Martie 2018: CAS, CASS si impozit, datorate de activitatile independente

Actualizat 28  Martie 2018

Vezi aici cum procedezi daca ai depus deja 200 sau 220 sau 600 si cum se trateaza veniturile din 2017.

Textul de mai jos este conform cu  Ordonanta de Urgenta nr 18 care modifica Codul Fiscal,  publicata in Monitorul Oficial in data de 23 Martie 2018.

Impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice care desfasoara activitati economice independente  penru anul 2018.

Articolul se refera la  veniturile obtinute  in cursul anului 2018, de catre urmatoarele persoane care obtin venituri din activitati independente:

 • PFA – Persoana fizica autorizata,
 • II – Intreprindere individuala,
 • IF – Intreprindere Familiala,
 • PFI – Persoane Fizice Independente, 
 • Profesii Liberale
 • Toate activitatile economice, organizate sub alte forme, care aplica regulile contabilitatii in partida simpla, impozitate in sistem real sau la norma de venit.

Noutatile din Ordonanta 18 care modifica codul fiscal sunt:

 • Se introduce declaratia unica – formularul 212 – care va elimina declaratiile 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605;
 • Se raporteaza in aceeasi declaratie unica venitul realizat in anul fiscal 2017 respectiv venitul estimat pentru anul 2018;
 • Se modifica termenul de depunere: va fi 15 Martie din 2019. Prin exceptie definitivarea anului fiscal 2017 si estimarea pentru 2018 se va face pana la 15 Iulie 2018.
 • Contribuabilul face evaluarea pentru incadrarea ca platitor de contributii  CAS si CASS, in functie  de venitul  estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul 2017);
 • Contributiile sunt obligatorii pentru un venit net estimat/realizat mai mare decat plafonul de 12 salarii minime brute. Pentru 2018 plafonul este de 22.800 lei.
 • Daca ai estimat sub 12 salarii minime brute dar ai realizat un venit net mai mare, esti obligat la plata CAS si CASS pentru anul fiscal incheiat.
 • Se propune un singur termen de plata, 15 martie a anului urmator. Pana atunci poti sa faci plati oricand doresti. Iti calculezi singur contributiile si impozitul si le platesti cand vrei tu, dar nu mai tarziu de 15 Martie.
 • Poti rectifica declaratia cu venitul estimat in cursul anului de cate ori doresti pana la termenul de 15 Martie. Contributiile se recalculeaza dupa rectificare.
 • Pentru veniturile obtinute in 2018  ANAF nu va mai emite decizii de impunere. Calculul venitului net se efectueaza de catre contribuabil  prin  declaratia  unica. ANAF va mai emite decizii doar pentru anii anteriori 2012-2017.
 • Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala nu mai sunt incadrate ca venituri din activitati independente din 23 Martie 2018. Dar, prin optiune, contribuabilul poate opta pentru autoimpunere si calculul venitului net conform datelor din contabilitate.
 • Important! In cazul in care persoanele fizice realizeaza un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar in anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat si nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul echivalenta cu 6 salarii minime brute pe tara si depun declaratia unica, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate.
 • CASS nu este cheltuiala deductibila la calculul venitului net in sistem real.

1. CAS – Contributia la asigurarile sociale in 2018 (pensie)

Procentul de CAS este  25% care se aplica la venitul ales de contribuabil.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si obtin venituri din una sau mai multe surse de venit, sunt obligate sa plateasca contributie de asigurari sociale daca estimeaza (sau obtin) pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Persoana fizica  face evaluarea  pentru incadrarea ca platitor  de CAS, in functie  de venitul  estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul precedent – 2017). Astfel, daca:

 • venitul net estimat (sau norma de venit corectata) pentru anul 2018 este mai mare decat 22.800 lei – datoreaza CAS la un venit lunar ales, care nu poate fi  mai mic decat nivelul salariul minim brut pe tara – 1900 lei;
 • venitul net estimat (sau norma de venit corectata) pentru anul curent este mai mic decat 22.800 lei – nu datoreaza CAS conform Codului fiscal; se poate asigura optional prin depunerea declaratiei unice completata corespunzator.

Autoimpunere in  2018:

 • CAS se stabileste prin Declaratia unica de catre contribuabil, prin aplicarea cotei de CAS de 25% la venitul ales ca baza de impunere. Daca se alege baza de calcul minima contribuabilul are de platit 25% din 22.800 lei = 5700 lei pe an.
 • Platile de CAS se efectueaza oricand pana la scadenta – 15 martie 2019;
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata –  pana la 15 martie 2019;

Nu sunt obligate la plata CAS:

 • Persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii (avocati, persoanl clerical si altii),
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile realizate din activitati independente.
 • Contribuabilii impusi in sistem real, care estimeaza si realizeaza un venit net anual sub baza minima de calcul, (22.800 lei in 2018).
 • Contribuabilii impusi la norma de venit, pentru care valoarea normei de venit corectata este sub baza minima de calcul, (22.800 lei in 2018).
 • Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Termenul de plata este 15 martie 2019, care este si data depunerii declaratiei unice cu venitul realizat in 2018 si cel estimat pentru 2019.

2. CASS – Contributia la asigurarile sociale de sanatate in 2018

Procentul CASS este de 10%  din baza de calcul de 6 sau de 12 salarii minime brute, dupa caz.

Se trece de la sistemul de stabilire a CASS de  catre  ANAF prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectueaza de catre contribuabil –  persoana fizica  prin declaratia unica).

Contribuabilul   face  evaluarea  pentru  incadrarea  ca  platitor   CASS,  in  functie   de  venitul  estimat  pentru  anul  curent (independent de venitul realizat in anul precedent – 2017).

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii   minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit corectata, din activitati independente,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc),
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Contribuabilii care prin cumularea veniturilor de mai sus estimeaza un venit net mai mare de 12 salarii brute sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Daca venitul  net estimat cumulat din toate categoriile de venituri de mai sus, pentru anul 2018 este mai mic de 22.800 lei –  persoana fizica poate opta pentru plata CASS astfel:

 • daca isi exercita optiunea prin Declaratia unica pana la termenul de depunere (15 Iulie 2018), plateste CASS la 6 salarii minime si este asigurat 12 luni;
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, se asigura la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (15 Martie anul viitor), inclusiv luna in care se depune declaratia

Declararea si plata CASS :

 • CASS se stabileste prin Declaratia unica de catre contribuabil, contributia anuala este de 22.800*10% = 2.280 lei sau 1.140 lei pentru cei care estimeaza si realizeaza un venit net mai mic decat 22.800 lei
 • Platile de CASS se efectueaza oricand pana la scadenta (15 martie anul urmator),
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata ( pana la 15 martie)

O persoana fara venituri depune declaratia unica prin care dobandeste calitatea de asigurat si plateste contributia la 6 salarii minime si este asigurat 12 luni  (indiferent daca declaratia unica este depusa inainte sau dupa termenul normal de depunere).

Pentru anul 2018 contributia persoanei fara venituri  este de: 1900*6 luni * 10% = 1.140 lei

Dobandirea calitatii de asigurat in sistemul public de sanatate se obtine de la data depunerii declaratiei unice. Calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate nu este conditionata de plata unor contributii la anumite termene – exista un termen unic de plata a obligatiei – 15 Martie.

3. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate -1%

Printr-o ordonanta de urgenta, data pe sfarsit de an (19 dec. 2017), persoanele fizice care desfasoara activitati independente au optiunea de a a se asigura pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunara nu poate fi mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.

Banner e-factura PFA

3.1 Contributia asiguratorie pentru munca – 2,25%

Contributia asiguratorie pentru munca se datoreaza de catre contribuabili, PFA, PFI, II, IF, Profesii liberale, care au salariati.

4. Impozitul pe venitul obtinut din activitati independente in 2018

Procentul de impozit este de  10% din venitul net sau norma de venit corectata.

In cazul  veniturilor  pentru  care  impozitul  pe  venit  nu  se  retine  la  sursa, se renunta la sistemul platilor anticipate, cu definitivare in anul urmator (stabilite de ANAF prin decizii de impunere),  si se trece la sistemul de autoimpunere (calculul impozitului pe venit se efectueaza  de catre contribuabil –  persoana   fizica  prin declaratia  unica)

Autoimpunere in cursul anului curent:

 • Impozitul pe venit pentru anul curent se stabileste de catre contribuabil prin declaratia unica , prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul estimat a se realiza in anul curent.
 • Platile de impozit se efectueaza oricand pana la scadenta (15 martie anul urmator);
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata (pana la 15 martie);

Definitivarea impozitului pe venit pentru anul curent se face in anul urmator si se stabileste prin declaratia unica depusa pana la 15 martie, prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul realizat in anul precedent.

Pot aparea diferente de plata:

 • in plus (venit realizat este mai mare decat venit estimat) diferenta plata pana la 15 martie;
 • in minus (venit realizat este mai mic decat venit estimat) si sunt sume de restituit din impozitul pe venitul estimat – in acest caza se face restituire/compensare plati in plus conform Codului de procedura fiscala;

Pentru anul 2018 se acorda bonificatii la plata impozitului si contributiilor:

 • 5% pentru depunerea online a declaratiei unice – se calculeaza bonificatie din valoarea impozitului si contributiilor sociale;
 • 5% pentru plata impozitului si contributiilor pana la data de 15 decembrie 2018;

Bonificatiile se acorda si separat daca unul din criterii nu se indeplineste.

Concluzii si recomandari:

 • Din pacate se pastreaza in continuare plata contributiilor de catre contribuabilii care sunt salariati si au activitati independente (cu exceptia drepturilor de autor).
 • Pentru a se evita aglomeratia si timpul pierdut este recomandat sa-ti deschizi Spatiu Privat Virtual la ANAF. Castigi 5% daca depui declaratia online.
 • Anul 2018 va fi dificil pentru toata lumea.  Poate din 2019 va fi mai simplu cand noul mecanism va fi complet functional, mai ales pe partea de online;
 • In noul mecanism se vor importa toate declaratiile si platile din anii anteriori si din 2018. Pentru a fi sigur ca ANAF are date corecte iti recomd sa depui declaratia unica chiar daca ai depus 200, 220, 600.

Vezi aici modelul propus pentru DECLARATIA UNICA (declaratia 212) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele  fizice cu activitati independente.

Solutii dedicate activitatilor independente

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

216 comentarii

Sunt o pensionară de 71 ani și PFA.Am avut un control financiar pe perioada 2015-2017. Venitul anual se încadrează sub plafonul de 22800 lei, pt. fiecare an .Doresc să știu dacă în această perioadă trebuia să plătesc CASS sau nu? Inspectorii ANAF mi-au tăiat multe cheltuieli (considerându-le nedeductibile!) și mi-au impus să plătesc CASS! Mi se pare un ABUZ mizerabil din partea ANAF-ului!

Chișu Aurelia
-

13 august 2019 at 17:31

  Buna ziua! Gasiti in acest articol pragul minim pentru care este obligatorie plata CASS in perioada 2015 – 2017.
  https://contapp.ro/blog/anulare-contributie-sanatate-2015-2017/
  Nu se datoreza CASS daca venitul net lunar este mai mic decat salariul minim brut din acea perioada.

  Valoarea salariului minim in perioada 1 Iulie 2015 – 31 Decembrie 2017:

  1.050 lei pe luna pentru perioada Iulie – Decembrie 2015;
  1.050 lei pe luna pentru perioada Ianuarie-Aprilie 2016 si 1.250 lei pe luna pentru perioada Mai – Decembrie 2016;
  1.250 lei pentru Ianuarie 2017 si 1.250 lei pe luna pentru perioada Februarie – Decembrie 2017;

  Constantin Cozma
  -

  20 august 2019 at 11:38

Daca am mai multe contracte din cedarea bunurilor,platesc pt fiecare in parte cass,si daca sunt angajat?

Simion Corneliu
-

15 aprilie 2019 at 15:55

  Buna ziua!
  Prin cumularea veniturilor din toate contractele de chirie, daca depasiti un venit net de 24.960 lei in 2019 veti plati CASS de 2496 lei. Nu conteaza daca sunteti salariat sau nu.

  Constantin Cozma
  -

  22 aprilie 2019 at 9:00

   Mi se pare o dubla impozitare , de ce sa platim mai multe CASS-uri ?!!! Ne trateaza cineva de doua ori , sau ne acorda tratament special , avem vreun avantaj ?!!! De acord , daca nu eram salariati , deci nu aveam asigurare de sanatate , era normal sa platim , dar asa de ce sa platim o asigurare de doua ori ?!!! Chiar nu gasesc explicatia !

   Dina Iulia
   -

   15 august 2019 at 16:57

    Buna ziua! Nu este dubla impozitare pentru ca procentul de CASS se aplica la venituri diferite: salariu respectiv venituri din activitati independente. Normal ar fi sa se globalizeze veniturile si sa se calculeze CAS/CASS la venitul global, bineinteles plafonat. In acest moment veniturile din salarii sunt cele mai impozitate venituri ceea ce este discriminatoriu fata de persoanele care obtin venituri din salarii si mai ales venituri la nivelul salariului minim.

    Constantin Cozma
    -

    20 august 2019 at 11:44

     Faptul ca o persoana plateste doua asigurari de sanatate la stat nu vi se pare o dubla impozitare ?!!!

     Dina Iulia
     -

     20 august 2019 at 12:48

     Inca o data, nu este dubla impozitare pentru ca procentul de CASS se aplica la venituri diferite. Exemplu: o persoana care are un salariu brut de 5000 lei plateste 10% CASS, adica 500 lei. O alta persoana care are salariu brut 2.500 lei si un venit net lunar din activitati independente de 2.500 lei plateste CASS lunar de 250 + 208 = 458 lei, deci nu e dubla „impozitare”. Legiuitorul nu poate face discriminari atat de mari intre veniturile din salarii si activitati independente. Oricum face discriminari la nivelul impozitului pe venit.

     Constantin Cozma
     -

     20 august 2019 at 13:13

Bună ziua,
am estimat un venit net sub plafonul de 22800, dar l-am depășit.
Întrebarea mea este :se impune să plătesc contribuția la CAS(5700 de lei/an), chiar dacă eu sunt asigurată și plătesc în fiecare luna la Casa de asigurări sociale , unde am și contractul?

Lavinia
-

4 aprilie 2019 at 18:22

  Buna ziua, trebuie sa platiti CAS pentru veniturile obtinute din activitati independente. Ceea ce platiti dvs la Casa de pensii este optional. Pentru viitor renuntati la contractul cu Casa de pensii si optati pentru plata CAS prin declaratia unica.

  Constantin Cozma
  -

  5 aprilie 2019 at 14:37

   Multumesc frumos!

   LAVINIA
   -

   8 aprilie 2019 at 18:06

Pentru anul 2018 am avut un Contract de asigurare socială incheiat cu Casa județeană de pensii pentru un venit lunar de 2000 lei, pentru care am platit lunar un cuantum de 500 lei.
In Declaratia unica (Formularul 212) depusa anul trecut am estimat un venit de 10.000 lei si nu am completat rubricile specifice privind CAS estimat pentru 2018.
Venitul realizat ca PFA in anul 2018 a fost de 30.000 lei, peste plafonul de 22.800 lei.
La intocmirea Declaratiei unice din acest an mi s-a precizat de la ANAF ca trebuie sa completez sectiunile specifice CAS 2018 cu suma stabilita si datorata de 5.700 lei, ceea ce nu mi se pare corect, chiar daca pare a fi legal.
Intrebarea mea, adresata specialistilor de pe acest site, în funcție de disponibilitatea dumnealor, este:
Cum pot proceda ca suma platita la Casa judeteana de pensii, respectiv 6000 lei/ an, să fie considerată plată efectuată pentru CAS 2018?
E usor sa trec in Declaratie la sume stabilite si plătite cei 6.000 lei, dar nu as vrea ca situația contului de la ANAF sa spună altceva, iar ANAFul să imi trimită controlul pe cap si de aici să dau în altceva ….
Multumesc anticipat pentru un eventual răspuns, oricare ar fi el!

Daniel Valeriu Marin

Marin Daniel Valeriu
-

2 martie 2019 at 6:01

Buna ziua

Am un PFA sistem real infiintat in Martie 2018, cu un venit realizat in 2018 de 24900 lei.
La calculul CAS am luat in considerare 10 luni de activitate in 2018, prin urmare m-am raportat la salariul minim x 10 luni = 19.000 lei. CAS la aceasta suma este de 4750 lei, sub suma minima de 5700 lei CAS de plata. In aceste conditii mai platesc CAS pe 2018 ?
Mentionez ca nu am cheltuieli deductibile, doar acest CAS de 4750 lei, daca scad din venitul brut 24900 – 4750 = 20150 lei venit NET, care este mai mic decat plafonul de 22800 lei/2018 – deci un impozit pe venit (10%) de 2015 lei in acest caz.
In conditia in care nu trebuie sa achit obligatoriu CAS/2018 atunci impozitul pe venit 10% se calculeaza din 24900 lei, adica 2490 lei de plata?

Va multumesc anticipat pentru raspunsul dvs!

Adrian
-

1 martie 2019 at 8:13

Buna ziua, nu sunt angajata si am venituri din chirie de 400 de euro pe luna. Datorez CASS?

Paula
-

20 februarie 2019 at 10:53

Buna ziua , Sunt pensionara pentru limita de varsta si am contracte de arendare cu 2 societati , la care mi se opreste impozit. Suma obtinuta anual din ARENDA , NU depaseste , in 2018, valoarea de 22.800 lei. Trebuie sa depun declaratie si sa platesc CASS ?Pentru pensionari am inteles ca nu se retine CAS . Va multumesc !

ALINA
-

4 februarie 2019 at 7:20

  Buna ziua! Daca nu depasiti 22.800 in 2018 si nu mai aveti si alte venituri in afara de pensie, nu depuneti declaratia unica si nu platiti nimic in plus.

  Constantin Cozma
  -

  11 februarie 2019 at 19:58

Buna ziua!In calitate de PFA, mi-am reluat activitatea pe 15 septembrie 2018 (dupa suspendare concediu crestere copil). Care este baza de calcul minima pentru CAS 2018? 4luni x 1900 lei? In cazul in care am inteles corect, cum pot completa declaratia rectificativa cf. noului model din ianuarie in SPV, deoarece la rubrica CAS nu este acceptata o suma mai mica de 12 salarii minime.

Ioana
-

29 ianuarie 2019 at 21:46

Buna ziua , se poate te retine CAS de doua ori pentru o persoana care are calitatea de salariat dar detine si funcția de consilier local ?

victor
-

28 ianuarie 2019 at 7:24

  Buna ziua! Cereti va rog baza legala de la primarie. Nu stiu ce venituri aveti dvs pentru functia de consilier.

  Constantin Cozma
  -

  28 ianuarie 2019 at 20:56

Buna seara
In cazul unui PFA cheltuielile cu CASS si CAS care reprezinta diferente din regularizari pentru anii anteriori lui 2018 mai pot fi inregistrate ca si cheltuieli deductibile?
Iar CAS datorat pentru 2018 este cheltuiala deductibila in 2018 chiar daca nu s-a achitat pana la 31.12.2018?

Multumesc!

Alina
-

9 ianuarie 2019 at 19:01

  Ati aflat raspuns la intrebarea Dumneavoastra?

  izap21
  -

  3 martie 2019 at 16:12