Declaratia 220 – cand se depune in 2018

Actualizare 2 Martie 2018 – Citeste aici despre Declaratia Unica pentru Activitati Independente care inlocuieste declaratiile 200, 220, 600.

Pentru declaratia 220 termenul  31 Ianuarie 2018 este obligatoriu in 2 situatii:

 1. modificarea modului de determinare a venitului net, caz in care se bifeaza  căsuța „Modificarea modului de determinare a venitului net” și indică sistemul de impunere pentru care au optat, prin bifarea căsuței corespunzătoare situației contribuabilului: „sistem real”, „cote forfetare de cheltuieli” sau „normă de venit”, după caz. Opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi
 2. în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care, în anul fiscal anterior, au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro şi au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor. Cursul de schimb pentru determinarea pragului de 100.000 euro este 4,6597.

Ce categorii de contribuabili trebuie sa depuna declaratia 220:

a) activități independente, cum sunt:

 • venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;
 • venituri din profesii liberale;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situația în care plătitorii de venituri nu au obligația
  calculării și reținerii impozitului.

b) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;
c) activități agricole impuse în sistem real;
d) silvicultură și piscicultură.

Cand se mai depune declaratia 220 in 2018:

a) în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură şi care încep o activitate în cursul anului fiscal;

b) în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părţi, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;

c) pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului dacă persoanele fizice încep să realizeze venituri în cursul anului după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv;

d) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, impuşi pe baza normelor de venit, şi care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat; caz in care se recalculeaza platile anticipate si se trece la evidenta contabila in partida simpla. 

e) până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care, în anul fiscal anterior, au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro şi au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;

f) până la data de 31 ianuarie inclusiv, de către contribuabilii care au desfăşurat activitate în anul precedent şi au fost impuşi pe bază de norme de venit, pentru a  alege determinarea venitului net în sistem real prin completarea corespunzătoare a declaraţiei 220. Opțiunea se păstreaza minim 2 ani consecutiv.

g) Declaraţia 220  privind venitul estimat/norma de venit se depune odată cu “Declaraţia 200 privind venitul realizat” numai de către contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior. In acest caz termenul de depunere este 25 mai 2018.

h) In cursul anului se depune declaratia 220 ori de cate ori apare unul din urmatoarele evenimente, cu scopul de a recalcula platile anticipate:

 • rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, (in termen de 5 zile);
 • incetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, (in termen de 30 zile);
 • corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia  precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat, (in termen de 30 zile);
 • completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, (in termen de 30 zile);
 • completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit cu una sau mai multe activităţi care nu sunt induse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, (in termen de 30 zile);
 • încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, din silvicultură şi din piscicultura, (in termen de 30 zile);

Unde se depune declaratia 220

In cele mai multe cazuri declaratia 220 se depune la administratia financiara in raza careia persoana fizica isi are domiciliul.  (Exemplu daca esti din Focsani si ai PFA sau II cu sediul profesional in Bucuresti, declaratiile 200, 220, 600 se depun la Focsani).

Cum se poate depune declaratia 220

Pe suport de hartie, printata in 2 exemplare si depusa la ghiseu. Un exemplar ramane la ANAF iar celaltal vi se returneaza cu numar de inregistrare. Sau se poate depune online daca aveti inregistrat spatiu privat virtual. – nu e necesar ceritifcat digital in acest caz.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

5 comentarii

Buna ziua ! PFA cu 29 de contracte ,ultimele 2 contracte nu sunt inregistrate la ANAF ,cum procedez in momentul de fata , in SPV ? Sunt obligata la plata CAS ?

Anonim
-

23 mai 2018 at 10:16

  Buna ziua! Nu imi este clar – ce fel de contracte? de servicii? sau inchiriere de bunuri? Care este obiectul de activitate?

  Constantin
  -

  29 mai 2018 at 15:04

Buna ziua,

In cazul unui PFI si a unui II la care am depus in ultimmii doi ani formularul 220, mai am anul acesta obligatia depunerii acestui formular?

Florin
-

22 ianuarie 2018 at 7:52

Buna ziua,

Formularul 220 are fisa de cazare pentru maxim 5 camere., eu am 8. conform deciziei nr.7640/22.12.2017, pot opta pentru norma de venit 5-10 camere, 49.000 RON. cum pot completa in acest caz declaratia?

Andrei Prodan
-

19 ianuarie 2018 at 15:35

Buna ziua,

La sfarsitul lui 2017 am primit de la finante o „Decizie privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale pe anul 2012”.
In anul 2012 am realizat venituri sub limita de la care se platea CAS, dar cei de la finante mi-au spus ca obligatia s-a stabilit in baza declaratiei 220, in care am estimat un venit net peste limita de la care se platea CAS in 2012.
Functionara de la finante nu a gasit articolul de lege care prevede ca obligatia de plata se stabileste (dupa 5 ani) in baza declaratiei 220 si nu in baza venitului efectiv realizat, dar m-a asigurat ca el exista.

As avea doua intrebari:

1. Are rost sa contest decizia, sau functionara de la finante are dreptate si articolul de lege respectiv exista?

2. Daca exista o lege care prevede ca obligatia de plata a CAS se stabileste in baza declaratiei 220, chiar daca venitul realizat este sub limita de la care plata CAS este obligatorie, este posibil si scenariul invers? Adica, daca depun declaratia 220 cu un venit net estimat sub 22800 lei pe an (1900 x 12 luni), sa nu mai am obligatia de plata a CAS chiar daca voi realiza venituri mai mari?

Cu multumiri, Sorin H.

Sorin H.
-

17 ianuarie 2018 at 23:54