Noi modificări la Codul Fiscal. Analiza și simulare taxe 2024.

III. Actualizare 15.12.2023. OUG 115/2023

1. Microintreprinderi
 • o persoană fizica poate fi actionar, cu mai mult de 25% din partile sociale, intr-o singura microîntreprindere;
 • SRL-urile care au mai putin de 15% venituri din activitatea de asigurari li se poate aplica regimul de impozitare a microîntreprinderilor;
 • SRL-urile care au activitati in domeniul HORECA li se aplica regimul microîntreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2024, fara nicio alta facilitate;
 • Situațiile financiare pentru anul 2023 se depun pana la 31.03.2024;
2. Activitati Independente: PFA, II, IF, Profesii Liberale
 • cheltuielile cu sponsorizarea nu mai sunt deductibile la calculul venitului impozabil;
 • abonamentele la sala de sport sunt deductibile in limita a 100 de euro/an;
 • cheltuielile cu achizitia caselor de marcat nu se mai deduc din impozitul datorat, aceste cheltuieli devin deductibile la calculul venitului impozabil;
 • redirecționarea unui procent de 3,5% din impozit este abrogata;
 • pierderile fiscale se recuperează in limita a 70% din venitul net realizat pe o perioada de maxim 5 ani;
3. Impozitul pe venitul din cedarea folosinței bunurilor
 • Se elimina opțiunea (sau obligația), de a impozita venitul in sistem real începând cu anul 2024;
 • Tot din 2024, din venitul brut se deduc 20% cheltuieli forfetare si se obține venitul impozabil, la care se calculează impozitul de 10%. (Exemplu: la un venit de 100 lei se datorează impozit de 8 lei);
 • Chiriașii care conduc evidență contabila, au obligația de a retine impozitul pe venitul din chirii plătit către proprietari si pe care il virează la bugetul de stat in numele acestora;
4. Contribuții de asigurării sociale – CAS si CASS datorate pentru 2023 si 2024
 1. Salariul utilizat pentru calcul plafoanelor de contribuții in 2023 este de 3.000 lei pentru tot anul
 2. Daca sunt creșteri ale salariului minim in cursul unui an, pentru calculul plafoanelor de CAS si CASS se utilizează salariul in vigoarea la 25 mai, pentru întreg anul;
 3. O clarificare care vine dupa aproape 6 ani de la introducerea declarației unice: activitățile care încep in cursul anului datoreaza CAS daca venitul estimat depășește plafonul de 12 salarii. Se elimina textul „recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal” de la art 151, alineat 10.
 4. Se datoreaza CASS (sanatate) si pentru venituri din indemnizații de asigurări sociale de sănătate, acordate în Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.


II. Actualizare 08.12.2023. Ordin ANAF

Incepand cu 1 ianuarie 2024 CAEN 6202 si 6203 nu mai pot fi impozitate cu norma de venit. Ordinul ANAF care modifică Lista de activități independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, a fost publicat in Monitorul Oficial nr 1105 din 8 decembrie 2023.

Vor fi scoase din această listă cele două coduri CAEN, sub care funcționează majoritatea PFA-urilor pe domeniul IT din România:

 • 6202 Activități de consultanță in tehnologia informației
 • 6203 Activității de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Observație! Marea majoritate a PFA-urilor treceau oricum de plafonul de 25.000 euro si aveau obligația impunerii in sistem real a veniturilor din 2024.

I. Actualizare 27.10.2023. Legea 296/2023

Legea nr 296, de modificare a Codului fiscal, asumata in Parlament, a fost publicata in Monitorul Oficial nr 977 din 27 octombrie 2023. Mai jos găsesți sinteza principalelor modificări aduse codului fiscal. Legea poate fi vizualizată aici.

1. Venituri obținute din activități independente – PFA, II, IF, Profesii Liberale

 • CASS – contributia la sănătate, se calculează la venitul net obținut, baza de calcul a CASS nu poate fi mai mica decât plafonul de 6 salarii minime si nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii;
 • CASS redevine cheltuiala deductibilă la calculul impozitului pe venitul din activități independente si activități sportive (cf. pct. 15 din lege);
 • Pentru stabilirea obligației de a plăti CASS veniturile din activități independente nu se vor cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobanzi, chirii, etc), pentru aceste venituri se va plăti CASS separat.
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
 • Vezi in acest articol taxele la pfa si la profesii liberale in 2024.
2. Microîntreprinderi
 • Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
  • a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;
  • b) 3%, pentru microîntreprinderile care:
   • 1. realizează venituri peste 60.000 euro; SAU
   • 2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:
    • 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,
    • 5829 – Activități de editare a altor produse software,
    • 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),
    • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,
    • 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare,
    • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată,
    • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,
    • 5590 – Alte servicii de cazare,
    • 5610 – Restaurante,
    • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
    • 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.,
    • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,
    • 6910 – „Activități juridice” – numai pentru activitățile avocaților,
    • 8621 – Activități de asistență medicală generală,
    • 8622 – Activități de asistență medicală specializată,
    • 8623 – Activități de asistență stomatologică,
    • 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.”

Intra in vigoare la 01.01.2024

3. Taxe 2024. Impozitul pe veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor
 • Modificările propuse au fost scoase din proiectul de lege, dar au revenit prin OUG115/2023. Vezi mai sus.
4. CASS datorată de persoanele fizice care obțin venituri din chirii, dividende, investiții, drepturi de autor, alte surse etc.
 • Raman aceleași plafoane de 6, 12, 24 de salarii care se stabilesc prin cumularea mai multor venituri cu exceptia veniturilor din activitati independente, pentru care se plateste CASS separat;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
5. Venituri din salarii
 • plafon de 10.000 lei pentru scutirea de impozit a veniturilor obținute de IT-iști;
 • se elimină facilitatea scutirii la plata CASS acordata pana acum salariaților din construcții, agricultura si industria alimentara;
 • Se va plati CASS pentru tichetele de masa acordate sau echivalentul acestora in lei;
 • Intra in vigoare la 01.11.2023
6. Dividende
 • Se menține impozitul pe dividende la nivelul de 8%;
7. Taxe 2024. Impozitarea deținerii de proprietăți imobiliare si autoturisme
 • 0,3% la proprietăților deținute de persoanele fizice calculat la diferența ce depășește de 2,5 milioane lei;
 • 0,3% pe valoarea mașinilor deținute de persoanele fizice si juridice calculat la diferența ce depășește de 375.000 lei;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
8. E-factura
 • E-factura devine obligatorie de la 01.01.2024, dar sancțiunile pentru netransmiterea e-facturii vor fi aplicate de la data de 01.04.2024;
 • De la 01.07.2024 factura emisa de agentii economici trebuie sa fie transmise numai prin formatul e-factura, altfel cheltuielile si TVA-ul nu sunt deductibile;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
9. Plafoanele de numerar
 • Plafon la casierie de maxim 50.000 lei in registrul de casa de la fiecare punct de lucru sau de la sediu social/profesional;
 • Operațiunile de încasări și plăți efectuate între persoanele juridice și persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, indiferent de natura și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar
10. TVA – taxa pe valoare adăugată
 • cota redusa de TVA de 5% pentru: manuale școlare, cărți, ziare și reviste, accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, livrarea de lemn de foc și energie termică;
 • crește cota de TVA la 5% la 9%, pentru livrarea de locuințe sociale, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă;
 • crește cota de TVA la 19%, pentru toate celelalte produse si servicii care aveau cota redusa pana acum.
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
11. Taxe 2024. Impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor mari
 • companiile care au o cifra de cel puțin 50 milioane euro vor plăti un impozit minim.
 • băncile vor plăti un impozit de 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv si de 1%, începând cu data de 1 ianuarie 2026;
 • 0,5% impozit suplimentar pe veniturile companiilor din sectoarele de petrol și gaze naturale;
 • Intra in vigoare la 01.01.2024
12. Taxe 2024. Impozitul pe veniturile a căror sursă nu a fost identificată
 • Cota de impozit creste de la 16%, la 70%;
 • Intra in vigoare la 01.07.2024
13. Reducere cheltuielilor statului

Aici este problema esențiala, pentru ca in condițiile in care economia a crescut, cu fonduri externe, cu investiții, cu inflatie, etc, guvernanții au reușit sa risipească mult mai multi bani decât vor incasa, atât de mult încât vor ajunge la 10 miliarde euro pe minus, fără ca serviciile publice sa se îmbunătățească cu ceva…

Propunerile pentru reducerea cheltuielilor statului sunt minuscule in raport cu gaura neagra ce o reprezintă bugetarii si cheltuielile lor.

Concluzie

Este greu de obținut o distribuție echitabilă a sarcinii fiscale si evitat “optimizarea fiscala” atât timp cat sunt mai multe cote de impozitare: micro cu 1% sau 3%, 10% pe venit, 16% pe profit, 8% pe dividende plus excepții le ramase, ca de exemplu la veniturile din drepturi de autor. 

