Contributia de asigurari de sanatate – CASS – pentru 2020

Actualizat la data de 13 Iunie 2020 cu declaratia unica care prevede bonificatii pentru CASS optional fara venituri. Vezi exemplul mai jos.

In acest capitol discutam despre contributia de asigurari sociale de sanatate – CASS 2020, datorata la baza de calcul de 12 salarii minime pe economie. Discutam si despre CASS optional 2020 calculata la plafonul de 6 salarii minime pe economie.

Pentru 2020 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la 2.230 lei. Plafonul de 12 salarii este egal cu 12 x 2.230 = 26.760 lei;

Procentul de contributie CASS datorat este de 10% aplicat la baza de calcul. Baza de calcul a CASS 2020 nu poate fi mai mare de 12 salarii minime pe economie.

Cine are obligatia de a plati contributii sociale de sanatate in 2020 – CASS 2020

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei,  realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • venituri din activitati independente,
 • venituri din contracte de activitate sportiva
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri din investitii,
 • venituri din alte surse,
 • venituri din salarii si asimiliate salariilor,

Observatie! Nu fac obiectul acestei lucrari veniturile din salarii si asimiliate salariilor, pentru care platitorul de venit este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate. De asemenea veniturile din salarii nu intra in calculul plafonului de 12 salarii minime brute pe economie pentru stabilirea obligatiei de a plati CASS.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse si/sau alte categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul brut din contractele de activitati sportive,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018;
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt obligate la plata CASS pentru categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Contribuabilii care estimeaza un venit cumulat mai mare de 12 salarii brute si sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii sau de catre paltitorul de venit, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

Incadrarea in plafonul de 12 salarii si stabilirea contributiei de plata pentru 2020

Pentru 2020 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 2.230 lei pe luna, respectiv 26.760 lei anual.

Daca estimezi un venit net mai mare de 26.760 lei esti obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari de sanatate si sa platesti CASS.

Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

26.760 lei x 10% = 2.676 lei

Pentru anul 2020 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 15 Martie 2021.  Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

CASS cu retinere la sursa

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, din contracte de activitate sportiva stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul si retine contributia la sursa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica, pana la data de 15 martie inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2020, declaratia unica se depune pana la data de 30 Iunie 2020.

Obligatia de a depune declaratia unica pentru plata CASS

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice daca nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 12 salarii  minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar  venitul net cumulat din mai multe surse este cel putin egal cu 12 salarii  minime brute  pe tara.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din   drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii  minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligate sa depuna  declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Pentru 2020 termenul este de 30 Iunie 2020.

Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Persoanele fizice care in cursul anului fiscal intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie, precum si cele care isi inceteaza activitatea depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaratia unica si isi recalculeaza contributia datorata si declarata pentru anul in curs.

Contributie sanatate optionala in 2020

Sunt doua categorii de persoane fizice care se pot asigura optional la sanatate in 2020:

a) persoanele fizice care obtin venituri dar aceste venituri sunt estimate a se realiza sub nivelul plafonului minim, adica sub 26.760 lei. Persoanele care se afla in aceasta situatie, se pot asigura la sanatate:

 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul legal de depunere (30 Iunie 2020), se pot asigura la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii acesteia; sau
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, se asigura la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (15 Martie anul viitor), inclusiv luna in care se depune declaratia.

b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute in lista de mai sus, nu sunt salariate si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice.

Calculul bonificatiei 2019 pentru CASS optional persoana fara venituri.

Conform OUG 69/14 Mai 2020 se acorda bonificatii pentru obligatiile fiscale calculate pentru veniturile din 2019, astfel:

 • Se acorda bonificatie de 5% pentru plata integrala a obligatiilor pentru 2019 pana la data de 30.06.2020;
 • Se acorda bonificatie de 5% pentru depunere online a declaratiei unice, daca obligatiile fiscale la 2019 se sting pana la 30.06.2020;
 • Persoanele care au depus declaratia unica trebuie sa depuna declaratie rectificativa pentru a calcula si solicita bonificatiile;

O persoana fara venituri s-a asigurat optional la sanatate in 2019 si in 2020.

 • CASS optional 2019: 6 x 2.080 = 12.480 x 10% = 1.248 lei
 • CASS optional 2020: 6 x 2.230 = 13.380 x 10% = 1.338 lei

Contribuabilul a depus declaratia unica in 2020 si. A se vedea modelul completat si depus inainte de aparitia formularului cu bonificatii – inainte de 05.06.2020, inclusiv.

Pentru a obtine bonificatia pentru 2019 contribuabilul trebuie sa depuna din nou declaratia unica pentru 2020, unde selecteaza:

 • Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin. (3), respectiv art.180 din Codul fiscal si
 • Completeaza SUBSECȚIUNEA I.5.2 din declaratie;

Calculul Bonificatiilor pentru 2019

a) Bonificatia pentru plata obligatiilor la termenul de 30 Iunie 2020:

 • Bonificatia pentru CASS: 1.248 lei x 5% = 62 lei

b) Bonificatia pentru depunerea online a declaratiei unice:

 • Bonificatia pentru CASS: 1.248 lei x 5% = 62 lei
Daca contribuabilul depune declaratia pe hartie nu se completeaza bonificatia pentru depunere online.

Completare Declaratia unica cu bonificatia calculata

 1. In situatia in care s-a depus declaratia unica inainte de publicarea formularului cu bonificatii, se depune declaratia unica rectificativa. Vezi aici Declaratia rectificativa pentru bonificatii.
 2. In situatia in care NU s-a depus declaratia unica inainte de anuntarea bonificatiilor, se depune declaratia unica fara bifa de rectificativa. Vezi aici Declaratia initiala cu bonificatii.

Plata obligatiilor fiscale datorate

Contribuabilul depune declaratia online si stinge obligatiile datorate pana la data de 30 Iunie 2020, sumele de plata sunt:

 • CASS: 1.248 – 62 – 62 = 1.124 lei de plata pana la 30 Iunie 2020
Observatie! Daca nu se mai doreste plata CASS optional in 2020, atunci nu se completeaza capitolul 2 din declaratia initiala si se depune doar declaratie pentru acordarea bonificatiei din 2019.

CASS optional pentru persoanele fara venituri

Persoanele care se regasesc in categoria de la punctul b) de mai sus, deci care NU obtin venituri si care NU sunt exceptate de la plata CASS (cf art 154 din codul fiscal) se pot asigura in la sanatate optional, oricand in cursul anului, pentru o perioada de 12 luni.

Contributia de sanatate optionala, CASS optional 2020, se calculeaza la plafonul de 6 salarii minime pe economie:

2.230 lei x 6 luni = 13. 380 lei

13. 380 lei x 10% = 1.338 lei contributie de plata pentru declaratia unica depusa in 2020.

Perioada pentru care esti asigurat optional la sanatate

Persoanele care NU obtin venituri si se asigura optional, sunt asigurate de la data depunerii declaratiei unice pana la data implinirii termenului de 12 luni de la data depunerii (art 267 din legea 95/2006);

Dovada calitatii de asigurat (cf Ordinului CNAS nr. 1549/ 2018 )

 • actul de identitate valabil la data solicitarii – original+copie
 • declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF.

Termenul de plata a CASS optional 2020 este 15 martie 2021. Gasesti contul IBAN unic pentru plata CASS 2020 aici.

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS 2020. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2020, este 15 Martie 2021. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata de 1.338 lei.
Atentie! In cele mai multe cazuri Declaratia Unica nu poate fi vizualizata sau editata in programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer. Iti va apare o pagina alba cu textul „Please Wait…..” Trebuie salvata pe calculatorul tau. Pentru salvarea declaratiei ai un buton in dreapta sus. Dupa salvare deschide cu Adobe Reader.

Renuntarea la calitatea de asigurat – CASS optional 2020

Important! Daca in perioada in care esti asigurat optional la CASS incepi sa obtii venituri care te obliga la plata CASS sau intri in categoria persoanelor exceptate, esti obligat sa depui declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data evenimentului si sa recalculezi contributia de plata (cf art 183 din Codul Fiscal). De exemplu:
 • daca intre timp, din persoana fara venituri, devii persoana salariata – nu mai trebuie sa platesti CASS optional sau
 • daca veniturile sunt mai mari decat ai estimat si vei ajunge sa depasesti plafonul pentru CASS obligatoriu;
 • sau intri in categoria persoanelor exceptate de la plata CASS: concediu medical, concediu crestere copil, persoana cu ajutor social, etc.
[ratings]

85 comentarii

 1. Buna seara, am si eu o intrebare. Sunt asigurata la cnas pe un an de zile dar m-am mutat in alta tara(in UE) intre timp. Beneficiez aici de asigurare cat si in Romania. Va rog sa imi spuneti cum pot sa renunt la asigurarea din Romania.
  Multumesc

  1. Buna ziua! Trebuie sa obtineti dovada ca sunteti asigurata in acel stat si sa depuneti rectificativa la declaratia unica pentru recalcularea CASS-ului de plata.

