Obligatia de a retine impozit pe venitul platit catre nerezidenti

Conform Codului Fiscal, pentru veniturile obtinute de nerezidenti din Romania se datoreaza impozit: ” Art. 224 (1) Impozitul datorat de nerezidenți pentru veniturile impozabile obținute din România se calculează, se reține, se declară și se plătește la bugetul de stat de către plătitorii de venituri. Impozitul reținut se declară până la termenul de plată a acestuia la bugetul de stat.”

Ce reprezinta rezidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice

Conform art. 7 din Codul Fiscal

27. persoana fizica nerezidenta – orice persoana fizica ce nu indeplineste conditiile prevazute la pct. 28, precum si orice persoana fizica cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si membrii familiilor acestora;

28. persoana fizica rezidenta – orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) are domiciliul in Romania;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;

c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;

d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain;

22. nerezident – orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv in valori mobiliare fara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate in Romania, potrivit legii;

Ca exemplu, cele mai cunoscute companii nerezidente, care pot obtine venituri de la o activitate independenta (PFA/II/Profesie Liberala) din Romania sunt companii ca Facebook, Google, Paypal, Revolut, Amazon, Booking, Airbnb, Microsoft, Shopify si altele. Aceste companii nu au un sediu stabilit in Romania, prin urmare nu sunt rezidente fiscal si nu platesc direct impozit in Romania pe veniturile obtinute de la rezidenti romani.

Impozitul pe venitul obtinut de nerezidenti

Veniturile obtinute de nerezidenti pentru care se datoreaza impozit in Romania sunt:

Art. 223 – Venituri impozabile obținute din România

(1) Veniturile impozabile obținute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt:

a) dividende de la un rezident;

b) dobânzi de la un rezident;

c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

d) redevențe de la un rezident;

e) redevențe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevența este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

f) comisioane de la un rezident;

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

h) venituri din activități sportive și de divertisment desfășurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activități sau de către alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanță din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România; 

j) venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unui rezident;

k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport;

l) venituri din profesii independente desfășurate în România – medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor și alte profesii similare – în cazul când sunt obținute în alte condiții decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depășesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;

m) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;

n) – *** A B R O G A T ***

o) venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unui rezident. Venitul brut realizat din lichidarea unui rezident reprezintă suma excedentului distribuţiilor în bani sau în natură care depăşeşte aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare. Se consideră venituri din lichidarea unui rezident, din punct de vedere fiscal, şi veniturile obţinute în cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decât cele primite ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi. Venitul impozabil reprezintă diferenţa dintre distribuţiile în bani sau în natură efectuate peste valoarea fiscală a titlurilor de valoare;

p) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operațiunii de fiducie.

Important! Din lista de mai sus cele mai intalnite venituri platite de activitatile independente unor nerezidenti sunt cele de la punctele:

 • f) comisioane de la un rezident;
 • i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanță din orice domeniu;
 • Se impune o analiza atenta a contractelor de prestari servicii incheiate cu nerezidenti, (management? consultanta? comision?), pentru stabilirea exacta a obligatiei platitorului de venit, in cazul nostru o PFA sau o Profesie Liberala, de a retine impozitul pe veniturile nerezidentilor.

Cotele de impozit cf art. 224

a) 5% pentru veniturile din dividende prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. a);

b) 50% pentru veniturile prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. b) – g), i), k), l) și o), dacă veniturile sunt plătite într-un cont dintr-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații. Aceste prevederi se aplică numai în situația în care veniturile de natura celor prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. b) – g), i), k), l) și o) sunt plătite ca urmare a unor tranzacții calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (3);

c) 10% în cazul veniturilor impozabile enumerate la art. 223 alin. (1) lit. b) – i) şi k) – p) obţinute din România de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri;

d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obținute din România, așa cum sunt enumerate la art. 223 alin. (1).

Persoana fizica care desfasoara activitati independente, are obligatia sa calculeze impozitul si sa-l rețina în momentul plății venitului catre nerezident. Impozitul se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin declaratia 100. Cursul de schimb al pieței valutare utilizat este cel comunicat de Banca Națională a României, pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți. 

Dupa incheierea anului fiscal, pana la data de 28 februarie a anului urmator, persoana fizica are obligatia de a depune declaratia 207, „DECLARAŢIE INFORMATIVĂ privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți.”

Atentie! Conform codului fiscal exista obligatia inregistrarii la fisc a contractelor/documentelor incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate in Romania care genereaza venituri impozabile.

Obligatia inregistrarii contractelor revine persoanelor juridice romane, persoanelor fizice rezidente, precum si persoanelor juridice straine care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat.  Pentru inregistrare se completeaza formularul 017: Declarație de înregistrare a contractelor/ documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, inițiale/ adiționale (conexe) încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.

Conventia pentru evitarea dublei impuneri

Conform art. 224 din Codul Fiscal, „dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenția care se aplică asupra acelui venit.”

În situația în care sunt cote diferite de impozitare în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Dacă un contribuabil este rezident al unei țări din Uniunea Europeană, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de acel contribuabil din România este cota mai favorabilă prevăzută în legislația internă, legislația Uniunii Europene sau în convențiile de evitare a dublei impuneri.

Pentru evitarea dublei impuneri nerezidentul este obligat sa prezinte certificatul de rezidenta fiscala in statul cu care Romania are incheiate conventii. Ceritificatul de rezidenta fiscala este documentul care atesta rezidenta fiscala stabilita in alt stat, emis de catre autoritatea fiscala competenta a statului respectiv sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat. Certificatul se poate emite electronic si se arhiveaza de catre platitorul de venit pentru a fi prezentat in cazul unui controlu fiscal.

Daca nerezidentul nu prezinta certificatul, atunci platitorul de venit din Romania, in cazul nostru o PFA/II/Profesie Liberala, este obligat sa retina impozit si sa-l vireze la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii in care s-a platit venitul.

Lista de state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri se gasesti aici.

ContApp E-factura PFA

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

7 comentarii

Salut,

As vrea sa stiu cateva lucruri:
Ma interesează când se aplica cota de 16% din venitul plătit către nerezident și când se aplica cota prevazuta în acordul de evitare a dublei impuneri
Și cum se poate aplica cota de evitare a dublei impuneri
Și in cazul în care trebuie platita taxa pentru nerezindeta fiscala. Cine trebuie s-o plătească. Eu sau nerezidentul?

Multimesc.

Naghi Bogdan
-

21 decembrie 2023 at 16:20

Multumesc!
Am vazut ca scrie ca sunt adaugate in ghid certificatele pentru Booking, Facebook, Google, Shopify, Stripe, foarte util!
Din pacate pentru Paypal inteleg ca nu exista…sau cel putin nu in ghid.

Anca
-

13 iulie 2021 at 17:54

  Nu am găsit pentru PayPal, o sa mai căutăm.

  Constantin
  -

  13 iulie 2021 at 17:56

Intradevar de la Facebook, etc, da, ar trebui sa se retina sumele respective dar din cate mi-au spus mie diversi contabili pentru Paypal si alte servicii financiare, nu se retin aceste sume pentru ca sunt asimilate unui cont bancar, functioneaza ca o banca, si in contabilitate si peste tot, nu ca o prestare de servicii.
Sunt curioasa cine are dreptate caci daca e asa cum scrie aici probabil ca voi fi nevoita sa ma inscriu in scopuri de TVA ceea ce pana acum nu eram obligata.

Anca
-

13 iulie 2021 at 13:31

La art. 223, cea mai importanta liniuta e k)

k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport;

Aici chiar intra toate. Hai sa vad cine opreste impozitul pt. reclame Google / FB / LinkedIn 😉

Hai la puscarie cu toti platitorii de venituri care folosesc reclame Google, FB, LinkedIn etc. si nu opresc la sursa impozitul. Deci si SRL, si SA si PFA si profesii liberale.

Nu ati oprit impozit la sursa, la puscarie.

Asa e
-

13 iulie 2021 at 11:34

  De regula firmele mare pe care le ați numit au certificat decrezidenta fiscală și nu aveți nicio obligație.

  Constantin
  -

  13 iulie 2021 at 14:23