Solutia este simpla, si astazi ca si acum 15 de ani, 

 • cota unica sa fie unica,  de 16% la toate veniturile (sau 10%), deci sarcina fiscala de aprox 25% “pe afaceri”, cu plafon de 36 salarii la CAS si plafon cumulat de 36 de salarii la CASS in cazul PFA si a celorlalte venituri (dividende, dobanzi, chiri, etc);
 • reducerea CAS la veniturile din salarii cu cel putin 5%,  deci sarcina fiscala de sub 35% pe salarii, concomitent cu cresterea salariului minim pe economie;

Astfel, nu se va mai chinui nimeni sa faca optimizare fiscala, nici la salarii si nici la celelalte venituri.

Din păcate, nu exista un om politic care sa aibă si respect, si legitimitate, ca sa impună asemenea măsuri si sa terminam odată cu toată spectacolul aceasta de modificări la codul fiscal ce tine de vreo 8 ani si care va continua si in anii următori daca nu se ia decizia corecta acum.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

88 de comentarii

Buna ziua ! Am o Intreprindere Individuala din 2010 si sunt pe norma de venit. Ce inmpozite voi avea de platit incepand cu anul 2024 ? Va multumesc .

marius ulici
-

21 septembrie 2023 at 14:35

  Buna ziua! Nu stim, o sa vedem ce se aproba pana la urma.

  Constantin
  -

  22 septembrie 2023 at 5:54

Buna ziua peleti ce cota de tva are ?

Florin
-

20 septembrie 2023 at 17:10

Buna ziua,

Felicitari pentru prezentare ! As dori sa ma ajutati , imi este neclar si m-ar ajuta foarte mult un raspuns. Pentru stabilirea obligației de a plăti CASS la veniturile din activități independente -mai exact pentru profesii liberale, am inteles ca nu se vor cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobanzi, chirii), pentru acele venituri se va plăți CASS separat, dar nu am inteles daca se cumuleaza sau nu, cu CASS -ul din venituri de natura salariilor. Am venituri de natura salariala ,pentru care se retin CAS,CASS si in acelasi timp am venituri din profesii liberale.
Va multumesc !

Daniela
-

20 septembrie 2023 at 10:57

  Nu se cumuleaza cu veniturile din salarii, desi asa ar fi fost corect, sa avem plafon de 60 de salarii pe toate veniturile, nu doar la PFA…

  Constantin
  -

  21 septembrie 2023 at 9:51

Pai si mai trebuie sa ai minim un salariat la micro, sau nu?

Marius
-

20 septembrie 2023 at 10:24

  Trebuie sa ai salariat ca sa fii micro.

  Constantin
  -

  21 septembrie 2023 at 9:49

De ce populatia saracita si cu salarii mici trebuie sa suportam hotiile politicienilor, iar aia cu salarii si pensii speciale nu suporta nimic, din contra , anul acesta sau mai marit pe șes veniturile specialilor. De ce nu se impoziteaza OMV-ul, cel mai mare asupritor al românilor!

ilau paulina
-

20 septembrie 2023 at 7:35

Felicitari!

ilau paulina
-

20 septembrie 2023 at 7:27

  Multumim!

  Constantin
  -

  21 septembrie 2023 at 9:48

Domnule Constantin,

Sunteți un mare mafiot și induceți lumea în eroare cu aceste concluzii jalnice de populist ! De ce o microîntreprindere aflată la început de drum sa plătească 16% impozit pe venit ?

Marcel
-

19 septembrie 2023 at 20:36

  Ca sa NU devenim o tara de „bombardieri”, domnule! Fiecare cu gasca lui, de speciali, care nu platesc impozite, care fac combinatii si se scot…

  Constantin
  -

  21 septembrie 2023 at 9:48

As fi fost uimit ca Ciolacu sa-i taxeze mai mult pe jurnalisti(drepturi de autor) , in sistemul fiscal actual jurnalistii sunt de departe cei mai avantajati , platesc contributii sociale la salariul minim si mai primesc si pensie speciala (despre care nu vorbeste nimeni)

marian
-

19 septembrie 2023 at 19:14

  Nu s-au legat de drepturile de autor, ca acolo sun jurnalistii, platiti tot de la buget, din banii nostri.

  Constantin
  -

  21 septembrie 2023 at 9:45

Deci avem modificarile v3.0 . Bine punctata concluzia si solutia in acelasi timp

Iasmin
-

19 septembrie 2023 at 13:45

Bolos care e pastor de ce nu baga impozit la biserica?

Aia nu „e” oameni ca PFA?

nana
-

19 septembrie 2023 at 13:20

  🙂 PFA e bogati, trebuie trimisi in iad.

  Constantin
  -

  21 septembrie 2023 at 9:44

Boloș nu exclude și alte taxe față de cele anunțate acum!!!
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-26545295-bolos-nu-exclude-alte-taxe-fata-cele-anuntate-acum.htm

Te omoara cu taxe si daca deficitul lor al bugetarilor nu se acopera, te mai omoara o data. Bine Bosss… hai sa vedem cine moare primu, fiscal.

nana
-

19 septembrie 2023 at 13:17

Buna ziua! Nu se înțelege nimic din articol. CASS se plătește indiferent de venit chiar daca ai pierdere? Devine cheltuiala obligatorie la PFA sau nu? Mulțumesc!

Ana Maria
-

19 septembrie 2023 at 11:50

  Buna ziua! Aveti raspunsurile la pct. 1 dint articol.

  Constantin
  -

  19 septembrie 2023 at 13:09

In funcție de aceste modificări mulți oameni își vor schimba traiectoria

Iasmin
-

17 septembrie 2023 at 9:44

  Da, din pacate asa se va intampla si anul acesta, ca si anul trecut, si cred ca si in urmatorii doi ani.

  Constantin
  -

  18 septembrie 2023 at 20:26

Ce inseamna ca pentru plata CAS/CASS „daca venitul net depășește 60.000 euro, se plătește CASS pentru diferența de venit peste 60.000 euro”. Mai exact, care va fii totalul de plata pt un PFA care are un venit de 90.000 eur? Multumesc mult

Cristina
-

15 septembrie 2023 at 14:00

Conform Profit, acu ultima modificare la CASS e ca sub 6 salarii nu se da nimic iar intre 6 – 60 salarii se da la real!

Cu alte cuvinte s-au aranjat doar notarii si avocatii care castiga peste 60 salarii da nu plateasca ei la realul lor. Pai ce e asta? Daca tot fac asa sa fie la real – real fara niciun prag sa simta si avocatii si notarii.

Asa nenorocesc toate activitatile independente in afara de cele banaoase ca notari si avocati ca majoritatea sunt sub cele 60 salarii (vreo 50.000 € profit anual).

Ioan
-

8 septembrie 2023 at 7:36

Le complica din ce in ce mai mult…
Am incercat sa aflu, de prin topul judetelor, cat e cifra de afaceri totala in Romania… Nu conteaza valoarea ei, dar am aflat estimativ si profitul total net in tara asta.
Daca ar pune un impozit general de 2% din cifra de afaceri la toata lumea, ar obtine cam aceeasi bani la buget.
Firmele mici nu ar mai fi sufocate, iar firmele mari, nu ar mai fenta legea.
Nu ar fi mai simplu?
Unde e carcelul pe creier in tara asta?

Vali
-

7 septembrie 2023 at 16:50

Problema imensa e ca noi de lina viitoare deja platim cu 200 lei in plus CAS si CASS marindu-se salariul minim cu 300 lei, iar din ianuarie vom pati cu aproape 500 lei in plus la taxe cand salariul minim creste la 3750 iar clienții mei nu doar ca nu ma platesc mai mult ci vor si sa le scad preturile fata de 2019 ca trecem prin perioade grele…. Adica tot noi platim mai mult. Ca întotdeauna acem cele mai multe obligatii si cele mai putine avantaje fata de SRL/SA/salariati.
Nu mi se pare normal ca pe aceeasi munca in 2019 sa raman cu vreo 6-7000 in mana si acum sa nu raman cu mai mult de un 4500 muncind mai multe ore decat atunci!! Si asta dupa ce nu am fost lasata sa pot munci majoritatea anului 2020 si in 2021 cu închiderea granitelor

ML
-

5 septembrie 2023 at 10:45

Se introduc masuri prin care companiile mari vor plati un impozit mai mare – nu am regasit nicio informatie legata de acest aspect.

Carmen
-

5 septembrie 2023 at 9:45

Nu ati mentionat ca deducerea cheltuielilor cu masina scade de la 50% la 25% (daca e folosita si in interes personal).

Cum ramane cu drepturile de autor? Mai merg pe real sau au bagat cota forfetara si acolo?

Dinu
-

5 septembrie 2023 at 5:49

Ca o concluzie
Microintreprindere cu CA = 2000000 , plătește acum 1% din venit = 20.000 lei. După aplicare , plătește 3% din venit = 60.000 lei. Asta presupune un profit brut = 380.000 lei [ dacă ar plăti imp pe profit ] , adică ar avea profit = 19 % , practic un adaos comercial pe la 40 %. Știind ca marja în retail ( comerț) nu poate depăși o medie de 20 % , plătim bani de 3 ori mai mult practic dispare complet profitul real a societății.
Întrebare: cum pit trece la impozit pe profit o micro cu 8angajati și CA 2.000.000 lei ?
Mulțumesc

fanut costea
-

2 septembrie 2023 at 15:15