Noi modificări la Codul Fiscal. Analiza și simulare taxe 2024.

III. Actualizare 15.12.2023. OUG 115/2023

1. Microintreprinderi
 • o persoană fizica poate fi actionar, cu mai mult de 25% din partile sociale, intr-o singura microîntreprindere;
 • SRL-urile care au mai putin de 15% venituri din activitatea de asigurari li se poate aplica regimul de impozitare a microîntreprinderilor;
 • SRL-urile care au activitati in domeniul HORECA li se aplica regimul microîntreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2024, fara nicio alta facilitate;
 • Situațiile financiare pentru anul 2023 se depun pana la 31.03.2024;
2. Activitati Independente: PFA, II, IF, Profesii Liberale
 • cheltuielile cu sponsorizarea nu mai sunt deductibile la calculul venitului impozabil;
 • abonamentele la sala de sport sunt deductibile in limita a 100 de euro/an;
 • cheltuielile cu achizitia caselor de marcat nu se mai deduc din impozitul datorat, aceste cheltuieli devin deductibile la calculul venitului impozabil;
 • redirecționarea unui procent de 3,5% din impozit este abrogata;
 • pierderile fiscale se recuperează in limita a 70% din venitul net realizat pe o perioada de maxim 5 ani;
3. Impozitul pe venitul din cedarea folosinței bunurilor
 • Se elimina opțiunea (sau obligația), de a impozita venitul in sistem real începând cu anul 2024;
 • Tot din 2024, din venitul brut se deduc 20% cheltuieli forfetare si se obține venitul impozabil, la care se calculează impozitul de 10%. (Exemplu: la un venit de 100 lei se datorează impozit de 8 lei);
 • Chiriașii care conduc evidență contabila, au obligația de a retine impozitul pe venitul din chirii plătit către proprietari si pe care il virează la bugetul de stat in numele acestora;
4. Contribuții de asigurării sociale – CAS si CASS datorate pentru 2023 si 2024
 1. Salariul utilizat pentru calcul plafoanelor de contribuții in 2023 este de 3.000 lei pentru tot anul
 2. Daca sunt creșteri ale salariului minim in cursul unui an, pentru calculul plafoanelor de CAS si CASS se utilizează salariul in vigoarea la 25 mai, pentru întreg anul;
 3. O clarificare care vine dupa aproape 6 ani de la introducerea declarației unice: activitățile care încep in cursul anului datoreaza CAS daca venitul estimat depășește plafonul de 12 salarii. Se elimina textul „recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal” de la art 151, alineat 10.
 4. Se datoreaza CASS (sanatate) si pentru venituri din indemnizații de asigurări sociale de sănătate, acordate în Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.


II. Actualizare 08.12.2023. Ordin ANAF

Incepand cu 1 ianuarie 2024 CAEN 6202 si 6203 nu mai pot fi impozitate cu norma de venit. Ordinul ANAF care modifică Lista de activități independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, a fost publicat in Monitorul Oficial nr 1105 din 8 decembrie 2023.

Vor fi scoase din această listă cele două coduri CAEN, sub care funcționează majoritatea PFA-urilor pe domeniul IT din România:

 • 6202 Activități de consultanță in tehnologia informației
 • 6203 Activității de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Observație! Marea majoritate a PFA-urilor treceau oricum de plafonul de 25.000 euro si aveau obligația impunerii in sistem real a veniturilor din 2024.

I. Actualizare 27.10.2023. Legea 296/2023

Legea nr 296, de modificare a Codului fiscal, asumata in Parlament, a fost publicata in Monitorul Oficial nr 977 din 27 octombrie 2023. Mai jos găsesți sinteza principalelor modificări aduse codului fiscal. Legea poate fi vizualizată aici.

