Diferența dintre venitul brut, venitul net și venitul impozabil

Care este diferența dintre venitul brut, venitul net și venitul impozabil?

Pentru a evita confuziile, dar mai ales pentru a evita erori de calcul a taxelor datorate la bugetul de stat, clarificăm mai jos principalii termeni utilizați la calculul impozitului și a contribuțiilor sociale.

Conform Codului Fiscal „Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.” Pentru veniturile realizate, persoanele fizice datorează impozit pe venit. Cota de impozit este de 10%.

Termenii utilizati la calcularea impozitului pe venit:

 1. venit facturat – este egal cu totalul venitului din facturile emise în cursul unui an;
 2. venit brut încasat – este venitul încasat de contribuabil în cursul anului fiscal, din veniturile facturate în cursul anului sau din anii anteriori;
 3. venitul net anual – este egal cu diferența dintre venitul brut încasat și cheltuielile deductibile (este venitul pe care îl raportăm la plafonul de 12 salarii minime pe economie); cheltuielile deductibile nu includ contribuțiile sociale;
 4. venitul net anual recalculat se determină pe fiecare sursă de venit prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale înregistrate în anii precedenți din aceeași sursă de venit;
 5. venit net impozabil este egal cu diferența dintre venitul net recalculat  și contribuția socială datorată – CAS;
 6. la venitul net impozabil se aplică procentul de 10% și se obține impozitul pe venit datorat pentru anul fiscal încheiat;

Documentele în care se evidențiază valorile de mai sus:

 • venitul facturat se evidențiază în Jurnalul de vânzări;
 • venitul brut încasat se evidențiază în Registrul jurnalul de Încasări și Plăți, (RJIP);
 • venitul net anual se calculează în Registrul de Evidență Fiscală, (REF);
 • venitul net anual recalculat se evidențiază în Declarația Unică, secțiunea I.1.1.B.DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT;
 • venitul impozabil se calculează în declarația unică, secțiunea I.4. Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real.

Contapp soluție rapidă și corectă pentru calculul venitului impozabil la PFA – II – IF – Profesii Liberale.

Scapă de grija impozitului cu ContApp – program de contabilitate pentru PFA și profesii liberale. ContApp va face calculele automat și va genera registrele de mai sus.

Pierderea fiscală înregistrată din activități independente

 • Dacă la punctul 3 obținem un rezultat negativ acesta reprezintă pierdere fiscală pentru acea sursă de venit realizată în cursul anului fiscal recent încheiat. Această pierdere se compensează cu venitul înregistrat din aceeași sursă de venit în următorii 7 ani.
 • Dacă la punctul 3 avem rezultat pozitiv dar la punctul 4 obținem un rezultat negativ, acesta reprezintă o pierdere fiscală din anii anteriori care poate fi compensată cu veniturile din aceeași sursă până la 7-lea an, consecutivi.
 • Dacă pierderea reportată, rămâne necompensata după expirarea perioadei de 7 ani, aceasta reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor și din activități agricole, silvicultură și piscicultură, determinată în sistem real, se reportează și se compensează de către contribuabil cu venituri obținute din aceeași sursă de venit din următorii 7 ani fiscali consecutivi. Această prevedere nu se aplică pentru categoriile de venituri pentru care impozitul este final (cu norme de venit).

Pierderile din categoriile de venituri provenind din străinătate se reportează și se compensează cu veniturile de aceeași natură și sursă, realizate în străinătate, pe fiecare țară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Important! În pierderea fiscală nu se adaugă și nu se includ cheltuielile cu contribuțiile sociale, CAS și CASS.

Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:

 • reportul se efectuează cronologic, în funcție de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;
 • dreptul la report este personal și netransmisibil;
 • pierderea reportată, necompensata după expirarea perioadei de 7 ani, reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Până în 2017 pierderile fiscale raportate în declarația 200 erau compensate de către ANAF cu venitul net realizat, dacă era cazul, în anul pentru care se depunea declarația. Din 2018 a apărut declarația unică și prin mecansimul de autoimpunere; revine în sarcina contribuabilului raportarea și compensarea pierderilor fiscale. Declarația unică din 2022, la capitolul 1, prezintă rubrica pentru raportarea pierderilor necompnesate din anii anteriori. Important! Pierderile înregistrate de activitățile impuse la norma de venit nu reduc valoarea normei de venit. Impozitul de 10% se calculează la valoarea normei de venit chiar dacă activitatea ta a înregistrat pierderi.

Exemplu:

Calculul venitului net în sistem real cu pierderi din anii anteriori (conform normelor de aplicare ale codului fiscal).

O persoană fizică realizează venituri din activități independente impuse în sistem real, astfel:
Din fabricarea de furnire și panouri din lemn în anul 2017 înregistrează o pierdere fiscală de 45.000 lei, iar în anul 2018 realizează un venit net anual de 60.000 lei:
Din dulgherie, tâmplărie înregistrează în anul 2018 o pierdere de 12.000 lei
Din lăcătușărie realizează în anul 2018 un venit net anual de 30.000 lei.
Venitul ales pentru care datorează contribuția de asigurări sociale în anul 2018 este de 25.000 lei.
Contribuția de asigurări sociale datorată este de 6.250 lei.

Venitul net anual impozabil pentru anul 2018 se calculează după cum urmează:
a) stabilirea venitului net anual recalculat
Din fabricarea de furnire și panouri din lemn
60.000 lei – 45.000 lei = 15.000 lei
Din lăcătușărie 30.000 lei
b) stabilirea venitului net impozabil
15.000 lei + 30.000 lei – 6.250 lei = 38.750 lei
c) impozitul anual pe veniturile realizate datorat
38.750 lei x 10% = 3.875 lei

Pierderea înregistrată din activitatea de dulgherie, tâmplărie în suma de 12.000 lei urmează a fi recuperată în anii următori

ContApp E-factura PFA

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

6 comentarii

“Venit anual incasat” din declaratia de avere este brut sau net? Multumesc

Andreea
-

30 octombrie 2023 at 21:06

Felicitări ! sunteți cu adevărat un profesionist de elită.
Aș dori să comunic cu Dv.
Conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcrița.
0722-956.600

Conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcrița.
-

9 februarie 2023 at 10:49

  Bună ziua! Va mulțumesc! Va sun săptămâna viitoare.

  Constantin
  -

  11 februarie 2023 at 14:20

Buna ziua, reprezint o Intreprindere individuala. Se poate introduce in programul dvs. urmatoarea situatie: Clientul plateste factura emisa de mine, de exemplu 120 lei, firma de intermediere financiara online imi retine 5 lei, deci eu primesc doar 115 lei.
Deci: in banca se vede doar 115 lei, pe factura apare 120 lei. La 3 luni o data, firma de intermediere financiara online imi trimite factura pentru comisionul retinut.
Cum va apare aceasta situatie pe Registrul de incasari si plati ? E ca si cum toti clientii platesc mai putin decat pe factura pe care le-o trimit eu. Multumesc.

Florina Petra
-

18 mai 2022 at 12:28

Buna ziua!
Pot sa refac declaratia de venit din anii anteriori (ex.2017), pentru ca nu am dedus cheltuieli (facturi) facute atunci in interesul activitatii PFA? In spatiul privat online sau fizic la ANAF ?

Panait Serafima
-

20 aprilie 2022 at 12:09

Buna ziua,sunt persoana fizica,lucrez ca agent de asigurari,anul acesta m-am inregistrat la ANAF,si am declarat un venit estimat de 20000lei si 5000lei cheltuieli,daca depasesc sau nu realizez acest venit,ce trebuie sa fac la anul?
Ce taxe trebuie sa platesc,impozit 10% si mai trebuie si alte taxe?
Va multumesc.

Nicoleta Sumedrea
-

19 aprilie 2022 at 8:01