Ghid înființare PFA, ÎI la Registrul Comertului

Articol in curs de actualizare

Pasul 1. Stabilirea sediului profesional si alegerea codului CAEN

Sediul profesional este spatiul in care PFA/II/IF isi desfasoara activitatea economica autorizata sau in care au loc numai activitati de birou sau la care se primeste doar corespondenta, activitatea fiind desfasurata la terti. Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA/II/IF sa detina un drept de folosinta  asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat.

Documente necesare pentru dovada dreptului de folosinta:

 • contract de vanzare – cumparare – copie (cand proprietar este titularul PFA);
 • certificat de mostenitor – copie (cand proprietar este titularul PFA);
 • proces-verbal de receptie a constructiei – copie (cand proprietar este titularul PFA);
 • contract de inchiriere, intre PFA si proprietar, in original;
 • contract de comodat, intre PFA si proprietar, in original; este cea mai intalnita forma de drept de folosinta asupra sediului unei PFA sau II;

In cazul in care sediul profesional este detinut in baza unui contract de vanzare – cumparare sau a unui proces verbal de receptie a constructiei este obligatorie prezentarea incheierii de intabulare a dreptului de proprietate din Cartea Funciara. Daca un astfel de document nu exista, atunci trebuie prezentat un Certificat de Rol Fiscal in termen de valabilitate emis de catre Directia de Impozite si Taxe Locale din cadrul primariei.

In cazul in care sediul profesional este detinut in baza unui contract de inchiriere (subinchiriere) cu o firma, nu este necesara inregistrarea acestuia la Administratia Financiara, fiind suficienta simpla semnare a acestuia.

Daca persoana fizica, sau firma, va inchiria imobilul la randul ei, trebuie sa aiba drept de subinchiriere, mentionat in contractul ei cu proprietarul imobilului. In toate cazurile de subinchiriere este nevoie de copia actului de proprietate si de schita cadastrala, daca ea exista.

Trebuie sa te asiguri ca totul este in regula cu sediul profesional si anume proprietarul este de acord cu stabilirea sediului in imobilul propriu si este dispus sa-ti dea in copie actele necesare inclusiv dupa intabulare, iar daca nu are intabularea sa mearga la taxe locale si sa obtina certificat fiscal sau adeverinta de la primarie – acolo unde este cazul;

In ceea ce priveste acordul vecinilor si a asociatiei de proprietari;

 • Daca NU doresti sa desfasori activitate la sediul profesional si nici activitati de birou – nu mai e nevoie de acordul vecinilor si asociatiei de proprietari.
 • Daca doresti sa desfasori activitate la sediul profesional care se afla in apartament de bloc, trebuie sa completezi si sa obtii acordul si semnaturile asociatiei de proprietari si a vecinilor de apartament (sus, jos, stanga, dreapta). Formularul il gasesti aici. Este important sa obtineti acordul verbal al celor de mai sus inainte de a trece la etapa urmatoare.

Activitatile desfasurate – coduri CAEN

Activitatea pe care o vei desfasura trebuie incadrata sub un cod CAEN (Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala). Este necesara dovada pregatirii profesionale in domeniul de activitate sau apropiata codului CAEN selectat. PFA/II/IF poate avea mai multe activitati (coduri CAEN), cu conditia de a se face dovada pregatirii profesionale pentru fiecare domeniu.

Conform registrului comertului documentele prin care poti dovedi  pregatirea sau experienta profesionala pot fi:

 • diploma;
 • certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
 • certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
 • certificatul de competenta profesionala (cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, in cazul meseriilor traditionale artizanale);
 • atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;
 • atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
 • orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Gasesti in arhiva documentul pdf „Lista de coduri CAEN Rev 2. 2008”, unde sunt cateva sute de coduri impartite in mai multe sectiuni. Cauta codul care se potriveste cel  mai bine, atat cu pregatirea profesionala dar mai ales cu activitatea pe care o ai in vedere sa o desfasori. Noteaza separat codul ales (de patru cifre), si descrierea lui completa si exacta pentru a-l folosi ulterior la completarea formularelor.

