Amortizarea mijloacelor fixe. Metode si exemple de amortizare.

Acum, cand se vorbeste despre cresterea impozitarii, trebuie sa ne gandim si mai mult la cum putem reduce legal baza de calcul a impozitului pe venit si implicit, cum sa obtinem un venit net mai mic decat plafoanele pentru contributii sociale.

O cale de plăti mai puțin la buget este sa introducem pe cheltuieli amortizarea bunurilor pe care le folosim in activitatea economica: echipamente de productie, licente, telefoane, calculatoare, imprimante, autoturisme, amenajari, cladiri, etc. Astazi vorbim despre mijloacele fixe.

Găsești in Ghidul de contabilitate pentru PFA un capitol complet despre amortizări.

Ce sunt mijloacele fixe

Mijloacele fixe sunt considerate imobilizari corporale cu durata de utilizare mai mare de un an si cu valoarea de achizitie mai mare de 2.500 lei inclusiv TVA, pentru neplatitori de TVA, sau de 2.500 lei fara TVA pentru platitorii de TVA.

Important! In cazul contabilitatii in partida simpla, achizitia de mijloace fixe nu este deductibila la data platii, doar amortizarea acestora este deductibila.

Un echipament sau un utilaj este considerat  mijloc fix daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;

b) are o valoare de achizitie mai mare de 2.500 de lei, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului;

c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Bunurile a caror valoare este sub 2.500 de lei sunt considerate obiecte de inventar; costul cu achizitia lor este inregistrat si este deductibil la momentul platii.

Platitorii de TVA amortizeaza mijlocul fix la valoarea de achizitie fara TVA, iar neplatitorii de TVA iau in calcul pretul de achizitie a mijlocului fix cu TVA inclus.

        Sunt considerate mijloace fixe:

 • cladiri si spatii de productie si depozitare;
 • terenuri;
 • masini si utilaje pentru productie;
 • mijloace de transport;
 • aparate de masura si control;
 • mobilier, birotica, tehnica de calcul;
 • mijloace fixe de natura obiectelor de inventar.

Amortizare contabilă si amortizarea fiscală

Amortizarea contabilă reprezintă alocarea valorii amortizabile a unui activ imobilizat pe întreaga sa durată de utilizare previzionată, calculându-se pe baza unui plan de amortizare ce are în vedere duratele de utilizare economică și condițiile de utilizare ale imobilizărilor corporale.

Amortizarea fiscală constă în deducerea din punct de vedere fiscal a cheltuielilor generate de achiziția/producția de active imobilizate pe baza unui mecanism similar amortizării contabile, însă cu unele diferențe, calculându-se conform duratelor normale de funcționare începând cu luna următoare celei în care imobilizarea corporală este pusă în funcțiune.

Important. Pentru întreprinderile mici, din categoria PFA, II, Profesii Liberale, amortizarea contabilă se confundă cu amortizarea fiscală.

Durata normala de functionare reprezinta durata de utilizare in care se recupereaza, din punct de vedere fiscal, valoarea de intrare a mijloacelor fixe, pe calea amortizarii. Duratele de functionare sunt prevazute in HG nr 2139/2004 – lista se gaseste in ContApp la sectiunea Active..

Important! Pentru a fi posibila amortizarea unui mijlocul fix acesta trebuie achizitionat  in numele activitatii cu document justificativ (factura, contract de vanzare-cumparare), altfel cheltuiala cu amortizarea nu este deductibila. Platile cu achizitia de mijloace fixe se inregistreaza integral in registrul jurnal de incasari si plati. Evidenta mijloacelor fixe  se tine cu ajutorul Fisei mijlocului fix (cod 14-2-2).

Conform legii, cheltuiala cu achizitia mjiloacelor fixe nu va fi in totalitate deductibila in anul fiscal in cursul caruia a fost achizitionat; intreprinzatorul trebuie sa  deduca esalonat aceasta cheltuiala in raport cu durata de functionare/utilizare  a mijlocului fix. Amortizarea anuala se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala.

Exceptie. Contribuabilii care investesc in mijloace fixe destinate infiintarii si functionarii cabinetelor medicale pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii in functiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare

Important! conform art 28. (20) Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale, precum și înființării și funcționării cabinetelor medicale pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în funcțiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.

Nu se pot amortiza:

 • terenurile, inclusiv cele impadurite;
 • tablourile si operele de arta;
 • fondul comercial;
 • lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;
 • bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;
 • orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit normelor;
 • casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat cele utilizate in scopul realizarii veniturilor.
 • imobilizarile necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile.
caontapp sau excel

Metode de amortizare

 1. Amortizarea liniara: valoarea de achizitie a mijlocului fix se imparte in mod egal pe toata durata de amortizare stabilita in nomenclator.
 2. Amortizarea accelerata permite ca in primul an cota de amortizare sa poata ajunge la 50% din valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniu a mijlocului fix. Pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata de utilizare ramasa a acestuia.
 3. In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
 • 1,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;
 • 2,0 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;
 • 2,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:

 • In cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;
 • In cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor de lucru, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;
 • In cazul oricarui altui mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.

De regula se foloseste metoda liniara, prin care amortizarea se stabileste prin impartirea valorii de achizitie la numarul de luni de functionare. Durata de amortizare curge din luna urmatoare lunii in care mijlocul fix a fost achizitionat si pus in functiune.

Calculul amortizarii deductibile pentru anul in curs se face cu ajutorul fisei de operatiuni diverse, unde se inregistreaza lunar valoarea amortizarii calculate.

Pentru autoturisme se poate opta pentru: amortizare liniara, degresiva sau in functie de numarul de kilometri parcursi.

Important! In ceea ce priveste autoturismele, cheltuiala cu amortizarea acestora este deductibila, pentru fiecare, in limita a 1.500 lei pe luna, cu exceptia:

 1. autovehiculele utilizate pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de munca, vehiculele utilizate drept care de reportaj, cele utilizate de agenti de vanzari si de recrutare a fortei de munca.
 2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi.
 3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru instruirea in cadrul scolilor de soferi.

Se pot amortiza (liniar) si cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare. De exemplu se pot amortiza cheltuielile cu amenajarea locului in care se desfasoara activitatea economica – la sediul profesional si/sau la punctul de lucru.

Amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune,

Important! Pentru contribuabilul care opteaza sa fie impus pe baza de norma de venit si care anterior a fost impus in sistem real, avand investitii in curs de amortizare, valoarea amortizarii nu diminueaza norma de venit.

Exemplu de amortizare laptop. Amortizare tableta. Amortizare telefon

Date contribuabil: Intreprindere individuala, neplatitor TVA, contabilitate in partida simpla.

 • Codul CAEN: 6201 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
 • Achizitioneaza tableta Apple IPAD pe 15 mai 2021;
 • Valoare de achizitie 3.200 lei cu TVA inclus;
 • Se inregistreaza plata in registrul de incasari si plati la data achizitiei;
 • Raportat la activitatea desfasurata cheltuiala este integral deductibila, deoarece bunul este folosit in activitatea curenta pentru obtinerea de venituri;
 • Bunul cumparat este considerat mijloc fix deoarece:
  • – are valoare de achizitie mai mare de 2500 lei;
  • – este folosit pe o perioada mai mare de un an;
 • Se consulta catalogul cu clasificarea mijloacelor fixe utilizate in economie si duratele normale de functionare ale acestora. Bunul achizitonat se incadreaza la grupa 2.2.9 Calculatoare, electronice si echipamente periferice.
 • Durata de amortizare intre 2-4 ani. Se alege durata minima de 2 ani.
 • Pentru calculul amortizarii lunare folosim metoda amortizarii liniare: Amortizare = 3.000/(2*12 luni)=125,00 lei pe luna.
 • Incepem sa deducem amortizarea incepand cu luna iunie 2021.
 • Amortizare in anul 2021 =   7 x 125,00 =   875,00 lei
 • Amortizare in anul 2022 = 12 x 125,00 = 1.500,00 lei
 • Amortizare in anul 2023 =   5 x 125,00 =   625,00 lei
 • La calculul venitului net pe anul 2021 se scade din venitul brut suma de 875,00 lei ce reprezinta costul utilizarii cu achizitia tabletei pentru aceasta perioada.

Pentru gestiunea mijlocului fix am folosit ContApp, care genereaza automat urmatoarele documente si calculeza autoamat amortizarea in Registrul de Evidenta Fiscala:

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

105 comentarii

Cum facem să mărim limita de la 2500 lei (e absurd de puțin) la 5000 lei? Înțeleg că acum un an a fost adoptata de Senat (inregistrare in 26 aprilie 2022) o initiativă legislativă în acest sens. Proiectul a fost trimis la Camera Deputatilor pentru dezbatere. Ce s-o fi întâmplat și pe cine putem să „îmboldim”? Aș vrea să profit de Black Friday anul acesta ca să-mi cumpăr niște electronice. Vă mulțumesc

Dani
-

14 august 2023 at 5:52

Buna ziua, in exemplul dumneavoastra, cand se inregistreaza factura, ce se alege la „Categorie fiscala”? Cheltuiala integral deductibila sau achizitie de imobilizari? Observ ca daca se alege „achizitie de imobilizari”, cand se inregistreaza plata factura este automat modificata la „Cheltuiala integral deductibila”.

Cristian
-

25 iulie 2023 at 6:09

  Buna ziua! Se alege categoria fiscala de „achizitie de imobilizari” iar plata facturii nu aveti ce sa alegeti, pentru ca nu se mai cere categoria fiscala inca o data. Plata trebuie sa apara in RJIP, dar nu va apare in REF. Verificati, poate gresiti undeva.

  Constantin
  -

  25 iulie 2023 at 8:17

Buna ziua,
Daca vand un mijloc fix cu datele urmatoare:
Valoare de cumparare =  24000 lei
Durata de utilizare = 4 ani
Amortizare calculata si inclusa in cheltuieli deductibile pana la data vanzarii = 6.000 lei
Care va fi suma reprezentand cheltuiala deductibila cu amortizarea daca valoarea de vanzare este de 20.000 lei ?

Hanna
-

22 iulie 2023 at 9:20

  Buna ziua! Ch deductibila = 18.000 lei.

  Constantin
  -

  24 iulie 2023 at 7:16

Buna ziua,

Sunt PFA caen 6202 la Norma de Venit din 2019 si platitor TVA din 2020 si sunt in proces sa achizitionez (pe PFA Norma Venit) un Auto SH din spatiul UE cu TVA zero pe factura, la un pret de achizitie mai mare de 10mii euro.

Ma puteti ajuta va rog legat de:

1. Cum se procedeaza contabil vis-a-vis de Inregistrare/Amortizare Auto achizitionat? tinand cont ca la data achizitiei sunt „PFA la Norma de Venit”
*in articol este mentionat „(Obs. la normă de venit nu se calculează amortizarea)”

2. Trebuie in 2024 (cand devin PFA Sistem Real conform legislatie noua) sa tin cont de achizitia Auto facuta in 2023 pe PFA Norma de Venit? daca da, cum anume?

Multumesc

Dan
-

27 aprilie 2023 at 18:50

Sunt putin nelamurit in articol scrieti „Obs. la normă de venit nu se calculează amortizarea” si apoi dati un exemplu in care calculati amortizarea exacut pentru cod caen 6202 (care este pentru norma de venit)?? Ce am inteles gresit?

Cristian
-

21 august 2021 at 21:28

  Buna ziua! Prin optiune, veniturile obtinute din codul 6202, pot fi impuse si in sistem real. Nu este obligatorie norma de venit pentru niciun CAEN.

