Constantin

Declaratia 200 termen de depunere 25 mai 2016

Miercuri, 25 Mai 2016 este termenul limita de depunere a declaratiei 200. Declaratia 200, privind veniturile realizate în România in anul 2015, se depune de contribuabilii  (PFA, PFI, II) care sunt impuși în sistem real (adica nu sunt impozitati la norma de venit). Declarația se depune pe suport de hârtie, la administrația financiară în raza căreia titularul Declaratia 200 termen de depunere 25 mai 2016

Penalitati si dobanzi aplicate la datoriile neachitate catre bugetul de stat

Conform Codului de procedura fiscala, care a intrat in vigoare la 1 Ianuarie 2016, asupra datoriile scadente la bugetul de stat se aplica dobanzi si penalitati de intarziere. Astfel: Art. 174. Dobânzi (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei Penalitati si dobanzi aplicate la datoriile neachitate catre bugetul de stat

Cum sa scapi de impozitul majorat pe sediul profesional al PFA sau II

Noul cod fiscal intrat in vigoare la inceputul lui 2016, modifica si modul de impozitare a cladirilor rezidentiale sau industriale. Daca pana in 2015 cladirile erau impozitate in functie de cine era proprietar, persoana fizica sau juridica, din 2016 impozitul se calculeaza raportat la modul de utilizare al unei cladiri. Astfel se disting mai multe Cum sa scapi de impozitul majorat pe sediul profesional al PFA sau II

Depunerea declaratiei 392B in 2016

Declarația 392 B –  declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul 2015.  Termen de depunere 25 februarie 2016 prin ordinul PANAF nr.522/ 26.01.2016. Declarația 392B se completează și se depune de către toate persoanele fizice autorizate (PFA, II, IF), neplătitoare de TVA, impozitate în sistem real sau la Depunerea declaratiei 392B in 2016

Declaratii PFA  si I.I. in anul 2016

Afla ce declarații trebuie sa depună în 2016 o persoană fizică autorizată, indiferent de forma de organizare – PFA, II sau IF. Declarații depuse de PFA impozitată la normă de venit: Declarația 220 privind venitul estimat/norma de venit anual. Declarația se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF își are domiciliul, pentru fiecare Declaratii PFA si I.I. in anul 2016

Declaratia 600 – inregistrarea si plata contributiei la pensie in 2016

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care sunt si salariate, nu mai sunt scutite de plata contributiei la pensie. Declaraţia 600 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz: a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut Declaratia 600 – inregistrarea si plata contributiei la pensie in 2016

Norme de venit 2016

Conform articol 69 Cod Fiscal 2016. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii. Ministerul Finanţelor Publice elaborează nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe Norme de venit 2016

Activitate independenta vs activitate dependenta

Actualizat la 9 Iulie 2015 conform cu  Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Codul fiscal definește la art. 7: 1. activitate – orice activitate desfăşurată de către o persoană în scopul obţinerii de venit; 2. activitate dependentă – orice activitate desfăşurată de o persoană fizică Activitate independenta vs activitate dependenta