 2. Buna ziua!
  Am depus declaratia in luna mai, insa am uitat sa bifez CASS, as dori sa corectez si sa platesc asigurare de sanatate. Fiind an pandemic, am avut incasari de 1000 de lei aprox, insa in formular nu mai apare casuta „Obtin venituri sub plafonul minim, si optez pentru plata CASS” In acest caz ce suma trebuie sa trec si unde?
  Multumesc!

 3. Buna ziua, in 2020 nu am realizat venturi, nu am platit CASS in decursul anului 2020 si nici nu am apelat la sistemul public de sanatate. As vrea sa stiu daca, pentru a fi asigurata la sanatate pe 2021 trebuie sa platesc CASS din urma, pe 2020, sau pot sa platesc direct pe
  2021. Va multumesc!

  1. Buna ziua! Platiti direct pentru 2021. Depuneti declaratia unica si va asigurati la sanatate la baza de calcul de 6 salarii. Total de plata 1380 lei. Sunteti asigurata pentru 12 luni.

 4. In 2019 am realizat din transferul titlurilor de valoare un venit net anual de 37 072 ron. Am fost instiintat telefonic de ANAF ca trebuie sa platesc CASS in valoare de 2 496 ron. E corect?

 5. Buna ziua , am un venit din chirie de 1700 lei lunar , in urma cu ceva timp am platit sanatatea pentru o interventie chirurgicala , de atunci platasc samatatea anual, am facut cerere pentri anularea de plata a sanatatii si mi a fost respinsa pe motiv ca nu sunt indeplinite conditiileOUG 69 /2020, multumesc
  Ce pot face sa anulez plata de sanatate , lucrez in afara tarii

  1. Buna ziua! Daca v-ati asigurat optional la sanatate, prin declaratia unica depusa in 2021 si platiti CASS la baza de calcul de 6 salarii (1.380 lei), puteti anula plata CASS doar daca sunteti asigurat din alta calitate, adica sunteti pensionar sau salariat. Pentru a nu mai plati CASS in 2022, nu mai completati sectiunea de CASS din declaratia unica si nu veti mai fi asigurat la sanatate.

 6. Bună ziua
  Dacă doresc sa renunț la calitatea de asigurat cu toate ca depășesc plafonul anual (din motive personale) exista posibilitatea?
  M am supărat pe sunt obligat sa am card de sănătate sau de fiecare data când am nevoie de servicii/investigații medicale sunt obligat sa ajung la casa de asigurări pentru eliberare de adeverința.

  Mulțumesc

  1. Buna ziua! Daca nu ati avut activitate in acea perioada puteti corecta declaratia de venit estimat.

 7. Buna ziua,
  Sunt PFA, daca in 2020 am estimat ca obtin venituri de 3000lei , am optat-obligat pentru CASS si CAS , le-am platit , acum cand depun realizatul anului 2020 , de fapt eu am 2000lei venit si ce se intampla cu banii platiti la CASS si CAS platiti la estimat ? Multumesc

  1. Buna ziua! Banii platiti merg in contul dvs de la Casa de pensii si de la Casa de sanatate. Nu-i mai puteti recupera.

 8. Buna ziua. Sunt angajat dar am si venituri din investitii la bursa. Puteti sa ma ajutati va rog:
  1) Regula de plata a CASS pentru venituri din venituri din tranzactii pe bursa: suma de 12 salarii minim brute pe economie se compara cu venitul net anual si nu cu venitul anual impozabil care se calculeaza dupa scaderea pierderilor fiscale din anii precedenti ? De exemplu venitul anual este de 3000 ron si pierderi din anii precedenti sunt tot 3000 iar venitul impozabil este 0. Mai platesc CASS ?

  2) In declaratia unica daca pierderile fiscale din anii precedenti sunt mai mari decat venitul anual in acest caz venitul/câștigul net anual impozabil este negativ. Este posibil acest scenariu ?

  3) In cazul in care pierderile fiscale/nete anuale reportate din 7 ani precedenti sunt discontinue de exemplu in 2018 am pierdere -200, in 2019 castig 100, iar in 2020 pierdere -400. Daca in 2021 am castig 600 se iau in considerare ambele pierderi din 2018 si 2020 la calculul venitului impozabil ? Adica 600-400-200=0 si ca rezultat impozitul va fi 0 pentru anul 2021 ?

  Va multumesc frumos. Sarbatori Fericite!

