din investiţii.

  2. Buna ziua! Pai nu stiu cum sa va ajut. Daca ati avut PFA activ in acea perioada se calcula CASS, in procent de 5,5% la cel putin salariul minim pe economie sau la venitul net daca era mai mare. Daca suma e asa mare inseamna ca ti avut un venit net mai mare decat salariul minim pe economie inmultit cu 12 luni. Va rog verificati declartiile 200 din acea perioada. Ce venit net ati declarat?

  3. Buna ziua! Daca nu depasiti 22.800 in 2018 si nu mai aveti si alte venituri in afara de pensie, nu depuneti declaratia unica si nu platiti nimic in plus.

 7. Buna ziua!In calitate de PFA, mi-am reluat activitatea pe 15 septembrie 2018 (dupa suspendare concediu crestere copil). Care este baza de calcul minima pentru CAS 2018? 4luni x 1900 lei? In cazul in care am inteles corect, cum pot completa declaratia rectificativa cf. noului model din ianuarie in SPV, deoarece la rubrica CAS nu este acceptata o suma mai mica de 12 salarii minime.

 8. Buna ziua , se poate te retine CAS de doua ori pentru o persoana care are calitatea de salariat dar detine si funcția de consilier local ?

  1. Buna ziua! Daca aveti peste 5 contracte de inchiriere veniturile sunt considerate venituri din activitati independente impuse in sistem real, incepand cu anul urmator. Si in sistem real este valabil cursul din ziua anterioara incasarii chiriei. Dar conteaza cand ati depasit numarul de 5 contracte de inchiriere? 2018?
   Sunteti abonata la Ghid PFA, va rog sa adresati intrebarile pe forumul privat din cadrul fiecarui GHID la care sunteti abonata.
   Va rog Intrati in contul dvs si alegeti ghidul potrivit: https://contapp.ro/ghidurile-mele/
   si adaugati un comentariu la categoria de venituri care va intereseaza. Va multumesc!

  2. Buna ziua! Cereti va rog baza legala de la primarie. Nu stiu ce venituri aveti dvs pentru functia de consilier.

 9. Buna seara
  In cazul unui PFA cheltuielile cu CASS si CAS care reprezinta diferente din regularizari pentru anii anteriori lui 2018 mai pot fi inregistrate ca si cheltuieli deductibile?
  Iar CAS datorat pentru 2018 este cheltuiala deductibila in 2018 chiar daca nu s-a achitat pana la 31.12.2018?

  Multumesc!

 10. Buna ziua,

  În cazul unui PFA cu venituri anuale mai mici de 22800 lei, dar și cu venituri lunare obținute din postura de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminată, trebuie achitate contributiile si pentru PFA?

  Va multumesc anticipat!

  1. Subliniez faptul că veniturile lunare în calitate de salariat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată este de aproximativ 4500 lei.

 11. Buna seara,
  Am incheiat si finalizat un contract cu o firma ca persoana fizica (Nu PFA !).Nu am niciun venit in 2018 iar suma decontata pentru serviciile mele este de 14500 lei brut pe tot anul 2018.
  Trebuia sa-mi retina firma la sursa impozitul?Ce contributii si impozite trebuie sa platesc?
  Cat, cand si cum trebuie sa platesc eu la stat (ANAF) pana 15 martie 2019?Vreo declaratie unica ?

  Va multumesc anticipat!
  Sarbatori fericite!

  1. Buna ziua! Daca nu v-a retinut firma declarati dvs in termen de 30 de zile de la incasare. Pentru 14.500 lei platiti 10% impozit. Fara CAS si CASS daca acestea sunt singurele venituri. Totusi ar fi trebuit sa va retina impozitul. Cititi contractul cu atentie.

 12. Buna ziua, eu primesc bani din strainatate (drept de autor din SUA). Ei imi detin 10% din venit ca si „income tax.” Pana 2017 am fost clasificat ca individual, dar din 2018 am facut o micro firma crezand ca va trebui sa platesc mai multi bani. Contabilul nu mi-a spus ca contributiile CAS si CASS sunt plafonate. Eu am un venit mai mare decat 22800 RON/an.

  Am citit acest articol si daca am inteles bine, tot ce trebuie sa platesc e 5700 RON pentru CAS si 2800 RON pentru CASS. (Cele 10% impozit pe venit nu se aplica fiindca deja le platesc in SUA). E corect ce cred sau lipseste ceva? Daca sunt corect, platesc aproape dublu acum pe taxe (738+43 Ron/ luna fiind angajata la firma pentru 1% impozit – firmele nu recunosc cele 10% impozit din SUA, plus 5% pe dividende, plus full time contabil). Nu stiu cum se vor schimba legile din 2019 dar simt ca am facut o greseala facand o firma. Intrebarea mea este cum as salva mai multi bani? Citind articolul dumneavoastra cred ca prin taxe individual pe baza drep de autor. Multumesc pentru ajutor.

  1. Buna ziua! Nu era necesar sa va angajati la srl, decat daca vreti sa fiti asigurata in Romania. Anuntatii pe cei din SUA ca platiti impozitul in Romania si sa evitati dubla impunere. In situatia actuala nu va ajuta firma ar fi trebuit sa platiti impozit pe venit, impozit pe dividende si contabil.

 13. Buna ziua,

  Sunt persoana fizica, locuiesc si lucrez in alta tara UE de 2 ani. In paralel, colaborez cu o agentie din Romania care imi retine direct impozit 10% (in acest an) pentru activitatea prestata. Suma neta pe acest an este aprox 30000 lei.
  Avand in vedere ca impozitul este deja virat, voi primi o decizie de impunere de la ANAF pentru contributii?
  Ce contributii sunt obligata sa platesc avand in vedere statutul meu si eventual cum pot sa fac acest lucru in sistem online, fara sa ma deplasez in Romania?

  Multumesc anticipat!

  1. Buna ziua! Nu mai primiti decizii pentru veniturile din 2018. Daca faceti dovada ca aveti asigurare de sanatate in strainatate nu trebuie sa platiti CASS pentru aceste venituri. (Platitorul de venit este obligat sa va retina CASS daca depasiti venitul net de 22.800 lei pe an).

 14. Detin un PFA nou infiintat in 7 Feb 2018 si am ales impozitarea pe baza normei de venit care in cazul meu este de 25000 Ron, Norma ajustata 22397 Ron, iar venitul net anual estimat initial (inainte de 15 iulie) a fost 22397.
  Impozitul datorat = 10% * 22397 = 2240
  CAS:
  Total venit estimat pt incadrare: 22397
  Obtin venituri sub plafon si optez pt CAS: Venit anual ales = 11 luni *1900 = 20900 -> CAS datorat 25% = 5225
  CASS:
  Total venit estimat pt incadrare: 22397
  Obtin venituri sub plafon si optez pt CASS: Venit anual ales = 11 luni *1900 = 20900 -> CAS datorat 10% = 2090

  Bonificatii primite (presupunand plata pana la 15 dec):
  Impozit : 10%*2240 = 224 Ron
  CAS: 10%*5225 = 522
  CASS: 0? -> De ce? Am fost incadrat la 6 salarii minime datorita platii inainte de 15 iulie?

  Ar trebui sa fac vreo declaratie rectificativa?
  Veniturile mele nete vor fi mult peste sumele estimate, sa zic 50000 Ron. De ce le-as declara pe acestea sa platesc mai mult?

  Multumesc f mult,

  1. Buna ziua! Nu obtineti venituri sub plafon – in cazul dvs plafonul este 20.900 (pe 11 luni) nu 22.800 (plafon pe 12 luni). E logic ca si plafonul sa se recalculeze nu numai norma de venit. Deci sunteti obligata sa platiti contributii, nu e optional in cazul dvs.

 15. Buna seara. In cazul in care am absolvit facultatea anul trecut (2017) in septembrie, iar licenta am dat-o anul acesta in februarie, iar de atunci nu am fost angajata, va trebui sa platesc contribrutia la CASS pentru 6 luni? Intentionez sa ma inregistrez ca si PFA (nu voi depasi plafonul de 22800 si nu as dori sa optez pentru plata CAS sau CASS). Din punctul meu de vedere, am fost la categoria persoanelor exceptate, fiind studenta, in anul precedent. As dori un raspuns deoarece am fost la ANAF iar cei de acolo nu stiau de articolul 174, alineatul 18, chiar daca le-am aratat tot nu am primit un raspuns exact. Multumesc aniticipat

 16. Buna ziua !
  As dori sa stiu de ce trebuie sa platesc CASS daca obtin venituri din chirii daca deja platesc ca angajat ? Eu trebuie sa platesc 2 CASS-uri ?

 17. Buna seara,
  Eu sunt navigator, nu platesc asigurare de sanatate, nu am declarat niciodata nimic la ANAF ceva in lagatura cu salarii, venituri, dobanzi. Conturi in banci am mai multe, de mai multi ani, caci navig de ceva vreme. Nu prea stiu cum ne priveste pe noi, navigatorii ANAF – ul, cam ce cred ei despre activitatea asta, de marinarie, agentii de crewing, etc. Chiar as fi curios, unde ne situam noi, la activitati independente, liberale, etc. Acum, concret: de curand, adica anul acesta, am primit, ptr. prima data, dealtfel, decizia de impunere anuala pe anul 2013, suma de 684 lei, pe care deja am platit-o, suma aceasta fiind calculata ptr. veniturile pe care le-am avut in anul 2013, respectiv: cedarea folosintei bunurilor (am avut o garsoniera inchiriata), suma de 1932 lei si venituri din investitii (adica dobanzi din conturile mele bancare), suma de 10584 lei, deci, un total de 12516 lei. Este corecta aceasta decizie de impunere anuala (repet, pe anul 2013), sau nu ? In caz ca nu-I corecta, ce trebuie sa fac ?
  Multumesc ptr. raspuns.

  1. Buna ziua! Pentru veniturile din profesia de navigator va retine angajatorul dvs taxele si contributiile. Pentru veniturile din chirii, contributia era de 5,5% din chirie.

   1. Buna ziua,

    Deci, daca inteleg bine, si ptr. veniturile din dobanzile depozitelor pe care le detin in banci, se aplica aceasta taxa de 5,5 %, corect ? Banuiesc ca asa va fi in continuare, in fiecare an, pana la „noi ordine”. Multumesc.

    1. Buna ziua! A fost 5,5% din veniturile obtinute pana la sfarsitul anului 2017. Incepand cu 2018 se calculeaza altfel – vedeti punctul 2 din articol.

 18. Buna ziua,
  Pentru calcularea plafonului minim CAS (pensie) Veniturile din chirii se cumuleaza cu alte venituri din activ. independente in sistem real sau nu ? Veniturile pe care le anticipez ca PFA sunt sub plafon, dar daca se cumuleaza cu un venit din chirii depasxesc plafonul.
  Multumesc

 19. Buna ziua,

  Am completat declaratia unica cu venituri din chirii pe 2018, sub pragul de 2280 si nefiind nici angajat. Ca atare nu am avut de plata nici CAS nici CASS. Intre timp m-am si angajat. Trebuie sa rectific cumva declaratia unica?

 20. Buna ziua! In februarie 2018, am declarat la ANAF un contract de inchiriere completand cererea 220 pentru care am primit numar de inregistrare. Pana azi insa nu am primit nici o decizie de impunere. Anul trecut o primisem in decurs de o luna. Chiria este de 1250ron/luna brut. S-a schimbat ceva de anul trecut? Sunt angajat cu norma intreaga, dar anul acesta am fost in concediu de crestere al copilului. Multumesc!

  1. Buna ziua! ANAF nu mai trimite decizii de impunere incepand cu anul 2018. Va calculati singur venitul net, impozitul, bonificatiile si faceti platile catre buget. O solutie care va poate ajuta, o veti gasi aici pana la sfarsitul lunii octombrie: https://contapp.ro/produse/

 21. Buna ziua,
  Eu sunt PFA de putin timp (din septembrie) iar venitul estimat pana la sfarsitul anului este mai mic decat 12 salarii minime (de 3 ori mai mic). Sunt obligat sa platesc CAS pentru 2018?

 22. Buna ziua! Sunt pensionar din anul 2016 (am fost salariat cu carte de munca). In luna august 2018 am primit o decizie de impunere pentru suma de 144 lei reprezentand CASS din anul 2013, cand am realizat un venit de 2652 lei in calitate de expert tehnic (pct 5.4 – venituri din alte surse). Mentionez ca impozitul pe venit a fost platit in anul 2014. Sunt obligat sa platesc aceasta suma?

  1. Buna ziua! Da – 5,5% din venitul realizat. Daca ati platit deja, mergeti la ANAF si rezolvati va rog.

  2. Din pacate da , trebuie sa plătiți sanatate pentru venitul realizat in 2013 in cuantum de 5,5% din venitul realizat.
   Dvs. ati achitat impozitul.

 23. Buna ziua,doresc sa ma asigur la sanatate incepand cu aceasta luna,voi plati sanatatea pe tot anul fiscal sau doar din aceasta luna pana in martie anul viitor?Multumesc.

 24. Buna ziua, am avut un PFI care l-am inchis cu 1 ianuarie 2015.Am primit zilele trecute o decizie anuala de impunere pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanitate pe anul 2013, in baza articolului 296^22, art 296^25, art296^27 si art. 296^28 din legea 571/2003 privind codul Fiscal. Daca PFI-ul l-am radiat cu 1 ianuarie 2015 sunt obligat sa platesc suma transmisa de catre ANAF. Mentionez faptul ca in anul 2013 am platit semestrial conform declaratiei de venit estimate, iar in anul 2014, am platit pentru 2013 contributii la asigurarile sociale conform declaratiei finale depuse in martie 2014.

 25. Buna ziua. Sunt asistent medical si lucrez la spital dar ca si pfi ,din luna februarie 2018 până în prezent. Vreau sa stiu daca eu ma voi angaja cu carte de munca si vreau sa las si pfi-ul, plătesc taxele la sanatate și pensie pt lunile ce mai raman până la sf anului chiar dacă o sa le plateasca angajatorul?
  Multumesc!

  1. Buna ziua! Faptul ca deveniti salariata nu afecteaza obligatia de a plati CAS si CASS pentru activitatea de la PFI. Daca depasiti pragul de 12 salarii minime pe economie platiti in continuare contributii.

 26. Buna ziua

  Inteleg ca „CASS nu este cheltuiala deductibila la calculul venitului net in sistem real”. Cum ramane cu CAS-ul si cu impozitul? acestea sunt cheltuieli deductibile? Si daca da, mi le deduc eu singura trecandu-le ca si cheltuiala in registru in momentul platii?
  Mentionez ca sunt PFA si imi tin singura contabilitatea, insa pana anul acesta nu am platit decat impozit si contributii la sanatate pe care nu le-am dedus.

  Multumesc

  1. Buna ziua! CASS nu mai este deductibil din 2018. Impozitul nu a fost si nu este deductibil. CAS este deductibil si anume CAS datorat (platit sau nu). Calculati si platiti dvs totul. ANAF nu mai emite decizii de impunere, eventual fac mai multe inspectii fiscale. Pentru siguranta calculului va recomand https://contapp.ro/ghid-pfa-complet/

 27. Buna ziua!
  Sunt PFI de pe data de 6 iunie 2018. Am depus declarația unică cu venitul estimat pe anul in curs. Sunt si studenta si intre timp am rămas însărcinată . Întrebarea mea este : pentru a beneficia de concediu de maternitate ,implicit de indemnizație conform veniturilor realizate cu PFI-ul trebuie sa depun vreo cerere la C.A.S si sa plătesc încă de pe acum contribuțiile sau când se plătesc acestea? Faptul ca sunt studenta îmi ofera vreun avantaj fiscal?

 28. Buna ziua.Am si eu o nelamurire.Nu sunt salariat dar obtin venituri din depozite bancare si arenda sub plafonul de 12 salarii minime.Sunt obligat la plata CASS sau CAS nefiind salariat? Multumesc mult

  1. Buna ziua! Daca veniturile nete cumulate sunt sub 12 salarii minime pe economie – 22.800 lei in 2018 – nu sunteti obligat sa pltiti CAS si CASS.

 29. Buna ziua.

  Doresc sa desfasor activitatea conform caen 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata ca pfa 2 luni si jumatate pe an. Detin certificat de handicap accentuat. Din estimari voi depasi plafonul de 22.800 lei. Cas si cass voi plati pentru intregul an sau exista posibilitatea sa platesc doar pt lunile cat imi desfasor activitatea?
  Multumesc anticipat pentru raspuns!

 30. Buna ziua ! Sunt pensionar militar și acum lucrez la o societate privata . Ce impozite trebuie sa mi se rețină din salariu și de care sunt sunt scutit ?

  1. Buna ziua! Daca nu ati suspendat PFA, erati obligat sa depuneti declaratii in fiecare an. In aceasta perioada chiar daca nu ati avut activitate vi s-au calculat impozit si contributii la venitul estimat initial. Verficati va rog situatia dvs la ANAF de domiciliu.

  2. Buna ziua! Ca pensionar si salariat platiti toate contributiile si impozitul pe venit pe care le plateste un salariat nepensionar. Va rog sa cereti firmei angajatoare statul de slarii sau un fuluturas de salariu pentru a vedea exact de platiti la buget.

 31. Daca sotul meu a decedat in luna iunie 2018, iar in luna iulie primesc decizie pentru CASS pentru anul 2013 am obligatia achitarii acestei sume desi la data dezbaterii succesiunii mi sa eliberat certificat ca nu am datorii….

 32. Buna ziua!
  Sunt angajat, contributiile mi se platesc in mod normal de catre angajator.
  Pe langa asta, sunt asistent in brokeraj de anul trecut, dar abia anul acesta am obtinut codul RAF, deci in mod normal abia anul acesta ar fi trebuit sa incasez comisioanele pentru politele emise anul trecut.
  Avand in vedere faptul ca pentru anul trecut am incasat doar 260 lei din comisioane, pentru aceasta suma mai trebuie sa ma duc sa depun declaratia 212 si sa platesc ceva?

 33. Buna ziua ! Venitul meu net anual este de 5400 lei , di cedare folosinta bunuri ( ap . in chirie ) . La aceasta suma trebuie sa platesc CASS 1140 lei anual ??? Precizez ca locuiesc in strainatate de 14 ani si jumatate , dar nu am depus formularul 603 . multumesc

 34. Intreprindere individuala platitoare de arenda – desfasoara activitati agricole. Avand in vedere ca nu se mai retine si plateste contributia CASS de catre ARENDAS, iar impozitul scade de la 16% la 10%, nu stiu cum se transpune acest lucru in realitate. Scade arenda bruta si arenda neta ramane aceeasi? sau ramane arenda bruta aceeasi si creste arenda neta?
  Ca exemplu concret, arenda bruta cf contract semnat in 2017 = 688,80 lei , iar arenda neta = 600 lei (88.80 lei reprezentand impozit 16%+CASS 5.5%). Conform modificarilor (CASS eliminat si rata impozitului diminuata) cum transpun in realitate prevederile contractului? arenda bruta = 688.8, iar arenda neta = 647.47 (41.33 impozit 10%, CASS =0) sau arenda neta isi pastreaza acelasi nivel de 600 lei, asa cum s-a convenit de comun acord la semnarea contractului (automat se diminueaza valoarea arendei brute)?
  Multumesc!

  1. Buna ziua! Pentru 2018 arenda neta se calculeaza prin deducerea venitului brut din arenda cu cheltuielile forfetare – 40% din venitul brut. Daca arenda neta depaseste plafonul de 22.800 lei pe an se retine si CASS. La fel s-a procedat si in 2017. Verificati va rog codul fiscal.

 35. Buna ziua, imi deschid un pfa in domeniul de activitati sportive cod 9319 pe norma de venit. Venitul estimat va fi de peste 50000 ron pe an. Ce taxe trebuie sa platesc la aceasta suma in cazul in care sunt si salariat. Multumesc

 36. Buna seara. Doresc să îmi suspend PFA începând cu 1 august. Nu am depus încă declarația unica, o sa o duc săpt viitoare împreună cu dovada de la Camera de comert de suspendare a PFA. Întrebarea mea este: ce completez și ce plătesc privind contribuțiile sociale având în vedere că am depășit plafonul de 22800? Se calculeaA pe toate cele 12 luni ale 2018 sau doar pe cele 7 luni de activitate? Va mulțumesc.

 37. Buna ziua,

  Sunt in urmatoarea situatie :
  – sunt salariat de multi ani fara perioada de intrerupere;
  – am un contract de drepturi de autor fara perioada de desfasurare (se cedeaza dreptul asupra unor fotografii realizate de mine) in 30.04.2018 cu societatea X in valoare de 36.000 lei – brut. Pentru acest contract societatea X mi-a calculat la sursa impozitul , l-a declarat in D112 si l-a achitat;
  – mai am un alt contract de drepturi de autor in valoare de 20.000 lei brut cu societatea Y in februarie 2018 (inainte sa fie publicat OUG 18). Pe acest contract nu se specifica ca impozitul se va retine la sursa si urmeaza sa depun Declaratia Unica , doar ca nu sunt asa sigur ce trebuie sa declar.
  Mai jos va scriu cum vad eu situatia si va rog sa-mi spuneti daca nu e ok :

  Ar trebui sa depun Declaratia Unica pentru contractul de 20.000 lei din februarie in care declar
  20.000 lei – venit brut
  8.000 lei – cheltuieli forfetare
  12.000 lei venit impozabil
  => 1.200 lei impozit de plata

  Pentru venitul din aprilie 2018 a declarat si platit societatea tot ce trebuia platit conform OUG 18 (impozit) si nu mai am nicio obligatie.

  Astept opinia dvs.

  Multumesc,
  George Ion

 38. Buna ziua, exista un plafon pentru care un pfa poate realiza venituri si sa nu fie obligat la plata cass si poate fi co-asigurat al sotiei care este angajata la o firma? Am intrebat diverse persoane si am aflat informatii contradictorii, cum ca ar fi un prag de 300 lei sau 500 lei/venit pe luna sau altii ca s-a eliminat pragul si este ilegal sa fie co-asigurat daca realizeaza si venituri.multumesc anticipat

 39. Buna ziua, tatal meu este fara servici si fara venituri si isi plateste singur cas si cass, a depus declaratia 604 si a platit pana la zi ambele( cas si cass), mai trebuie sa depuna si aceasta declaratie unica? Va multumesc!

 40. Buna ziua.
  Sunt salariat, iar pe langa asta am realizat venituri in 2017 si 2018 doar din drepturi de autor. Mai trebuie sa depun vreo declaratie?
  Multumesc anticipat!

 41. Buna seara,
  am urmatoarea problema: sunt pensionara si in 2018 estimez venituri din mostenire drepturi de autor ce depasesc plafonul de 22 800 lei si am rugamintea sa-mi spunti daca datorez CAS si CASS.Multumesc

 42. Buna ziua, in perioada ian 2016 – dec 2017 am avut PFA-ul suspendat pentru ca am fost in concediu de crestere copil (primind indemnizatie pe persoana fizica), in 2018 am reluat activitatea pe PFA, trebuie sa platesc contributii la CAS si CASS pentru anul acesta? Multumesc

 43. Buna ziua.Sunt salariat si obtin un venit brut anual de 5400 RON -(venit din cedarea folosintei bunurilor). Platesc CASS si CAS?
  In declaratia unica pt. anul 2018 trebuie sa completez ceva la rubricile pentru anul 2017 daca am platit deja in baza deciziei de impunere pt. anul 2017 si nu am rectificari de facut?

 44. Buna ziua,

  Detin un PFA cu norma de venit 17400 ron-care sunt contributiile pe care trebuie sa le platesc avand in vedere ca sunt si angajata cu norma intreaga? (mai platesc CAS si CASS ? impozitul se calculeaza la 50% din norma de venit ?)

  Va multumesc !

  Va multumesc !

  1. Buna ziua! Sunt in aceeasi situatie (pfa venit normat; angajat cu norma intreaga perioada nedeterminata) si pe anul 2017 am platit cass 408 lei. E normal?

 45. Buna ziua!
  Am aflat de declaratia unica 212 cam tarziu, in mai intru-n mod neobisnuit. La Casa de asigurari m-a intrebat doamna de la ghiseu (in soapta) ca de ce vreau sa platesc asa in „avans”. I-am zis ca intotdeuana asa am platit. M-a intrebat incet i-ar (ca sa nu auda altii) ca nu am auzit de D.U. 212? Nu…zic eu. Atunci sa ma duc napoi la Anaf (finante) si sa cer un formular ca beneficiez de „reducere” ca am platit deja 6 luni (1140). Dar sa nu spun la Anaf ca informatia e de la ea (Casa de sanatate), ca NU vrea sa aiba probleme.
  De aici cazul a devenit interesant.
  Am mers la Anaf, i-am zis caseritei ca am aflat de 212 (nu i-am zis de unde…inca) si ca vreau sa completez un formular. Ea a inceput sa ma convinga ca nu are rost sa completez, pt. ca au trecut aproape 6 luni din an si daca depun acum formularul inca 6 luni trebuie sa platesc lunar 190 Ron si declaratia oricum e valabil numai pana la sfarsitul anului, dupa care iar trebuie sa completez un formular nou, iar trebuie sa platesc 6 luni cu 190 Ron, si numai dupa aia o sa beneficiez, de gratuitate in restul anului 2019.
  Nu stiam ce sa zic, ca nu aveam nicio informatie despre 212, asa ca am luat drumul inapoi la Casa de asigurari. Acolo doamna de la ghiseu mi-a zis ca nu este adevarat ce mi s-a comunicat, la Anaf. A platit 6 luni si restul anului beneficiez de gratuitate, numai sa aduc copia declaratie depuse. A mai adaugat o informatie soptind, ca au fost depuse o gramada de declaratii de la oameni care sunt in situatie ca mine (adica au deja un contract din ianuarie).
  Aici deja m-am simtit ca o minge de ping-pong.
  Am mers inapoi la Anaf cu aceste informatii si de data asta i-am zis doamnei de la ghiseu ca de unde am informatiile. Am cerut un formular, am completat si am vrut sa depun. Doamna (Anaf) i-ar nu si-a facut treaba … A inceput sa ma convinga ca nu poate (nu are dreptul) sa anuleze contractul facut anterior in ianuarie. Deci o sa am doua contracte valabile pe anul acesta si s-ar putea sa platesc dublu, asa ca e mai bine daca nu depun declaratia. Eventual sa revin lunar pana cand nu se clarifica situatia si poate anula contractul din ianuarie.
  Nu inteleg acest razboi intre doua institutii de stat. Mai ales ca care plateste normal pica mai prost si trebuie sa plateasca mai mult, si pierde in acest razboi.
  Saptamina trecuta am fost sa platesc luna iulie. La Casa de asigurari de data asta a fost un domn. S-a uitat la mine ciudat si ma intrebat…Iulie ati platit?…Zic da…Nu trebuia? Nu a mai raspuns nimic, si de atunci nu se mai uita la mine.
  Scuze pt. lungimea postului.
  Intrebarea mea este ce am de facut in continuare, mai bine zis ce drepturi pot sa obtin din acest haos?
  Va multumesc anticipat!
  p.s.: Sunt persoana fara venit.

  1. Buna ziua! Erati obligata sa depuneti declaratia in termen de 30 de sile de la data rezilierii contractului. Inteleg ca ati primit chirie doar in Ianuarie si 3 zile din februarie. Adica 800 de lei rotund. Cheltuielile forfetare reprezita 40% din venitul brut – chirie. Vi le calculeaza automat declaratia daca o completati pe calculator.
   Aveti 800 venit brut, 320 cheltuieli forfetare si 480 lei venit impozabil. Depuneti declaratia unica cu aceste sume daca nu aveti si alte venituri.

  2. Buna ziua! Da, aveti dreptate este un haos. Cf modificarilor la codul fiscal aparute in martie 2018, sunteti asigurat in sistemul de asigurari de sanatate de la data depunerii declaratiei unice (declaratia 604 inainte de martie 2018). Daca ati depus 604 nu mai depuneti declaratia unica. Aveti de plata 1140 de lei pentru 2018, termenul de plata este 15 Martie 2019.

   1. Multumesc mult ! Unde pot sa gasesc informatii oficiale despre asta, pt. ca deja am platit 1330 lei pentru 2018 si ANAF zice, ca trebuie sa platesc in continuare in fiecare luna?

 46. Bună seara!

  Vă rog să mă lămuriți dacă am procedat corect: am completat și validat declarația unica pentru 2017+2018, dar nu știu cât de bine am făcut.
  Sunt salariat și am și un PFA, cu venit estimat pt. 2018 de 25000. Am bifat că realizez venit peste palfonul minim. Din ce calcule s-au realizat eu înțeleg că am de plată aproape jumătate din venitul estimat: 10% impozit, 10% CASS, 25% pt CAS.
  Dacă sunt salariat și deja imi sunt reținute CAS și CASS, chiar trebuie să dau atât înapoi. Primesc cumva 2 paturi la spitalizare si 2 pensii?
  Mai vreau să menționez că plătesc lunar o pensie facultativă. Pot să o trec la deduceri? Menționez că nu am cheltuieli deductibile.
  …Mai am o nelămurire…în cazul in care am gresit in completarea declarației, cum procedez?
  Mulțumesc pentru răbdare!

 47. Buna ziua,

  Va rog, un raspuns la urmatoarea situatie:
  In primele 3 luni ale anului 2018, am fost salariat.
  In lunile apr – iunie, nu am inregistrat venituri de vreun fel.
  Incepand cu luna iulie, voi functiona ca PFI.
  Depun D unica, in care estimez un plafon net al PFI pentru 2018 sub 22800 lei respectiv aprox 10000 lei.
  Cum voi plati impozit, CAS si CASS?

  Va multumesc pentru ajutor si va felicit pentru articole!

 48. Buna ziua,
  M-am pensionat anticipat in iulie 2017, la 61 ani si 3 luni, cu o pensie de 828 lei (9936 lei/an).
  Am venituri estimate pe 2018 de 8100 lei, dintr-un contract de inchiriere, la care voi plati impozit 486 lei, deci un venit net* din inchirieri de 7614** lei/an.
  Voi mai incasa in toamna 2018 venit net din dividende pe 2017, pe care il apoximez la max. 1500 lei.
  Un total de aprox. 19000 lei venit net pe 2018, sub plafonul a 12 salarii minime de 22800 lei.
  Va rog sa-mi spuneti:

  1. statutul de pensionar (anticipat) imi confera dreptul de asigurat CASS?

  2. trebuie sa platesc pentru anul 2018 contributia CASS de 1900×6=11400×10%= 1140 lei? (impusa de situatia in care – avand venituri din inchiriere pe langa pensie – trebuie sa depun Declaratia Unica si optez sa fiu asigurat).

  Intrebarile vin in contextul in care, in 2017 chiar daca in ultimele 6 luni din an eram pensionar, pe langa impozitul de 16% calculat la 60% din chirie, mai plateam si 5.5% CASS.

  Mai am o nelamurire, cum se calculeaza venitul net*:
  Potrivit Codului Fiscal 2018 actualizat, ART. 84 – Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor:
  „(3) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.”
  a) 8100-40%(3240 forfetare)=4860 lei venit net
  din venitul brut de 8100 lei, scad cota forfetara 40% de 3240 lei si rezulta un venit net de 4860 lei?

  sau
  b) 8100-40%(3240 forfetare)=4860-10%(486 impozit)=4374 lei venit net
  din venitul brut de 8100 lei, scad cota forfetara 40% de 3240 lei, apoi din 4860 lei scad impozitul de 10% de 486 lei, rezultand un venit net de 4374 lei?
  c) 8100-10%(486 impozit)=7614** lei venit net
  din venitul brut de 8.100 lei, scad impozit de 10% (486 lei), calculat din 8.100-3.240 cota forfetara 40%=4860×10%, rezultand un venit net de 7614 lei?

  Va multumesc!

  1. Buna ziua! Poate depune declaratia pentru venituri obtinute in strainatate. Daca persoana locuieste mai mult de 183 de zile in Germania este obligata sa-si stabileasca rezidenta fiscala in Germania si sa plateasca impozite acolo. Mai cereti o opinie si la ANAF.

  2. Buna ziua!
   1. Ca pensionar, sunteti asigurat in sistemul public de sanatate.
   2. Nu platiti CASS in 2018 pentru ca sunteti pensionar si venitul net estimat/realizat este sub plafonul de 12 salarii minime pe economie.
   3. In cazul prezentat, venitul net baza de raportare pentru contributii si baza de calcul pentru impozit este cel de la punctul a) 8100-40%(3240 forfetare)=4860 lei venit net.

 49. Buna ziua,

  Obtin venituri din inchirierea unui apartament. Anul acesta apartamentul a fost inchiriat pana la data de 30 aprilie, iar de la 1 iunie am facut un alt contract de inchiriere. Nu am completat inca declaratia unica.
  Cum voi completa in formular veniturile estimate conform celor 2 contracte ?
  Completez venitul estimat pe 2018 conform primului contract si in anexa voi declara venitul estimat conform celui de-al doilea contract?

  Multumesc.

 50. Buna ziua,

  Am un PFA cu activitate independenta iar veniturile din activitate sunt sub 22800.Daca optez pentru plata CAS pot sa aplic procentul de 25% la venitul obtinut sau trebuie sa platesc la plafonul de 22800.Dar CASS cum il platesc?La 6 salarii minime ,respectiv 1140 lei?Va multumesc

 51. Buna ziua.

  Am o intrebare la dvs. Incepand cu 2018 voi avea venituri – cedarea folosintei bunurilor – din 2 contracte de inchiriere cu venit net cumulat( dupa scaderea cotei forfetare de 40%) de 41.761 anual. Din cate am inteles CAS nu este obligatoriu de plata pt acest tip de venit dar pt ca de la 01.ian.2018 nu mai sunt salariat am optat pe formularul unic 212 pt plata CAS pentru a avea totusi o contributie la pensia de stat.( am ales venitul minim de 22.800 cu o contributie anuala de 5700 ron)

  Intrebarea mea este: in ce cont pot face aceste plati pt CAS pentru a fi valide. La ANAF sect 3 am primit 2 raspunsuri…unul ca sa fac plata intr-un cont care apare insa la plata CAS aferenta veniturilor din activitati independente si altul ca nu trebuie sa platesc CAS si trebuie sa fac contract separat cu Casa de Pensii pentru plata CAS individual.

  Multumesc anticipat pentru atentie.

  Silviu I Voica

 52. Buna ziua,

  Am un venit din activitate independenta “cedare folosinta bunuri” adica din chiriide 2000 RON/luna

  Precizez ca sunt angajat . Mai platesc 25% la pensie si din chirii.? Sau nici macar nu trebuie sa completez 212 ?

  Multumesc.

 53. Buna seara,am avut un Pfa deschis in 2011 pe care l am suspendat in 2015 ,iar anul trecut mi-a venit retroactiv cotizatie la CAS 3000 ron,i am platit,desi firma era suspendata,in momentul suspendarii toate taxele si impozitele platite la
  Zi.Astazi mi au blocat conturile pe suma de 5800 ron,cotizatie la Pensie.am mers la Finante,unde mi au spus ca am 7300 ron de plata la Pensii,retroactiv pe firma suspendata in 2015.Din 2011 pana in 2017 nu a fost obligatoriu cotizatia la pensii.este posibil asa ceva? Multumesc

 54. Buna ziua, pot plati online controbutia la asigurarile sociale online? de exemplu utilizand ghiseul.ro ? multumesc

 55. Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea situatie:

  Activitatea pe careo desfasor este: inchiriere 1 camera in scop turistic.
  Norma de venit este mai mica de 22.800 lei/an (respectiv 15000 lei/an)
  Nu sunt angajata si nu obtin alte venituri din alte parti.
  Intrebare: Pe langa impozitul pe norma de venit de 10% (adica 1500 lei), trebuie sa platesc CAS si CASS? Daca da, cat anume?

