Cele mai frecvente greșeli intâlnite în contabilitatea pfa

Contabilitatea in partida simpla – cele mai frecvente greseli intalnite. Contabilitatea PFA. Contabilitate profesii liberale.

1. Introducerea platilor de contributii sociale la cheltuieli deductibile.

Este greseala cea mai frecventa, deoarece afecteaza chiar modul de stabilire a obligatiei de a plati contributii sociale. Ordinul de aplicare a Registrului de evidenta fiscala, Nr. 3254/2017 din 19 decembrie 2017, la art. 3: prevede clar ca nu se introduc la cheltuieli deductibile platile de contributii sociale:

(5) Nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea acestor cheltuieli se efectuează la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75 din Codul fiscal, de organul fiscal competent.
 • Conform codului fiscal, in vigoare din 2018, CAS se deduce la sectiunea dedicata din Declaratia unica, la nivelul contributiei datorate, (nu conteaza daca si cat anume s-a achitat din contributie, pana la data depuneri declaratiei).
 • Tot din 2018, CASS nu mai este deductibila la calculul venitului impozabil;
 • Prin urmare, contributiile sociale datorate nu se introduc nici la pierderi fiscale de raportat;

In Contapp am creat categorii fiscale speciale pentru contributii – si aplicatia calculeaza automat si corect deductibiliatatea platilor de contributii si impozite;

2. Nu se tine cont de condițiile generale de deducere a cheltuielilor

Conform codului fiscal actualizat, conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, pentru a putea fi deduse, in functie de natura acestora, sunt:

a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente; (documentul sa fie emis pe numele PFA/PFI/II/IF),

b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;

Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat fiscale – casa de marcat – reprezentand plati efectuate, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru ca plata sa fie considerata deductibila:

 • sa fie insotite de factura emisa pe numele activitatii – numele PFA/PFI/II/IF, sau
 • pe bon este tiparit CUI-ul PFA/PFI/II/IF (cand valoarea platii este mai mica de 100 de euro), sau
 • se intocmeste ordin de deplasare, decont cheltuieli, NIR pentru bunuri intrate in gestiune, la care se anexeaza bonul fiscal;

La exceptii se pot incadra:

 • cheltuieli aferente sediului profesional stabilite in contractul de comodat/inchiriere – facturile de utilitati vin pe numele proprietarului;
 • cheltuieli cu bunurile mobile in folosinta – exemplu polita RCA sau CASCO este pe numele proprietarului;
 • asigurarea privata de sanatate/servicii medicale pe baza de abonament, deductibile in limita a 400 de euro pe an;
 • pensia privata la pilonul 3 este deductibila in limita a 400 de euro pe an;
 • si alte situatii cand nu se poate obtine factura pe numele PFA.

Important! Principiu general de deductibilitate: o plata efectuata de PFA/II/IF/PFI  este cheltuiala deductibila daca este efectuata cu scopul de a obtine venituri in activitatea desfasurata. Trebuie sa justifici in fata organului de control ca orice plata efectuata respecta acest principiu, pe langa conditiile de mai sus.

Important! Toate operatiunile efectuate in numele activitatii se inregistreaza in Registrul Jurnal de Incasari si Plati pe baza documentelor justificative. Deductibilitatea platilor efectuate se stabileste dupa incheierea anului fiscal si se completeaza in Registrul de Evidenta Fiscala, pe categorii de cheltuieli.

Important! Vanzarile si achizitiile, încasările si plățile se introduc in contabilitate la valoarea înscrisă pe document. Astfel, in Registrul Jurnal de încasări si plăti va fi afișată încasare/plata la valoarea de pe document iar in Registrul de evidenta fiscala se va calcul procentul de deductibilitate conform cu natura operatiunii. 

In Contapp introduci valorile de pe documente si alegi categoria fiscala si aplicatia calculeaza automat si corect deductibiliatatea fiecare plati;

Contapp control fiscal

3. Nu se folosește cursul BNR pentru operațiunile efectuate în valută

ORDINUL   Nr. 170 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla, punctul  “18: Operatiunile efectuate in valuta  se evidentiaza  in contabilitate in moneda nationala, utilizanduse cursul de schimb valutar de la data efectuarii operatiunii.

Prin curs de schimb de la data efectuarii operatiunii se intelege cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente).

Sumele aferente operatiunilor in valuta se inregistreaza in Registrul‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b) in lei, cu mentionarea in coloana de explicatii a valorii in valuta.”

Ca urmare, orice plata sau incasare in valuta, realizata in numele activitatii independente, in banca sau in numerar (cazuri mai rare) se face la cursul BNR de la data documentului – de regula data operatiunii din extrasul bancar.

Cea mai intalnita greseala este incasarea/plata din/intr-un cont de lei unei facturi emisa intr-o alta valuta, la un curs stabilit de banca sau de procesatorul de plati, ceea ce nu corespunde cu prevederile legii de mai sus. Se foloseste cursul BNR, nu cursul bancii!