Daca doresti sa inregistrezi mai multe activitati, deci mai multe coduri CAEN, trebuie sa dovedesti pregatire profesionala pentru fiecare. Numarul de coduri CAEN este limitat la maxim 5 pentru PFA respectiv maxim 10 CAEN-uri pentru o intreprindere individuala.

Atunci cand alegi codul CAEN, trebuie sa ai in vedere si nomenclatorul cu activitati economice pentru care se prevad norme de venit. Daca o activitate nu se gaseste in nomenclator aceasta se impoziteaza doar in sistem real.

Din punct de vedere fiscal esti obligat sa aplici acelasi sistem de impozitare pentru toate activitatile desfasurate; deci, fie se aplica sistemul de impozitare cu norme de venit, fie sistemul de contabilitate in partida simpla. In cazul in care din doua, (sau mai multe activitati desfasurate), cel putin una este impozitata obligatoriu in sistem real (nu se afla in nomencalorul cu norme de venit), pentru toate celelalte activitati desfasurate se aplica sistemul real de impozitare.

Pe de alta parte, in cazul in care toate activitatile sunt in centralizatorul de Norme de venit, din punct de vedere fiscal normele de venit se cumuleaza si deci impozitele si taxele de plata vor fi mai mari.

Iti recomand sa nu autorizezi mai mult de 2, 3 coduri CAEN, in cele mai multe cazuri unul chiar este suficient.

Activitati desfasurate sub conditie

Activitatile economice pot fi desfasurate in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice in mod expres pentru libera initiativa. Legea impune restrictii pentru anumite activitati definite in trei liste dupa cum urmeaza:

 • Lista cuprinzand activitatile interzise a fi desfasurate de unele categorii de agenți economici – detalii;
 • Lista privind activitătile economice pentru care exista conditii speciale pentru a fi desfasurate – detalii;
 • Lista de profesii liberale pentru care nu este necesara inregistrarea la Registrul Comertului – detalii;

Pasul 2. Rezerervare denumire PFA/II/IF

Deschide si printeaza formularul de verificare si rezervare denumire. Il completezi cu datele tale din CI (carte de identitate) ca solicitant si alegi trei denumiri pentru PFA/II/IF.

Firma unui profesionist, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „persoană fizică autorizată” sau PFA sau „intreprindere individuala” sau II. In cazul Intreprinderii Familiale se alege numele de familie sau numele persoanei desemnate prin contract la care se adauga sintagma Intreprindere Familiala sau IF.

Rezervarea de denumire se realizeaza doar la nivelul judetului. La nivelul intregii tari esti nevoit sa astepti 30 de zile pentru ca numele sa fie verificat.

Dupa ce ai completat formularul mergi la biroul dedicat PFA-urilor si functionarul va verifica pe loc care nume este disponibil, va acepta cererea si dupa aproximativ o ora iti va elibera confirmarea de rezervare denumire care este valabila 3 luni de zile.

In anexa gasesti un model completat al cererii de rezervare denumire dupa care te poti ghida.

Pasul 3. Contractul pentru sediu profesional

Numai dupa ce ai obtinut rezervarea de denumire poti redacta actul de sediu. De regula, dovada dreptului de folosinta a sediului profesional se face cu contract de comodat, atunci cand dreptul de folosinta se transmite gratuit sau cu contract de inchiriere atunci cand se plateste o chirie.

Deschide si completeaza contractul de comodat sau contractul de inchiriere, in functie de intelegerea facuta cu proprietarul. Il completezi cu datele din cartea de identitate si cu denumirea exacta a PFA/II/IF -ului tau si il semnezi pe fiecare pagina.

Daca la sediul profesional, conform actelor de proprietate, sunt mai multi proprietari, fiecare dintre acestia trebuie sa apara pe contractul de comodat/inchiriere si fiecare trebuie sa semneze pe fiecare pagina a contractului.

