Bonificatii acordate in 2018 la plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale

Actualizare 12 Iunie 2019!

Procedura de acordare a bonificatiilor pentru depunere online si pentru plata cu anticipatie a obligatiilor fiscale declarate prin declaratia unica in 2018. Procedura a fost publicata in in Monitorul Oficial, din data de 12 Iunie 2019: vezi aici ordinul nr. 1369/2019.

Conform procedurii:

Valoarea bonificatilor se calculeaza prin aplicarea procentului de 5% asupra obligatiilor fiscale estimate prin DU 2018 precum si prin aplicarea procentului de 5% asupra obligatiilor fiscale datorate pentru venitul realizat in 2018.

Valoare bonificatiilor diminuează obligatiile de plata.

A. Acordarea bonificatiei de plata anticipata:

Se acorda o bonifcatie de 5% din valoarea obligatiilor fiscale daca pana la data de 15 decembrie 2018, s-a platit cel putin 95% din valoarea obligatiilor calculate pentru venitul estimat in anul 2018 (conform capitolui 2 din declaratia unica depusa in 2018).

B.  Bonificatia pentru depunerea online a declaratiei unice, se acorda daca se indeplinesc cumulativ conditiile:

 • s-a depus online declaratia unica pana la data de 31 Iulie 2018,
 • se plateste pana la data de 31 Iulie 2019, cel putin 95% din obligatiile fiscale datorate prin declaratia unica cu venitul realizat in 2018 – capitolul 1 din declaratia unica pe 2019 (conform capitolului 1 din declaratia unica depusa in 2019, inclusiv declaratiile rectificative la venitul realizat – depuse pana la 31 iulie 2019);
Observatie! Procedura nu e clara fiind o neconcordanta intre art. 2, aliniat 2, lit. b) si art. 2 aliniat 3).

Cel putin aceasta nu corespunde cu calculul din declaratia unica, punctul C. Date informative privind stabilirea sumei de plată reprezentând impozit pe venitul realizat și contribuții sociale datorate pentru anul 2018.

Exemplu: O persoana fizica, obtine venituri din activitati independente, a declarat in 2018 un impozit de 1.000 lei,

Pana la data de 15 decembrie a platit 950 lei, 50 lei fiind bonificatia pentru plata anticipata.

In declaratia de venit realizat din 2019, constata ca are de plata 1.200 lei impozit. In acest caz conform art. 2 aliniat 3) are de plata

1.200 lei – 50 lei – 950 lei = 200 de lei de plata si are de recuperat bonificatia de depunere online, 60 lei.

Total plati = 950+200 = 1.150 lei

Daca nu ar fi beneficiat de bonificatia de plata anticipata, conform art 2. aliniat 2) litera b):

1.200 lei x 95% = 1.140 lei, cu bonificatie de depunere online de 60 de lei. (conform fotografie)

Conform calculului din declaratia unica ar fi avut diferenta de plata: 1200 – 60 – 950 – 50 = 140 lei (conform fotografie).

Important! Cele doua bonificatii se acorda cumulativ, daca:

 • s-a depus declaratia online pana la 31 Iulie 2018 si
 • s-a platit pana la data de 15 decembrie, cel putin 90% din obligatiile datorate conform declaratiei de venit estimat
 • de catre persoanele care nu sunt obligate sa completeze declaratia cu venitul realizat in 2018 (contribuabilii impusi cu norma de venit sau care au venituri din chirii in lei – aceste persoana nu completeaza capitolul 1 din declaratia unica).
Exemplu: O persoana fizica care este impozitata cu norma de venit iar valoare normei de venit a fost de 24.000 lei in 2018, a estimat in declaratia unica in 2018, urmatoarele:

CAS datorat= 5.700 lei – daca s-a platit cel putin 5.130 de lei pana la 15 decembrie 2018, se acorda bonificatia cumulat,

CASS datorat= 2.280 lei –  daca s-a platit cel putin 2.052 de lei pana la 15 decembrie 2018 se acorda bonificatia cumulat,

Impozit datorat =2.400 lei daca s-a platit cel putin 2.160 de lei pana la 15 decembrie 2018 se acorda bonificatia cumulat.

In cele mai multe cazuri contribuabilii au platit 95% din obligatiile fiscale estimate in declaratia unica din 2018 si au de recuperat bonificatia pentru depunerea online.