 9. Buna ziua,
  Sunt PFA si am platit constributiile CAS si CASS la sfarsitul lunii februarie 2020 – pentru anul 2019 (Mentionez ca am depasit si plafonul de 12 salarii minime). Am estimat in declaratia unica un venit mai mic de 12 salarii minime pentru anul 2021, astfel incat nu am mai bifat ca fiind necesare plata contributiilor CAS si CASS pentru anul 2020(urmand a elucida necesitatea lor la sfarsitul anului curent). Azi am verificat cardul de sanatate si am aflat ca momentan nu sunt asigura la casa de asigurari de sanatate. Cat era valabila asigurarea CASS in acest caz prin plata contributiei din februarie? nu era un an de la depunerea declaratiei din februarie? sau a fost platita doar pentru anul 2019, iar ca sa fiu asigurata si in anul 2020 trebuia sa bifez CASS si pentru acest an in declaratia unica? Ca sa fiu din nou asigurata la casa de asigurari de sanatate ar trebui sa depun o declaratie rectificativa si sa platesc CASS pe anul 2020?
  Multumesc anticipat!

 10. Mentionez ca am depus DU pentru 2 luni (ramase anul acesta) oare erau necesare mai multe luni?

 11. Buna ziua! Am scos in 5.11.20 pentru prima oara dividende, peste prag, din firma la care sunt unic asociat, pentru cate luni ar trebui sa platesc cass ca sa fiu asigurat? Multumesc pt raspuns!

 12. Buna ziua!
  Persoanele care nu sunt salariate, dar platesc CASS la dividende, au calitatea de asigurat in sistemul de sanatate publica sau trebuie sa se asigure si separat?

 13. Bună ziua,

  Am fost angajata pe firma mea 4 ani, cu salariul minim, iar din 01.07.2020 am intrat în concediu fără plată, nemaiavând activitate pe firma, iar de la 01.10.2020 am încetat contractul de munca, situatia rămânând neschimbată, adica firma nu mai are activitate. Precizez ca pana la pandemie lucrurile au fost în regula, plățile la buget au fost efectuate la zi. Anul acesta, în luna mai, am incasat dividende, în valoare de 85.000 RON, pentru care urmeaza a depun declarație (anul următor, zicea contabilul) și sa plătesc Cass.

  Ultima plata, către asigurări, a fost în iulie 2020, pentru trimestrul 2, iar acum pentru trimestrul 3, având concediu fara plata, nu mai plătesc, Iar apoi am închis CIM, dar voi plăti pentru dividende.

  Cum pot face sa am continuitate la asigurarea de sănătate?

  Multumesc mult!

 14. Bună ziua,
  Am cinci contracte de inchiriere, până în octombrie am fost sub plafon, daca acum am depasit plafonul cat trebuie să platesc CASS?
  Multumesc!

 15. Buna seara ! Am o nelămurire legat de plata CASS. Sint pensionară,dar obtin venituri din chirii Am 4 contacte de închiriere, dar perioadă de închiriere este de 8 luni. Venitul cumulat depășește cu putin 2230 × 8 . Trebuie sa platesc Cass, adica 2230× 8x 10 %? Am depus declaratia rectificativa, ultimul contract fiind din 8 octombrie,dar fara CASS. Va multumesc

 16. Buna ziua,
  Am fost persoana fara venituri si m-am asigurat la Cass completand declaratia unica la 11 martie 2020. Incepand cu 15 octombrie 2020 devin salariat cu contract de munca. Ce declaratie trebuie sa depun in 30 de zile, deoarece imi este neclar, la art.174 alin.3 se refera la persoane cu venituri de la ar.155 alin. 1 lit. b)-h), iar eu sunt incadrata la lit.a.
  Multumesc pentru timpul acordat

  1. Buna ziua! Justificati utilizarea banilor cu documente (facturi) care se transmit in termen de 90 de zile de la incasarea finantarii.

  2. Buna ziua! Daca sunteti afectata de starea de alerta aveti dreptul la ajutor. Depuneti cerere.

  3. Buna ziua! Nu sunt sigur, dar cred ca e aceeasi declaratie, nu inteleg de ce apare cu nume diferite. Puneti din nou imputernicitul sa le semneze si sa le incarce.

  4. Buna ziua! Spre deosebire de indemnizatia din starea de urgenta, cererea de acum ia in calcul si veniturile din 2019. Desi nu este clar specificat in lege ei au interpretat ca nu aveti dreptul sa primiti si pentru aceasta perioda. Incercati sa depuneti o contestatie. Exista interpretari diferite de la un judet la altul.

