Declarația unică pentru venituri din avocatură

Inregistrarea activitatii

Profesia de avocat este o profesie liberala, organizata conform reglementarilor corpului profesional de care apartine. Din punct de vedere fiscal, activitatea se inregistreaza la ANAF pe codul CAEN 6910 Activitati juridice, această clasă include:

 • reprezentarea juridica a intereselor unei parti împotriva alteia, în fata instantelor judecatoresti sau a altor organisme juridice, prin persoane care sunt membre ale baroului de avocati sau sub supravegherea acestora:
 • consultanta si reprezentare în procese civile
 • consultanta si reprezentare în procese penale
 • consultanta si reprezentare în legatura cu litigiile de munca
 • consultanta si asistenta generala, redactarea de documente juridice:
 • clauze de constituire a societatilor comerciale, acorduri de asociere sau alte documente similare legate de înfiintarea unei societati comerciale
 • brevete si drepturi de autor
 • redactarea de contracte, testamente, acte de încredintare etc.
 • alte activitati ale notarilor publici, notarilor de drept civil, aprozilor, judecatorilor de instructie si birourilor de arbitraje, activitati de expertiza criminalistica si expertize tehnice judiciare

Activitatea de avocatura poate fi desfasurata individual sau intr-o forma de asociere, veniturile realizate fiind considerate venituri din activitati independente. Aceste venituri se impun in sistem real conform reglementarilor contabilitatii in partida simpla. Pentru determinarea venitului net se intocmeste Registrul de Evidenta Fiscala.

Persoanele care desfasoara si obtin venituri din profesia de avocat datoreaza impozit pe venitul net realizat si contributii sociale. Obligatiile de plata se raporteaza catre ANAF prin completarea declaratiei unice.

Casa de marcat fiscala. Avocatii nu sunt obligati sa emita bon fiscal pentru incasarea in numerar a contravalorii serviciile prestate catre populatie, activitatea de avocatura incadrandu-se la exceptii, cf OUG 28/1999 actualizata si republicata:

f) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;

Eliberarea facturii. Pentru serviciile prestate avocatii sunt obligati sa emita factura fiscala – nu se incadreaza la exceptiile de la art. 319 aliniatul (7) din Codul Fiscal.

Plafon TVA. Cabinetul individual de avocat sau asocierea de avocati, care factureaza venituri mai mari de 300.000 lei in cursul unui an, este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, incepand cu luna urmatoare depasirii plafonului.

Impozitul si Contributiile sociale datorate

Pentru venitul net realizat din exercitarea profesiei de avocat se datoreaza:

 • Contributie de asigurari sociale (pensie) catre CASA de Asigurari a Avocatilor;
 • Contributii de asigurari de sanatate – in procent de 10% din baza de calcul de 12 salarii daca venitul net depaseste plafonul de 12 salarii minime pe economie;
 • Impozit pe venit in procent de 10% din venitul impozabil realizat in cursul unui an;

Pentru Bucuresti-Ilfov contribuția CAS pentru anul 2021 se stabileste conform Hotărârii Nr.117 din 29-30.01.2021 a Consiliului U.N.B.R

Avocați Stagiari

Venit Brut lunar din profesieCota de Contribuție
0 – 723 lei80 lei
724 – 14.200 lei11% din venitul brut
Peste 14.200 lei1.562 lei

Avocați Definitivi

Venit Brut lunar din profesieCota de Contribuție
0 – 2.836 lei312 lei
2.837 – 14.200 lei11% din venitul brut
Peste 14.200 lei1.562 lei

Pentru stabilirea obligatiilor de plata, persoana fizica care exercita profesia de avocat depune declaratia unica pana la data de 25 mai a anului curent unde:

 • la capitolul 1 definitiveaza impozitul si contributiile sociale datorate pentru anul incheiat;
 • la capitolul 2 estimeaza venitul net si impozitul si contributiile sociale estimate pentru anul curent;

Observatie! Pentru determinarea venitului net si stabilirea obligatiei de a plati contributie de sanatate nu se iau in considerare ca fiind cheltuieli deductibile platile de contributii sociale efectuate in cursul anului.

O persoana fizica, de profesie avocat, a obtinut in 2021 urmatoarele venituri nete din exercitarea profesiei de avocat obtinute din Romania in valoare de 120.000 lei;

Pentru veniturile de mai sus, persoana fizica trebuie sa depuna declaratia unica pana la data de 25 mai 2022 si sa stabileasca impozitul si contributiile sociale datorate.

Venituri din exercitarea profesiei de avocat obtinute din Romania in valoare bruta de 180.000 lei, cheltuieli deductibile realizate fiind in valoare de 45.000 lei exclusiv contributia de asigurari sociale – pensie platita la Casa de Asigurari a Avocatilor Filiala Bucuresti-Ilfov in valoare de 15.000 lei.

Contributii sociale datorate:

 • In ceea ce priveste CAS – contributia sociala pentru pensii: pentru veniturile din avocatura se datoreaza contributie la casa de asigurari a avocatilor. Contributia datorata reprezinta cheltuiala deductibila la calculul venitului impozabil;
 • In ceea ce priveste CASS – contributia la sanatate: veniturile din avocatura sunt luate in calcul la stabilirea obligatiei de a plati contributie sociala de sanatate, se completeaza corespunzator declaratia unica;

Venitul net pentru stabilirea obligatiei de a plati CASS de 1120.000 lei este mai mare decat plafonul de 12 salarii valabil in 2021, egal cu 27.600 lei. Prin urmare persoana datoreaza CASS pentru 2021, cu valoarea de 2.760 lei.

Un studiu de caz si un formular completat al declaratiei unice a fost adaugat in Ghidul de contabilitate in partida simpla.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment