Cod fiscal 2022. Taxe datorate de PFA, II, IF și Profesii Liberale

Taxe PFA 2022. Veniturile pentru care se datoreaza impozit si contributii sociale:

 • Venituri din activitati independente organizate ca:
  • PFA – Persoana Fizica autorizata,
  • II – Intreprinderi Individuale,
  • PFI – Persoana Fizica Independenta,
  • IF – Intreprinderi Familiale;
 • Venituri din profesii liberale inregistrate la ANAF si la organizatiile profesionale de care apartin;
 • Venituri din drepturi de autor;
 • Venituri din cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, castiguri din investitii, venituri din agricultura silvicultura, piscicultura, venituri din alte surse, venituri din strainatate;
 • Persoane fizice care au obtinut in 2021, indemnizatii de ajutor Covid-19.

Impozitul pe venitul realizat in 2022 este de 10%

a. Calculat la venitul net, pentru activitatile impuse in sistem real

Procentul de impozit pe venit de 10% se aplica la venitul net obtinut in cursul anului fiscal, din care se scad pierderile raportate si contributia sociala datorata (CAS 2021).

b. Calculat la valoarea normei de venit, pentru activitati independente impuse la norma de venit

Valoarea impozitului se obtine prin aplicarea procentului de impozit pe venit de 10% la valoarea normei de venit sau a normelor de venit cumulate daca sunt mai multe activitati. Norma de venit poate fi corectata in functie de mai multe criterii – (nu s-au publicat inca vezi in tabelul cu normele de venit din judetul tau).

c. Calculat la venitul net obtinut prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 40%, in cazul veniturilor obtinute din: drepturi de autor, cedarea folosintei bunurilor, arenda;

d. Calculat la diferenta dintre indemnizatia bruta incasta si valoarea CAS si CASS datorata pentru indemnizatia incasata. Detalii aici.

Salariul minim brut pe economie in 2022 este de 2.550 lei

Prin HG 1071/04.10.2021, salariul minim pe economie este stabilit la valoarea de 2.550 lei.

Pentru calcularea plafonului de 12 salarii minime brute pe economie in 2022, salariul minim utilizat este de 2.550 lei.

Plafonul de 12 salarii minime = 12 x 2.550 = 30.600 lei

Plafonul de 12 salarii este utilizat pentru stabilirea obligatiei de a plati contributii sociale de sanatate (CASS) si pentru pensie (CAS) in 2022.

Cu contapp ai controlul afacerii tale

Contributia de asigurari sociale (pensie) – CAS 2022 – 25%

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente din una sau mai multe surse precum si contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, sunt obligate sa plateasca contributie de asigurari sociale daca estimeaza (sau obtin) pentru anul curent venituri nete, a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei, se efectueaza prin cumularea veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente.

Baza  anuala  de  calcul  al  contributiei  de  asigurari  sociale,  in  cazul  persoanelor  care realizeaza venituri din activitati independente, o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente pentru care impozitul si contributiile nu se retin de catre platitorul de venit, depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice,  pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor.

Daca estimezi in declaratia unica un venit net mai mare de 30.600 lei esti obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari sociale de stat si sa alegi venitul la care vrei sa platesti contributia. Acest venit nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie, respectiv 30.600 lei baza de calcul pentru 12 luni de activitate. Contributia datorata se evidentiaza in declaratia unica.

La baza de caclcul se aplica procentul de contributie de 25% si se obtine o contributie anuala datorata pentru 2022:

 • 30.600 lei x 25% = 7.650 lei contributie sociala datorata pentru 2022

Atentie! Contributia de asigurari sociale se calculeaza de catre contribuabili, prin aplicarea procentului de contributie si se plateste de catre acestia in termenul prevazut de lege. ANAF nu va mai emite decizii de impunere in urma depunerii Declaratiei Unice.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 mai inclusiv, al anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia. Obligatiile aferente veniturilor realizate in 2022 se achita pana la data de 25 Mai 2023.

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociala (CAS 2022) datorata oricand pana la termenul de plata.

Important! Recalcularea contributiilor sociale pentru pensie.

Incepand cu anul fiscal 2021 se elimina posibilitate recalcularii contributiei in cazul in care activitatea este suspendata sau radiata in cursul anului.

