Termenul de prescripție fiscală – când se prescriu anii 2015 – 2023

Termenul de prescripție fiscală arată când se termină perioada în care Fiscul are dreptul de a stabili creanțe fiscale pentru contribuabil.

Astfel, după o anumită perioadă, Fiscul nu mai are dreptul de a face verificări pentru anii care au trecut deja, respectiv nu mai emite decizii de impunere pentru acei ani.

Exemplu: În anul 2023, ANAF nu mai controlează anul 2015, pentru care nu mai are dreptul de a emite decizii de impunere.

Legea nr. 207 din 20 iulie 2015
Capitolul VI Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale
Articolul 112
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanței fiscale, procedează la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță fiscală.

Când nu mai poate verifica Fiscul anii anteriori

Termenul general de prescripție fiscală este dat de Codul de procedură fiscală și este de 5 ani.

Atât Noul Cod de procedură fiscală (aplicabil începând cu anul fiscal 2016) cât și Vechiul Cod de procedură fiscală (aplicabil până la nivelul anului fiscal 2015) menționează 5 ani ca termen de prescripție.

Diferența dintre cele două coduri este legată de data de la curge termenul de prescripție sau, altfel spus, de când începem să calculăm acei 5 ani.

Exemplu: Pentru anul 2015, termenul de prescripție de 5 ani începe să curgă de la 1 ianuarie 2016, iar pentru anul 2016 începe să curgă de la 1 iulie 2017.

O inspecție fiscală începută în ziua în care se prescrie un an, poate include acel an.

Exemplu: Pentru anul 2020, termenul de prescripție începe să curgă de la 1 iulie 2021. Adăugând 5 ani, anul 2020 se prescrie pe 1 iulie 2026. O inspecție fiscală începută pe data de 1 iulie 2026 poate include verificarea anului 2020. Începând cu 2 iulie 2026, anul 2020 nu mai poate fi controlat de Fisc.

Legea nr. 207 din 20 iulie 2015
Capitolul VI Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale
Articolul 110
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
(1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel.
(2) Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

Suspendarea cauzată de Coronavirus

Pentru anii 2015 – 2019 trebuie să luăm în calcul perioada de suspendare cauzată de pandemia de Coronavirus (16 aprilie – 25 decembrie 2020).

Timp de mai bine de 8 luni, dreptul Fiscului de a stabili creanțe fiscale a fost suspendat. Prin urmare, această perioadă (253 zile) este adăugată la calculul termenului de prescripție.

Legea nr. 207 din 20 iulie 2015
Capitolul VI Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale
Articolul 111
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
(2) Termenele de prescripție prevăzute la art. 110 se suspendă:
a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune;

Ordonanța de urgență nr. 48 din 9 aprilie 2020
Articolul XII
(5) Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1).
Articolul XIII
(1) Aplicarea prevederilor art. XI și XII încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

Ordonanța de urgență nr. 181 din 22 octombrie 2020
Articolul 24
(1) Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precum și termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost prorogate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2020, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, se prorogă până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv.

Cu ContApp ești asigurat. Îți păstrăm documentele timp de 6 ani. Ai acces la date de oriunde ai o conexiune la internet. Perioada de păstrare depășeste termenul excepțional de prescripție de 5 ani si 8 luni cauzat de suspendarea Coronavirus.

Datele de prescriere pentru anii 2015 – 2023

Pentru a identifica cu ușurință data la care se prescrie un an fiscal, am creat tabelul de mai jos pentru anii 2015 – 2023.

AnulSe prescrieExplicațieConform
201511 septembrie 2021Pentru anul 2015, termenul de prescripție de 5 ani începe să curgă de la 1 ianuarie 2016. Acest termen de prescripție s-a întrerupt pe perioada stării de urgență declanșate de pandemia de Coronavirus (16 aprilie – 25 decembrie 2020). La termenul de 1 ianuarie 2021 (+5 ani) au mai fost adăugate 253 de zile (suspendare Coronavirus). Vechiul Cod de procedură fiscală – Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 – art. 91 
Ordonanța de urgență nr. 48 din 9 aprilie 2020 – art. XII alin. (5) / art. XIII alin. (1)
Ordonanța de urgență nr. 181 din 22 octombrie 2020
– art. 24
201613 martie 2023Termenul de prescripție de 5 ani începe să curgă de la 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală. La acest termen (+5 ani) au mai fost adăugate 253 de zile (suspendare Coronavirus). Noul Cod de procedură fiscală – Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 – art. 110 & art. 111 
Ordonanța de urgență nr. 48 din 9 aprilie 2020 – art. XII alin. (5) / art. XIII alin. (1)
Ordonanța de urgență nr. 181 din 22 octombrie 2020
– art. 24
201711 martie 2024
201811 martie 2025
201929 decembrie 2025Pentru anul 2019, termenul de prescripție de 5 ani începe să curgă de la 1 iulie 2020. La termenul de 1 iulie 2025 (+5 ani) au mai fost adăugate 177 de zile (suspendare Coronavirus – perioada 1 iulie – 25 decembrie 2020).
20201 iulie 2026Termenul de prescripție de 5 ani începe să curgă de la 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală.Noul Cod de procedură fiscală – Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 – art. 110
20211 iulie 2027
20223 iulie 2028
20232 iulie 2029

Termenul de prescripție se calculează urmărind zilele libere.

Exemplu: 1 iulie 2028 este o zi de sâmbătă, termenul de prescripție pentru anul 2022 devine următoarea zi lucrătoare și anume luni, 3 iulie 2028.

Banner e-factura PFA

Alte prevederi legislative

Datele calculate pentru prescrierea anilor fiscali se bazează pe termenul general de prescripție de 5 ani. În mod excepțional, termenul poate fi extins la 10 ani pentru fapte prevăzute de legea penală.

Termenul de prescripție fiscală de 10 ani curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Legea nr. 207 din 20 iulie 2015
Capitolul VI – Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale
Articolul 110
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
(3) Dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.
(4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Leave a comment

Un comentariu

Buna! Nu intaleg niste chestiuni. Mai exact in cazul ultimului paragraf: Termenul de 10 ani, cum mai opereaza daca faptele prevăzute de legea penala s-au prescris?
Spre exemplu pentru infractiunea de evaziune termenul de prescriere este de 8 ani. Ei bine atunci daca fapta penala nu mai exista, acei 10 ani cum se mai calculeaza?

Florian
-

17 noiembrie 2023 at 22:13