25 Iunie – termen de plata a taxelor PFA/II/IF

taxe-si-impozite agriculturaContribuabilii care realizează venituri din activităţi independente (PFA, II, IF), cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii.

Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectuează potrivit deciziei de impunere.

25 Iunie este termenul limită pentru plătile anticipate de taxe si contributii sociale aferente trimestrului II din 2014 pe care le datoreaza PFA/II/IF

Urmatoarele taxe sunt scadente conform declaratie de impunere emisa de administratia financiara, in raza careia a fost declarat sediul profesional:

1. Contributia de asigurari sociale datorată  de catre PFA/II/IF  care au depus declaratia 600 sau daca nu s-a depus, de toate persoanele autorizate care conform legii trebuie datorează CAS.

  • minim  252 lei  (31,3% din baza minimă de calcul de 804 lei,  adică 35% din 2298 lei).
  • maxim 3596 lei (31,3% * din baza maximă de calcul  11.490 lei, adică de 5 ori salariul mediu brut).

Vezi aici dacă trebuie sa platești sau nu CAS.

2. Contributia  de asigurari sociale de sanatate  datorata de catre PFA/II/IF in procent de 5,5% din:

  • Baza de calcul este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului,
  • baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia; minim de plata de 5,5%*850= 47 lei in semestrul 1 din 2014.

3.  Impozitul pe venitul net

  • 16% din venitul net, care se calculează ca diferență dintre veniturile încasate și cheltuielile deductibile pentru anul ăn curs, sau
  • 16% din norma de venit.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente sunt obligate să plătească impozite în timpul anului, în urma depunerii declarațiilor privind veniturile și cheltuielile estimate.

Impozitul pe venitul net este calculat prin aplicarea cotei de 16% la venitul ce rezultă, în urma declarației, din scăderea din venitul brut estimat a cheltuielilor estimate.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment