Bonificatii pentru Impozite si contributii 2019

Actualizare 1 Iulie 2020. Sistemul informatic ANAF nu mai accepta declaratii unice cu bonificatii calculate. Trebuie sa intri pe sectiunile de bonificatii si sa stergi sumele calculate, pentru ca recipisa sa nu aiba erori.

24.06.2020. S-a actualizat Formularul PDF al Declaratiei Unice cu bonificatii. Ultima versiune este dclUnica_2020_24062020.pdf. Nu trebuie depusa din nou declaratia cu bonificatii, daca deja ati depus si nu sunt erori.

Bonificatii acordate pentru plata impozitului si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice pentru venitul realizat in 2019. Bonificatii 2019.

Declaratia Unica cu bonificatii 2019

Formularul declaratiei unice cu noile sectiuni a fost publicat in data de 5 Iunie 2020. Poti descarca formularul de aici:

Bonificatiile pentru obligatiile din 2019 au fost anuntate in Ordonanta de urgenta nr 69 din 14 Mai 2020:

 • 30 Iunie 2020 este noul termen de depunere a Declaratiei Unice si de plata pentru obligatiile fiscale din 2019;
 • Se acorda bonificatie de 5% pentru plata integrala a obligatiilor pentru 2019 pana la data de 30.06.2020;
 • Se acorda bonificatie de 5% pentru depunere online a declaratiei unice, daca obligatiile fiscale la 2019 se sting pana la 30.06.2020;
 • Persoanele care au depus declaratia unica trebuie sa depuna declaratie rectificativa pentru a calcula si solicita bonficatiile. Daca nu se depune declaratia rectificativa bonificatiile nu se acorda, chiar daca obligatiile sunt platite integral pana la data de 30 Iunie 2020;
 • Amnisitia fiscala 2020 prin care se anuleaza dobanzile si penalitatile calculate pentru obligatii fiscale restante la 31 Martie 2020;

Important cu privire la bonificatii:

 1. Pentru obtinerea bonificatiilor nu se depune rectificativa la declaratia din 2019. Se depune rectificativa la declaratia din 2020, daca s-a depus o declaratia initiala pana la data de 05.06.2020 sau se depune o declaratie initiala fara bifa de rectificativa la capitolul 1.
 2. Regula de baza este urmatoarea: se calculeaza bonificatii la capitolul la care s-au declarat obligatiile;
 3. A doua regula de baza: obligatiile declarate se reduc cu bonificatia si rezulta sumele de plata, niciun leu mai mult sau mai putin;
 4. Puneti bifele corect! Ca sa depuneti o declaratie rectificativa, trebuie sa fi depus deja o declaratie initiala in 2020: 
  • Declaratie rectificativa la Capitolul I, se bifeaza daca se doreste atat modificarea datelor declarate (date de identificare sau venituri realziate, etc), cat si calcularea bonificatiilor
  • Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificatiei daca ati depus declaratie in 2020 cu date la Capitolul I si intentionati doar calcularea bonificatiei pentru aceste date;
  • Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal, daca aveti date completate in 2019 la capitolul 2;
  • Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180 din Codul fiscal, daca ati optat pentru plata contributiilor in 2019;
 5. Nu se completeaza bonificatii pentru veniturile estimate pentru 2020 – capitolul 2 din declaratia pentru 2020.
 6. Am observat ca declaratia retine informatii chiar daca (aparent) le-am sters. Daca nu va apar sectiuni sau primiti erori la validare/depunere, descarcati declaratia din nou si puneti bifa direct pe rubrica necesara fara selectii/deselectii multiple. Completati, validati, salvati, inchideti pdf si incarcati din nou declaratia pe site-ul ANAF.
 7. Atentie la Situatia Obligatiilor de plata. Trebuie clarificat mai intai cu restantele din anii anteriori. Sumele platite trebuie sa acopere obligatiile la 2019 si eventualele restante din anii anteriori.

