Completare Registrul de evidenta fiscala

Completare Registrul de Evidență Fiscală (REF)

Registrul de Evidenta Fiscala (REF) este cel mai important document care trebuie completat ​la PFA, II ​si ​la ​Profesiile ​Liberale. Scopul REF este de a evidentia venitul net obtinut, in baza caruia se stabileste obligatia de a plati contributii sociale si se calculeaza impozitul pe venit. Este primul document cerut de inspectia fiscala. Nu ai cum sa completezi corect declaratia unica daca nu ai completat REF mai intai​! REF este obligatoriu, atat pentru activitatile independente impuse in sistem real cat si celor impuse cu norma de venit. Activitatile impuse cu norme de venit completeaza doar partea de incasari, pe​ fiecare sursa de venit.

Conform ORDIN Nr. 3254/2017 din 19 decembrie 2017, la art. 3:

 • (1) Registrul de evidență fiscală se completează anual cu totalul veniturilor și totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfășurată în anul fiscal precedent, până la data depunerii Declarației privind venitul realizat din România, dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege.
 • (2) Registrul de evidență fiscală se completează astfel încât să permită identificarea și controlul operațiunilor efectuate pentru determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale, care să corespundă cu cel/cea cuprins/cuprinsă în Declarația privind venitul realizat din România sau în Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, după caz, și în orice altă declarație rectificativă depusă ulterior.

…si mai jos, la art. 5:

 • (1) Cheltuielile deductibile anual se evidențiază în Registrul de evidență fiscală, după caz, în funcție de natura acestora, pe fiecare sursă din fiecare categorie de venit, astfel încât să corespundă cu cele înscrise în Declarația privind venitul realizat din România sau în Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, după caz.

Cine completeaza Registrul de evidenta fiscala

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente, indiferent de forma de organizare PFA, PFI, II, IF , Profesii Liberale, au obligatia de a completa acest registru conform urmatoarelor reglementari:

 • Contribuabilii pentru care venitul net anual se stabileste in sistem real, in baza datelor din contabilitate, au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala. In aceasta categorie intra si  persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care sunt scutite de plata impozitului pe venitul net obtinut din activitati independente;
 • Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se stabileste pe baza normelor de venit au obligatia sa completeze in Registrul de evidenta fiscala numai partea referitoare la venituri.
 • Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pot completa in Registrul de evidenta fiscala numai partea referitoare la venituri sau isi pot indeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala si au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, nu au obligatia de completare a Registrului de evidenta fiscala.
Reclama la aplicatia ContApp

Obiectivul Registrului de Evidenta Fiscala

Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea informatiilor care stau la baza determinarii venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse in Declaratia privind venitul realizat din Romania – declaratia unica.

Termenul de completare a Registrului de Evidenta Fiscala

Trebuie completat cu veniturile obtinute in anul precedent inainte de a depune Declaratia Unica 2022. Pentru veniturile obtinute in anul 2021 Declaratia Unica are termen de depunere 25 mai 2022.

Cum se completeaza Registrul de evidenta fiscala

Completarea pe partea de venituri

 • Registrul de evidenta fiscala se completeaza anual cu totalul veniturilor si totalul cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestora, in anul curent, pentru intreaga perioada de activitate desfasurata in anul fiscal precedent, pana la data depunerii Declaratiei privind venitul realizat din Romania, dar nu mai tarziu de termenul de depunere stabilit de lege – 25 mai 2022.
 • Registrul de evidenta fiscala se completeaza astfel incat sa permita identificarea si controlul operatiunilor efectuate pentru determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale, care sa corespunda cu cel/cea cuprins/cuprinsa in Declaratia privind venitul realizat din Romania sau in Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, dupa caz, si in orice alta declaratie rectificativa depusa ulterior.
 • Registrul de evidenta fiscala se tine, dupa caz, pe fiecare sursa de venit din cadrul fiecarei categorii de venit, astfel incat venitul brut si cheltuielile deductibile determinate anual sa corespunda cu cele inscrise in Declaratia privind venitul realizat din Romania sau in Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, dupa caz.
 • In cazul in care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidenta se tine pe fiecare sursa de venit in cadrul aceluiasi registru de evidenta fiscala.
 • Detalierea elementelor de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale evidentiate in Registrul de evidenta fiscala se efectueaza in functie de necesitatile proprii ale acestuia si de specificul activitatii.
 • Inregistrarea venitului brut anual in Registrul de evidenta fiscala se efectueaza in functie de natura activitatii, pe fiecare sursa din cadrul fiecarei categorii de venit.
 • Constituie venit brut anual totalul veniturilor in bani si in natura realizate in cadrul unui an fiscal, lista se regaseste in Codul fiscal. Evaluarea veniturilor in natura se efectueaza la pretul pietei sau la pretul stabilit prin expertiza, in functie de locul si la data primirii acestora.
 • TVA colectata din livrarile de bunuri si servicii nu reprezinta venit si nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala.

