Noi modificări la Codul Fiscal. Analiza și simulare taxe 2024.

III. Actualizare 15.12.2023. OUG 115/2023

1. Microintreprinderi
 • o persoană fizica poate fi actionar, cu mai mult de 25% din partile sociale, intr-o singura microîntreprindere;
 • SRL-urile care au mai putin de 15% venituri din activitatea de asigurari li se poate aplica regimul de impozitare a microîntreprinderilor;
 • SRL-urile care au activitati in domeniul HORECA li se aplica regimul microîntreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2024, fara nicio alta facilitate;
 • Situațiile financiare pentru anul 2023 se depun pana la 31.03.2024;
2. Activitati Independente: PFA, II, IF, Profesii Liberale
 • cheltuielile cu sponsorizarea nu mai sunt deductibile la calculul venitului impozabil;
 • abonamentele la sala de sport sunt deductibile in limita a 100 de euro/an;
 • cheltuielile cu achizitia caselor de marcat nu se mai deduc din impozitul datorat, aceste cheltuieli devin deductibile la calculul venitului impozabil;
 • redirecționarea unui procent de 3,5% din impozit este abrogata;
 • pierderile fiscale se recuperează in limita a 70% din venitul net realizat pe o perioada de maxim 5 ani;
3. Impozitul pe venitul din cedarea folosinței bunurilor
 • Se elimina opțiunea (sau obligația), de a impozita venitul in sistem real începând cu anul 2024;
 • Tot din 2024, din venitul brut se deduc 20% cheltuieli forfetare si se obține venitul impozabil, la care se calculează impozitul de 10%. (Exemplu: la un venit de 100 lei se datorează impozit de 8 lei);
 • Chiriașii care conduc evidență contabila, au obligația de a retine impozitul pe venitul din chirii plătit către proprietari si pe care il virează la bugetul de stat in numele acestora;
4. Contribuții de asigurării sociale – CAS si CASS datorate pentru 2023 si 2024
 1. Salariul utilizat pentru calcul plafoanelor de contribuții in 2023 este de 3.000 lei pentru tot anul
 2. Daca sunt creșteri ale salariului minim in cursul unui an, pentru calculul plafoanelor de CAS si CASS se utilizează salariul in vigoarea la 25 mai, pentru întreg anul;
 3. O clarificare care vine dupa aproape 6 ani de la introducerea declarației unice: activitățile care încep in cursul anului datoreaza CAS daca venitul estimat depășește plafonul de 12 salarii. Se elimina textul „recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal” de la art 151, alineat 10.
 4. Se datoreaza CASS (sanatate) si pentru venituri din indemnizații de asigurări sociale de sănătate, acordate în Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.


II. Actualizare 08.12.2023. Ordin ANAF

Incepand cu 1 ianuarie 2024 CAEN 6202 si 6203 nu mai pot fi impozitate cu norma de venit. Ordinul ANAF care modifică Lista de activități independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, a fost publicat in Monitorul Oficial nr 1105 din 8 decembrie 2023.

Vor fi scoase din această listă cele două coduri CAEN, sub care funcționează majoritatea PFA-urilor pe domeniul IT din România:

 • 6202 Activități de consultanță in tehnologia informației
 • 6203 Activității de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Observație! Marea majoritate a PFA-urilor treceau oricum de plafonul de 25.000 euro si aveau obligația impunerii in sistem real a veniturilor din 2024.

I. Actualizare 27.10.2023. Legea 296/2023

Legea nr 296, de modificare a Codului fiscal, asumata in Parlament, a fost publicata in Monitorul Oficial nr 977 din 27 octombrie 2023. Mai jos găsesți sinteza principalelor modificări aduse codului fiscal. Legea poate fi vizualizată aici.

1. Venituri obținute din activități independente – PFA, II, IF, Profesii Liberale

 • CASS – contributia la sănătate, se calculează la venitul net obținut, baza de calcul a CASS nu poate fi mai mica decât plafonul de 6 salarii minime si nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii;
 • CASS redevine cheltuiala deductibilă la calculul impozitului pe venitul din activități independente si activități sportive (cf. pct. 15 din lege);
 • Pentru stabilirea obligației de a plăti CASS veniturile din activități independente nu se vor cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobanzi, chirii, etc), pentru aceste venituri se va plăti CASS separat.
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
 • Vezi in acest articol taxele la pfa si la profesii liberale in 2024.
2. Microîntreprinderi
 • Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
  • a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;
  • b) 3%, pentru microîntreprinderile care:
   • 1. realizează venituri peste 60.000 euro; SAU
   • 2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:
    • 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,
    • 5829 – Activități de editare a altor produse software,
    • 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),
    • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,
    • 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare,
    • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată,
    • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,
    • 5590 – Alte servicii de cazare,
    • 5610 – Restaurante,
    • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
    • 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.,
    • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,
    • 6910 – „Activități juridice” – numai pentru activitățile avocaților,
    • 8621 – Activități de asistență medicală generală,
    • 8622 – Activități de asistență medicală specializată,
    • 8623 – Activități de asistență stomatologică,
    • 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.”