  Constantin
  -

  24 august 2021 at 11:18

Am un PFA – medic – sunt singurul angajat
Am achizitionat 2019 un automobil pe PFA, cu credit bancar.
Deduc cheltuielile bancare mai putin rata?
Cheltuielile cu combustibilul am inteles ca le deduc 50%, reparatii si inregistrare automobil, asigurare raspundere civila, 100%, este corect?
Cum il trec in registrul de inventar (ce scriu in cele 6 coloane sau in care din ele)?
Cum trec valoarea autoturismului in registrul de incasari si plati sau ce valoare?cea de achizitie totala fara a o deduce si apoi la cheltuieli amortizarea lunara?
Cum trec cheltuielile cu amortizarea (pe 5 ani)? in fiecare luna 1500lei la cheltuieli sau total anual la finalul foii din registru?
Multumesc mult

Andrei Maria
-

19 decembrie 2020 at 15:09

Deci deducem cei 4000 inca neamortizati si nu platim impozit pe ei, nu platim impozit pe cei 4000 primiti din vanzare si nu mai putem.deduce diferenta de inca 2000 ramasi nededusi?
Am inteles corect?
Iar daca am amortizat tot pretul masinii, iar acum o vand cu 4000 euro sa zicem, tot pfa neplatitor de tva sistem real. Ce impozit achit? Dupa logica ar trebui sa achit impozit pe venit de 4000 euro. E corect?

Leti
-

1 octombrie 2020 at 15:12

Buna ziua,

sunt pfa la norma de venit, neplatitor de tva ( venituri sub 300000 lei anual) si urmeaza sa achizitionez un automobil in leasing financiar. la sfarsitul contractului de leasing, dupa ce achit toate obligatiile de plata, raman cu o masina inscrisa pe PFA. pentru a o trece apoi pe PF, va trebui sa mi-o vand si sa mai achit impozit pe venit catre stat sau o voi putea transcrie pur si simplu, din moment ce nu imi deduc nicio cheltuiala, etc? Practic nu doresc sa deduc nimic de pe urma cheltuielilor cu masina, ca PFA. Nici ratele nici combustibil, intretinere, etc. Masina este una noua. ce ma intereseaza e daca voi mai avea, practic, ceva de plata catre stat cand imi trec masina pe numele de PF.

Va multumesc din suflet!

Razvan N
-

28 iunie 2020 at 8:00

Buna ziua ,
Pentru infiintarea unui CMI , CUI ul se obtine dupa ce cabinetul este dotat cu tot ce trebuie (aparatura ,mobilier , instrumentar etc ) dupa toate dotarile obligatorii DSP ul iti da voie sa te duci la ANAF sa declari CMI ul si primesti CUI ul , intrebarea este : cum inregistrez toata aparatura si mobilierul daca au fost achizitionate pe persoana fizica ? Amortizarea este obligatorie doar pentru ce depaseste suma de 2500 de lei sau pot alege sa amortizez si sub aceasta suma .
Va multumesc

Paraschiv Mariana
-

14 iunie 2020 at 7:52

Buna ziua,
La achizitionarea unui autovehicul cu contract de leasing financiar am inteles ca amortizez toata valoarea contractului de leasing. Dupa cum am citit valoarea TVA pot sa deduc numai 50%. Este corect acest lucru? O intrebare importanta: valoarea autovehiculului este exprimata in Euro in contract dar eu am platit avansul si ratele in lei la cursul euro pe zi; 1. la ce curs de schimb calculez valoarea totala a contractului ca sa stiu valoarea de amortizare? 2. diferentele de valori a cursurilor la care au fost calculate ratele/avansul cum introduc, cum se poate deduce?
Multumesc.

Istvan Tamas Gal
-

6 noiembrie 2019 at 15:40

Buna seara! Daca nu este cu suparare as avea urmatoarea problema pentru care va solicit un sfat:
Am un mijloc fix achizitionat si amortizat complet pe vremea cand eram PFA la Real, dar, intre timp, am trecut la Norma de Venit si doresc sa vand mijlocul fix … ce obligatii declarative am? … trebuie sa declar venitul obtinut din vanzare pe langa norma de venit si daca da, cum? Va multumesc mult!

Antal L.
-

30 martie 2019 at 18:59

  Buna ziua! Cf codului fiscal norma de venit se majoreaza cu venitul obtinut din vanzarea mijlocului fix. Dupa vanzarea mijlocului fix depuneti o rectificativa la declaratia unica si norma de venit corectata.

  Constantin Cozma
  -

  1 aprilie 2019 at 21:00

As avea rugamintea de a raspunde la mesajul timis anterior. Verific zilnic daca ati reusit sa va faceti timp si pentru mine. Sper sa primesc un raspuns.
Multumesc anticipat

Dragos B
-

21 noiembrie 2018 at 19:29

  OK, atunci sa fie intrebarea nr 1

  Dragos B
  -

  22 noiembrie 2018 at 17:41

Buna ziua.
1. Am un PFA pentru care am contract de comodat folosire autoturism aflat in proprietatea mea/PF. Pot deduce combustibilul, in procent de 100% daca pe foile de parcurs trec alimentarile si cheltuielile cu deplasarea exclusiv in beneficiul PFA? Adica, alimentez 20litri si ii scad doar prin deplasarile in interes de serviciu.
2. mai pot deduce si altceva pentru folosirea autoturismului? in ce procente?
3. daca am infiintat PFA-ul in iulie valoarea neimpozabila de 1900leix12luni se transforma in 1900leix6luni?
4. in ce coduri de clasificare mijloace fixe se incadreaza un autoturism cumparat pe PFA, un laptop, o imprimanta, un telefon?
5. pot incheia o asigurare de sanatate deductibila pe PFA?
6. daca sunt angajat cu norma intreaga ce taxe platesc pt PFA?
7. curand voi fi pensionar, ce taxe voi plati pt PFA?

Multumesc anticipat!

Dragos B
-

18 noiembrie 2018 at 18:56

Buna ziua! Se vinde un mijloc fix neamortizat integral, valoare ramasa neamortizabila 6000 de lei, se vinde la pretul de 4000 de lei, diferenta de 2000 de lei este nedeductibila? Voi trece la venituri cei 4000 de lei rezultati din vanzarea mijl fix si se va calcula impozit? Multumesc frumos.

Elena
-

30 martie 2018 at 12:32

  Nu aveti venit impozabil intrucat valoarea de vanzare este su valoarea neamortizata,iar diferenta de 2000 lei nu este deductibila.cf.Cod.fiscal art.68 si norm.met,pct.7 alin.(5) lit.o „”valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate,determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii si limitata la venitul realizat din instrainare”””.

  MT
  -

  2 aprilie 2018 at 15:41

  Buna seara! Veti inregistra 4000 lei in RJIP. La determinarea venitului veti lua in calcul doar 4000 de lei chletuieli deductibile, diferenta este nedeductibila pana la 6000 lei. Venitul si cheltuiala deductibila se noteaza in Registrul de evidenta fiscala.

  Constantin
  -

  2 aprilie 2018 at 19:53

De ce răspundeți doar unora si nu tuturor? Pe ce criterii faceti selecția? Daca am postat aici, așteptam si un raspuns… mda..ce sa zic.. România…

Diana
-

14 februarie 2018 at 18:39

  Buna ziua! Am raspuns. Va rog scuzati intarzierea, am foarte multe mesaje si probabil mi-a scapt acesta.

  Constantin
  -

  19 februarie 2018 at 12:42

Buna ziua,

Este posibila o „pauza” de la amortizare? Spre exemplu, un bun cumparat in 2017 care se amortizeaza in 3 ani, se amortizeaza partial in 2017, deloc in 2018, iar apoi se amortizeaza restul in 2019 si 2020.

Multumesc!

Alexandru
-

29 ianuarie 2018 at 20:24

  Buna ziua. Nu cred ca se poate o pauza in amortizare. Eu nu am intalnit o asemenea practica pana acum.

  Constantin
  -

  13 februarie 2018 at 14:28

   Daca am inteles intrebarea,cred ca s-ar incadra la „”Din punct de vedere fiscal, conform art. 28 alin. (12) lit. k) din Codul fiscal, in cazul in care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute in regim de conservare, in functie de politica contabila adoptata, valoarea fiscala ramasa neamortizata la momentul trecerii in conservare se recupereaza pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare iesirii din conservare a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala. „”

   MT
   -

   13 februarie 2018 at 18:08

    Multumim pentru raspuns. Daca mai sunt alte informatii si proceduri legate de procesul de conservare va rog sa informati pe cei doritori.

    Constantin
    -

    19 februarie 2018 at 12:55

Buna ziua,
As dori sa va intreb: cum se deconteaza un laptop de 1200 lei luat in rate? Ce ar trebui sa fac, in afara de a-l trece in registrul inventar?
„Bunurile a caror valoare este sub 2500 de lei sunt considerate obiecte de inventar; costul cu achizitia lor este înregistrat si deductibil la momentul plații.” -mai multe detalii nu exista, de aceea nu imi e clar cum ar trebui sa procedez; am nevoie de laptop cat mai curand dar nu stiu: trebuie sa astept sa strang toti banii sau pot lua in rate si va fi deductibil la momentul platii?
Multumesc.

Diana
-

19 ianuarie 2018 at 7:38

Bună ziua! Am cumparat o masinuta electrică noua in valoare de 9000 dolari. întrebarea mea este? valoarea masinii o trec in jurnalul încasări si plati la data plății prin bancă? + la sfârșitul anului trec valoarea amortizari defalcata pe 5 ani? vă multumesc

popa
-

15 ianuarie 2018 at 11:16

Buna ziua,

Am un PFA si am achizitionat anul trecut o masina de cusut textile in valoare de 3500 Ron si as vrea sa calculez amortizarea, insa nu gasesc in catalogul mijloacelor fixe, care este durata normala de utilizare pt ea.
Ma puteti ajuta?
Multumesc anticipat

Mirela D
-

11 ianuarie 2018 at 11:22

  Buna ziua. Amortizati pe 6 ani. Mai cereti si alta opinie va rog.

  Constantin
  -

  17 ianuarie 2018 at 13:16

   In regula, multumesc pentru raspuns.

   Mirela D
   -

   18 ianuarie 2018 at 14:33

Buna ziua,mentionez ca am cumparat un spatiu construit in 1935 destinat serviciilor medicale pt care am platit un avans de 15% si restul in rate pe 15 ani ,v-as ruga sa ma ajutati cu un raspuns in cat timp pot amortiza plata avansului si a ratelor ? Conteaza vechimea cladirii?
Va multumesc anticipat!

Calinescu Mihaela
-

21 mai 2017 at 12:50

Buna ziua,am cumparat spatial destinat unui cabinet medical situat intr-o cladire veche construita in 1935, cum amortizez investitia? Precizez ca am platit un avans si rate in continuare pe 15 ani.In cat timp se amortizeaza avansul si restul ratelor? Multumesc anticipat.

Calinescu Mihaela
-

21 mai 2017 at 12:41

Buna ziua,
Am si eu cateva intrebari despre un PFA cu cod caen principal 0113 cultivarea legumelor si inca unul secundar 7830-servicii de furnizare a managementui a fortei de munca.
-pe primul cod 0113 sunt pe norma de venit,unde am primit fonduri europene nerambursabile intrebarea este le inregistrez in reg de incasari ca si venit?sau cum? am achizitionat un tractor agricol ,o grapa si un plug le fac fisa de miljoc fix? si le amortizez cum cum se amortizeaza normal?
-pe cod 7830 trebuie sa tin contabilitatea separat ca sunt impozitata in sistem real?
Multumesc!

adela
-

17 mai 2017 at 7:41

Buna ziua. Sunt PFA traducator, neplătitor de TVA.
1. Daca imi cumpar un laptop de 2000 lei (cu tot cu TVA-ul aferent), inteleg ca il trec direct in registrul de incasari si plati, iar suma este deductibila in totalitate anul acesta (urmand sa o declar la anul in Declaratia 200 drept cheltuiala deductibila = 2000 lei).
2. Trebuie sa il trec si in registrul inventar (tot cu valoare de 2000 lei), dar mai trebuie sa il trec si in alte registre: Jurnal de cumparari, Fisa mijlocului fix – citisem undeva ca eu nefiind platotoare de TVA, ar trebui sa il trec si in fisa mijlocului fix, desi nu vad legatura)?
Va multumesc mult.

Dana
-

9 mai 2017 at 12:51

  Completare. Cf. Codului Fiscal:
  (2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terților sau în scopuri administrative;
  b) are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
  c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

  Cumulativ, NU sunt indeplinite conditiile, pentru ca laptopul, cu tot cu TVA, are valoare mai mica decat cea stabilita prin HG nr. 276/2013, deci cred ca trebuie sa deduc toata suma odata si sa il trec doar in RJIP si registrul inventar, fara sa mai tin alte fise/jurnale.

  Ba mai mult, in Legea nr. 15/1994 (care presupun ca e inca in vigoare si in care tot cumulativ trebuie indeplinite conditiile), se prevede:

  Constituie contravenţii la normele privind calcularea şi înregistrarea amortizării capitalului imobilizat în active corporale sau necorporale următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care, conform prezentei legi, nu se încadrează în această categorie.

  Potrivit legii 15 si codului fiscal, nu e indeplinita una dintre conditii – cea a valorii, prin urmare, inteleg ca daca fac totusi amortizarea unui obiect care nu indeplineste toate conditiile cumulative (chiar daca are durata de utilizare mai mare de un an) sunt si pasibila de sanctiuni.

  Dana
  -

  12 mai 2017 at 12:48

  Buna ziua! Orice plata sau sau incasare, facuta in numele PFA, se trece in RJIP, indiferent de valoare.
  In ceea ce priveste deductibilitatea unei plati este alta poveste.
  In cazul laptopului de 2.000 lei, acesta se deduce intrgral la data platii din venitul brut. este ch deductibila imediat.
  Intocmiti proces verbal de dare in folosinta a obiectului de inventar.
  Valoarea totala a obiectelor de inventar o treceti in Registrul inventar.
  Nu intocmiti fisa mijlocului fix ci doar un centralizator a obiectelor de inventar.

  Constantin
  -

  18 mai 2017 at 14:19

   Buna ziua! Sunt un PFA Traducator si am un caz similar. Doresc sa achizitionez un telefon mobil (pe PFA) pentru care pretul nu depaseste 2000 de RON. Inteleg ca il pot deduce integral anul acesta si se considera cheltuiala deductibila fara a fi nevoie sa ii calculez amortizarea, nu?
   Multumesc frumos pentru raspuns!

   Madalina
   -

   24 iunie 2017 at 18:26

    Buna ziua. Este deductibil in totalitate, nu trebuie sa calculati amortizare.

    Constantin
    -

    3 iulie 2017 at 12:19

Buna ziua! Vand un autoturism cu valoare mai mica decat ceea din contabilitate (intrare-amortizare). Diferenta o trec la venituri impozabile sau cheltuieli nedeductibile.Multumesc

elena
-

4 mai 2017 at 14:38

  Am valoare intrare:8831, valoare neamortiz: 7543 si se vinde cu 6730. Care este valoare impozabila

  elena
  -

  4 mai 2017 at 14:52

   Nu aveti venit impozabil. Aveti venit brut de 6730 lei si cheltuiala deductibla de 6730 lei. Impact 0 asupra impozitului.

   Constantin
   -

   11 mai 2017 at 7:02

  Buna ziua. Valoarea din contabilitate = Val de intrare – amortizare.
  Daca val de vanzare este mai mare decat valoarea din contabilitate diferenta este venit impozabil.
  Daca val de vanzare este mai mica decat valoarea din contabilitate diferenta este cheltuiala nedeductibila.

  Constantin
  -

  11 mai 2017 at 6:57

Va rog o solutie.Cum stabilesc impozitul pe venit la un cabinet care vinde un imobil(spatiul sau) neamortizat integral,dar cu valoare mai mare decat achizitia.?Exp.val.de inv.a cladirii este 1950 lei,neamortizat 900,vand cu 2000.(este vb.de activ.independenta neplat.de tva).Multumesc.

Maria Tulbure
-

23 aprilie 2017 at 18:15

  Buna ziua. Din valoarea de vanzare a imobilului scadeti valoarea ne-amortizata si obtineti valoarea impozabila. 2.000-900=1.100.

  Constantin
  -

  25 aprilie 2017 at 11:52

   Multumesc.Asa am procedat.Aveam nevoie de o confirmare .

   Maria T
   -

   25 aprilie 2017 at 12:37

Bună seara!Foarte util și cât se poate de explicit articolul! Aș avea o întrebare, legat de inființarea unui Cabinet medical individual. Pot fi considerate cheltuieli de inființare sumele ( pt. achiziția de consumabile respectiv,materiale sau dezinfectanti )plătite anterior obținerii CIF-ului ? Dacă da, ce trebuie trecut pe factură la cumpărător ? Vă mulțumesc !

mistral
-

27 februarie 2017 at 16:45

  Buna seara! Nu puteti deduce cheltuieli cu achizitii de bunuri si servicii realizate inainte de infiintarea cabinetului. Doar cheltuielile de infiintare se pot deduce cu o data anterioara CIF.

  Constantin
  -

  8 martie 2017 at 13:11

   Vă mulțumesc !

   mistral
   -

   9 martie 2017 at 13:52

Buna ziua. Am si eu o nelamurire daca puteti sa ma ajutati. Am achizitionat un laptop anul trecut pe care-l folosesc pt PFA (CAEN 6201). Problema este ca laptopul respectiv a fost achizitionat inainte de deschiderea PFA-ului. Acum as putea sa-l trec pe PFA si sa deduc cheltuiala? Si daca da cum? Va multumesc anticipat…

Luca
-

21 februarie 2017 at 7:13

  Buna ziua. Cumparati-l pe PFA cu contract de vanzare cumparare. Ideal de la alta persoana decat titularul PFA si cat mai aproape de valoarea reala.

  Constantin
  -

  27 februarie 2017 at 11:45

   Multumesc mult pt raspuns!

   Luca
   -

   27 februarie 2017 at 12:06

In masura in care incepand cu 1 februarie deschid un PFA cu cod caen 6619 si raman si angajat la un SRL, sunt obligat sa mai platesc pensia si sanatatea pe acel PFA? Foarte util acest articol si multumesc anticipat pentru raspuns.

trust
-

20 ianuarie 2017 at 8:51

Buna, eu am avut un PFA la norma de venit, timp in care am achizitionat un laptop (mijloc fix amortizabil in 2 ani). Anul acesta sunt la venit real si as vrea sa-l bag pe cheltuieli cu amortizarea. E ok avand in vedere ca a fost achizitionat anul trecut (cand eram pe norma)? Multumesc anticipat pentru raspuns.

Help PFA
-

18 ianuarie 2017 at 15:11

  Buna ziua! Amortizati in continuare pe perioada ramasa, 17, 15 luni, cat au mai ramas. E cheltuiala deductibila la calculul venitului net in 2017.

  Constantin
  -

  22 ianuarie 2017 at 10:13

Pentru o activitate( un pfa in regim de taxi) am achizitionat licenta pentru transport taxi si autoturismul prin cesionare de la o persoana fizica.Autoturismul este achizitionat prin contract de vanzare cumparare de la persoana fizica x la persoana fizica y.Intre timp am facut toate demersurile de pfa si tot ce trebuie pentru a desfasura aceasta activitate, dar nu stiu daca pot sa imi deduc cheltuielile cu amortizarea? Pe certificatul de inmatriculare pentru a desfasura aceasta activitate este trecut numele persoanei fizice, nu este trecut pfa x.

Popescu
-

3 noiembrie 2016 at 5:13

  Ca sa inregistrati cheltuieli cu amortizarea trebuie sa vindeti autoturismul catre PFA. Ca sa inregistrati cheltuielie de functionare a autoturismului trebuie sa faceti un contract de comodat intre PF si PFA.

  Constantin
  -

  4 noiembrie 2016 at 7:36

Buna seara!
Am achizitionat un autoturism la mana a doua pe I.I.( fff important: pe talon scrie numele titularului de I.I., iar la observatii tot pe talon scrie pentru I.I….., adresa), cu plata integrala catre o persoana fizica, iar ca document justificativ am folosit dispozitia de plata. Se poate considera aceasta cheltuiala ca fiind o cheltuiala deductibila, careia sa-i stabilesc un plan de amortizare? Precizez ca am o I.I. neplatitoare de tva,in sistem real. Stiu ca pt un autoturism, amortizarea se calculeaza pe o perioada cuprinsa intre 4-6 ani. Am ales sa amortizez cheltuiala pe 5 ani. Autoturismul a fost achizitionat in ian 2015, astfel: 14175 lei (valoare auto)/60 luni = 236.25 lei/luna. Planul de amortizare se face incepand cu luna urmatoare de achizitie, adica pe 11 luni in 2015.Este corect? Nu a stiut nimeni sa ma lamureasca pe deplin!
Multumesc anticipat

mirela
-

16 februarie 2016 at 21:45

Dupa multe cautari si articole citite, postarea dvs. este singura care m-a putut lamuri. Multumesc din suflet, ati fost cat se poate de clar si eficient. A mai intrebat cineva mai sus, dar daca am retinut eu corect: in registrul de incasari si plati se trece o singura data intreaga valoare de achizitie de la data respectiva ( 15 august 2013, in exemplul dat), si nu se mai trec ulterior amortizarile lunare?

Alexandra Gabriela
-

3 februarie 2016 at 14:01

  Buna ziua. Va multumesc pentru apreciere!! In RJIP inregistrati plata integral la data chitantei sau extrasului. Aceasta plata nu este deductibila la calculul impozitului pe venit. Doar partea de amortizare calculata in anul curent este deductibila. Aceste calcule le faceti inainte de depunerea declaratiei 200.

  Constantin
  -

  3 februarie 2016 at 14:07

Buna seara. Am un cabinet medical stomatologic, urmeaza sa perfectez contractul de vanzare-cumparare pt spatiul in care imi desfasor activitatea. achizitia e tot de la un CMI. Am platit in avans 50% din pret in baza antecontractului, dar aceasta plata nu am inregistrat-o in contabilitate. Va rog sa ma ajutati:
1. pot inregistra acum, in baza Contractului de vanzare-cumparare intreaga valoare de achizitie?
2. fiind un mijloc fix, in ce clasa se incadreaza? pot amortiza intreaga valoare?
3. cum imi pot recupera banii personali cu care am contribuit la achizitie? Multumesc tare mult.

angela florica
-

14 ianuarie 2016 at 18:15

Buna Constantin. Am achizitionat si eu o masina pe PFA. Am inteles ca trec in registrul incasari si plati plata masinii. Ce nu stiu eu este : in ce registru se va regasi calculul venitului real ? Din registrul de incasari si plati …totalurile nu vor fi relevante pentru calculul impozitului. Multumesc!

Cam
-

6 ianuarie 2016 at 21:07

Scuze pentru greselile de scriere.Cabinetul medical nu este platitor de tva.

Elena
-

8 decembrie 2015 at 10:34

Cum se deduce un laser de LA Zepter cumparat pe in CMI?

Elena
-

8 decembrie 2015 at 10:30

buna seara.Am un cab. med. indiv. md.de familie.Am cump. un auto pe cab. in val.de 78000lei in iulie 2011. Am dedus in fiecare luna 78000/48luni=1625lei,incepand cu sept 2011 pana-n ian 2013inclusiv.(intotal1625*17luni=27625.VAROG MULT sa-mi spuneti cate luni deduc suma de1500 in continuare?si daca pana-nian 2013 am dedus suma corect? VA MULTUMESC

Necula Luminita Alina
-

25 octombrie 2015 at 20:03

ce nu inteleg eu este daca amortizarea lunara o scriu in reg.inc si plati,multumesc

doli
-

24 octombrie 2015 at 10:49

Buna ziua. Faceti contract de vanzare cumparare. Ar fi ideal sa fie vandut catre II de o alta persoana, nu de dvs ca titular al II.

Constantin
-

5 octombrie 2015 at 19:54

Salut, foarte de ajutor articolul dar as aveam cateva intrebari (exemplul data este unde ma incadrez eu si anume codul caen al meu este: 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei)
1. Daca achizitionez un laptop mai scump de 2500 ron, care sunt optiunile sa il deduc? Adica la obicet un macbook costa cam 8000 ron. Ce inseamna asta si cum il deduc.

2. Pot achizitiona o masina in leasign pe PFA si sa o deduc? Adica scrie mare si lat ca eu prestez servicii la clienti, asta inseamna ca am nevoie de transport. Sau nu are legatura cu asta? Vreau doar sa stiu daca exista o varianta sa deduc o masina luata in leasing care costa in jur de 28000 eur.

Multumesc!

Liv Ang
-

5 octombrie 2015 at 12:20

  Salut! Am crezut ca am raspuns mai sus la intrebarile tale. O sa reiau pe datele tale. Presupun ca nu esti platitor de TVA si nu esti la norma de venit. Cumperi un laptop de 8000 lei (cu tva inclus) pe 30 sept 2015. Vei inregistra factura si plata de 8000 lei in Reg Jurnal de incasari si plati. Avand o valoare de peste 2500 lei, laptopul se amortizeaza in 24 de luni. Faci un plan de amortizare pe 24 de luni incepand cu luna urmatoare achizitiei. 8000/24=333.33 lei pe luna. Cum la PFA si II se calculeaza impozitul anual, pentru anul 2015, din plata de 8000 de lei este deductibila doar amortizarea pe ultimile 3 luni – oct, nov, dec. = 333.33*3=1000 lei din 8000. Sa presupunem ca ai venituri brute de 20.000 lei in 2015. In 2016 trebuie sa calculezi venitul net pe 2015 si sa platesti impozitul de 16%. Din 20.000 lei scazi doar 1000 de lei (nu 8000 lei). Doar 1000 de lei sunt deductibili la calculul venitului net si a impozitului aferent pe 2015.
  In 2016 vei putea deduce din veniturle anului 2016 suma de 12*333.33=4000 de lei.
  In 2017 vei putea deduce din veniturle anului 2016 suma de 9*333.33=3000 de lei cand se incheie amortizarea laptopului.

  La fel se procedeaza si cu masina doar ca:
  – amortizarea se calculeaza pe o perioada de 4 ani (de regula aleg 4 ani),
  – valoarea maxima deductibila este de 1500 lei pe luna, peste 1500 este nedeductibil.
  Sper ca am fost suficeint de clar. Daca nu, astept intrebari!

  Constantin
  -

  5 octombrie 2015 at 19:52

Bună seara. Am o întrebare la dvs.daca am un cabinet medical care a achiziționat un autoturism în leasing în luna noiembrie 2012 pe care am dat un avans de 40000 ron.plata și cheltuiala a fost înregistrată în luna noiembrie 2012 în registrul de încasări și plăti. În fiecare luna firma de leasing îmi facturează pe cabinet rata cu dobinda și casco. Eu am dedus aceste cheltuieli în momentul efectuării plăților. e corect?sau trebuia sa fac pe amortizări. menționez ca mașină este folosita în scop de servicii adică mă deplasez cu ea la spital,clinica dar și in timpul meu liber.Mulțumesc.

mire
-

30 iunie 2015 at 21:04

  Buna ziua. E corect sa sa inregistrati platile in Registrul de Incasari si plati. Deductibila e doar dobanda in cursul anului. Plata ratei (fara dobanda) nu este deductibila. Trebuie sa calculati amortizarea care intra pe cheltuieli in cursul anului curent.

  Constantin
  -

  9 iulie 2015 at 16:32

Buna ziua,
Doresc achizitionarea unui automobil productie romaneasca pentru un Cabinet medical individual. Nu am avut un automobil inmatriculat pe firma pina in acest moment. Pot achizitiona ca si persoana fizica (beneficiez de un automobil vechi si vreau sa cumpar prin programul RABLA) ulterior sa il inmatriculez pe cabinet?

Pop Bogdan
-

16 iunie 2015 at 7:34

  Ca sa-l amortizati trebuie cumparat pe PFA. Se poate transfera si ulterior de pe persoana fizica pe PFA. O sa va coste taxele de inmatriculare.

  Constantin
  -

  22 iunie 2015 at 14:30

Buna ziua,

Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine daca aveti timp.
Vreau sa stiu cum deduc un autoturism auto la mana a doua in valoare de 24000 lei in conditiile in care este cumparata pe PFI cu ctr de vanzare cumparare? Cat pot sa deduc maxim lunar? Si cheltuielile cu aceasta se deduc 100%sau 50%?

Va multumesc anticipat.

Singh Simona
-

13 mai 2015 at 17:22

  Daca autovehicolul este in proprietatea PFA/II puteti calcula amortizarea pe o perioada de pana la 6 ani.
  Valoarea amortizarii este deductibila 100% dar nu mai mult de 1500 leipe luna.

  Constantin
  -

  25 mai 2015 at 16:48

Buna ziua

Am un PFA cu obiect de activitate editare reviste si periodice si am achizitionat un aparat foto care are o valoare de 4000 lei. Intrebarea este: avand in vedere ca este mijloc fix folosit in obtinerea de venituri, il pot deduce integral sau deduc lunar pana la amoritizare? In cazul in care se aplica amotizarea, care ar fi durata minima de amortizare?

Multumesc

Cristian Niculescu
-

3 aprilie 2015 at 9:54

Buna ziua,

Pentru un PFA cu norma de venit si platitor de TVA, care achizitioneaza un bun imobiliar:
1. exista limitari (valorice sau de excludere) la deducerea TVA-ului ? Timp
2. limimta temporala de deducere integrala in 20 de ani este la fel ca la societati comerciale ?

Multumesc

QuestionU
-

4 martie 2015 at 11:10

  Buna ziua! Din pacate nu stiu sa va raspund la aceasta intrebare. Luati legatura cu un consultat fiscal, expert in probleme legate de TVA. E posibil ca un raspuns documentat sa va coste catva sute de euro. O stiu din proprie experienta. Legea poate fi interpretata si e nevoie de mai multe opinii…

  Constantin
  -

  7 martie 2015 at 15:23

Buna ziua, daca fratele meu are masina si vreau sa fac contract de comodat pe ea in interes de serviciu este in regula, ma pot deduce cu benzina si eventualele cheltuieli ale masinii?
Vreau sa o folosesc in interes de serviciu adica sunt prestator de servicii in domeniu instalatiilor sanitare/ incalzire. multumesc

adrian ion
-

12 februarie 2015 at 12:41

  Da, puteti sa faceti contract de comodat si va puteti deduce cheltuielile, in procent de 50%.

  Constantin
  -

  13 februarie 2015 at 18:35

  Cheltuielile cu amortizarea autoturismelor, noi sau la mana a doua, este deductibila integral, pana la valoarea de 1500 lei pe luna. Sunt exceptii pentru care amortizarea peste aceasta suma poate fi dedcutibila la calculul impozitului pe venitul net. In cazul expus de dvs amortizarea este deductibila 100% (dar nu mai mult de 1500 lei!) cu conditia sa utilizati aotourismul in interes de serviciu, pentru obtinerea de venituri pe pfa.