In Contapp pentru operatiunile in valuta, folosim automat cursul BNR valabil pentru ziua operatiunii – avem istoric al cursurilor incepand cu anul 2005, pentru 32 de valute; diferentele de curs valutar le introduci pe venituri impozabile sau pe cheltuieli nedeductibile.

4. Se depășește limita de deducere a 50% din cheltuielile cu autovehiculele rutiere

Conform codului fiscal, art,. 68, cheltuielile cu autoturismele sunt deductibile la nivelul a

k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;

5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Totodata, cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat, la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane.

In Contapp Pentru cheltuielile cu autoturismul se foloseste categoria de deducere in limita a 50% din valoarea documentului de plata;

5. Nu se tine evidenta pe fiecare sursa de venit

Conform codului fiscal, art 118:

(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) și a1), pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabilește:

a) venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate;

b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuția de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii.

In Contapp poti tine evidenta pe fiecare activitate desfasurata si pe fiecare loc al activitatii;

Toate probleme de mai sus le-am rezolvat in Contapp – aplicatie online pentru contabilitatea pfa

Important! In contapp, atunci când creezi un articol pentru achiziții sau pentru plați, ești obligat sa alegi una din categoriile de mai sus. Acesta este cea mai delicata operație, pentru ca în funcție de categoria selectata Contapp calculează automat, venitul net, contribuțiile sociale datorate și venitul impozabil.

Venituri din activitate100% impozabile
Subvenții si ajutoare de stat100% neimpozabile
Încasări din transferuri și aporturi100% neimpozabile
Alte venituri neimpozabile100% neimpozabile
Cheltuieli integral deductibile100% deductibile
Cheltuieli integral nedeductibile100% nedeductibile
Cheltuieli cu impozitul pe venit, amenzi, dobânzi si penalități de întârziere100% nedeductibile
Plăți din transferuri și restituiri de aporturi100% nedeductibile
Contributii de asigurari sociale – perioada 2016 – 2021100% nedeductibile
Contributii de asigurari sociale – perioada 2010 – 2015100% deductibile
Achizitie obiecte de inventar100% deductibile
Achizitie de imobilizari100% nedeductibile
Cheltuieli profesionaledeductibile in limita a 4000 de euro pe an
Cheltuieli cu pensie privata pilon 3deductibile in limita a 400 euro pe an
Cheltuieli cu asigurari medicale privatedeductibile in limita a 400 euro pe an
Cheltuieli cu autoturismul deductibille 50%50% deductibile
Cheltuieli cu sponsorizarea5% deductibile din baza de calcul
Cheltuieli de protocol2% deductibile din baza de calcul
Categorii de venituri si cheltuieli definite in Contapp

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

7 comentarii

buna ziua. Am un caz special – tata a decedat in oct 2021 si nu gasim documente pt a justifica cheltuieli deductibile pentru declaratia unica 2021 / cumparaturi sau combustibil. Trecem 0 lei (in 2020 a trecut 40% din incasari ca si cheltuieli deductibile) sau avem dreptul de a trece cota parte din incasari? cum trebuie procedat ? multumesc

Ella
-

24 mai 2022 at 7:25

ART. 75 – Recalcularea şi impozitarea venitului net din activităţi independente – Acest articol, desi a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 18/2018, Ordinul 3254/2017 a ramas…neactualizat la noile prevederi din CF

De asemenea, la art 68, pct (5) litera k) se mentioneaza ca „cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii datorate în calitate de angajatori, potrivit titlului V”; prin urmare, in aceste conditii, contributiile obligatorii sunt deductibile (limitat) la calculul venitului impozabil

Robert
-

10 mai 2022 at 19:51

Domnule Stefan. In tabelul de mai sus dl. Constantin a scris : ” Contributii de asigurari sociale – perioada 2016 – 2021-100% nedeductibile „.
Imi place articolul .

Aurel
-

5 mai 2022 at 15:49

Multumesc pentru raspuns!

Cristina Ion
-

8 februarie 2022 at 13:57

Deci CAS (pensia) este deductibila pana la urma si trebuie sa o scazi la capitolul 1.4 din Declaratia Unica? Nu inteleg pentru ca atunci valoarea impozitului din Declaratia Unica nu va coincide cu valoarea impozitului din Registrul Fiscal… decat daca scad CAS si din Registrul Fiscal dar asta nu am voie sa fac din cate inteleg. Multumesc!

Cristina Ion
-

21 ianuarie 2022 at 12:49

  Buna ziua! In Registrul de evidenta fiscala nu se calculeaza impozitul. In REF se calculeaza venitul net care se raporteaza la plafonul de 12 salarii si se stabileste obligatia de a plati CAS si CASS. In Contapp se face totul automat.

  Constantin
  -

  7 februarie 2022 at 17:51

   Daca am contract separat cu casa de pensii, iar venitul net impozabil pentru PFA este sub nivelul a 12 salarii minime, pot deduce contributia la sistemul de pensii din impozitul pe venit? Daca da, unde se trece cheltuiala cu CAS, in declaratia unica sau in contabilitate la cheltuieli deductibile?

   Stefan
   -

   3 mai 2022 at 20:07