Contractul de comodat sau de inchiriere nu trebuie parafat de avocat sau de notar. Este un contract sub semnatura privata care are aceeasi recunoastere juridica ca si un contract autentificat de notar. Vezi aici un exemplu de completare a contractului de comodat.

Important! Noul cod fiscal intrat in vigoare la inceputul lui 2016, modifica si modul de impozitare a cladirilor rezidentiale sau industriale. Daca pana in 2015 cladirile erau impozitate in functie de cine era proprietar, persoana fizica sau juridica, din 2016 impozitul se calculeaza raportat la modul de utilizare al unei cladiri. Astfel se disting mai multe categorii de utilizare al unui imobil:

 • imobilul este utilizat ca locuinta, (resedinta, domiciliu) pentru persoana fizica, unde locuieste o persoana sau o familie,
 • cladirea este utilizata in totalitate pentru activitati economice,
 • regim mixt, cand  una sau mai multe camere sunt folosite in activitati economice, iar restul ca domiciliu pentru familie. 

Criteriul de diferentiere intre cele doua tipuri de utilizare este dat de declararea si desfasurarea unei activitati economice. Prin activitate economica intelegem ca in acel loc se realizeaza prestari de servicii sau  livrari de bunuri. Ca exemplu: cabinete medicale, cabinete notariale, contabilitate, frizerii, service, comert, etc.

Daca inainte de 2016 o persoana fizica platea 0,1% din valoare, impozit pe locuinta in care desfasura o activitate economica,  din 2016 acesta poate creste si de 20 de ori prin hotararea Consiliului Local.

Cum sa nu platesti impozitul majorat:

 • daca nu este absolut necesar, nu declara activitate la sediul profesional. Daca prestezi servicii,  acestea pot  fi desfasurate si la sediul clientilor.
 • nu deduce cheltuielile cu utilitatile de la sediul profesional.

Insa, daca este absolut necesar sa desfasori activitate (activitati de comert, reparatii, consultanta cu vizite de la clienti, atelier de productie), stabileste precis suprafata necesara pentru activitate, ca procent din toata suprafata locuintei. Vei plati impozitul majorat doar pentru aceasta suprafata.

In acest sens, in 15 zile de la infiintare toti cei care detin un imobil in care este inregistrat si un sediu profesional pentru PFA, II,  trebuie sa depuna o declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxa pe cladirile rezidentialenerezidentiale/ cu destinatie mixta aflata in proprietatea persoanelor fizice Model 2016 ITL 001. Delaratia se gaseste la Directia de Taxe si Impozite  locala.

Pasul 4. Pregatirea si depunerea dosarului la Registrul Comertului

Pana in acest moment stii precis:

 • codul CAEN sub care inregistrezi activitatea,
 • adresa sediului profesional si esti in posesia actelor de proprietate ale sediului si/sau a certificatului fiscal,
 • regimul fiscal pe care il va avea PFA/II/IF pe care vrei sa o inregistrezi.

Iata lista de documente pe care trebuie sa le ai pregatite:

a) cartea de identitate in original si in copie conformata cu originalul;

b) dovada rezervarii de denumire, in original;

c) dovada sediului social, contract in original;

d) in functie de situatie, certifiat de rol fiscal de la primarie in original, (nu mai vechi de 30 de zile) sau copie intabulare imobil, conformata cu originalul;

e) Acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari – daca este cazul;

– Daca doresti sa desfasori activitate la sediul profesional care se afla in apartament de bloc, trebuie sa completezi si sa obtii acordul si semnaturile asociatiei de proprietari si a vecinilor de apartament (sus, jos, stanga, dreapta). Formularul il gasesti aici.