Acordarea acestei bonificatii se va face de catre organul fiscal, dupa data de 31 iulie 2019. Fiecare contribuabil va primi in spatiul privat virtual, o decizie de acordare/neacordare a bonificatiilor. Sumele platite in plus vor fi evidentiate in situatia platilor si obligatiilor, iar contribuabilul are optiunea de a solicita restituirea lor prin depunerea unei cereri.

Ghidurile pentru Declaratia Unica au fost actualizate cu informatiile de mai sus.

Actualizare 10 decembrie 2018!

ANAF ignora Codul Fiscal si informarile publice facute pana la aceasta data si ne obliga sa platim 95% din sumele calculate in Declaratia Unica pentru 2018. Adica calculam doar bonificatia de 5% pentru platile anticipate efectuate pana la data de 15 decembrie pentru obligatiile aferente anului 2018. Pentru obligatiile mai vechi 2014-2017, pentru care s-au primit decizii de impunere, bonificatia de plata anticipata este 10%.

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF
Pentru contribuabilii, persoane fizice, care achită până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţia unică sau decizie de impunere anuală, după caz, bonificaţia se acordă astfel:
1. Contribuabilii, persoane fizice, care au depus Declaraţia unică şi care şi-au acordat prin aceasta bonificaţia, prin menţionarea la rd. 2, rd. 5 şi rd. 8 ale lit. C. „Sumarul obligaţiilor fiscale datorate”, a sumei aferente acesteia, beneficiază de bonificaţie, reprezentând 5% din
suma datorată, dacă achită cel puţin 95% din suma datorată, până la 15 decembrie 2018, inclusiv.
Această bonificaţie se acordă prin efectul legii, fără a mai fi necesară comunicarea unui act administrativ fiscal din partea organului fiscal central.

2. Contribuabilii, persoane fizice, pentru care au fost comunicate decizii de impunere anuală aferente impozitului pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017, precum şi aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2016 – 2017, şi care achită până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, cel puţin 90% din sumele stabilite prin acestea, beneficiază de o bonificaţie, reprezentând 10% din suma stabilită prin aceste decizii de impunere anuală.

Actualizare 10 octombrie 2018 – Bonificatii pentru impozitul si contributiile din perioada 2014-2018.

Care sunt conditiile pentru acordarea de bonificatii (reduceri) in 2018 la plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale.

Sistemul de bonificatii  (reduceri) la plata impozitului si contributiilor sociale datorate a fost introdus o data cu Ordonanta de Urgenta nr 18 din 23 Martie 2018 care modifica Codul Fiscal.

Sistemul de bonificatii are scopul de a incuraja contribuabilii sa depuna  online declaratia unica (formularul 212 digital este asteptat sa apara dupa 15 mai 2018) si sa plateasca contributiile si impozitul pe venitul estimat pana la data de 15 Decembrie 2018.

Pentru veniturile obtinute in anul 2018, se acorda urmatoarele bonificatii:

a) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pana la 16 iulie 2018, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual platit.

b) pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat platit integral pana la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual estimat platit.

In cazul in care conditiile prevazute la punctele a) si b) de mai sus sunt indeplinite cumulativ se aplica ambele bonificatii.

Acordarea bonificatiilor pentru plata contributiei sociale – CAS

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate inetelectuala care au depus declaratia unica cu venitul estimat si pentru care astfel sunt obligate (sau au optat) pentru plata contributiei sociale – CAS, beneficiaza de:

a) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie de 5% din contributia de asigurari sociale platita integral pana la 15 martie 2019, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza CAS anual de plata.

b) pentru plata cu anticipatie a CAS se acorda o bonificatie de 5% din contributia platita integral pana la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza CAS anual de plata.

In cazul in care conditiile prevazute la punctele a) si b) de mai sus sunt indeplinite cumulativ se aplica ambele bonificatii.

Acordarea bonificatiei pentru plata contributiei sociale de sanatate – CASS

Persoanele fizice care realizeaza, din una sau mai multe surse si categorii de venituri ca:

 • venituri din activitati independente,
 • venituri din contracte de activitate sportiva
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri din investitii,
 • venituri din alte surse,

daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate si beneficiaza de:

a) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie de 5% din contributia de asigurari sociale de sanatate platita integral pana la 15 martie 2019, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza CASS anual de plata.

b) pentru plata cu anticipatie a CASS se acorda o bonificatie de 5% din contributia platita integral pana la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza CASS anual de plata.

In cazul in care conditiile prevazute la punctele a) si b) de mai sus sunt indeplinite cumulativ se aplica ambele bonificatii.

Observatie 1! Se acorda bonificatii contribuabililor care depun declaratia unica cu venitul estimat si platesc CASS la baza de calcul integrala, de 12 salarii minime pe economie – 22.800 lei.

Observatie 2! Bonificatiile nu se acorda persoanelor fizice care nu depun declaratia unica; pentru care impozitul si contributiile se retin la sursa.

Bonificatia se determina de contribuabil, iar impozitul de plata datorat va fi diminuat cu valoarea bonificatiei. Valoarea bonificatiei  se stabileste de catre contribuabil si se inscrie in mod distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale.

Un exemplu de calcul al bonificatiilor acordate si  un model completat corespunzator a declaratiei unice se gaseste in Pachetul de Contabilitatea pentru Activitati Independente si in Ghidul pentru Declaratia Unica.

Daca ai nelamuriri te rog scrie-mi un comentariu mai jos. Multumesc!

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

38 de comentarii

Buna ziua! Sunt in aceasta speta, datoare la stat pentru cei 5% aferenti depunerii online a declaratiei unice, ce nu avea la data respectiva trecute ambele bonificatii. Am fost la ANAF Sector 2 si efectiv m-am certat cu functionara de la ghiseul 14, care face confuzie intre cele 2 tipuri de bonificatie. Ca la final sa-mi spuna ca bonificatia nu a fost alocata pentru ca eu am platit 95% din suma si nu toata suma! Ce ma sfatuiti in acest caz? Exista vreun model de cerere/sesizare pe aceasta speta?
Multumesc!

Rodica
-

11 iunie 2020 at 13:17

Bună ziua !
La depunerea declaratiei unice privind veniturile realizate in anul 2018, ce a avut termen 31 iulie 2019, am bifat bonificatia pentru depunerea online (rd2) si s-a scazut aceasta suma din cea datorata. De asemenea, la rd. 4 am scris bonificatia acordata pentru plata anticipata in 2018. Drept pentru care, am platit diferenta ramasa, dupa cum indica si declaratia, suma de plata = rd1 – rd2 – rd3 – rd4.
Tot citind, pare ca Anaf ar vrea sa spuna ca bonificatia pentru depunerea online (rd2) nu ar fi trebuit sa mi-o accord singur ci ar fi trebuit sa o platesc si sa o recuperez ulterior.
Cum este corect ?
Multumesc frumos !
De asemenea, am scazut si bonificatia acordata anulDrept pentru care

Valentin G.
-

17 ianuarie 2020 at 7:06

  Buna ziua! Cf legii trebuia sa va calculati bonificaatiile si sa platiti diferenta. Dar bonificatia nu a fost implementata in sistemul informatic al ANAF si de aceea sunt probleme. Astfel trebuie sa intre un inspector pe declaratie si sa aprobe bonificatiile. Ca urmare aproape toti contribuabilii sunt datori la stat. Insistati sa va calculeze bonificatiile.

  Constantin
  -

  20 ianuarie 2020 at 21:47

Am predat la timp declaratia unică cu veniturile realizate in anul 2018 termenele de depunere au tot fost modificate si nu am inteles care este termenul de plată ? Am cont privat ANAF si la mesaje nu am primit incă ?
Unde pot verifica ce datorii am ?
Cu stima Ioan Selegean

selegean ioan
-

13 ianuarie 2020 at 8:35

Va multumesc pentru raspuns.

Laura Nistor
-

24 decembrie 2019 at 20:57

Buna ziua, Puteti sa-mi spuneti va rog daca s-au afisat bonificatiile acordate pentru 2019? M-ar interesa procentul bonificatiei si termenul pt plata integrala. Va multumesc.

Laura Nistor
-

22 decembrie 2019 at 16:05

  Buna ziua! Nu se acorda bonificatii pentru obligatiile fiscale din 2019.

  Constantin
  -

  24 decembrie 2019 at 15:11

Buna ziua,
Sunt vesti in legatura cu bonificatiile pentru CASS 2014-2017 ? Adica s-a publicat ordinul ANAF prevazut in OUG 31/2019 ?
Multumesc

Stefan
-

17 iulie 2019 at 11:41

Buna ziua! In 2018 am obtinut venituri sub plafon, insa am bifat din greseala ca optez pt plata CASS, astfel ca mi s-a calculat suma de 1140 lei de plata, pe care am platit-o in decembrie 2018.
Mai pot sa fac acum rectificare la CASS, sa declar ca nu vreau sa platesc CASS, iar suma achitata sa o compensez cu ce datorii voi avea de plata pt 2019?
Multumesc!