Intra in vigoare la 01.01.2024

3. Taxe 2024. Impozitul pe veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor
 • Modificările propuse au fost scoase din proiectul de lege, dar au revenit prin OUG115/2023. Vezi mai sus.
4. CASS datorată de persoanele fizice care obțin venituri din chirii, dividende, investiții, drepturi de autor, alte surse etc.
 • Raman aceleași plafoane de 6, 12, 24 de salarii care se stabilesc prin cumularea mai multor venituri cu exceptia veniturilor din activitati independente, pentru care se plateste CASS separat;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
5. Venituri din salarii
 • plafon de 10.000 lei pentru scutirea de impozit a veniturilor obținute de IT-iști;
 • se elimină facilitatea scutirii la plata CASS acordata pana acum salariaților din construcții, agricultura si industria alimentara;
 • Se va plati CASS pentru tichetele de masa acordate sau echivalentul acestora in lei;
 • Intra in vigoare la 01.11.2023
6. Dividende
 • Se menține impozitul pe dividende la nivelul de 8%;
7. Taxe 2024. Impozitarea deținerii de proprietăți imobiliare si autoturisme
 • 0,3% la proprietăților deținute de persoanele fizice calculat la diferența ce depășește de 2,5 milioane lei;
 • 0,3% pe valoarea mașinilor deținute de persoanele fizice si juridice calculat la diferența ce depășește de 375.000 lei;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
8. E-factura
 • E-factura devine obligatorie de la 01.01.2024, dar sancțiunile pentru netransmiterea e-facturii vor fi aplicate de la data de 01.04.2024;
 • De la 01.07.2024 factura emisa de agentii economici trebuie sa fie transmise numai prin formatul e-factura, altfel cheltuielile si TVA-ul nu sunt deductibile;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
9. Plafoanele de numerar
 • Plafon la casierie de maxim 50.000 lei in registrul de casa de la fiecare punct de lucru sau de la sediu social/profesional;
 • Operațiunile de încasări și plăți efectuate între persoanele juridice și persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, indiferent de natura și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar
10. TVA – taxa pe valoare adăugată
 • cota redusa de TVA de 5% pentru: manuale școlare, cărți, ziare și reviste, accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, livrarea de lemn de foc și energie termică;
 • crește cota de TVA la 5% la 9%, pentru livrarea de locuințe sociale, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă;
 • crește cota de TVA la 19%, pentru toate celelalte produse si servicii care aveau cota redusa pana acum.
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
11. Taxe 2024. Impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor mari
 • companiile care au o cifra de cel puțin 50 milioane euro vor plăti un impozit minim.
 • băncile vor plăti un impozit de 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv si de 1%, începând cu data de 1 ianuarie 2026;
 • 0,5% impozit suplimentar pe veniturile companiilor din sectoarele de petrol și gaze naturale;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
12. Taxe 2024. Impozitul pe veniturile a căror sursă nu a fost identificată
 • Cota de impozit creste de la 16%, la 70%;
 • Intra in vigoare la 01.07.2024
13. Reducere cheltuielilor statului

Aici este problema esențiala, pentru ca in condițiile in care economia a crescut, cu fonduri externe, cu investiții, cu inflatie, etc, guvernanții au reușit sa risipească mult mai multi bani decât vor incasa, atât de mult încât vor ajunge la 10 miliarde euro pe minus, fără ca serviciile publice sa se îmbunătățească cu ceva…

Propunerile pentru reducerea cheltuielilor statului sunt minuscule in raport cu gaura neagra ce o reprezintă bugetarii si cheltuielile lor.

Concluzie

Este greu de obținut o distribuție echitabilă a sarcinii fiscale si evitat “optimizarea fiscala” atât timp cat sunt mai multe cote de impozitare: micro cu 1% sau 3%, 10% pe venit, 16% pe profit, 8% pe dividende plus excepții le ramase, ca de exemplu la veniturile din drepturi de autor. 

Solutia este simpla, si astazi ca si acum 15 de ani, 

 • cota unica sa fie unica,  de 16% la toate veniturile (sau 10%), deci sarcina fiscala de aprox 25% “pe afaceri”, cu plafon de 36 salarii la CAS si plafon cumulat de 36 de salarii la CASS in cazul PFA si a celorlalte venituri (dividende, dobanzi, chiri, etc);
 • reducerea CAS la veniturile din salarii cu cel putin 5%,  deci sarcina fiscala de sub 35% pe salarii, concomitent cu cresterea salariului minim pe economie;

Astfel, nu se va mai chinui nimeni sa faca optimizare fiscala, nici la salarii si nici la celelalte venituri.