  Deasemenea, nu inteleg ce vrea sa spuna expresia „impozitul fiind final” din CF art.85 alin (6) „Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza datelor din declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final” .

  Va multumesc mult!

 56. Sunt salariat, am un PFA cu venituri estimate sub 22000 lei/an, dar cumulate cu salarul depasesc plafonul. Platesc CAS si CASS?

 57. Bună ziua. Am un PFA deschis în martie 2017. Pe anul 2017 am ieșit pe pierdere. In anul 2018 a inceput să meargă treaba și am realizat venituri de 40000 lei. In august urmează să nasc . Întrebarea mea este daca pot beneficia de indemnizația de creștere a copilului in această situație? Se face o medie a ultimelor 12 luni , unde cele pe 2017 se calculează cu zero sau pur și simplu nu o sa beneficiez deloc de indemnizație ?

 58. Buna ziua!
  Rog sa ma ajutati cu o lamurire, citesc in lege si coduri si m-am zapacit cu totul.
  Eu sunt PFA din 2010. In paralel am fost si angajata. Acum vreau sa suspend activitatea PFA deoarece intru in CCC.
  Mi-au dat sa completez minunata Declaratie Unica.
  Ma intereseaza daca eu ca angajat – platitor de CAS si CASS deja trebuie sa platesc si pentru veniturile din PFA CAS si CASS?
  Din cate am citit si am inteles- DA!
  Insa in ianuarie cand am fost la ANAF au spus ca dc sunt si angajata si deja cotizez nu ar trebui sa platesc. Acum cand am fost, adica in iunie, nu mi-au mai dat acelasi raspuns clar – ca nu trebuie.
  Rog sa ma ajutati cu aceasta informatie.
  Multumesc mult!

 59. Buna ziua!am UN contr de inchiriere care se prelungeste de la 29.05.2018 la 30.06.2019 primesc 900 lei luna Care este impozitul datorat?Cass?cas?nu sunt salariat multumesc

 60. Buna ziua,

  Mi-am deschis de curand un pfa si nu stiu daca voi face prea multi bani cu el, activitatea este cod caen 7311 pentru advertoriale pe blog si cred ca voi avea venituri undeva sub 2000 lei in 2018 oricum.

  Nu sunt angajat si vreau sa intreb daca in situatia asta ar trebui sa platesc acel CASS din cele 6 salarii.

  Multumesc!

 61. Buna ziua. Articolul este excelent, l-am citit, desi nu sunt PFA. Cautam info despre CAS (nu CASS) pe dividende. Nu reusesc sa ma lamuresc – se plateste CAS pe dividende? Va multumesc.

 62. Buna ziua,

  Sunt pensionar si PFA. In cursul anului 2017 nu am realizat profit, iar pentru anul 2018 estimez un venit de 1000 lei in sistem real. Mentionez ca la inceputul anului am depus declaratiile 200 si 220. Din cate am inteles ar trebui sa depun acum si Declaratia unica. Intrebarea mea este legata de plata CASS (sanatate) – trebuie sa platesc contributii la valoarea celor 6 salarii minime pe economie?

  Multumesc

 63. buna ziua,
  va rog frumos sa mi spuneti…la declaratia unica ..veniturile cu retinere la sursa unde se trec,am incercat( la profesii liberale) si nu se incarca,si mai inteleg din comentarii CASS daca suntem si salariati si realizam venituri independente sub plafon platim pentru 6 lunimultumesc

  1. Buna ziua! Veniturile cu retinere la sursa nu se declara in declaratia unica. Nu platiti CASS daca realizati sub plafon si sunteti si salariat.

 64. Buna ziua,

  Daca persoanele care au II uri sunt pensionare, care vor fi impozitele de plata pentru acestia? Ce vor avea de plata? Daca fac venituri mai mari de plafonul minim, platesc CAS si impozit pe venit, inteleg ca dansii nu platesc CASS, sunt scutiti?
  Multumesc.

 65. Buna ziua , doresc sa va intreb daca trebuie sa platesc CAS la un contract de inchiriere cu un venit net anual peste plafonul minim de 22800. Precizez ca sunt salariat . S-a schimbat fata de anul trecut ? Eu stiu ca plateam doar impozit si CASS ? Va multumesc.

 66. Bună ziua! Dacă realizez un venit mai mare de 22800 lei pe anul 2018, cas-ul şi cass-ul se calculează la venitul 22800 lei sau la venitul realizat? Dacă nu îmi calculez bonificația, ce se întămplă? Nu o primesc la recalculare? Ca să depun on line declarația 212 trebuie să am un cont pe sit-ul lui ANAF? Vă mulțumesc pt răspuns.

 67. Bună seara.
  Am două întrebări punctuale. Activez in asigurari ca agent de asigurare si am un PFA pentru articole handmade, nu depasesc anual venitul brut de 12x 1900. Am depus declaratia 212, mi-am achitat deja CASS pt 6 luni si chiar impozitul pe venitul net pt 2018.
  Am înțeles că pentru contribuția CAS nu sunt obligată să mă angajez pt 2018 ăn declarația ANAF pentru venitul meu estimat sub 22800 lei.
  Eu in fapt am un contract si platesc CAS la Casa de pensii de mai mulți ani. Mi s-a spus ca daca depășesc venitul de 22800 as putea fi obligată să platesc CAS la ANAF indiferent că eu platesc deja lunar din proprie intiativa acum cate 475 lei pe luna Casa de Pensii, adică contractul meu de mai multi ani pe care l-am făcut benevol la Casa de Pensii ar fi facultativ. Mi s-a părut o aberație, ca în cazul in care depașesc venitul anual pt 2018 de 22800 să fiu obligată să mai plătesc retroactiv și la ANAF 5700 lei deși am plătit si la Casa de Pensii acum din aprilie cate 475 pe luna. Ce Dumnezeu nu e aceeași Casă de Pensii națională?
  1. Ce credeti că ar trebui să fac? Să reziliez acum în luna mai contractul benevol de la Casa de Pensii și să rectific declarația 212 în care bifez si plata CAS- 2018. Ar însemna că ar trebui să achit și pentru cele 5 luni (ianuarie-mai, achitate deja de mine la Casa de Pensii), sau să îmi reziliez contractul meu cu Casa de Pensii începand cu ianuarie 2019 si să cotizez CAS la ANAF de la anul?
  2. Este adevărat că suma de 11400 care reprezintă CASS 2018 achitată deja de mine nu mai pot să o deduc din venitul meu brut?
  Vă multumesc frumos, Didina

  1. Buna ziua! Contractul cu Casa de Pensie nu va scuteste de plata obligatorie a CAS pentru activitatea PFA – daca o sa fie cazul. De asemenea platile facute in baza acestui contract nu sunt deductibile la calculul venitului net la PFA. Recomnadarea mea este sa reziliati acel contract si sa platiti CAS optional la PFA. CASS nu mai este deductibil la calculul venitului net incepand cu 2018.