1. Venituri obținute din activități independente – PFA, II, IF, Profesii Liberale

 • CASS – contributia la sănătate, se calculează la venitul net obținut, baza de calcul a CASS nu poate fi mai mica decât plafonul de 6 salarii minime si nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii;
 • CASS redevine cheltuiala deductibilă la calculul impozitului pe venitul din activități independente si activități sportive (cf. pct. 15 din lege);
 • Pentru stabilirea obligației de a plăti CASS veniturile din activități independente nu se vor cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobanzi, chirii, etc), pentru aceste venituri se va plăti CASS separat.
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
 • Vezi in acest articol taxele la pfa si la profesii liberale in 2024.
2. Microîntreprinderi
 • Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
  • a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;
  • b) 3%, pentru microîntreprinderile care:
   • 1. realizează venituri peste 60.000 euro; SAU
   • 2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:
    • 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,
    • 5829 – Activități de editare a altor produse software,
    • 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),
    • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,
    • 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare,
    • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată,
    • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,
    • 5590 – Alte servicii de cazare,
    • 5610 – Restaurante,
    • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
    • 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.,
    • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,
    • 6910 – „Activități juridice” – numai pentru activitățile avocaților,
    • 8621 – Activități de asistență medicală generală,
    • 8622 – Activități de asistență medicală specializată,
    • 8623 – Activități de asistență stomatologică,
    • 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.”

Intra in vigoare la 01.01.2024

3. Taxe 2024. Impozitul pe veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor
 • Modificările propuse au fost scoase din proiectul de lege, dar au revenit prin OUG115/2023. Vezi mai sus.
4. CASS datorată de persoanele fizice care obțin venituri din chirii, dividende, investiții, drepturi de autor, alte surse etc.
 • Raman aceleași plafoane de 6, 12, 24 de salarii care se stabilesc prin cumularea mai multor venituri cu exceptia veniturilor din activitati independente, pentru care se plateste CASS separat;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
5. Venituri din salarii
 • plafon de 10.000 lei pentru scutirea de impozit a veniturilor obținute de IT-iști;
 • se elimină facilitatea scutirii la plata CASS acordata pana acum salariaților din construcții, agricultura si industria alimentara;
 • Se va plati CASS pentru tichetele de masa acordate sau echivalentul acestora in lei;
 • Intra in vigoare la 01.11.2023
6. Dividende
 • Se menține impozitul pe dividende la nivelul de 8%;
7. Taxe 2024. Impozitarea deținerii de proprietăți imobiliare si autoturisme
 • 0,3% la proprietăților deținute de persoanele fizice calculat la diferența ce depășește de 2,5 milioane lei;
 • 0,3% pe valoarea mașinilor deținute de persoanele fizice si juridice calculat la diferența ce depășește de 375.000 lei;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
8. E-factura
 • E-factura devine obligatorie de la 01.01.2024, dar sancțiunile pentru netransmiterea e-facturii vor fi aplicate de la data de 01.04.2024;
 • De la 01.07.2024 factura emisa de agentii economici trebuie sa fie transmise numai prin formatul e-factura, altfel cheltuielile si TVA-ul nu sunt deductibile;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
9. Plafoanele de numerar
 • Plafon la casierie de maxim 50.000 lei in registrul de casa de la fiecare punct de lucru sau de la sediu social/profesional;
 • Operațiunile de încasări și plăți efectuate între persoanele juridice și persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, indiferent de natura și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar
10. TVA – taxa pe valoare adăugată
 • cota redusa de TVA de 5% pentru: manuale școlare, cărți, ziare și reviste, accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, livrarea de lemn de foc și energie termică;
 • crește cota de TVA la 5% la 9%, pentru livrarea de locuințe sociale, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă;
 • crește cota de TVA la 19%, pentru toate celelalte produse si servicii care aveau cota redusa pana acum.
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
11. Taxe 2024. Impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor mari
 • companiile care au o cifra de cel puțin 50 milioane euro vor plăti un impozit minim.
 • băncile vor plăti un impozit de 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv si de 1%, începând cu data de 1 ianuarie 2026;
 • 0,5% impozit suplimentar pe veniturile companiilor din sectoarele de petrol și gaze naturale;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
12. Taxe 2024. Impozitul pe veniturile a căror sursă nu a fost identificată
 • Cota de impozit creste de la 16%, la 70%;
 • Intra in vigoare la 01.07.2024
13. Reducere cheltuielilor statului

Aici este problema esențiala, pentru ca in condițiile in care economia a crescut, cu fonduri externe, cu investiții, cu inflatie, etc, guvernanții au reușit sa risipească mult mai multi bani decât vor incasa, atât de mult încât vor ajunge la 10 miliarde euro pe minus, fără ca serviciile publice sa se îmbunătățească cu ceva…

Propunerile pentru reducerea cheltuielilor statului sunt minuscule in raport cu gaura neagra ce o reprezintă bugetarii si cheltuielile lor.

Concluzie

Este greu de obținut o distribuție echitabilă a sarcinii fiscale si evitat “optimizarea fiscala” atât timp cat sunt mai multe cote de impozitare: micro cu 1% sau 3%, 10% pe venit, 16% pe profit, 8% pe dividende plus excepții le ramase, ca de exemplu la veniturile din drepturi de autor. 

Solutia este simpla, si astazi ca si acum 15 de ani, 

 • cota unica sa fie unica,  de 16% la toate veniturile (sau 10%), deci sarcina fiscala de aprox 25% “pe afaceri”, cu plafon de 36 salarii la CAS si plafon cumulat de 36 de salarii la CASS in cazul PFA si a celorlalte venituri (dividende, dobanzi, chiri, etc);
 • reducerea CAS la veniturile din salarii cu cel putin 5%,  deci sarcina fiscala de sub 35% pe salarii, concomitent cu cresterea salariului minim pe economie;

Astfel, nu se va mai chinui nimeni sa faca optimizare fiscala, nici la salarii si nici la celelalte venituri.

Din păcate, nu exista un om politic care sa aibă si respect, si legitimitate, ca sa impună asemenea măsuri si sa terminam odată cu toată spectacolul aceasta de modificări la codul fiscal ce tine de vreo 8 ani si care va continua si in anii următori daca nu se ia decizia corecta acum.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

88 de comentarii

Dl Constantin, am și eu o nelămurire : am fost disponibilizată de la munca fara nici o explicație logică și de câteva zile tot mă întreb dacă disponibilizarea s-a făcut din cauza acestor măsuri fiscale sau din cauza că firma fostei șefe merge pe pierderi? Aștept raspuns

Cici
-

20 august 2023 at 7:56

Buna ziua,

Considerati ca dupa aplicarea noilor modificari ( daca se vor vota) , pentru cei cu un venit brut peste 400 000 va fi mai rentabil pfa sau srl ( cu sau fara angajati). Care sunt taxele pentru cele 2 variante?
Multumesc

Georgia
-

16 august 2023 at 13:56

Si daca nu are peste 30 % profit , bineintelex .

Leone
-

9 august 2023 at 14:49

Un restaurant ce plateste acum impozit pe venit e considerat microintrep si va trece de la 1% la 3 % , avand angajati . Dar daca a trecut voluntar la imp pe profit ce face , se intoarce la 3% imp venit sau ramane la imp profit 16% ???

Leone
-

9 august 2023 at 14:45

Pai asa i , la cas s au calicit sa mai faca un prag de 6 sal minime ca sa ia 10 % de la amarasteni , ca s multi si abia acu au mai introdus si in sus un prag de 36 sal min , pe an . Daca e normal sa lasi un prag minim pt amarasteni e nedrept ca cei ce iau sume pe an mai mult de 36 sal sa nu plateasca 10 % din intreaga suma pt sanatate , aici e marea nedreptate . Daca in alte tari vilicizate cei cu castig sume mai mari platesc procente mai mari , la noi nici macar la fel procent ci procent mai mic decat saracii … bogatii s protejati in detrimentul bietei populatii disperate muncitoare ..

Leone
-

9 august 2023 at 14:20

300.000 lei plafon microntreprindere… practic toti vom fi in zona impozitului pe profit, unde „nu e nimic deductibil” ma intreb de ce Dumnezeu nu facem jumatate – jumatate cu statul ca sa fie pace…

Pascu Corina
-

8 august 2023 at 9:00

Buna ziua! Pentru imobilele in valoare de pana la 120.000 euro pentru care se factureaza avans cu 5% TVA si se incheie promisiunea de vanzare cumparare anterior datei de 1 septembrie care este tratamentul aplicabil diferentei de valoare? Se factureaza cu 9% tva sau cu 5% conform promisiunii incheiate? Multumesc!