Atentie! Noul formular s-a complicat si mai mult cu rubricile de bonificatii; astfel pot aparea erori grave de transmitere catre ANAF a obligatiilor datorate, mai ales la capitolul 1 din DU2020. Verifica cu atentie daca s-au facut corect inregistrarile in sistemul ANAF, prin solicitarea unui duplicat al declaratiei din SPV: Selectati Solicitari > Informatii > Duplicat Declaratia Unica 2020.

Bonificatii Declaratia Unica 2020

Pe larg despre bonificatii impozit 2019, bonificatii CAS 2019, bonificatii CASS 2019

 1. Bonificatiile se acorda contribuabililor care definitiveaza impozitul si contributiile sociale pentru 2019 si completeza capitolul 1 in declaratia unica 2020. In aceasta categorie intra activitatile care determina venitul net in sistem real.
 2. Bonificatii pentru 2019 primesc si contribuabilii care au completat numai capitolul 2 din declaratia unica 2019, in aceasta categire se incadreaza activitatile impuse cu norma de venit, persoane fizice care obtin venituri din chirii cu contracte in lei. Aceste categorii de contribuabili nu completeaza de regula capitolul 1 din declaratia unica.
 3. Bonificatii se acorda si persoanelor care au optat pentru plata contributiilor sociale.

Obligatiile fiscale calculate pentru 2019, reprezentand impozitul pe venit 2019, contributia de asigurari sociale (CAS 2019), contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS 2019) se pot stinge prin plata sau prin compensare cu sumele platite in plus si evidentiate in situatia obligatiilor de plata.

Important! Bonificatia pentru depunere online a declaratiei unice (5%) se acorda daca se platesc integral obligatiile fiscale pana la data de 30 Iunie 2020. Cu alte cuvinte, trebuie sa platesti obligatiile integral pentru a beneficia de bonificatie de depunere online a declaratiei.

Acordarea unor bonificatii in cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii
(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul impozitului pe venit, contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate,
datorate pentru veniturile realizate in anul 2019, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, daca declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122 din aceeasi lege se depune pana la 30 iunie 2020 inclusiv, se acorda urmatoarele bonificatii:
a) pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acorda o bonificatie de 5% din aceste sume, daca toate
aceste obligatii fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral pana la data 30 iunie 2020 inclusiv;
b) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate.

Instructiuni pentru completarea Declaratiei Unice

Conform OUG; (3) Bonificatia se determina de contribuabil si se evidentiaza in mod distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificarii ulterioare. Obligatiile fiscale de plata se determina prin diminuarea obligatiilor fiscale datorate cu valoarea bonificatiei.

Instrucţiuni pentru completarea Declaratiei unice conform cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 vor avea în vedere următoarele:


1. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin completarea capitolului I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi care nu au depus, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru declararea venitului realizat în anul 2019 completează formularul, bifând secţiunile şi subsecţiunile aferente veniturilor realizate, precum şi secţiunea 5, subsecţiunea 1.


2. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul I, care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează declaraţia după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 1 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular.


3. Contribuabilii care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019, care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, dar care rectifică şi datele declarate anterior în formular la Capitolul I bifează căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» de la lit. B «Date privind secţiunile completate», capitolul I din formular, iar corectarea informaţiilor prevăzute de formular se face potrivit regulilor generale de rectificare a acestuia.


4. Persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, pentru anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei  prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 2 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular. 


5. Persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează rubricile aferente contribuţiei de asigurări sociale şi/sau contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, de la subsecţiunea 2, secţiunea 5, capitolul I din formular.