Completarea pe partea de cheltuieli

 • Cheltuielile deductibile anual se evidentiaza in Registrul de evidenta fiscala, dupa caz, in functie de natura acestora, pe fiecare sursa din fiecare categorie de venit, astfel incat sa corespunda cu cele inscrise in Declaratia privind venitul realizat din Romania sau in Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, dupa caz.
 • Constituie cheltuieli deductibile cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii si care indeplinesc conditiile generale prevazute de Codul fiscal.
 • Nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala cheltuieli care depasesc limita prevazuta de lege (deuctibile deductibile partial) si cheltuielile nedeductibile integral, asa cum sunt definite de Codul fiscal;
 • Nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii, indiferent daca activitatea se desfasoara individual si/sau intr-o forma de asociere.
 • TVA dedusa din achizita de bunuri si servicii nu reprezinta cheltuiala si nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala.

CONTAPP – program de contabilitate in partida simpla pentru PFA – II – IF – Profesii Liberale

Soluție rapidă și corectă pentru completarea REF! In ContApp am creat categorii fiscale care calculeaza automat cheltuielile deductibile si nedeductibile.

In Registrul Jurnal de Incasari si Plati (RJIP) inregistram toate incasarile si platile pe care activitatea noastra le realizeaza in cursul unui an. Din totalul platilor efectuate trebuie sa stabilim care cheltuieli sunt deductibile si care nu sunt deductibile.

Stabilirea cheltuielilor deductibile, etapa cea mai importanta a completarii REF, nu este usor de facut pentru ca necesita cunosterea codului fiscal si experienta contabila.

Creaza in aplicatie articolele conform documentului justificativ si alege una dintre categoriile fiscale de mai jos. Automat aplicatia Contapp va calcula procentul de deductibilitate si va genera Registrul de evidenta fiscala.

Venituri din activitate100% impozabile
Subvenții si ajutoare de stat100% neimpozabile
Încasări din transferuri și aporturi100% neimpozabile
Alte venituri neimpozabile100% neimpozabile
Cheltuieli integral deductibile100% deductibile
Cheltuieli integral nedeductibile100% nedeductibile
Cheltuieli cu impozitul pe venit, amenzi, dobânzi si penalități de întârziere100% nedeductibile
Plăți din transferuri și restituiri de aporturi100% nedeductibile
Contributii de asigurari sociale – perioada 2016 – 2021100% nedeductibile
Contributii de asigurari sociale – perioada 2010 – 2015100% deductibile
Achizitie obiecte de inventar100% deductibile
Achizitie de imobilizari100% nedeductibile
Cheltuieli profesionaledeductibile in limita a 4000 de euro pe an
Cheltuieli cu pensie privata pilon 3deductibile in limita a 400 euro pe an
Cheltuieli cu asigurari medicale privatedeductibile in limita a 400 euro pe an
Cheltuieli cu autoturismul deductibille 50%50% deductibile
Cheltuieli cu sponsorizarea5% deductibile din baza de calcul
Cheltuieli de protocol2% deductibile din baza de calcul

REF este obligatoriu de completat si arhivat (printat sau electronic), dar documentul este important pentru ce ai scris in el. Inspectia fiscala vrea sa vada care sunt veniturile tale si cum ai stabilit cheltuielile deductibile. De aici incepe controlul. Registrul de ​Evidenta ​Fiscala​ se ​complet​eaza inainte de depunerea Declaratiei Unice. Din 2018 este cel mai important document in contabilitatea unei activitati independente si la profesiile liberale.

Aplicatia de calcul rapid a cheltuielilor deductibile stabileste automat deductibilitatea pentru platile din RJIP, respectiv 0% deductibil, 2%, 5%, 50% si 100% deductibile.

 • contine lista de cheltuieli deductibile, nedeductibile, partial deductibile, de protocol;
 • cum deducem platile de CAS si CASS din anii anteriori;
 • cum tratam minusurile sau plusuri la inventar;
 • obtinerea venitul net anual recalculat prin deducerea pierderilor fiscale reportate;
 • stabilirea rezultatului net sau a pierderii fiscale;

Si se genereaza automat Registrul de Evidenta Fiscala pentru fiecare activitate sau global, pentru toate activitatile:

Registrul de evidenta fiscala pfa

Exemplu de completare a Registrului de Evidență Fiscală de mai sus, este generat cu programul de contabilitate Contapp, unde se poate tine evidenta incasarilor si platilor pe fiecare activitate desfasurata. REF de mai sus este generat global, pentru 2 activitati economice pe care s-au inregistrat incasari si plati in cursul anului 2021. In cazul unei inspectii fiscale, se poate genera cu usurinta REF pentru fiecare activitate desfasurata.

Registrul de Evidenta Fiscala si Declaratia Unica. Conform legii reprezinta documentul justificativ ca sta la baza intocmirii declaratiei. In registru se evidentiaza calculul venitului net pentru anul fiscal recent incheiat, conform reglementarilor fiscale in vigoare la data realizarii venitului.

Registrul este primul document verificat de inspectorii ANAF pentru verificarea corectitudinii declaratiei unice (definitivarea venitului). Controlul fiscal poate conduce la eliminarea de cheltuieli considerate nedeductibile, la corectarea venitului net, la incadrarea unui contribuabil ca platitor de contributii, la recalcularea impozitului si in consecinta la impunerea de dobanzi, penalitati si eventul de amenzi.

Important! Legea fiscala iti da voie sa iei in calcul si pierderea din anii anteriori. Daca in 2021 ai obtinut profit dar in ultimii ani ai avut pierderi, poti reduce venitul net impozabil cu aceste pierderi si sa platesti mai putin, sau deloc, la bugetul de stat.

Completeaza Registrul de Evidenta Fiscala rapid si corect:

Ai doua optiuni pentru completare REF:

 1. Folosesti aplicatia Contapp pentru intocmirea contabilitatii in partida simpla si ai totul intr-un singur loc, inclusiv REF, sau
 2. Achizitionea Ghidul complet pentru administrarea activității PFA, unde vei gasi intructiuni precise, exemple si formulare EXCEL pentru completarea REF.
Abonează-te la noutăți și descarcă Raportul

Lista completă de cheltuieli deductibile și nedeductibile

 Pentru un impozit mai mic!

Leave a comment

15 comentarii

Buna ziua, in cursul zilei de astazi 10.07.2018 am fost personal la Anaf (Craiova) pentru a ridica registrul de evidenta fiscala. Ce raspunsuri am primit:
1. La informatii: ca acest registru nu se ia de la anaf ci de la tipizate!
2. La ridicari REF (registru evidenta fiscala) ca pentru PFA-uri acest registru NU este obligatoriu, ci citez „in special pentru srl-uri ce sunt platitoare de impozit pe profit”

In speta, va rog sa ma lamuriti eventual prin extract sau trimitere in lege, de obligativitatea acestui registru de evidenta fiscala. Momentan contabilitatea o tin in registrul de incasari si plati.

valentin
-

10 iulie 2018 at 11:06

  Buna ziua! REF – acesta nu este un formular tipizat si nu se cumpara de la ANAF. S-ar putea sa-l gasiti la vreo librarie.
  Formatul este specificat in lege si poate fi completat in excel, un ordin de la inceputul anului 2018.
  Un model in excel si modele completate puteti gasi in Pachetul de contabilitate: https://contapp.ro/ghid-contabilitate-pfa/
  Baza legala: art 67. (8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.