Alex
-

10 iulie 2019 at 7:03

  Buna ziua! Nu mai puteti modifica declaratia in sensul in care doriti dvs. Renuntarea la optiunea de a plati CASS se poate face doar daca ati intrat in categoria persoanelor asigurate la CASS – de exemplu sunteti angajata. Cf art 183 din codul fiscal.

  Constantin Cozma
  -

  15 iulie 2019 at 8:07

la declaratia unica pe 2019 in rubrica date privind impozitul pe venit in sistem real pe 2018 si 2019 exista o singura sectiune , daca am o intreprindere individuala si venituri din inchiriere apartament unde pot trece sumele fiind o singura pagina dedicata pt veniturile in sistem real?
multumesc

maria
-

1 februarie 2019 at 16:03

  Buna ziua! Apasati pe adauga venit, in formularul pdf inteligent. Veniturile din chirii in lei nu le raportati pentru 2018, completati doar estimarea pe 2019 in acest caz.

  Constantin Cozma
  -

  11 februarie 2019 at 19:41

Am urmatoarea situatie:
1.Pentru CAS
– am depus declaratia unica in termen
– am achitat in totalitate CAS inainte de 15.12. 2019 la nivelul rezultat in declaratie(-5%)
2. Pentru CAS- am depus declaratia in termen si am achitat integral CAS pana la 15.12.2018(aici pe declaratie nu era prestabilita nici o bonificatie)
Ce ar trebui sa fac pentru recuperarea bonificatie ce mi se cuvine(5% pentru CAS si 10% pentru CAS)
Multumesc

Herlas Ioan
-

24 ianuarie 2019 at 9:13

Buna ziua!Sunt PFA cu impozit pe venit real, am depus declaratia unica in format electronic si s-a calculat in mod automat reducerea de 5 % pentru plata CAS si CASS pan la 15 decembrie 2018.Intre 15-31 decembrie mi-au intrat niste bani in cont de la cativa clienti rau platitori…Cum procedez cu aceste sume, avand in vedere ca am depus deja declaratia unica pe 2018?

Istvan P.
-

22 ianuarie 2019 at 12:16

Va salut. Am inteles ca pana la 15 martie 2019 se depune declaratia unica cu incasarile pentru 2018 si estimatul pentru 2019! Pana la ce data trebuie platita regularizarea pentru 2018? Si este corect ca pana pe 15 ale anului urmator pentru 2019?

Mihai Turneanu
-

20 decembrie 2018 at 18:56

  Buna ziua! Plata obligatiilor pentru veniturile anului 2018 are acelasi termen cu declaratia unica privind venitul realizat, 15 Martie 2019.

  Constantin Cozma
  -

  9 ianuarie 2019 at 15:05

Buna ziua,

Legat de plata impozitului pentru 2018, cu cele 2 bonificatii.
Cand am depus declaratia 212, online/electronic, inainte de 16 Iulie 2018, in PDF-ul depus au fost calculate sumele de plata pentru impozit/CAS/CASS, cu mentiunea ca daca platesc pana la 15 decembrie 2018, beneficiez de 5%, fara a se mentiona cei 5% pentru depunerea online a declaratiei.
Atunci cum platesc cu 10%? Scad eu suma, si platesc mai putin cu 10%?
Sau cei de la ANAF se asteapta sa platesc cu 5% reducere, iar ceilati 5% se vor compensa in anul urmator?

Multumesc anticipat pentru raspuns,
Sorin I.

Sorin I.
-

6 decembrie 2018 at 8:42

Buna ziua. Va rog un sfat.
In 2013 pensionara cu 647 pensie. Ma declar PFA si fac un brut din PFA, pe tot anul 2013, de 5098, declarat la fisc si platit impozitul prin retinere la sursa 816 , si confirmat de ei 817. (Am fost si am platit si acel 1 ron diferenta).
Vine acum declaratie de impunere pt CASS zic ei de 285 din 564 pt 2013 (ei considera achitat deja 279). E corect?
Cu speranta unui raspuns lamuritor va multumesc anticipat.

Pop
-

29 octombrie 2018 at 19:07

  Buna ziua! Din pacate nu mai stiu exact care era situatia in 2013 si nu stiu sa va raspund precis. Mergeti va rog la ANAF si cereti lamuriri. Poate ati avut si alte venituri care intrau in baza de calcul a CASS – dobanzi bancare?

  Constantin Cozma
  -

  14 noiembrie 2018 at 17:09

Buna ziua,
Am primit instiintare de plata pentru contributia la sanatate din 2013, am termen de plata 60 zile din 30 septembrie 2018, se acorda vreo reducere daca platesc integral aceasta contributie, sau pot plati in rate fara dobanda sau penalitati.

Carmen
-

27 octombrie 2018 at 15:51

  Buna ziua! Nu aveti reducere pentru anul 2013. Dupa termenul de 60 de zile se calculeaza dobanzi si penalitati.

  Constantin Cozma
  -

  5 noiembrie 2018 at 17:43

Buna ziua!

La depunerea declaratiei unice in format electronic se calculeaza in mod automat reducerea de 5 % pentru plata pana la 15 decembrie 2018 si sumele intregi respectiv bonificatiile acordate sunt trecute in rubricile corespuzatoare ale declaratiei.

Ce se intampla insa cu bonificatia de 5 % acordata pentru depunerea declaratiei de la distanta? Declaratia unica, ce se va depune in 2019 pentru anul 2018, va avea campuri destinate acestor reduceri suplimentare, sau contribuabilul va trebui sa le mentioneze undeva? Se cunoaste metodologia exacta?

Va multumesc anticipat pentru raspuns!

Cisco71
-

28 iunie 2018 at 16:59

  Buna ziua! Nu sunt campuri pentru bonificatia online. O calculeaza contribuabilul. Pentru impzoitele finale si contributiile sociale se calculeaza la data platii integrale a debitelor catre bugetul de stat. Exceptie este situatia in care impozitul se calculeaza in sistem real si se definitivarea dupa 1 Ianuarie 2019 si se plateste integral pana la 15 Martie 2019 – atunci se acorda si 5% pentru depunere online. Un exemplu este dat in Ghidurile PFA.

  Constantin
  -

  29 iunie 2018 at 14:20

   Buna ziua; Deci daca sunt in sistem real si fac plata integrala pana pe 15.12.2018, pentru Cass si Cas calculez cu bonificatie de 10% pentru ca este suma fixa si doar 5% la impozitul pentru venitul estimat? Urmand ca ceilalti 5% sa se aplice la plata integrala a impozitului?
   Sunt un pic confuz cum trebuie procedat daca ceilalti 5% pentru Cas si cass se acorda in ianuarie 2019;

   Cass si Cas platesti toata suma in Decembrie, daca bonificatia se acorda in Ianuarie nu prea are sens;
   5700×5%=285 ; 5700-285=5415 lei achitati in Decembrie;
   In ianurie 2019 se aplica inca 5% deci inca 285, dar eu am achitat deja 5415, ce fac imi returneaza banii? Adica jucam bambilici electronic?
   Multumesc anticipat pentru raspunsul si timpul acordat;

   Andrei
   -

   18 noiembrie 2018 at 13:06

Buna seara! Sunt PFA in sistem real si estimez pt 2018 un venit mai mic de 22.800 lei. As opta pentru plata cass a 6 salarii minime si sa fiu asigurata tot anul. In acest caz, respectand toate datele impuse de depunere a declaratiei si de plata pana la data specificata beneficiez de cele doua bonificatii de 5% + 5%? Multumesc

Claudia Ratiu
-

26 iunie 2018 at 18:38

Bună ziua! As avrea 2 intrebare: dacă realizez un venit de 33000 pe anul 2018 CASS si CAS-ul e tot 5700 si 2280 lei pe an? Care este diferenta intre norma de venit si venitul realizat? (Intre cele 2 venituri. Nu stiu daca am scris bine al doilea venit). Vă mulțumesc răspunsul.

Buzle
-

10 mai 2018 at 18:29

Buna dimineata,
realizez venituri din chirii(625 euro/luna), si as dori sa stiu daca in afara impozitului de 10% si al CASS-ului(10%), daca trebuie sa platesc si CAS(25%-pentru pensii)?
multumesc

vlad
-

8 mai 2018 at 7:13

  Buna! Veniturile din chirii (oricat de mari sunt) nu genereaza obligatia de a plati CAS.

  Constantin
  -

  9 mai 2018 at 17:02

   multumesc frumos pentru raspuns.

   vlad
   -

   10 mai 2018 at 6:12