Din păcate, nu exista un om politic care sa aibă si respect, si legitimitate, ca sa impună asemenea măsuri si sa terminam odată cu toată spectacolul aceasta de modificări la codul fiscal ce tine de vreo 8 ani si care va continua si in anii următori daca nu se ia decizia corecta acum.

ContApp E-factura PFA

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

88 de comentarii

Buna ziua, sunt pensionar si detin un PFA cu venit anual de 5-6000 lei. Voi plati CASS din 2024?

Stefan
-

19 decembrie 2023 at 13:43

felicitari!

AURA PREDA
-

18 decembrie 2023 at 11:14

Buna ziua, am o intrebare referitor la microintreprindere: conditia unui angajat cu norma intreaga , ramane?

Daniela Chiper
-

18 decembrie 2023 at 11:09

Multumesc ,Dle Constantin !.Ma bucur de fiecare data cand vad sintetizate modificarile ,in principal la profesii liberale.Foarte greu sa le stapanesti tinand cont de succesiunea modificarilor si modul alambicat exprimate.

MARIA TULBURE
-

18 decembrie 2023 at 7:47

Buna ziua,

Referitor la „Impozitul pe venitul din cedarea folosinței bunurilor -> Se elimina opțiunea (sau obligația), de a impozita venitul in sistem real începând cu anul 2024;” -> asta inseamna ca incepand cu anul 2024 doar o singura optiune de impozitare se va aplica, in speta, aplicarea unui impozit de 8% din veniturile din cedarea folosintei bunurilor, indiferent de numarul acestora si scopul inchirierii?

Alexie
-

18 decembrie 2023 at 7:16

Buna ziua. Am incasat dividend special de la SNP in luna octombrie2023 in plus fata de cel estimat si declarat prin declaratia initiala. Este necesar sa fac declaratie unica rectificativa pentru CASS datorat! Formularul descarcat de pe sit-ul ANAF la capitolul respectiv imi da salariul minim 3000 lei respectiv 3300 lei de la 1 octombrie 2023. In aceasta situatie aleg salariu minim 3300 lei si complectez venitul total incasat (dividendul declarat initial +dividendul special)? Multumesc!

Valer
-

5 decembrie 2023 at 12:00

Buna ziua,
Am impreuna cu sotia, contracte de inchiriere pt 3 locatii si un venit estimat pt anul 2024 de 206000 ron. Suntem persoane fizice , salariate.
Venitul din chirii este singurul venit, si am vrea sa stim cat vom avea de platit impozitul pe anul 2024.

Ionut
-

14 noiembrie 2023 at 9:15

Buna ziua,
Am infiintat PFA-ul recent. Daca in 2024, in momentul in care depun declaratia unica estimez venituri sub 25.000 Euro, insa realizez venituri peste acest plafon, in anul 2025 va trebui sa platesc pentru 2024 impozitul si taxele raportate la PFA norma de venit sau in sistem real?
Multumesc

Vasile Popescu
-

7 noiembrie 2023 at 16:07

  Buna ziua! Platiti la norma de venit pentru 2024, din 2025 veti fi in sistem real.

  Constantin
  -

  7 noiembrie 2023 at 18:24

Buna ziua!

Sa inteleg ca la venituri din drepturi de autor taxa la CASS si CAS ramane in plafonul de maxim a 24 de salarii si nu 60?

Alex Stanila
-

1 noiembrie 2023 at 15:22

Buna ziua,
Ce nu-mi este mie clar: in momentul de fata platesc impozit pe profit 16%, intrucat nu am angajati. Se mentine aceasta cota de impozitare in aceste conditii?
Mentionez ca detin un SRL cu CAEN 4321 cu CA<60k EUR.
Multumesc.

Milea Radu
-

22 octombrie 2023 at 12:03

  Buna ziua! Da se mentine cota de 16% impozit si 8% dividende.

  Constantin
  -

  25 octombrie 2023 at 9:03

Deci ca IT-ist daca am peste 10k salariu brut, mai primesc scutire de impozit pentru primii 10k? si restul se impoziteaza? Sau nu mai am nici un fel de scutire?

Liviu
-

22 octombrie 2023 at 8:09

  Scutire pentru primii 10k si restul se impoziteaza.

  Constantin
  -

  25 octombrie 2023 at 9:03

Buna dimineata! Norma de venit a fost modificata?
Se plateste CASS SI PENSIE ?

Ramona
-

21 octombrie 2023 at 4:39

  Buna ziua! Normele raman la fel pentru 2023. Vor creste in 2024 in functie de salariul minim brut.

  Constantin
  -

  25 octombrie 2023 at 9:00

Daca pentru veniturile din dobanzi se calculeaza CASS separat de veniturile din activitati independente, si daca CASS este deductibil la calculul impozitului, atunci cum se procedeaza in cazul in care bancile retin la sursa impozitul? La fel si cu investitiile, deoarece brokerii inregistrati in Romania au obligatia de a retine si vira catre stat impozitul pe castigurile la bursa.

Mara
-

1 octombrie 2023 at 15:03

  Buna ziua! CASS este deductibil doar in cazul activitatilor independente. Nu se deduce CASS pentru veniturile din investitii, sau pentru alte venituri care intra in baza de calcul a CASS, anume cele de la art 155 lit c-h:
  c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;

  d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

  e) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;

  f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;

  g) venituri din investiții, definite conform art. 91;

  h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.

  Constantin
  -

  11 octombrie 2023 at 8:11

Buna ziua! Un SRL cod CAEN 7022 (consultanță pentru afaceri și management) unde C.A depaseste 80% din aceasta activitate, ramane incadrarea de plata impozitului pe profit, sau poate fi incadrat incepand cu 2024 la Microintreprindere cu impozit 1% pe venit daca acesta este sub 60.000 EUR? Multumesc!

Dragos
-

27 septembrie 2023 at 8:15

La Drepturi de Autor a ramas la fel, au aceleasi praguri 6-12-24 si au cota forfetara de 40%. Pt. cine nu stie ce e cota forfetarea, aia se scade din venit. Daca ai 300.000 lei drepturi autor, platesti impozit la 60% din suma, la fel si incadrarea la CAS, CASS.

Nu au umblat acolo pt. ca acolo sunt jurnalistii si ii vor de partea lor.

Ideea e ca oricine desfasoara activitati independente (profesii liberale, pfa/ii/if) poate sa-si plateasca pe drepturi de autor postarile pe facebook de ex. in care isi face reclama PFA-ului. Asa muta din venitul PFA pe drepturi de autor si o sa plateasca 60% impozit. Apoi, daca esti salariat, nu mai dai CASS pt. drepturile de autor.

Deci, modificarile fiscale au lasat portite si mai mari de optimizare. Asa ca sa multumim partidului.

Cezar
-

27 septembrie 2023 at 6:41

Buna ziua! Sunt angajat cu norma intreaga, si am si PFA (la norma de venit), si incasari <25.000 EUR/an. Care este impactul modificarilor? tot incerc sa descifrez, dar nu reusesc. Momentan platesc doar impozit de 10%, la norma pe venit. Cum impacteaza modificarile propuse categoria mea?
Multumesc si seara buna!

Ingrid N
-

26 septembrie 2023 at 18:05

Stam și ne plângem din fotolii, inclusiv eu.
Asta înseamnă ca ori ne permitem, ori suntem pro$ti. Ori dacă ma uit in jur, nu ne permitem.
E Ok, acceptam, înghițim in sec, mai scăpăm o înjuratura printre dinți, apoi moare revolta noastră si ne întoarcem la munca. O sa vorbim de cat de greu e o perioada, dar ne adaptam noi, nu e problema.
Noi suntem jalnici si ne meritam soarta.
In Franța au stat săptămâni întregi in strada. Noi, protestam duminica de la 14 la 16 când ei stau la grătar si spritz.

George N
-

26 septembrie 2023 at 9:28

Pct.33, ART. 174^1 (19)(19) „În cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (2) realizează un venit net anual Cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, iar în anul fiscal precedent NU AU REALIZAT venituri din salarii și asimilate salariilor pentru care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile sau nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) lit.a)-c) și e)-g), acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară şi depun declaraţia prevăzută la art. 122, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.”

Inteleg oare bine: daca esti salariat in anul 2023 (si 2024 pentru estimat), si ai venituri independente sub plafon de 6 salarii minime, nu mai trebuie sa platesti CASS pentru 6 salarii minime in 2024, numai impozitul pe venit aferent?
Multe persoane in aceasta categorie cu care am vorbit vor sa-si inchida mica afacere si mai bine nu mai platesc nimic,.
Multumesc pentru raspuns.

Emese
-

25 septembrie 2023 at 8:45

Buna seara. Am SRL medical, cu cod CAEN 8622 si contracte de colaborare cu cabinete si un spital privat, dar cifra de afaceri sub 60 de mii de euro pe an. Faptul ca eu platesc 3% pe baza codului CAEN, iar altii, sub aceleasi plafon, dar cu coduri care nu sunt in acea lista de cateva coduri, platesc 1% nu e discriminare?

Voicu Dascau
-

24 septembrie 2023 at 20:00

Multumim de simulare, e super, ne ajuta mult in luarea deciziilor la timp.

Emese
-

22 septembrie 2023 at 8:00