  Constantin
  -

  10 iulie 2018 at 14:44

referitor la casele de marcat cu jurnal electronic
. cine instruieste un PFA cu un mic magazin cu sediul in zona unde nu merge internetul,sa lucreze cu noua casa de marcat .
ce fac acestia cu casele actuale?
de teama ca nu vor putea lucra se vor desfiinta.

raluca
-

18 mai 2018 at 15:12

pfa nu are de unde cumpara registrul de evidenta fiscala.cine l-a editat?

pfa
-

18 mai 2018 at 14:56

1 REGISTRUL DE EVIDENTA FISCALA – ESTE ACELASI LUCRU CU REGISTRUL DE INCASARI SI PLATI IN CAZUL PFA ?
2 Daca NU care este diferenta ?
3 De cand este obligatoriu a se completa acest Registru de evidenta fiscala

IONESCU
-

10 martie 2018 at 13:44

  Buna ziua! Nu este acelasi lucru. In Registrul de evidenta fiscala se evidentiaza calculul venitului net si a impozitului pe venit, in RJIP se inregistreaza toate platile si incasarile din activitatea dvs. Este obligatoriu a fi completat de la inceputul anului 2018.

  Constantin
  -

  16 martie 2018 at 18:25

Buna ziua,

1. Inteleg că sub casuta Elemente de calcul pt stabilirea venitului net… trec Incasari 2017 iar la căsuța Valoare in lei trec totalul incasarilor, adica 28.000 in cazul meu . Al doilea rand ar fi cheltuieli deductibile Laptop=2299 lei, al treilea rand ar fi comisioane bancare 340,19 lei. (pt ca se specifica in ordin ca cheltuielile se trec in functie de natura lor, pe fiecare sursa).
2. „TVA dedusa din achizita de bunuri si servicii nu reprezinta cheltuiala si nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala” – totusi mi-a zis contabilul că in Registrul-jurnal de incasari si plati se trece laptopul cu suma totala trecuta pe factura, adica 2299 lei, care include si TVA-ul., si se si deduce suma aceasta din venitul brut atunci cand calculez venitul net. Acum inteleg că in Reg evidenta fiscala nu am dreptul să trec/deduc TVA-ul, ci doar suma de baza (1932,77 lei), asta insemnand că suma totala din REG evid.fiscala n-o sa corespunda cu venitul net real declarat in declaratia 200, desi scrie clar ca trebuie sa corespunda, acesta fiindu-i scopul. Nu inteleg logica.

Va multumesc.

Dana
-

21 ianuarie 2018 at 16:23

Buna ziua,

1. Inteleg că sub casuta Elemente de calcul pt stabilirea venitului net… trec Incasari 2017 iar la căsuța Valoare in lei trec totalul incasarilor, adica 28.000 in cazul meu . Al doilea rand ar fi cheltuieli deductibile Laptop=2299 lei, al treilea rand ar fi comisioane bancare 340,19 lei. (pt ca se specifica in ordin ca cheltuielile se trec in functie de natura lor, pe fiecare sursa).
2. Cica TVA dedusa din achizita de bunuri si servicii nu reprezinta cheltuiala si nu se inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala – totusi mi-a zis contabilul că in Registrul-jurnal de incasari si plati se trece laptopul cu suma totala trecuta pe factura, adica 2299 lei, care include si TVA-ul., si se si deduce suma aceasta din venitul brut atunci cand calculez venitul net. Acum inteleg că in Reg evidenta fiscala nu am dreptul să trec/deduc TVA-ul, ci doar suma de baza (1932,77 lei), asta insemnand că suma totala din REG evid.fiscala n-o sa corespunda cu venitul net real declarat in declaratia 200, desi scrie clar ca trebuie sa corespunda, acesta fiindu-i scopul. Nu inteleg logica.

Va multumesc.

Dana
-

21 ianuarie 2018 at 16:22

Buna seara! Nu prea inteleg! Daca am mostenit anul trecut 3 hectare teren agricol, am un apartament,masina si o casă pe numele meu dar intenționez sa vand pământul…..trebuie sa completez acest formular 600??? Multumesc frumos

câmpeanu aneta
-

19 ianuarie 2018 at 21:24

Buna seara! Daca mi-am deschis PFA cu luna aceasta, registrul de evidenta fiscala il completez la sfarsitul anului?

Biris Alexandra
-

18 ianuarie 2018 at 18:20

Buna ziua. Cand va trebui sa l depunem acest registru in cazul unui pfa? Multumesc

Parpucea ovvidiu
-

17 ianuarie 2018 at 9:14

Buna seara. Mulțumim pentru informații. Inteleg ca e ceva diferit fata de registru jurnal, nu? Intrebarea mea : se completeaza incepand cu ianuarie 2018?

Mirela
-

10 ianuarie 2018 at 20:32