 68. Buna seara,

  Inteleg din aceasta modificare legislativa ca veniturile din drepturi de autor nu mai sunt considerate venituri din activitati independente. Ideea e ca sotia mea obtine toate veniturile in baza unor contracte de cedare drepturi de autor , iar la indemnizatia de crestere copil , pana pe 23 martie , cand erau incadrate in activitati independente , se luau in calcul. Acum cel mai probabil aceste venituri nu se mai iau in calcul pentru stabilitarea indemnizatiei.
  Va rog sa-mi confirmati/infirmati acest lucru.

  Multumesc,

  1. Am vorbit la Agentia de plati si mi-au spus ca se iau in considerare veniturile din drepturi de autor. Sper sa nu avem surprize :)

 69. Buna ziua,

  As avea si eu nevoie de putin ajutor pe un caz concret. Detin un PFA din 2017 cu norma de venit. Norma de venit pentru 2018 este 21750. Ce declaratii trebuie sa depun? Din ce inteleg nu sunt obligata la plata CAS si CASS ci doar la plata impozitului pe venit. Am primit acasa decizia de impunere continand sumele pe care trebuie sa le platesc pentru impozitul pe venit. Mentionez ca deja am realizat plata pentru primul trimestru. Vreau sa am toate actele in regula insa din pacate ajutorul din partea organelor lasa foarte mult de dorit si aparent in aceasta tara si situatie e foarte greu sa fii corect si sa-ti indeplinesti datoriile de cetatean. Am tot citit diverse publicatii si de departe articolele dumneavoastra sunt cele mai directe si usor de inteles.

  Va multumesc!

 70. Buna ziua! Am inteles ca CAS se pateste 25% din venitul brut estimat, CASS 10% din 12*1900 (depasesc plafonul) insa nu am inteles daca in calculul impozitului pe venit, aceste contributii sunt considerate cheltuieli deductibile. Se poate face plata pentru toate aceste contributii o singura data, in ianuarie 2019 spre exemplu (pentru a stii exact venitul realizat) sau trebuie sa platesc in 2018 la nivelul venitului estimat?
  As mi avea o intrebare: daca devin platitor de TVA in timpul anului, declaratiile D300 si D390 le pot depune la trimestru impreuna cu plata TVA?
  As aprecia un raspuns din partea dv. Multumesc!

 71. Buna ziua!
  Va multumesc pentru informatiile oferite prin intermediul site-ului dvs, cred ca sunt de ajutor pentru numeroase persoane. Am totusi urmatoarele nelamuriri in legatura cu PFA:
  – Mai exista cele 2 forme de impozitare, venit real vs. norma de venit ?
  – Daca venitul este peste plafonul de 22800 lei, contributiile CAS si CASS se platesc ca procent din venit sau din salariul minim brut (adica in suma fixa de 5700 + 1140 lei pe an, indiferent de venit, si fara a se regulariza in anul urmator in functie de venitul realizat)?

  Va multumesc!

  1. Buna ziua! Exista in continuare norma de venit. Daca venitul net este peste 22.800 lei platiti:
   CAS la venitul ales de dvs care nu poate fi mai mic de 22.800 lei, deci minim 5.700 lei
   CASS la baza de calcul de 22.800 lei deci 2.280 lei de plata.
   Oricat este venitul net platitila sumele de mai sus, deci nu sunt regularizari.

 72. Buna seara,
  Sunt angajat, am fost si in 2017. Sunt PFA cu norma de venit, 50% reducere. Norma redusa a fost 11.000RON in 2017 si 15.000RON in 2018. Eu platesc CAS si CASS?
  Nu inteleg ce inseamna „cumulat toate veniturile”.
  Multumesc.

  1. Buna ziua! Nu platiti CAS. Pentru stabilirea obligatiei de a plati CASS se cumuleaza norma de venit si cu celelalte venituri din lista de mai sus daca le veti incasa in 2018. Daca valoarea cumulata a acestor venituri este mai mare de 22.800 lei platiti CASS.

   1. Va multumesc pentru raspuns. Imi ramane totusi o nelamurire.
    In „venituri cumulate” se considera veniturile pe PFA la care se adauga si cele ca salariat?

    Cu respect,
    Mihai.

    PS: Felicitari pentru articol. Cred ca este cel mai coerent si inteligibil de peste tot.

    1. Multumim pentru apreciere.
     Veniturile din salarii nu se cumuleaza cu veniturile din lista de mai sus.

 73. Buna seara,

  As dori o informatie ( o sugestie mai mult) si sper sa ma ajutati. Ce tip de activitate ( pfa sau micro) ar mai avantajos pentru un venit lunar de 9000 Ron?
  Am tot citit articole dar daca nu sunt expuse intr-un tabel cu exemple imi este greu de inteles.

  PS.
  Calculatorul din articolul cu „calcul 2018 pfa/salariat/microintreprindere” mai este valabil?

  Cu stima,
  Tavi

  1. Buna ziua! Datele din tabel sunt corecte. Daca nu aveti multe cheltuieli va ajuta micro. In functie de obiectul de activitate poate fi luata in considerare si norma de venit daca sunteti si salariat si valoarea normei scade sub pragul de 22.800 lei.

 74. Buna ziua! Nu platiti contributii ci doar impozit de 10% la venitul net (venit brut minus 40% ch forfetare). Depuneti declaratia unica.

 75. As dori sa stiu daca la venituri din chirii trebuie adaugate si dividentele si dobanzile la banii din banci , sau acestea sunt impozitate separat ? Daca da, cum le putem afla ?

  1. Buna ziua! Veniturile din dobanzi si din dividende se impoziteaza la sursa. Veniturile din chirii le declarati si le platiti dvs.
   Pentru stabilirea obligatiei de a plati CASS cumulati cele 3 categorii de venituri si daca obtineti peste 22.800 lei platiti CASS.
   Depuneti declaratia unica completata corespunzator: Capitolul II, Sectiunea 2, Subsectiunea 2: Date privind contributia de asigurari sociale datorata.

 76. Buna ziua!
  Urmeaza sa ifiintez un PFA cu activaitate de software la comanda.
  Cu ONRC-ul m-am lamurit.
  Cat trebuie sa platesc m-am lamurit, 36% din 1900 lei / luna sa fiu asigurata din toate punctele de vedere.
  Acum am ramas cu 3 nelamuriri:
  – in ce termen trebuie depusa D212 – 30-60 de zile – 15 iulie – 15 martie 2019?
  – cand fac primele plati iunie, septembrie 2018 sau martie 2019 ? se plateste ceva in avans dupa depunerea D212?
  – unde o depun aceasta declaratie unica – la ANAF bucuresti unde am domiculiul sau ANAF Griurgiu unde va fi sediul profesional?
  Va multumesc in avans pentru raspunsuri!
  Daniela

  1. Buna ziua! 1% concedii medicale nu e obligatoriu. Nici CAS sau CASS nu e obligatoriu daca nu depasiti 22.800 lei venit net. Si oricum baza de calcul este diferita pentru fiecare din ele. Nu e 46% din venitul net.
   declaratia 212 se depune in 30 de zile de la infiintare.
   Puteti plati oricand pana la data de 15 martie 2019.
   Depuneti Declaratia 212 la ANAF de domiciliu.

   Cu placere!

 77. Sunt angajat cu contract de munca si asociat . Am primit dividende in anul 2018 pentru anul 2017 . Trebuie sa platesc CASS pentru dividende in anul 2018?

  1. Buna ziua! Daca ventul din din dividendele incasate in 2018 este mai mare de 22.800 lei suteti obligat la plata CASS pentru anul 2018. Trebuie sa depuneti declaratia unica pana la data de 16 Iulie 2018 completata corespunsator: Capitolul II, Sectiunea 2, Subsectiunea 2: Date privind contributia de asigurari sociale datorata.

 78. urmeaza sa infiintez un PFA pentru desfasurarea unei activitati independente cu certificat de competenta profesionala, intrucat am nevoie de drept de stampila si semnatura si trebuie sa fiu inscris la Registrul Comertului sub orice forma juridica.
  INTREBARI:
  – in cazul depasirii celor 22800ron/an mai platesc CAS si CASS(sunt angajat MAI)?
  – daca, pentru alte activitati independente similare inchei contracte(part-time sau pe „lucrare”) cu alti colegi care au alte certificate profesionale/alte domenii(CAEN-uri pe care initial le-am prevzut la infiintarea PFA-ului meu), dar nu au PFA-uri, maxim 3 daca am inteles bine din art.17(1), voi plati sa nu contributii asiguratorii de munca, cei 2,25%? SAU solicit si pastrez adeverinte de unde rezulta calitatea de angajat MAI/MAPN si nu virez contributia respectiva.
  – pentru ei va trebui sa platesc CAS si CASS?
  – veniturile generate de colegi ma apropie de pragul de 22800ron sau doar profitul PFA-lui, diferenta dintre venitul achitat de beneficiar si costurile pentru serviciile prestate de colegi.
  Multumesc

  1. Buna ziua! Daca depasiti plafonul de 22.800 lei venit net (cheltuieli) platiti si CASS si CAS nu conteaza ca sunteti salariat (MAI).
   Contributia asiguratorie se plateste doar pentru salariati pentru care veti plati si CAS si CASS. Daca la randul lor colegii dvs sunt PFA sau II isi vor plati singuri CAS si CASS daca depasesc pragul de 22.800 lei venit net.
   Plafonul de 22.800 lei este net = venit incaat minus cheltuieli deductibile.

 79. a fost util articolul despre declaratia 212.
  anunta-ma prin e-mail despre articolele noi.
  multumesc.

 80. Bună ziua,

  Dacă sunt salariat, dar am și venituri suplimentare DOAR din drepturi de autor, mai trebuie să depun declarația unică, în situația în care toate contractele sunt cu reținere la sursă a impozitului de 10%?

  Să înțeleg că nu mai trebuie să achit CAS și CASS datorită faptului că sunt angajat, nu?

 81. Buna ziua . Am și eu o întrebare. Sunt PFA cu activitate taxi și de asemenea pensionar MAI de boala gradul 3. CAS nu datorez, însă CASS nu știu sigur. Cineva spunea că MAI este alta casa de pensii și nu datorez nici CASS . Mă puteți lămuri vă rog ?

  1. Buna ziua! Pentru veniturile obtinute din activitatea de taxi se plateste CASS chiar daca sunteti pensionar. Nu este clar daca pana la aceasta data daca platiti CASS si atunci cand venitul net obtinut sau norma de venit este sub plafonul de 22.800 lei. Cf art 174 alin 18 se plateste CASS chiar si in aceasta situatie. Urmeaza sa se clarifice.

 82. Buna seara! O data cu Autoimpunerea se vor face controale mai des si chiar a aparut acum cateva zile o lege care face referire la situatiile in care un contribuabil are risc fiscal crescut sau scazut. De aceea va recomand sa desfasurati activitatea cf legii.

 83. Buna ziua, daca optez pentru un PFA in regim Norma de venit, avand o norma de venit anuala de 22.000, mai datorez sau nu CAS si CASS?
  Multumesc

 84. Buna ziua,

  Am un venit din activitate independenta „cedare folosinta bunuri” adica din chirii, de 3860 RON/luna cumulat. E corect calculul in felul urmator: 5700 RON/an CAS, 2280 RON/an CASS si 231,6 RON impozitul pe venit din activitati independente?

  Daca e curect calculul, se poate face ceva sa platesc mai putin?

  Precizez ca lucrez in strainatate cu contract si platesc toate cele si acolo.

  Multumesc.

 85. Buna ziua.
  In cazul in care ai venitul realizat pentru 2017 suma 0 si pentru 2018 ai estimat tot suma 0 ce taxe trebuie sa plateasca un pfa? Multumesc anticipat

  1. Buna ziua! Veti plati CASS – sanatate la 6 salarii minime brute in 2019. Dar codul fiscal nu e clar aici. Mai cereti o opinie.

 86. Buna ziua,daca pe toata perioada anului 2018 am un venit din activitati independente de 10.800(adica 900 lei/luna , brut) si sunt pensionar, unde contribui si ce declaratie depun si cand,va multumesc.

  1. Buna seara! Depuneti declratia unica cu venitul estimat pe 2018. Termenul este de 15 Iulie 2018.

 87. Cum se vor acorda bonificațiile de 5% și 5% in sistemul de autoimpunere? Ni le calculăm noi?

 88. Buna ziua!
  Va rog sa-mi detailati putin variantele CASS pentru cei care estimeaza si realizeaza mai putin decat plafonul. In proiectul de ordonanta e formulat destul de ambiguu.
  Asa inteleg ca:
  -cei care estimeaza mai putin decat „plafonul” dar realizeaza mai mult, platesc dupa 12 salarii minime adica 2480,
  – cei care estimeaza mai mult dar realizeaza mai putin, platesc dupa 6 salarii adica 1240,
  – cei care estimeaza si realizeaza sub plafon (cumulat toate veniturile), nu mai platesc CASS?

  Multumesc mult pentru raspuns. Tocmai elaboram contractele…

  „Art. 170
  (1) Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 122.

  Art. 174 –(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabilii prevăzuți la art. 170 alin. (1) ////deci cei care estimeaza venituri mai mari decat „plafonul”/// prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 asupra bazei anuale de calcul menționată la art. 170 alin. (4).
  (15) În situația în care persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1), realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime pe țară, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația prevăzută la alin. (3).

  1. Buna ziua! Pentru intrebarea: – cei care estimeaza si realizeaza sub plafon (cumulat toate veniturile), nu mai platesc CASS? Raspunsul este la punctul (15) – anume ca datoreaza contributii la 6 salarii minime pe economie in 2018. Sumele de plata sun 2.280 contributie intreaga (10% din plafon de 12 salarii minime) respecitv 1.140 lei contributie redusa (10% din plafon de 6 salarii minime).

   1. Multumesc pentru raspuns. M-a dus in eroare formularea de la art. 17.1. datoreaza… daca estimeaza. Speram ca in cazul in care nu estimez, scap…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *