Contabilitatea PFA. Registrele obligatorii și diferențele de completare.

Contabilitatea PFA (contabilitate partida simpla) presupune întocmirea următoarelor registre si jurnale:

 • Registrul jurnal de incasari si plati – RJIP
 • Registrul de evidenta fiscala – REF
 • Registrul Inventar
 • Jurnalul de vanzari si Jurnalul de cumparari

Registrul jurnal de încasări și plăți – RJIP

In registrul jurnal de încasări și plăti – RJIP inregistram incasarile si platile in ordine cronologică, conform documentelor justificative – chitante, extras bancar, bonuri fiscale, etc. Pentru activitatile impuse cu norme de venit RJIP se completeaza doar pe partea de venituri.

Registrul de evidență fiscală – REF

In registrul de evidenta fiscala – REF, inregistram venitul impozabil si cheltuielile deductibile. In cazul PFA venitul impozabil este egal cu venitul incasat in cursul anului, iar cheltuielile deductibile reprezinta partea deductibila din platile efectuate in cursul anului. Pentru activitatile impuse cu norme de venit REF se completeaza doar pe partea de venituri.

Criteriile dupa care stabilim daca o plata este deductibila sau nu, sunt enumerate la articolul 68 din Codul fiscal. Pentru a fi deductibila, platile efectuate trebuie sa indeplineasca doua conditii: 

 • sa fie efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente; (documentul sa fie emis pe numele PFA/PFI/II/IF);
 • sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;

In REF cheltuielile se completeaza in functie de natura lor sau pe categorii principale, astfel:

 • cheltuieli integral deductibile, efectuate cu scopul de a genera venituri
 • partial deductibile: cheltuieli cu autovehiculele, cu pensia privata, cheltuieli profesionale;
 • cheltuieli cu amortizarea;
Contapp control fiscal

Registrul Inventar

Registrul Inventar, evidențiază toate elementele utilizate in activitatea economie: imobilizări, obiecte de inventar, creanțe – sume de încasat, datorii la furnizori sau la bugetul de stat, disponibilități bănești in banca sau în caserie, stocuri, etc.  Registrul inventar nu este obligatoriu pentru activitățile impuse cu norme de venit.

Jurnalul de vânzări și Jurnalul de cumpărări

Jurnalul de vânzări si Jurnalul de cumpărări. Deși nu sunt prevazuta expres de ordinul nr. 170 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, cele doua jurnale sunt solicitate constat de inspecția fiscala, mai ales a jurnalului de vânzări. Acesta cuprinde totalitatea vânzărilor efectuate într-o anumita perioada de timp – facturi emise – în funcție de care se stabilește obligația de a te înregistra ca plătitor de TVA sau de a obține cod special de TVA pentru tranzacții intracomunitare. 

Diferențe de completare între registrele de mai sus

 • In REF și RJIP se iau in calcul doar incasarile si platile, pe cand în Registrul Inventar și Jurnalul de vanzari/cumparari conteaza documentul de achizitie/livrări – de regula factura. De exemplu, nu conteaza daca factura cu achizitia unui laptop a fost plătită, achizitia laptopului cu valoarea mai mare de 2.500 lei, se evidentiaza în registrul inventar și în jurnalul de cumparari. 
 • In RJIP completam toate încasările și plățile pentru care avem documente justificative, la valoarea de pe document. In REF completam doar cu valoare deductibila. De exemplu, dacă avem un bon de combustibil de 300 lei, in RJIP completam la plăti, 300 lei iar in REF va ajunge ca fiind cheltuiala deductibila 150 lei – 50% deductibila cf codului fiscal pentru autovehicule care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activității.
 • In RJIP completam plata de contributii si impozite, In REF nu vor ajunge niciodata acest tip de plati.
 • Cheltuielile cu amortizarea NU se inregistreaza in RJIP, acestea se inregistreaza doar in REF. In RJIP completam cu plata inițială a achizitiei de imobilizari, care este nedeductibila. De exemplu, achizitionam un autoturism cu valoarea de 40.000 lei, amortizabil in 4 ani. Vom nota in RJIP plata de 40.000 lei, iar in REF vom avea cheltuieli cu amortizarea anuala conform planului de amortizare.
 • Daca activitatea este platitoare de TVA, in RJIP se inregistreaza incasarile si platie, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe cand in REF se inregistreaza sumele fara TVA.

Registre generate cu aplicația ContApp

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment