Bonificatii pentru Impozite si contributii 2019

Actualizare 1 Iulie 2020. Sistemul informatic ANAF nu mai accepta declaratii unice cu bonificatii calculate. Trebuie sa intri pe sectiunile de bonificatii si sa stergi sumele calculate, pentru ca recipisa sa nu aiba erori.

24.06.2020. S-a actualizat Formularul PDF al Declaratiei Unice cu bonificatii. Ultima versiune este dclUnica_2020_24062020.pdf. Nu trebuie depusa din nou declaratia cu bonificatii, daca deja ati depus si nu sunt erori.

Bonificatii acordate pentru plata impozitului si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice pentru venitul realizat in 2019. Bonificatii 2019.

Declaratia Unica cu bonificatii 2019

Formularul declaratiei unice cu noile sectiuni a fost publicat in data de 5 Iunie 2020. Poti descarca formularul de aici:

Bonificatiile pentru obligatiile din 2019 au fost anuntate in Ordonanta de urgenta nr 69 din 14 Mai 2020:

 • 30 Iunie 2020 este noul termen de depunere a Declaratiei Unice si de plata pentru obligatiile fiscale din 2019;
 • Se acorda bonificatie de 5% pentru plata integrala a obligatiilor pentru 2019 pana la data de 30.06.2020;
 • Se acorda bonificatie de 5% pentru depunere online a declaratiei unice, daca obligatiile fiscale la 2019 se sting pana la 30.06.2020;
 • Persoanele care au depus declaratia unica trebuie sa depuna declaratie rectificativa pentru a calcula si solicita bonficatiile. Daca nu se depune declaratia rectificativa bonificatiile nu se acorda, chiar daca obligatiile sunt platite integral pana la data de 30 Iunie 2020;
 • Amnisitia fiscala 2020 prin care se anuleaza dobanzile si penalitatile calculate pentru obligatii fiscale restante la 31 Martie 2020;

Important cu privire la bonificatii:

 1. Pentru obtinerea bonificatiilor nu se depune rectificativa la declaratia din 2019. Se depune rectificativa la declaratia din 2020, daca s-a depus o declaratia initiala pana la data de 05.06.2020 sau se depune o declaratie initiala fara bifa de rectificativa la capitolul 1.
 2. Regula de baza este urmatoarea: se calculeaza bonificatii la capitolul la care s-au declarat obligatiile;
 3. A doua regula de baza: obligatiile declarate se reduc cu bonificatia si rezulta sumele de plata, niciun leu mai mult sau mai putin;
 4. Puneti bifele corect! Ca sa depuneti o declaratie rectificativa, trebuie sa fi depus deja o declaratie initiala in 2020: 
  • Declaratie rectificativa la Capitolul I, se bifeaza daca se doreste atat modificarea datelor declarate (date de identificare sau venituri realziate, etc), cat si calcularea bonificatiilor
  • Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificatiei daca ati depus declaratie in 2020 cu date la Capitolul I si intentionati doar calcularea bonificatiei pentru aceste date;
  • Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal, daca aveti date completate in 2019 la capitolul 2;
  • Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180 din Codul fiscal, daca ati optat pentru plata contributiilor in 2019;
 5. Nu se completeaza bonificatii pentru veniturile estimate pentru 2020 – capitolul 2 din declaratia pentru 2020.
 6. Am observat ca declaratia retine informatii chiar daca (aparent) le-am sters. Daca nu va apar sectiuni sau primiti erori la validare/depunere, descarcati declaratia din nou si puneti bifa direct pe rubrica necesara fara selectii/deselectii multiple. Completati, validati, salvati, inchideti pdf si incarcati din nou declaratia pe site-ul ANAF.
 7. Atentie la Situatia Obligatiilor de plata. Trebuie clarificat mai intai cu restantele din anii anteriori. Sumele platite trebuie sa acopere obligatiile la 2019 si eventualele restante din anii anteriori.

Atentie! Noul formular s-a complicat si mai mult cu rubricile de bonificatii; astfel pot aparea erori grave de transmitere catre ANAF a obligatiilor datorate, mai ales la capitolul 1 din DU2020. Verifica cu atentie daca s-au facut corect inregistrarile in sistemul ANAF, prin solicitarea unui duplicat al declaratiei din SPV: Selectati Solicitari > Informatii > Duplicat Declaratia Unica 2020.

Bonificatii Declaratia Unica 2020

Pe larg despre bonificatii impozit 2019, bonificatii CAS 2019, bonificatii CASS 2019

 1. Bonificatiile se acorda contribuabililor care definitiveaza impozitul si contributiile sociale pentru 2019 si completeza capitolul 1 in declaratia unica 2020. In aceasta categorie intra activitatile care determina venitul net in sistem real.
 2. Bonificatii pentru 2019 primesc si contribuabilii care au completat numai capitolul 2 din declaratia unica 2019, in aceasta categire se incadreaza activitatile impuse cu norma de venit, persoane fizice care obtin venituri din chirii cu contracte in lei. Aceste categorii de contribuabili nu completeaza de regula capitolul 1 din declaratia unica.
 3. Bonificatii se acorda si persoanelor care au optat pentru plata contributiilor sociale.

Obligatiile fiscale calculate pentru 2019, reprezentand impozitul pe venit 2019, contributia de asigurari sociale (CAS 2019), contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS 2019) se pot stinge prin plata sau prin compensare cu sumele platite in plus si evidentiate in situatia obligatiilor de plata.

Important! Bonificatia pentru depunere online a declaratiei unice (5%) se acorda daca se platesc integral obligatiile fiscale pana la data de 30 Iunie 2020. Cu alte cuvinte, trebuie sa platesti obligatiile integral pentru a beneficia de bonificatie de depunere online a declaratiei.

Acordarea unor bonificatii in cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii
(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul impozitului pe venit, contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate,
datorate pentru veniturile realizate in anul 2019, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, daca declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122 din aceeasi lege se depune pana la 30 iunie 2020 inclusiv, se acorda urmatoarele bonificatii:
a) pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acorda o bonificatie de 5% din aceste sume, daca toate
aceste obligatii fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral pana la data 30 iunie 2020 inclusiv;
b) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate.

Instructiuni pentru completarea Declaratiei Unice

Conform OUG; (3) Bonificatia se determina de contribuabil si se evidentiaza in mod distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificarii ulterioare. Obligatiile fiscale de plata se determina prin diminuarea obligatiilor fiscale datorate cu valoarea bonificatiei.

Instrucţiuni pentru completarea Declaratiei unice conform cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 vor avea în vedere următoarele:


1. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin completarea capitolului I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi care nu au depus, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru declararea venitului realizat în anul 2019 completează formularul, bifând secţiunile şi subsecţiunile aferente veniturilor realizate, precum şi secţiunea 5, subsecţiunea 1.


2. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul I, care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează declaraţia după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 1 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular.


3. Contribuabilii care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019, care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, dar care rectifică şi datele declarate anterior în formular la Capitolul I bifează căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» de la lit. B «Date privind secţiunile completate», capitolul I din formular, iar corectarea informaţiilor prevăzute de formular se face potrivit regulilor generale de rectificare a acestuia.


4. Persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, pentru anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei  prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 2 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular. 


5. Persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează rubricile aferente contribuţiei de asigurări sociale şi/sau contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, de la subsecţiunea 2, secţiunea 5, capitolul I din formular.

6. Contribuabilii care aveau obligaţia depunerii numai a formularului prevăzut la art. 120 din Codul fiscal, pentru anumite obligaţii fiscale datorate pentru anul 2019, şi care au obligaţia declarării altor obligaţii fiscale prin depunerea
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I, pentru a beneficia de bonificaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, procedează astfel:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi/sau căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», precum şi una dintre căsuţele «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» sau «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei», după caz;
 • bifează la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există
  obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează în mod corespunzător subsecţiunile 1 şi 2 de la secţiunea 5, capitolul I al formularului, pentru obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 122 din Codul fiscal, respectiv pentru obligaţiile stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 120 din Codul fiscal.

7. Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la pct. 1-6, în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor, contribuabilii bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare din formular şi completează secţiunile/subsecţiunile de la capitolul I, în funcţie de situaţia fiscală a fiecăruia.”

Contribuabilii pot beneficia de bonificatii doar daca depun o declaratie rectificativa la declaratia depusa cu venitul realizat in 2019. Fara declaratie rectificativa nu se acorda bonificatii chiar daca s-au platit integral obligatiile fiscale.

Banner e-factura PFA

Persoanele care au platit obligatiile fiscale pentru 2019

Persoanele care au platit obligatiile fiscale la 2019 beneficiaza de bonificatii daca depun declaratia rectificativa. Sumele platite in plus reprezentand bonificatiile pot fi utilizate pentru stingerea unor obligatii fiscale viitoare (de exemplu pentru 2020) sau pot fi restituite daca se depune cerere de restituire.

Bonificatii pentru activitati cu retinere la sursa

Persoanele care au platit impozite si contributii prin retinere la sursa nu beneficiaza de bonificatii.

Exemplu pentru sistem real

O persoana fizica care desfasoara o activitate independenta, a obtinut in 2019 venituri nete de 30.000 lei.

Pentru aceste venituri contribuabilul datoreaza:

 • Contributia de asigurari sociale = 6.240 lei;
 • Contributia de asigurari sociale de sanatate = 2.496 lei;
 • Impozitul pe venitul realizat = 30.000 – 6.240 = 23.760 x 10% = 2.376 lei;

Contribuabilul a depus declaratia unica in 2020 si conform ordinului 139/2020, nu a mai completat rubricile de contributii sociale la capitolul 1 din declaratia unica 2020 acestea fiind calculate in declaratia de venit estimat din 2019.

In data de 20 mai 2020 contribuabilul depune declaratia rectificativa si calculeaza la capitolul 1 bonificatiile acordate pentru obligatiile la 2019.

a) Bonificatia pentru plata obligatiilor la termenul de 30 Iunie 2020:

 • Bonificatia pentru CAS: 6.240 lei x 5% = 312 lei
 • Bonificatia pentru CASS: 2.496 lei x 5% = 125 lei
 • Bonificatia pentru impozitul datorat: 2.376 x 5% = 119 lei;

b) Bonificatia pentru depunerea online a declaratiei unice:

 • Bonificatia pentru CAS: 6.240 lei x 5% = 312 lei
 • Bonificatia pentru CASS: 2.496 lei x 5% = 125 lei
 • Bonificatia pentru impozitul datorat: 2.376 x 5% = 119 lei;

Plata obligatiilor fiscale datorate

1. Daca contribuabilul depune declaratia online si intetioneaza sa stinga obligatiile pana la data de 30 Iunie 2020, sumele de plata sunt:

 • CAS: 6.240 – 312 – 312 = 5.616 lei
 • CASS: 2.496 – 125 – 125 = 2.246 lei
 • Impozit: 2.376 – 119 – 119 = 2.138 lei
Total de plata pana la 30 Iunie 2020: 5.616 + 2.246 + 2.138 = 10.000 lei.

2. Daca contribuabilul depune declaratia pe hartie si intetioneaza sa stinga obligatiile pana la data de 30 Iunie 2020, sumele de plata sunt:

 • CAS: 6.240 – 312 = 5.928 lei
 • CASS: 2.496 – 125 = 2.371 lei
 • Impozit: 2.376 – 119 = 2.257 lei
Total de plata pana la 30 Iunie 2020: 5.928 + 2.371 + 2.257 = 10.556 lei.

Mai multe exemple si declaratii unice completate se gasesc in Ghidurile pentru contabilitatea veniturilor si completarea Declaratiei Unice.

    De ajutor:

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

85 de comentarii

Am completat si depus DU rectificativa pentru acordarea bonificatiilor pentru anul 2019 (completat doar sectiunea I.5.1). Totul OK, s-a validat.
In formularul DU care apare in SPV dupa incarcarea DU, apare bonifcatia pentru impozit dar nu si cele pentru CAS sau CASS. Am contactat suportul tehnic si mi-au spus ca in sistem s-a inregistrat OK, dar este o problema de afisare in PDF si sa cer un duplicat al DU.
Totusi, daca cer un duplicat al DU din SPV, la datoriile pentru 2019 (IV+CAS+CASS) nu apar bonificatii. mai mult, nici nu exista o sectiune cu bonificatii pentru anul 2019.

Alin
-

12 iunie 2020 at 8:36

Buna ziua
Daca eu am infiintat pfa-ul in 2019 martie in mod normal ar trebui sa platesc cass pe 10 luni restul de 2 luni fiind platite ca si angajat, dar declaratia unica nu ma lasa sa corectez, cum se procedeaza in astfel de situatii?

gegozs
-

12 iunie 2020 at 7:14

Din ce am inteles dupa ce am vorbit cu ei ar fi o problema la sistem pentru ca formularul se valideaza ok. Mi s-a spus sa mai incerc cu un telefon in cateva zile si sa incerc din nou. Si eu sunt in aceeasi situatie si am platit deja contributiile.

Remus
-

11 iunie 2020 at 18:05

Si eu primesc eroarea cu:
„E: validari globale eroare regula: R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada”

In SPV primesc duplicat la declaratia depusa in februarie 2019 care are trecute doar taxele de platit, nu si bonificatii. Cea pe care incerc sa o depun de cateva zile nu apare pe nicaieri.

Am bifat a treia casuta
„Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există
obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal”.

Sunt PFA la norma de venit. Eu mai am pe declaratia din 2019 si un impozit pentru venituri din strainatate (237 lei), dar acela este pentru 2018, deci cred ca nu beneficiez de nimic pentru el. Am trecut acum in rectificativa doar impozitul de la norma (2460 lei). CAS si CASS sunt doar cele de la norma (6150 lei si 2496 lei).

Credeti ca ramanem cu taxele platite integral? Pana rezolva ei cu formularul trece termenul limita de 30.06.

Florian Georgescu
-

11 iunie 2020 at 15:14

Daca cer duplicat Declaratie Unica pe anaf.ro, apare doar o bonificatie de 5% fata de 10% cat am completata in declaratia Rectificativa pe 2019.

Ioan Branet
-

11 iunie 2020 at 9:35

Ati primit si dvs fomularul actualizat cu noile detalii si sumele gresite?

Remus
-

11 iunie 2020 at 8:40

Si la mine la fel, am primit aceeasi eroare R_MULTI_INIT cu varianta noua de DU publicata ieri.

Ioan Branet
-

11 iunie 2020 at 8:18

Formularul a fost actualizat de cei de la anaf, am completat subsectiunea 5.2 pt norma de venit, am primit aceeasi eroare in recipisa R_MULTI_INIT, cum ca ar fi deja o declaratie depusa, lucru care e adevarat, dar desi am avut o eroare in SPV mi s-a actualizat declaratia unica deci eroare aparent inca persista.

Remus
-

11 iunie 2020 at 7:46

Revin cu o completare.
Evident dupa ce am radiat am mai depus o decl unica si am depus si la anaf (la ghiseu) copii dupa documentele de la ONRC si o declaratie proprie. Altfel te poti trezi dupa ceva ani ca ai de plata si decat sa umbli pana dovedesti mai bine te asiguri cu documente.

Mihai
-

10 iunie 2020 at 12:10

Util pt cine a radiat PFA-ul in 2019:
Am depus astazi decl.unica (pdf inteligent iunie 2020). Eu am suspendat activitatea in august 2019 si am radiat PFA-ul in decembrie 2020. Am depus declaratiile si am platit toate taxele din octombrie 2019. Eram la norma de venit. Am incercat prima oara cu bifa la „Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificatiei”. Se bifeaza automat sectiunea I.5.1. Formular validat dar recipisa cu eroare (ca nu gaseste o decl depusa anterior).
Apoi am bifat „Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal” cu sectiunea I.5.2. bifata automat. A fost ok.

Mihai
-

10 iunie 2020 at 12:05

Buna ziua!
As avea si eu o intrebare pe care n-am vazut postata. PFA-urile care au un venit net mai mic decat venitul minim, si platesc la CASS jumatate, oare mai primesc si bonificatii la aceste contributii?
Multumesc pentru raspuns. Eva

Mora Eva
-

10 iunie 2020 at 10:12

Bună ziua,
Sunt PFA in sistem real. Anul trecut am avut venituri sub nivelul salariului minim dar am OPTAT pentru plata contributiilor la sanatate si pensie. NU am depus anul acesta inca declaratia unica. Am cateva intrebari:

Din cate inteleg, trebuie sa bifez ambele SUBSECȚIUNi I.5.1 și I.5.2 cu Sumarul obligaţiilor , iar la prima subsectiune completez DOAR datele privind impozitul pe venitul realizat, iar la a doua subsectiune completez datele privind contributiile platite. Mai bifez SECȚIUNEA I.3 cu ambele subsectiuni privind contributiile de asigurari sociale, sau bifez si completez doar SECȚIUNEA I.5 Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019 – pentru ca am optat eu pentru plata lor desi am avut venituri sub salariul minim?

Vă multumesc.

Dana
-

10 iunie 2020 at 8:50

Buna ziua! Daca obtin venituri din chirie in euro (cota forfetara) si din pfa (sistem real) cumulez impozitul pe venit declarat initial si il declar in capitolul 1 subsectiunea I.5.1 ? Multumesc!

Luminita Vatavu
-

10 iunie 2020 at 4:16

Buna seara,

am primit eroare la Declaratia unica pe 2019 (rectificare la norma de venit): ca ar mai fi fost depusa o declaratie initiala.
Mentionez ca am depus Declaratia unica pe 2020.
stiti ceva de eroare? Trebuie sa se mai actualizeze ceva? Am bifat exact cum ati mentionat mai sus.

multumesc!

Carina
-

9 iunie 2020 at 15:48

Exact asa am patit si eu. Ce e de facut in aceasta situatie? Rectificativa la rectificativa? declaratia depusa in pdf in SPV e corecta dar sumele sunt preluate sunt incomplete.

diana90
-

9 iunie 2020 at 14:46

Update din nou, am reusit sa vorbesc la anaf dupa 4 ore de asteptare, e o greseala in formular (se retin informatiile din formularul vechi chiar daca ar trebui sa fie inlocuit) si mi s-a spus sa astept o versiune noua (anaf stie despre eroare) care va trebui depusa din nou. Sper ca ajuta pe cineva.

Remus
-

9 iunie 2020 at 11:30

  Multumim pentru informare! Foarte greu de gasit cei de la ANAF astazi. Sunt mai multe erori de rezolvat, dar si de clarificari avem nevoie. In special pentru cei cu mai multe categorii de venituri, cand unele se declara numai la capitolul 2 din 2019 si altele se definitiveaza la capitolul 1 din 2020. De exemplu: la venituri din chirii in valuta, situatia cu CAS si CASS estimat in 2019. Iata cum arata o declaratie cu cas si cass estimat in 2019 si cu definitivare impozit in 2020 – un test, cu declaratia valida si recipisa fara erori dar care nu respecta strict Ordinul 1107. Eroare contributii estimate in sistem real

  Constantin
  -

  9 iunie 2020 at 11:55

Tocmai am primit recipisa si declaratia actualizata, de data asta fara ca sumele de la CAS si CASS sa apara in declaratie, ce ma face sa cred ca e o problema cu sistemul de la anaf.

Remus
-

9 iunie 2020 at 11:19

Buna, as fi curios si eu sa stiu ce se intampla, am depus initial folosind a 2 a casuta si am primit o eroarea cu CAS Datorat, am redepus corect bifand a 3a casuta pt ca sunt la norma de venit si am primit eroarea R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada, a 2 a declaratie nu ar trebui sa suprascrie cea de dinainte?

Remus
-

9 iunie 2020 at 11:14

Bună ziua. Tocmai am completat declarația rectificativă. Dacă ați putea să îmi confirmați că am procedat bine, aș aprecia foarte mult. Eu am depus deja declarația unică anul acesta în martie și am plătit și toate obligațiile conform declarației respective în aprilie. Sunt traducător, deci profesie liberală, impozitată în sistem real. Am bifat la lit. B «Date privind secţiunile completate», apoi am completat Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019 cu valoarea impozitului, a CAS-ului și a CASS-ului pe care le-am stabilit și plătit pe 2019. Practic doar atât trebuie completat nu? Și bineînțeles datele mele de identificare de la început. Mulțumesc nespus pentru ajutor și pentru activitatea dvs.

Ioana
-

8 iunie 2020 at 9:31

Buna ziua, si eu am aceasta eroare si am depus de doua ori. Daca descarc pdful generat de ANAF ulterior depunerii, din spatiu virtual, observ ca in el se calculeaza bine suma de plata doar pentru impozit in timp ce la CAS si CASS raman campurile „suma de plata” goale desi bonificatiile sunt trecute. Ati aflat cum se poate rezolva?

Alexandru
-

8 iunie 2020 at 9:09