Plafoane PFA 2021. Informații fiscale cheie 2021

Salariul minim brut pe economie luat in calcul la stabilirea plafonului de 12 salarii minime pe economie = 2.300 lei

Procent contributie de asigurari sociale CAS, este de 25%, care asigura stagiu complet de cotizare.

Pentru contribuabilii obligati la plata CAS, venitul baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale (pensie), este un venit ales de contribuabil care nu poate fi mai mic decat salariul minim brut valabil in luna in care se calculeaza contributia.

Baza de calcul minima anuala este egala cu 12 x 2.300 lei=27.600 lei.

CAS datorat:  27.600 x 25%= 6.900 anual de plata daca alegi baza minima de calcul;

Procent contributie la asigurari sociale de sanatate CASS – 10%.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate este salariul minim brut valabil in luna in care se calculeaza contributia.

CASS datorat : 27.600 x 10%= 2.760 lei contributie completa

Pentru persoanele care estimeaza un venit net sub plafonul minim anual de 12 salarii minime brute, exista optiunea asigurarii la baza de calcul de 6 salarii minime brute pe economie.

CASS: optional sau pentru persoane fara venituri = 2.300 x 6luni x 10%= 1.380 lei

Termenul de plata pentru obligatiile aferente anului 2020 este 25 Mai 2021, pentru impozit si contributii.

Poti face plata oricand, total sau partial.

Cursul de schimb mediu BNR lei/euro pentru anul 2021. Contribuabilii impusi cu norme de venit stabilesc depasirea pragului de 100.000 euro, venituri incasate, la cursul de schimb mediu BNR lei/euro pentru anul 2021 de  4,9204 lei pentru un euro. Contribuabilii impusi cu norme de venit care au inregistrat in 2021 incasari mai mari de 492.040 lei au obligatia de a determina venitul net in sistem real incepand cu anul 2022.

Plafonul de TVA este in valoare de 300.000 lei.

Plafonul se compara cu valoarea facturilor emise in cursul anului 2020. Depasirea plafonlui obliga la inregistrarea ca platitor de TVA in Romania.

Inregistreaza automat in contabilitate e-actura de la furnizori

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment