Declaratii 2017 persoane fizice independente – PFA, PFI, II sau IF

Ianuarie este luna o plina pentru persoanele care desfasora activtiati economice independente, indiferent de forma de organizare. In aceasta perioada se depun cele mai importante declaratii fiscale cu referire atat la anul care a trecut dar si la noul an fiscal – 2017. Din pacate tot in aceasta perioada nu avem, ca de fiecare data, toate datele necesare pentru a ne face un calcul corect pentru anul 2017. Asteptam in continuare sa aflam castigul salarial mediu brut pe economie in 2017.

De regula cele mai importante  3 declaratii sunt – 200, 220 si 600, dar pot aparea si altele in functie de situatia dvs fiscala care se poate modifica pe parcusul anului. Astfel:

Declarații depuse de persoane  impozitate la normă de venit:

Declarația 220 privind venitul estimat/norma de venit anual. Declarația se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF își are domiciliul, pentru fiecare sursă de venit, de către:

 •  în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, pentru contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal;
 • până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro (lacursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal),  şi care au obligația determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;
 • până la data de 31 ianuarie inclusiv, de către contribuabilii care au desfăşurat activitate în anul precedent şi au fost impuşi pe bază de norme de venit, pentru a  alege determinarea venitului net în sistem real prin completarea corespunzătoare a declaraţiei 220. Opțiunea se păstreaza minim 2 ani consecutiv.

Declaratia 200 privind veniturile realizate în România, în anul anterior, se depune de contribuabilii care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie  şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate, conform legii. Declarația se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF/PFI  își are domiciliul.

Declarația 221 privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit, se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF iși are domiciliul,

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal. Declarația se completează  şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

Declarația 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii  – se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF își are domiciliul.

Obligativitatea asigurarii în sistemul public de pensie se determină prin raportarea normei de venit anuale la cele 12 luni ale anului. Dacă rezultatul este mai mare decât baza minimă de calcul, respectiv  938 lei pe lună în 2015 (35% din 2.681 lei), este obligatorie plata contribuției. Declarația se depune până la:

 • 31 ianuarie inclusiv, pentru persoanele care au desfășurat activitate în anul anterior și norma de venit lunară pentru anul curent este mai mare decât baza minimă de calcul,
 • în termen de 15 zile de la data înființării în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și norma de venit lunară este mai mare decât baza minimă de calcul (938 lei în 2016).

Declarația 392/B –  (depunerea declaratiei este suspendata pana la 31.12.2019); declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul… se completează electronic de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA,  a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 65.000 de euro, respectiv inferioară sumei de 220.000 lei. Acest formular se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie inclusiv, a anului următor celui de raportare. Programul informatic pentru completarea declaratiei 392 se descarca de aici (descarcă pdf-ul si deschide cu Adobe Reader).

Conform codului fiscal contribuabilii impuși la norme de venit sunt obligați să completeze partea de încasări a registrului de încasari și plăți și să întocmească jurnalul de vânzări.

Declarații depuse de PFA impozitată în sistem real:

Declarația 220 privind venitul estimat/norma de venit anual. Declarația se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF își are domiciliul, pentru fiecare sursă de venit, la următoarele termene:

 • în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, pentru contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal;
 • în termen de 15 zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care realizează  venituri din activități independente, venituri din activități agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură şi care încep o activitate în cursul anului fiscal;
 • în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părți, odată  cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează  venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;
 • pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului dacă  persoanele fizice încep să  realizeze venituri în cursul anului după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează  venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv;
 • în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care realizează  venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă  între 1  şi 5 camere inclusiv, impuşi pe baza normelor de venit,  şi care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat;
 • până la data de 25 mai a anului de impunere, odată  cu declarația privind venitul realizat (declaratia 200) , în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi  şi cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum  şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior;
 • până la data de 31 ianuarie inclusiv de către contribuabilii care au au fost impuşi în sistem real in ultimii 2 ani. Aceștia pot alege impozitarea în sistemul normelor de venit prin completarea corespunzătoare a declaraţiei 220.

Declaratia 200 privind veniturile realizate în România, în anul anterior, se depune de contribuabilii care sunt impuși în sistem real. Declarația se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA, II, IF, PFI  își are domiciliul  la următoarele termene:

 • anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;
 • ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie „X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii  – se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF își are domiciliul.

Obligativitatea asigurării în sistemul public de pensii se determină prin raportarea venitului net pe anul anterior la cele 12 luni ale anului. Dacă rezultatul este mai mare decât baza minimă de calcul, respectiv  938 lei pe lună în 2015 (35% din 2.681 lei), este obligatorie plata contribuției anticipat pe 2016 la un venit minim asigurat de 938 lei lună. Declarația se depune până la:

 • 31 ianuarie inclusiv, pentru persoanele care au desfășurat activitate în anul anterior și estimează un venit net lunar pentru anul curent care este mai mare decât baza minimă de calcul,
 • în termen de 15 zile de la data înființării în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal si venitul estimat lunar este mai mare decât baza minimă de calcul (938 lei).

Declarația 392/B –  (depunerea declaratiei este suspendata pana la 31.12.2019); declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul… se completează electronic de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA,  a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 65.000 de euro, respectiv inferioară sumei de 220.000 lei. Acest formular se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie inclusiv, a anului următor celui de raportare. Programul informatic pentru completarea declaratiei 392 se descarca de aici (descarcă pdf-ul si deschide cu Adobe Reader).

Declarații depuse de  PFA plătitori de TVA, în completare la cele de mai sus:

Declarația 094, privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.  Declaraţia se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din  Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Formularul se depune anual, la organul fiscal competent (administrația financiară in raza căreia figurează sediul profesional al PFA/II/IF), până pe 25 Ianuarie.

Declarația 300 decont de taxă pe valoare adăugată se completează și se depune în format electronic de către de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Se depune lunar, trimestrial, semastrial sau anual, in funcție de caz, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, la administrația financiară in raza căreia figurează sediul profesional al PFA/II/IF.

Declarația 301 decont special de taxă pe valoarea adăugată – declarația privind achiziții intracomunitare. Se depune de persoanele care nu sunt plătitoare de TVA dar care au achiziții intracomunitare. Se depune luna următoare celei în care a avut loc operațiunea.

Declarația 390 VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile /prestările intracomunitare. Se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene.

Declarația 392/A  (depunerea declaratiei este suspendata pana la 31.12.2019); declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul…  se completează în format electronic de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră  de afaceri, efectiv realizată  la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei. Se depune anual, la organul fiscal competent (administrația financiară în raza căreia figurează sediul profesional al PFA/II/IF), până la data de 25 februarie inclusiv, a anului următor celui de raportare. Programul informatic pentru completarea declaratiei 392 se descarca de aici (descarcă pdf-ul si deschide cu Adobe Reader).

Declarația 394 declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România. Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent (administrația financiară în raza căreia figurează sediul profesional al PFA/II/IF), până în data de 25 inclusiv, a lunii următoare încheierii perioadei de raportare.

Contapp control fiscal

Declarații depuse de PFA cu salariati, în completare la cele de mai sus:

Declaratia 112, privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.  Se depune lunar sau trimestrial în funcție de venitul anual al PFA, până la data de 25 inclusiv a lunii următoarela administrația financiară în raza căreia figurează sediul profesional al PFA/II/IF.

 Găsești aici toate declarațiile cu explicații si instrucțiuni de completare.

Dacă sunt nelămuriri, te rog  scrie-mi un mesaj la comentarii. Mulțumesc!

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

14 comentarii

Buna ziua , sunt și salariata și am deschis de curând un pfa. Dacă angajatorul plătește cas și cass , sunt obligată sa plătesc și pt pfa ? In plus as dori sa beneficiezi și de asigurarea pt indemnizații și concedii medicale , am înțeles ca este Opțional, va rog sa mi Spuneti ce formular tb sa completez, cât de des tb sa l
Depune și unde ? Mulțumesc

Ioana
-

7 noiembrie 2017 at 4:22

Buna ziua !Sunt sportiv si de luna aceasta sunt persoana fizica independenta.La netul pe care il primeam,mi s-a adaugat 32%.Aceasta este suma pe care o datorez statului?Sau va trebui mai mult?Multumesc frumos!

Andrei
-

27 octombrie 2017 at 15:03

Buna ziua.
Apelez din nou la ajutorul dvs.
Un PFA neplatitor de tva dar inscris in ROI ca platitor conf. 153^1, achizitioneaza bilete de avion de la o firma din Austria. Factura este cu TVA, dar este mentionat „scutit de taxe”. Se declara aceasta factura in D301 si D390 VIES? Se plateste TVA?
Multumesc anticipat!

Sant A
-

23 mai 2017 at 6:22

  Buna ziua! Facturile de bilete de avion cu tva scutit de taxe nu se declara nici in 390, nici in 301 si nu se plateste tva. Cereti o opinie si la ANAF va rog.

  Constantin
  -

  25 mai 2017 at 13:07

   Multumesc mult!
   Sunteti de mare ajutor si incredere! Cei de la Anaf-ul nostru zonal, ridica din umeri si isi arunca privirele de la unul la altul ca pe un teren de fotbal… Iar treaba asta, dureaza minute intregi.

   Sant A.
   -

   25 mai 2017 at 18:59

  Buna ziua,
  Domnul Constantin are dreptate,pentru neplatitori de tva cu cod valid de tva pentru achizitii intracomunitare ,pentru bilete de avion-biletele de avion sunt scutite de tva,nu se declara in 301 si 390.Nu se plateste tva la ele.

  Magdalena
  -

  13 iulie 2017 at 7:44

   Multumesc.

   Sant A
   -

   19 iulie 2017 at 8:52

  Dupa parerea mea nu cred ca este avantajos sa platiti statului asigurari daca nu sunteti obligata prin lege. Faceti-va un program bun de asigurare si beneficiati de asistenta medicala de calitate in sistemul de sanatate privat. La stat oricum sunteti cu banii luati si mai platiti si suplimentar (sf. spaguta). Parerea mea…

  Lacramioara
  -

  18 ianuarie 2018 at 21:38

Am ca profesie artist plastic scenograf (profesie liberala pentru care am diploma de la liceu de arta cu studii medii, cat si studii de licenta si masterat terminate), as vrea sa infiintez un PFI, cum pot sa procesez sa realizez un PFI?
Care sunt costurile?
E mai avantajos ca un PFA? Am sunat la Anaf si la Registrul Comertului si nu am primit aceasta lamurire cu ce am nevoie sa depun ca sa pot sa-mi vand produse de arta realizate de catre mine, pentru vanzari in cadrul unor targuri sau online ori in alte colaborari cu alte firme si PFA-uri.
Vreau ceva unde sa nu platesc mult, fiindca banii sunt putini in cazul unei astfel de profesii, dar vreau sa fiu in completa legalitate cu vanzarile. Multumesc.

Ana
-

3 aprilie 2017 at 7:14

  Buna ziua. Nu sunt diferente de impozitare intre PFA si PFI. Fiind infiintat la ONRC, o PFA va ofera mai multe flexibilitate si consistenta. Daca vindeti catre persoane fizice contra numerar aveti nevoie de casa de marcat. S-au eliminat si o parte din taxe la Registrul comertului. Va recomand PFA.

  Constantin
  -

  10 aprilie 2017 at 20:01

pfa platitor tva 2016 trebuie sa depuna decl 101 ?

nora
-

9 martie 2017 at 15:30

  Buna seara! Nu trebuie depusa 101.

  Constantin
  -

  28 martie 2017 at 15:00

   Buna ziua.As vrea sa fac diverse lucruri ,hainute,bijuterii lucrate manual pe care apoi sa le vand.Imi spuneti ,va rog ,daca ma pot inregistra ca pfi?Nu am cursuri,diploma si nici varsta pentru a mai obtine o diploma.Saj cum as putea declara venitul pe care il voi obtine?Multumesc.

   Geta
   -

   22 iulie 2017 at 17:09