CAS. Contribuția de asigurări sociale – pensie

Actualizare 15 Decembrie 2023

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115 din 15.12.2023 s-a introdus prevederea prin care la calcularea plafoanele de CAS și CASS se utilizează salariul minim pe economie de 3.000 lei pentru întreg anul 2023.

Contribuabilii care au depus declaratia unica cu venitul estimat după data de 1 octombrie 2023, si au calculat plafoanele de contribuții la nivelul salariului minim de 3.300 lei trebuie sa depună declaratia rectificativă.

Contribuția de asigurări sociale este datorata de contribuabilii care obtin:

 • Venituri din activitati independente: PFA, PFI, II, IF, Profesii Liberale;
 • Venituri din contracte de activitate sportiva;
 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente (impozitate in sistem real sau la norma de venit) si obtin venituri din una sau mai multe surse de venit precum si contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, sunt obligate sa plateasca contributie de asigurari sociale daca realizeaza venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau din contracte de activitate sportiva, pentru care impozitul si contributiile se retin de catre platitorul de venit, nu depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente pentru care impozitul si contributiile NU se retin de catre platitorul de venit, depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor.

In aceasta categorie enumeram persoanele fizice inregistrate ca:

 • Persoane Fizice Autorizate (PFA),
 • Persoane Fizice Independente (PFI),
 • Intreprinderi Individuale (II),
 • Intreprinderi Familiale (IF),
 • Profesii Liberale, inregistrare la ANAF si la organismele profesionale de care apartin.
 • Persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala si au optat pentru determinarea venitului net in sistem real.

Baza de calcul a CAS și modul de calcul

Începând cu anul 2018, pentru stabilirea obligației de a plăți CAS, s-a introdus plafonul de 12 salarii minime pe economie, iar din 2023 s-a introdus al doilea plafon de 24 de salarii.

Astfel, daca venitul realizat este mai mare decât plafonul de 12 salarii, atunci CAS se calculează la plafonul de 12 salarii; iar din 2023, daca venitul depășește plafonul de 24 de salarii, CAS se datorează la acest plafon.

Contribuția datorata se stabilește prin aplicarea procentului de 25% la baza de calcul a CAS.

Evolutia bazei de calcul a CAS in perioada 2018-2024

AnulSalariul minimPlafon 12 salariiCAS datoratPlafon 24 de salariiCAS datorat
20243.300 lei39.6009.90079.20019.800
20233.000 lei36.0009.00072.00018.000
20222.550 lei30.6007.650
20212.300 lei27.6006.900
20202.230 lei26.7606.690
20192.080 lei24.9606.240
20181.900 lei22.8005.700

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei, se efectueaza prin cumularea veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente. Astfel:

 • in cazul veniturilor din activitati independente se ia in calcul
  • venitul net, stabilit in sistem real, ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile
  • norma de venit, corectata daca este cazul;
 • In cazul veniturilor din activitati sportive, se ia in calcul venitul brut incasat;
 • in cazul veniturilor din drepturi de autor, se ia in calcul venitul net stabilit prin aplicarea cotei de cheltuieli forfetare de 40%;

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt obligate la plata CAS pentru categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Declararea CAS de către titularii de activitățile independente

​Contribuabilii care in cursul anului fiscal incep sa desfasoare activitate iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza in anul in curs este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, sunt obligati sa depuna declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului si sa declare venitul ales pentru care datoreaza contributia. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la data depunerii declaratiei. Fac exceptie contribuabilii pentru care platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din activitati independente din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii declaratiei, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale si au obligatia depunerii declaratiei unice. In declaratie se completeaza venitul ales, care trebuie sa fie cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din activitati independente din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, nu datoreaza contributia de asigurari sociale, cu exceptia celor care au optat pentru plata contributiei. In acest caz contributia platita nu se restituie, aceasta fiind valorificata la stabilirea elementelor necesare determinarii pensiei, potrivit legii.

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociala datorata, oricand pana la termenul de plata. Contribuabilul pot beneficia de bonificatie de maxim 10% (reducere contributiilor) la plata contributiilor de asigurari sociale – pensie, in anumite conditii. Vezi capitolul bonificatii.

Important! Contribuția de asigurări sociale – CAS este deductibilă la calulcul venitului impozabil la nivelul contributiei datorate (platită sau nu) și are o rubrică specială pentru deductibilitate în declarația unică – Secțiunea 1.4.

CAS retinuta la sursa, de catre platitorul de venit

Persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau din contracte de activitate sportiva, pentru care impozitul si contributiile se retin de catre platitorul de venit, nu depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, precum si platitorii de venituri in baza contractelor de activitate sportiva, stabilesc contributia de asigurari sociale datorata de catre beneficiarul venitului. Platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale sunt persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila.

Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva incadrarea in categoria persoanelor obligate la plata CAS se determina prin raportarea venitului brut din contract la plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara.

Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau venituri in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa, obtinute de la un singur platitor de venit, iar nivelul net sau brut, dupa caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, platitorul de venit are obligatia sa calculeze, sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale.

In situatia in care veniturile sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel putin un platitor de venit sunt egale sau mai mari decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, contribuabilul desemneaza prin contractul incheiat intre parti platitorul de venit de la care venitul realizat este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara si care are obligatia sa calculeze, sa retina si sa plateasca contributia si stabileste venitul ales pentru care datoreaza contributia, in anul in curs.

Nu sunt obligati la plata CAS:

 • Persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii (avocati, notari, etc);
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile realizate din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala;
 • Contribuabilii impusi in sistem real, care estimeaza si realizeaza un venit net anual sub pragul de 12 salarii minime pe economie;
 • Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
 • Persoanele fizice care obtin venituri din agricultura, silvicultura si piscicultura, venituri din investitii, din jocuri de noroc si premii, venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • Contribuabilii impusi la norma de venit, pentru care valoarea normei de venit corectata este sub pragul de 12 salarii minime pe economie;

​Important! Norma de venit poate fi redusa sau majorata in functie de mai multe criterii. In cazul in care un contribuabil cumuleaza mai multe criterii de corectii, se aplica o singura reducere, in procentul cel mai mare.

Daca prin aplicarea corectiilor, norma de venit (sau normele de venit insumate, daca sunt mai multe activitati desfasurate de contribuabil) este redusa sub pragul de 12 salarii minime brute pe economie, contribuabilii nu sunt obligati la inregistrarea in sistemul public de pensii.

Recalcularea Contributiei de asigurari sociale. Recalcularea CAS.

Important! Recalcularea contribuțiilor sociale pentru pensie. Recalcularea CAS.

 • Începând cu anul fiscal 2021 se elimină posibilitate recalculării CAS în cazul în care activitatea este suspendată sau radiată în cursul anului.
 • Incepand cu 2024 este abrogata si prevederea prin care activitățile care încep in cursul anului datoreaza CAS daca venitul estimat depășește plafonul recalculat pe lunile de activitate (se elimina textul „recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal” de la art 151, alineat 10 – cod fiscal 2023).
 • Se permite recalcularea doar în cazul persoanelor fizice care intră în categorie persoanelor exceptate de plată CAS – devin pensionari.

Persoanele fizice care datoreaza contributia si care in cursul anului fiscal se incadreaza in categoria persoanelor exceptate de la plata contributiei (cf art 150), depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaratia unica si isi recalculeaza contributia datorata si declarata pentru anul in curs.

Recalcularea contributiei se efectueaza, dupa cum urmeaza:

 • a) modificarea plafonului anual prevazut pentru anul curent, corespunzator numarului de luni de activitate;
 • b) incadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate in plafonul recalculat pentru lunile de activitate;
 • c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decat plafonul prevazut la lit. a);
 • d) determinarea contributiei datorate recalculate prin aplicarea cotei prevazute – 25% asupra venitului ales prevazut la lit. c).

In situatia in care venitul net realizat corespunzator lunilor de activitate este mai mic decat plafonul determinat la lit. a) nu se datoreaza contributia de asigurari sociale.

Optiunea de a plati contributie sociala CAS (pensie)

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care nu estimeaza ca vor realiza un venit net anual mai mare de 12 salarii minime brute pe economie pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul curent, in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, depun declaratia unica pana la 25 Mai.

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitatile independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice.

Contributiile de asigurari sociale platite in anul fiscal in care contribuabilii au realizat venituri determinate in sistem real sub nivelul plafonului minim nu se restituie, acestea fiind luate in calcul la stabilirea stagiului de cotizare si la stabilirea punctajului pentru pensionare.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

10 comentarii

Bună ziua!
În articol scrie:
„Persoanele fizice care desfășoară activități independente pentru care impozitul si contribuțiile NU se rețin de catre plătitorul de venit, depun declarația unica privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.

In aceasta categorie enumeram persoanele fizice înregistrate ca:

Persoane Fizice Autorizate (PFA)”

Ce înseamnă acest lucru? Ce facturează PFA-ul?
În declarația unică, persoana înregistrează veniturile factura de PFA la categoria „Drepturi de proprietate intelectuală”?

Mulțumesc.

Adrian
-

28 noiembrie 2023 at 9:57

Buna ziua , Pentru PFA in sistem real cu titular pensionar se plateste CASS ? Cu CAS m-am lamurit . Multumesc

Nicolae Sirbu
-

28 noiembrie 2023 at 7:46

Foarte importante aceste informatii. Pe intelesul tuturor si ne ajuta mult. Multumesc Constantin si SUCCES

Nicolae Sirbu
-

24 noiembrie 2023 at 5:47

Buna ziua,daca avem o Intreprindere Individuala si nu suntem obligati sa platim CAS ,cum vom putea beneficia de pensie cand ajungem in acel moment?

nistor sorina
-

5 august 2020 at 13:05

  Buna ziua! Daca nu platiti contributie, nu beneficiati de pensie. Puteti contribui optional la CAS prin completarea declaratiei unice.

  Constantin
  -

  5 august 2020 at 13:41

Buna ziua ! Sunt PFA si platesc CAS ,atunci cand depasesc acel plafon stabilit in legislatie desi sunt angajat ! As dori sa stiu cum se adauga aceasta contributie la calcularea pensiei in momentul pensionarii,cum verific aceasta contributie …nu am primit nici o informatie in scris de la ANAF sau Casa de Pensii ! Mi s-ar parea firesc,normal ! Multumesc !

SILVIA CIZMAS
-

14 mai 2020 at 6:27

Buna ziua ! Sotul meu este pensionar si face expertize tehnice judiciare. Inteleg ca nu trebuie sa plateasca CAS, indiferent de valoarea veniturilor nete realizate din activitatea de expertize tehnice judiciare. Va rog frumos sa imi raspundeti daca este asa. Va multumesc.

Georgeta Ion
-

13 ianuarie 2020 at 10:37

  Buna ziua! Nu plateste CAS pentru ca este pensionar. Daca venitul net realizat este peste pragul de 12 salarii minime (24.960 lei in 2019) plateste CASS-sanatate=2496 lei pt 2019.

  Constantin
  -

  14 ianuarie 2020 at 13:50

Buna ziua,
Obtin venit net anual cumulat din activitati independente din mai multe surse . Venit din inchiriere bun in scop turistic si activitate de taxi.In declaratia unica voi opta pentru impozit la norma de venit ptr inchirierea in scop turistic si impozit la venit in sistem real pentru activitatea de taxi. Cele doua feluri de venituri se cumuleaza la calculul cas si cass?
Este deductibil cas la calculul impozitului pe venitul net cumulat?Daca da, cand completez declaratia unica cu venitul net estimat , pot include suma rezultata de plata la cas in cheltuielile deductibile anual ?

ana
-

19 februarie 2019 at 19:52