Declaratia 200 si Registrul de Evidenta Fiscala – termen 25 Mai 2018

Actualizare 2 Martie 2018 – Citeste aici despre Declaratia Unica pentru Activitati Independente care inlocuieste declaratiile 200, 220, 600.

Pana la noi instructiuni de la Ministerul de Finante, care tocmai are un nou ministru, fiecare activitate independenta are de depus cea mai importanta raportare pentru anul 2017 – declaratia 200, care are termen 25 Mai 2018.

Prin formularul 200 se raporteaza veniturile incasate si cheltuielile deductibile efectiv realizate de contribuabil in cursul anului 2017.  Acestea se compara cu veniturile si cheltuielile estimate (prin declaratia 220) si se  stabileste, de catre ANAF, diferenta de impozit si contributii de plata (sau de recuperat).

In plus, fata de anii anteriori a aparut si Registrul de evidenta Fiscala care, conform normelor de intrare in vigoare, se completeaza inainte de depunerea declaratiei 200.

Obiectivul  registrului de evidenta fiscala este inregistrarea informatiilor care stau la baza determinarii venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse in Declaratia privind venitul realizat din Romania – declaratia 200.

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în România, din

a) activităţi independente;

b) cedarea folosinţei bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

c) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

d) piscicultură și/sau silvicultură;

e) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;

g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Cel mai important indicator transmis catre ANAF este venitul net obtinut in 2017 sau pierderea fiscala obtinuta. Acesta se determină ca diferență între venitul brut si cheltuielile deductibile, pe fiecare sursă de venit.

Atentie! Pentru determinarea venitului net din 2017 se aplica codul Fiscal din 2017. 

Contributiile sociale sunt deductible dar  in formularul 200, in campul „Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii” nu se includ contributiile sociale, (platite sau nu in cursul anului 2017).  Ramane in sarcina administratiei financiare sa ia in calcul aceste cheltuieli cu contributiile la deteminarea impozitului pe venitul net obtinut. Cota de impozit este 16% din venitul net obtinut.

Pentru determinarea corecta a venitului net din 2017 si completarea registrului de evidenta fiscala trebuie calculate:

  • cheltuielile integral deductibile,
  • cheltuielile partial deductibile,
  • cheltuieli de protocol – in limita a 2% din venitul net,
  • cheltuielile nedeductibile,
  • planul de amortizare a mijloacelor fixe, daca e cazul;

Gasesti in Ghidul Complet pentru Activitati Independente modelul in excel al Registrului de evidenta fiscala si in studiile de caz un modelul completat al acestui registru, conform exemplului dat.

Pe baza declaratiei 200 administratia financiara recalculeaza impozitul si contributiile de plata si va emite decizii de impunere anuala pentru anul 2017.

In functie de rezultatul net obtinut  (pierdere fiscala  sau profit) si de volumul castigului net se stabileste:

  • obligatia de plata a contributiei la pensie si sanatate pentru anul 2018 – ( daca venitul net in 2017 este mai mare de 22.800 lei),
  • diferenta de  impozit si contributii sociale de platit pentru 2017, (venitul net obtinut in 2017 este mai mare decat baza de calcul a platilor anticipate la CAS si CASS si decat venitul net estimat pentru 2017)
  • in caz ca s-a obtinut pierdere in 2017 poti solicita restituirea impozitului pe venit platit anicipat si a contributiilor sociale platite in plus (in cazul in care ai estimat un venit net mai mare decat baza de calcul minima pentru contributii la pensie si sanatate)
  • la calculul impozitului pe venitului net din 2017 Administratia Financiara trebuie sa ia in calcul si pierderea fiscala din anii anteriori – cu maxim 7 ani vechime.

Observație. La completarea declarației 200, cheltuielile deductibile nu includ pierderea fiscală din anii anteriori. Revine în atribuția administrației financiare să ia în calcul pierderea fiscală din anii anteriori la calculul venitului net și a impozitului pe venit.

Termenul de  depunere a declaratiei 200 este  pana la data de 25 Mai 2018 – Vineri.

Important! Odată cu “Declaraţia 200 privind venitul realizat”  se depune si declaraţia 220  privind venitul estimat/norma de venit de către contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţia de venit estimat în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate.

Declaratia se poate depune: online, prin intermediul SPV fara a fi nevoie de certificat digital; pe suport de hartie prin posta sau la ghiseul ANAF.

Declaratia 200 se depune la administratia financiara in raza careia persoana fizica isi are domiciliul.

Declaratia se depune ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie “X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment