Inventarul patrimoniului la PFA si Profesiile Liberale. Registrul Inventar PFA.

Conform legii contabilitatii in  partida simpla, nr 170/2015, persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla au obligatia sa efectueze inventarul patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, precum si la incetarea activitatii.

“Inventarul patrimoniului la PFA cuprinde toate elementele de natura activelor si datoriilor care contribuie la desfasurarea activitatii persoanei care conduce contabilitatea in partida simpla si se face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.”

Potrivit ORDINULUI nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii: art. 1 (3) “persoanele care obtin venituri din activitati independente si sunt obligate, potrivit legii, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla aplica prevederile prezentului ordin.”

In categoria persoanelor fizice care sunt obligate la inventarierea patrimoniului sunt activitatile independente organizate ca:

  • PFA, II, IF care aplica sistemul de contabilitate in partida simpla, (activitatile impuse cu norma de venit nu sunt obligate sa realizeze inventarierea patrimoniului);
  • Pofesiile liberale, care aplica numai sistemul de contabilitate in partida simpla;

Ce reprezinta inventarierea patrimoniului

Conform ORDINULUI nr. 2861 din 9 octombrie 2009

(1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.

(2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor personae juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. In cazul ativitatilor independente raspunderea revine titularului activitatii.

Operatiunea de inventariere consta in numararea, cantarirea, masurarea, evaluarea elementelor inventariate. Prin inventariere se constanta diferentele dintre inregistrarile din contabilitate si realitatea faptica a elementelor inventariate. Rezultatele inventarierii constau in stabilirea plusurilor sau minusuri in raport cu valoarea scriptica (din contabilitate) a elementelor inventariate.

In cele mai multe cazuri, la activitatile independente, mai ales acelea care nu au stocuri sau imobilizari, nu se constata aceste diferente, rezultatul inventarierii fiind o confirmare a valorii contabile a elementelor inventariate. Primul obiectiv in acest caz, este indeplinirea obligatiei legale de a inventaria patrimoniul activitatii desfasurate. Neindeplinirea aceste obligatii este sanctionata cu amenda de la 400 la 5.000 lei.

Cand si cum se realizeaza registrul inventar PFA

Inventarierea patrimoniului este obligatorie:

  • la inceputul activitatii;
  • cel putin o data in cursul anului, de regula la sfarsitul anului fiscal – 31 decembrie;
  • în cazul incetării activitatii;

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente si care sunt obligate, potrivit legii, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla, sunt obligate ca cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul exercitiului financiar, sa efectueze inventarierea, pe locuri de gestiune,  a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, a stocurilor de materii prime si materiale si a marfurilor.

Important! Toate bunurile, drepturile si obligatiile aferente desfasurarii activitatii se inscriu in Registrul-inventar si constituie patrimoniul afacerii.

Operatiunea se realizeaza de catre comisia de inventariere si rezultatele se inscriu in listele de inventariere. Rezultatele finale ale inventarierii, se consemneaza in Registrul inventar.

Titulari de activitati independente parcurg urmatoarele etape:

  1. Intocmirea deciziei de inventariere cu data de 31 decembrie a anului fiscal;
  2. Intocmirea Registrul de Evidenta Fiscala, (din registru extragem elemente patrimoniale);
  3. Intocmirea Procesului verbal si a Listei de inventariere;
  4. Completarea Registrului Inventar;

Registrul Inventar în ContApp

ContApp-e-factura

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

Un comentariu

Buna ziua,

As fi recunoscator daca m-ati putea ajuta cu un raspuns.

Ce se inscrie in Registrul Inventar in cazul unei PFA care isi desfasoara toata activitatea online (folosind doar un laptop, care nu este cumparat pe PFA)?
Practic, nu am achizitionat nimic pe PFA si nu am sume restante de primit, iar datoriile sunt doar cele datorate statului (impozitul si contributiile) pentru anul trecut.

Multumesc!

Marius
-

30 ianuarie 2023 at 16:13