Se permite recalcularea doar in cazul persoanelor fizice care incep activitatea in cursul anului si pentru cei care intra in categorie persoanelor exceptate de plata CAS – devin pensionari.

Nu sunt obligati la plata CAS:

 • Contribuabilii asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii (avocati, personal clerical si altii);
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile realizate din activitati independente;
 • Contribuabilii impusi in sistem real care estimeaza si realizeaza un venit net anual sub baza minima de calcul, (30.600 lei in 2021);
 • Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

Optiunea de a plati contributie sociala  CAS (pensie)

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care nu estimeaza ca vor realiza un venit net anual mai mare de 12 salarii minime brute pe economie, pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul curent, in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, depun declaratia unica pana la data de 25 Mai 2022 si platesc contributia de cel putin 7.650 lei pana la data de 25 Mai 2023.

Contributia pentru asigurari de sanatate – CASS 2022- 10%

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei,  realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • venituri din activitati independente, inclusiv profesii liberale
 • venituri din contracte de activitate sportiva,
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri din investitii,
 • venituri din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse si/sau alte categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa deducerea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii incasat (dobanzi; dividende distribuite dupa 2018 si incasate in cursul anului; alte venituri din investitii).
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Contribuabilii care estimeaza un venit net cumulat mai mare de 12 salarii brute si sunt obligati la plata CASS, baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

 • CASS 2022 – contributie de sanatate datorata pentru 2022 este egala cu 30.600 lei x 10% = 3.060 lei

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica,  pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in care evidentiaza venitul realizat in anul anterior si venitul estimat pentru anul in curs.

Persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat, este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe tara ( 27.600 lei in 2021, 30.600 pentru 2022), acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul a 12 salarii minime pe tara.

Pentru veniturile estimate/realizate in anul 2022 termenul de plata a contributiei este de 25 Mai 2023. Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

Optiunea de a plati contributie sociale de sanatate

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul de 12 salarii minime brute, precum si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri pot opta pentru pentru plata contributiei astfel:

a) contribuabilii care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul plafonului minim, adica sub 30.600 lei.

 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul legal de depunere, se pot asigura la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii acesteia; sau
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (25 Mai 2022), inclusiv luna in care se depune declaratia.

b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute in lista de mai sus, nu sunt salariate si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice.

Pentru anul 2022 contributia de sanatate pentru persoanele de la punctul b):

2.550 x 6 = 15.300 x 10% = 1.530 lei contributie de sanatate optionala datorata pentru 2022

Asigurarea este valabila pentru 12 luni de la data depunerii, termenul de plata este 25 Mai 2023.

Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate  1%

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente au optiunea de a a se asigura pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunara nu poate fi mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.

 • Baza de calcul lunara minima = 2.550 x 1% = 26 de lei, contributie datorata
 • Baza de calcul lunara maxima = 30.600 x 1% = 306 de lei, contributie datorata

Pentru a beneficia  de indemnizatie de concendiu se semneaza contractul  de  asigurare cu Casa de asigurari de Sanatate. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea indemnizatiei este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Declaratia Unica 2022

Pana la data de 25 Mai 2022 se depune Declaratia unica cu venitul realizat in 2021 si cu venitul estimat pentru 2022.

 • Termenul de plata pentru obligatiile aferente venitului realizat in 2021 este este 25 mai 2022.
 • Termenul de plata pentru obligatiile aferente venitului realizat in 2022 este 25 mai 2023.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

40 de comentarii

Bună seara!Dacă am o Întreprindere Individuală pe normă de venit ,dar depășesc venitul net de 12 salarii și sunt și angajată la o firmă, mai plătesc CAS și CASS?

Mirea Mariana
-

19 iunie 2022 at 19:12

Buna ziua! Sunt pensionar si desfasor activitati de consultanta la sediul firmelor cu care am contract pe linia psi si ssm, in baza unui pfa. Am 2 intrebari:
1.Deplasarea domiciliu clienti cu auto personal inchiriat are cheltuieli 100% deductibile?
2.Asigurarea voluntara de sănătate este deductibila in lim. a 400 Euro?
Multumesc!

CRISTIAN IAMANDI
-

15 iunie 2022 at 10:41

Bună ziua,
În cazul unei persoane fără venituri, exista opțiunea de a se asigura la pensie prin declaratia unică sau doar printr-un contract cu casa de pensii, sau sunt valabile amândouă?
Mulțumesc frumos.

Voiculescu
-

23 mai 2022 at 21:29

Buna ziua, sunt salariat la spital (medic) unde mi se retine CAS, CASS si in paralel desfasor din aprilie 2021 si activitate PFI in alt centru. Venitul net estimat ca PFI depaseste anul acesta plafonul de 30 600 ron , in acest caz sunt obligata sa platesc ca PFI CAS 25% din tot venitul net estimat/realizat ca PFI sau este suficient sa optez si sa platesc 25% din plafonul minim, adica 7650 RON anual? CASS stiu ca platesc oricum la plafonul minim ca PFI.

Simina Ambrus
-

30 martie 2022 at 16:48

Buna seara! sunt angajata ca asistent medical de 4 ani si acum trebuie sa optez la aceeasi firma ptr contract de angajare sau PFI contract de colaborare la salariul minin pe economie….care ar fi mai avantajos ?

Adina Stan
-

20 martie 2022 at 21:43

  Buna ziua! Sunteti profesie liberala si va inregistrati la ANAF. Ca profesie liberala contributiile sunt limitate la salariul minim pe economie spre deosebire de salariu, unde procentele de contributie se aplica la salariul brut. Deci, mai avantajos din punct de vedere fiscal este profesia liberala.

  Constantin
  -

  9 aprilie 2022 at 7:15

Va rog sa-mi spuneti daca sunt pensionar si am PFA, se plateste CASS pentru anul 2021 si 2022?. Am inteles ca CAS nu se plateste. Va multumesc

Costantin Drideanu
-

12 martie 2022 at 9:31

Buna ziua, am o nelamurire lasata de un calculator de taxe pentru un pfa cu norma de venit si nu reusesc sa gasesc ceva clar pe tema asta. Problema mea se trage de la faptul ca acest calculator scade in mod automat din impozit CAS si CASS, adica impozitul este calculat dupa ce din norma de venit sa scazut aceste doua valori. Se poate aplica acest lucru pentru un pfa cu norma de venit sau se plateste direct din norma de venit, in acest caz 32.000 RON, iar impozitul o sa vina 3.200 RON?

Dan
-

9 martie 2022 at 15:20

in cazul pensionarilor, CAS inteleg ca nu se plateste, dar CASS?

Sorin-Stefan Dragulin
-

10 februarie 2022 at 9:44

  Da, pensionarii nu platesc CAS,

  Constantin
  -

  23 februarie 2022 at 15:12

   Si daca esti pensionat anticipat?

   Bogdan
   -

   16 februarie 2023 at 20:19

Multumesc tare frumos! Succes in activitate!

Monica
-

8 februarie 2022 at 12:22

Buna ziua! va rog sa ma ajutati sa calculez impozitul pe profit, in urmatoarea situatie;
In Decl Unica depusa in 2021 aferenta anului 2020, am specificat un impozit estimat de 1000 lei.
Anul acesta, respectiv 2022, voi trece impozit pe profit pentru anul 2021 un impozit de 420 lei (profitul obtinut fiinf de 4200 lei).
Intrebare: Care este impozitul care trebuie platit pana la 25 mai 2022?

Monica
-

2 februarie 2022 at 12:40

Am cabinet de psihoterapie. Dacă am depus DU pentru anul 2021 în data de 01.02.2021 și am optat pt plata cass, pana când sunt asigurata?

Mariana
-

21 ianuarie 2022 at 14:33

Buna seara,
urmeaza sa intru in concediu de crestere copil si as dori sa continui contractul incheiat cu casa de sanatate pentru acordare concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate si pe perioada acesui concediu de 2 ani. Mi s-a spus ca trebuie sa achid in paralel cu contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari de sanatate si contributia la sanatate, este adevarat?
Multumesc.

Roxana-Maria
-

20 ianuarie 2022 at 16:26

  Buna ziua! Nu aveti de ce sa continuati pentru ca nu puteti primi si concediu medical si indemnizatie de crestere a copilului.

  Constantin
  -

  7 februarie 2022 at 17:46

Buna ziua.
As dori sa-mi spuna un specialist cum se procedeaza in urmatoarea situatie:
Un PFA cum trece in registru jurnal de incasari si plati un bon de combustibil,(stiu ca este o cheltuiala care se deduce doar 50% fara foaie de parcurs)? Se trece toata suma de pe bon sau doar jumate din acea suma?

Alex
-

17 ianuarie 2022 at 17:23

  Buna ziua! Intotdeauna se inregitreaza valoarea intreaga de pe documentul justificativa, pentru ca sa apara in RJIP. In registrul de evidenta fiscala se va calcula partea deductibila. Noi asta am facut in programul de contabilitate Contapp, o categorie speciale pentru autoturisme care rezolva problema de mai sus.

  Constantin
  -

  18 ianuarie 2022 at 7:52

Bună ziua.Am un PFI asistent medical,deschis în decembrie 2021,va rog frumos sa mi spuneți ce taxe voi plati in cazul in care voi avea un venit lunar de 4000 roni,in aceasta suma fiind incluse și alte cheltuieli .Va multumesc

Filofteia Popescu
-

9 ianuarie 2022 at 11:40

  Buna ziua! Va puteti face dvs calculele folosind informatiile de mai sus. Acele cheltuieli sunt foarte impoartante, pentru ca in functie de volumul lor putem stabili daca depasiti plafonul de 12 salarii minime pe economie.

  Constantin
  -

  12 ianuarie 2022 at 15:20

  Buna ziua! Daca sunteti salariat, norma de venit se reduce si s-ar putea sa fie astfel sub plafonul de 12 salarii. Verificati in lista de norme de venit, la sf tabelului, procentul de reducere a normei, de regula 50%. In acest caz nu mai platiti CAS si CASS.

  Constantin
  -

  12 ianuarie 2022 at 15:23

Ce va fi la noi (PFA, II, IF, PL) cu RO e-Factura?
Vad ca de la jumatea anului 2022 toate facturile B2B vor trebui sa treaca prin acel sistem.

Se aplica si la noi suntem B din B2B? Adica factura de la PFA la PFA e B2B? Sau de la PFA la SRL amarat? Ce e acel sistem? Emitem facturi ca pana acum cu aplicatii gen a dvs. Contapp, Smarbill, FGO, Saga etc. si acele facturi le mai incarcam si in RO e-Factura? Sau se genereaza doar in e-Factura?

Multumesc,

Andrei
-

3 ianuarie 2022 at 12:51

Daca sunt angajat cu contract de munca si platesc atat CASS si CAS ce obligatii fiscale am ca PFA ? Veniturile ca PFA depasesc salariul minim pe economie.Multumesc.

vasile
-

19 decembrie 2021 at 11:42

Multumim pentru explicatii. Va rog frumos sa-mi spuneti ce contributii trebuie platite de persoana fizica autorizata pentru anul 2021, daca persoana este pensionata si obtine venituri din diverse activitati independente (PFA).
Va multumesc

Constantin
-

16 decembrie 2021 at 13:29

Multumesc.

Lucian
-

16 decembrie 2021 at 13:05

Mulțumim!

Bumbea Ana
-

16 decembrie 2021 at 7:03

Multumim!

PAULA MOISE
-

15 decembrie 2021 at 18:17

  Dacă în 2022 eu am plafonul sub 12 salarii minime sunt obligată să plătesc Cas si Cass?Multumesc frumos!

  Opritoiu
  -

  30 decembrie 2021 at 7:58

  Buna ziua,
  Sunt cadru militar și doresc sa desfășor in paralel activitate de PFA cu norma de venit cod caen 8552. Puteți să mă lămuriți daca as mai datora CAS? Nu îmi este clară partea aceasta din articol „Contribuabilii asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii (avocati, personal clerical si altii);”.
  Daca prezint adeverință eliberată de angajator, mai trebuie sa achit și alte contribuții în afara de impozitul pe norma de venit de 10%?
  Mulțumesc

  Maria Marc
  -

  31 decembrie 2021 at 0:42