6. Contribuabilii care aveau obligaţia depunerii numai a formularului prevăzut la art. 120 din Codul fiscal, pentru anumite obligaţii fiscale datorate pentru anul 2019, şi care au obligaţia declarării altor obligaţii fiscale prin depunerea
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I, pentru a beneficia de bonificaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, procedează astfel:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi/sau căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», precum şi una dintre căsuţele «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» sau «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei», după caz;
 • bifează la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există
  obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează în mod corespunzător subsecţiunile 1 şi 2 de la secţiunea 5, capitolul I al formularului, pentru obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 122 din Codul fiscal, respectiv pentru obligaţiile stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 120 din Codul fiscal.

7. Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la pct. 1-6, în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor, contribuabilii bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare din formular şi completează secţiunile/subsecţiunile de la capitolul I, în funcţie de situaţia fiscală a fiecăruia.”

Contribuabilii pot beneficia de bonificatii doar daca depun o declaratie rectificativa la declaratia depusa cu venitul realizat in 2019. Fara declaratie rectificativa nu se acorda bonificatii chiar daca s-au platit integral obligatiile fiscale.

E-factura PFA si Profesii Liberale

Persoanele care au platit obligatiile fiscale pentru 2019

Persoanele care au platit obligatiile fiscale la 2019 beneficiaza de bonificatii daca depun declaratia rectificativa. Sumele platite in plus reprezentand bonificatiile pot fi utilizate pentru stingerea unor obligatii fiscale viitoare (de exemplu pentru 2020) sau pot fi restituite daca se depune cerere de restituire.

Bonificatii pentru activitati cu retinere la sursa

Persoanele care au platit impozite si contributii prin retinere la sursa nu beneficiaza de bonificatii.

Exemplu pentru sistem real

O persoana fizica care desfasoara o activitate independenta, a obtinut in 2019 venituri nete de 30.000 lei.

Pentru aceste venituri contribuabilul datoreaza:

 • Contributia de asigurari sociale = 6.240 lei;
 • Contributia de asigurari sociale de sanatate = 2.496 lei;
 • Impozitul pe venitul realizat = 30.000 – 6.240 = 23.760 x 10% = 2.376 lei;

Contribuabilul a depus declaratia unica in 2020 si conform ordinului 139/2020, nu a mai completat rubricile de contributii sociale la capitolul 1 din declaratia unica 2020 acestea fiind calculate in declaratia de venit estimat din 2019.

In data de 20 mai 2020 contribuabilul depune declaratia rectificativa si calculeaza la capitolul 1 bonificatiile acordate pentru obligatiile la 2019.

a) Bonificatia pentru plata obligatiilor la termenul de 30 Iunie 2020:

 • Bonificatia pentru CAS: 6.240 lei x 5% = 312 lei
 • Bonificatia pentru CASS: 2.496 lei x 5% = 125 lei
 • Bonificatia pentru impozitul datorat: 2.376 x 5% = 119 lei;

b) Bonificatia pentru depunerea online a declaratiei unice:

 • Bonificatia pentru CAS: 6.240 lei x 5% = 312 lei
 • Bonificatia pentru CASS: 2.496 lei x 5% = 125 lei
 • Bonificatia pentru impozitul datorat: 2.376 x 5% = 119 lei;

Plata obligatiilor fiscale datorate

1. Daca contribuabilul depune declaratia online si intetioneaza sa stinga obligatiile pana la data de 30 Iunie 2020, sumele de plata sunt:

 • CAS: 6.240 – 312 – 312 = 5.616 lei
 • CASS: 2.496 – 125 – 125 = 2.246 lei
 • Impozit: 2.376 – 119 – 119 = 2.138 lei
Total de plata pana la 30 Iunie 2020: 5.616 + 2.246 + 2.138 = 10.000 lei.

2. Daca contribuabilul depune declaratia pe hartie si intetioneaza sa stinga obligatiile pana la data de 30 Iunie 2020, sumele de plata sunt:

 • CAS: 6.240 – 312 = 5.928 lei
 • CASS: 2.496 – 125 = 2.371 lei
 • Impozit: 2.376 – 119 = 2.257 lei
Total de plata pana la 30 Iunie 2020: 5.928 + 2.371 + 2.257 = 10.556 lei.

Mai multe exemple si declaratii unice completate se gasesc in Ghidurile pentru contabilitatea veniturilor si completarea Declaratiei Unice.

    De ajutor:

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

85 de comentarii

Buna seara, formularul s-a validat la mine pe calculator corect dar la transmitere am primit urmatoarea eroare si nu stiu ce inseamna. Ce ar trebui sa rectific? Mentionez ca sub nicio forma butonul de deblocare a formularului nu functioneaza, este si semnat electronic, probabil va trebui sa reiau munca de la 0 cu descarcarea altui formular. Va multumesc!

Ady
-

29 iunie 2020 at 20:52

Daca am depus Declaratia unica in 2019 cu dividende estimate pt 2019 peste plafon, acum in 2020 declar realizatul. Si doresc si bonificatie.

– COMPLETEZ CU SUMA DIVIDENDELOR LA CAPTIOLUL: I.3.2.Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată?
– Si mai completez si CAPITOLUL Declaratie pentru acordarea bonificatiei in cazul contribuabililor care obtin venituri anuale pentru care exista obligatia completarii si depunerii numai a declaratiei prevazuta la art.120 din Codul fiscal,, si completati Sectiunea 5 subsectiunea 2.

Adica suma pentru Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată va aprarea si la 1.5.1 si la 1.5.2

Reka
-

26 iunie 2020 at 11:10

Am reusit in sfarsit :))) !!!
Am fost in aceeasi situatie. Norma de venit, bifat a 3-a bifa, completat I.5.2 -> eroare „R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada”.

Intr-un final am reusit sa vorbesc cu cineva de la ANAF (la persoane fizice, nu juridice!!). M-a lamurit de unde e eroarea.
In DU initiala pe 2020 (depusa in martie) am completat la Capitolul I sectiunea I.6 (Destinatia 3,5% din impozit …).

Solutia: Se bifeaza prima si a treia bifa. La I nu se mai completeaza nimic (o sa dea un avertisment dar e ok) -> se sterge I.6 din DU initiala. Din a 3-a bifa se sare la I.5.2 si se completeaza sumele din 2019 si se aplica bonificatiile.

Am depus si recipisa s-a intors „fara erori” !! 🙂

Sper sa va fie de folos!

Gabriel
-

23 iunie 2020 at 13:49

  P.S. in locul sectiunii I.6 (care a fost „radiata” la rectificare) am primit sfatul sa completez formularul 230

  Gabriel
  -

  23 iunie 2020 at 13:51

Si eu primesc aceeași eroare. Ati reușit sa o depuneți fără erori?

Alexandra
-

23 iunie 2020 at 8:07

Ai aflat cumva de ce ai eroare? Sunt in aceeasi situatie, norma de venit peste plafon, ultima versiune formular DU, completat dupa indicatiile anaf din sesiunea de informare de fb. – >eroarea cu decl initiala valida. Mor!

MrsGreenFoot
-

19 iunie 2020 at 22:35

Salut! Am intampinat aceeasi eroare. Am redepus cu bifa la „Declaraţie rectificativă privind Capitolul I. pentru aplicarea bonificatiei” si completare la I.5.1 a impozitului, CAS si CASS. Si la recipisa apare fara erori. Incep sa devin religios! 🙂 Sper sa ajute.
E vorba de un PFA cu norma de venit pentru care am depus urmatoarele declaratii:
1. in 2019 o declaratie estimativa
2. in 16 iunie 2020 am depus o declaratie cu a 3-a bifa selectata (cea cu 120, pe care ai selectat-o si tu). completare la I.5.2. Fara erori de validare sau depunere. Dar am gresit eu suma la impozit: in loc sa trec impozitul am trecut venitul
3. 19 iunie declaratie cu a 3-a bifa selectata (cea cu 120, pe care ai selectat-o si tu) eroare: validari globale
eroare regula: R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada”
4. 19 iunie: declaratie cu bifa la „Declaraţie rectificativă privind Capitolul I. pentru aplicarea bonificatiei” si completare la I.5.1 a impozitului, CAS si CASS. Fara erori de validare sau depunere.

Silviu Apostol
-

19 iunie 2020 at 9:30

Uite aici un link pus de un alt user de pe acest site, cu raspunsuri si intrebari de la cei de la anaf. https://www.facebook.com/www.ANAF.ro/photos/a.1407917956194187/2654245564894747/?type=3&theater

Remus
-

18 iunie 2020 at 9:11

Eu nu stiu daca ar trebui sa apara acolo datele (la capitolul 1) avand in vedere ca acel capitol se completeaza doar pt definitivare, ceva ce norma de venit nu trebuie sa faca.

Remus
-

18 iunie 2020 at 9:08

Corect. Dar ce vreau sa spun este ca datele pe 2019 sunt blank, cu exceptia sectiunii in care apare sumarul cu bonificatiile. Oare s-au sters acele date la aplicarea I.5.2? Asa pare….

Sorin
-

18 iunie 2020 at 8:27

Vin cu o mentiune, sumele bonificatiilor apar doar in duplicatul declaratiei unice pe 2020, nu pe cea din 2019.

Remus
-

18 iunie 2020 at 7:18

La fel patesc si eu, ai gasit solutia pana la urma? La ANAF nu raspunde nimeni…

Marius
-

17 iunie 2020 at 8:34

‘@Remus. Mersi Remus de clarificari! Ca sa sumarizez: pentru norma venit cu taxele platite deja bifez numai bifa 3 <> si completez I.5.2, corect?

Daca fac asta si descarc din SPV datele care au ajuns la ei, sumarul pe 2019 e OK cu tot cu bonificatii – impozit venit, CAS, CASS. DAR, nu exista nicio alta informatie pe 2019 cum s-a ajuns la acele numere (aka 10% norma venit, etc…) Toate acele campuri sunt NECOMPLETATE. Intrebare: mai trebuie completate din nou si acele campuri? In ordin scrie ca nu, dar rectificativa asta face sterge tot capitolul si trebuie sa o iei de la capat. Poate ca supra-analizez eu…

Sorin
-

16 iunie 2020 at 10:56

Buna ziua. Multumesc mult, dar acum m-am lovit de o alta problema. La CASS pot completa doar suma pentru 6 sau 12 luni. Eu am avut activitate 8 luni. Ce suma ar trebui completata? Multumesc anticipat!

Ioana
-

16 iunie 2020 at 9:29

‘@Florian, nu stiu ce sa zic, eu pot decat sa ma bucur ca nu mai trebuie sa stau zi de zi cu ochii pe site si sa urmaresc, eu am depus exact aceeasi declaratie pentru care am primit acea eroare inainte si a fost ok. Iti sugerez sa contactezi anaf folosind formularul din SPV, eu asa am facut si am primit un raspuns relativ rapid, in termen de 3 zile cred.

Remus
-

16 iunie 2020 at 5:31

‘@Remus – Eu tot nu reusesc sa o depun fara erori. Tot la norma de venit sunt, platite toate taxele inca din aprilie 2019.
Am incercat tot cu a treia casuta si la recipisa primesc:

E: validari globale eroare regula: R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada

Florian Georgescu
-

15 iunie 2020 at 20:33

Este greu de stabilit, intr-o sectiune de comentarii sau prin mesaje scurte, pe care le tot primim, care este solutia corecta in cazul declaratiei cu bonificatii. Pentru completarea corecta, trebuie vazuta declaratia din 2019, cea din 2020 daca s-a depus, daca nu s-a depus trebuie vazute veniturile de definitivat/estimat in 2020. Cu atat mai mult daca s-a depus si o declaratie unica pentru bonificatii, trebuie verificat si duplicatul de pe site-ul ANAF. A oferi o solutie aici, fara o verificare a documentelor de mai sus inseamna a merge la ghici, a ne da cu parerea… Asa cum am zis si in emailul trimis astazi, riscati sa transmiteti eronat informatii catre ANAF. Va puteti informa corect accesand unul din ghidurile noastre sau puteti continua sa cautati o solutie pe internet. Din pacate noi nu ne putem asuma o solutie punctuala pe fiecare caz. Multumim pentru intelegere.

Constantin
-

15 iunie 2020 at 12:03

Ca un update, am depus azi pt norma de venit aceeasi declaratie care am depus-o vineri si imi dadea erori, azi s-a rezolvat. Trebuie bifat „Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există
obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal”, adica casuta a 3 a de la sectiunea b capitolul 1.
Cand vor fi sumele actualizate in declaratia unica pe 2019?

Remus
-

15 iunie 2020 at 11:45

Buna ziua.
Am depus DU in data de 13.06 (prima data in 2020) si am bifat casuta de la capitolul 1. S-a validat fara erori.
Am incercat si fara bifa dar am primit un mesaj care spune ca daca debifez Cap. 1, atunci datele nu se completeaza. Deci pentru Cap 1 (DU finala pentru 2019) trebuie bifata casuta respectiva.

Ziceti dvs: „Puneti bifele corect! Ca sa depuneti o declaratie rectificativa, trebuie sa fi depus deja o declaratie initiala in 2020”.

Asta inseamna:
– prima (initiala) DU depusa in 2020
sau
– prima DU pentru veniturile realizate in 2019 – pentru care, DU initiala (estimativa), a fost depusa in 2019?

Eu inteleg asa: in 2019 am depus o DU estimativa (initiala) pentru 2019 si acum e rectificativa pentru 2019.

Va rog frumos sa ma lamuriti, pentru ca nu stiu daca e cazul sa mai depun inca o DU sau nu?! Sau trebuie sa depun doua DU, de fapt: una pentru estimatul din 2020 si separat o rectificativa pentru 2019?

Am solicitat un duplicat si scrie pe el doar atat: NULL!!!???

Multumesc frumos

Carmen Pavel
-

15 iunie 2020 at 11:21

Buna ziua, am cumparat ghidul astazi, in acesta se specifica in mod clar ca pentru a declara veniturile anului 2019 nu se bifeaza declaratie rectificativa, insa in formularul descarcat tot astazi de pe site la Capitolul I nu se poate declara decat daca bifezi rectificativa. Precizez ca eu nu am mai depus in 2020 nici o alta declaratie, doresc sa depun declaratie pentru veniturile din 2019 in sistem real si estimativa pentru 2020. Nu stiu cum sa fac. Am vorbit la ANAF si mi-a spus ca bifez rectificativa doar daca am mai depus o declaratie, dar eu nu am mai depus. Va multumesc!

bobo
-

15 iunie 2020 at 10:43

  Buna ziua! Aveti model de declaratie initiala in ghid pentru activitati in sistem real cu contributii declarate in 2019. Faceti cum scrie acolo. Nu trebuie sa bifati nicio rectificativa, in cazul dvs.

  Constantin
  -

  15 iunie 2020 at 10:51

Buna ziua. Si eu ma aflu intr-o situatie asemanatoare: Am suspendat PFA-ul in septembrie 2019 si am achitat taxele integral in decembrie 2019, conform declaratiei rectificative depuse dupa suspendare. PFA-ul era in sistem real.
Nu stiu cum ar trebui completata acum declaratia pentru a beneficia de bonificatii.
Am bifat “Declaratie rectificativa privind capitolul I, pentru aplicarea bonificatiei”, dar recipisa are eroare, ca nu exista o declaratie depusa anterior.
Stiti cumva ce ar trebui bifat?
Multumesc.

Ioana
-

14 iunie 2020 at 14:37