Cod Fiscal 2018: Taxe si contributii platite de activitatile independente

Actualizare 28 Martie 2018 – Citeste aici despre noul mecanism de calcul a CAS, CASS si  impozitului pe venit.

Observatie! Prevederile din acest articol au fost in vigoare in perioada 1 Ianuarie – 23 Martie 2018

Taxe si contributii sociale platite de persoanele fizice care desfasoara activitati economice independente  in anul 2018.

Articolul se refera la  veniturile care se vor obtine  in cursul anului 2018, de catre urmatoarele persoane care obtin venituri din activitati independente:

 • PFA – Persoana fizica autorizata,
 • II – Intreprindere individuala,
 • IF- Intreprindere Familiala,
 • PFI – Persoane Fizice Independente, 
 • Profesii Liberale
 • Toate activitatile economice, organizate sub alte forme, care aplica regulile contabilitatii in partida simpla.

Vineri, 10 Noiembrie 2017 s-a publicat in monitorul oficial ORDONANTA DE URGENTA Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Revolutia fiscala a intrat in vigoare in ciuda criticilor venite din toate sectoarele economiei. De altfel, persoanele fizice care desfasoara activitati independente au avut o revolutie fiscala si in 2016.

In opinia mea Codul Fiscal  din 2018 este mai avantajos pentru PFA decat cel din 2016 si 2017, deoarece  platile de contributii sunt limitate la salariul minim brut, iar obligatia de a le plati apare doar daca venitul obtinut in anul anterior depaseste 12 salarii  minime brute.

Era si mai bine daca guvernul aproba ceea ce s-a discutat timp de o luna de zile. Astfel, in proiectul de ordonanta se prevedea scutirea de la plata contributiei la pensie si la sanatate pentru persoanele angajate cu contract de munca. Aceasta prevedere a disparut pur si simplu din varianta publicata in Monitorul Oficial. Sa speram ca prevederea va fi reintrodusa in Parlament, desi aceasta masura ar avea un impact major asupra veniturilor bugetului de stat. Dar chiar si asa e bine!

Important! Prevederile de mai  jos sunt aplicabile veniturilor obtinute de la 1 Ianuarie 2018. Pentru veniturile obtinute ca PFA in cursul anului 2017, pentru care urmeaza sa depui declaratia 200 in 2018, te rog sa citesti acest articol.

Pe scurt, noutatile din Codul Fiscal 2018  sunt:

 • Baza de calcul a CAS se raporteaza la salariul minim brut pe economie, s-a eliminat raportarea la salariul mediu brut pe economie (care era o complicatie inutila pentru toti);
 • PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale sunt obligate la plata CAS (contributie la pensie) daca au obtinut anul anterior un venit net mai mare decat 12 salarii brute pe economie (venit net de 22.800 lei in 2017);
 • Pentru contribuabilii obligati la plata CAS, baza minima de calcul este o valoare aleasa de catre ei, care nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe economie. Astfel, chiar daca ai un venit net de 5.000 lei pe luna platesti CAS la 1.900 lei, daca asa ai ales.
 • Procentul de contributie CAS este de 25%, care asigura stagiu complet de cotizare (s-a eliminat optiunea de a alege intre 10,5% si 26,3% asa cum a fost in 2017);
 • PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale sunt obligate la plata contributiei la sanatate – CASS daca venitul net obtinut in anul anterior este mai mai mare decat 12 salarii brute pe economie (22.800 lei in 2017) obtinut din activitati independente si venituri din alte surse;
 • Procentul de contributie CASS creste la 10%  de la 5,5% dar, atentie, se aplica la salariul minim brut pe economie nu la venitul net obtinut;
 • Cota de impozitare a venitului net (sau norma de venit) scade la 10%, de la 16%;
 • S-a introdus optiunea de a cotiza la sistemul public de pensii si  la fondul de asigurari de sanatate chiar daca venitul obtinut sau estimat a se obtine, este mai mic decat baza minima de calcul de la care contributiile devin obligatorii.

Observatie! Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial si este in vigoare dar poate suferi modifcari majore  la dezbaterile din Parlament. De aceea trebuie sa privim cu retinere aceste modificari, pana la varianta finala.

1.Contributia la asigurarile sociale, CAS – 25%:

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente, din una sau mai multe surse de venit, sunt obligate sa plateasca contributie la pensie-CAS, daca indeplinesc unul din urmatoarele criterii:

a)venitul net realizat in anul 2017, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;

Astfel, daca in 2017 ai obtinut un venit net mai mare de 1.900*12 luni=22.800 lei,  esti obligat sa contribui la sistemul public de pensie si sa depui declaratia 600 pana pe 31 Ianuarie 2018. Vei plati contributie de 25% din baza de calcul aleasa de tine, care trebuie sa fie egala sau mai mare de 1.900 lei/luna.

Venitul net in 2017 se stabileste conform prevederilor Codului Fiscal 2017, ca diferenta intre venitul incasat in cursul anului din care se scad cheltuielile deductibile, exclusiv platile anticipate de contributii sociale (vezi cum te poate ajuta pachetul de contabilitate sa calculezi corect venitul net).

 b) venitul net lunar estimat a se realiza este cel putin egal cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care isi incep activitatea sau nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor contabilitatii in sistem real;

c)valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor, este cel putin egala cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit;

Daca norma de venit din 2018 2017 (dupa aplicarea corectiilor), este egala sau mai mare decat 22.800 lei esti obligat sa platesti CAS la cel putin valoarea salariului minim brut aflat in vigoare in luna in care se plateste contributia.

d) in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala venitul net lunar realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielilor deductibile (cheltuielile deductibile sunt 40% din venitul brut), raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

Daca alegi ca baza de calcul 1.900 lei (ceea ce multi vor face) ti va calcula o contributie lunara de 25%*1.900 lei = 475 lei, pe care o vei plati trimestrial – 475*3= 1.425 lei.

Persoanele fizice obligate la plata contributiei depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale, declaratia privind venitul asupra caruia datoreaza contributia, respectiv declaratia 600 care va avea alt format.

Important! In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza din una sau mai multe surse de venit din cele mentionate este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia 600 se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contributia la pensie nu este obligatorie pentru:

 • Persoanele fizice care in anul fiscal precedent au realizat venituri nete cumulate din activitati independente sub nivelul plafonului minim de 22.800 lei. Aceste persoane nu au obligatia depunerii declaratiei 600 si nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru anul in curs;
 • Contribuabilii al caror venit net lunar estimat nu depaseste valoarea salariului brut pe economie (1.900 lei pe luna/ 22.800 pe an), in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si/sau isi incep activitatea in cursul anului fiscal;
 • Contribuabilii impusi la norma de venit a caror valoarea lunara a normei, dupa aplicarea corectiilor (acolo unde este cazul)  este sub valoarea salariulului minim brut pe economie, adica  sub 1.900 lei in 2018.
 • Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii (deci pensionarii);
 • Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii dar care achita contributii catre sisteme profesionale de pensii – cum ar fi avocatii sau personalul clerical.

2.Contributia la asigurarile sociale de sanatate, CASS – 10% :

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente ca PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri:

 • venituri nete din activitati independente,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri nete din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din investitii,
 • venituri nete din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri brute din alte surse, definite conform Codului Fiscal.

Incadrarea in plafonul anual de 12 salarii minime brute se efectueaza prin insumarea veniturilor anuale din activitatile mentionate mai sus realizate in anul fiscal precedent.

Astfel, daca in anul 2017 ai obtinut  venituri cumulate mai mici de 22.800 lei din una sau mai multe activitati descrise mai sus, nu esti obligat la plata CASS in 2018.

Important! Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care desfasoara activitati independente este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza.

Astfel, chiar daca venitul net lunar este de 5000 lei, ti va calcula  CASS de 10%*1.900= 190 lei pe luna in 2018, pe care o vei plati trimestrial, suma fiind de 570 lei.

Noutate! Persoanele fizice obligate la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate, declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar.

In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate sau incep sa realizeze venituri in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, din una sau mai multe surse de venit,  este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Persoanele fizice care realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de baza minim brute pe tara pot opta pentru pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara.  Optiunea este obligatorie pentru intregul an fiscal.

3. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate -1%

Printr-o ordonanta de urgenta, data pe sfarsit de an (19 dec. 2017), persoanele fizice care desfasoara activitati independente au optiunea de a a se asigura pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunara nu poate fi mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.

3.1 Contributia asiguratorie pentru munca – 2,25%

Contributia asiguratorie pentru munca se datoreaza de catre contribuabili, PFA, PFI, II, IF, Profesii liberale, care au salariati.

4. Impozitul pe venitul obtinut din activitati independente

 • 10% din venitul net, care se calculeaza ca diferenta dintre veniturile incasate si cheltuielile deductibile realizate in cursul anului fiscal, sau
 • 10% din norma de venit.

Concluzii:

 1. Contributiile se platesc  la salariul minim brut pe economie valabil in luna in care se calculeaza contributia, (la CAS poti alege o valoare mai mare);
 2. Ca PFA, sau alta forma de organizare a activitatii economice, vei plati contributie la pensie in 2018 daca in 2017 ai obtinut un venit net mai mare de 22.800 lei (12 luni * 1.900 lei pe luna);
 3. Ca PFA sau alta forma de organizare vei plati contributie la sanatate in 2018 daca in 2017 ai obtinut cumulat din mai multe surse venituri  brute  mai mari de 22.800 lei (12 luni * 1900 lei pe luna);
 4. Astfel, o persoana obligata la plata celor doua contributii va plati, oricat de mare este venitul net obtinut, cel putin:
 • CAS 1.900*25%= 475 lei lunar, trimestrial = 1.425 lei, anual = 5.700 lei
 • CASS 1.900*10% = 190 lei lunar , trimestrial = 570 lei anual = 2.280 lei
 • Impozit de 10% din venitul net estimat platit anticipat in cursul anului 2018, respectiv din venitul net obtinut la definitivare care se va face dupa depunerea declaratiei 200 in anul 2019. Sau impozit de 10% din norma de venit.

Concluzii generale:

 1. Esti ajutat sa cresti: Pana la 22.800 lei venituri anuale nu platesti contributii sociale ci doar impozit de 10% pe venitul net obtinut;
 2. Desi procentele de contributii  ajung la 35% si pare mult, acestea se calculeaza la salariul minim brut pe economie  si cu cat ai un venit net mai mare cu atat scade acest procent, care poate ajunge la un nivel rezonabil;
 3. Microintreprinderea nu mai este o optiune, motivele fiind:  (a) pentru a te incadra la procentul de 1% impozit pe cifra de afaceri trebuie sa platesti cel putin aceleasi contributii ca la PFA, (b)  platesti impozit pe venitul brut realizat chiar daca ai pierdere sau venit net mic sau l-ai facturat dar nu l-ai incasat,  (c) platesti in plus impozit pe dividend (inca 5% pe castigul din activitate folosit de tine), (d) platesti contabil lunar/trimestrial – la PFA nu e nevoie pentru ca iti poti tine singur contabilitatea, (e) platesti 10% sanatate la dividende chiar daca esti salariat- cu conditia ca veniturile tale din dividnede si alte surse sa fie mai mari de 12 salarii brute pe economie.

Observatie! Contributiile platite la bugetele de asigurari sociale nu sunt taxe deoarece iti dau dreptul de a obtine o contraprestatie din partea statului: pensie dupa implinirea stagiului minim de cotizare (de 15 ani) in cazul CAS, respectiv de a beneficia gratuit de servicii publice de sanatate in cazul CASS, sau de a obtine indemnizatie pentru concendiul de crestere a copilului si altele.

Daca ai nelamuriri, intrebari sau ai observatii, te rog sa-mi lasi un comentariu mai jos. Multumesc!

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

280 de comentarii

Buna ziua,

In cazul in care am avut un PFA cu norma fixa de venit care pe parcursul anului 2017 a fost suspendat si am reinceput activitatea in 2018 ce taxe voi fi nevoit sa platesc pentru anul 2018? Doar impozitul de 10% din norma fixa de venit?

Va multumesc anticipat.

John Doe
-

22 mai 2018 at 6:58

  Buna ziua! Daca norma de venit corectata este peste 22.800 lei platiti si CAS si CASS si impozit. Daca este sub plafonul de 22.800 lei platiti impozit si eventula CASS.

  Constantin
  -

  22 mai 2018 at 8:08

   Va multumesc pentru raspunsul prompt. Cand va referiti la norma de venit corectata, va ganditi la norma de venit pe anul 2018 (23 000) sau 2017 (20 000)? Va intreb deoarece formularea din articol („Daca norma de venit din 2017 (dupa aplicarea corectiilor), este egala sau mai mare decat 22.800 lei esti obligat sa platesti CAS la cel putin valoarea salariului minim brut aflat in vigoare in luna in care se plateste contributia.”) pare sa se refere la faptul ca daca in anul 2017 a fost norma peste prag doar atunci esti obligat la plata CAS si CASS.

   Multumesc inca o data pentru raspuns.

   John Doe
   -

   22 mai 2018 at 13:27

Buna ziua d-le Constantin. Va rog, am o intrebare la care si alti amici asteapta un raspuns 🙂 Imi infiintez o Intreprindere Individuala, iar in primul an nu voi incasa nimic (poate), eu voi datora totusi dari catre stat (fie ele CAS, CASS, pensie etc).?
Multumesc anticipat pt raspuns!!

Ioan
-

17 mai 2018 at 7:56

Bună ziua, dacă înființez un pfa cu norma de venit (cod Caen 6202) și am un venit de 50000 RON pe luna ce taxe trebuie sa plătesc?
CAS 10%*1900=190
CASS 25%*1900=475
Impozit de venit 10*30000 norma de venit=3000?

Alex
-

9 mai 2018 at 16:51

  Buna ziua! Calculele sunt corecte. Cu mentiunile: in 6 luni deveniti platitor de TVA (depasiti pragul de 300.000 ron) si daca depasiti si 100.000 euro pe an (facturati), incepand cu anul urmator, aplicati impunerea in sistem real.

  Constantin
  -

  9 mai 2018 at 17:18

   Dar cel puțin în primul an achit taxe mai mici, deci se merita sa încep asa și apoi sa trec la sistem real. Sau sa ma orientez spre srl după primul an.

   Alex
   -

   9 mai 2018 at 17:32

    Sigur ca se merita. Ati facut calculele corect.

    Constantin
    -

    9 mai 2018 at 17:59