Lista generală de activități care pot fi impozitate cu norme anuale de venit

Actualizare 08.12.2023

Incepand cu 1 ianuarie 2024 CAEN 6202 si 6203 nu mai pot fi impozitate cu norma de venit. Ordinul ANAF care modifică Lista de activități independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, a fost publicat in Monitorul Oficial nr 1105 din 8 decembrie 2023.

Vor fi scoase din această listă cele două coduri CAEN, sub care funcționează majoritatea PFA-urilor pe domeniul IT din România:

  • 6202 Activități de consultanță in tehnologia informației
  • 6203 Activității de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Observație! Marea majoritate a PFA-urilor treceau oricum de plafonul de 25.000 euro si aveau obligația impunerii in sistem real a veniturilor din 2024.Minsterul Finantelor publice a publicat în Monitorul Oficial cu numărul 519 din data de 4 iulie 2017 Ordinul nr. 925 din 23 iunie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011 care stabilea lista de activitati economice care pot fi impozitate la norma de venit.

Important! Modificarea nu aduce nimic nou pentru contribuabilii impusi la norma de venit. In comparatie cu vechiul nomenclator,  noua lista de activitati include si Servicii executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor ( 6202: Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei – 6203: Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul). 

Cele 2 coduri CAEN erau deja impuse la norma de venit fiind adaugate ulterior publicarii ordinului 2.875 pe 2011.

In total sunt 130 de activitati care pot fi impozitate la norma de venit determinate prin 381 de coduri CAEN.

Valoare normelor de venit pentru anul 2023 o gasesti aici.

Alte condiții necesare pentru impunerea cu norme de venit

1.Condiția venitului maxim obținut in anul anterior, daca s-a desfășurat activitate.

Pentru a te putea încadra la impozitarea cu norma de venit, venitul brut obținut in anul anterior, in cazul in care s-a desfășurat activitate, trebui sa fie mai mic decât plafonul de:

  • 25.000 euro incepand cu anul 2023, inclusiv;
  • 100.000 euro pentru activitati desfasurate pana la data de 31 dec 2022;

Daca plafonul a fost depășit, începând cu anul fiscal următor este obligatoriu sistemul real de impozitare. Despre plafonul de 25.000 euro gasesti informatii in acest articol.

2. A doua condiție este legata de oportunitate anume, sistemul de impozitare cu norma de venit trebuie sa fie avantajos.

Găsești in acest articol informații care te ajuta sa stabilești daca impozitarea cu norma de venit este mai avantajoasa decât impozitarea in sistem real.

