Taxe PFA

Norme de venit 2015

Prin excepție de la regula generală de impunere în sistem real, contribuabilii care obțin venituri din activități independente pot fi impuși și la normă de venit. Nu orice activitate economica definita printr-un cod CAEN poate fi taxată in sistemul normelor de venit. Verifică Nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, Norme de venit 2015

Taxe și contribuții PFA în 2015

Orice activitate economică desfășurata permanent, ocazional sau temporar în România de către persoane fizice trebuie să fie înregistrată și autorizată. Persoanele fizice se pot autoriza ca Persoană Fizică Autorizată (PFA), Întreprindere Familială (ÎF) şi Întreprindere Individuală (ÎI), aşa cum sunt definite în Legea 44/2008 (reactualizată în februarie 2014). Persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie sa plateasca Taxe și contribuții PFA în 2015

Impozitul pe venit la PFA cu doua sau mai multe activitati

Stabilirea impozitului pe venit la o PFA sau II cu doua sau mai multe activitati se face in functie de sistemul de impunere ales. A. Daca activitatile sunt impozitate la norme de venit anual, venitul net se stabileste conform Cod Fiscal art. 48 alin (5) Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri comerciale, Impozitul pe venit la PFA cu doua sau mai multe activitati

25 Iunie – termen de plata a taxelor PFA/II/IF

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente (PFA, II, IF), cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. Plăţile 25 Iunie – termen de plata a taxelor PFA/II/IF

Termen limita – declaratia 221

26 Mai 2014 este si termenul limita de depunere a declaratiei 221 privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit.   Declarația se completează  şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod   individual,   venituri  din  România,  din  activități  agricole  pentru  care  venitul  net  se  determină  pe bază  de norme de venit, provenind din: a) cultivarea produselor agricole vegetale; b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Veniturile din activități agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit  prevederilor Capitolul II  «Venituri din activități independente» de la Titlul III  „Impozitul pe venit”  din Legea nr.571/2003  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  Administratia Termen limita – declaratia 221

Termen limita – declaratia 200

26 Mai 2014 este termenul limita de depunere a declaratiei 200, privind veniturile realizate in 2013.   Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau  într‐o  formă de asociere,  venituri  în bani şi/sau în natură din România, provenind din: 1. Activitati independente: –    venituri comerciale –    venituri din profesii libere –    venituri din drepturi de proprietate intelectuala 2. Cedarea folosintei bunurilor;    3. Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem Termen limita – declaratia 200

Taxe si contributii datorate de PFA-uri in 2014

Taxe si contributii sociale datorate de activitatile independente in 2014 PFI – PFA – II – IF – Profesii Liberale În comparație cu 2013 s-a schimbat doar baza de calcul  a contribuțiilor sociale pentru PFA si Intreprinderi individuale. Astfel: Venitul mediu brut pe economie a crescut la 2298 lei în 2014; Salariul minim brut pe economie Taxe si contributii datorate de PFA-uri in 2014

Norme de venit 2014

Norme de venit 2014

|

Normele anuale de venit pe anul 2014, stabilite din activităţi independente, conform  art. 49  din  Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal Alba Caraş-Severin Harghita Prahova Arad Călăraşi Hunedoara Satu Mare Argeş Cluj Ialomiţa Sălaj Bacău Constanţa Iaşi Sibiu Bihor Covasna Ilfov Suceava Bistriţa-Năsăud Dâmboviţa Maramureş Teleorman Botoşani Dolj Mehedinţi Timiş Braşov Galaţi Mureş Tulcea Brăila Norme de venit 2014

PFA – Șnuruirea registrelor

Important! Aceste informatii nu mai sunt de actualiatate. În termen de 15 zile de la eliberarea certificatului de la Registrul Comerțului este obligatorie și înregistrarea PFA la Administrația Financiară. Înainte de a ajunge la administrație cumpără de la librărie Registrul de Încasări și Plăți și Registrul Inventar.   Acestea trebuie numerotate, sigilate, ștampilate și semnate PFA – Șnuruirea registrelor

Declaratia 221 – impozit agricol 2013

Actualizare (30 Mai 2013) –  s-a  prelungit termenul  de depunere pana la data de 25 Iunie 2013. Persoanele fizice care înregistreaza venituri din avtivități agricole au obligatia de a depune pana la data de 27 mai 2013  a declarației privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit. Declaratia o puteti descarca de aici. Veniturile sunt neimpozabile Declaratia 221 – impozit agricol 2013