  Constantin
  -

  14 februarie 2015 at 16:02

   Revin cu o alta intrebare: daca am achizitionat o masina pe mine ca persoana fizica, pot vinde autoturismul pfa-ului meu? Nu am achizitionat masina pe pfa intrucat nu este facut inca pfa-ul si nici contractul de comodat nu este acceptat in situatia noastra (taximetrie…aici regula de primire a unei autorizatii taxi implica crearea unui nou transportator pe piata, deci un pfa nou chiar inainte de primirea autorizatiei, in cazul nostru la sfarsitul lunii iulie si nici nu permite ca autoturismul sa fie in proprietatea unei p fizice ci numai in proprietatea srl/pfa). Multumesc. Raluca Sipos

   Raluca
   -

   21 februarie 2015 at 12:23

    Buna seara. Puteti sa vindeti cu contract de vanzare cumparare.

    Constantin
    -

    23 februarie 2015 at 20:14

Buna seara! Am speranta ca ma puteti ajuta intr-o problema..am un PFA pe care doresc sa achizitionez o masina. Codul caen pe care il am momentan pe pfa nu justifica utilizarea masinii 100% pentru realizarea de venituri (cumpar masina acum si nu peste 6 luni, cand mi-ar trebui de fapt, deoarece este o reducere f buna pt achizitii pe pfa). Se poate trece amortizarea pe ch deductibila, doar partial din valoare ( adica la o suma de 60000/(4*12)= 1250 amortizarea, din care sa trec pe ch deductibila doar jumate) . Dupa achizitia masinii, peste 6 luni voi adauga un cod caen nou, pentru care se va utiliza 100% masina in scopul realizarii de venituri. Atunci voi putea trece integral amortizarea pe ch deductibila? Sunt economist incepator si cu parere de rau va spun ca ma depaseste aceasta situatie, chiar daca implica contabilitatea in partida simpla. Multumesc

Raluca
-

11 februarie 2015 at 21:52

toata stima ptr ajutorul dat

afriana vraciu
-

28 ianuarie 2015 at 7:40

Buna ziua!

Ultimul dvs. comentariu nu cumva contrazice exemplul de amortizare a unui mijloc fix (laptop) pentru un PFA/II neplatitor de TVA pe care l-ati dat in articol?

Ma refer la exemplul cu valoarea de achizitie de 2600 ron, cazul PFA neplatitor de TVA.

Multumesc!

cristina
-

16 septembrie 2014 at 17:16

  Buna ziua! Aveti dreptate, trecusem exact opusul. Am corectat si va multumesc pentru sesizare!

  Constantin
  -

  18 septembrie 2014 at 16:18

Buna ziua,

Am si eu o intrebare daca ma puteti ajuta. As dori sa cumpar pe PFA un laptop dar sa inregistrez ca si cheltuiala intreaga lui valoare pe anul in curs. Pentru aceasta valoarea lui ar trebui sa fie sub 2500 de lei sau sub 1800? Multumesc anticipat.

Dan
-

17 august 2014 at 18:31

  Buna ziua. Daca sunteti neplatitor de TVA puteti plati maxim 2499 lei ca sa intre pe cheltuiali anul acesta.
  Daca sunteti platitor de TVA puteti da 2499 plus TVA, deci maxim 3098 lei ca sa fie cheltuiala deductibila integral in anul achizitiei.

  Constantin
  -

  19 august 2014 at 13:29

Si nu trebuie tinut cont in 2013 si de plata integrala inregistrata la data achizitiei (cheltuiala nedeductibila)?

ELLA
-

21 iulie 2014 at 8:55

  Buna ziua.
  1. La momentul achizitiei unui mijloc fix, inregistrati plata integral in registrul de incasari si plati. Incepeti sa amortizati bunul din luna urmatoare.
  2. La momentul calcului impozitului pe venitul net, din total venituri (incasari) scadeti doar valoarea amortizarii aferenta lunilor ramase din 2013. La ce ramane aplicati cota de impozit pe venit – 16%. Nu scadeti in 2013 toata suma platita, ci succesiv (in 2,3,4,..8,..15 ani) conform unui grafic de amortizare.

  Constantin
  -

  21 iulie 2014 at 12:11

Multumesc mult! E o intreaga poveste! E pt prima data cand fac asa ceva. Am tot citit, acum pot da lectii :)))! Da tot nu stiu daca tensiometru e obiect de inventar sau mijloc fix doar are durata de folosinta mai mare de un an dar e sub 2500 lei!!!!?? In legatura cu amortizarea, asa am si facut desi ma gandeam daca nu ar fi bine sa merg pe accelerata, 50% in primul an, apoi liniara pe urmatorii, pentru a ajuta cheltuielile lunare. E un EKG de 11000 lei si daca il pun pe 2.1.25.2. sau 2.1.25.4. e cu durata de 8-12 ani! Criminal de mult! Sau poate 2.1.25.2.1. – aparate pentru masurarea presiunii arteriale, 4-8 ani? Of, of, mult mai simplu tot odata!?

cabinet medical
-

21 mai 2014 at 17:37

Extras din Codul Fiscal!
16) Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în funcţiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.

cum fac, pt cabinetul medical?

cabinet medical
-

19 mai 2014 at 22:21

  Pentru cabinet medical. Deduceti integral valoarea mijlocului fix la calculul impozitului in anul de achizitie al acestuia, in loc sa repartizati deducerea pe mai multi ani.
  Valoarea minima a mijlocului fix trebuie sa fie de 2500 lei cu TVA inclus pentru neplatitori de TVA sau 2500 lei fara TVA pentru platitori de TVA.

  Constantin
  -

  21 mai 2014 at 15:23

de mare ajutor articolul. multumesc.

Anonim
-

19 mai 2014 at 9:55

Multumesc pentru apreciere!

constantin
-

3 aprilie 2014 at 12:12

articol foarte bun, multumesc

andrei
-

1 aprilie 2014 at 15:21