– Daca NU doresti sa desfasori activitate la sediul profesional si nici activitati de birou – nu mai e nevoie de acordul vecinilor si asociatiei de proprietari.

f) copie dovada pregatire profesionala, certificata olograf;

g) cererea de inregistrare completata – formular tip de la Registrul Comertului, pe care poti sa-l descarci de aici. Completezi formularul conform model atasat. Semneaza si pune data zilei in care vei stii sigur ca depui dosarul.

e) Declaratia pe propria raspundere, model 1 sau 2 care te obliga la indeplinirea conditiilor legale de functionare la sediul profesional sau la punctul de lucru. De regula se adauga la dosar declaratia model 2.

Declaratia model 1, se completeaza atunci cand nu desfasori activitate nici la sediul profesional si nici in afara sediului; ca urmare completezi, semnezi si datezi declaratia model 1. Se completeaza si declaratia pe proprie raspundere.

Declaratia model 2. In cele mai multe cazuri se declara desfasurarea de activitati de birou la sediul profesional si desfasurarea activitatii (pentru care se cere autorizarea), in afara sediului profesional.

– Daca doresti desfasurarea de activitate la sediu si/sau activitati de birou – este nevoie de acordul vecinilor si o declaratia pe proprie raspundere. In acest caz completati declaratia model 2 conform exemplului atasat.

– Daca NU doresti activitate la sediul profesional si nici activitati de birou – nu mai e nevoie de acordul vecinilor si asociatiei de proprietari. Completeaza declaratia model 2 pe prima pagina, scrie la 4.3.1 – „fara activitate la sediul profesional” si pe pagina 2 la 4.3.4 codul caen si activitatea desfasurata in afara sediului profesional. in plus comletezi si declaratia de la litera i).

i) Declarație pe proprie răspundere prin care se atesta faptul ca la sediul profesional nu desfasoara activitate economica.

j) Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate este un formular special pe care poti sa il completezi. Il vei semna doar la instructiunile functionarului de la Registrul comertului. Specimenul de semnatura se da numai in fata directorului Registrului Comertului, a reprezentantului acestuia sau la notar.

k) formular anexa 1 de inregistrare fiscala. In functie de optiunea ta fiscala, pe care am discutat-o mai sus, bifezi casutele corespunzatoare. Recomandarea mea este sa nu te declari platitor de TVA si sa mergi pe sistem real de impozitare. Vezi model atasat de completare a formularului.

Exemplu de completare a formularelor de mai sus.

Important: Toate datele trecute in formulare trebuie sa corespunda si sa fie complete, pana la litera si virgula, cu ceea ce scrie in documentul original – carte de identitate, diploma etc. Nu se accepta nicio diferenta intre documentele originale si transcrierea lor in formulare.

Inca o data, toate actele in copie trebuie certificate olograf, adica semnate conform cu originalul de catre tine, titularul PFA/II sau reprezentantul IF.

Toate documentele de mai sus se perforeaza si se aseaza intr-un dosar cu sina. Fiecare fila se numeroteaza de la ultima pagina la prima pagina, in ordine inversa. Iti recomand sa mergi la infromare initiala si sa ceri sprijinul functionarului pentru ordonarea actelor in dosar, fiecare reprezentanta judeteana a ONRC are reguliele proprii.

Completeaza si opisul cu documentele depuse de pe pagina a doua a cererii de inregistrare, vezi exemplul de completare.

Cu acestea va prezentati la ghiseul dedicat persoanelor fizice, unde un functionar verifica corectiudinea actelor si eventual va face sugestiile necesare. Daca totul este in regula, veti primi dovada depunerii doarului in care este inscris numarul dosarului si data in care va fi discutata cererea, de regula dupa 2-3-4 zile lucratoare. Puteti verifica stadiul dosarului pe internet, dupa ce va creati un cont pe site-ul ONRC.

Pasul 5. Ridicare documente infiintare PFA/II/IF

In sedinta publica si in lipsa ta, judecatorul delegat la Registrul Comertului aproba infiintarea PFA/II/IF. Ca urmare, se va elibera un certificat constatator, hotarare de infiintare si certificatul de inregistrare. Acesta din urma are cateva date care de identificare ale PFA/II/IF:

 1. Denumirea exacta a PFA/II/IF;
 2. Codul unic de inregistrare, format din cifre (si particula RO pentru platitorii de TVA);
 3. Numarul certificatului de inregistrare. Incepe cu F pentru persoanele fizice, urmat de codul judetului, numarul si anul infiintarii (F40 /2462 /2010).
 4. Data inregistrarii PFA/II/IF.

Pasul 6. Contul bancar

Cu documentele de la Registrul Comertului si cu CI in original mergeti la banca si deschideti un cont bancar, daca va este necesar.

In ceea ce priveste stampila, incepand cu 2019 institutiile publice si bancile nu mai cer stampilarea documentelor. Stampila nu mai este obligatorie decat daca se doreste o metoda in plus de asigurare in fata fraudei comerciale; de exemplu contract de prestari servicii stamplilat, nu doar semnat de catre parti.

Important! Recomand deschiderea unui cont bancar pe numele PFA din mai multe motive:

 • Incasarile si platile din acest cont dedicat sunt inregistrate in extrasul de cont lunar care este document justificativ pentru contabilitatea PFA si trebuie pastrat timp de cel putin 5 ani.
 • Cand ai cont separat pentru PFA este mai usor sa-ti calculezi rezultatul activitatii(venitul net, cheltuielile deductibile, partial deductibile, protocol, plati anticipate de taxe si contributii, etc) atunci cand ai evidentiat separat veniturile si cheltuielile activitatii. Astfel nu se amesteca cheltuielile de la restaurant, de la supermarket sau din vacanta cu plata serviciilor de comunicatii sau cu platile de servicii necesare pentru desfasurarea activitatii. Asa cum nu se amesteca bani trimisi sau primiti de la prieteni sau parinti (uneori din afara tarii) cu incasarile si veniturile afacerii.
 • Se poate evidentia exact veniturile obtinute din dobanzi la soldul curent al contului, aceste venituri din dobanzi trebuie impozitate. Pe partea de cheltuieli cu administrarea contului bancar si a cardului, acestea pot fi precis delimitate ca deductibile cand avem cont pe pfa, altfel este mai greu de separat.
 • Inspectia fiscala poate constata ca o incasare, aparent banala, este evaziune fiscala, sau poate constata ca toate cheltuielile realizate sunt nedeductibile.
 • Poprirea pentru datoriile catre bugetul de stat pentru obligatiile bugetare datorate pe CUI (impozit pe salarii, TVA, accize, in functie de caz), vine doar pe contul dedicat PFA nu pe toate conturile persoanei fizice titulara de PFA. ANAF asociaza activitatea dvs cu un cont bancar dedicat activitatii si nu cu toate conturile bancare pe care le detineti ca persoana fizica.
 • Banca stie ca sumele incasate in contul PFA provin dintr-o activitate economica declaratasi nu sunt bani negri. Acest lucru te poate ajuta si in cazul unui credit bancar sau un leasing. Ii ajuta mai ales pe cei care sunt la norma de venit pentru ca pot dovedi veniturile reale obtinute care sunt de regula mai mari decat norma de venit.

Pasul 7.1 Inregistrarea PFA si II la Administratia Finantelor Publice (ANAF)

In termen de 30 zile de la infiintare  (de la data ridicarii certificatului de la Registrul Comertului) trebuie sa va prezentati la Administratia financiara locala pentru inregistrare.

Important. Incepand cu 1 ianuarie 2022, organul fiscal competent pentru inregistrarea fiscala este administratia financiara unde persoana fizica isi are domiciliul. Nu se mai tine cont de sediul profesional al activitatii. Ca exemplu, daca domiciliul este in Brasov si sediul profesional al PFA este in Bucuresti, dosarul fiscal al activitatii desfasurate este administrat de ANAF Brasov, de la domiciliul titularului.

Pentru inregistrare vei parcurge urmatoarele etape:

Deschiderea Spatiului privat virtual – vezi capitol dedicat in cuprins: Depunerea declaratiilor online prin Spatiul Privat Virtual sau cu certificat digital

Pregatirea formularelor si depunerea lor la administratie

a) Declaratia de inregistrare 070 completata in 2 exemplare, vezi model completat in anexa primita; (pentru luarea in evidenta ca platitor de TVA sau de impozit pe salarii). Declaratia 070 se va depune de la sediul profesional daca e diferit de domiciliul titularului. (

Important. 070 nu se depune in toate situatiile. Daca nu va faceti platitor de TVA sau nu lucrati cu salariati nu se depune. La infiintare este suficienta declaratia unica depusa online. ONRC transmite celelalte informatii catre ANAF.

b) Declaratia unica – se depune la administratia financiara in raza caruia titularul are domiciliul. Daca nu e nevoie sa depui formularul 070 poti depune declaratia unica prin SPV – trebuie mai intai creat SPV. Declaratia unica poate fi depusa si format hartie la ghisele ANAF dar recomandare este sa fie depusa prin SPV.

Contribuabilii care desfasoara activitati independente au obligatia estimarii venitului net anual pentru anul fiscal curent, in vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale pana la la data de 25 mai a anului de realizare a venitului.

Contribuabilii care incep activitatea in luna decembrie, depun declaratia unica anul urmator pana la termenul de depunere.

In Declaratia unica completam:

 • venitul brut estimat pentru anul in curs (sau norma de venit),
 • cheltuielile estimate – pentru activitati impuse in sistem real,
 • venitul net, ca diferenta intre primele doua.

Impozitul se determina de catre contribuabil prin aplicarea cotei de 10 % asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de  25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului. Pentru obligatiile fiscale din 2021 termenul de plata este 25 mai 2022.

Recomandare! Incearca sa estimezi cat mai precis venitul net obtinut. Daca abia incepi activitatea estimeaza cel mai mic venit posibil. Poti oricand in cursul anului sa corectezi venitul estimat prin depunerea unei declaratii rectificative.

Important! Venitul net estimat peste plafonul de 12 salarii minime brute pe economie te obliga implicit la plata CAS si CASS. Daca estimezi sub acest plafon exista optiunea de a plati CAS si CASS.

Daca nu ai SPV, la ghiseul dedicat persoanelor fizice autorizate din cadrul Administratiei financiare se depune declaratia unica completata cu venitul estimat. Trebuie sa ai decalaratia completata in doua exemplate identice. Vei primi inapoi un exemplar vizat cu numar unic si dat depunerii.

Daca ai optat sa fii platitor de TVA la infiintare trebui sa bifezi si pe declaratia 070  la litera E punctul 1.2  acesta optiune. Ca urmare te vei inscrie in procedura de obtinere a certificatului de TVA. Numai dupa ce administratia va elibera acest certificat, daca indeplinesti conditiile, vei putea deduce sau colecta TVA. Pana atunci esti neplatitor de TVA. Ca urmare a acestei declaratii vei primi in cateva zile Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.

Inregistrarea PFA/II/IF pentru CAS – contributie la pensie

Daca venitul estimat este mai mare decat plafonul de 12 salarii minime pe economie, recalculat corespunzator lunilor de activitate ramase pana la sfarsitul anului, esti obligat sa te asiguri in sistemul public de asigurari sociale (pentru pensie) si sa completezi corespunzator declaratia unica cu venitul ales, baza de calcul pentru CAS. (SUBSECȚIUNEA II.2.1 Date privind contribuția de asigurări sociale(CAS) estimată)

Inregistrarea PFA/II/IF pentru asigurari de sanatate CASS

Daca venitul estimat este mai mare decat plafonul de 12 salarii minime pe economie, recalculat corespunzator lunilor de activitate ramase pana la sfarsitul anului, esti obligat sa te asiguri la sanatate si sa completezi corespunzator declaratia unica cu baza de calcul pentru CASS. (SUBSECȚIUNEA II.2.2 Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate(CASS) estimată).

Pasul 7.2 Inregistrarea Intreprinderii Familiale la ANAF

 Intreprinderile familiale – IF (sau asocierile fara persoanlitate juridica conform Codului Fiscal) se inregistreaza la Registrul Comertului in baza acordului de consituire. Pentru inregistrare se urmeaza aceeasi pasi ca si in cazul PFA sau II. Membrii intreprinderii familiare sunt reprezentati de catre membrul desemnat pentru reprezentare prin Procura specială;

Intreprinderea familiala completeaza suplimentar, doua declaratii:

 • Declaratia 223 privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si pentru entitatile supuse regimului transparentei fiscale si
 • Declaratia 204 „Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale

Declaratia 223 privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si pentru entitatile supuse regimului transparentei fiscale

Declaratia se completeaza in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente – comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente, venituri din activitati agricole (pentru care venitul net anual se determina in sistem real pe baza contabilitatii in partida simpla), precum si venituri din silvicultura si piscicultura.

Declaratia nu se depune de catre asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri;

Declaratia se depune la organul fiscal central competent, astfel:

– in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, in cazul asocierilor care incep o activitate in cursul anului fiscal;

– odata cu declaratia privind venitul realizat (204), in cazul asocierilor care, in anul anterior, au realizat pierderi si al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si al celor care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

Declaratia 204 „Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale

Declaratia se completeaza si se depune in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente – activitati de productie, comert, prestari servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv din activitati adiacente, din activitati agricole, din piscicultura sau silvicultura, pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Declaratia nu se depune in cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite intre contribuabili care desfasoara activitate individual sau contribuabili care desfasoara activitate individual si o asociere fara personalitate juridica si pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfasurata se efectueaza pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Termenul de depunere a declaratiei 204. Declaratia se completeaza si se depune de catre asociatul desemnat prin contractul de asociere sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, pana la data de 15 aprilie a anului urmator celui de raportare sau ori de cate ori se constata erori in declaratia depusa anterior, se completeaza si se depune o declaratie rectificativa, situatie in care se va inscrie „X” in casuta prevazuta in acest scop.

Declaratiile 223 si 204 se completeaza si se depune de catre asociatul desemnat prin contractul de asociere sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular.

Completarea Declaratiei Unice pentru asocierile fara personalitate juridica (IF)

– se completeaza o declaratie pentru fiecare asociat, cu sumele repartizate din formularele 223 (venit estimat) si/sau 204 (venit realizat);

– pentru venitul realizat in 2020 declaratia unica permite completarea venitului net, declarat, pentru fiecare asociat, in formularul 204,  (rand 1.1.B.3.Venit net anual);

– pentru venitul estimat pe 2022 in declaratia unica se preiau sumele raportate in formularul 223 cu venitul estimat, care se calculeaza pentru fiecare asociat in functie de procentul detinut in asociere.

Atentie! Daca venitul estimat nu se modifica prin depunerea unei noi declaratii 223, atunci se pastreaza venitul estimat in ultima declaratie 223 (care poate fi chiar si cea depusa la inceputul activitatii);

Important! in cazul in care stabilirea venitul anual pentru activitatea desfasurata se efectueaza pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli declaratia unica se completeaza cu sumele corespunzatoare normei de venit aferente activitatii, pentru anul de raportare (vezi aici norme de venit 2022). In acest caz nu se mai depune declaratia unica pentru venitul realizat, dupa incheierea anului fiscal.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

Un comentariu

buna ziua!
as dori o informatie cu privire la deschiderea unui pfa ca traducator. Pentru a deschide pfa ca traducator pe o anumita limba e nevoie de licenta in limba respectiva.

alexandra
-

9 iunie 2015 at 11:59