Ana
-

2 august 2023 at 17:46

  Buna ziua! Nu stim cum va fi legislatia dupa 1 septembrie, deocamdata sunt discutii si propuneri.

  Constantin
  -

  7 august 2023 at 8:19

Va multumesc!

Geo
-

2 august 2023 at 15:24

O lamurire va rog frumos. Dvs. mentionati clar venituri peste 300.000 SI rentabilitate mai mare de 30% => Impozit pe profit
Din alte surse observ ca se mentioneaza doar rentabilitatea de 30% pentru a trece la impozit pe profit.
In concluzie: indiferent de rentabilitate daca plafonul de 300.000 nu este depasit microintreprinderea ramane la impozit pe venit?

Multumesc mult! Excelent articolul.

Geo
-

2 august 2023 at 14:33

  Buna ziua! Vedeti punctul 36 din proiect. ” În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 300.000 lei și o rată a rentabilității de peste 30%, calculată ca raport între profitul net și venituri totale, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează acest caz.”

  Constantin
  -

  2 august 2023 at 15:15

Sa le transmitem multa „iubire si m***E” celor care conduc tara asta. Care dupa ce fura toti banii din stat, ca sa acopere deficitul baga noi taxe si impozite care normal ca prostimea trebuie sa le suporte.

Yola
-

2 august 2023 at 11:16

  Total de acord…

  Constantin
  -

  2 august 2023 at 11:24

In ceea ce priveste „Daca veniturile obtinute de o microintreprindere depasesc 300.000 lei in cursul unui an si rata profitului net depășește 30%, atunci microîntreprinderea datorează impozit pe profit;”
Modificarea se aplica pentru veniturile realizate in 2023 sau cele incepand cu 1 ianuarie 2024?
Foarte buna sinteza, multumim!

Eduard
-

2 august 2023 at 10:14

  Din 2024, incepand cu trimestrul in care se atinge venitul de 300.000 lei, vezi pct 36 din proiect. ” În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 300.000 lei și o rată a rentabilității de peste 30%, calculată ca raport între profitul net și venituri totale, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează acest caz.”

  Constantin
  -

  2 august 2023 at 11:18

Care este articolul din proiectul de modificare a Codului Fiscal în care se specifică că CASS redevine cheltuială deductibilă la calcularea impozitului pe venitul din activități independente? Nu reușesc să identific această informație în textul proiectului. Vă mulțumesc.

Adi
-

2 august 2023 at 7:41

  Punctul 63.

  Constantin
  -

  2 august 2023 at 8:04

Venituri din salarii – plafon de 10.000 lei pentru scutirea de impozit a veniturilor obținute de IT-iști;

Aici face referire la brut sau net pentru care se aplica impozitarea si presupun ca face referire la suma lunara ?

Tiberiu
-

2 august 2023 at 6:41

Bună ziua. Mulțumesc pentru informațiile actualizate.
Puteți să îmi explicați puțin mai clar ce e cu CAS și CASS pentru venituri din activități independente?
Am înțeles că CASS va fi acum calculat pe baza venitului, nu pe baza salariului minim pe economie. Deci va fi 10% din venitul brut presupun.
Dar CAS se calculează tot în funcție de venit, sau se calculează ca 25% din 36 de salarii minime brute? Asta ar fi o sumă imensă sincer.

Ioana
-

1 august 2023 at 8:22

  Buna ziua! Haideti sa ateptam varianta finala, acum e un proiect. Poate se schimba.

  Constantin
  -

  2 august 2023 at 8:04

E bine ca la pfa se aplica cas si cass la profit. Asa ca decat sa platesti in plus, mai bagi o masina pe leasing, ma bagi 2 tv cat casa (monitoare pt. activitatea desfasurata), mai bagi haine la decontat ca tre sa ai prezenta buna in business asa ca orice va fi pe factura pfa cu justificari aferente facute bine. Acu aveam cam pe la 50 salarii minime profit si era ok sa dau la pragul de 24. Daca ei chiar sunt asa de nesimtiti, pot sa duc profitul si la zero sau poage la pragul de 6 – 12 salarii. Ciuca si Ciolacu …

Bula
-

1 august 2023 at 8:15

  Si pana acum era la fel. Cu cat aveai mai multe cheltuieli deductibile, cu atat scadea venitul net.

  Constantin
  -

  2 august 2023 at 8:03

Concluzia este ca nu se poate face nimic in tara asta. O sa-mi inchid PFA, imi fac bagajele si plec undeva unde chiar daca platesti taxe mai mari, macar stii ca banii ajung unde trebuie. Codul fiscal se schimba peste noapte, nu ai o stabilitate din punctul asta de vedere, iti faci niste calcule si te trezesti peste noapte ca mai cresc astia impozitele sau cine stie ce idei le mai vin sa mai scoata niste bani. Tara condusa de incompetenti si hoti cu pensii speciale si tot felul de beneficii (platite tot de noi).

Marius
-

1 august 2023 at 7:16

  Buna ziua! Daca e vorba doar de binele propriu, da, sunt obtiuni. Dar oricare societate mergem vom gasi probleme, desigur de alt nivel. In Ukraina e razboi, in Suedia/Franata sunt emigranti, in SUA sunt arme…

  Constantin
  -

  2 august 2023 at 8:01

Daca se modifica la 1 ian 2024 atunci pentru realizatul aferent 2023 cum platim contributii, la plafon sau la venit net? Cand fac plata CASS pentru 2023 o trec cheltuiala deductibila in contapp?

Adrian Robescu
-

1 august 2023 at 6:25

  Pentru 2023 se va plati la plafon. Haideti sa ateptam varianta finala, acum sunt discutii.

  Constantin
  -

  2 august 2023 at 7:59

Se va desfința „norma fixă de venit” pentru PFA? Dacă NU, care vor fi plafoanele? Va fi mai rentabil PFA-ul sau SRL-ul (angajat cu salariul minim pe economie)?

Marian Opran
-

1 august 2023 at 5:32

  Buna ziua! In proiect nu se mentioneaza nimic legat de normele de venit.

  Constantin
  -

  2 august 2023 at 7:58

„La 10% impozit sistemul fiscal din Romania este paradis fiscal” Unde naiba e paradis fiscal cand pe langa cei 10% , se mai platesc 35% contributii obligatorii adica tot impozit?

Dorian
-

21 iulie 2023 at 6:15

  Da, pe venitul din salarii se plateste foarte mult. De aceea multi specialisti folosesc PFA/Microintrprinderi pentru optimizare fiscala.

  Constantin
  -

  21 iulie 2023 at 10:31

E o parte buna si una rea la impozit si taxe pfa si asimilati pfa, respectiv, daca salariul minim e 3300 pragurile pt taxare devin 3300 si 6600 (in loc de 3000 si 6000) deci cine castiga intre 3000 si 3300 precum si cei cu intre 6000 si 6600 ies castigati ca platesc mai putine taxe. In schimb cei care castigam intre 3300 si 6000 platin taxe aditionale pe 300 lei (deci marire de 10% la taxe)
Iar cei care castigam peste 6600 platim taxe aditionale pe 600 lei (deci o crestere tot de 10% la taxe).
Deci la marea majoritate inseamna o majorare a taxelor la pfa de 10% ca mie nu imi creste nimeni onorariul cu 10% cum.a crescut salariul minim si nici anul trecut cand mi-au crescut taxele cu 120% (fiind peste 6000…)

Letitia
-

18 iulie 2023 at 9:13

  Nu stim cum se va aplica cresterea salariului minim pentru calcularea contributiilot datorate. In codul fiscal se prevede ca plafonul se calculeaza in functie de salarariul valabil la data depunerii declaratiei unice – deci trebuie sa ramana 3.000 lei chiar daca va creste de la 1 septembrie.

  Constantin
  -

  21 iulie 2023 at 10:29