  5. Buna ziua! Depuneti declaratia unica si recalculati contributia de plata, pe perioada in care ati fost asigurat. Vedeti art 180 din CF.

 17. Buna ziua,
  Daca sunt salariat dar pe langa salariu realizez venituri atat din activitati independente cat si din cedarea de bunuri dar ultimele doua cumulate sunt sub limita a 12 salarii min. brute/ec. trebuie sa calculez in DU in afara impozitului si cas sau cass?
  Multumesc!

  1. Buna ziua! Luati in calcul prestarile de servicii din perioada iunie – august 2020. Ca urmare media veniturilor dvs este de 600 lei.

  2. Buna ziua! Daca sunteti salariat nu aveti vreun ajutor direct, dar indirect Guvernul v-a ajutat prin sustinerea angajatorului, daca a fost cazul.

  3. Buna ziua! Trebuie sa aveti completat profilul, adica sa dispara triunghiul galben din dreapta sus. La completare folositi datele predefinite din liste (ex. judet). La mine asa a mers. De alte erori nu mai stiu.

  4. Buna ziua! Nu am intalnit eroarea, luati legatura cu cei care v-au dat certificatul digital. Probabil faceti ceva gresit.

  5. Buna ziua! Luati legatura cu agentia de plati locala. Vad ca nu mai trimit emailuri de confirmare sau de clarificare.

  6. Buna ziua! Media pe iunie, iulie si august. In septembrie se depune cerere pentru august. Nu mai puteti depune pe Iunie si Iulie; pentru aceste luni s-au aplicat prevederile din OUG 30.

  7. Buna ziua! Persoanele fara venituri se asigura pe 12 luni sau pe perioada de activitate daca incepeti activitatea in cursul anului sau pana la termenul de depunere a declaratiei din 2021, 15 martie. Nu stiu in ce situatie va aflati.

 18. Buna ziua! Sunt o persoana nesalariata care obtine venituri din chirii ,sub 5 contracte care depasesc plafonul anual.Sunt obligata sa platesc CAS SI CASS?

 19. Buna ziua, as putea completa declaratia si sa platesc on-line asigurarea medicala pentru o (alta) persoana fara venituri (nu in nume personal) ? Are domiciliul in alt oras si nu ma pot deplasa. Multumesc.

 20. Buna ziua,

  Daca am venituri sub plafon si vreau sa-mi fac asigurare medicala optionala care este suma pe care trebuie sa o platesc (sa o trec in declaratie):

  26.760 lei x 10% = 2.676 lei /12 * 0.7 luni = 1561 lei (pt depunere declaratie in luna septembrie) sau platesc 1338.

  In acest caz sunt asigurat pana in martie?

  Multumesc.

  1. Cf art 180 din codul fiscal, daca aveti venituri care se declara prin declaratia unica si sunt sub plafon, va puteti asigura dupa data de depunere a declaratiei unice la o baza de calcul egala cu numarul de luni ramase pana la data depuneri DU din 2021 (15 martie) inmultita cu salariul minim pe economie: sept 2020 – martie 2021 = 7 luni * 2230 lei = 15.610 x 10% = 1561 lei CASS de plata. Sunteti asigurata pentru 7 luni.

 21. Buna ziua!…Ultima luna de plata a contributiei asigurarii de sanatate a fost platita pentru luna Mai pe data de 25 Iunie 2020,ca urmare a incetarii CM individual din 25.05.2020. Conform legislatiei CNAS beneficiez 3 luni de asigurare de la data ultimei plati!Va rog,ce luni se iau in considerare…IUNIE IULIE AUGUST sau IULIE AUGUST SEPTEMBRIE!…Momentan nu realizez venituri !Nu-mi este clar…Am avut o interventie chirurgicala cu spitalizare si urmeaza tratamentul de recuperare .
  Multumesc!
  O zi placuta!
  Gabriela Parvu

  1. Buna ziua! Sunteti asigurata inca 3 luni de la incetarea contractului de munca: IUNIE IULIE AUGUST.

 22. Bună ziua. Sunt PFA. Am depus declarația unica în iunie tot atunci mi-am plătit obligațiile cu excepția CASS care nu era obligatoriu deoarece am venitul net mai mic decât venitul mediu. Recent, la începutul lunii august am făcut un accident în urma căruia a fost nevoi de o internare de 16 zile. La externare, mi s-a cerul cardul de sănătate, altfel sunt obligata sa plătesc o suma de 30000 lei. Cum procedez? Pot sa redepun declarația unica şi sa bifez CASS, sa-mi plătesc asigurare?

  1. Buna ziua! Conform codului fiscal sunteti asigurata de la data depunerii declaratiei unice in care ati bifat ca va asigurati la CASS (conform art 180 din codul fiscal). Ceea ce inseamna ca nu sunteti acoperita pe perioada in care ati fost in spital. Totusi depuneti rectificativa la declaratia unica si bifati ca vreti sa va asigurati optional la sanatate, ca persoana care obtine venituri sub plafon, la baza de calcul de 6 salarii, CASS de plata de 1.338 lei. Poate cei de la CNAS accepta si asa.

 23. Bună seara! Sunt o persoana fără venituri, doresc să plătesc asigurare medicala. Aș dori să știu dacă astăzi 13.08.2020 merg și depun la fisc declarația aceea și achit suma, în cât timp pot beneficia de asigurare?

 24. buna ziua
  eu lucrez in strainatate si sunt asigurat in Marea Britanie la sistemul de sanatate si pensii (am cetatentie dubla). Impozitele le platesc in uk. in Romania am venituri din bursa de valori si impozitul il platesc in Romania pe aceste tranzactii. Totusi ANAF elibereaza decizii de impounere pt CAS. puteti va rog sa clarificati care este procedura de scutire a platii CAS deoarece nu sunt asigurat in Romania si sunt asigurat intr-un alt stat membru UE

  va multumesc

  1. Buna ziua! Ghidul Solicitantului pentru granturi este in dezbatere publica pana la data de 24 August 2020. Vedeti link-ul mai sus.

  2. Buna ziua! Probabil va referiti la CASS – asigurare de sanatate. Pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, persoana care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute mai sus depune la organul fiscal competent, direct sau prin imputernicit, „Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate” (formular 603), insotita de documente justificative cum sunt:

   a) Document portabil A1 – obtinut de la statul in care persoana este asigurata;

   b) TR/R1 – Formular privind legislatia aplicabila;

   c) PM/RO101 – Certificat privind legislatia aplicabila;

   d) MD/RO101 – Certificat privind legislatia aplicabila etc.

   Documentele justificative mentionate mai sus se prezinta in copie si original. (Conform Ordinului 3697/2016)

 25. Buna ziua Domnule Constantin,, va rog frumos sa ma luminati si pe mine in urmatoarea speta:
  in declaratia Unica estimata pe 2019,am estimat un venit net lunar de 3000/luna, venit cu care ma incadram la plata CASS,In a doua parte a anului mi-a scazut venitul asa incat am realizat un net de 2000/luna, deci eram sub plafonul de 2230 lei,deci nu mai trebuia sa platesc Cass.
  La fel si pe 2018.
  Impozitele le,am platit conform venitului real,insa CASS-ul nu l,am platit pentru ca venitul net lunar era de 2000 lei.
  Acum am primit notificare de la finante ca am de plata CASS pe 2018 si 2019.
  Intrebarea mea este daca sunt obligata sa platesc acest CASS, avand in vedere ca veniturile mele nete lunare erau sub 2230 lei/luna si ce demersuri trebuie sa fac catre finante asa incat sa nu platesc acest CASS,avand acest drept prin lege?
  Conform carui articol din codul fiscal?
  Va multumesc anticipat!
  Ica

 26. Buna ziua
  Va rog ajutati-ma mult cu urmatoarea situatie: am ramas fara serviciu la 1 martie 2020 iar acum as vrea sa platesc optional contributiile de sanatate. Momentan am doar venituri dintr-o chirie care anual, este de 12×600 lei=7200 lei.
  Ce trebuie sa fac pentru a-mi plati contributiile?! Pot prin declaratia unica sa evidentiez ca as dori sa platesc din urma contributia la sanatate?!
  Trebuie sa platesc din urma (imi spunea cineva ca trei luni inca esti asigurat la sanatate)?!
  Trebuie sa fac plata lunar sau trebuie sa achit toata suma integral(cea platita pana la 15 martie 2021). Se poate plati lunar contributia?!
  Multumesc mult
  Marius C

 27. buna ziua! sunt persona fizica autorizata, realizez venituri sub plafonul a 12 salarii minime, dar doresc sa ma asigur optional la CASS in iulie 2020 dupa depunerea declaratiei unice. Care este declaratie o intocmesc acum?

 28. Buna ziua.
  As dori sa-mi spuneti daca pot sa ma asigur optional la CASS doar pentru 3 luni.
  Multumesc.

  1. Buna ziua! Ca persoana fara venituri, va puteti asigura doar pentru 12 luni si platiti CASS la baza de calcul de 6 salarii.

 29. Buna ziua, am deschis un PFA in martie 2020. Am depus decladatia unica si am bifat CASS si am platit. In acest caz sunt asigurata de la 01.01.2020 pana la 31.12.2020? sau 12 luni incepand cu martie 2020? Multumesc frumos!

  1. Buna ziua! In cazul dvs, pentru ca obtineti venituri pentru care exista obligatia calcularii CASS, sunteti asigurata de la data depunerii declaratiei unice si pana la umatorul termen de depunere a declaratiei din 2021, adica pana la 15 martie 2021, daca nu se modifica.

 30. Buna ziua,
  Eu voi realiza venituri din chirii in perioada 01.06-31.12.2020 in suma de 2400 (eu) + 2400 (sotul, alta declaratie). Ce suma ar trebui sa trec la contributia CASS estimata ? 6*2230*10% =1338 ? Asta ar trebui sa fie si suma de plata ?
  Va multumesc pentru raspuns,
  Beatrice

 31. Buna ziua !Sunt casnica dar am o arenda anuala in valoare de 85 lei si vreau sa ma asigur optional la cass. La depunerea declaratiei unde ar trebui sa bifez .La persoana fara venituri sau la persoana care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art.155?

  1. La persoane cu venituri sub plafon. Dar astăzi trebuie sa depuneti declaratia. De mâine se schimba regula.

 32. Buna ziua. Eu am o pensie minima de 704 lei/luna si mai castig din PFA inca atat , deci in medie pana in 1800 lei impreuna pensia si comisioanele . De ce sunt obligata sa platesc CASS -ul daca nu ating Salariul Minim de 2230 lei/luna ? Multumesc

 33. Unsalariat a obtinut in anul 2019 venituri din dividende de 12.317 lei. Este corect o contributie la CASS de 10% din 12 salarii medii (24.960 lei), adica 2.496 lei

 34. Buna ziua! Fiul meu, imediat dupa terminarea liceului, a plecat la facultate in Uk. Inteleg ca in aceasta perioada el nu a fost asigurat. Acum, la incheierea studiilor, se va intoarce in tara. Cum, cat si unde trebuie sa platesc pentru a-si redobandi calitatea de asigurat?

 35. Buna ziua! Daca sunt angajat la o firma cu minim pe economie cu 8 ore, dar in anul trecut am incasat si dividende peste plafon de la o alta firma, trebuie sa platesc CASS pentru dividende?

 36. Buna ziua! Care sun pasii exacti si documentele necesare pentru ca o persoana fara venit sa devina asigurata la sanatate pe anul 2020? Am gasit doar informatii generale si nu prea este momentul sa strabat Bucurestiul de la un capat la altul :). Multumesc frumos!

 37. Buna ziuazSunt persoana fara venit.am depus declaratia astazi, deci la 2 zile dupa termen.termenul de 25 aprilie se aplica si persoanelor fara venit? Oare nu s-a extins avand in vedere situatia actuala si starea de urgenta? Trimitand declaratia si avand recipisa, care e urmatorul pas pe care trebuie sa il fac? e nevoie sa merg la anaf cu declaratia si recipisa sau la casa de asigurari de sanatate sau se prelungeste pe anul 2020 odata ce declaratia a fost depusa online? tin minte ca anul trecut am facut mai multe drumuri, dar nu mai tin minte ordinea lor.

 38. buna ziua .cum putem depune documentele in momentul de fata la CaS in momentul de fata specific sunt din falticeni ,SV.?Nu am nici un venit in Romania dar totusi as dori sa platesc asigurarea de sanatate pentru a beneficia sotia ca si co asigurat.Am asigurare de sanatate obiligatorie in Olanda valabila pe teritoriul UE ,poate sotia mea sa fie co asigurat in Romania?

 39. Bună ziua! Din modelul declarației unice pentru 2020 lipsește fostul capitol C de anul trecut? Este vorba despre capitolul în care îți completai sumele deja plătite pentru anul anterior cu titlu estimativ și ți se calcula automat doar ce a mai rămas de plată în vederea regularizării. Exista mai precis punctul „3. Plăți efectuate până la data depunerii declarației prezente”. Aveți cunoștință despre această modificare și cum se pot lua în calcul sumele deja plătite pentru anul anteior în cuprinsul declarației de anul acesta ? Vă mulțumesc anticipat pentru un eventual răspuns!

  1. Buna ziua! Ma bucur ca informatia postata este de ajutor si va multumim pentru apreciere. Daca nu stiti cum sa sa ne multumiti, puteti sa cumparati un ghid unde veti gasi si mai multa informatie de ajutor pentru afacerea dvs si ne ajutati si pe noi sa platim facturile si timpul pe care il dedicam acestui proiect. Va multumim!

  2. Buna ziua! Nu e nevoie de capitolul C, acela era informativ. Contribuabilul isi tine socoteala singur si verifica constant cu ceea ce are inregistrat ANAF ca obligatii si plati pe CNP-ul contribuabilului.

 40. Mi-am infiintat PFA-ul in septembrie 2019 si pe luna am un venit bet de 4000 lei. Trebuie sa platesc Cas si CASS?

 41. Buna ziua,
  Am fost angajata pana in noiembrie 2018 iar incepand cu martie 2019 am optat pentru CASS optional fiindca nu inregistrez venituri. Am cont SPV am facut cateva plati insa am ramas restanta cu 200 de lei. Fiind in 2020 vreau sa optez din nou pentru CASS optional. Pentru acest lucru, trebuie sa platesc si suma restanta pe langa suma stabilita pentru 2020-2021? Multumesc!

  1. Buna ziua! Termenul de plata pentru cei 200 lei este 25 mai 2020. Pentru a va asigura optional in 2020 depuneti declaratia unica (daca ati implinit un an de la data de la care v-ati asigurat in 2019) si aveti de plata 1338 lei pana la data de 15 martie 2021.

 42. Multumesc mult pentru raspuns ! Apoi eu pot plati prin virament bancar folosind contul unic IBAN al trezoreriei de sector in care locuieste fiul meu? Primeste si un card pentru a face dovada de asigurat?

 43. Buna ziua ! Muncesc in strainatate,si vreau sa platesc asigurare de sanatate pe anul 2020,pentru fiul meu care a terminat studiile anul trecut,si nu munceste inca.Cum trebuie sa procedez,va rog frumos,si daca pot sa fac acest lucru online,dat fiind conditile actuale,in care nu ma pot deplasa in Romania ?

  1. Buna ziua! Pentru depunere online, fiul dvs trebuie sa-si faca SPV – vedeti cum se face in – videoul de la ANAF.
   Dupa ce face SPV, descarcati declaratia, completati cu datele fiului dvs si bifati rubrica de CASS estimat pentru 2020, exact ca modelul completat de mai sus, apoi o urcati pe site-ul ANAF.

 44. Am infiintat un PFA incepand cu 03.03.2020. Pana cand trebuie sa depun declaratia (prima declaratia fiscală)? Multumesc.

 45. Buna ziua, sunt angajata dar am si un contract de incgiriere a unui spatiu comercial, pt care venitul lunar este 2265 lei. Datorez in acest caz CASS?
  Multumesc

 46. Buna ziua! Informatiile sunt foarte bine prezentate in articolul dumneavoastra dar am cateva intrebari conexe.
  Doresc sa deschid PFA in luna mai 2020 cu venit anul sub plafon, momentan sunt asigurata deoarece sunt in perioada de crestere copil, dar as dori cand deschid pfa-ul sa ma asigur optional la CASS. Pot sa ma asigur optional pana la 15.03.2020 chiar daca apar asigurata pentru a beneficia de calculul de 6 luni si chiar daca nu am deschis inca pfa-ul?
  Si inca o intrebare – daca am venituri sub plafon si doresc cass optional, trebuie sa platesc obligatoriu si la pensie (CAS) sau nu sunt conectate in cazul acesta?
  Multumesc anticipat.

  1. Buna ziua! Ca PFA, pana la 25 mai, odata cu depunerea declaratiei unice, va puteti asigura la sanatate, la baza de calcul de 6 salarii minime pe economie. Dupa 25 mai, baza de calcul se raporteaza la numarul de luni ramase pana la 15 martie 2021, inclusiv luna in care se depune declaratia. Nu sunteti obligata sa va asigurati optional si la CAS,

 47. Din ce am inteles eu, daca ai venituri anuale sub plafon (in cazul tau 9 luni * 2230 lei = 20.070 lei), nu esti obligat sa platesti CASS. Cum tu ai spus ca ai venit anul 2000 lei, poti sa nu platesti

 48. Lamuriti-ma, va rog: deci o persoana care „deschide” un PFA in aprilie 2020, desi ar urma sa aiba venituri anuale de 2000 lei, ar plati CASS aferent pt 11 luni x salariul min brut? practic, similar cu cineva care ar castiga de 100 de ori mai mult?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *