Bonificatii pentru Impozite si contributii 2019

Actualizare 1 Iulie 2020. Sistemul informatic ANAF nu mai accepta declaratii unice cu bonificatii calculate. Trebuie sa intri pe sectiunile de bonificatii si sa stergi sumele calculate, pentru ca recipisa sa nu aiba erori.

24.06.2020. S-a actualizat Formularul PDF al Declaratiei Unice cu bonificatii. Ultima versiune este dclUnica_2020_24062020.pdf. Nu trebuie depusa din nou declaratia cu bonificatii, daca deja ati depus si nu sunt erori.

Bonificatii acordate pentru plata impozitului si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice pentru venitul realizat in 2019. Bonificatii 2019.

Declaratia Unica cu bonificatii 2019

Formularul declaratiei unice cu noile sectiuni a fost publicat in data de 5 Iunie 2020. Poti descarca formularul de aici:

Bonificatiile pentru obligatiile din 2019 au fost anuntate in Ordonanta de urgenta nr 69 din 14 Mai 2020:

 • 30 Iunie 2020 este noul termen de depunere a Declaratiei Unice si de plata pentru obligatiile fiscale din 2019;
 • Se acorda bonificatie de 5% pentru plata integrala a obligatiilor pentru 2019 pana la data de 30.06.2020;
 • Se acorda bonificatie de 5% pentru depunere online a declaratiei unice, daca obligatiile fiscale la 2019 se sting pana la 30.06.2020;
 • Persoanele care au depus declaratia unica trebuie sa depuna declaratie rectificativa pentru a calcula si solicita bonficatiile. Daca nu se depune declaratia rectificativa bonificatiile nu se acorda, chiar daca obligatiile sunt platite integral pana la data de 30 Iunie 2020;
 • Amnisitia fiscala 2020 prin care se anuleaza dobanzile si penalitatile calculate pentru obligatii fiscale restante la 31 Martie 2020;

Important cu privire la bonificatii:

 1. Pentru obtinerea bonificatiilor nu se depune rectificativa la declaratia din 2019. Se depune rectificativa la declaratia din 2020, daca s-a depus o declaratia initiala pana la data de 05.06.2020 sau se depune o declaratie initiala fara bifa de rectificativa la capitolul 1.
 2. Regula de baza este urmatoarea: se calculeaza bonificatii la capitolul la care s-au declarat obligatiile;
 3. A doua regula de baza: obligatiile declarate se reduc cu bonificatia si rezulta sumele de plata, niciun leu mai mult sau mai putin;
 4. Puneti bifele corect! Ca sa depuneti o declaratie rectificativa, trebuie sa fi depus deja o declaratie initiala in 2020: 
  • Declaratie rectificativa la Capitolul I, se bifeaza daca se doreste atat modificarea datelor declarate (date de identificare sau venituri realziate, etc), cat si calcularea bonificatiilor
  • Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificatiei daca ati depus declaratie in 2020 cu date la Capitolul I si intentionati doar calcularea bonificatiei pentru aceste date;
  • Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal, daca aveti date completate in 2019 la capitolul 2;
  • Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180 din Codul fiscal, daca ati optat pentru plata contributiilor in 2019;
 5. Nu se completeaza bonificatii pentru veniturile estimate pentru 2020 – capitolul 2 din declaratia pentru 2020.
 6. Am observat ca declaratia retine informatii chiar daca (aparent) le-am sters. Daca nu va apar sectiuni sau primiti erori la validare/depunere, descarcati declaratia din nou si puneti bifa direct pe rubrica necesara fara selectii/deselectii multiple. Completati, validati, salvati, inchideti pdf si incarcati din nou declaratia pe site-ul ANAF.
 7. Atentie la Situatia Obligatiilor de plata. Trebuie clarificat mai intai cu restantele din anii anteriori. Sumele platite trebuie sa acopere obligatiile la 2019 si eventualele restante din anii anteriori.

Atentie! Noul formular s-a complicat si mai mult cu rubricile de bonificatii; astfel pot aparea erori grave de transmitere catre ANAF a obligatiilor datorate, mai ales la capitolul 1 din DU2020. Verifica cu atentie daca s-au facut corect inregistrarile in sistemul ANAF, prin solicitarea unui duplicat al declaratiei din SPV: Selectati Solicitari > Informatii > Duplicat Declaratia Unica 2020.

Bonificatii Declaratia Unica 2020

Pe larg despre bonificatii impozit 2019, bonificatii CAS 2019, bonificatii CASS 2019

 1. Bonificatiile se acorda contribuabililor care definitiveaza impozitul si contributiile sociale pentru 2019 si completeza capitolul 1 in declaratia unica 2020. In aceasta categorie intra activitatile care determina venitul net in sistem real.
 2. Bonificatii pentru 2019 primesc si contribuabilii care au completat numai capitolul 2 din declaratia unica 2019, in aceasta categire se incadreaza activitatile impuse cu norma de venit, persoane fizice care obtin venituri din chirii cu contracte in lei. Aceste categorii de contribuabili nu completeaza de regula capitolul 1 din declaratia unica.
 3. Bonificatii se acorda si persoanelor care au optat pentru plata contributiilor sociale.

Obligatiile fiscale calculate pentru 2019, reprezentand impozitul pe venit 2019, contributia de asigurari sociale (CAS 2019), contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS 2019) se pot stinge prin plata sau prin compensare cu sumele platite in plus si evidentiate in situatia obligatiilor de plata.

Important! Bonificatia pentru depunere online a declaratiei unice (5%) se acorda daca se platesc integral obligatiile fiscale pana la data de 30 Iunie 2020. Cu alte cuvinte, trebuie sa platesti obligatiile integral pentru a beneficia de bonificatie de depunere online a declaratiei.

Acordarea unor bonificatii in cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii
(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul impozitului pe venit, contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate,
datorate pentru veniturile realizate in anul 2019, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, daca declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122 din aceeasi lege se depune pana la 30 iunie 2020 inclusiv, se acorda urmatoarele bonificatii:
a) pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acorda o bonificatie de 5% din aceste sume, daca toate
aceste obligatii fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral pana la data 30 iunie 2020 inclusiv;
b) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate.

Instructiuni pentru completarea Declaratiei Unice

Conform OUG; (3) Bonificatia se determina de contribuabil si se evidentiaza in mod distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificarii ulterioare. Obligatiile fiscale de plata se determina prin diminuarea obligatiilor fiscale datorate cu valoarea bonificatiei.

Instrucţiuni pentru completarea Declaratiei unice conform cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 vor avea în vedere următoarele:


1. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin completarea capitolului I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi care nu au depus, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru declararea venitului realizat în anul 2019 completează formularul, bifând secţiunile şi subsecţiunile aferente veniturilor realizate, precum şi secţiunea 5, subsecţiunea 1.


2. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul I, care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează declaraţia după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 1 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular.


3. Contribuabilii care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019, care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, dar care rectifică şi datele declarate anterior în formular la Capitolul I bifează căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» de la lit. B «Date privind secţiunile completate», capitolul I din formular, iar corectarea informaţiilor prevăzute de formular se face potrivit regulilor generale de rectificare a acestuia.


4. Persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, pentru anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei  prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 2 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular. 


5. Persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează rubricile aferente contribuţiei de asigurări sociale şi/sau contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, de la subsecţiunea 2, secţiunea 5, capitolul I din formular.

6. Contribuabilii care aveau obligaţia depunerii numai a formularului prevăzut la art. 120 din Codul fiscal, pentru anumite obligaţii fiscale datorate pentru anul 2019, şi care au obligaţia declarării altor obligaţii fiscale prin depunerea
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I, pentru a beneficia de bonificaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, procedează astfel:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi/sau căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», precum şi una dintre căsuţele «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» sau «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei», după caz;
 • bifează la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există
  obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează în mod corespunzător subsecţiunile 1 şi 2 de la secţiunea 5, capitolul I al formularului, pentru obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 122 din Codul fiscal, respectiv pentru obligaţiile stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 120 din Codul fiscal.

7. Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la pct. 1-6, în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor, contribuabilii bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare din formular şi completează secţiunile/subsecţiunile de la capitolul I, în funcţie de situaţia fiscală a fiecăruia.”

Contribuabilii pot beneficia de bonificatii doar daca depun o declaratie rectificativa la declaratia depusa cu venitul realizat in 2019. Fara declaratie rectificativa nu se acorda bonificatii chiar daca s-au platit integral obligatiile fiscale.

Persoanele care au platit obligatiile fiscale pentru 2019

Persoanele care au platit obligatiile fiscale la 2019 beneficiaza de bonificatii daca depun declaratia rectificativa. Sumele platite in plus reprezentand bonificatiile pot fi utilizate pentru stingerea unor obligatii fiscale viitoare (de exemplu pentru 2020) sau pot fi restituite daca se depune cerere de restituire.

Bonificatii pentru activitati cu retinere la sursa

Persoanele care au platit impozite si contributii prin retinere la sursa nu beneficiaza de bonificatii.

Exemplu pentru sistem real

O persoana fizica care desfasoara o activitate independenta, a obtinut in 2019 venituri nete de 30.000 lei.

Pentru aceste venituri contribuabilul datoreaza:

 • Contributia de asigurari sociale = 6.240 lei;
 • Contributia de asigurari sociale de sanatate = 2.496 lei;
 • Impozitul pe venitul realizat = 30.000 – 6.240 = 23.760 x 10% = 2.376 lei;

Contribuabilul a depus declaratia unica in 2020 si conform ordinului 139/2020, nu a mai completat rubricile de contributii sociale la capitolul 1 din declaratia unica 2020 acestea fiind calculate in declaratia de venit estimat din 2019.

In data de 20 mai 2020 contribuabilul depune declaratia rectificativa si calculeaza la capitolul 1 bonificatiile acordate pentru obligatiile la 2019.

a) Bonificatia pentru plata obligatiilor la termenul de 30 Iunie 2020:

 • Bonificatia pentru CAS: 6.240 lei x 5% = 312 lei
 • Bonificatia pentru CASS: 2.496 lei x 5% = 125 lei
 • Bonificatia pentru impozitul datorat: 2.376 x 5% = 119 lei;

b) Bonificatia pentru depunerea online a declaratiei unice:

 • Bonificatia pentru CAS: 6.240 lei x 5% = 312 lei
 • Bonificatia pentru CASS: 2.496 lei x 5% = 125 lei
 • Bonificatia pentru impozitul datorat: 2.376 x 5% = 119 lei;

Plata obligatiilor fiscale datorate

1. Daca contribuabilul depune declaratia online si intetioneaza sa stinga obligatiile pana la data de 30 Iunie 2020, sumele de plata sunt:

 • CAS: 6.240 – 312 – 312 = 5.616 lei
 • CASS: 2.496 – 125 – 125 = 2.246 lei
 • Impozit: 2.376 – 119 – 119 = 2.138 lei
Total de plata pana la 30 Iunie 2020: 5.616 + 2.246 + 2.138 = 10.000 lei.

2. Daca contribuabilul depune declaratia pe hartie si intetioneaza sa stinga obligatiile pana la data de 30 Iunie 2020, sumele de plata sunt:

 • CAS: 6.240 – 312 = 5.928 lei
 • CASS: 2.496 – 125 = 2.371 lei
 • Impozit: 2.376 – 119 = 2.257 lei
Total de plata pana la 30 Iunie 2020: 5.928 + 2.371 + 2.257 = 10.556 lei.

Mai multe exemple si declaratii unice completate se gasesc in Ghidurile pentru contabilitatea veniturilor si completarea Declaratiei Unice.

    De ajutor:

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

85 de comentarii

Buna ziua,

Nu am rezolvat…
Ma tem ca la 1 iulie a expirat perioada in care puteam depune Declaratia pentru a beneficia de bonificatie, si nu se mai poate face nimic…
Si eu platisem suma intreaga inca din Decembrie anul trecut.

Catalin B
-

9 august 2020 at 12:03

Buna ziua,

Ati rezolvat cu bonificatia? Sunt in aceeasi situatie…
Am platit suma intreaga in luna februarie dar acum nu pot aplica bonificatia…

Daniel
-

8 august 2020 at 19:15

Buna ziua,

Sa inteleg ca dupa data de 1 iulie nu se mai acorda bonificatii pentru plata contributiilor pentru anul 2019?
Deci noua Declaratie Unica, cu rubricile specifice bonificatiilor, a fost incarcata pe site-ul ANAF la 24.06.2020, si o saptamana mai tarziu nu se mai pot depune cereri pentru bonificatii, desi mi-am platit datoriile fiscale cu mult inainte de aceasta data?…

Multumesc anticipat.

Catalin B
-

7 august 2020 at 11:31

  Buna ziua! Pentru calcularea bonificatiilor trebuia depusa declaratia pana la data de 30.06.2020. Daca nu ati depus pana la aceasta data, nu mai puteti solicita bonificatiile pentru 2019 char daca ati platit cu mult inainte de termen.

  Constantin
  -

  11 august 2020 at 13:53

E: oblig_realizat (1)
eroare regula: R61: daca bonificatie120(1) =1 atunci oblimpoz­real_120 + oblcas_real_148 + oblcass_real_180 > 0 (0)

Scuze am uitat sa trec eroarea!

Ady
-

29 iunie 2020 at 20:53