Lista generală cu norme de venit

Nr. crt.Denumirea activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venitCodul şi denumirea activităţilor din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2
1Boiangerie– 1330: Finisarea materialelor textile
2Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun– 4711: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
3Comerţ cu plante medicinale, seminţe de legume, fructe şi flori– 4622: Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
– 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4Comerţ cu produse agricole şi alimentare– 4721:Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
– 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
– 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
– 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
5Comerţ cu obiecte de uz casnic şi unelte gospodăreşti– 4649: Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
– 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
– 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
– 4753: Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
– 4754: Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
– 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
6Comerţ cu îmbrăcăminte şi încălţăminte nouă şi uzată– 4642: Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
– 4771: Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
– 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
– 4779: Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
– 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
7Comerţ cu ambalaje din sticlă– 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
8Comerţ cu casete audio video CD şi DVD– 4763: Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
9Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate– 4743: Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
10Comerţ cu animale şi păsări vii– 4611: Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
– 4623: Comerţ cu ridicata al animalelor vii
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
11Comerţ cu lână, piei crude– 4624: Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
12Comercializare de stuf– 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
13Comercializarea câinilor şi pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broaştelor ţestoase, a animalelor pentru blană şi a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora– 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
14Comercializare de flori naturale/artificiale şi confecţionare şi/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale– 2229: Fabricarea altor produse din material plastic
– 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
– 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
15Comercializare piese şi accesorii pentru autovehicule– 4531: Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
– 4532: Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
16Confecţionare şi/sau comercializare de încălţăminte– 1520: Fabricarea încălţămintei
– 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
– 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
17Confecţionare, comercializare şi/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, deşeuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă, hârtie, papură, nuiele, trestie, paie, iască, foi de porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf– 1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
– 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
– 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
– 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.
– 1411: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
– 1431: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
– 1439: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
– 1621: Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
– 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
– 1729: Fabricarea altor articole din hârtie şi carton
– 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc
– 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
– 2229: Fabricarea altor produse din material plastic
– 2313: Fabricarea articolelor din sticlă
– 2319: Fabricarea de sticlărie tehnică
– 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
– 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
– 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
– 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
– 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
– 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
– 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
– 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
– 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
18Confecţionare şi/sau reparaţii de obiecte de uz casnic, gospodăresc şi ornamental– 1722: Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
– 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
– 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic
– 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
19Confecţionare şi/sau comercializare de garnituri pentru etanşare– 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc
– 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
20Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte metalice şi de mecanică fină– 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
– 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
– 2571: Fabricarea produselor de tăiat
– 2572: Fabricarea articolelor de feronerie
– 2573: Fabricarea uneltelor
– 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe
– 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
– 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
21Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă, cărămizi, ţigle, vălătuci şi din alte materiale şi/sau produse pentru construcţii– 2332: Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă
– 2361: Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
– 2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
– 2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
– 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
– 4673: Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
– 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
22Confecţionare şi/sau comercializare de hamuri şi harnaşamente– 1512: Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
– 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
23Confecţionare şi/sau reparare de obiecte din blană şi cojocărie– 1420: Fabricarea articolelor din blană
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
24Confecţionare şi/sau reparare de bijuterii din metale şi pietre preţioase– 3212: Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
– 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
25Confecţionare şi/sau comercializare de gablonţuri, mărţişoare şi felicitări– 3213: Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
26Confecţionare şi/sau comercializare de pălării, şepci şi/sau articole de ceaprăzărie– 1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
– 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.
– 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
– 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
27Confecţionare şi/sau comercializare de rame, încadrări tablouri şi oglinzi– 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
– 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
28Confecţionare şi/sau reparaţii de articole de marochinărie şi de voiaj de orice fel– 1512: Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
– 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
29Confecţionare, acordări şi/sau reparaţii de instrumente muzicale– 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a
30Confecţionare şi/sau comercializare de mături şi perii– 3291: Fabricarea măturilor şi periilor
– 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
31Confecţionare şi/sau comercializare de unelte de pescuit– 3230: Fabricarea articolelor pentru sport
– 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
– 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
32Confecţionare şi/sau reparaţii ambarcaţiuni– 3011: Construcţia de nave şi structuri plutitoare
– 3012: Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
– 3315: Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
33Copiere acte– 1812: Alte activităţi de tipărire n.c.a.
– 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
34Creşterea şi/sau comercializarea de peşti exotici şi accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică– 0321: Acvacultură maritimă
– 0322: Acvacultură în ape dulci
– 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
35Croitorie, corsetărie– 1412: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
– 1413: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
– 1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp
– 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a
36Dactilografiere şi stenografiere– 8211: Activităţi combinate de secretariat
– 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
– 8299: Alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
37Dărăcit şi/sau toarcere– 1310: Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
– 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
38Demontare (dezasamblare) de autovehicule şi comercializare de piese auto uzate– 3831: Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
– 4677: Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
39Dogărie– 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
40Dresura de animale– 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
– 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a
– 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
41Dulgherie, tâmplărie şi comercializare de bârne, grinzi, suporţi pentru construcţii– 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
– 4332: Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
42Extracţia şi comercializarea pietrei, pietrişului, nisipului, argilei– 0811: Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a ardeziei
– 0812: Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
43Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor– 1051: Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
44Fântânărie– 3600: Captarea, tratarea şi distribuţia apei
– 4221: Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
– 4313: Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
– 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
45Fierărie-potcovărie– 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
– 2572: Fabricarea articolelor de feronerie
– 2573: Fabricarea uneltelor
– 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a
– 3311: Repararea articolelor fabricate din metal
46Fotografiere, fotocopiere şi fotoceramică– 7420: Activităţi fotografice
– 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
47Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate de măsură şi control– 3320: Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
– 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
– 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
48Închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto şi pe apă, parapante, ski-jet-uri şi material sportiv– 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
– 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
49Închiriere de cort şi/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă şi pentru diferite ocazii– 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
– 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
50Închirieri de casete audio-video CD şi DVD– 7722: Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
51Închiriere de camere în scop turistic– 5510: Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
– 5520: Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
– 5590: Alte servicii de cazare
52Întreţinere şi reparare şi/sau recondiţionare autovehicule şi utilaje agricole, inclusiv piese auto– 3312: Repararea maşinilor
– 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
– 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
53Intermedieri în turism– 7911: Activităţi ale agenţiilor turistice
– 7990: Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
54Lăcătuşerie– 2562: Operaţiuni de mecanică generală
– 2573: Fabricarea uneltelor
– 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
– 8020: Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
55Legare de cărţi– 1814: Legătorie şi servicii conexe
56Lucrări de excavare– 4312: Lucrări de pregătire a terenului
– 4313: Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
57Organizare de cursuri sportive, de activităţi de întreţinere şi înfrumuseţare fizică– 9313: Activităţi ale centrelor de fitness
– 9319: Alte activităţi sportive
– 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
– 9604: Activităţi de întreţinere corporală
58Organizare de activităţi distractive în discoteci, distracţii populare şi zodiac cu papagal– 9321: Bâlciuri şi parcuri de distracţii
– 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
59Producerea şi/sau comercializarea produselor de panificaţie, patiserie, gogoşărie, covrigărie, cofetărie– 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
– 1072: Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi produselor conservate de patiserie
– 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi a produselor zaharoase, în magazine specializate
– 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
– 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
60Prelucrare piei, prepararea şi vopsirea blănurilor– 1511: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
61Prepararea cărbunelui din lemn– 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
– 1910: Fabricarea produselor de cocserie
– 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
62Producere şi/sau comercializare de var– 2352: Fabricarea varului şi ipsosului
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
63Producere şi/sau reparare de cazane şi căldări– 2521: Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
– 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
– 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
– 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
– 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
64Producere şi/sau comercializare de articole de feronerie– 2572: Fabricarea articolelor de feronerie
– 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
65Producere şi/sau comercializare de floricele de porumb, castane prăjite, porumb fiert, seminţe prăjite de floarea-soarelui şi dovleac, dovleac copt, vată de zahăr, borş– 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
– 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
66Producere şi/sau comercializare de îngheţată, gemuri, marmelade, jeleuri şi conservare a fructelor prin uscare– 1039: Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
– 1052: Fabricarea îngheţatei
– 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
– 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
67Producere şi/sau comercializare de paste făinoase, macaroane, spaghete, tăiţei– 1073: Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
– 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
– 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
68Producere şi/sau comercializare de obiecte de artizanat– 1320: Producţia de ţesături
– 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
– 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
– 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
– 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
69Producere şi/sau comercializare de frânghii, sfori şi şnururi din fibre sau fâşii textile– 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
– 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
70Producere, comercializare şi/sau reparare de mobilă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese,dulapuri– 3102: Fabricarea de mobilă pentru bucătării
– 3103: Fabricarea de saltele şi somiere
– 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a.
– 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate
– 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
71Producţie, comercializare şi/sau reparare jocuri şi jucării– 3240: Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
– 4765: Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine specializate
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
72Producere şi/sau comercializare de coloranţi, esenţe alimentare condimente şi ingrediente– 1084: Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
– 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
73Paza şi îngrijirea animalelor, inclusiv în stâne şi cirezi– 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
74Pescuit şi comercializare de peşte– 0311: Pescuitul maritim
– 0312: Pescuitul în ape dulci
– 4638: Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
– 4723: Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
75Reparare brichete, montat supapă şi umplere cu gaz– 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
76Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari– 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
77Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, maşini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicaţii, alte aparate electronice de uz casnic, inclusiv frigidere, aragaze, maşini de spălat, alte dispozitive şi echipamente pentru casă şi grădină– 3312: Repararea maşinilor
– 3319: Repararea altor echipamente
– 3313: Repararea echipamentelor electronice şi optice
– 9511: Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
– 9512: Repararea echipamentelor de comunicaţii
– 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic
– 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
78Reparare şi întreţinere moto-velo– 4540: Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
79Reparare şi recondiţionare încălţăminte– 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
80Reparare şi/sau întreţinere ascensoare de persoane şi de mărfuri– 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
– 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
81Rotărie şi/sau executare de caroserii din lemn– 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
– 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
– 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
82Servicii de bătut porumb cu maşina– 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
– 0163: Activităţi după recoltare
83Servicii de afumare carne şi slănină– 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii
– 1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
84Servicii de amplasare de corturi, rulote şi altele– 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
85Servicii de cântărire– 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
86Servicii de formatare şi încărcare baterii auto, acumulatori şi pile electrice– 2720: Fabricarea de acumulatori şi baterii
– 3314: Repararea echipamentelor electrice
– 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
87Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale– 1101: Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
– 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
88Servicii de strungărie, frezare, alezare– 2562: Operaţiuni de mecanică generală
– 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
– 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe
89Servicii de încărcat stingătoare– 2829: Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
– 8425: Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
– 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
90Servicii executate pentru instalaţii de apă, gaz, încălzire termică, canal, electricitate, frigotehnice, izolaţii la construcţii– 4321: Lucrări de instalaţii electrice
– 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
– 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
– 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
– 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
91Servicii de încărcat sifoane– 1107: Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
92Servicii de incubare ouă– 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
93Servicii de reproducţie şi selecţia în creşterea animalelor– 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
94Servicii executate de ipsosari– 4331: Lucrări de ipsoserie
95Servicii executate de lustragii– 8129: Alte activităţi de curăţenie
– 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
96Servicii executate de tehnicieni veterinari– 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
– 7500: Activităţi veterinare
97Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj– 9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
– 9604: Activităţi de întreţinere corporală
98Servicii executate de măcelari– 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii
99Servicii de morărit şi urluit– 1061: Fabricarea produselor de morărit
– 1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
100Servicii executate de mozaicari, faianţari, parchetari, zidari, zugravi, geamgii– 4120: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
– 4333: Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
– 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
– 4339: Alte lucrări de finisare
– 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
101Servicii de întreţinere şi curăţare a clădirilor, inclusiv menaj casnic– 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
– 8121: Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
– 8122: Activităţi specializate de curăţenie
– 8129: Alte activităţi de curăţenie
102Servicii de tinichigerie (fără auto) inclusiv cele de învelirea cu tablă, ţiglă, sită a construcţiilor– 2562: Operaţiuni de mecanică generală
– 4391: Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
103Servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare– 3700: Colectarea şi epurarea apelor uzate
– 3900: Activităţi şi servicii de decontaminare
– 8129: Alte activităţi de curăţenie
104Servicii executate de meditatori– 8559: Alte forme de învăţământ n.c.a.
105Servicii executate de organizatori de expoziţii şi spectacole– 8230: Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
– 9002: Activităţi-suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
– 9004: Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
106Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări– 1330: Finisarea materialelor textile
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
– 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
107Servicii executate cu pive– 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
– 1396: Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
– 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
108Servicii de presare metale la rece, bobinare– 2431: Tragere la rece a barelor
– 2432: Laminare la rece a benzilor înguste
– 2433: Producţia de profile obţinute la rece
– 2434: Trefilarea firelor la rece
– 2445: Producţia altor metale neferoase
– 2550: Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
– 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
– 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
– 3314: Repararea echipamentelor electrice
109Servicii executate cu uleiniţe– 1041: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
– 2053: Fabricarea uleiurilor esenţiale
110Servicii executate de bucătari– 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate
– 5629: Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
111Servicii de pompe funebre– 9603: Activităţi de pompe funebre şi similare
112Servicii executate de instructori auto– 8553: Şcoli de conducere (pilotaj)
113Servicii executate în agricultură, manual sau cu mijloace mecanice– 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
114Servicii executate de rectificatori, sculeri, matriţeri, sudori, machetişti, fierari – betonişti, tinichigii– 2562: Operaţiuni de mecanică generală
– 2573: Fabricarea uneltelor
– 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
– 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
– 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe
– 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
115Servicii executate de sobari, de teracotari, coşari– 2331: Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
– 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
– 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
– 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
– 8122: Activităţi specializate de curăţenie
– 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
116Servicii de spălătorie şi curăţătorie a produselor din textile şi din blănuri– 9601: Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
117Servicii de tinichigerie,vopsitorie,electricitate auto, spălătorie auto, lustruire şi ceruire auto– 3312: Repararea maşinilor
– 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
– 8122: Activităţi specializate de curăţenie
118Servicii de vânzare ziare, reviste, cărţi– 4761: Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
– 4762: Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
– 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
– 4799: Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieselor
119Servicii de supraveghere şi îngrijire copii sau alte persoane aflate la nevoie– 8891: Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
– 8899: Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.
– 8810: Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
120Servicii executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor
Au fost excluse din lista, de la 1 Ianuarie 2024 se impozitează doar in sistem real.
– 6202: Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
– 6203: Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
121Tăiat lemne cu ferestrău portabil sau circular– 1610: Tăierea şi rindeluirea lemnului
– 1629: Fabricarea altor produse din lemn
122Tăiere şi şlefuire piatră– 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
123Ţesut covoare, preşuri– 1393: Fabricarea de covoare şi mochete
124Tescuire– 1032: Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
– 1102: Fabricarea vinurilor din struguri
– 1103: Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
– 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
125Tocilărie– 2562: Operaţiuni de mecanică generală
– 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
– 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
126Transporturi de mărfuri şi persoane, inclusiv mijloace de transport cu tracţiune animală– 4941: Transporturi rutiere mărfuri
– 5221: Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
127Transporturi auto cu taxiuri pentru mărfuri şi persoane, mai puţin cea efectuată în regim de maxi-taxi– 4932: Transporturi cu taxiuri
128Transporturi de pasageri şi/sau marfă pe căi navigabile interioare– 5030: Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
– 5040: Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
129Vulcanizare– 2211: Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
– 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
130Vopsire, emailare şi cositorie– 2561: Tratarea şi acoperirea metalelor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 519 din data de 4 iulie 2017.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment